Titta

UR Samtiden - Järtecken på 1500-talet

UR Samtiden - Järtecken på 1500-taletDela
 1. Ett järtecken är vid den här tiden
  egentligen allting som betraktas-

 2. -som avvikande på något sätt,
  särskilt då i naturen.

 3. I dag betraktas sånt
  som naturfenomen-

 4. -men i äldre tid kände man inte till
  de naturliga förklaringarna till det.

 5. En vädersol, till exempel,
  att man ser tre solar på himlen.

 6. Kometer, svåra stormar-

 7. -rött regn, "blodregn",
  som man kallar det.

 8. Alla såna fenomen saknade man
  naturliga förklaringar till förr.

 9. Därför ser också tolkningarna
  av dem annorlunda ut.

 10. Jag vill först säga något
  om varför jag studerar det här.

 11. Det började för ett antal år sen
  då jag bläddrade i en handskrift-

 12. -från slutet av 1500-talet.

 13. Det är en handskrift på 400 sidor,
  stora foliosidor.

 14. Bilder på nästan varje sida
  av det här slaget.

 15. Jag blev naturligtvis nyfiken, men
  hittade ingen forskning kring den.

 16. Däremot hittade jag många brev
  i stiftsbibliotekets arkiv-

 17. -de finns på Linköpings stiftsbiblio-
  tek, som handlade om handskriften-

 18. -och hur spännande den var.

 19. Från hela 1900-talet finns det brev
  som uppmärksammar handskriften-

 20. -och tycker att nu ska den ges ut,
  kanske på engelska också.

 21. Men det har inte hänt någonting. Och
  de texter som finns om boken är få.

 22. Den är skriven av Joen Petri Klint,
  och han var präst.

 23. Han var kyrkoherde i Östra Stenby
  i norra Östergötland på Vikbolandet.

 24. Som östgöte blir man ju intresserad.
  Många tecken är från Östergötland-

 25. -men många är också från Tyskland
  eller andra länder.

 26. Jag har försökt ta reda på vem
  Klint är, han är i praktiken okänd.

 27. Jag har försökt hitta källor om honom
  och det blev ganska många.

 28. Jag ska inte prata om dem,
  men kan säga-

 29. -att det finns många andra
  handskrifter som han har skrivit.

 30. Bland annat en krönika
  över Gustav Vasa-

 31. -och jag har hittat en bibel
  som han använde-

 32. -som han skrivit marginalanteckningar
  i på nästan varje sida.

 33. Det finns - jag tog med en bild -
  ett gammalt medeltida missale-

 34. -som inte är intressant för Klint
  som missale-

 35. -utan att det finns plats i margina-
  len där man kan göra anteckningar.

 36. Anteckningarna handlar om hans
  relation till folk i Östra Stenby.

 37. Hans bråk kring olika egendomar
  som hör till kyrkan, hävdar han-

 38. -men som bönderna gör anspråk på.

 39. Så han går till kungs och skriver av
  brev som han fått från Johan III.

 40. Det finns spännande källor om man
  är intresserad av Joen Petri Klint.

 41. Jag har gjort en biografisk studie
  kring honom och beskrivit källorna-

 42. -i en artikel som kommer snart.

 43. Steg nummer två: Det här
  är järteckenboken på 400 sidor.

 44. Den är inte så otroligt lätt att läsa
  för de flesta av er. Eller?

 45. Jag har gjort en transkription
  som gör den lättillgänglig-

 46. -för er och andra
  som är intresserade.

 47. Jag uppmärksammade
  att handskriften är inbunden-

 48. -helt i fel ordning,
  huller om buller-

 49. -så bladen har legat lösa, kanske
  lånats ut, kommit på villovägar.

 50. En del blad saknas, och sen har man
  buntat ihop det och bundit in det.

 51. Jag har försökt på digital väg
  att dela upp boken-

 52. -och pussla ihop den igen.

