Titta

UR Samtiden - Dövas dag 2017

UR Samtiden - Dövas dag 2017

Om UR Samtiden - Dövas dag 2017

Föreläsningar om dövas rättigheter, möjligheter och erfarenheter. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Dövas dag 2017 : Döv - javisstDela
 1. WFD:s mål
  är att plocka ner den här stjärnan.

 2. Med stjärnan vill vi se till
  att alla döva runt om i världen-

 3. -ska kunna nå samma mål
  som alla andra och bli starka.

 4. Jag vill börja med att säga
  god morgon och varmt välkomna.

 5. Det känns fantastiskt att vara här
  i Jönköping och träffa er alla.

 6. Det är en stor ära att få träffa
  Ingrid, Daniellas mamma.

 7. Jag blev väldigt rörd
  av presentationen som du hade.

 8. Daniella var en väldigt stark
  och tydlig förebild-

 9. -känd över hela världen.

 10. Jag vill verkligen
  rikta ett stort tack till dig. Tack!

 11. Ja! Temat under helgen
  är "Döv, javisst!"

 12. Det är ett väldigt fint tema.

 13. Det jag kommer att föreläsa om
  är döva runt om i världen.

 14. Hur vi bemöter och hur vi kan jobba
  för att lyfta oss själva.

 15. Innan jag fortsätter är det viktigt
  att jag tar det i ett lugnt tempo-

 16. -så att tolkningen hinner med.

 17. Vi har även dövblindtolkar
  som använder ett taktilt teckenspråk-

 18. -så det är viktigt
  att allt går i ett bra tempo.

 19. Känner någon att det går för fort,
  är det bara att meddela mig-

 20. -så backar jag och tar om det igen.

 21. Det är viktigt att alla här,
  döv som hörande som dövblind-

 22. -kan ta del av det jag säger
  och ta det till sig.

 23. Jag ska visa den här bilden.

 24. Det är WFD, som står för
  World Federation of the Deaf.

 25. Det är vår logga på bilden.

 26. Några av er kanske
  har en god kunskap kring WFD-

 27. -och några har kanske mindre kunskap.

 28. Jag ska berätta lite
  om hur och med vad vi jobbar.

 29. WFD:s vision, då? Jo!

 30. Precis som stjärnorna i taket...

 31. Om ni tittar upp,
  ser ni stjärnbilden som finns här.

 32. Det här är lite av vår...
  Alla stjärnorna som finns här uppe...

 33. Vi vill... Om vi plockar ner
  en av stjärnorna, vad innebär det?

 34. WFD vill se
  att alla döva runt om i världen-

 35. -ska kunna nå sina mål
  på samma villkor som alla andra.

 36. Hur gör vi det?

 37. Via att godkänna teckenspråket
  och göra det jämlikt-

 38. -och betona vikten av teckenspråk
  i världen.

 39. Många länder har erkänt teckenspråket
  som de dövas språk.

 40. I de länderna ser vi
  hur många döva kan nå framgång.

 41. Vi ser hur möjligheter
  öppnas för dem-

 42. -och det är målet
  för alla döva i världen.

 43. Men hur ska vi nå de här målen?
  Det är frågan vi ofta ställer oss.

 44. WFD jobbar tillsammans med FN.

 45. Vi har nära dialoger
  om att uppnå de här målen.

 46. Vi jobbar på vårt plan
  och lyfter det senare till FN-nivå.

 47. Vi gör inte det här ensamma-

 48. -utan har visionen tillsammans
  med våra medlemsorganisationer.

 49. Vi jobbar framåt för att nå målet.

 50. Man kan tänka sig det som en båt
  där alla ror mot samma mål.

 51. Synkroniserat.
  Alla har samma riktlinje framåt.

 52. Ni som sitter här, döva och hörande-

 53. -kan var med och hjälpa till
  som medlem-

 54. -och stötta SDR,
  Sveriges dövas riksförbund-

 55. -som är en fantastisk organisation.

 56. World Federation of the Deaf
  bildades 1951 i Rom i Italien.

 57. Vart fjärde år
  har vi en världskongress.

 58. Den första världskongressen
  hölls i Rom 1951.

 59. Då var vi 25 deltagande länder-

 60. -men i dag är vi 134 medlemsländer.

 61. Det är ett förbund
  som verkligen har vuxit.

 62. WFD:s huvudkontor
  finns i Helsingfors, Finland-

 63. -men vi har samarbeten
  på olika håll i världen.

 64. Bland annat i FN som jag sa tidigare.

 65. Vilka är de här personerna på bilden?
  Det är ju inte jag som utgör WFD.

 66. Vi är en styrelse på tio personer.

 67. Jag är ordförande.

 68. Vi har starka samarbeten-

 69. -med ordförande i respektive
  dövförbund i olika nationer-

 70. -bland annat i Sverige och Norden.

 71. Vad jag är...

 72. Vad jag vet är ordförandena
  här i Norden arvoderade, eller hur?

 73. Sitter ni och sover?
  Folk är inte med i publiken.

 74. Ja! Tack! Nu fick jag respons.

 75. Jag är inte en arvoderad ordförande,
  utan det är ett ideellt uppdrag.

 76. Det är våra medlemsländer som stöttar
  oss och gör vårt arbete möjligt.

 77. Alla som jobbar i styrelsen
  gör det ideellt.

 78. Vi är valda på en fyraårsperiod.

 79. Dessa tio styrelsemedlemmar-

 80. -blev valda på kongressen
  i Istanbul i Turkiet.

 81. Innan har vi även haft svenskar
  i WFD.

 82. Den första är Tomas Hedberg
  som ni förmodligen känner till.

 83. Och Lars-Åke Wikström.

 84. Det är de två
  som har varit med i WFD:s styrelse-

 85. -och de har varit väldigt aktiva.

 86. Alla styrelsemedlemmar är ju döva.

 87. Vi har även sex personer
  som är anställda på kansliet.

 88. Fyra av dem jobbar i Finland
  på huvudkontoret-

 89. -och två utgår från sina hemländer.

 90. Ni kanske ser att det är många
  kvinnor som sitter på kansliet.

 91. Det är verkligen "girl power",
  som ni kan se.

 92. Där har vi nått en stor framgång.

 93. Fyra av de här sex personerna
  är döva, och två är hörande.

 94. Personerna längs ner till höger
  jobbar med flera projekt-

 95. -som jag berättar mer om senare.

