Titta

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad säger lagen, forskningen och praktiken? Föreläsningar om olika former av spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Till första programmet

UR Samtiden - Spelproblem i fokus : Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoendeDela
 1. Att veta vad man ska göra
  för att identifiera och upptäcka.

 2. Vilka behandlingsinsatser kan vi ge?

 3. Charlotta Rehnman Wigstad heter jag,
  och är Socialstyrelsens samordnare-

 4. -i frågor som rör alkohol,
  narkotika, dopning, tobak och spel.

 5. När jag kom till Socialstyrelsen 2015
  fanns spel med redan.

 6. Jag satt och tänkte här innan att
  det är så bra att vi har allt samlat.

 7. Hur länge har vi haft det så?
  Men Jessica sa ju att 2010-

 8. -började Socialstyrelsen
  jobba med spel. Bra. Tack för det.

 9. Det är en fördel att vi har allting
  samlat och ser det som en helhet.

 10. Vår presentation ser ut så här i dag.
  Jag använder den här i stället.

 11. Ni får en kort överblick
  över Socialstyrelsens ANDTS-arbete.

 12. Vi berättar om kunskapsstödet.

 13. Sen går vi in på socialtjänstens
  och hälso- och sjukvårdens ansvar.

 14. En genomgång av rekommendationerna
  och en genomgång av andra områden.

 15. Jessica sa att ni kanske
  inte är överdrivet intresserade-

 16. -av att höra vad Folkhälsomyndigheten
  gör inom området-

 17. -men eftersom Socialstyrelsen
  inte har nån tjusig hemsida-

 18. -som Spelprevention, där man kan
  gå in och kolla vad vi gör-

 19. -så tänkte jag berätta det, så ni får
  en kort genomgång av vad vi gör.

 20. Om vi tar det övergripande området...

 21. Nu kan vän av ordning genast säga
  att det fattas en sak här på bilden.

 22. Det står nämligen ANDT,
  och inte ANDTS.

 23. Men vi har en ANDT-strategi,
  som regeringen har antagit-

 24. -och i den ingår inte S:et ännu.
  Det kan vi jobba för.

 25. För oss är det så att vi lika gärna
  kunde få in S:et i den här bilden.

 26. Så ser vi det på Socialstyrelsen.

 27. Vår uppgift för de kommande åren
  är att vara den här bryggan mellan...

 28. Hälso- och sjukvårdens
  och socialtjänstens roll-

 29. -i ANDTS-arbetet behöver stärkas-

 30. -och vi kan vara bryggan
  mellan förebyggande arbete-

 31. -tidiga insatser och vård och
  behandling. Det sa ju Jessica också.

 32. Det är en helhet, det hör ihop.
  Det är inte separata spår.

 33. Vi måste få det här flödet.
  Det får inte bli glapp mellan.

 34. Saker och ting hänger ihop.

 35. Därför har vi också,
  i dialog med Folkhälsomyndigheten-

 36. -när det gäller ANDT-strategin
  kommit överens om-

 37. -att vi ska ta ett motoransvar kring
  mål fyra och fem i ANDT-strategin.

 38. -som rör tidiga insatser
  och vård och behandling.

 39. Här har vi en roll att fylla.
  Vad vi gör då på ANDTS-området?

 40. Vi har faktiskt ganska mycket
  när det gäller ANDT och spel.

 41. Till exempel har vi nåt
  som vi kallar nationell samverkan.

 42. Det finns en nationell myndighets-
  samverkansgrupp inom spelområdet.

 43. Folkhälsomyndigheten ansvarar för
  den. Vi träffas två gånger per år.

 44. Precis. Där sitter alla myndigheter
  som har nånting att göra med S.

 45. Det är en otrolig styrka att träffas.

 46. Man kan utbyta kunskap, erfarenheter,
  identifiera kunskapsluckor:

 47. Vad skulle vi behöva göra mer,
  eller behöva förstärka?

 48. En liknande grupp finns
  på ANDT-området, med samma syfte-

 49. -att myndigheter ska träffas
  och utveckla och utbyta kunskap.

 50. Sen finns en grupp på dopning
  och en på narkotika också.

 51. Årliga rapporter gör vi.
  Ni väntar alla på kioskvältaren-

 52. -som kommer 28 februari
  från Socialstyrelsen.

 53. Då publicerar vi
  vår årliga lägesrapport-

 54. -om missbruks- och beroendeområdet-

 55. -med både hälso- och sjukvårdens
  och socialtjänstens insatser.

 56. I den rapporten är det viktigt
  att vi har alkohol, narkotika-

 57. -dopning, tobak och spel med så att
  man får en bild av hur det ser ut.

 58. Rapporten går till Social-
  departementet som beslutsunderlag-

 59. -för vad man ska satsa på framöver.

 60. Vi har en hel del
  regeringsuppdrag på området.

 61. I går kväll klockan 24.00 stängde-

 62. -Folkhälsomyndighetens
  verksamhetsrapporteringsenkät.

 63. Vi har i uppdrag att rapportera till
  dem vad vi gör inom ANDT-området.

 64. Sen rapporterar de
  till Socialdepartementet.

 65. Det här gör alla vi myndigheter
  som har med ANDT att göra.

 66. 40 verksamheter rapporterade vi in.
  Vi gör väldigt mycket inom det här.