 53. Det är ett ganska mödosamt arbete,
  men resultatet är en krönika-

 54. -som inleds med en prolog,
  kan vi säga, om tecken-

 55. -särskilt kometer, från Jesu födelse
  och fram till Joen Petri Klints tid.

 56. Men huvudsakligen är det en krönika-

 57. -över tiden 1550 till 1601. Jag tror
  den går i kronologisk ordning.

 58. Men det är inte en krönika över
  en kung utan handlar om järtecken-

 59. -från ungefär 1550 till 1601.

 60. Vad är då ett järtecken?

 61. Jo, ett järtecken är
  vid den här tiden egentligen allting-

 62. -som betraktas som avvikande
  på något sätt, särskilt i naturen.

 63. Sånt som man inte kan förklara.
  Det handlar om naturfenomen-

 64. -som kometer, vädersolar,
  och så vidare.

 65. Men också om andra oförklarliga
  fenomen, såsom missbildningar-

 66. -och syner som folk sett, till
  exempel av stridande trupper i skyn.

 67. Allting som betraktas
  som ovanligt och avvikande-

 68. -har man noterat som tecken, och de
  har han satt i kronologisk ordning.

 69. Mina frågor kring handskriften-

 70. -har lett mig främst ut till Europa
  och Luther, som jag ska komma till.

 71. Först har jag frågat: Vad eller vem
  representerade Joen Petri Klint?

 72. Om man läser de få artiklar som
  skrivits framställs han som folklig.

 73. Lite kufaktig...
  Så jag blev intresserad av det här.

 74. Är han en representant för folket,
  eller en representant för kyrkan?

 75. Eller är han en atypisk man med
  lite märkliga uppfattningar om livet?

 76. Är järtecken något som vanligt folk
  tror på?

 77. Och är han en representant för dem?

 78. Jag har också ställt frågan
  om han bara skrivit av andra texter-

 79. -eller är det han själv som fritt
  har författat den här boken?

 80. Ger den uttryck
  för hans egna föreställningar-

 81. -eller är den ett kompilage
  av andra texter om järtecken?

 82. Den svåraste frågan:
  Varför skrev han järteckenboken?

 83. Han har inte formulerat något syfte
  till varför det var intressant.

 84. Slutligen då det som har tagit
  mest tid att besvara:

 85. Hur typiska är hans järtecken-
  berättelser i boken för sin tid?

 86. När man sätter in honom i kontexten
  i slutet av 1500-talet-

 87. -så får man först gå tillbaka lite
  i historien.

 88. Det visar sig att den här tron på
  naturfenomen som specifika tecken-

 89. -som järtecken eller omen, finns
  så långt tillbaka vi har skrifter.

 90. Långt före Jesu födelse finns
  skrifter som samlar såna tecken-

 91. -som märkliga och värda att beakta.
  Tecknen ses ofta som olycksbådande.

 92. Under medeltiden sätter man
  allt större fokus på apokalypsen.

 93. Enligt Bibeln ska tecken ske i skyn
  före apokalypsen.

 94. Det här är grundtanken bakom tron på
  att såna här tecken-

 95. -faktiskt är gudstecken.

 96. Genom hela kyrkans historia finns den
  här synen på tecken, särskilt i skyn-

 97. -på att de är olycksbådande och
  kanske pekar fram mot apokalypsen-

 98. -att domedagen är nära.

 99. Under 1400-talet sprids en legend,
  "legenden om de femton tecknen"-

 100. -som i detalj går igenom
  vad som ska ske före apokalypsen.

 101. Ett av tecknen, de döda reser sig ur
  sina gravar - tecken nummer elva.

 102. Det är också ett tecken
  som förekommer i Klints bok.

 103. Men när vi kommer till 1500-talet
  och reformationen-

 104. -får detta mer uppmärksamhet.

 105. Orsaken är att de främsta
  representanterna för reformationen-

 106. -nämligen Martin Luther
  och Philipp Melanchthon-

 107. -framhåller betydelsen av detta.
  Att apokalypsen är nära förestående-

 108. -och därför är det viktigt
  att beakta tecknen.