 96. WFD är inte ensamma-

 97. -utan är uppdelade i åtta stycken
  sekretariat eller kanslier.

 98. Det finns regionala representanter
  för dövförbunden-

 99. -till exempel EUD,
  European Union of the Deaf.

 100. Sen finns det representanter från
  olika delar och regioner av världen-

 101. -till exempel Asien, Sydamerika
  och så vidare.

 102. Målet är
  att genom samarbete och information-

 103. -ska vi kunna nå ut
  på regional och lokal nivå.

 104. Det är vägen från lokalt,
  till regionalt-

 105. -till internationellt förbund.

 106. Varje region
  har återkommande konferenser.

 107. Då samlas de länder
  som ligger nära varandra-

 108. -och har liknande språk.

 109. Ibland är jag ditbjuden
  som ordförande.

 110. Det är jag för att stödja
  och uppmuntra deras eget lobbyarbete-

 111. -när det gäller mänskliga rättigheter
  och erkännandet av teckenspråk.

 112. Har ni tänkt på
  hur många döva det finns i världen?

 113. Nu har ni fått svaret,
  70 miljoner döva personer.

 114. 70 miljoner döva personer
  runt om i världen!

 115. WFD representerar
  alla dessa 70 miljoner.

 116. Av de här 70 miljoner människorna-

 117. -är det 80 procent
  som bor i utvecklingsländer.

 118. 80 procent!

 119. 20 procent lever
  i industrialiserade länder.

 120. Det är ju en stor skillnad.

 121. Just utbildningsfrågan
  är mycket viktig-

 122. -speciellt tillgången på lärare
  som kan teckenspråk.

 123. Vi kan begrunda bilden igen.

 124. Alla döva har inte tillgång
  till utbildning och skolor i världen.

 125. Tyvärr är det 80 procent
  av de döva barnen-

 126. -som är exkluderade från att gå
  i skolan eller få nån utbildning.

 127. 20 procent har tillgång
  till skolgång och utbildning-

 128. -som inte är så kvalitativ.

 129. Från de här 20 procenten
  är det 3 procent-

 130. -som har en tvåspråkig utbildning.

 131. Vad menar jag med "tvåspråkighet"?

 132. Jo, jag menar att de får teckenspråk.

 133. Att man får undervisning
  på teckenspråk-

 134. -som sen gör att man kan lära sig
  att läsa och skriva.

 135. Det är endast 3 procent
  som är tvåspråkiga.

 136. Det är
  en väldigt stor diskriminering.

 137. World Federation of the Deaf
  driver olika projekt-

 138. -och har gjort så under en långt tid.

 139. Både små och stora projekt
  på olika ställen runt om i världen.

 140. Hänger tolkarna med? Jättebra!

 141. Jag vill bara se att alla hänger med
  och att ni förstår mig.

 142. Som jag sa finns det tre projekt
  som är aktiva just nu.

 143. Det ena projektet riktar sig
  till Maghreb-regionen i norra Afrika.

 144. I den här regionen finns det
  fem länder där vi jobbar mycket-

 145. -med mänskliga rättigheter och att
  stärka döva och dövorganisationerna.

 146. I de här fem länderna är kvaliteten
  på undervisningen inte så bra.

 147. Om vi jämför med här,
  så har vi jättemånga tolkar.

 148. I den här regionen
  finns det väldigt få tolkar-

 149. -och som inte är utbildade
  på samma sätt.

 150. Vi är här
  för att hjälpa folk och döva-

 151. -att bli starka
  och förstå sina rättigheter-

 152. -och att hjälpa dövorganisationerna
  att sprida kunskapen.

 153. Punkt nummer sju här-

 154. -handlar om
  att bevaka dövas rättigheter-

 155. -och se var behoven finns
  av olika insatser-

 156. -och kunna betona att döva
  behöver inkluderas-

 157. -i olika policyer, lagar
  och skrivelser.

 158. Vi måste även ligga på för att
  få till stånd det förändringsarbetet.

 159. Vi måste börja med döva i ung ålder
  och betona vikten av teckenspråk.

 160. Vi kan inte nog betona hur viktigt
  det är att barnen får teckenspråk.

 161. Det är även viktigt
  att det finns tillgång på tolkar.

 162. Det är också viktigt att tolkarna
  inte ska agera som lärare-

 163. -och inte svara för
  utbildningen av döva.

 164. Det är viktigt att det är
  från en döv till en döv.

 165. Där ska vi stärka och komma med
  kunskap som vi har i organisationen.

 166. Ni kan läsa mer om det
  på WFD:s hemsida-

 167. -om respektive projekt-

 168. -och även se
  hur de olika regionerna arbetar.

 169. Den sista punkten, punkt åtta...

 170. Den handlar om FN:s Agenda 2030.

 171. Det är ju...

 172. ...agendan som handlar om globala mål
  för hållbar utveckling.

 173. Den här agendan spikades
  för två år sedan-

 174. -så den är relativt ny.

 175. Målen för agendan
  har en stor målgrupp.

 176. Det är inte bara döva eller
  organisationer för funktionsnedsatta-

 177. -utan det handlar om folk
  i hela världen-

 178. -alla organisationer
  och alla företag.

 179. Det vi vill göra i det här projektet
  är att skapa en typ av verktygslåda-

 180. -där någon till exempel på en hemsida
  kan teckna informationen-

 181. -från skriven text
  till internationella tecken.

 182. Då går vi vidare.

 183. WFD har en ungdomssektion under oss-

 184. -som heter World Federation
  of the Deaf Youth Section.

 185. Vi är moderorganisationen,
  och de ligger under oss.

 186. De har varit aktiva
  under väldigt många år-

 187. -och skapat en stor förändring och
  kämpat för att en förändring ska ske.

 188. Det är en styrelse
  som består av fyra personer.

 189. De ansvarar för till exempel det här.

 190. De ansvarar
  för att ordna olika typer av läger.

 191. Det finns tre ålderskategorier.

 192. Det är för barn 9 till 12 år,
  juniorer 13 till 17-

 193. -och sist unga vuxna 18 till 30.

 194. Det är tre olika typer av läger
  som de anordnar.

 195. Hänger ni med?

 196. Lägerverksamheten handlar om döva
  ungdomar och barn runt om i världen-

 197. -att uppmuntra dem
  och att stärka dem.

 198. Många döva barn
  går integrerat i skolor för hörande.

 199. Det är viktigt att ha såna läger-

 200. -för att ge dem
  en kontakt med andra döva barn.