 67. Till exempel,
  när det gäller kunskapsstöd-

 68. -så har vi det kunskapsstöd som
  Kicki och Malin ska berätta mer om.

 69. Vi har också nationella riktlinjer-

 70. -för vård och stöd
  vid missbruk och beroende.

 71. Där ingår inte spel i dag, men
  på sikt är det nåt vi strävar efter-

 72. -att få in
  i de nationella riktlinjerna.

 73. Vi har kunskapsstöd för spel, men
  också för andra områden inom ANDT.

 74. Vi har jättemycket statistik.

 75. Om ni går in på vår hemsida
  kan ni hitta ofantligt mycket.

 76. Vi har patientregister,
  dödsorsaksregister-

 77. -en massa hälsodataregister.
  Gå in och titta.

 78. Ni kan också skicka frågor
  till våra utredare-

 79. -så kan de hjälpa er.
  Man kan hitta väldigt mycket där.

 80. Vi har också föreskrifter på
  alla möjliga områden på vår hemsida.

 81. Vi fördelar en hel del statsbidrag
  till organisationer-

 82. -som verkar inom framför allt
  alkohol- och narkotikaområdet.

 83. Det finns en hel del pengar
  att söka där.

 84. Jag vill slå ett slag för det sista:

 85. Socialstyrelsens råd
  för missbruks- och beroendefrågor.

 86. Det är ett råd av företrädare
  för civilsamhällets organisationer.

 87. Det är organisationer
  som är både brukarorganisationer-

 88. -men också organisationer som arbetar
  för personer som har problem-

 89. -med alkohol och narkotika.
  Inte så mycket dopning eller tobak.

 90. Vi skulle gärna vilja få in
  organisationer som jobbar med spel.

 91. Det är en unik chans, för vi har
  en ny handläggningsordning-

 92. -så det är nu
  som vi kan få in nya organisationer.

 93. Det ska vara organisationer med riks-
  intresse som verkar för hela landet.

 94. Det här rådet har en unik möjlighet.
  Vi träffas tre gånger per år.

 95. De kan berätta för Socialstyrelsen
  vad som är viktigast just nu.

 96. Vad tycker ni att vi ska fokusera på?
  Vad ska vi göra?

 97. Vilka bollar flyger i luften och vad
  ska vi ta ner och jobba vidare med?

 98. En otroligt viktig grupp,
  som vi är väldigt tacksamma för.

 99. Väldigt kort
  vad vi på Socialstyrelsen gör.

 100. Vill ni veta mer
  så kan ni kontakta mig.

 101. Eftersom jag är saksamordnare på
  området ska jag ha koll på det mesta.

 102. Jag kan kanske inte allt.
  Det är bara att kontakta oss.

 103. Nu tänkte jag lämna ordet
  över till Malin, eller hur? Bra.

 104. -Hörs jag?
  -Jag tänker gå ner från scenen.

 105. Ja. Sen 2010 har Socialstyrelsen
  arbetat med spelfrågor.

 106. Jag vet inte
  om vi har varit så aktiva.

 107. Jag skulle nog säga att de senaste
  två-tre åren har vi arbetat aktivt-

 108. -med spel om pengar.
  Det har vi främst gjort-

 109. -inom ramen för regeringsuppdrag
  vi har haft på området.

 110. Då har det varit att just kartlägga,
  och genom en förstudie se-

 111. -vilka kunskapsstöd
  som vi behöver ta fram.

 112. Sen har vi självklart fått
  det här regeringsuppdraget-

 113. -som har mynnat ut i kunskapsstödet
  som vi ska prata om i dag.

 114. Det har vi gjort,
  inte bara i huset själva-

 115. -utan tillsammans
  med många olika experter-

 116. -och tillsammans med
  befintliga behandlare i landet-

 117. -både från socialtjänsten
  och hälso- och sjukvården.

 118. Vi har också haft kontakt
  med Spelberoendes riksförbund-

 119. -och vi har försökt även internt
  jobba mycket med de experter vi har-

 120. -inom nationella riktlinjer,
  missbruk, för att få fram det här.

 121. Varför gör vi det nu?
  Vi har sett i våra kartläggningar-

 122. -att det är ett område där
  tillgängligheten har varit ojämlik.

 123. Det är inte lika utbud i landet-

 124. -och de insatser man ger har kanske
  inte heller byggts på evidens.

 125. Självklart har det nya ansvarsområdet
  för kommunerna bidragit till-

 126. -att vi behöver göra nånting.

 127. Jag ska säga lite övergripande att...

 128. Kunskapsstödet består av tre kapitel.

 129. Det första kapitlet
  tar upp rekommendationerna.

 130. Sen har vi ett kapitel-

 131. -där vi tar upp områden
  som är viktiga att ha kunskap om-

 132. -men där vi inte har kunnat ta fram
  rekommendationer. Varför inte det?

 133. Antingen har forskningsfältet
  varit för begränsat-

 134. -eller så gör lagstiftningen att vi
  inte kan lägga fram rekommendationer.

