Titta

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Föreläsningar om olika former av spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Till första programmet

UR Samtiden - Spelproblem i fokus : Behandling vid spelproblemDela
 1. Vår behandlingsmetod är KBT,
  kognitiv beteendeterapi-

 2. -och det är det som rekommenderas
  i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd.

 3. Kristina Wetterstrand, psykolog-

 4. -och ena halvan av spelberoende-
  teamet i Göteborg.

 5. Jag ska prata om behandling vid spel-
  problem och hur vi jobbar med det.

 6. Först lite bakgrund om oss
  i teamet.

 7. Vi tillhör Göteborgs stad
  och är en kommunal verksamhet.

 8. Vi finns vid Masthuggstorget-

 9. -där vi delar mottagning
  med två andra verksamheter.

 10. Dels Respons alkoholrådgivning,
  dels Barnteamet.

 11. Det är praktiskt
  att alkoholrådgivningen är där-

 12. -för det finns en viss överlappning
  mellan de båda grupperna-

 13. -alltså personer med både spel- och
  alkoholmissbruk, då kan vi samarbeta.

 14. Barnteamet ger stöd åt barn
  i familjer med någon typ av missbruk-

 15. -av alkohol, droger eller spel-

 16. -så dit kan vi också hänvisa
  de av våra klienter som har barn.

 17. Teamet har funnits sedan 2004
  och det är två heltidstjänster-

 18. -som jobbar med rådgivning
  och behandling-

 19. -åt personer som har problem med spel
  om pengar, och till deras nära.

 20. Hur hittar man då till oss?
  Vi tar sällan emot remisser-

 21. -utan folk söker på egen hand,
  de hittar vår broschyr-

 22. -eller så gör man som de flesta,
  googlar på "spelberoende Göteborg".

 23. Sen ringer man eller mejlar
  och bokar tid för nybesök.

 24. När någon ringer försöker vi
  boka tid snart, gärna inom en vecka-

 25. -för många upplever att läget är akut
  och mår fruktansvärt dåligt.

 26. Tyvärr är det inte en grupp
  som söker hjälp i god tid-

 27. -när man börjar få problem
  och det skaver någonstans-

 28. -utan många utvecklar allvarliga
  problem och mår väldigt dåligt.

 29. Så vill vi träffa dem
  så snart det bara går.

 30. Då får man komma till mottagningen
  och träffa mig eller min kollega.

 31. Vi ställer frågor för att bedöma,
  framför allt kring spelproblematiken-

 32. -men också att annat, det är jätte-
  viktigt att stämma av övrigt mående.

 33. Det är mer regel än undantag
  att man har depression eller ångest.

 34. Det är jätteviktigt att fråga
  kring suicidtankar.

 35. När vi har gjort en bedömning inform-
  erar vi om Spelberoendes förening-

 36. -för vi vet vilket fantastiskt stöd
  man får från föreningen.

 37. Sen informerar vi om vår egen
  verksamhet och behandling.

 38. En behandling är en långsiktig
  process, en förändring tar lite tid-

 39. -och vi vill skicka med något som man
  kan ha nytta av redan samma dag.

 40. Det kallar vi för
  våra "akutåtgärder".

 41. Det är en lista med lite råd
  och saker man kan göra-

 42. -för att begränsa sina möjligheter
  att spela.

 43. Man kan spärra sina spelkonton,
  någon kan ha hand om ens ekonomi-

 44. -man kan lämna över bankdosan
  och klippa kreditkorten.

 45. Utan pengar är det svårt att spela.

 46. Man kan lägga in filter i datorn
  som spärrar spelsajter.

 47. Sen pratar vi om behandling, och
  om personen är intresserad av det-

 48. -och vi tror att det är till nytta
  spikar vi lite datum.

 49. Vår behandlingsmetod är KBT,
  kognitiv beteendeterapi-

 50. -och det är det som rekommenderas
  i Socialstyrelsens nya kunskapsstöd.

 51. Förstahandsvalet,
  när det är lämpligt, är KBT i grupp.

 52. Ibland är det inte lämpligt
  att gå i grupp-

 53. -om man har någon annan typ av
  problematik som kan göra det svårt.

 54. Det kan vara att man inte talar
  tillräckligt bra svenska.

 55. Tolk kan vi erbjuda
  vid individuella samtal-

 56. -men det är knivigt
  att jobba med tolk i grupp, tyvärr.

