Titta

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Om UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Föreläsningar från Matematikbiennalen 2018. Det är en mötesplats för lärare, skolledare, forskare, lärarutbildare och andra matematikintresserade. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018 : Den symboliska matematikenDela
 1. När ni jobbar med matematik...

 2. Matematik är, eller har,
  ett välstrukturerat symbolspråk.

 3. Thomas heter jag.
  Jag ska inleda den här föreläsningen-

 4. -och så småningom kommer Djamshid
  att ta över rollen som föreläsare.

 5. Vi tänker inte
  prata om programmering.

 6. Alla föreläsningar som jag har gått
  på har handlat om det på nåt sätt.

 7. Vi ska prata om symboler, även om det
  används också inom programmering.

 8. Inom forskarvärlden pratar man om
  matematiska objekts representationer.

 9. Det är intressant att "symbol"
  betyder representation av nåt annat-

 10. -nåt som man vill förmedla
  med en symbol-

 11. -i stället för med just det
  som man vill förmedla.

 12. Så en symbol är på nåt sätt knutet
  till en representation av nåt.

 13. Det kan vara ett abstrakt begrepp,
  en idé eller en egenskap.

 14. I vårt fall, inom matematik,
  är det oftast matematiska objekt-

 15. -eller relationer mellan objekt,
  som pi, som används som symboler.

 16. Och tittar man på symboler
  utanför matematiken-

 17. -så finns det mängder av symboler
  som används just nu i vår värld.

 18. Det finns ingen avsaknad av symboler
  för nåt ämne i stort sett.

 19. Trafiksymboler. Alla som har körkort
  känner till mängder av dem-

 20. -som ju faktiskt ska aktivera nån typ
  av respons hos oss som bilförare-

 21. -och relativt snabbt också.
  Vi ska veta hur vi ska agera.

 22. Det finns symbolbaser för
  myndighetsutövning runt om i världen.

 23. Den här widgit-symbolbasen
  är inte bara svensk.

 24. Det innebär att man kan känna till
  "få" eller "klocka" eller "kompis"-

 25. -eller nåt annat
  baserat på var man är.

 26. "Grönsaker"
  som internationell symbol.

 27. Och emojis. Visst använder ni det!

 28. Kanske använder ni det just nu,
  eller förut i dag-

 29. -eller kanske fick ett meddelande
  med hjälp av en emoji.

 30. Det finns alltså mängder med symboler
  som symboliserar nåt-

 31. -men som ibland uppmanar oss
  att göra nåt.

 32. Det här är vanliga symboler
  för att dela med sig-

 33. -för att e-posta nåt, logga in
  på Google Drive, etc, etc.

 34. Så symboler styr hur vi tolkar
  förlopp och egenskaper-

 35. -runtomkring i vår omvärld.

 36. Sen finns det den symboliska
  matematiska världen.

 37. Det finns nog inte nåt annat ämne
  som har så många symboler som matten-

 38. -och som använder symboler
  på så många olika sätt-

 39. -beroende på vilken del av
  matematiken som man befinner sig i.

 40. Om vi tittar på var symbolerna
  kommer ifrån så vet vi inte det.

 41. Skrivkonsten är inte så gammal,
  men...

 42. Nånstans för kanske 200 000 år sen
  så började man antalsbestämma.

 43. Rättare sagt det fanns ett behov av
  att kunna antalsbestämma.

 44. Vi vet inte heller
  när räkneorden kom, ett, två, tre-

 45. -men det är nåt som barn lär sig
  hemma vid köksbordet-

 46. -eller i familjesammanhang
  långt innan skolan börjar.

 47. Man antalsbestämde för att veta
  hur många som kom tillbaka från jakt-

 48. -hur mycket fångst man hade fått
  eller hur många som gick ut i krig.

 49. Antalsbestämning styrde antagligen
  de första symbolerna.

 50. Det tidigaste som jag vet är varg-
  benet från Mähren i forna Tjeckien...

 51. Eller kanske i dåvarande Tyskland,
  nuvarande Tjeckien, så är det väl?

 52. Vargbenet bedöms vara
  30 000 år gammalt-

 53. -och på det finns det streck karvat
  för att antalsbestämma.

 54. Det är väl det som är tidigast.

 55. Om man tittar på folk
  på stenåldersnivå...

 56. Det finns ju indianstammar utan
  nån kommunikation med yttervärlden-

 57. -som nästan alltid har hittat på
  nån typ av talsystem-

 58. -oftast med bas 5, 10 eller 20.