 201. WFD:s styrelse stöttar givetvis
  ungdomssektionen och deras arbete.

 202. Genom att stötta ungdomssektionen-

 203. -kan de sprida stödet vidare
  till barnen och ungdomarna.

 204. Så det går från gammal till ung
  hela vägen fram-

 205. -så att vi kan dela med oss
  av de erfarenheter vi har-

 206. -som vi sen kan använda
  för återväxten i dövorganisationerna-

 207. -både nationellt och internationellt.

 208. Ungdomssektionen har fem olika mål
  som de arbetar kring.

 209. Det ena är ledarskap.

 210. Kulturellt utbyte.

 211. Socialt umgänge.

 212. Att skapa nätverk
  och att fira och ha roligt.

 213. Jag har besökt
  ett barnläger som vi hade i Leksand.

 214. Det är så fint att se
  hur det fungerar.

 215. Hur nätverk skapas
  och kontakter knyts.

 216. Nu byter de tolk här.

 217. Att de knyter kontakter
  genom att de använder teckenspråk.

 218. Två av ungdomarna på det här lägret-

 219. -har nu blivit aktiva inom ungdoms-
  sektionen och sitter i styrelsen.

 220. Det visar att döva personer
  kan agera ledare-

 221. -genom att lära sig sina rättigheter
  som döv eller teckenspråkig.

 222. Så påverkar vi varandra, genom
  att öka kunskapen och medvetenheten.

 223. Vi stärker dem, låter dem ta plats
  och få sitt teckenspråk.

 224. På de här lägren är det döva ungdomar
  som föreläser för varandra.

 225. De blir förebilder för de yngre
  under den här perioden.

 226. Nu byter jag ämne.

 227. Kommer ni ihåg det här?

 228. Jag ska visa ett klipp, så får vi se
  om ni kommer ihåg det här. Beredda?

 229. Minns ni det här? Minns ni honom?

 230. Vilka är det som minns?
  Kan ni räcka upp en hand?

 231. Förstår ni vad han säger?
  Är det någon som förstår? Nej?

 232. Vilken tur att ni inte förstår honom!
  Tack och lov!

 233. Jag ville gärna ha ett rungande nej,
  att ingen förstår honom.

 234. Det är ingen som förstår honom.

 235. Det här är ju en blufftolk.
  Det är ingen riktig tolk.

 236. Det här sändes ut över hela världen.

 237. Det blev en stor nyhet
  och en stor fråga för oss i WFD.

 238. Och för den här organisationen:

 239. WASLI, World Association
  of Sign Language Interpreters.

 240. Alltså Världsorganisationen
  för teckenspråkstolkar.

 241. WASLI och WFD
  gjorde ett samarbete kring det här.

 242. Vi har ett starkt samarbete
  och har haft det under en lång tid.

 243. Ni kanske undrar
  varför jag lyfter samarbetet-

 244. -med tolkar och tolkorganisationerna.

 245. WFD och WASLI har
  en gemensam förklaring om samarbete-

 246. -som är undertecknad
  av bägge organisationerna.

 247. Det här skedde 2007.

 248. Syftet är
  att vi ska jobba nära varandra-

 249. -och ha ett nära samarbete
  i gemensamma frågor.

 250. Vi ser vikten av att jobba ihop
  och inte jobba på olika spår-

 251. -utan gemensamt
  och parallellt med varandra.

 252. På den här bilden är det jag
  och WASLI:s ordförande Debra Russel.

 253. Hon är från Kanada.

 254. Hon och jag har en stark och löpande
  kontakt. Vi träffas väldigt ofta.

 255. Som ni kan se på alla de här ställena
  under sex års tid-

 256. -har vi haft möten
  och arbetat gemensamt.

 257. Jag ska faktiskt träffa henne
  i morgon i London.

 258. Ni ska inte tro att vi bara sitter
  och fikar på våra möten.

 259. Här kan ni få se exempel.

 260. Det här är exempel på
  vad vi har jobbat med-

 261. -och vad vi har uppnått
  i vårt gemensamma samarbete.

 262. Om vi går tillbaka till blufftolken
  på Nelson Mandelas begravning.

 263. Det var inte en tolk
  som kunde internationella tecken-

 264. -men det har lett till
  att vi nu jobbar för att få-

 265. -en ackreditering
  för tolkar i internationella tecken.

 266. Det är just för att döva ska kunna få
  tolk i internationella sammanhang-

 267. -till exempel
  FN-sammankomster och liknande.

 268. FN har sex officiella talade språk.

 269. Det finns stadgar kring dessa
  och krav på de tolkar som finns.

 270. De måste ha en utbildning
  som är validerad.

 271. Just nu har jag
  en svensk dövtolk jämte mig-

 272. -som tecknar till svenskt teckenspråk
  från internationella tecken.

 273. Det är viktigt att kvaliteten
  i tolkningen är bra.

 274. Vi vill säkerställa att det är bra
  kvalitet på de tolkar som är i FN.

 275. För att nå dit är det viktigt-

 276. -att det inte är en person som säger:
  "Jag kan nog göra den tolkningen".

 277. Nån som tänker att det går att
  använda sitt nationella teckenspråk-

 278. -i ett internationellt sammanhang.

 279. Det måste finnas någon ackreditering
  som säkerställer kvaliteten.

 280. Det är det här WFD och WASLI arbetar
  intensivt för att säkerställa.

 281. Totalt i världen-

 282. -finns det 21 ackrediterade tolkar
  i internationella tecken.

 283. 10 eller 11 stycken av dem är döva-

 284. -och de andra är hörande.

 285. Det är en jämn fördelning nu.

 286. Än så länge är det bara 21 stycken,
  och vi vill att det antalet ökar.

 287. Om ni ser till punkt fem
  ser ni ett exempel på-

 288. -vad WFD och WASLI har skickat in
  för gemensamma inlagor till FN.

 289. Våra texter och inlagor har handlat
  om det här, tillgången till tolk-

 290. -och betonat vikten av kvalitet.

 291. Det är den professionella tolken-

 292. -den kvalificerade och ackrediterade
  tolken som vi vill få fram.

 293. Vem som helst
  kan inte utföra uppdraget.

 294. Man behöver en utbildning och
  en ackreditering för tolkuppdragen.

 295. Tolksituationen ser väldigt olika ut
  i olika länder.

 296. I vissa länder är tolkutbildningen
  gedigen under flera år.

 297. I andra länder
  betar man av den på cirka fem dagar-

 298. -och sen får man lov
  att kalla sig teckenspråkstolk.