 135. Det tredje kapitlet är nånting
  som Kicki snart ska prata om:

 136. Ansvarsfördelningen
  mellan kommuner och landsting.

 137. Vi har också ett avsnitt
  som jag vill flagga upp-

 138. -där vi lyfter fram några röster från
  personer med tidigare spelproblem-

 139. -och vad de tycker är viktigt
  att ni som behandlare tänker på.

 140. Det vill jag lyfta fram.

 141. Men det vi har sagt
  är syftet med kunskapsstödet-

 142. -är att ge er
  ute i verksamheterna ett stöd.

 143. Att veta vad man ska göra
  för att identifiera och upptäcka.

 144. Vilka behandlingsinsatser kan vi ge?

 145. Vi vill också att arbetet
  ska bidra till era lokala rutiner-

 146. -att det ska vara ett stöd för att
  jobba fram hur ni gör i er region-

 147. -eller i er kommun i arbetet
  med landstinget eller regionen.

 148. Målet är att det ska
  bidra till en god vård och omsorg.

 149. Vi jobbar på Socialstyrelsen
  alltid med de aspekterna-

 150. -att det ska vara jämlikt, effektivt,
  tillgängligt och evidensbaserat-

 151. -det vi tar fram.

 152. Några reaktioner
  som vi har fått är att...

 153. Det är sex rekommendationer,
  det kan kännas futtigt. Var det allt?

 154. Men det är ett välgrundat arbete,
  som vi måste vara ödmjuka för.

 155. Det här är det vi vet
  och kan gå fram med i dag.

 156. Hur det ser ut
  när forskningen har kommit längre-

 157. -eller ni som är behandlare
  kan återkomma och berätta:

 158. "Det här fungerar nu." Då måste vi
  kunna revidera rekommendationerna.

 159. Några begrepp som vi använder
  är ju "spelproblem"-

 160. -och det är ju oftast ett begrepp
  som används i forskningssammanhang-

 161. -som beskriver den bristande
  kontrollen över spelandet.

 162. Vi skriver också "spelmissbruk".
  Där har vi ingen definition.

 163. Det beskriver
  de negativa sociala konsekvenserna.

 164. Sen skriver vi "spelberoende".
  Där har Anders redan pratat om-

 165. -de medicinska kriterierna bakom det.
  Det vill jag också säga.

 166. Några utgångspunkter
  för kunskapsstödet-

 167. -är ju att vi utgår från
  bästa tillgängliga kunskap.

 168. Det är vad vi vet i dag, eller 2017.

 169. Som myndighet använder vi främst
  den vetenskapliga litteraturen-

 170. -och i det här fallet är det SBU:s
  systematiska litteraturöversikt-

 171. -som har varit väldigt tongivande.

 172. Vi har som sagt...

 173. Det är ett ungt område med
  begränsat med forskningslitteratur.

 174. När det är det så brukar vi
  använda oss av konsensusmetodik.

 175. Det betyder att vi går ut till
  praktiskt verksamma behandlare-

 176. -och frågar med hjälp av påståenden
  som vi tar fram-

 177. -utifrån de områden
  som vi har identifierat-

 178. -där vi skulle kunna göra
  en rekommendation eller en guidning.

 179. Man får svara utifrån sin erfarenhet:
  "Är det nåt som ger nytta?"

 180. "Har det här nån effekt
  för personerna med problematiken?"

 181. Det är de här två delarna som ligger
  till grund för våra rekommendationer.

 182. Efter att vi har gjort det
  har vi haft en panel-

 183. -med experter, behandlare,
  sakkunniga, en rekommendationsgrupp-

 184. -som har fått ta fram
  rekommendationernas styrka-

 185. -och även beskrivit motiveringen,
  varför man ska använda det här.

 186. Det är ett omfattande arbete,
  och vill man veta mer-

 187. -så har vi en metodbilaga
  på vår webbplats-

 188. -där vi är transparenta
  med hur vi har gått tillväga-

 189. -men också kunskapsunderlaget
  som finns bakom.

 190. Så.

 191. Hallå? Ja? Det hörs, eller hur?

 192. Jag ska prata lite
  om de nya reglerna som gäller.

 193. Socialtjänstens och hälso- och
  sjukvårdens ansvar vid spelmissbruk.

 194. De trädde i kraft den första...
  Här syns ingenting...

 195. Så. Fel håll.

 196. De nya reglerna trädde i kraft
  1 januari, som de flesta vet.

 197. Det infördes alltså nya regler
  både i Socialtjänstlagen-

 198. -och i Hälso- och sjukvårdslagen.

 199. I lagtexten, som vi har pratat om
  på förmiddagen också-

 200. -i lagtexten menar man personer
  som missbrukar spel om pengar.

 201. Det handlar alltså inte
  om dataspelsmissbruk.

 202. Syftet med de nya reglerna
  är att personer...

 203. ...med spelmissbruk ska få bättre
  förutsättningar att få vård, stöd-

 204. -och behandling för sin problematik.

 205. Tidigare har tillgången till vård
  och behandling varierat över landet.

 206. Socialtjänsten
  har inte haft nåt uttalat uppdrag-

 207. -och hälso- och sjukvården
  har inte prioriterat den här frågan-

 208. -även om man har haft ansvar. Ett
  fåtal landsting har jobbat aktivt-

 209. -med den här frågan.

