Titta

UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Om UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Föreläsningar om hur skolan kan arbeta för att förebygga övergrepp, trakasserier och kränkningar, med anledning av uppropen #metoo, #tystiklassen och #räckupphanden. Det talas även om hur unga ser på sex och vad de efterfrågar för information från skolan. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Till första programmet

UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra? : Vad vet vi om unga och sexualitet?Dela
 1. Man lär sig om heterosexualitet.
  Det är ett starkt skript.

 2. Men vi lär oss lite om transpersoner-

 3. -och andra identiteter
  utanför heteronormen.

 4. Jag ska prata om
  en befolkningsstudie som heter:

 5. Sexualitet och hälsa
  bland unga i Sverige.

 6. Jag arbetar på Folkhälsomyndigheten,
  som är en kunskapsmyndighet.

 7. Vi finns i Solna utanför Stockholm
  och i Östersund.

 8. Där jag arbetar
  har vi tre stora uppdrag.

 9. Hoppas att ni vet
  vad de här uppdragen kan leda till.

 10. Vi jobbar med
  hivprevention och hiv/STI.

 11. Vi arbetar med hbt-strategin-

 12. -och ett SRHR-uppdrag
  som ligger i vår instruktion.

 13. Ungas sexualitet och hälsa
  skär igenom alla uppdragen.

 14. Innan jag pratar om studien
  ska vi ha med oss några perspektiv...

 15. ...för att förstå frågorna
  och resultaten.

 16. Ni kan diskutera dem under dagen.

 17. Vi börjar med WHO:s vision för SRHR
  som kom förra året.

 18. Den säger så här:
  "Europa är en region där alla"-

 19. -"oavsett ålder, sexuell läggning,
  könsidentitet"-

 20. -"socioekonomisk status, etnicitet,
  kultur och rättslig status"-

 21. -stöds för att uppnå full potential
  för sexuell och reproduktiv hälsa."

 22. "Och där mänskliga rättigheter
  respekteras, skyddas och uppfylls."

 23. Jag tycker att visionen är viktig.

 24. Slutorden ger oss ett uppdrag-

 25. -att respektera, skydda och uppfylla
  de här frågorna.

 26. För Sveriges del ska
  funktionsvariation finnas med här.

 27. Hela visionen och vårt arbete
  utgår ifrån hållbarhetsfrågorna.

 28. FN:s mål för hållbar utveckling,
  Agenda 2030.

 29. SRHR-frågorna har fått en tydligare
  roll. Det är en legitimitet.

 30. Förutom skolans styrsystem-

 31. -är frågorna viktiga
  för ett hållbart samhälle.

 32. Främst mål 3, hälsa och välbefinnande
  och mål 5, jämställdhet.

 33. Folkhälsoperspektivet
  är också bra att ha med-

 34. -och hur vi tänker kring det området.

 35. Hälsa och välbefinnande,
  sexuell hälsa, reproduktiv hälsa-

 36. -och rättigheter som bas.

 37. Vi tänker kring
  skydds- och riskfaktorer.

 38. Vi undersöker hur de samverkar
  och hur vi främjar och förebygger.

 39. Några av de stora risk- och
  skyddsfaktorerna ser ni här.

 40. De är nog inte nya för er.

 41. Jag tänkte beskriva hela SRHR-området
  i sin helhet i punktform.

 42. Det är ett brett område, och ni
  kanske jobbar i delar av det.

 43. Skydds- och riskfaktorer
  är mer specifika beroende på-

 44. -i vilken del man arbetar.

 45. Ett sista perspektiv som är viktigt-

 46. -är perspektivet
  kring sexualitetsfrågor.

 47. Man bör lyfta fram
  att sexualitet är ett kunskapsområde.

 48. Det finns mycket forskning,
  och det är viktigt att påpeka.

 49. Det här är utifrån forskare som har
  beskrivit sexualiteten i tre delar.

 50. Utifrån biologi, psykologi och
  sociologi och samhällsvetenskap.

 51. Vi rör oss mest i det sociologiska.

 52. Där handlar det om
  t.ex. när, var och hur-

 53. -och med vem man kan vara sexuell.

 54. I det perspektivet
  förändras det över tid.

 55. Vi lär oss det i möten,
  och de är så intressanta.

 56. För man märker inte
  att man lär sig nånting.

 57. Man får ett skript
  för hur man får vara sexuell.

 58. Nån annan kanske har
  ett annat skript.

 59. Det är viktigt att diskutera,
  och där ni har en viktig roll-

 60. -att diskutera
  varför gör vi som vi gör?