 299. Jag ska visa ett exempel med en tolk
  som tecknar internationella tecken.

 300. Såg ni tolken i FN som tecknade
  internationella tecken?

 301. Det är en kvalificerad tolk med
  utbildning som vet vad han ska göra.

 302. Nu vet ni lite mer
  om WFD:s och WASLI:s samarbete-

 303. -och hur vi fokuserar
  på tolkning och tolkfrågor.

 304. Vi vill gärna uppmana
  tolkar i internationella tecken-

 305. -att bli fler som är ackrediterade.

 306. Ansökningstiden och kriterierna
  finns på länken där nedanför.

 307. Ni har fram till 6 oktober
  att ansöka.

 308. Vi tar tacksamt emot era ansökningar.

 309. Om ni som sitter i publiken
  känner någon-

 310. -så tipsa gärna om att de kan tolka
  i internationella tecken-

 311. -om de ansöker om ackrediteringen.

 312. Vi vill ju att den här gruppen, som
  i dag består av 21 tolkar, ska växa.

 313. Det finns ett stort behov
  av de här tolkarna.

 314. Det är inte bara i FN vi behöver dem-

 315. -utan även i internationella
  sammankomster som WFD eller dylikt.

 316. Jag är på många konferenser
  där tolkarna inte är av god kvalitet.

 317. När jag är missnöjd får vi ibland
  flyga in tolkar ganska långt ifrån.

 318. Det som man säkerställer
  med kvalificerade tolkar-

 319. -är att de har en etisk kod.

 320. De tar ansvar och har en självanalys
  som pågår konstant.

 321. Nu ska jag byta ämne igen.

 322. Nu ska jag prata om något
  som på svenska är långt att säga.

 323. Det jag ska prata om är-

 324. -konventionen om rättigheter för
  personer med funktionsnedsättning-

 325. Fortsättningsvis kommer jag
  att kalla det för "konventionen".

 326. Det är bara den konventionen
  jag kommer att prata om.

 327. "Konventionen" är den långa titeln.

 328. Jag ser hur nöjda tolkarna är-

 329. -när de inte behöver säga det långa
  stycket utan bara "konventionen".

 330. Konventionen är extremt viktig för
  personer med funktionsnedsättning.

 331. Det inkluderar både döva och alla
  typer av funktionsnedsättningar.

 332. Konventionen är ett stöd
  för oss i dövsamhället-

 333. -att stärka oss att uppnå jämlik
  status med alla andra i samhället.

 334. Kartan visar med färger vilka länder
  som har ratificerat konventionen-

 335. -vilka som har signerat den
  samt tilläggsprotokollen.

 336. Totalt är det 174 länder
  som har ratificerat konventionen-

 337. -och teckenspråket nämns åtta gånger-

 338. -i fem av konventionens artiklar.

 339. Konventionen består av 50 artiklar.

 340. I artikel 30, som heter:

 341. "Deltagande i kulturliv, rekreation,
  fritidsverksamhet och idrott"...

 342. ...där betonar man individens
  perspektiv och rättigheter-

 343. -och inte så mycket det medicinska.

 344. Det är just det vi försöker släppa.

 345. Vi vill inte ha perspektivet
  där folk tycker synd om oss-

 346. -utan vill betona mänskliga
  rättigheter som är en självklarhet.

 347. Precis som temat här säger. "Döv,
  javisst!" Det är en självklarhet.

 348. Det enda är att vi är döva,
  och att vara döv är en självklarhet.

 349. Sverige har ratificerat konventionen.

 350. Just de fem artiklar
  som nämner teckenspråket-

 351. -ger oss ett viktigt stöd genom
  att stärka och lyfta teckenspråket.

 352. Det är oerhört viktigt för döva barn
  och deras föräldrar.

 353. I artikel två
  handlar det om definitioner.

 354. Ni kan ju teckenspråkets historia.

 355. Ni vet hur illa ansett det har varit-

 356. -att det var förbjudet och inte
  ansågs som ett fullvärdigt språk.

 357. Det var inte jämställt
  med de talade språken.

 358. Jag är själv uppvuxen i en familj
  med andra döva.

 359. Mina föräldrar var döva.

 360. När jag var 5-6 år
  hade jag teckenspråk.

 361. Min pappa
  ville gärna ge mig teckenspråket-

 362. -men mamma tyckte att vi inte
  skulle teckna ute bland allmänheten.

 363. Det var en skam i det-

 364. -och många såg teckenspråket så
  på den tiden.

 365. Men genom konventionen
  och att teckenspråket omnämns där-

 366. -kan vi kräva den jämlikhet-

 367. -som ska finnas
  mellan teckenspråk och talade språk.

 368. Teckenspråket har inte lägre status-

 369. -och är inte ett mindre värt språk
  än talade språk. Detta bevisar det.

 370. Ni förstår mig, hoppas jag.

 371. Jag ser att ni sitter tysta.
  Ni får gärna komma med feedback.

 372. Jag vill att ni ska känna någonting
  efter det här-

 373. -att vi har uppnått någonting.

 374. Teckenspråket ger oss den styrka
  vi behöver. Ni känner väl så?

 375. Bra! Tack!
  Nu ser jag att ni vaknar till liv.

 376. Sitt inte tysta. Ni ska känna
  den här styrkan. Kom igen nu!

 377. Precis som tolken tecknar:
  Spänn ut er! Ta plats!

 378. Den här konventionen
  kom till för elva år sen, 2006.

 379. Efter det har 25 länder
  implementerat konventionen-

 380. -så teckenspråket har fått
  lagstadgad rätt i respektive land.

 381. Det är tack vare konventionens styrka
  som dessa lagar har stiftats.

 382. Då tar vi nästa tema.
  Det är väldigt aktuellt.

 383. Det är den Internationella dövveckan
  som pågår just nu-

 384. -den 18 till 24 september.

 385. Temat för dövveckan 2017
  är full inkludering med teckenspråk.

 386. Får vi tillgång till teckenspråk
  och har vi rätt att använda det-

 387. -är det nya dörrar
  som öppnas för oss.

 388. Då behöver vi inte uppleva
  diskriminering inom olika områden.

 389. Ett av målen som vi betonar-

 390. -är att få teckenspråket
  redan från start, från födseln.