 210. Syftet är också
  att man genom förebyggande insatser-

 211. -ska minska risken att personer
  utvecklare ett spelmissbruk.

 212. Det har ju Jessica pratat mycket om,
  det förebyggande arbetet.

 213. De nya reglerna ska också förbättra
  förutsättningar för samverkan-

 214. -mellan hälso- och sjukvården
  och socialtjänsten.

 215. Men reglerna innebär ingen generell
  förändring av behandlingsansvaret-

 216. -eller, alltså nån förändring
  när det gäller ansvarsfördelningen-

 217. -mellan huvudmännen,
  utan den är som den har varit förut.

 218. Om vi kommer in
  på ansvarsfördelningen så är det så-

 219. -att landsting och kommuner
  har ett gemensamt ansvar-

 220. -för missbruks- och beroendevården.

 221. När det gäller behandling
  vid missbruk har regeringen betonat-

 222. -att både socialtjänsten och hälso-
  och sjukvården har viktiga uppgifter-

 223. -som ska värderas lika, och samordnas
  i ett som man uttrycker det:

 224. "Ett välfungerande
  stöd- och vårdsystem"-

 225. -"som utgår från individernas behov
  och önskemål."

 226. Hälso- och sjukvårdens ansvar
  för att behandla spelberoende-

 227. -har funnits sen tidigare,
  medan för socialtjänstens del-

 228. -så, i och med
  att de här reglerna har införts-

 229. -så får alltså socialtjänsten
  ett utvidgat ansvar-

 230. -och ansvaret blir detsamma som man
  har i dag för substansberoende-

 231. -alltså alkohol,
  narkotika och så vidare.

 232. Där handlar det om
  Socialtjänstlagens insatser.

 233. När det gäller spelmissbruk
  blir inte LVM tillämpligt-

 234. -alltså Lagen om vård av missbrukare.

 235. Det är en tvångslagstiftning
  som är specifikt inriktad på-

 236. -alkohol, narkotika
  och flyktiga lösningsmedel-

 237. -och där det krävs speciella
  indikationer för att lagen ska gälla-

 238. -och när Socialtjänstlagens insatser
  inte är tillräckliga.

 239. Den kan vi glömma
  i det här sammanhanget.

 240. Hur man fördelar behandlingsansvaret-

 241. -mellan hälso- och sjukvården
  och kommunen-

 242. -kan variera beroende på lokala
  och regionala överenskommelser.

 243. Det finns vissa uppgifter
  som är klart definierade-

 244. -som att hälso- och sjukvården
  har medicinskt ansvar-

 245. -och ansvar för medicinska
  bedömningar och insatser-

 246. -och socialtjänsten
  har sina sociala stödinsatser.

 247. Sen finns det psykosociala arbetet
  som båda huvudmännen kan arbeta med.

 248. Om man går vidare
  så har vi ju börjat prata om-

 249. -att Socialnämndens ansvar likställs
  med det som gäller substansmissbruk.

 250. Samma handläggningsregler gäller.

 251. Personer som ansöker om
  stöd eller vård eller behandling-

 252. -för spelmissbruk
  ska handläggas på samma sätt-

 253. -som om de hade ansökt om
  annan missbruksvård.

 254. Socialnämnden ska arbeta
  för att förebygga och motverka-

 255. -missbruk av spel om pengar
  och aktivt arbeta-

 256. -för att förebygga och motverka
  missbruk av spel om pengar hos unga.

 257. Det är en utvidgning
  av de lagparagrafer som redan finns-

 258. -i Socialtjänstlagen, när det gäller
  ansvar för att förebygga-

 259. -alkohol och narkotika.

 260. Socialtjänsten ska bistå med lämpliga
  stöd- och behandlingsinsatser.

 261. Det kan vara både generella insatser
  som riktar sig till alla i kommunen-

 262. -eller också individuella insatser.

 263. Det kan då handla om
  vård och behandling-

 264. -men också sånt
  som budget- och skuldrådgivning-

 265. -och andra typer av stöd
  som personer kan behöva.

 266. Hälso- och sjukvårdens ansvar
  är detsamma som tidigare-

 267. -att behandla spelberoende,
  som är en psykiatrisk diagnos-

 268. -hasardspelsyndrom,
  som det också kallas.

 269. Det nya i Hälso- och sjukvårdslagen-

 270. -är att man särskilt ska beakta barns
  behov av information, råd och stöd-

 271. -när nån vuxen som barnet varaktigt
  bor tillsammans med har spelproblem.

 272. Det har funnits
  en sån allmän regel sen tidigare-

 273. -som då handlade om att barn
  som bor tillsammans med nån vuxen-

 274. -som har missbruk av alkohol eller
  andra beroendeframkallande medel-

 275. -eller psykisk funktionsnedsättning
  eller fysisk sjukdom-

 276. -eller i samband med
  att nån anhörig oväntat avlider.

 277. Det här är också bara en utvidgning
  av en paragraf som har funnits.

 278. Information, råd
  och stöd till barn måste anpassas-

 279. -utifrån barnets ålder och mognad.