 57. Vi har som krav för att få vara med
  i en grupp att man har bestämt sig-

 58. -för att sluta spela helt och hållet,
  alltså en nolltolerans.

 59. -och det är för att minska risken
  för att de här personerna-

 60. -kan påverka varandra
  på ett negativt sätt.

 61. Om det är olämpligt eller om man inte
  vill gå i grupp, det är frivilligt-

 62. -så kan man gå en KBT-behandling
  individuellt och träffa behandlare-

 63. -och det går också bra.
  Det är kanske fifty-fifty-

 64. -hur många som går i grupp
  och individuellt.

 65. Alla går inte i KBT, vi kan också ha
  andra typer av samtal.

 66. Det kan vara stöd- eller parsamtal,
  man kanske vill komma med partnern.

 67. Vi kan ha uppföljande samtal.
  En del vill sluta spela på egen hand-

 68. -men boka in en tid längre fram
  för att stämma av.

 69. Går det bra? Går det inte bra? Man
  kanske behöver någon mer insats.

 70. Varför förespråkar vi KBT i grupp?
  Varför är det förstahandsvalet?

 71. Inte av kostnadseffektiva skäl.
  Nu har jag inte räknat på detta-

 72. -men jag tror inte att det är det,
  för det är små grupper-

 73. -vi är två behandlare
  och det är långa sessioner.

 74. Men det finns en kvalitet i att gå
  i grupp. De personer som går i grupp-

 75. -blir ofta viktiga för varandra
  och det är en styrka i samhörigheten.

 76. Många känner sig väldigt ensamma
  och har kanske aldrig pratat om det.

 77. -och att få göra det med andra
  som vet vad man går igenom-

 78. -finns det ett väldigt värde i.

 79. Kognitiv beteendeterapi handlar om
  att förändra tankemönster-

 80. -och att förändra handlingar
  för att nå ett mål man har satt upp.

 81. Det här målet ska vara
  tydligt formulerat och mätbart.

 82. Vi jobbar ju med spelbehandling,
  så det handlar om spelrelaterade mål.

 83. Det vanligaste målet
  hos våra klienter-

 84. -är att sluta spela helt och hållet,
  alla typer av spel.

 85. Många vi träffar har försökt
  att spela lite grann-

 86. -få kontroll på spelet
  med maxbelopp och så-

 87. -men har man allvarliga problem
  kan det vara svårt-

 88. -och ofta så är det nolltolerans
  som är det rimliga målet att ha.

 89. Behandling har tydligt fokus
  på spelproblematiken-

 90. -och så jobbar vi med hemuppgifter,
  som i klassisk KBT.

 91. Hemuppgifter är en jättebra grej.

 92. Man spar tid, men viktigast är att en
  förändring inte ska ske i terapin-

 93. -utan det är ett sätt att föra ut det
  i verkligheten utanför terapirummet.

 94. Det är ju den som räknas,
  i vår vardag.

 95. Där kan vi hämta information om oss
  själva och testa nya tankar-

 96. -nya sätt att agera
  och se hur det blir för oss.

 97. Här ser ni schemat för en grupp-
  behandling. Det är den gröna rutan.

 98. En individuell KBT-behandling
  innehåller i stort sett detsamma.

 99. Det är egentligen bara gruppformatet
  som skiljer-

 100. -och att det är kortare sessioner, en
  timme i stället för två och en halv.

 101. Sitter man med en person
  har man större möjlighet-

 102. -att skräddarsy behandlingen
  efter den personen.

 103. Man kan lägga till, dra ifrån,
  lägga lite mer fokus på vissa saker.

 104. En grupp håller sig mer
  till en originalstruktur.

 105. Så därför visar jag schemat
  för en grupp här.

 106. Behandlingen har också inslag
  av MI - motiverande samtal.

 107. Det är en samtalsmetod-

 108. -där man inte ger uppmaningar
  utan ställer frågor-

 109. -för att öka en persons motivation
  att förändra ett beteende.

 110. En grupp ses vid åtta tillfällen
  en gång i veckan under 2,5 timmar.

 111. Den behandling vi jobbar med-

 112. -har sitt ursprung i den här boken,
  "Till spelfriheten", av Liria Ortiz.