 109. De själva publicerar en text om två
  monster som varit kända tidigare.

 110. Det nya är deras tolkning av dem.

 111. Det här är ett monster
  som uppgavs ha hittats-

 112. -vid stranden av Tibern i Rom,
  i slutet av 1400-talet.

 113. Det refereras till som "påveåsnan",
  därför att de tolkar monstret-

 114. -som ett tydligt tecken
  på påvedömets dekadens.

 115. Man tolkar varje del av monstret
  som tecken på missförhållanden-

 116. -inom den katolska kyrkan.

 117. Sånt här får stor genomslagskraft
  hos folk.

 118. Därför att monster
  och tolkningar av dem-

 119. -är någonting man accepterar
  och lyssnar till.

 120. Ofta i propagandasyfte
  använder man-

 121. -alltså naturligtvis fiktiva monster,
  som beskrivs ingående.

 122. Både Luther och Melanchthon
  påpekar att vi måste se upp i skyn-

 123. -och notera alla märkligheter,
  det här är tecken från Gud.

 124. De betyder att vi har syndat.

 125. Våra synder är nu så stora att han
  är vred på oss. Han vill straffa oss.

 126. Tecknet betyder att han är arg.

 127. Vi måste nu bättra oss,
  så slipper vi bestraffning.

 128. Den här bilden tas upp av lutheraner
  i hela Europa-

 129. -och kommer att användas
  väldigt flitigt.

 130. Man får också ganska mycket hjälp
  av den relativt nya tryckkonsten.

 131. Det här är ett exempel på flygblad,
  ofta tryckta i Tyskland.

 132. Det är alltså bara en sida
  i stort format.

 133. En stor bild som beskriver
  vad som har hänt och lite text.

 134. Ofta förekommer
  såna här himlafenomen på flygbladen.

 135. Även missbildningar förekommer
  där man tolkar märkligheterna-

 136. -i ljuset av
  den annalkande apokalypsen-

 137. -och att det är ett tecken på
  Guds straff som kommer.

 138. Såna här flygblad blir allt vanligare
  under 1500-talet.

 139. Särskilt efter Luthers död
  när man verkligen börjar definiera-

 140. -vad en luthersk-evangelisk kyrka
  ska stå för-

 141. -så blir järtecken oerhört viktiga
  i förkunnelsen.

 142. Det används i propagandasyfte
  för att påverka folk-

 143. -att bete sig på ett visst sätt,
  att sluta synda, till exempel.

 144. Det som är intressant är att olika
  typer av tecken tolkas på olika sätt.

 145. Det värsta tecknet är kometer.
  Man är verkligen rädd för dem.

 146. En komet betyder
  att en stor händelse är på gång.

 147. Att en politisk ledare kommer att dö,
  ett krig kommer att bryta ut.

 148. Någon stor, viktig och svår händelse
  är på väg att ske.

 149. När det gäller vädersolar
  är tolkningen helt annorlunda.

 150. Vädersolar betraktas som tecken
  på sämre väder.

 151. En ganska så vanlig tolkning,
  men också på falskhet.

 152. Och det beror på att man ser falska
  solar vid sidan om den riktiga solen.

 153. De ses som tecken på att någon kommer
  att försöka ta över makten-

 154. -orättmätigt i ett land.
  Någon vill göra uppror mot någon.

 155. De ses ofta som tecken på falskhet
  och tolkas in i en politisk kontext.

 156. Ett exempel på en vädersol över
  det här huset, för ett par år sen.

 157. Djur som beter sig märkligt
  tolkas också som tecken.

 158. Det här är ett exempel från Wesenberg
  i Livland.

 159. Man beskriver att det kommit
  en stor vargflock-

 160. -som hotar det svenska krigslägret
  flera kvällar i rad.

 161. Det sker ett stort slag strax efter.

 162. Det här är kråkor efter att
  Daniel Rantzau härjat i Skänninge-

 163. -och danskarna har dragit
  från staden.

