Titta

Perspektiv på världen

Perspektiv på världen

Om Perspektiv på världen

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Vilka krafter styr våra val av politiker? Varför gör vi inte mer för att rädda miljön? Serien tar dig med till olika platser runtom i världen för att se på frågor om demokrati, jämställdhet och miljö ur nya perspektiv. Programmen är indelade i åtta olika teman utifrån kursplanen i samhällskunskap. De kan användas var för sig eller tillsammans, för att väcka intresse och skapa förståelse.

Till första programmet

Perspektiv på världen : Sverige och världen - NatoMaterialDela
 1. Vi lever i en tid
  som är osäker och orolig.

 2. Det finns de som tycker att militära
  försvarsåtgärder är tvivelaktiga-

 3. -och kritiserar NATO.

 4. -60 avrättningar.
  -Vi måste lyckas.

 5. -Alla ville se blod.
  -Jag bär en Magnum.

 6. Kvinnor har sin hjärna.

 7. Lika länge som det har funnits krig
  har länder ingått pakter.

 8. I 1:a världskriget
  stred centralmakterna.

 9. Under 2:a världskriget gick
  axelmakterna ihop mot de allierade.

 10. De flesta militärpakter
  har spelat ut sin roll - utom en.

 11. I dag är NATO med 29 medlemsländer
  den största militärpakten i världen.

 12. Sverige står utanför pakten, men har
  en delegation på kontoret i Bryssel.

 13. Välkomna till vår NATO-delegation.
  Här är kungaparet och en dalahäst.

 14. Jag heter Andreas Tuvesson och
  är ambassadråd och biträdande chef-

 15. -på Sveriges NATO-delegation.

 16. Här hanterar vi
  Sveriges partnerskap med NATO-

 17. -och utvecklar det utifrån direktiv
  som vi får från regeringen.

 18. En dag på jobbet handlar dels om
  att samordna arbetet-

 19. -med mina 15 kolleger. Vi informerar
  varandra om olika samarbetsfrågor.

 20. Sen går vi mycket på möten,
  där vårt samarbete med NATO hanteras.

 21. NATO bildades efter kriget, när läget
  var spänt mellan USA och Sovjet.

 22. Som avskräckning gick tio europeiska
  länder, USA och Kanada ihop-

 23. -och bildade en militärallians. Som
  motreaktion bildades Warszawapakten.

 24. Han förde en politik i Kongo...

 25. Länge var krigsrisken
  mellan Sovjet och väst överhängande.

 26. Näste president måste visa
  att USA inte låter sig hunsas nånstans.

 27. När Sovjetunionen upplöstes 1991
  avtog spänningarna.

 28. Många länder skar ned sitt försvar
  och NATO fick mindre att göra.

 29. Sovjetunionen
  och Warszawapakten upplöstes.

 30. Då frågade man sig
  om NATO behövdes.

 31. Medlemmarna ansåg att NATO behövdes
  och hittade nya uppgifter-

 32. -på det säkerhetpolitiska området med
  krishanteringsinsatser.

 33. I dag är NATO:s uppgift
  politiskt och militärt skydd.

 34. Därför utbildas och tränas
  ett gemensamt militärt försvar.

 35. På högkvarteret i Bryssel
  jobbar NATO-

 36. -med att analysera konflikter
  och planera insatser.

 37. Det blir mycket möten. Samtidigt
  är Sverige bara ett partnerland.

 38. Vår mötesverksamhet är begränsad-

 39. -jämfört med de 29 allierade
  ländernas på daglig basis.

 40. Även om det har funnits diskussioner
  har Sverige valt att stå utanför.

 41. Sveriges säkerhetspolitik
  bygger på militär alliansfrihet.

 42. Om man vill vara alliansfri, kan man
  inte vara med i en försvarsallians.

 43. Alliansfriheten är en förklaring till
  att Sverige har haft fred-

 44. -sen början av 1800-talet.
  Men den har också kritiserats.

 45. För att inte dras in i kriget gjorde
  Sverige eftergifter för nazisterna.

 46. Men Sverige står fast
  vid sin alliansfrihet.

 47. Samtidigt bygger vår säkerhetspolitik
  på samarbete med andra.

 48. Vi och andra länder inser-

 49. -att säkerheten är inget man
  klarar ensam, utan man får samarbeta.

 50. Därför är vi inte medlem i NATO,
  men vi vill utveckla samarbetet-

 51. -enligt vad
  regeringens politiska ramar tillåter.

 52. Det gäller stabiliteten på lång sikt
  på västra Balkan.

 53. Sveriges roll som partnerland innebär
  att vi deltar i möten och övningar.

 54. Däremot omfattas vi inte
  av den berömda 5:e artikeln.

 55. Ett av de mest välkända inslagen
  i samarbetet-

 56. -är artikel 5,
  om ömsesidig försvarsgaranti.

 57. Det innebär att medlemmarna lovar
  att ställa upp vid angrepp eller hot.

 58. Vad är det där?

 59. -Gud!
  -Herregud!