 113. Vi kör inte strikt
  enligt den här manualen-

 114. -utan den har omarbetats efter hand
  under årens lopp av teamet.

 115. Men det här är ursprunget, så är man
  intresserad av spelbehandling-

 116. -så är det en bok
  som jag varmt kan rekommendera.

 117. Den finns dessutom, tror jag,
  publicerad i sin helhet på nätet-

 118. -så den är väldigt lättillgänglig.

 119. Men om vi tittar igen på schemat
  så ser man att det är olika teman.

 120. Varje session
  har ett förbestämt tema.

 121. Inledningsvis handlar det
  om att lära känna sitt spelberoende.

 122. Vad är ett spelberoende?
  Varför fick just jag det?

 123. Hur fungerar hjärnans belönings-
  system som skapar beroende?

 124. Vad är det som triggar i gång mig
  att känna suget att spela?

 125. Sen jobbar vi med tankefällor
  och tillåtelsetankar.

 126. Den femte sessionen får vi besök
  från spelberoendes förening.

 127. Då kommer Patrik eller Jimmy
  och berättar dels om föreningen-

 128. -dels om sin personliga berättelse
  om att ha allvarliga spelproblem-

 129. -men att bli spelfri.

 130. Det brukar vara ett mycket uppskattat
  inslag hos våra gruppdeltagare.

 131. Det är väldigt gripande att få ta del
  av någon annans berättelse-

 132. -och väldigt hoppingivande att se
  att man kan ha allvarliga problem-

 133. -men att man kan bli spelfri
  och bygga sig ett bra liv.

 134. De avslutande sessionerna fokuserar
  på framtiden och återfallsprevention.

 135. Vad finns det för risker och
  fallgropar? Hur ska jag undvika dem-

 136. -och undvika att återfalla
  i spelande?

 137. Sen har varje session
  ett visst upplägg och struktur-

 138. -en agenda, på KBT-språk.

 139. Varje gång vi ses
  stämmer vi av målet - spelfriheten.

 140. Hur har det gått under veckan?
  Har jag spelat eller inte?

 141. De flesta lyckas faktiskt hålla sig
  spelfria under hela behandlingen-

 142. -och det är ju helt fantastiskt.

 143. Om det händer att man spelar,
  för det händer ju givetvis-

 144. -då vill vi att man berättar det,
  och om man vill och tillåter det-

 145. -så använder vi det som diskussions-
  underlag och lär oss av det som hänt.

 146. Vad var det som hände
  och vad kan jag göra i framtiden-

 147. -för att undvika att det händer
  på samma sätt igen?

 148. Sen jobbar vi utifrån temat
  för dagen.

 149. Man får information och gör övningar
  och hemuppgifter kopplade till temat.

 150. Så kan det se ut.

 151. Jag ska ägna resten av min tid
  åt att ge er exempel på-

 152. -hur hemuppgifter
  och övningar kan se ut-

 153. -så får ni lite inblick i
  hur våra samtal kan gå.

 154. Det här är en övning med tydlig
  MI-koppling, ambivalenskorset.

 155. Här ska man lista alla fördelar
  och nackdelar man kan komma på-

 156. -med att fortsätta spela
  eller att sluta spela.

 157. Så här kan den se ut
  efter att den har blivit ifylld.

 158. Det kan tyckas vara
  en nästan simpel övning-

 159. -men den är förvånansvärt effektfull.
  När man får det så här överskådligt-

 160. -så blir det väldigt tydligt
  vilka konsekvenser spelet medför.

 161. Om man tittar på fördelarna
  kan man se att de ofta är ganska få.

 162. De är ganska kortsiktiga, medan
  nackdelarna är fler, de är tyngre-

 163. -och man får ofta dras med dem
  under betydligt längre tid.

 164. Då kan man fundera
  om det verkligen är värt det.

 165. Här har vi en övning som är hämtad-

 166. -från avsnittet om tankefällor
  och tillåtelsetankar.

 167. Det är tankar som uppmuntrar
  och lurar mig att spela-

 168. -tankar som säger att spelande
  är en jättebra idé.

 169. Vi människor är inte så vana
  att tänka att vi har tankar-

 170. -utan det som far genom huvudet
  ser vi som sanningen-

 171. -eller som en direkt avspegling
  av verkligheten.