 59. Det finns ju ett antal länder som
  fortfarande räknar med basen 20-

 60. -Danmark och Frankrike exempelvis,
  i sitt talspråk.

 61. Men de flesta har väl gått från basen
  fem, handens fingrar, till basen tio.

 62. Och tittar vi på samma antal så ser
  vi att strecken är en primitiv form.

 63. Så fort det egentligen
  blir fler än sex-sju-

 64. -så är det ganska mödosamt att
  beteckna och representera antalet.

 65. Då är det lättare att ta symbolerna
  som är till höger på er bild...

 66. Jag var tvungen att kolla.

 67. Det här är ju två olika tidsepoker.

 68. Det tog lång tid för oss att enas om
  hur vi skulle skriva 47 med siffror.

 69. I mer modern historia så har vi ju
  hittat Rhind-papyrusen-

 70. -och skrivsättet är ju vad som
  brukar kallas för egyptisk matematik.

 71. Annorlunda än de siffror
  vi skriver i dag.

 72. 10 angavs med ett annat skrivsätt
  och så vidare.

 73. Multiplikation löstes ofta
  via fördubbling.

 74. Det finns mycket forskning även om
  nordisk matematik som växte fram så.

 75. Islänningarna var först med
  att översätta europeiska skrifter.

 76. Där var fördubbling en egenskap
  man använde för multiplikation.

 77. Man dubblade och sen tar man
  de fördubblingar som behövs.

 78. Åtta, fyra och ett gånger nåt
  blir ju tretton gånger samma-

 79. -och då kan man lösa ut det.

 80. Ja. Till siffrorna då.

 81. Dem tar vi för självklara,
  men det var de faktiskt inte.

 82. De kommer troligtvis från Indien,
  men ingen vet-

 83. -och spreds via morerna
  som kom till Europa.

 84. Där tog det ganska lång tid för dessa
  att slå igenom.

 85. De här siffrorna
  ansågs ju vara vanvördiga-

 86. -eftersom kyrkan
  premierade romerska siffror.

 87. Det tog lång tid i Sverige att få
  det här decimala positionssystemet.

 88. Vi hade ett eget decimalsystem
  som inget annat land tog efter.

 89. Så småningom bytte vi ut det.

 90. I dag har i stort sett hela världen
  samma talsystem-

 91. -baserat på samma siffror.

 92. Men tittar vi på hur man skrev
  siffror i olika länder-

 93. -så ser vi att det vi har
  är det som kallas modern arabiska.

 94. Nollan var inte i många skriftspråk
  en symbol utan bara en punkt.

 95. Ja, det är också en symbol,
  men en mindre symbol än nollan.

 96. Tittar vi in i matematiska symboler
  så ser vi att...

 97. ...vi ofta har punkt för
  multiplikation, men också för annat.

 98. Vi har ett minustecken,
  vi har ett additionstecken-

 99. -vi har multiplikationstecken
  som kanske ibland ser ut som ett x.

 100. Vi har tilldelningspilar
  och många grekiska bokstäver kvar-

 101. -i vårt symbolspråk.

 102. Jag vet inte hur väl ni ser det, men
  det här kallas euklidisk geometri.

 103. Här finns det mängder av delsymbolik-

 104. -som egentligen inte används
  i nån annan del av matematiken.

 105. Det är typiskt matematik att uppfinna
  eller ta fram symbolhantering-

 106. -som just gäller för det området,
  i detta fallet euklidisk geometri.

 107. Tittar vi då på matematiska objekt...
  Här är det vår syn på det här.

 108. Det kan finnas andra som vill
  referera till dem på annat sätt.

 109. ...så brukar de kunna representeras
  symboliskt med symboler.

 110. Här ser ni att "y=2x"-

 111. -indikerar att detta är en rät linje-

 112. -som dessutom relaterar
  till ett koordinatsystem.

 113. Så det finns andra begrepp
  som är i spel här under.

 114. Man kan numeriskt beskriva det här
  i en värdetabell.

 115. Den kan också ses
  representera en rät linje.

 116. Om man sätter ut punkterna
  i ett koordinatsystem-

 117. -kan man dra en rät linje.

 118. Vi kan uttrycka det verbalt
  genom att namnge grafen-

 119. -till en linjär funktion
  med en viss lutning-

 120. -som dessutom har
  en viss skärningspunkt.