 61. Hur värderar vi sexualitetsfrågor?

 62. Man lär sig mycket om
  att vara heterosexuell.

 63. Det är ett starkt skript.

 64. Vi lär oss lite om transpersoner-

 65. -och andra identiteter
  utanför heteronormen.

 66. Det skapar förvirring. Man förstår
  inte när, var, hur och med vem.

 67. En del blir rädda av det.

 68. Det var några perspektiv
  innan vi är framme vid studien.

 69. Först vill jag säga
  att vi gjorde datainsamlingar 2015.

 70. Rapporten kom 2017.

 71. Den gjordes bland 30 000 unga
  i Sverige i åldern 16-29 år.

 72. Analyserna bygger på 7 755 svarande.

 73. Och på en analys
  av de som inte svarade.

 74. Viktat och vägt för att komma närmare
  en generell beskrivning av unga.

 75. Av de som har svarat är...

 76. ...49 % tjejer, 50 % killar-

 77. -och 1 % har inte kategoriserat sig
  utifrån kön.

 78. Det är första gången
  vi har med den gruppen.

 79. Det är viktigt ur
  ett likabehandlings-perspektiv.

 80. En 1 % är transpersoner,
  och ibland överlappar grupper-

 81. -men inte alltid.

 82. Det var bakgrundsfakta.
  Då går vi direkt till slutsatserna.

 83. Vad säger studien?

 84. Det finns skillnader
  i sexuell och reproduktiv hälsa-

 85. -baserade på kön och könsidentitet.

 86. Personer som inte uppger kön
  har en hög andel ohälsa.

 87. Dessa och tjejer är mer utsatta för
  sexuella handlingar mot sin vilja.

 88. Tjejer och killar tar olika stort
  ansvar för prevention och testning.

 89. De nås i olika utsträckning
  av förebyggande arbete.

 90. Ojämlikhet försvårar förebyggande
  arbete kring hivprevention och SRHR.

 91. Yes. Nu tar vi resultat.

 92. Vi börjar här. Ålder.

 93. I över 50 år har åldern för
  sexdebuten legat stabilt i Sverige.

 94. Det är bra att veta om.
  Det kanske inte var nåt nytt.

 95. För tjejer: 16,1.
  För killar: 16,6.

 96. Och alla tre grupperna: 16 år.
  Så har det varit under lång tid.

 97. Sexuell identitet.

 98. Här kan man lyfta fram
  att 14 % i Sverige-

 99. -tillhör en sexuell identitet
  bortom heteronormen.

 100. Det är ett viktigt budskap
  när man arbetar i skolan.

 101. Det går inte att vara heteronormativ.

 102. Nånting mer man kan säga är
  att de öppna kategorierna-

 103. -som här:
  "brukar inte kategorisera mig"-

 104. -tenderar att öka.
  Andelen homosexuella ligger stabilt.

 105. Vi kan tillägga att...

 106. ...tjejer har en tendens att
  kategorisera sig mer öppet.

 107. Men när det gäller sexpartners-

 108. -så har en högre andel killar
  haft samkönat sex.

 109. Praktik och identitet
  går inte alltid hand i hand.

 110. 80 % ansåg att man ska kunna prata om
  sex med sin partner.

 111. Det var en högre andel tjejer.

 112. 78 % ansåg att båda parter ska
  bestämma hur och var man ska ha sex.

 113. Även här är det en högre andel tjejer
  som tyckte så.

 114. 90 % hade sex på ett sätt
  som de ville vid senaste tillfället.

 115. Här var det något högre andel tjejer
  än killar.

 116. Det är intressant.
  Jag vet inte vad ni tänker.

 117. Ur ett jämställdhetsperspektiv...

 118. Inte bara en grupp är utsatt
  eller otrygg. Det kan växla.

 119. 89 % kunde föreslå kondom eller annat
  vid senaste sextillfället.

 120. Även här var det högre andel tjejer.
  En lite högre andel tjejer än killar.

 121. Så kommer vi hit.

 122. Det är en anledning till att vi är
  här - frågan om sex mot sin vilja.

 123. Vi har haft med frågan tidigare
  och fått samma resultat.

 124. 40 % har erfarenhet av
  sexuella handlingar mot sin vilja.