 391. Det ska vara en självklar rättighet
  att få teckenspråk om du är döv.

 392. Nästa tema är likvärdigt språk
  som jag vill betona.

 393. Det är det
  jag har pratat ganska mycket om-

 394. -att teckenspråket
  inte har en lägre status-

 395. -att det inte är mindre värt
  än talat språk.

 396. Det är viktigt
  att man vet om det som döv-

 397. -att man känner det
  och har den kunskapen.

 398. Dövas identitet
  är nästa sak jag vill betona.

 399. Genom teckenspråket, vårat språk,
  kan vi uppleva kultur.

 400. Vi kan känna den här identiteten
  och kopplingen till varandra.

 401. Det finns en rik kultur
  i dövsamhället-

 402. -och det är det vi vill sprida
  och visa världen.

 403. Och visa vad teckenspråket gör
  för vår kultur och vår historia.

 404. Tvåspråkig utbildning
  talade jag om innan-

 405. Det handlar om att döva barn
  ska få undervisning på teckenspråk-

 406. -och lära sig hemlandets skrivna
  språk så att man kan läsa och skriva.

 407. Det handlar inte om "oralism",
  att döva barn ska lära sig att tala.

 408. Teckenspråket använder man
  för att kommunicera.

 409. Skriftspråket än en annan
  kommunikation, men båda behövs.

 410. Det finns de som vill lära sig tala,
  men det ska vara ett tredjespråk.

 411. Teckenspråk i första hand,
  sen skriftspråk och sen talat språk.

 412. Tillgänglighet är också ett av målen.

 413. Konventionen slår fast
  hur tillgänglighet ska uppnås.

 414. Det är till exempel
  genom teckenspråkstolkning.

 415. Undertextning...

 416. Det vi behöver för att klara
  kontakten med myndigheter.

 417. Konventionen slår fast att det är
  respektive stats ansvar med servicen-

 418. -som skapar tillgänglighet för oss.

 419. Jag måste säga att ni i Sverige
  har det bättre-

 420. -än jag har
  som kommer från Australien.

 421. Ni har en bättre situation,
  men den är naturligtvis inte perfekt.

 422. Vi har ju inte nått till vägs ände-

 423. -utan det finns saker
  att jobba vidare med i Sverige.

 424. Vi kan höja kvaliteten.
  Vi kan ta det ett snäpp till.

 425. Det handlar inte bara
  om tillgång till teckenspråkstolkar-

 426. -utan även undertextning,
  direkttextning och teckenspråklig tv.

 427. Det finns ett land
  där det bor många döva-

 428. -närmare 2 000 döva.

 429. Men det finns bara fyra tolkar.
  Fyra tolkar!

 430. Tänk er att de fyra ska ansvara
  för att tolka för 500 döva var-

 431. -om man delar upp det.

 432. Den situationen är ju inte bra.

 433. Det är en otrolig brist på tolkar
  där. I Sverige ser det annorlunda ut.

 434. Men det finns inte tillräckligt många
  tolkar i Sverige.

 435. Det är en fråga
  man behöver fortsätta bevaka.

 436. Ett extremt viktigt område
  är arbetsmarknaden.

 437. Döva måste få möjlighet
  att ta sig in på arbetsmarknaden.

 438. För att få det
  krävs tillgång till utbildning-

 439. -att ha
  en stark teckenspråklig grund-

 440. -och känna den tryggheten i sig själv
  att man kan ta de jobb man vill ha.

 441. Genom att teckenspråk finns
  i lagar och konventioner-

 442. -har vi lagt grunden
  för den tryggheten hos döva.

 443. Döva ska givetvis
  kunna börja på universitetet-

 444. -och ta de jobb de drömmer om.

 445. Då krävs tillgång till
  teckenspråkstolk på universitetet.

 446. Då menar jag kvalificerade,
  utbildade tolkar.

 447. Jag vill nu visa en annan filmsnutt
  från WFD.

 448. Den är två år gammal men knyter an
  till internationella dövveckan-

 449. -och ger exempel på
  hur vi har jobbat mot våra mål-

 450. -särskilt
  under internationella dövveckan.

 451. Den här filmen betonar vikten av
  att döva barn får teckenspråk tidigt.

 452. Det här är
  vad WFD har som högsta prioritet-

 453. -och vad vi har kämpat med länge.

 454. Okej?

 455. Med teckenspråkiga rättigheter
  kan våra barn!

 456. Jag drömmer om en värld
  som omfamnar dövkulturen.

 457. Teckenspråkets inneboende kultur
  definierar vår identitet.

 458. Utvecklingen av teckenspråket
  måste komma först.

 459. Små barn kan lära sig tecknen
  för mat och mjölk.

 460. Att kunna kommunicera stärker
  barnen.

 461. Vi måste lära barn teckenspråk.

 462. Teckenspråket är ett vackert språk.

 463. Teckenspråket öppnar dörren
  till våra barns framtid.

 464. Om vi vill ha mänskliga rättigheter,
  måste vi själva ta makten.

 465. Med teckenspråkiga rättigheter,
  kan våra barn!

 466. Okej! Som jag sa visar den här filmen
  hur viktigt det är för döva barn-

 467. -att få tillgång till teckenspråk
  så tidigt som möjligt.

 468. En sista sak
  som jag vill skicka med er-

 469. -som jag hoppas ska stärka er
  och att ni tar till er det här.

 470. Ni ser den här bilden som är uppe
  med fyra stycken cirklar.

 471. Den centrala cirkeln
  tar upp teckenspråket.

 472. Döva ska se det som "vårt språk".

 473. Den andra delen är tvåspråkighet-

 474. -att vi i skolan
  ska få undervisning på teckenspråk-

 475. -och kunna känna
  vad den här kvaliteten ger oss-

 476. -och hur det stärker oss.

 477. Det finns forskning
  som ligger till grund för det här-

 478. -både inom teckenspråket
  och inom tolkning-

 479. -som gör
  att det har kunnat utvecklas.

 480. Teckenspråksutbildning har utvecklats
  till en kvalificerad utbildning.

 481. Det man har sett i forskningen
  och kunnat belägga med bevis-

 482. -är att döva barn
  behöver teckenspråk tidigt.

 483. Och att man behöver det
  under sin skolgång.

 484. Efter avslutad skolgång
  där man har fått teckenspråket-

 485. -kan man lättare ta del
  av utbildningar på universitet.