 121. Vi kan rita detta grafiskt.

 122. I dag är det väl möjligt att rita
  nästan allt med tekniska hjälpmedel.

 123. Men grafisk representation
  har ju funnits länge.

 124. Ja, för att glida över
  till forskning om...

 125. ...elevers eller studenters eller
  studerandes förståelse av symboler-

 126. -så är det betydligt lättare för alla
  att lösa uppgifter med siffror.

 127. Det finns mängder med forsknings-
  rapporter, artiklar, böcker, arbeten-

 128. -som undersöker just detta.

 129. Allt blir svårare med symboler...
  kognitivt sett.

 130. Och här har vi två vanliga symboler.

 131. Ett bråkstreck,
  som det heter på svenska...

 132. ..."a fraction sign"
  och ett multiplikationstecken.

 133. Vet ni hur många som klarar en sån
  uppgift i det svenska skolsystemet?

 134. Det är inte bara
  det svenska skolsystemet.

 135. Det är 20 % av eleverna
  som kan detta.

 136. Det här lär man sig först
  i fjärde-femte-sjätte klass.

 137. Till en viss del lär man sig
  vad tal i bråkform betyder, är-

 138. -och hur det ska hanteras
  rent aritmetiskt.

 139. Sen kommer det i åttonde klass.
  Jag undervisar inte i grundskolan.

 140. Sen kommer det tillbaka på gymnasiet.

 141. Och tittar man på hela gymnasiet,
  alla som läser Matte 1-

 142. -så är det 80 % som misslyckas
  med den här typen av uppgift.

 143. Anledningen är att symbolformeln inte
  är fullständig i talet till vänster.

 144. Det står inte 4 genom 1. Skriver man
  ut det så lyckas många fler.

 145. Då har de en metod
  som de har lärt sig.

 146. Men den metoden är inte tillämpbar
  om det ser ut på detta sättet.

 147. En av fem!

 148. Om vi frågar på gatan är det kanske
  en av tio som vågar sig på det.

 149. Intressant. Det får ju återverkningar
  på mängder av tillämpningar.

 150. Sannolikhetslära anges ofta
  som ett rationellt tal.

 151. Det vill säga en chans på 3 eller 6
  att få en sexa-

 152. -på en vanlig,
  oskadad eller ofixad tärning.

 153. Långt upp i åldrarna,
  ekvationslösning och så vidare-

 154. -kan man misslyckas just på grund av
  att man inte har med sig en tolkning-

 155. -av just den här symboliken.

 156. Det behöver inte bli svårt,
  rent matematiskt-

 157. -för att bli väldigt svårt
  för elever.

 158. Det finns många som har tolkat det
  här. Vi har radat upp några studier.

 159. Torrige & Gladding, MacGregor
  & Stacey, många visar på samma.

 160. Det är inget svenskt dilemma, att man
  inte kan hantera symboler i uttryck.

 161. Just elever i sjunde-åttonde-nionde
  klass är kanske de mest undersökta.

 162. Sen har vi skrivit ihop att vi kan
  koppla det till Piagets stadieteori.

 163. Piaget gav oss inte bara konstrukt-
  ivism utan också stadietänkande-

 164. -att alla som är sju år ska gå i
  samma klass, alla som är nio också.

 165. Vilket ju är helt vansinnigt
  om vi tittar på kognitiv mognad.

 166. Det är praktiskt. Det är omöjligt
  att ändra till utifrån vad man kan.

 167. Men det borde naturligtvis vara så.

 168. Här finns ett antal kategoriseringar-

 169. -av hur man använder symboler.

 170. Det här anknyter ju till forskning
  om elevers uppfattningar-

 171. -också om funktioner och derivata
  som ofta är givet som rationella tal.

 172. Man härleder derivatans definition
  med rationella tal.

 173. Tänk er då att sitta och titta på
  ett sånt bevis, en sån härledning-

 174. -och inte veta
  vad ett rationellt uttryck betyder.

 175. Återigen så uppfattar elever ibland
  funktion som operation-

 176. -från ett tal som ger ett annat tal.

 177. Att introducera funktioner
  som processer-

 178. -är inte alltid objektifierat
  eller accepterat-

 179. -av elevernas kognitiva tänkande.