 164. En präst beskriver i Skänninge att
  man sett kråkor bete sig märkligt.

 165. De har jagat en av sina egna.

 166. En grupp kråkor jagar en ensam kråka
  och dödar den.

 167. Det här läses i relation
  till att Gustav Vasas söner-

 168. -slåss om makten. Erik avsätts
  och Johan tar över makten.

 169. Så det ses som ett tecken
  på stridigheterna mellan bröderna.

 170. Stridigheter mellan den här gruppen
  av Vasas söner.

 171. Det här är ett av många exempel
  på missbildningar som beskrivs-

 172. -som man inte vet hur man ska tolka.
  Det finns många förslag på betydelse-

 173. -men man vet inte. Det finns en ambi-
  valens i texterna om missbildningar.

 174. Man tänker att de har en betydelse,
  men man vet inte riktigt vilken.

 175. Luther ger uttryck för åsikten-

 176. -att missbildningar kan ha att göra
  med moderns synder...

 177. ...som tar sig uttryck i
  hur missbildningen ser ut.

 178. Det här förekommer också
  i Klints järteckenbok.

 179. Vanligt är också kopplingar
  till turkar.

 180. Turken, skriver Klint, är ett stort
  hot mot kristenheten.

 181. De uppfattades som ett hot
  därför att turkar faktiskt...

 182. Det stod stora slag mellan turkar
  och kristna under 1500-talet.

 183. Man är orolig för klädseder och annat
  som börjar spridas i Europa-

 184. -som är påverkade, menar man,
  av turkarnas kläder.

 185. Alla bilder, om jag inte säger annat,
  kommer från Klints järteckenbok.

 186. Det här är en turk och en kristen
  som någon har skett i skyn.

 187. Så det är en beskrivning av en syn,
  helt enkelt, i skyn-

 188. -av strider mellan turkar
  och kristna.

 189. Det kan ibland ses som propaganda,
  och det förekommer i hela Europa-

 190. -nämligen beskrivningar av att man
  har sett märkliga djur med pipkragar.

 191. Det här är populärt bland "adels-
  kvinnspersoner" som Klint skriver.

 192. Kvinnor har börjat använda
  stora, ståtliga pipkragar.

 193. Det här ser man tecken på
  som något negativt i naturen.

 194. Gud kan inte vara nöjd med detta.
  Det här är prål.

 195. Man ser det i form
  av märkliga fåglar.

 196. Det här är en beskrivning som Klint
  hämtat från ett tyskt flygblad-

 197. -av en bebis, en pojke, som har fötts
  med en pipkrage, uppenbarligen.

 198. Det här är en beskrivning av en syn
  av näcken i Norrköping.

 199. Och som ni ser
  så har han också pipkrage.

 200. Det här är ju uppenbara exempel-

 201. -där prästerskapet har utnyttjat
  den här tron på tecken-

 202. -för att faktiskt framhålla kritik
  mot kläder och dräkter.

 203. I Klints bok är det vanligt att
  katoliker sätts i ett negativt ljus.

 204. Flera tecken sägs ha föregått-

 205. -att viktiga katoliker
  har satt sin fot i det svenska riket.

 206. Det här är en drake som sågs
  i samband med att Sigismund-

 207. -som då var blivande kung,
  kom till Sverige för att krönas.

 208. Han hade med sig en legat från påven,
  Germanico Malaspina-

 209. -och enligt Klint är det uppenbart
  att draken, egentligen ett ljussken-

 210. -var ett tecken på
  Malaspinas ankomst.

 211. Om man tittar igen
  på frågorna som jag har ställt-

 212. -och vad jag har funnit för svar.
  Hur svarar jag på frågorna?

 213. Vad representerar Klint?

 214. Han satt uppenbarligen inte isolerad
  i Östra Stenby och ritade teckningar-

 215. -utan i hela Europa ägnar man sig åt
  att notera järtecken.

 216. Framför allt det lutherska
  prästerskapet ägnar sig åt detta.

 217. Det finns mängder av flygblad
  skrivna av protestantiska präster.

 218. Det finns mängder av texter
  om fenomen-

 219. -särskilt kometer kan ge upphov
  till hundratals texter av präster-

 220. -som tolkar det teologiskt.