 125. Det är en betydligt högre andel
  tjejer än killar.

 126. Men det finns killar här.
  Glöm inte det.

 127. Ni kan också titta på gruppen
  som inte vill kategorisera sig.

 128. Vi välkomnar diskussionerna
  utifrån metoo och ihave.

 129. Det är stor skillnad mot när vi
  presenterade resultatet från 2009.

 130. Mot hur det tas emot i dag.
  Då ifrågasatte man resultatet.

 131. Nu är reaktionen:
  "Vi måste göra nånting åt det."

 132. Här förtydligas skillnaden
  mellan könen och gruppen i mitten.

 133. Det är en fråga om
  jämställdhet och jämlikhet.

 134. 22 % unga har känt sig diskriminerade
  eller kränkta det senaste året.

 135. Även här är det fler tjejer.

 136. Och för tjejer
  var den vanligaste grunden kön-

 137. -och för killar etnicitet.
  Vi går snabbt vidare.

 138. Den här bilden visar
  varifrån de får sin information.

 139. Inte överraskande
  ligger nätet i topp.

 140. Det är en stor skillnad på
  vad man gör på nätet, mellan könen.

 141. Tjejer är inne på kvalitetssäkrade
  sidor som 1177 Vårdguiden.

 142. Killar googlar och hamnar på sidor
  som inte är kvalitetssäkrade.

 143. Och pilen på tredje raden.
  55 % får sin information från skolan.

 144. Från undervisningen. Och det är bra.

 145. Ni är viktiga.

 146. Skolan är den huvudsakliga
  informationskällan för många killar.

 147. Man är också mer nöjd
  med det man får.

 148. Släng ett öga på sista raden:
  8 % uppger elevhälsan.

 149. Det är ett stort utvecklingsområde
  att få in sexualitetsfrågorna.

 150. Jag tog med en bild för att belysa-

 151. -vad man upplever att man har fått
  tillräckliga kunskaper om.

 152. Det som är mest belyst
  i undervisningen-

 153. -är graviditeten,
  kroppen och kondomanvändning.

 154. Det minst belysta är genus,
  relationer, hiv och hbt-perspektiv.

 155. Utifrån ett rättighetsperspektiv-

 156. -för att göra nånting åt
  sexuella kränkningar-

 157. -måste rättighetsfrågorna
  lyftas fram.

 158. I dag ser det ut så här: en obalans.

 159. Ni gör ett viktigt jobb.

 160. Vi tar fram kunskaper
  som vi hoppas kommer er till del.

 161. Snart kommer resultatet
  i form av ett bildspel-

 162. -som kan användas i diskussioner.
  Vi hoppas att ni gör det.

 163. Avslutningsvis vill jag säga:
  Vad ska vi göra?

 164. Hur ska vi agera?
  Våra förslag är det här.

 165. Att arbeta med kunskap och diskussion
  om normer.

 166. Belysa makt och handlingsutrymme.

 167. Arbeta aktivt med likabehandling.

 168. Uppmuntra
  jämlik sexuell kommunikation.

 169. Diskutera gränser och samtycke.

 170. Unga män behöver bli inkluderade.

 171. Inte tänka bort dem.
  Inte skapa tjejgrupper.

 172. De behöver inkluderas.

 173. Vidareutveckla
  ämnesintegrerad undervisning.

 174. Använd elevhälsan, fortbildning
  för personalen-

 175. -och ledning från rektor.

 176. Jag ser fram emot
  ett gott samarbete med Skolverket.

 177. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad vet vi om unga och sexualitet?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Skolelever vill att sex- och samlevnadsundervisningen ska handla mer om rättigheter, genus, relationer, normer och hbtq-perspektiv. Det visar en omfattande befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten har gjort. Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten, presenterar resultaten från undersökningen UngKAB15 och redogör bland annat för hur unga ser på sex, rättigheter och kränkningar och för hur skolan kan förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sexualkunskap
Ämnesord:
Pedagogik, Pedagogisk metodik, Sexualundervisning, Undervisning, Undervisning i medicin, Undervisning i sex och samlevnad, Ungdomar och sexualitet
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Vad vet vi om unga och sexualitet?

