Titta

UR Samtiden - Mitt lärande

UR Samtiden - Mitt lärande

Om UR Samtiden - Mitt lärande

Föreläsningar från Mitt lärande 2018. Årets teman var demokrati, digitalisering och NPF. Inspelat på Södra Berget i Sundsvall den 20-21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Till första programmet

UR Samtiden - Mitt lärande : Språkligt sårbara eleverDela
 1. Jag ska skriva och läsa på tid.
  Det här går inte!

 2. Det som händer är att det blir svårt
  att hänga med under lektioner.

 3. Det är roligt att vara här, men jag
  fick sitta tre timmar utanför Husum-

 4. -på väg hit i morse.

 5. Det har varit en lång dag, men tågen
  ska väl gå senare i eftermiddag.

 6. Jag kommer att prata om
  språkligt sårbara elever.

 7. Min tanke är att ni ska få med er
  kännedom om vad det innebär.

 8. Vilka elever är det vi pratar om?

 9. Men också inspiration och verktyg
  för att jobba med den elevgruppen.

 10. Julia heter jag.
  I grunden är jag logoped.

 11. Jag har tidigare jobbat
  inom landstinget.

 12. Då jobbade jag med utredningar
  vid språkstörning och dyslexi.

 13. Sen har jag flyttat upp till Umeå
  och jobbar på en skola.

 14. Jag började där när vi startade
  en klass för elever med autism-

 15. -som alla hade varit hemmasittare.

 16. Dels jobbar jag i den klassen
  med en årskurs 4 till 6-

 17. -och jobbar med att utforma
  anpassningar och undervisningen-

 18. -sen sitter jag i elevhälsoteamet
  och jobbar med andra elever-

 19. -som alla har
  nån form av språklig sårbarhet.

 20. Det handlar om elever
  från förskoleklass till årskurs 6.

 21. Språket är vårt främsta redskap
  för lärande.

 22. Det visar massor med forskning.

 23. Genom språket och kommunikation visar
  vi vad vi har förstått och lärt oss.

 24. Det är så vi förmedlar oss med andra.

 25. Genom språket visar vi
  vilket stödbehov vi har.

 26. Att jobba med elever
  som har nån svårighet eller utmaning-

 27. -språkligt eller kommunikativt
  är jätteviktigt.

 28. Det är en utmaning
  att få med de eleverna.

 29. I och med att språket
  är vårt verktyg för kommunikation-

 30. -är det vårt verktyg för delaktighet,
  både socialt och pedagogiskt.

 31. Det behöver vi också få med.

 32. De här eleverna ska känna sig socialt
  och pedagogiskt delaktiga.

 33. Det vill jag att vi har med oss.
  Eleven i fokus.

 34. Vi behöver ta hänsyn
  till elevernas förutsättningar-

 35. -för att kunna uppnå
  social och pedagogisk delaktighet.

 36. Språklig sårbarhet, vad innebär det?

 37. Språklig sårbarhet är ett relativt
  nytt pedagogiskt begrepp.

 38. Tanken med det här begreppet-

 39. -är att man ska sända starka signaler
  till personal i förskola och skola-

 40. -att vi måste ta hand om de elever-

 41. -som har nån form av sen, långsam
  eller avvikande språkutveckling.

 42. Då handlar det om ADHD, autism,
  svag teoretisk begåvning-

 43. -svenska som andraspråk,
  språkstörning-

 44. -socioekonomisk utsatthet,
  dyslexi och dyskalkyli.

 45. Det är jättemånga elever.

 46. Det är en jättestor grupp som har
  nån form av språklig sårbarhet.

 47. I och med att de är så många som vi
  skulle kunna passa in i begreppet-

 48. -är det viktigt att skilja på
  de olika grupper av barn-

 49. -som kan befinna sig
  i språklig sårbarhet.

 50. Om vi tar flerspråkighet.

 51. Flerspråkighet är ingen orsak
  till språkliga svårigheter.

 52. Däremot, om man har
  svenska som andraspråk-

 53. -och befinner sig i en skolmiljö
  där man inte tar hänsyn till det-

 54. -där man befinner sig
  i en krävande skolkontext-

 55. -kan det leda till
  att man hamnar i språklig sårbarhet.

 56. Det är viktigt hur vi jobbar
  med våra flerspråkiga elever-

 57. -och inte sätter dem i en situation-

 58. -där man har goda förutsättningar
  för att lära sig svenska-

 59. -men i och med att man ställer krav
  som ligger på en annan nivå-

 60. -utvecklas man inte, och då befinner
  man sig i språklig sårbarhet.