 221. Han är en typisk representant
  för den luthersk-evangeliska kyrkan.

 222. Han ser sig som en god lutheran.

 223. Om han var folklig eller inte,
  kan jag egentligen inte säga säkert.

 224. För vi har inte källor som beskriver
  vad vanligt folk tyckte och trodde.

 225. Vi kan se att prästerskapet använder
  sig av detta, också som propaganda.

 226. Det hade nog inte haft så stor verkan
  om inte vanligt folk trodde på det.

 227. Men mycket längre än så kan jag
  inte gå när det gäller folkligheten.

 228. Om det är hans egna föreställningar
  eller om han kompilerat andra texter-

 229. -så kan man konstatera
  att han använt många andra texter.

 230. Jag har hittat referenser
  till ett femtontal böcker.

 231. Ett trettiotal almanackor
  och ett gäng flygblad.

 232. Jag tror också att han använt sig av
  flygblad som inte finns bevarade-

 233. -eller som jag inte identifierat.
  De är ju ofta tyska-

 234. -och hans bilder och framställnings-
  sätt påminner mycket om flygblad.

 235. Det är ofta en rubrik, en stor bild
  och en text om vad som hänt-

 236. -med en tolkning på slutet. Så hans
  ideal påminner mycket om flygblad.

 237. Jag har hittat några
  som jag kunnat se att han använt-

 238. -men han har inte refererat till dem,
  för de är ofta anonyma.

 239. Det kan vara en av anledningarna.

 240. Vid ett par tillfällen har han
  beskrivit att han sett ett tecken-

 241. -uppspikat på kyrkdörren
  i Söderköping.

 242. Det kan ha kommit tyska flygblad
  som spikats upp där många ser dem.

 243. I ett sånt sammanhang,
  jag vet inte om det var vanligt-

 244. -men det spelar inte så stor roll
  om församlingen kan läsa-

 245. -bara det finns en i församlingen
  som kan läsa, så kan man tolka det.

 246. Den stora bilden ger ju också
  information om vad det handlar om.

 247. Mycket är hans egna föreställningar.

 248. Han beskriver ofta ett tecken-

 249. -även om han har använt
  en annan källas beskrivning-

 250. -så gör han själv en tolkning av
  vad det betyder.

 251. Ofta relaterar han till
  vad som har hänt i Sverige.

 252. Utan att han egentligen avser det-

 253. -så får vi en ganska djup
  och ingående beskrivning-

 254. -av den politiska utvecklingen
  i Sverige under perioden.

 255. Slaget vid Stångebro förekommer
  i samband med många olika tecken-

 256. -som en följd, däremot beskriver han
  inte slaget, för det var inte syftet.

 257. Varför skrev han järteckenboken?
  Det är en ovanlig text på många sätt.

 258. Det saknas liknande texter i Sverige.
  I Europa finns det en del texter-

 259. -som kan ses som järteckensamlingar,
  där man radat upp järtecken-

 260. -på samma sätt,
  kronologiskt eller tematiskt.

 261. Så visst förekommer det här,
  det är något prästerna ägnar sig åt.

 262. Det som är speciellt är att han
  mer än andra gör tolkningar.

 263. Han beskriver inte bara ett tecken
  utan gör nästan alltid-

 264. -en koppling till vad som hände sen.
  Det här är hans stora intresse-

 265. -att hitta kopplingen mellan ett
  tecken och vad som hände efteråt.

 266. Det är främst de tecknen han tar upp,
  de där man kan hitta en koppling.

 267. På ett sätt är han en forskarkollega,
  även om det inte är så vetenskapligt.

 268. Det här är hans främsta intresse, att
  hitta en koppling mellan en händelse-

 269. -och ett tecken som föregick det.

 270. Det var inte vanligt att man ägnade
  sig åt det som ett slags vetenskap.

 271. Han är ganska annorlunda
  och starkt påverkad-

 272. -av alla dessa texter han läser.