 486. Då finns inga begränsningar i livet.

 487. Då kan man nå framåt
  till den dröm man vill uppnå.

 488. Givetvis behöver man inte ta vägen
  via universitetet för framgång.

 489. Det finns andra väger, men alla
  ska ha möjlighet att kunna välja.

 490. Ni får se till att andas där borta.

 491. Det är även viktigt...

 492. Det är även viktigt med tolk
  inom rättssystemet-

 493. -och inom sjukvården eller i kontakt
  med psykologer, inom alla områden.

 494. Man ska ju ha rätt att få tolk
  när man behöver det.

 495. Om personen man möter kan teckenspråk
  kan man ju ha en direktkommunikation-

 496. -men det är inte alltid så
  det ser ut. Det vet vi ju.

 497. Därför vill jag betona att
  teckenspråkstolkning är viktigt.

 498. Man kan tänka de här fyra cirklarna
  mer som en byggnad-

 499. -där det är fyra pelare
  som står som grunden.

 500. Det krävs en stabil grund
  för att byggnaden ska stå.

 501. Om det är nån pelare som är svag-

 502. -kommer huset inte att stå stadigt
  och till slut fallera.

 503. Har man den här grunden att stå på,
  kan man känna trygghet som döv.

 504. Det är viktigt att vara medveten om
  att man har rätt till det.

 505. Det handlar om mänskliga rättigheter.

 506. Det är det som är grundpelarna
  i vårt husbygge.

 507. Har vi teckenspråk
  och tvåspråkig utbildning kan vi...

 508. ...nå framgång.

 509. Dessutom kan vi använda
  teckenspråkstolkning.

 510. Och så har vi en god tillgänglighet
  och kompetens på tolkarna.

 511. Det är då det blir en stabil grund.

 512. Att teckenspråket stärks
  genom lagstiftning är jätteviktigt.

 513. Annars kommer vi att hamna efter
  som döva-

 514. -och har då inte det stöd vi behöver
  på nationell nivå-

 515. -för att kunna orka och kämpa
  på samma sätt.

 516. De fyra målen uppnår vi
  för att vi har konventionen i ryggen.

 517. Allt detta nämns i konventionen.

 518. De fyra grundbultarna är teorin,
  kan man säga-

 519. -och konventionen
  är det praktiska verktyget.

 520. Det är viktigt att se
  hur allt hänger ihop.

 521. Och hur vi får använda
  alla våra verktyg.

 522. Visst är det "Döv, javisst".
  Det är en självklarhet.

 523. WFD har ett ansvar globalt,
  och vi arbetar internationellt-

 524. -men alla länder
  måste jobba på sin nivå.

 525. Det är främst på den lokala nivån
  man uppnår tydliga resultat.

 526. De nationella dövförbunden
  jobbar hårt för dövas frågor...

 527. ...i respektive land.

 528. WFD är otroligt glada-

 529. -att få stötta det arbete som ni gör.

 530. Det är ni som är arbetsverktygen
  för det här.

 531. Jag vill tacka er och hoppas
  att jag har kunnat inspirera er-

 532. -och känner er stärkta och mer trygga
  i er identitet som döva.

 533. Tack så mycket!

 534. Tack så mycket för presentationen.
  Det var jättefint.

 535. Du har stått en väldigt lång stund.
  Hoppas att benen klarar sig. Bra!

 536. Nu... Om ni i publiken-

 537. -har några frågor eller funderingar
  till Colin-

 538. -så passa på nu
  medan han finns här på scenen.

 539. Ja?

 540. Ett ögonblick!
  Vi ska anpassa oss efter tolkarna-

 541. -så att alla kan se
  och göra en gedigen tolkning.

 542. Tolken kommer att repetera frågorna
  här på scenen.

 543. Jag heter Anita Hellöre.

 544. Jag har funderat när du har pratat.

 545. Det handlar om döva barn, utbildning,
  och hur det ser ut i världen.

 546. Jag har förstått
  att det ser olika ut.

 547. Det handlar om i-länder
  som är väl utvecklade.

 548. Där vet vi
  att cochleaimplantaten sprids snabbt.

 549. Hur ser det ut i u-länderna?

 550. De som inte har utvecklat så mycket
  tekniska hjälpmedel, hur ser det ut?

 551. Vad går kampen ut på? Är det liknande
  insatser, eller hur ser det ut?

 552. Hej! Vi sågs ju förra veckan
  i Finland.

 553. I Finlands svenska dövorganisation
  träffades vi.

 554. Jag tror att det tecknas så.

 555. Den här frågan
  får vi nästan överallt-

 556. -kring CI, cochleaimplantat.

 557. I den här diskussionen har många
  undrat vad vårt perspektiv är på CI.

 558. WFD har fått ett stort tryck utifrån-

 559. -om vi tycker om CI
  eller tycker att det är jättedåligt.

 560. WFD:s åsikt är mer neutral.

 561. Vi väntar och ser hur världen
  reagerar. Världen som förändras.

 562. Vår åsikt är att vi vill stärka...

 563. Jag hittar inte det svenska ordet.

 564. Det är inte en policy jag menar.

 565. Och inga riktlinjer utan mer...

 566. ...en typ av förslag
  eller argument som är faktabaserade.

 567. Det är i syfte att kunna göra
  olika förslag för att stärka det här.

 568. För ett år sen...

 569. ...spred man de här förslagen
  eller skrifterna för att stärka...

 570. ...och få döva barn
  att lära sig teckenspråk.

 571. I det här
  fanns det bevis i forskning-

 572. -att barn som har CI och inte tecknar
  om det var bättre eller sämre...

 573. Fakta visade olika, att det var
  viktigt att ha teckenspråket och CI.

 574. Teckenspråket var viktigt.

 575. Just att... Ni kan läsa mer om det
  på vår hemsida.

 576. Det finns på internationella tecken
  där de går igenom olika fakta...

 577. ...den fakta som finns.

 578. WFD fokuserar mer på att döva barn
  ska ha rätt att få språket.

 579. Vi fokuserar inte på att döva barn
  ska lära sig via ljud-

 580. -utan att de ska få rätt att lära sig
  via teckenspråk.

 581. Det är det vi försöker lyfta upp
  i våra argument.

 582. Andra frågan, kring hur det ser ut
  i länderna runt om i världen-

 583. -kring tekniska hjälpmedel och CI.