 61. ADHD är med. Om man har svårt
  med koncentration och uppmärksamhet-

 62. -så kan det vara svårt att uppfatta
  allt som sägs.

 63. Det blir svårt att hänga med,
  och man missar mycket av budskapet.

 64. Anledningen att de går in här
  är olika.

 65. Vi måste förstå och se eleven.

 66. Socioekonomisk utsatthet, hur mycket
  man har läst och stimulans.

 67. Vad har man med sig i sin ryggsäck
  när man kommer?

 68. Dyslexi handlar om läsning
  och ordförråd.

 69. Det blir viktigt i skolan, ordförråd
  och begrepp. Det återkommer jag till.

 70. Om man inte har läsningen...

 71. Ju äldre man blir, desto fler ord
  lär man sig genom att läsa.

 72. Om man har svårighet med läsförmågan
  kan man utveckla motvilja mot det.

 73. Man kanske inte får stöd, och då
  utvecklar man inte sitt ordförråd.

 74. Då riskerar man
  att hamna i språklig sårbarhet.

 75. Sen är det inte heller så...

 76. Anledningen till att jag bytte
  från landsting till skola-

 77. -var att jag
  ville komma närmare eleverna.

 78. Man satt på sitt kontor på
  landstinget och gjorde en utredning.

 79. Man ska passa in eleven
  i en diagnosmall, utforma åtgärder-

 80. -och sen lämnar man över till skolan.
  "Det här fixar ni."

 81. Det är lite tråkigt.

 82. Dels får man inte se eleven
  i nåt sammanhang-

 83. -dels får man inte se
  vart åtgärderna tar vägen-

 84. Och man får inte träffa
  så många elever.

 85. I begreppet "språklig sårbarhet"
  finns det ju diagnoser-

 86. -men det är många fler elever
  som kan ha det språkligt svårt-

 87. -utan att uppfylla diagnoskriterier.

 88. Dem behövs ju också jobbas med.

 89. De är också i språklig sårbarhet
  och behöver stöd.

 90. Dem kommer jag åt
  när jag jobbar på skolan.

 91. Sen är hjärnan inte uppdelad
  efter diagnoskriterierna.

 92. Mycket av det här går in i varandra.

 93. Det kan vara ett förskolebarn
  som har en språkstörningsdiagnos-

 94. -och i skolan
  får man en ADHD-diagnos.

 95. Diagnoserna går in i varandra
  och påverkar varandra.

 96. Det viktiga
  med begreppet "språklig sårbarhet"-

 97. -är att det handlar hur individens
  förutsättningar samspelar med miljön.

 98. Individens förutsättningar
  kan vara en diagnos.

 99. Det kan vara hemförhållanden
  eller flerspråkighet-

 100. -och vi måste jobba
  med de förutsättningarna.

 101. Jag var inne på att diagnoser
  och svårigheter går in i varandra.

 102. Många som har språkliga svårigheter
  har bristande arbetsminne.

 103. Man har svårt att planera
  och reglera aktivitet.

 104. Det går in i varandra.

 105. En komplex bild.
  Vi har ett viktigt uppdrag i skolan.

 106. Det är därför att jag tycker att det
  är roligt, att verkställa åtgärderna.

 107. Nu ska jag lämna över lite tips till
  er hur ni ska jobba med de eleverna.

 108. Man får också tänka på hur individens
  förutsättningar och miljön samspelar.

 109. Det kan ju se olika ut över tid.

 110. Det kommer jag att komma in på mer
  nu på en gång.

 111. Om vi tar vad det innebär i skolan...

 112. Mycket i skolan
  handlar om språkliga förmågor.

 113. Vi ska analysera,
  hantera information och nya begrepp-

 114. -och vi ska ta ansvar
  för vårt eget lärande.

 115. Det handlar om språkligt,
  att förstå hur vi lär oss.

 116. Studieteknik kommer in i det här.

 117. Oavsett bakomliggande orsak om vi tar
  begreppet "språklig sårbarhet"...

 118. Oavsett bakomliggande orsak till
  att man har språklig svårigheter-

 119. -påverkar det i skolan, både kunskap
  och inlärning men också socialt.

 120. Det är jätteviktigt att ha med sig-

 121. -att det är helheten för eleverna
  som påverkas.