 60. Artikel 5 har utlösts en gång,
  och det var faktiskt av USA-

 61. -vid tidpunkten för 11 september.

 62. Kriget mot terrorn börjar med al-Qaida.

 63. Det slutar inte
  förrän världens alla terroristgrupper-

 64. -har hittats, stoppats och besegrats.

 65. I jakten på de ansvariga
  för dåden den 11 september 2001-

 66. -invaderade USA Afghanistan.

 67. När NATO gick in i Afghanistan
  ställde även Sverige upp.

 68. Det var ett så stort hot mot freden
  att vi motiverades att hjälpa till.

 69. Kritiker menar
  att NATO skapar spänningar-

 70. -och att alliansfriheten ska bevaras.

 71. De som förespråkar medlemskap menar
  att vi inte kan försvara oss.

 72. Våra skattemedel ska inte gå till
  krigföring nånstans över huvud taget.

 73. Därför är jag väldigt stolt över
  att vi aldrig har gått med i NATO.

 74. Jag har två söner och
  skulle aldrig skicka ut dem i krig.

 75. Man skickar inte ut sina barn i krig.

 76. Ingen konflikt är så svår att den
  inte går att lösa på icke-våldsväg.

 77. Instämmer med alla pacifisters dröm
  om en värld i fred och samförstånd-

 78. -men tyvärr är det inte så.
  Historien ger belägg.

 79. Att Sverige är alliansfritt
  och "neutralt"-

 80. -är eftersträvansvärt. Verkligen.

 81. Militär personal saluterar
  under signalen "Aux champs".

 82. Hissa!

 83. Behövs militära allianser?
  Kan man vara alliansfri i dag?

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sverige och världen - Nato

Avsnitt 16 av 22

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lika länge som det har funnits krig har det också funnits länder som gått ihop för att bli starkare. Nato är med sina 29 medlemsländer den största militära pakten i världen. Sverige har hittills valt att stå utanför, eftersom Sverige har en uttalad ambition att vara alliansfritt, för att inte riskera att dras in i krig.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Konflikter och konflikthantering
Ämnesord:
Allianser, Alliansfrihet, Försvarspakter, Internationella relationer, Internationellt samarbete, North Atlantic Treaty Organization, Samhällsvetenskap
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Perspektiv på världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - hotet mot miljön

Avsnitt 1 av 22

De flesta forskare är eniga om att människan ligger bakom den senaste tidens klimatförändringar. Men meningarna om hur vi ska göra för att rädda miljön går isär. Vissa länder sätter jobben före, medan andra vill gå i bräschen för att vi ska nå miljömålen, till exempel genom att stifta nya lagar mot utsläppen. I inslaget möter vi såväl svenska klimatförhandlare som den unge amerikanske miljödebattören Xiuhtezcatl Martinez.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Miljö - kampen för miljön

Avsnitt 2 av 22

Det finns flera sätt att kämpa för miljön. Vi träffar två unga personer som valt att engagera sig på olika sätt - den ena inomparlamentariskt genom Sveriges ungdomsorganisationer, den andra utomparlamentariskt genom Greenpeace.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Ekonomi - pengar, makten och demokratin

Avsnitt 3 av 22

I en demokrati är det folket som bestämmer. Men valkampanjer kostar pengar - vilka intressen ligger bakom? Hur jobbar lobbyister och donatorer? Vi tittar på ett av världens mest uppmärksammade val, det amerikanska valet 2016. Vilken betydelse hade pengar där, och hur påverkas den demokratiska processen av pengar?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - när de mänskliga rättigheterna kränks

Avsnitt 4 av 22

Mänskliga rättigheter finns reglerade bland annat genom Genèvekonventionen. Ändå får människor runtom i världen sina rättigheter kränkta. Vi träffar Omar, som fängslades och torterades i samband med kriget i Syrien. Varför kränks de mänskliga rättigheterna på så många platser runtom i världen?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - dödsstraff

Avsnitt 5 av 22

Som ett sätt att få medborgarna i ett samhälle att följa de lagar vi gemensamt kommit överens om är bestraffning ett medel. Men vad är egentligen syftet med straff? Vi träffar två dödsdömda fångar och en tidigare bödel som reflekterar över dödsstraffet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-rättigheter

Avsnitt 6 av 22

1944 avskaffades lagen som förbjöd homosexualitet i Sverige. Istället finns det idag lagar som förbjuder diskriminering av homosexuella personer. Men i ett globalt perspektiv ser det annorlunda ut - i 71 länder är det fortfarande olagligt att vara homosexuell, och i ännu fler länder är homosexualitet inte kulturellt accepterat. Vi träffar Yohanes som lever som homosexuell i Ghana, ett land där homosexualitet är förbjudet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Mänskliga rättigheter - hbtq-hatbrott

Avsnitt 7 av 22

Både Sverige och USA ligger i framkant vad gäller hbtq-personers rättigheter. Sverige var bland de första länderna att tillåta samkönade äktenskap. Ändå är risken att utsättas för hatbrott något som hbtq-personer tvingas leva med dagligen i båda dessa länder. Gwen är talesperson för Pink Pistols, en internationell självförsvarsgrupp som hanterar problemet genom att beväpna sig. Vad beror det på att hbtq-personer fortfarande inte kan känna sig trygga, ens i länder som anses vara föregångare var gäller hbtq-rättigheter?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - krigets offer