 280. Utifrån principer som finns
  om barnets bästa kan det innebära-

 281. -att information lämnas i efterhand
  eller i vissa fall inte alls.

 282. Uppgifter om den vuxnes förhållanden-

 283. -kan i vissa fall
  omfattas av sekretess.

 284. Då kanske man inte kan informera
  barnet utan den vuxnes samtycke.

 285. En annan paragraf
  som också är en utvidgning-

 286. -av en redan existerande paragraf,
  är ju det här om att huvudmännen-

 287. -landsting och kommun, ska ingå
  en överenskommelse om samarbete-

 288. -i fråga om personer
  som missbrukar spel om pengar.

 289. Det gäller sen tidigare för alkohol,
  narkotika, läkemedel och dopning.

 290. Det är en utökning av ansvaret.

 291. Men har man
  en överenskommelse sen tidigare-

 292. -så får man lägga till det här
  med spelmissbruk eller spelberoende.

 293. Det är viktigt att de kommer
  till stånd, att man får in det-

 294. -i de överenskommelserna.

 295. Som har pratats om tidigare här,
  så är det ju vanligt-

 296. -att en person har både spelmissbruk-

 297. -och nån annan form
  av psykiatriska svårigheter.

 298. Om en person behöver insatser
  från båda huvudmännen-

 299. -så är det lämpligt
  att göra en individuell plan-

 300. -om de behöver insatser från båda.

 301. Det är ingen ny paragraf,
  men det är viktigt att betona-

 302. -att den kan användas även när det
  gäller personer med spelmissbruk.

 303. Och så vidare.

 304. Den här kan initieras när nån
  av huvudmännen anser att det behövs-

 305. -och om det finns samtycke
  från den enskilde personen.

 306. Det här var ungefär det jag tänkte
  ta fram och prata om i dag.

 307. Socialstyrelsen har tagit fram
  ett meddelandeblad-

 308. -som handlar om socialtjänstens
  och hälso- och sjukvårdens ansvar.

 309. Det tar upp ungefär de saker
  som jag pratade om här.

 310. Om man är extra intresserad
  kan man läsa en proposition-

 311. -från förra året: Samverkan om vård,
  stöd och behandling mot spelmissbruk.

 312. Den liksom föregår
  de här lagändringarna som har kommit.

 313. Det finns också en annan proposition
  som är intressant i sammanhanget.

 314. Det är den som kom 2012-2013:

 315. "God kvalitet och ökad tillgänglighet
  inom missbruks- och beroendevården."

 316. Den kom
  efter missbruksutredningens förslag-

 317. -och där kan man läsa mer
  om överenskommelser-

 318. -och om ansvarsfördelning
  för missbrukarvården.

 319. Med det tänkte jag
  lämna vidare till Malin igen-

 320. -som får prata om rekommendationerna.

 321. Som jag sa inledningsvis så har vi
  tagit fram sex rekommendationer.

 322. Det är på gruppnivå. I det enskilda
  mötet får man se vad som är relevant.

 323. Det är fem stycken "bör"-
  rekommendationer. Vad betyder det?

 324. Det betyder
  att de är starkt positiva.

 325. Det är det vi rekommenderar.

 326. Vi har en "kan"-rekommendation.
  Jag återkommer till den.

 327. Det betyder att den kan användas
  vid särskilda förutsättningar.

 328. Kunskapsstödets avsnitt
  som handlar om rekommendationerna-

 329. -presenterar rekommendationen,
  sen beskrivs motiveringen-

 330. -och sen lite grand kring hur.
  Det är ganska kortfattat.

 331. Är man intresserad
  av att veta mer kring KBT och spel-

 332. -så får man titta i metodbilagan.

 333. Christina gjorde
  en bra presentation av det också.

 334. Jag tror, precis som flera har sagt-

 335. -att är ni vana vid KBT
  inom andra områden-

 336. -så handlar det här om att skaffa sig
  kunskaper om just spel-

 337. -men mycket av det andra
  har ni säkert redan.

 338. Som jag sa bygger rekommendationerna
  på vetenskapligt underlag.

 339. Det är ju begränsat, och det bygger
  också på konsensus hos behandlare-

 340. -vad de tycker och har sett
  utifrån sina erfarenheter.

 341. Det är ett svagt underlag vi har,
  men det är det bästa vi har i dag.

 342. Den första rekommendationen...

 343. Det är ju vid symtom eller tecken.
  Precis som flera har sagt:

 344. Börja fråga.

 345. Det är i många olika verksamheter.
  Korta frågor.

 346. Det syftar till att identifiera
  och upptäcka problematiken-

 347. -för att sen, vid behov, hänvisa
  vidare för fortsatt utredning.

 348. Ytterst syftar det till att minska
  lidandet hos personerna med problem.

 349. Vad vi menar med korta frågeformulär-

 350. -är ju formulär som har
  ett par eller max fyra frågor-

 351. -där det räcker med
  att svara jakande på en av frågorna-

 352. -så är det en indikation på
  att man kanske ska gå vidare.