 122. Det kan se olika ut
  beroende på ålder.

 123. Hos många yngre elever
  ser man framförallt det som hörs.

 124. Man hör uttalssvårigheter eller
  att det är svårt med pluralböjning.

 125. Sen brukar man prata om
  en skenbar återhämtning.

 126. "Det här är ju helt okej."

 127. Lågstadiet funkar bra.
  Man jobbar mycket konkret-

 128. -och man har samma lärare
  i alla ämnen.

 129. Det flyter på, men sen händer
  nånting. När tror ni att det händer?

 130. Precis! Mellan trean och fyran.
  Skolboksexempel.

 131. Då kommer svårigheterna-

 132. -och de handlar framförallt
  om läsningen.

 133. Det blir svårt att bearbeta.
  Textmängderna är inte jättestora-

 134. -men de har börjat bli större.

 135. De är inte jättestora,
  men där börjar det hända nånting.

 136. Det blir större textmängder, mer
  komplexa meningar och mer begrepp.

 137. Man kanske inte jobbar lika konkret-

 138. -och kanske har man olika lärare
  och fler ämnen.

 139. "Ska jag ta mer eget ansvar?"

 140. Då händer nånting.
  Man börjar fundera på om det är ADHD.

 141. "Jag kanske har svårt
  att koncentrera mig."

 142. Man pratar om eleven i de termerna
  och tänker inte att det är språket.

 143. Språket tar vi som självklart.
  Det ska bara finnas där och fungera.

 144. Men inte för de här eleverna.
  Det måste man ha med sig.

 145. Vad spelar språket för roll?

 146. Att vi skiljer
  på skolspråk och vardagsspråk.

 147. För många av de här eleverna
  funkar det vardagliga.

 148. Det kan funka okej i mellanstadiet,
  sen kan det börja bli svårare också.

 149. Där man först ser det
  är i skolspråket-

 150. -med längre texter
  och mer ord och begrepp.

 151. Sen ska man göra allt i skolan
  på tid. Jag ska inte bara göra det.

 152. Jag ska skriva på tid. Jag
  ska läsa på tid. Det här går inte!

 153. Det som händer är att det blir svårt
  att hänga med under lektioner-

 154. -och förstå instruktioner.

 155. Det i sin tur kan leda till
  att man får svårt med koncentration.

 156. Vad är vad? Vad kommer först?

 157. Det är inte kul att sitta och lyssna
  om jag inte förstår.

 158. Då kan jag börja tänka på annat.
  En del sitter stilla-

 159. -eller så börjar de pilla,
  kasta nåt eller gå ut ur klassrummet.

 160. Det kan bero på
  att jag inte förstår vad som sägs.

 161. Jag kanske uppfattar delar
  av instruktionen-

 162. -men jag får inget sammanhang.

 163. Där handlar det om att det muntliga
  behöver göras tydligt.

 164. Det kommer jag till. Man kan
  till exempel dela upp instruktioner.

 165. Göra det skriftligt OCH muntligt.

 166. För en del är det bra att jobba in
  att lyssna efter nyckelord.

 167. Man har ett knep att lyssna efter
  vissa ord i en instruktion-

 168. -för att se vad det handlar om.

 169. Ord och begrepp. Det handlar både
  om att förstå och att använda.

 170. Skolan är begreppstung.

 171. Vi ska förstå och använda nya ord.
  Vi ska kunna uttala dem.

 172. Det kan ställa till problem.

 173. Om man tar ord och begrepp
  och kommer in på läsning...

 174. För att förstå en text...

 175. Om två procent av orden är okända-

 176. -redan då
  börjar förståelsen att påverkas.

 177. Två procent är inte mycket.

 178. Redan där börjar vi tappa elever
  som inte har de ämnesspecifika orden.

 179. Redan där börjar det.

 180. Svårt att förstå vad man läser-

 181. -handlar inte bara om den tekniska
  läsförmågan som vid dyslexi-

 182. -även om man kan ha dyslexi och svårt
  med språket. Det blir dubbelt svårt.

 183. Det blir svårt att förstå innehållet
  och greppa vad texten handlar om.

 184. Att kunna följa en röd tråd
  både när man läser och skriver själv.

 185. Ord och begrepp. Det är svårt
  att förstå om man inte förstår orden.

 186. Man kan också ha grammatiskt svårt
  i de komplexa meningarna.

 187. Vem var det som gjorde vad. En
  inskjuten sats, vad betyder det här?

 188. Det blir svårt att läsa för att det
  är svårt att greppa innehållet.

 189. Samma sak kan man se
  när man ska uttrycka sig i skrift.

 190. Det blir svårt med ord och begrepp,
  det kan bli svårt grammatiskt-

 191. -och kan bli svårt
  att skriva med en röd tråd.