 584. Helt ärligt vet jag inte
  hur det ser ut runt om i världen.

 585. Vi vet bara att CI, cochleaimplantat,
  ökar runt om i världen.

 586. Ni kan läsa mer på vår hemsida.

 587. Vi har inte riktigt koll
  på statistiken.

 588. Det är olika från land till land
  kring tekniska hjälpmedel och CI.

 589. Vi i WFD är mer fokuserade på-

 590. -att kämpa för rättigheterna
  till teckenspråk.

 591. Vi låser oss inte
  i diskussionen kring CI.

 592. Vi fokusera mer kring det språkliga
  och att barn får teckenspråk.

 593. Från Nya Zeeland
  har vi fått rapporter från staten-

 594. -att de har lyft teckenspråkets
  ställning i undervisningen.

 595. Vi blev glatt överraskade när vi fick
  rapporten från Nya Zeeland.

 596. Jag hoppas
  att det var svar på din fråga.

 597. Vi fick det här brevet från nån
  regeringsminister i Nya Zeeland.

 598. En minister hade skickat
  en rapport till oss i WFD.

 599. Det hade varit en upplysning
  för regeringen i Nya Zeeland-

 600. -kring vikten av teckenspråk
  för döva barn.

 601. Där såg man
  att utvecklingen hade gått framåt-

 602. -för undervisning av teckenspråket
  i Nya Zeeland.

 603. Jag har varit med i WFD:s styrelse
  i fyra år.

 604. Att få ett brev från en minister
  gläder mig väldigt mycket.

 605. Det är första gången. Det gläder mig
  att vårt arbete ger resultat.

 606. Är det någon annan som har en fråga?
  Där upp i hörnet. Jättebra!

 607. Ser tolken personen i publiken?
  Jättebra!

 608. Hej, Colin!

 609. Hur är WFD:s relation till ICED...

 610. ...världsorganisationen
  för döva lärare?

 611. Vänta! Det är tolken som ber.
  Du får börja om från början igen.

 612. På svenska. Börja från början
  är du snäll. Tack!

 613. Hej, Colin!

 614. Hur är WFD:s relation till ICED...

 615. ...Världsorganisationen
  för dövlärare?

 616. Har ni något samarbete?
  Är det aktivt?

 617. Det gäller ju fokus
  på språk och inlärning.

 618. Jag undrar om föräldraorganisation
  på internationell nivå.

 619. Finns det?
  Och hur ser samarbetet ut där?

 620. Där har man stor möjlighet att
  påverka barns rätt till teckenspråk.

 621. Det är de här två organisationerna.

 622. ICED-

 623. -fokuserar på undervisningen för döva
  och har kongresser vart femte år.

 624. Det är olika yrkeskategorier inom
  utbildning som går på kongresserna.

 625. Den andra organisationen
  med föräldrar, vad hette den?

 626. Jag kollar på dig i publiken.
  Vad hette den föräldraorganisationen?

 627. Jag vet inte om det finns en.
  Jag känner inte till den.

 628. Men ICED...

 629. Det är ju ingen organisation.

 630. Det finns en grupp.

 631. En rådgivande grupp är de.

 632. Arbetsgruppens ansvar är att
  förbereda frågor inför kongressen.

 633. På kongressen lyfts frågorna
  och sen händer ingenting.

 634. Sen lyfts de igen
  och så händer inget.

 635. Det är ingen aktiv organisation.

 636. För tre år sen-

 637. -var jag med på ICED:s kongress.

 638. Det var i Aten.

 639. Ett starkt fokus låg på integrering
  mellan döva barn och hörande barn-

 640. -i undervisningen.

 641. Världen hade då ett starkt fokus
  på att alla skulle integreras.

 642. Enligt konventionen, i artikel 24-

 643. -står det om undervisning
  och dövas rättigheter-

 644. -som finns mer beskrivet på hemsidan.

 645. Majoriteten av deltagarna...

 646. ...på kongressen var hörande lärare.

 647. Döva lärare kunde inte göra
  sina röster hörda på samma sätt.

 648. De hörande lärarna
  hade ett starkare...

 649. Eftersom de gick på talat språk
  hade de ett starkare tryck-

 650. -på vad de vill få fram.

 651. Men det ser väldigt olika ut
  i olika länder efter kongressen-

 652. -hur man gör med integrering
  och undervisning.

 653. Det är mer bara
  förslag och rådgivande.

 654. De diskuterar hur man kan göra-

 655. -undervisning på bästa möjliga sätt.

 656. Ja.

 657. Tack! - Vi har en sista fråga.
  Tiden flyger i väg.

 658. Där har vi en
  som vill ställa en sista fråga.

 659. Jag ser. Svenskt teckenspråk och
  internationella tolkar sitter här.

 660. Hej! Jag heter Julia Kankkonen.

 661. För två år sen
  skapades ett projekt här i Sverige.

 662. Det var döva teckenspråkstolkar
  och översättare.

 663. Det handlade om hur döva
  kan jobba med internationella tecken-

 664. -och stå och tolka.

 665. När projektet var färdigt-

 666. -började vi tala om samarbetet mellan
  hörande och döva teckenspråkstolkar.

 667. Hur ser det ut i världen?
  Har de ett sånt samarbete?

 668. Det föranleder också det här
  med tv i världen, tolk i rutan.

 669. Är det döva eller hörande
  som tar den rollen?

 670. Är det bara i Sverige som vi har en
  sån utveckling? Hur är det i världen?

 671. Det är två frågor.

 672. Ja, det är två frågor.

 673. Första frågan kring
  döva och hörande teckenspråkstolkar.

 674. Hur de jobbar tillsammans
  och hur det ser ut runt om i världen.

 675. Det ser ju väldigt olika ut
  i olika länder.

 676. Det beror ju på hur det ser ut på
  nationell nivå med organisationerna.

 677. WASLI och WFD-

 678. -har sagt att det är viktigt
  att ha döva teckenspråkstolkar.

 679. Det är viktigt att alla länder på
  nationell nivå kan ha det samarbetet.

 680. Är det så att det fungerar
  runt om i världen? Det vet vi inte.

 681. Finns inte det samarbetet kring
  dövföreningar och tolkföreningar-

 682. -är det bra om man löser det
  på lokal nivå.

 683. Att kunna arbeta
  döv och hörande teckenspråkstolk...

 684. Hur det fungerar.

 685. För två år sen ungefär-

 686. -var jag på Efslis kongress.