 353. Vilka instrument pratar vi om?
  NODS-PERC, NODS-CLiP och Lie/Bet.

 354. Vi skriver inte dem
  i rekommendationen.

 355. Det behövs fortfarande
  validering av instrumenten-

 356. -för att se deras egenskaper,
  hur väl de fungerar.

 357. Men det är det vi har i dag,
  och instrumenten kommer vi att-

 358. -på kunskapsguiden.se länka till.

 359. Det ska lätt gå att hitta
  de här korta frågeformulären.

 360. Det är prioriterat
  att vi ska få till det ganska snart.

 361. Där jobbar
  tillsammans med Folkhälsomyndigheten.

 362. Det som är viktigt
  att lyfta fram i det här, det är att-

 363. -när man ställer de här frågorna
  i olika sammanhang-

 364. -att återkopplingen
  sker respektfullt.

 365. Det kanske är första gången
  man får frågor kring det här-

 366. -så man behöver tänka på det.

 367. Sen, för att uppmärksamma och
  medvetandegöra personens spelmönster-

 368. -i samband med problem-

 369. -så bör hälso- och sjukvården
  och socialtjänsten-

 370. -använda bedömningsinstrument.
  Det är längre bedömningsinstrument.

 371. Det är också en del i utredningen.
  Det är inget diagnosunderlag-

 372. -utan det är ju nånting som man
  använder för att kunna gå vidare.

 373. Då är det relevant att kunna
  ställa frågor om samsjuklighet.

 374. De instrument
  som vi har tittat på är NODS-

 375. -och där är det ju ett instrument
  som mäter riskabla spelvanor-

 376. -PGSI, som Jessica också var inne på-

 377. -det är ju instrument som används
  i befolkningsundersökningar och så-

 378. -men det finns användning
  för det här.

 379. PPGM är ett instrument
  med fjorton frågor.

 380. Sen tar vi i materialet
  även upp SOGS-R.

 381. Det är dock ett instrument som bygger
  på DSM-3, så det är ganska gammalt.

 382. Det ska nog kanske fasas ut.

 383. Här kommer vår "kan"-rekommendation.
  Det är att använda speldagbok-

 384. -i samband med
  utredning och bedömning.

 385. Det är ju så att vi har
  väldigt lite forskning på det.

 386. Vi vet ganska lite om det här,
  men det är en insats-

 387. -som kan vara väldigt värdefull,
  både för att följa bakåt i tiden-

 388. -men även framåt, och även
  för personen själv, att kunna se-

 389. -när jag spelar, för hur mycket
  och det blir ju en självmonitorering-

 390. -för att se just det här mönstret.
  Det är som det låter, en dagbok.

 391. Och... Ja.

 392. Om vi går in på
  behandlingsrekommendationerna-

 393. -så har vi redan varit inne på
  att vi rekommenderar KBT-spel.

 394. Att gå in på KBT behöver jag inte
  göra, för det har Christina gjort.

 395. Vi säger inget om hur det ska ges,
  i grupp eller vid individuella möten-

 396. -eller webbaserat,
  utan det är lite så-

 397. -att forskningen säger
  att det kan ske på olika sätt.

 398. Det är ju alltid en individuell
  bedömning som behandlare måste göra-

 399. -vad som är lämpligt.

 400. Det är en rekommendation
  där vi har vetenskapligt stöd-

 401. -om än begränsat,
  att åtgärden kan påverka-

 402. -spelproblemets allvarlighetsgrad.

 403. Även här kunde behandlarna ge
  ett ganska tydligt besked till oss-

 404. -att det här är nåt som fungerar,
  enligt deras erfarenhet.

 405. För att kunna ge KBT-behandling-

 406. -så krävs förstås
  viss kunskap i KBT-spel-

 407. -och då är det ju,
  som Christina sa här tidigare-

 408. -en manualbaserad KBT
  som vi ändå vill framhålla.

 409. Då har inte vi heller nån manual som
  vi lyfter fram, av olika anledningar-

 410. -men vi ska se till
  att vi länkar på kunskapsguiden.se-

 411. -så att ni lätt ska hitta manualerna.

 412. De två manualer som vi pratar om är-

 413. -"Till spelfriheten"
  och "Fri från spelberoende".

 414. De finns i dag. Om man googlar
  på nätet går det att hitta.

 415. KBT och MI, den kombinationen
  är också en rekommendation-

 416. -som vi har tagit fram
  eller rekommenderar.

 417. Där har vi, som Anders sa, stöd
  i den vetenskapliga litteraturen-

 418. -och också behandlarna
  kunde ge den bilden.

 419. Det är ju när personen i fråga har
  behov av motivationshöjande åtgärder-

 420. -kanske vid återfall
  eller när man är tveksam-

 421. -eller för att
  stanna kvar i behandlingen.

 422. Vi har varit inne på det, men varför
  vi inte tar upp fler åtgärder-

 423. -än KBT och kombinationen KBT-MI,
  är ju för att vi saknar forskning.

 424. Vi kan inte säga nåt
  om tolvstegsbehandling-

 425. -eller kamratstödjande föreningars
  verksamhet, hur det kan påverka.