 180. Det har också gjorts svenska studier.
  Örjan Hansson, Michele Artigue...

 181. Ja, och det här
  är väl också klassiskt.

 182. Jag redovisar det här för att vi ska
  tala om en studie med gymnasieelever-

 183. -där man faktiskt kan härleda en del
  av svårigheterna tillbaka till-

 184. -svårigheten att se rationella tal
  som tal.

 185. Jag nämnde Piaget. Jag vet inte
  vad ni känner till om konstruktivism.

 186. Det känns ju lite vådligt att på en
  biennal prata om teorier om lärande.

 187. Jag är övertygad konstruktivist.
  Vi skapar vår del av världen.

 188. Inte radikal konstruktivist, då tror
  jag inte att ni ser världen som jag.

 189. Jag tror att vi skapar mening av
  världen genom att observera den.

 190. Och sen kan, beroende på tycke
  och smak och ansats och intresse-

 191. -vi skapa olika delar av förståelse
  för olika världar, naturligtvis.

 192. I vår studie som vi publicerade-

 193. -har vi använt Tall & Vinners
  konstruktivistiska begreppsbild.

 194. Alla begrepp som vi har
  inom vårt tänkande-

 195. -inom vår mentala värld,
  har både en begreppsdefinition...

 196. "Cirkel" kan jag definiera på olika
  sätt, relatera till olika objekt.

 197. ...och en begreppsbild, jag kan se en
  cirkel framför mig, känna igen den.

 198. Vi har använt
  de tre matematiska världarna.

 199. En av de tre matematiska världarna
  är just den symboliska världen.

 200. Den första är den
  som vi slickar oss in i-

 201. -och smakar och luktar på
  och känner på när vi är små.

 202. Innan vi möter symboler,
  i stort sett.

 203. Innan vi börjar skolan
  eller kanske innan fem års ålder-

 204. -så är vi helt och hållet
  i den här visuella, spatiala-

 205. -igenkännande, omslutande,
  inkluderande världen.

 206. Men även där är det faktiskt
  en del kognitivt svårt-

 207. -exempelvis då att ni kan se
  en cirkel, fast jag ritar en ellips.

 208. Den är lite längre åt det hållet,
  men ni kan ändå tänka er en cirkel.

 209. Så småningom, om man går i skolan,
  om föräldrarna pratar om siffror-

 210. -så kommer vi in i
  en symbolisk, matematisk värld.

 211. Här finns det symboler som egentligen
  inte har nån decimalform, som pi.

 212. Pi går inte att uttrycka
  i decimalform.

 213. I så fall får man ge ett närmevärde
  och ange antalet decimaler.

 214. Men det är inte pi man anger då,
  utan nåt skilt från pi-

 215. -med en viss felmängd, så att säga.

 216. Sen finns det även
  nåt som kallas för procept-

 217. -det vill säga en summering 2+3=5-

 218. -har både en process, det vill säga
  själva summeringsprocessen-

 219. -som går att använda till alla tal-

 220. -och ett resultat, ett fixt begrepp.

 221. Just det exemplet
  brukar kallas för procept.

 222. Det är många elever som är inne
  på procept utan att veta om det.

 223. Den tredje matematiska världen brukar
  kallas för den formella världen-

 224. -där axiom finns, och så vidare.

 225. Det är egentligen inte nåt
  som är främmande för grundskolan.

 226. Där säger vi att vinkelsumman i
  en triangel är 180 grader, ett axiom.

 227. Ett axiom som man kan bygga på
  och använda när man beräknar-

 228. -eller i så fall härleder fram
  andra satser.

 229. Sen finns Pythagoras sats för
  rätvinkliga trianglar. En sats.

 230. Så den axiomiska världen
  finns i grundskolan-

 231. -det här är inget
  som kommer på universitetet-

 232. -utan finns alltså inom de nio åren
  som vi kallar för grundskolan.

 233. -Ska vi byta?
  -Ja, tack.

 234. Jag vill presentera en studie-

 235. -som genomfördes vid
  Göteborgs universitet 2016.

 236. "Gymnasieelevers tolkningar avseende
  matematiska representationer"-

 237. -"av rätlinjig rörelse."

 238. Rörelse är ett begrepp
  som diskuteras, exemplifieras-

 239. -och problematiseras på olika sätt-

 240. -både inom gymnasieskolans
  matematik- och fysikkurser.