 273. Han skriver boken för att Luther
  och andra auktoriteter-

 274. inom den evangelisk-lutherska kyrkan-

 275. -faktiskt säger att det är viktigt
  att beakta tecknen.

 276. Apokalypsen är att vänta
  när som helst nu.

 277. Så att han samlar på järtecken
  är fullt logiskt ur hans synvinkel.

 278. Varför han skrev den
  kan jag inte ta reda på mer i detalj.

 279. Det kan inte jag veta,
  det skulle han få berätta.

 280. Någon kanske beställde ett verk,
  det vet jag inte.

 281. Han hade ju stora kopplingar
  till biskoparna i Linköpings stift.

 282. Så jag kan inte säga varför han skrev
  den här boken på 400 sidor.

 283. Däremot kan jag se att han är
  en energisk och ambitiös kyrkoherde-

 284. -som hans egna texter visar på.

 285. Så att just han gör det
  är inte så märkligt med tanke på det.

 286. Han skriver många texter
  och han är otroligt aktiv.

 287. Hur typiska är då berättelserna
  om järtecken?

 288. Där skulle jag vilja påpeka
  att de är väldigt typiska.

 289. Vad man anser vara järtecken
  och hur han tolkar dem-

 290. -alltså det här med vädersolar
  som tecken på falskhet-

 291. -det är det vanliga. Det är kutym
  och normala tolkningar på den tiden.

 292. Så han utmärker sig inte så.

 293. Däremot så är andra texter
  väldigt starkt...

 294. ...de antyder att det är Guds straff.
  Gud kräver syndernas förlåtelse.

 295. Det skriver Klint inte mycket om.
  Det förekommer, men inte så mycket.

 296. Ofta när han kompilerat har han
  hoppat över det där med Guds straff.

 297. Det har jag inget svar på. En annan
  forskare sa att just på 1590-talet-

 298. -så kanske det inte var läge
  att domdera om Guds straff-

 299. -därför att man levde i en svår tid
  med svält och svårt klimat i åratal.

 300. Och prästerskapets främsta uppgift
  var att ta hand om sin församling.

 301. Kanske tar det sig uttryck hos Klint,
  han tolkar det inte som Guds straff-

 302. -eller domderar om det här
  som synder.

 303. Apokalypsen är något som ligger
  som ett raster i bakgrunden-

 304. -men som Klint inte särskilt ofta
  skriver tydligt att nu är den här-

 305. -utan han hoppar också över det
  i texterna som han kompilerar.

 306. Det betyder inte att han inte trodde
  att apokalypsen var förestående.

 307. Det är bara... Att tecknen var sända
  av Gud tog han nog för givet.

 308. Det var inte syftet, boken är inte
  teologisk utan en samling järtecken.

 309. Det han ville göra var att se:
  Vad har hänt?

 310. Hur är det kopplat till närliggande
  politiska och religiösa händelser?

 311. Det ska inte läsas som ett teologiskt
  verk som handlar om Guds straff.

 312. Så han är både typisk
  och inte typisk för sin tid.

 313. Men det är en otroligt spännande text
  och den är väl värd vidare forskning.

 314. Tack.

 315. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - Järtecken på 1500-talet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Järtecken tolkades på 1500-talet som tecken från Gud för att varna för kommande syndastraff och i slutändan apokalypsen. Men vem var det som skrev texterna om järtecknen? Och vilket syfte hade de som skrev texterna? Hör historikern Sofia Gustafsson berätta. Inspelat den 17 oktober 2017 som en del i Strimmanföreläsningarna. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Sverige och Norden, Religionskunskap
Ämnesord:
1500-talet, Etnologi, Folkseder, Omen, Religion, Religionshistoria, Socialantropologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Kvinnors makt i världshistorien

Separation

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Från kroppsstraff till tuktande av själen

Om synen på brott och straff i 1800-talets Sverige. Vi besöker Spinnhuset i Göteborg.