 426. Här får framtiden utvisa
  vad det kan ge framöver.

 427. Den sista rekommendationen
  är vid samsjuklighet.

 428. För att summera
  så är det här ett område-

 429. -som är vetenskapligt väldigt
  begränsat när det gäller litteratur-

 430. -vilket är ganska märkligt eftersom
  det är ett vanligt tillstånd-

 431. -att ha samsjuklighet, vilket gör
  att... Vi har frågat även behandlare.

 432. Där finns viss erfarenhet av
  att ge behandling vid samsjuklighet.

 433. Här motiverar vi rekommendationen
  trots det begränsade underlaget-

 434. -just för att det är
  ett så allvarligt tillstånd.

 435. Man måste kunna ge nån åtgärd.

 436. Det är i det här läget
  en sedvanlig bedömning att ta in-

 437. -hela personens problematik-

 438. -och att vara lyhörd för de behov
  och förutsättningar som personen har-

 439. -både att kunna delta
  i en KBT-behandling i grupp-

 440. -som Christina nämnde,
  eller individuellt-

 441. -eller vad
  som behöver behandlas först.

 442. Om det är samsjuklighet
  med annan psykiatrisk sjukdom-

 443. -eller om det är
  ett annat missbruk med substans.

 444. Det var våra rekommendationer.

 445. Vi har även här ute vid kaffebordet
  lagt ut de här.

 446. Det är en kortfattad version av dem.

 447. Vi är ute med en remissversion,
  vilket betyder-

 448. -att vi har skickat ut kunskapsstödet
  till alla kommuner och landsting-

 449. -och andra aktörer för att få in
  synpunkter på kunskapsstödet-

 450. -och rekommendationerna, så det
  kan bli små förändringar framöver-

 451. -men troligtvis handlar det inte
  om större förändringar.

 452. Vi får se vad det blir.

 453. Nu ska Kicki prata om den delen
  som inte har rekommendationer.

 454. Vi har alltså
  ett kapitel i behandlingsstödet-

 455. -där vi inte har kunnat, som Malin sa
  tidigare, ge några rekommendationer-

 456. -eftersom det vetenskapliga
  underlaget har varit otillräckligt-

 457. -eller att det redan finns delar
  som är lagreglerade-

 458. -och då kan vi inte gå vidare
  med rekommendationer på det.

 459. Huvudmännens ansvar har vi pratat om.
  Där har vi ett avsnitt-

 460. -med hänvisning till de paragrafer
  som jag pratade om tidigare.

 461. Vi har också ett kort avsnitt
  som handlar om motiverande samtal.

 462. Som Malin sa finns det inget stöd
  för att MI som egen behandling-

 463. -har effekt vid spelmissbruk eller
  -beroende, men i kombination med KBT.

 464. I samband med att det behövs
  extra motivation och så vidare.

 465. MI kan också användas
  när man återkopplar resultat-

 466. -från bedömningsinstrumenten-

 467. -eller i samband med
  att bedriva motivationsarbete-

 468. -kanske i avvaktan på
  att nån kan påbörja en behandling.

 469. Vi tar också upp läkemedelsbehandling
  även om, som Anders Håkansson sa-

 470. -så finns det inga läkemedel
  framtagna för spelberoende-

 471. -och vi kan inte ge rekommendationer,
  eftersom det saknas studier-

 472. -och praktiska erfarenheter.
  De är begränsade.

 473. Vi vill ändå beröra ämnet, och det
  finns behov av kunskap om området-

 474. -bland annat att känna till det här-

 475. -att vissa mediciner
  kan ge biverkningar-

 476. -som kan bidra
  till överdrivet spelande-

 477. -och i vissa fall då
  spelmissbruk eller beroende.

 478. Vi har också skrivit ett avsnitt om-

 479. -att involvera anhöriga
  och andra närstående i behandling.

 480. Vi vet att anhöriga
  kan ha en viktig uppgift-

 481. -för att personer som spelar
  ska komma till vård och behandling.

 482. Ofta är det de anhöriga som tar
  den första kontakten med vården.

 483. För att man ska kunna
  involvera anhöriga i behandlingen-

 484. -krävs det ju att spelaren
  ger sitt samtycke till det.

 485. Syftet med att involvera anhöriga
  är att resultatet ska bli bättre.

 486. Det blir det ofta också.

 487. Viktiga inslag är att öka
  kommunikationen och interaktionen-

 488. -mellan spelaren och den anhöriga.

 489. Det är ofta
  som det uppstår konflikter-

 490. -på grund av spelarens agerande.

 491. Många anhöriga behöver också
  stöd och hjälp för egen del.

 492. Dels kan man behöva kunskap
  om spelmissbruk och spelberoende-

 493. -men också annat stöd.

 494. Anhöriga kan drabbas mycket hårt
  av hur spelaren agerar.

 495. Familjens ekonomi kan ha rasat.

 496. Spelaren har ljugit
  och det finns en dålig tilltro-

 497. -inom familjen, så att säga.

 498. Det uppstår lätt
  konflikter och slitningar.

 499. Barn som växer upp i en familj där en
  vuxen har spelproblem drabbas också.

 500. Det här var Jessica inne på tidigare.

 501. De kan ha behov av stöd för egen del.

 502. Christina pratade om barngrupper,
  som man har för barn-

 503. -som växer upp i familjer
  där det finns olika slags missbruk.