 172. I det här avsnittet får vi lära oss
  att så är det tyvärr inte.

 173. Tankar är tolkningar, de kan
  innehålla sanningar men också lögner-

 174. -och kan också vara förvrängningar
  av verkligheten.

 175. Vi försöker få fatt i tankarna
  kopplade till spel. Vad säger de?

 176. Är de sanna eller försöker de lura
  mig? vad är egentligen verkligheten?

 177. Är man inte så van är det svårt att
  få fatt i hur det låter i huvudet-

 178. -innan man väljer att spela. Därför
  är övningen en hjälp på traven.

 179. Här har vi 30 vanliga tankefällor
  om man har ett spelberoende.

 180. Man ska läsa igenom dem och kryssa
  för de tankar man känner igen-

 181. -som man har tänkt någon gång,
  eller som man har tänkt ganska ofta.

 182. Det är inte ovanligt att klienter
  kryssar för samtliga tankar.

 183. Om ni ögnar igen dem ser ni att det
  är återkommande teman på tankar.

 184. Det är tankar som tänker
  att det finns ett system i spelen-

 185. -och att man kan överlista dem
  om man är smart.

 186. Tankar som missförstått
  hur slump fungerar.

 187. Det är tankar om att man har kontroll
  fast man inte har det.

 188. Tankar om att fortsätta spela för att
  vinna tillbaka förlorade pengar.

 189. Det klassiska: "Jag måste vinna
  tillbaka för att betala skulderna."

 190. Tankar om att man mår bra
  av att spela-

 191. -och att det är ett enkelt sätt
  att tjäna pengar.

 192. Vi diskuterar och letar bevis
  för och emot.

 193. Vad är sanning? Hur ser verkligheten
  ut? Hur ska jag hantera tankarna?

 194. Det här är en hemuppgift,
  man ska fundera över andra saker-

 195. -som man kan göra
  i stället för att spela.

 196. Om man har ett spelberoende
  har man ofta lagt mycket tid på spel-

 197. -och slutar man spela
  får man mycket tid över.

 198. Och då är det ju bra att fylla tiden
  med andra saker.

 199. Både för att man ska må bra
  och för att det gynnar spelfriheten.

 200. Är man fullt sysselsatt med annat
  har man inte så mycket tid över-

 201. -så mycket möjlighet eller så mycket
  fokus på att spela. Och det är bra.

 202. Så vad ska man ägna sig åt i stället?

 203. Det kan vara precis vad som helst
  efter tycke och smak.

 204. Träning, virka grytlappar,
  hoppa fallskärm, vad som helst.

 205. Social färdighetsträning.

 206. I den här hemuppgiften
  ska man fundera över det.

 207. Om jag får frågan "ska du vara med
  och spela?", vad svarar jag då?

 208. Det kan vara knepigt,
  social press är en återfallsfaktor.

 209. Såna situationer kan vara svåra.
  Man kan göra det för att vara social.

 210. Man vet inte riktigt
  hur man ska hantera det.

 211. Det är ofta enklare om man
  har funderat igenom det i förväg.

 212. Man har ett färdigt svar att langa
  fram i stället för att stå och tveka.

 213. Så det gör vi här, vi formulerar svar
  och rollspelar svaren också-

 214. -så att det ska kännas lättare
  att säga de här orden-

 215. -sen när situationen väl uppstår.

 216. Här är mitt sista exempel
  på en sån här hemuppgift.

 217. Den är hämtad från avsnittet
  om återfallsprevention.

 218. Här har vi kartlagt risker,
  både vanliga generella risker-

 219. -och vad som är den enskilda
  individens största personliga risker.

 220. Sen ska man formulera en krisplan-

 221. -om en krissituation uppstår
  och man får ett sug att spela.

 222. Vad ska jag göra då?
  Hur ska jag tänka? Vad kan jag göra?

 223. Kan jag be någon om hjälp?
  Vilka strategier kan jag använda?

 224. Den är bra att spara och ha nära
  till hands för att påminna sig.

 225. Hur går det då för de personer
  som genomgår en KBT-behandling?

 226. Jo, de som genomgår
  en fullständig KBT-behandling-

 227. -ställer vi frågor till vid
  avslutningen, bland annat frågan-

 228. -"har ditt problem med spel föränd-
  rats?" Man får olika alternativ.