 241. Syftet var att titta på
  hur gymnasieelever tolkar-

 242. -olika sätt att framställa
  begreppet rörelse-

 243. -genom graf och
  genom symboliska framställningar.

 244. Det vi ska titta närmare på i dag
  är förstås det symboliska.

 245. Hur tolkar gymnasieelever symboliska
  representationer av rörelse?

 246. Vilka begreppsbilder
  ger eleverna uttryck för?

 247. Det var en kvalitativ studie eftersom
  det rörde sig om ett fåtal elever-

 248. -närmare bestämt 22 stycken.
  10 flickor, 12 pojkar.

 249. Samtliga läser på Naturvetenskapliga
  programmet i årskurs två.

 250. Det var gruppdiskussioner.

 251. Grupper om två-tre elever diskuterade
  och löste ett antal uppgifter.

 252. Hela händelseförloppet, diskussionen,
  videofilmades och transkriberades.

 253. Det här var den femte frågan
  som eleverna fick jobba med.

 254. Det ser ut
  som vilken standarduppgift som helst-

 255. -som återfinns
  i nästan kanske varje mattebok-

 256. -men de visste att det inte var
  rätt och fel vi var intresserade av-

 257. -utan den diskussion
  de förde kring frågorna-

 258. -och hur de sätter ord
  på sina tankar.

 259. Här kommer resultatet:

 260. Så här finns anledning att tro
  att nästan hälften av eleverna-

 261. -inte visste vad de hade räknat fram.

 262. Det här är en del av
  en större diskussion-

 263. -nämligen fenomenet att eleven räknar
  fram ett tal eller en funktion-

 264. -men vet inte
  vad han eller hon har räknat fram.

 265. Man kan inte tolka resultatet.

 266. Och det här... Vi kommer att titta
  snabbt på några citat från studien.

 267. Det här är ett exempel på de elever
  som inte kunde tolka resultatet-

 268. -men kunde räkna fram 17

 269. "Kan man inte göra 5B?"

 270. Här framgår ganska tydligt att
  eleverna vägrar svara på frågan.

 271. De vill gärna gå till nästa uppgift.

 272. Här är ett exempel på elevgrupper-

 273. -som räknade fram
  differenskvotens värde, 17-

 274. -och kunde tolka det här
  som medelhastighet.

 275. Sträckan vid 55 minus 21
  och sen 34 genom 2, 17 m/s.

 276. Och sen svarar man
  "medelhastigheten".

 277. Här har vi grupper som kunde
  räkna fram differenskvotens värde-

 278. -och tolka resultatet.

 279. Nästa uppgift: "Hur långt har
  objektet hunnit efter 8 sekunder?"

 280. Här har samtliga 22 elever
  löst uppgiften korrekt.

 281. Lösningstiden varierar-

 282. -från 20-30 sekunder till 5 minuter.

 283. Det här är ett exempel på en
  elevgrupp som tog nästan 5 minuter-

 284. -för att lösa den här uppgiften.
  Här ställer man frågan:

 285. "Men om man ska skriva in 8:an i
  formeln, lägger man i båda eller...?"

 286. Funktionen var 2t i kvadrat plus t.

 287. Här undrar eleven om det är båda t
  som ska tilldelas värdet 8.

 288. Det här är ett exempel
  där eleverna...

 289. ...behövde 20-30 sekunder
  för att komma fram till rätt svar.

 290. 2x64 är 128, plus 8 är 136 meter.

 291. Tredje uppgiften handlade om
  momentanhastigheten vid 8 sekunder.

 292. 10 av 22 elever
  lyckades inte skilja på-

 293. -medelhastighet
  och momentanhastighet.

 294. Det intressanta här är att samtliga
  elever som inte kunde skilja på dem-

 295. -var elever som inte
  kunde tolka differenskvoten.

 296. Här har vi ett exempel
  på en elevgrupp-

 297. -som inte fick ordning på det här.

 298. Återigen så tar man 136 meter
  från föregående uppgift-

 299. -och delar på 8 sekunder
  och svarar 17 m/s...

 300. ...vilket är medelhastigheten under
  tiden, inte momentanhastigheten.

 301. Det här är ett exempel på elevgrupper
  som deriverade-

 302. -eller hade en lösningsstrategi för
  att komma fram till rätt resultat.

 303. Här har vi en elevgrupp
  som har deriverat funktionen 4t+1-

 304. -och sen tilldelar man t 8
  i derivatan och svarar 33 m/s.