 192. Sen har vi tidsaspekten.

 193. Med mina elever
  jobbar jag mycket med stödstrukturer-

 194. -prat om hur en text ska se ut,
  och vilka delar som finns i en text.

 195. Eller att man jobbar med "börjor"
  eller stödmeningar.

 196. Eller när man ska prata.
  Precis som att jag har stödord-

 197. -kan eleven ha stödord
  för att få med begreppen.

 198. Det kommer vi tillbaka till.

 199. Det handlar om att synliggöra
  det språkliga i det.

 200. Med den här elevgruppen
  kan man inte anta-

 201. -att vi börjar med en rubrik
  och sen kommer texten att komma.

 202. Det behöver finnas nåt
  som strukturerar upp det.

 203. Man kan ha svårt att uttrycka sig och
  förklara vad man har varit med om.

 204. Dels kommer det tillbaka
  till grammatiken att bygga meningar-

 205. -men det kommer igen med
  ord och begrepp. Det är superviktigt.

 206. För en som har svårt att uttrycka sig
  muntligt blir det mycket:

 207. "Den, den där, en sån.
  Du vet en sån där."

 208. Man kommer inte på ordet.
  Man har svårt med framplockningen.

 209. Eller man kanske får fram ett ord
  som är närliggande.

 210. Man kanske säger "soffa" om "fåtölj".

 211. Man har orden,
  men de ligger felsorterade i hjärnan.

 212. Man tar ett ord från fel låda.

 213. Eller som en elev jag hade
  som kom tillbaka från en resa-

 214. -och skrämde slag på sin kompis
  som är livrädd för dinosaurier.

 215. Då berättade kompisen som hade kommit
  hem från sin resa jättenöjd-

 216. -om alla "långhalsar"
  han hade sett på resan.

 217. Kompisen sa: "Va?!
  Finns det långhalsar på riktigt?"

 218. Han är nästan fobiskt rädd
  för dinosaurier.

 219. Vad tror ni? Var det en dinosaurie?

 220. Det var en giraff.

 221. Där är det ett barn
  som gör en omskrivning av ordet.

 222. Han har inte ordet "giraff" och
  tänker att det borde heta "långhals".

 223. Innan vi kunde reda ut det,
  tog det ett tag att lugna eleven.

 224. "Dinosaurier finns inte på riktigt.
  Det var en giraff."

 225. Ord och begrepp.

 226. Sen kan det bli socialt svårt
  om man har språkliga svårigheter.

 227. Det handlar om att man kan ha svårt
  att förstå det muntliga.

 228. Det kan bli svårt att förstå skämt-

 229. -eller saker som inte sägs rakt ut
  utan mellan raderna.

 230. Det kan man se hos äldre elever.

 231. Yngre barn leker mer.

 232. Barn med språkliga svårigheter
  kanske alltid får vara hund.

 233. Då får man inte använda språket
  i leken.

 234. Med äldre barn ser man att det kan
  bli svårt att hänga med i snacket.

 235. Man missuppfattar, och andra kanske
  blir sura och besvikna på en.

 236. Det blir inte roligt att umgås.

 237. Allt det här leder till
  att självkänslan kan påverkas.

 238. Om man inte förstår märker man det.
  Barn märker det rätt snabbt.

 239. "Jag fattar inte som alla andra.
  Varför kan inte jag förklara?"

 240. Självkänslan börjar snabbt
  att påverkas.

 241. Vi måste ge rätt stöd
  till de här eleverna-

 242. -så att de kan språka på ett bra sätt
  och utvecklas-

 243. -både kunskapsmässigt och socialt.

 244. Det som också händer, framförallt
  för de elever som inte får...

 245. Jag ser det redan på mellanstadiet.

 246. I och med att man har svårt med
  språket, utvecklar man strategier-

 247. -för att kompensera
  och undvika sånt som är svårt.

 248. Jag har haft en elev som så fort
  det är prov går från skolan.

 249. Vi pratade om det och det kom fram
  att det var tidspressen.

 250. "Du får skriva längre tid
  och kan komplettera muntligt."

 251. "Nej! Vill inte!"

 252. Eleven kände
  att det var så svårt att berätta-

 253. -så tanken på att behöva komplettera
  ett prov muntligt-

 254. -gjorde att:
  "Jag drar. Det här funkar inte."