 504. Spelande kan också
  i värsta fall få såna konsekvenser-

 505. -att det finns anledning
  att misstänka att barn far illa.

 506. Då behöver man göra en orosanmälan,
  på samma sätt som för annat missbruk.

 507. Slutligen, som Malin var inne på,
  så har vi ett avsnitt-

 508. -som tar upp erfarenheter från
  personer med tidigare spelproblem.

 509. Vi har intervjuat personer som är
  aktiva i en spelberoendeförening-

 510. -och fått deras
  synpunkter och erfarenheter.

 511. De ger bland annat tips på vad
  de anser vara viktigt att tänka på-

 512. -specifikt för behandlare som ska
  börja jobba med de här frågorna.

 513. -Det är väl det som vi har.
  -Ja.

 514. Gå in på kunskapsguiden.se.

 515. Om man klickar
  på "Missbruk och beroende"-

 516. -så kommer man till
  ett speciellt avsnitt om spelproblem.

 517. Där ligger det faktatexter-

 518. -och hänvisningar
  till Folkhälsomyndighetens-

 519. -olika broschyrer, rapporter,
  spelprevention.se och så vidare.

 520. Där ligger också vårt kunskapsstöd,
  och där lägger vi ut mer material.

 521. Tack.

 522. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Charlotta Rehnman Wigstad, Christina Högblom och Malin Bruce från Socialstyrelsen talar om stöd och behandling av spelmissbruk och spelberoende om pengar. De berättar om sitt arbete, om hälso- och sjukvårdens ansvarsområde inom spelmissbruk och spelberoende samt rekommendationer i kunskapsstödet. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Impulskontrollstörningar, Lotteri, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Spel om pengar, Spelberoende, Tips, Vadhållning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Vad är spelberoende?

Anders Håkansson, läkare och professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende, är forskargruppsledare vid Beroendecentrum i Malmö och Lunds universitet. Här talar han om spelforskningen som forskargruppen fokuserar på med förebyggande insatser, tidiga tecken och särskilda riskgrupper avseende spel om pengar, men också om behandling, samsjuklighet och sekundärprevention vid spelberoende. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Hjälpa spelberoende

Jimmy Nilsson, ordförande i Spelberoendes förening Göteborg, talar här tillsammans med Patrik Axelsson som har tjugo års erfarenhet av spelproblematiken om hur föreningen hjälper spelare och anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Överdrivet dataspelande

Tarja Larsson, beteendevetare och certifierad professionell coach, berättar om arbetet med överdrivet dataspelande. Hon delar med sig av sina erfarenheter kring problematiken och vad hon anser man behöver arbeta vidare med inom ämnet för att få resultat. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Behandling vid spelproblem

Kristina Wennerstrand, legitimerad psykolog och anställd hos Spelberoendeteamet Göteborg, berättar om arbetet med rådgivning och behandling vid spelproblem och spelberoende och stöd till anhöriga. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Att förebygga spelproblem

Jessika Spångberg arbetar som utredare kring spel om pengar på Folkhälsomyndigheten och har skrivit en avhandling om genus och spel om pengar ur ett folkhälsoperspektiv. Här talar hon om vilket förebyggande arbete som kan tillämpas på lokal och regional nivå inom detta område. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Kunskapsstöd om spelmissbruk och spelberoende

Charlotta Rehnman Wigstad, Christina Högblom och Malin Bruce från Socialstyrelsen talar om stöd och behandling av spelmissbruk och spelberoende om pengar. De berättar om sitt arbete, om hälso- och sjukvårdens ansvarsområde inom spelmissbruk och spelberoende samt rekommendationer i kunskapsstödet. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Om CERA

Claudia Fahlke är legitimerad psykolog och professor i hälsopsykologi och forskar bland annat om bio-psyko-sociala riskfaktorer för utveckling av beroende och om behandlingsutfall. Här berättar hon om CERA (Center for education and research on addiction), ett kunskapscentrum för forskning och utbildning i ANDTS-frågor. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Spelproblem i fokus

Spelproblem och åtgärder i Västra Götalandsregionen

Charlotta Wilhelmsson, processledare vid Västkom, och Malin Camper, regionutvecklare inom kunskapsstöd för psykisk hälsa vid Västra Götalandsregionen, berättar här om regionala överenskommelser och om det aktuella arbetet inom spelproblem i Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Inspelat den 1 februari 2018 på Folkets hus, Göteborg. Arrangör: Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Att leka Stålmannen 24 timmar om dygnet

I rymden får man reda på hur den mänskliga kroppen fungerar både fysiskt och psykiskt. Astronauten Samantha Christoforetti berättar om sin senaste rymdresa, där hon gör experiment på sig själv för att testa blodet och de mänskliga vävnaderna. Allting samtidigt som hon flyger runt som Stålmannen 24 timmar om dygnet. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex? Nej tack!

Asexualitet handlar inte om sexualdriften, utan om en oförmåga att känna sexuell attraktion. Vi möter Jenny som efter flera års relation fick ett ord för sin läggning via en blogg. Docent Lars Gösta Dahlöf har forskat kring hur den uppstår.