 305. "Hur vet vi det? För att derivatan
  av en funktion i en punkt"-

 306. -"ger förändringshastigheten
  i just den punkten."

 307. Ja.

 308. Vi hade ett citat där eleven
  tolkar funktionen som en formel-

 309. -som en maskin där man kan stoppa in
  ett tal och så får man ett annat tal.

 310. Det var det Thomas var inne på.

 311. Vi vet genom tidigare forskning
  att eleverna har en förenklad bild-

 312. -av symbolspråket i funktioner.

 313. Det är en maskin där man kan stoppa
  in ett tal och få ut ett annat tal.

 314. Här hade vi en elevgrupp-

 315. -som ville skriva in talen
  i en formel.

 316. Det här mönstret återkommer även
  i den här studien.

 317. Och Thomas var inne på
  procedurellt tänkande.

 318. Det här gäller
  alla symboler i matematik-

 319. -från de grundläggande symbolerna
  i aritmetik, addition, subtraktion-

 320. -till de mest komplexa
  inom talteori och mängdlära.

 321. En symbol kan tolkas på två sätt.
  Varje symbol har två dimensioner.

 322. Det ena är kopplat till en process-

 323. -där man går igenom
  en sekvens av operationer-

 324. -och det andra är begrepp.

 325. Så differenskvoten i den här studien-

 326. -kan ses som en process, det vill
  säga en sekvens av operationer-

 327. -där man tilldelar x värdet 3 och 5,
  subtraherar och dividerar-

 328. -men den betyder medelhastighet
  som ett begrepp.

 329. Så det här resonemanget gäller
  för alla symboler inom matematik.

 330. De kan tolkas på två olika sätt.

 331. Vi hade 10 elever
  som inte kunde tolka resultatet-

 332. -vilket innebär att de kan länka
  samman symbolspråket med processer-

 333. -men inte med begreppet
  som själva problematiken handlar om-

 334. -i det här fallet medelhastigheten.

 335. Sen hade vi elevgrupper-

 336. -som inte kunde skilja på
  medelhastighet och momentanhastighet.

 337. Som sagt, samtliga elever som inte
  kunde bestämma momentanhastigheten-

 338. -var elever som inte kunde tolka
  differenskvoten som medelhastighet.

 339. Det kanske innebär
  att medelhastigheten-

 340. -är en förutsättning
  för att förstå momentanhastigheten.

 341. Det är nåt som vi som lärare
  behöver lägga lite mer krut på-

 342. -och implementera en djup förståelse
  för medelhastighet-

 343. -innan vi går över till
  momentanhastigheten.

 344. Den har en koppling
  till tangentens lutning-

 345. -i mer matematiska termer.

 346. Nästan samtliga elever som använde
  derivata för att lösa uppgiften-

 347. -hade...en begreppsbild av derivatan-

 348. -som var starkt kopplad
  till förändringshastighet.

 349. Det var ingen av eleverna
  som sa att...

 350. ...hastigheten efter 8 sekunder är
  riktningskoefficienten för tangenten-

 351. -som vi drar till kurvan,
  2t i kvadrat plus det genom t är 8.

 352. Det var ingen
  som nämnde derivatans definition-

 353. -eller andra approacher
  till derivata.

 354. Det var många elever som hade...

 355. ...förändringshastighet som en stark
  bild att associera derivata till.

 356. Det här, som jag tyckte
  var intressant, var att...

 357. ...de elever
  som använder derivata för uppgiften-

 358. -inte hade samma terminologi
  i resonemanget.

 359. Vi hade elever som hade antal meter
  och antal sekunder i sina resonemang-

 360. -och sen hade vi elever
  som hade sträcka och tid i stället.

 361. Meter och sekunder är enheter,
  det kan vara olika i olika länder.

 362. Det är nåt som vi har kommit överens
  om, en slags matematisk konvention-

 363. -att vi betecknar eller...

 364. Ja...mäter sträcka i enheten meter.

 365. Det här kan vara olika
  i olika länder.

 366. Men sträcka och tid är kopplat
  till fysikaliska storheter-

 367. -som är starkt kopplade till begrepp,
  så...

 368. Det som vi kunde identifiera
  i elevernas resonemang-

 369. -var att man använde sig
  både av enheter och storheter.