Skolelever vill att sex- och samlevnadsundervisningen ska handla mer om rättigheter, genus, relationer, normer och hbtq-perspektiv. Det visar en omfattande befolkningsstudie som Folkhälsomyndigheten har gjort. Anna-ChuChu Schindele, utredare på Folkhälsomyndigheten, presenterar resultaten från undersökningen UngKAB15 och redogör bland annat för hur unga ser på sex, rättigheter och kränkningar och för hur skolan kan förbättra sex- och samlevnadsundervisningen. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Hbtq-ungdomars utsatthet

Snäva normer genomsyrar skolans sexualundervisning och den mesta information som ungdomar tar del av gällande sex. Det anser Frank Berglund, ordförande för RFSL Ungdom. I ljuset av uppropen #metoo och #tystiklassen berättar han om hbtq-personers särskilda utsatthet i skolmiljön och om hur sex- och samlevnadsundervisningen kan bli mer inkluderande. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Sexuella trakasserier och skolans ansvar

Skolinspektionen har konstaterat att det finns brister i hur skolan kopplar ihop värdegrundsarbetet med sex- och samlevnadsundervisningen. Teresa Fernándes Long, undervisningsråd på Skolverket, lyfter fram områden som skolans ledning och anställda måste arbeta med för att förbättra sexualundervisningen och göra den mer inkluderande. Hon talar bland annat om vikten av ett normmedvetet förhållningssätt för att bygga tillitsfulla relationer. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Framtidens sexualundervisning i skolan

Hur står det till med arbetet med att främja jämställdhet och att förebygga sexuella övergrepp och trakasserier i skolorna idag, och hur ser det ut imorgon? Medverkande i panelsamtalet: Teresa Fernández Long, undervisningsråd Skolverket, Jakob Amnér, ordförande Sveriges elevråd SVEA, Hans Olsson, sakkunnig i sexualundervisning på RFSU, och Matz Nilsson, ordförande Skolledarna. Moderator: Alexandra Pascalidou. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Machofabriken - normkritik för unga

Undersökningar har visat att killar som är negativa till jämställdhet och dessutom har stereotypa föreställningar om könsroller löper större risk att begå våldsamma handlingar. Nathan Hamelberg och Adam Wassrin på Machofabriken föreläser om hur personal som arbetar med unga kan förebygga våld och främja jämställdhet genom att tala med unga om sociala normer och hur de kan ifrågasättas. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Dags att prata om sexuella övergrepp

Undersökningar har visat att barn vill att skolan ska ge dem information om sexuella kränkningar och övergrepp. Så hur ska skolan agera för att möta det önskemålet? Bengt Söderström, handläggare på Stiftelsen Allmänna Barnhuset, presenterar en handledning till skolpersonal som Allmänna Barnhuset har tagit fram tillsammans med barn och unga. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

Förbud och filter - digital kompetens i skolan

Hur ska vuxna och skolpersonal kunna förebygga sexuella övergrepp, trakasserier och mobbning som sker på nätet? Ska man införa filter och förbjuda mobiltelefoner? Elza Dunkels, docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, tycker att det är fel väg att gå. Här talar hon om hur vår teknik- och barnsyn är sammankopplad med moralism och om hur vi påverkas av olika "mediepaniker". Hon ger också råd om hur vuxna kan prata med barn och unga om vad de gör på nätet. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Metoo - Vad kan skolan göra?

En inkluderande sexualundervisning

Unga vill få mer information från skolan om sexuella trakasserier och övergrepp, samtycke, sociala normer och relationer. Pelle Ullholm, sakkunnig i sexualupplysning på RFSU, presenterar materialet "Vill du?" och berättar om hur skolans sexualundervisning kan främja ömsesidighet och jämställdhet. Inspelat den 14 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: RFSU.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Psykisk ohälsa

Vissa barn utvecklas väl, andra inte

Olika uppväxter ger olika förutsättningar. Presentation av förhållanden som vi idag vet har betydelse för utveckling av psykisk ohälsa. Talare: Björn Kadesjö, UPP-centrum Socialstyrelsen (Utvecklingscentrum för barns psykiska hälsa). Arrangör: Expo medica.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Stopp min kropp

"Stopp! Min kropp!" är en handbok utgiven av Rädda barnen som stöd i att samtala med barn om sexualitet och om vad man får göra med andras kroppar. På avdelningen Bullerbyn på Lexby förskola i Partille har man inspirerats av boken, men här är barnen så små att det inte är aktuellt att prata om sexualitet. Istället använder man "Stopp! Min kropp!" till att stötta barnen i att lära känna sina egna gränser, att lyssna på sig själva och andra samt att stärka barnen i att uttrycka sin egen vilja. Men för att barnen ska lyckas med det behöver även de vuxna fundera över sina beteenden.