 229. Cirkeln ska föreställa ett diagram,
  det ser lite knepigt ut.

 230. Det som det försöker säga,
  det här är 2017 års siffror-

 231. -då svarade 100 % av dem som
  genomgick en fullständig behandling-

 232. -att de hade blivit bättre
  eller mycket bättre.

 233. Det är väldigt rolig läsning-

 234. -men man ska vara försiktig med
  att tolka in för mycket-

 235. -för det här är personer
  som gick en hel KBT-behandling.

 236. Det är inte alla som påbörjar
  en KBT-behandling. Vissa hoppar av.

 237. De ser vi inte här.
  De vet vi inte alltid så mycket om.

 238. Sen vet vi att det ofta går
  ganska bra-

 239. -för de personer vi slutar träffa.
  Många har blivit spelfria.

 240. Men hur står sig resultaten över tid?
  Vad händer sen? Det är jätteviktigt.

 241. Det finns väldigt lite forskning
  kring det-

 242. -och vi har inte vetat
  hur det går för våra klienter.

 243. -men förra året införde vi därför
  en uppföljning.

 244. Sex månader efter att man avslutat
  behandlingen hos oss-

 245. -får man sms och mejl med frågor
  som man besvarar anonymt.

 246. Det handlar om hur det har gått
  och vi hoppas få in lite mer svar.

 247. Nu är det så nytt att vi inte hunnit
  sammanställa några resultat.

 248. Jag tycker att det ska bli
  jättespännande att följa det.

 249. Så... Tack så mycket
  för att ni lyssnade.

 250. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behandling vid spelproblem

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kristina Wennerstrand, legitimerad psykolog och anställd hos Spelberoendeteamet Göteborg, berättar om arbetet med rådgivning och behandling vid spelproblem och spelberoende och stöd till anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Impulskontrollstörningar, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Spelberoende
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad är spelberoende?

Anders Håkansson, läkare och professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, är forskargruppsledare vid Beroendecentrum i Malmö och Lunds universitet. Här talar han om spelforskningen som forskargruppen fokuserar på med förebyggande insatser, tidiga tecken och särskilda riskgrupper avseende spel om pengar, men också om behandling, samsjuklighet och sekundärprevention vid spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Hjälpa spelberoende

Jimmy Nilsson, ordförande i Spelberoendes förening Göteborg, talar här tillsammans med Patrik Axelsson som har tjugo års erfarenhet av spelproblematiken om hur föreningen hjälper spelare och anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Överdrivet dataspelande

Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad professionell coach, berättar om arbetet med överdrivet dataspelande. Hon delar med sig av sina erfarenheter kring problematiken och vad hon anser man behöver arbeta vidare med inom ämnet för att få resultat. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Behandling vid spelproblem

Kristina Wennerstrand, legitimerad psykolog och anställd hos Spelberoendeteamet Göteborg, berättar om arbetet med rådgivning och behandling vid spelproblem och spelberoende och stöd till anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Att förebygga spelproblem

Jessika Spångberg arbetar som utredare kring spel om pengar på Folkhälsomyndigheten och har skrivit en avhandling om genus och spel om pengar ur ett folkhälsoperspektiv. Här talar hon om vilket förebyggande arbete som kan tillämpas på lokal och regional nivå inom detta område. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende

Charlotta Rehnman Wigstad, Christina Högblom och Malin Bruce från Socialstyrelsen talar om stöd och behandling av spelmissbruk och spelberoende om pengar. De berättar om sitt arbete, om hälso- och sjukvårdens ansvarsområde inom spelmissbruk och spelberoende samt rekommendationer i kunskapsstödet. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om CERA

Claudia Fahlke är legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi och forskar bland annat om bio-psyko-sociala riskfaktorer för utveckling av beroende och om behandlingsutfall. Här berättar hon om CERA (Center for education and research on addiction), ett kunskapscentrum för forskning och utbildning i ANDTS-frågor. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelproblem och åtgärder i Västra Götalandsregionen

Charlotta Wilhelmsson, processledare vid Västkom, och Malin Camper, regionutvecklare inom kunskapsstöd för psykisk hälsa vid Västra Götalandsregionen, berättar här om regionala överenskommelser och om det aktuella arbetet inom spelproblem i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.