 370. Vi tycker att man...

 371. Om man stödjer sig på fysikaliska
  eller matematiska begrepp-

 372. -sker det på en högre kognitiv nivå
  än med fysikaliska enheter.

 373. Det är nåt som man kan ha i tankarna-

 374. -när man bedömer elevernas muntliga
  presentation eller prestation.

 375. Vad har det här för konsekvenser
  för undervisning?

 376. Vi lärare har en ganska stor uppgift.

 377. För att vi ska kunna
  hjälpa eleverna på bästa sätt-

 378. -måste vi ta reda på vad eleverna
  har svårt för. Var ligger problemet?

 379. I den här studien kunde vi se att ett
  problem med matematiskt symbolspråk-

 380. -är att eleverna hade svårt att
  koppla symbolspråket i funktioner-

 381. -till motsvarande begrepp,
  i det här fallet medelhastigheten.

 382. Det var ingen av eleverna som sa:

 383. "Jag vet att det är medelhastighet,
  men jag kan inte räkna fram den."

 384. Nästan samtliga elever
  kunde räkna fram differenskvoten-

 385. -men nästan hälften av dem visste
  inte att det var medelhastighet.

 386. Man behöver inte introducera "f av x"
  för att introducera funktion.

 387. Vi har gott om exempel när det gäller
  beroende och samband i vardagen.

 388. Hur långt en bil kör beror på
  hur mycket bränsle bilen har.

 389. Hur långt man kommer i karriären
  beror på utbildning, kanske.

 390. Många såna här exempel som...

 391. ...som hjälper eleven att se funktion
  som en slags beroenderelation-

 392. -och inte bara en beteckning
  för ett abstrakt symbolspråk-

 393. -till exempel "f av x".

 394. Så innan vi introducerar det här
  komplexa, abstrakta symbolspråket-

 395. -som behandlar funktion så får vi
  introducera eller exemplifiera-

 396. -exempel från
  vardagslivets sammanhang.

 397. Just det.
  Hur kan man uppmärksamma eleverna på-

 398. -att symbolspråket kan tolkas på
  två sätt, eller har två dimensioner?

 399. Det är dels kopplat till en process
  och sen till ett begrepp.

 400. Det är bara att prata om det.
  Det hjälper.

 401. Jag har egen erfarenhet av att
  ha pratat med elever om det här.

 402. När ni jobbar med matematik...

 403. Matte är, eller har,
  ett välstrukturerat symbolspråk.

 404. Varje gång ni jobbar
  med matematiska symboler-

 405. -så ska ni tänka eller
  försöka tänka på två olika saker.

 406. Det här innebär en process,
  en sekvens av operationer-

 407. -men den är också kopplad
  till ett begrepp.

 408. I den här studien så visade det sig
  att det är just i länken-

 409. -mellan symboler och begrepp
  som det brister.

 410. Det är det vi behöver lägga krut på.

 411. Det är det vi behöver förstärka
  genom undervisning.

 412. Och att utgå från medelhastigheten,
  just i det här fallet.

 413. Vi utgår från medelhastigheten för
  att introducera momentanhastighet-

 414. -för att tydliggöra distinktionen
  mellan momentanvärde och medelvärde.

 415. Det här hänger ihop med symbolspråket
  och både operationer och begrepp.

 416. Att uppmana eller uppmuntra elever
  att de-

 417. -när de resonerar kring matematiska
  termer inom problemlösning-

 418. -inte minst i den muntliga delen
  av nationella provet i matematik-

 419. -att man använder sig
  av storheter och begrepp-

 420. -i stället för enheter, för enheter
  är nåt som vi har kommit överens om-

 421. -och det kan vara olika
  i olika länder.

 422. Men begreppet "avstånd" är ju samma
  i alla språk och kulturer.

 423. Vi har samma förståelse av
  vad avstånd betyder.

 424. Sen hur vi mäter det
  är nåt som man kommer överens om.

 425. Så det är olika.

 426. För er som är intresserade av-

 427. -problematiken kring
  matematisk symbolism-

 428. -så har min kollega Thomas Lingefjärd
  och jag skrivit några artiklar-

 429. -för olika tidskrifter
  som belyser just problematiken-

 430. -kring matematiskt symbolspråk,
  som ni gärna får läsa om ni har tid.