 687. Då tog de upp det här
  med döva teckenspråkstolkar.

 688. Då var frågan hur man skulle kunna
  lösa det. Hur man går till väga.

 689. Och bestämma att döva
  teckenspråkstolkar ska vara med.

 690. Det ska inte vara några problem.

 691. Man börjar på en lokal nivå, bygger
  sig uppåt och fortsätter ta upp det.

 692. Det finns en kunskap.

 693. Den etiska...
  Etiken som finns, det går.

 694. Att kunna ta till sig
  den etiska rollen som tolk.

 695. Vi säger inte DÖV teckenspråkstolk.
  Vi är teckenspråkstolkar.

 696. Vi ska inte definiera oss. Vi är
  en stor grupp teckenspråkstolkar.

 697. Vi arbetar på olika sätt
  men är teckenspråkstolkar allihop.

 698. Vi pratade om det och jag vill tacka.

 699. Några hörande tolkar
  har förstått hur viktigt det är...

 700. ...med samarbetet
  mellan hörande och döva tolkar.

 701. Att inte skapa några hinder.

 702. Att samarbete mellan tolkarna funkar-

 703. -öppnar upp för möjligheter
  för allihop.

 704. Det öppnar upp för möjligheter
  för väldigt många.

 705. Det handlar om att dövorganisationer
  och tolkorganisationer-

 706. -ska kunna lösa problemen.

 707. Andra frågan om tolkar i tv-rutan.

 708. Det är skillnad mellan
  döva och hörande tolkar i tv-rutan.

 709. I Sverige
  har man försökt få fler-

 710. -döva teckenspråkiga i tv-rutan.

 711. Det har vi lyckats med.

 712. Det är olika processer
  om man har en hörande eller en döv.

 713. Hörande teckenspråkstolkar
  kör det live via ljud, utan manus.

 714. De går på ljudet och kör live.
  Det är en process.

 715. Det finns frågor kring
  hur man ska gå till väga-

 716. -om man ska få in en döv
  i live-arbetet.

 717. I Albanien finns döva i tv-rutan.

 718. Där har de fått ett manus
  så att de har kunnat förbereda innan.

 719. De har en god förberedelsetid-

 720. -för att sen kunna ställa sig
  och teckna eller översätta.

 721. Det ser väldigt olika ut
  runt om i världen.

 722. Det beror på hur det ser ut-

 723. -vad det är för innehåll, om det
  är live eller förinspelat material.

 724. Det är lite olika.
  Det är inte mitt expertområde-

 725. -men man ser en förändring som pågår.

 726. Nu har vi inte tid
  för fler frågor, tyvärr.

 727. Jag vill tacka vår föreläsare
  och tacka publiken.

 728. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Döv - javisst

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det finns 70 miljoner döva världen över, och bara en femtedel av dessa får tillgång till utbildning. Ännu färre - bara 3 procent av dem som får utbildning - får möjlighet att utveckla tvåspråkighet. Colin Allen, ordförande för World Federation of the Deaf (WFD), berättar om organisationens arbete för att stärka och bevaka dövas rättigheter. I det arbetet är rätten till teckenspråk grundläggande, liksom tillgången till kvalificerade tolkar. Moderator: Göran Alfredsson. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Döva personer, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Dövas dag 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövas dag 2017

Döv - javisst

Det finns 70 miljoner döva världen över, och bara en femtedel av dessa får tillgång till utbildning. Ännu färre - bara 3 procent av dem som får utbildning - får möjlighet att utveckla tvåspråkighet. Colin Allen, ordförande för World Federation of the Deaf (WFD), berättar om organisationens arbete för att stärka och bevaka dövas rättigheter. I det arbetet är rätten till teckenspråk grundläggande, liksom tillgången till kvalificerade tolkar. Moderator: Göran Alfredsson. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövas dag 2017

Min kamp mot Skolöverstyrelsen

När Rita Ingvarsson sökte utbildningen till förskollärare var det början på en strid mot myndigheterna som skulle ta sig hela vägen upp till regeringen. Två gånger fick hon avslag på sin ansökan för att hon var döv - men det var avslag som hon vägrade finna sig i. Här berättar Rita Ingvarsson sin historia, och hur hon blev förskollärare och senare specialpedagog, trots myndigheternas motstånd. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövas dag 2017

Strategier i livet

Att kämpa och övervinna hinder är för många döva en del av vardagen. Här talar psykologen Christina Eriksson - själv döv - om strategier för att tackla svårigheter, exemplifierat framför allt utifrån dövas perspektiv. Christina Eriksson berättar också om sin egen bakgrund, och hur det gick till när hon som döv utbildade sig till psykolog. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Dövas dag 2017

Min flykt till Sverige

Ehsan Salem hade ett bra liv i Syrien där han drev en mataffär på egen hand, trots att han som döv endast hade fått grundskoleutbildning. Men när kriget kom och oroligheterna blev värre bestämde han sig för att lämna Syrien. Här berättar Ehsan Salem om sin resa från Syrien via Algeriet, Tunisien, Libyen och Italien till Sverige. Han berättar om de svårigheter han fick utstå och jämför bemötandet av honom som döv på olika platser. Han beskriver också sin drivkraft att ta sig till ett demokratiskt land där döva har det bra. Inspelat den 22 september 2017 i Kulturhuset Spira, Jönköping. Arrangör: Jönköpings läns dövas och teckenspråkigas förbund.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta My life my lesson

Felicia förlorade tidigt sin biologiska pappa och växte upp tillsammans med en styvpappa som misshandlade mamman. Efter tio år separerade Felicias mamma från styvpappan. Felicia vill leva ett vanligt tonårsliv, men hennes situation och upplevelser hindrar henne. Situationen förvärras när pappan hotar mamman till livet och familjen tvingas leva i ovisshet tills de får ett skyddat boende. Hoten leder till rättegång där Felicia måste vittna, och frågan är hur hon ska orka. Under två år får vi följa Felicias liv där konsekvenserna för barn som upplever våld i nära relationer blir tydliga.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Idol-Bori

Tusentals barn och ungdomar drömmer om att få vara med i talangtävlingen Idol. Men hur är det egentligen att vara med? Bori Shoyebos unika röst gjorde honom snabbt till en publikfavorit. Han är 16 år och kom utan föräldrar till Sverige. Hans medverkan har förändrat hans liv. Från att vara helt okänd har han plötsligt blivit kändis. Bori lever sin dröm. Men inget är givet - varje vecka riskerar han att åka ut ur tävlingen.