Avsnitt 8 av 22

De som drabbas hårdast i krig är civila - män, kvinnor och barn. Vi träffar Omar som drabbades när kriget kom till Syrien. Han fängslades och torterades, innan han slutligen lyckades fly. Vi får också träffa FN-medlaren Ulf Henricsson som menar att krig ibland kan vara berättigat.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Konflikter - terrorism

Avsnitt 9 av 22

Efter 11 september-attackerna 2001 har terrorism fått stort fokus i vårt samhälle. Vi besöker den terrorstämplade organisationen Army of God i Virginia, USA, för att försöka förstå hur en terrorist rättfärdigar sina handlingar. Terrorforskaren Misse Wester berättar om terrorism ur ett historiskt perspektiv, och om hur vi reagerar på terrorbrott. Hur kan vi bekämpa terrorism?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Statsskick - viral påverkan

Avsnitt 10 av 22

Spridningen av politiska åsikter via mem har letat sig in hela vägen till gamerforum och chatrum. Ryan Broderick på nyhetssajten Buzzfeed är expert på hur idéer föds och sprids på olika internetplattformar. Vi träffar en förgrundsgestalt för alternativhögern som förklarar hur de använder sig av mem för att nå ut med sitt budskap till en större, och oftast ung publik. De flesta unga idag känner igen fenomenet med mem, men har de uppmärksammat att de ofta kommer med ett politiskt budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - högerextremism

Avsnitt 11 av 22

Rätten att få uttrycka sin åsikt är en av demokratins grundpelare. Men ibland blir övertygelser så kompromisslösa och extrema att det inte finns utrymme för dialog. Vi träffar Patrik Hermansson som infiltrerade den amerikanska alternativhögern. Vi får också träffa alternativhögerns förgrundsgestalt Richard Spencer som berättar om sina tankar kring jämlikhet och demokrati. När blir extremism en fara för demokratin, och hur vi ska förhålla oss till de som utnyttjar demokratiska rättigheter för att sprida antidemokratiska budskap?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - Sverige, ett extremland

Avsnitt 12 av 22

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt, i det avseendet att vi lever i ett sekulariserat samhälle, och att vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i många andra länder. Vi får träffa Stevie som är född i Sverige, men inte kände sig hemma förrän han flyttade till sina föräldrars hemland Ghana. Om hur värderingar får en del att känna sig trygga, och andra utanför.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - hijras, Indiens tredje kön

Avsnitt 13 av 22

När debatten om ordet hen var aktuell i Sverige, fanns det vissa som såg det som en självklarhet med ett könsneutralt personligt pronomen, medan andra blev provocerade. Vilken status har transpersoner i Sverige idag? I Indien är det tredje könet - hijras - en del av samhället, och finns omnämnt redan i den hinduiska sanskritlitteraturen. Det syftar främst på en person som är född som pojke, men lever som transsexuell. Hijra blev ett juridiskt tredje kön i Indien 2014.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Samhälle - kvotering

Avsnitt 14 av 22

Inte ens i ett föregångsland som Sverige är vi helt jämställda. Diskussionerna om hur vi ska komma till rätta med problemet är ständigt aktuella. Kvotering är en metod, men den har lika stort stöd som den har motstånd. I Ghanas huvudstad Accra har stadens transportmyndighet dragit igång en utbildning för kvinnliga busschaufförer. Resultatet är fler kvinnor i arbete och mer balans i det mansdominerade yrket.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Sverige och världen - EU

Avsnitt 15 av 22

Den Europeiska unionen är världens största samarbete mellan länder. Inom EU ryms en halv miljard människor med olika kulturer, seder, politik och språk som ska samsas med varandra. Unionen kommer ursprungligen ur en fredstanke, men vad händer när länder börjar lämna samarbetet?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Konflikter i världen

Det svenska biståndet

Joachim Beijmo är kommunikationschef på Sida och förklarar syftet med myndighetens verksamhet. Sverige bidrar årligen med fem miljarder i bistånd. Pengarna används till humanitärt bistånd för akuthjälp och till långsiktiga projekt som handlar om utbildning, demokrati och tillväxt. Inspelat den 23 april 2015 vid Utrikespolitiska institutet i Stockholm.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ett särskilt dilemma

Regler på boende

Del 6 av 20. Jenny Nihlén arbetar som övergripande omsorgspedagog inom LSS. Hon stödjer sin personal i arbetet med hur olika regler ska se ut och tillämpas i gruppbostaden. Ibland har brukarna och personalen på boendet väldigt olika uppfattningar om det. Vilka regler ska gälla för personalen och vilka ska gälla för brukarna? Utifrån egna och andras erfarenheter samtalar Sebastian med Jenny om hur en bra regel kan se ut, och hur man får den att fungera i praktiken.