 431. Ska vi tacka för oss?

 432. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Den symboliska matematiken

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Djamshid Farahani och Thomas Lingefjärd är forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. De inleder föreläsningen med en begreppslig förklaring av symboler och en historisk återblick på behovet av symboler. Studier har visat att studenter presterar sämre när de får lösa uppgifter av symbolisk karaktär än vad de gör när uppgifterna är av numerisk karaktär. Elevers svårighet att tolka innebörden av symboler anges vara orsaken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Ämnen:
Matematik, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Inlärning, Matematik, Symboler
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Programmering i matematiken

Hur får vi in programmering i våra läromedel och hur kan man arbeta med det i undervisningen? Från och med hösten 2018 ingår programmering som ett obligatoriskt inslag i läroplanen för såväl grundskolans som gymnasiets matematik. Daniel Barker är lärare och författare och ger konkreta förslag på sätt att arbeta med programmering och vad eleverna kan göra när de kommit in i programmeringsmiljön. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den symboliska matematiken

Djamshid Farahani och Thomas Lingefjärd är forskare, lärare och handledare vid Göteborgs universitet. De inleder föreläsningen med en begreppslig förklaring av symboler och en historisk återblick på behovet av symboler. Studier har visat att studenter presterar sämre när de får lösa uppgifter av symbolisk karaktär än vad de gör när uppgifterna är av numerisk karaktär. Elevers svårighet att tolka innebörden av symboler anges vara orsaken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Matematik i Shanghai

Matematik- och fysiklärarna Johan Thorssell och Svante Bohman berättar om undervisningsmetoder och innehåll i gymnasiematematiken. De jämför utbildning i Sverige med utbildning i Shanghai i Kina. Sedan 2004 har Polhemsgymnasiet i Göteborg haft ett samarbete och utbyte med en skola i Shanghai. 14 elever på naturvetenskapsprogrammet gör utbytet som gymnasiearbete i årskurs tre. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Undervisa med digitala verktyg

Ulrika Ryan är forskare i matematikdidaktik vid Malmö universitet och är en av modulmakarna bakom Skolverkets matematiklyftsmodul. Hon berättar här om undervisning med digitala verktyg i matematik, styrdokument som definierar uppdraget att undervisa med digitala verktyg, om förväntningar på matematikundervisningen och så kallad orkestrering i klassen. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Att få veta eller upptäcka

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Laborativ matematik

Bengt Aspvall är professor i datalogi vid Blekinge tekniska högskola. Här ger han exempel på aktiviteter som kan användas i klassrummet för att förklara och förenkla hur datorer fungerar. Han förklarar olika begrepp och funktioner. Aktiviteterna genomförs med enkla hjälpmedel och utan dator. För matematikundervisning på alla nivåer. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Lärarledd undervisning och modern teknik

Vad kan hjärnforskning hjälpa till med när man planerar och genomför undervisning i matematik? Specialpedagogen Görel Sterner och forskaren Ola Sterner arbetar på Nationellt centrum för matematikutbildning, NCM. De berättar om det digitala matematikspelet Vektor och Resonera med Vektor och hur man kan arbeta med dem i klassrummet. Föreläsningen har fokus på förskoleklassens matematik, men är intressant för lärare inom hela grundskolan. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Den nya ämnesplanen i matematik

Johan Falk är undervisningsråd på Skolverket och har varit med och arbetat fram den reviderade ämnesplanen i matematik. Han berättar om vilka förändringar som gjorts och om vad som tillkommit, exempelvis symbolhanterande verktyg, numeriska verktyg, kalkylblad och programmering. Han ger också exempel på hur de kan användas i praktiken. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & matematik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Matematikbiennalen 2018

Att få veta eller upptäcka

Mathias Norqvist berättar om sin forskning inom matematikdidaktik vid Umeå universitet. Han har studerat elevers sätt att tänka när de löser matematiska problem. Resultaten visar att de elever som kom på egna lösningar på problem lärde sig mer än de elever som arbetade med traditionella sätt att lösa matematiska uppgifter i läroböcker. Inspelat på Karlstads universitet den 25-26 januari 2018. Arrangör: Karlstads universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Fyra grundpelare för matematikundervisningen

Eva Björklund utvecklar läromedel i matematik. Hon är även lärare i matematik och NO på Herrgårdsskolan i Göteborg och baserar sin undervisning på fyra grundpelare som hon menar är nödvändiga för en god matematikundervisning. Under en dag följer vi Eva för att få veta mer om dessa grundpelare och om vad det är som får henne att brinna så för matematik.