 255. Då har man en strategi
  som inte är särskilt funktionell.

 256. Man kommer ingen vart med en sån
  strategi. Man utvecklas inte av den.

 257. Jag har en elev som i klassrummet
  när det blir svårt att förstå-

 258. -sluter sig och stänger av.

 259. Sen är det så
  under resten av skoldagen.

 260. Det är inte heller funktionellt.

 261. Därför måste vi ge de här eleverna
  anpassningar och andra strategier.

 262. Vad kan man göra
  när man inte förstår?

 263. Eller hur?
  Så att vi kan stötta dem framåt.

 264. Det vi ska göra
  är att anpassa och kompensera-

 265. -för vi behöver skapa sammanhang
  och förståelse för situationen-

 266. -både under lektioner och socialt,
  att vi skapar ett sammanhang.

 267. Där tycker jag som inte har jobbat
  inom skolan särskilt länge-

 268. -att man tror att det blir
  för lätt då för de här eleverna.

 269. Man tänker att det i klassen jobbar
  fyra elever.

 270. Det är jag och...
  Vi är fyra personal också.

 271. Alla jobbar inte heltid,
  men det är personaltätt.

 272. Vi kan göra
  väldigt mycket anpassningar-

 273. -men eleverna måste ändå prestera.

 274. Det handlar inte om
  att glida igenom på en räkmacka.

 275. Det handlar om rimliga förväntningar
  utifrån elevernas förmågor.

 276. För den här elevgruppen
  behöver vi anpassa.

 277. Annars får de eleverna
  inte visa vad de kan.

 278. Då påverkas självkänslan
  och de utvecklar strategier-

 279. -en del bättre strategier men de
  flesta inte särskilt funktionella.

 280. Jag kommer att missa i min inlärning
  och missa socialt.

 281. Det handlar om att utifrån individen
  bygga vidare.

 282. Dels ska vi använda digitala verktyg
  och alternativa verktyg-

 283. -vid undervisning och redovisning av
  kunskap. Det vi behöver komma ihåg...

 284. Det finns otroligt mycket verktyg.
  Jag uppehåller mig inte där.

 285. Vi behöver se
  vad som är svårt för eleven-

 286. -så att man inte ger
  inlästa läromedel till alla.

 287. Inlästa läromedel är jättebra-

 288. -men om vi har en elev som har
  svårt att förstå och ta in muntligt-

 289. -är det inte
  en anpassning som fungerar.

 290. Vi måste se utifrån individens behov.

 291. Det vi ska göra är
  att differentiera och anpassa.

 292. Vi har skillnader och olika nivåer.

 293. Vi ska ju mot samma mål.
  Alla elever ska göra en smörkniv.

 294. Alla ska ha det färdiga resultatet,
  men vägen dit...

 295. Vi kanske har olika tempo.

 296. Vi kanske har olika nivåer
  på smörkniven, eller omfång-

 297. -eller olika metoder.

 298. Vi använder olika arbetssätt.

 299. Vi arbetar ämnesövergripande-

 300. -och delar upp uppgifter
  efter olika typer i olika nivåer-

 301. -för då kan vi få med oss
  alla elever mot samma mål.

 302. Vi kan få med dem mot smörkniven,
  men de tar olika väg dit.

 303. Slutresultatet kanske ser annorlunda
  ut, men alla har gjort en smörkniv.

 304. För att kunna hitta
  de olika nivåerna-

 305. -behöver vi förstå vad som är svårt
  för den här elevgruppen.

 306. Vi behöver vara visuellt tydliga
  och ha språket i fokus.

 307. Det är de sakerna
  jag ska fokusera på resten av tiden.

 308. Jag ska kommentera bilderna
  jag har valt.

 309. Jag tänker att det är en
  byggnadsställning och en hand under.

 310. Det är så vi behöver tänka.

 311. Om man bygger en veranda
  eller en extra våning-

 312. -smäller vi inte bara upp det
  utan att göra nåt runtomkring.

 313. Man bygger upp ett stöd
  för att kunna göra utbyggnationen.

 314. Så behöver vi tänka med alla elever
  men framförallt med den elevgruppen.

 315. Vi behöver ha ett stöd, våra
  anpassningar, runt de här eleverna-

 316. -för att vi ska kunna bygga ut
  och utveckla de här eleverna-

 317. -kunskapsmässigt och socialt.

 318. Det kan se olika ut hur mycket stöd
  man behöver och hur länge.

 319. Det handlar om hur individens
  förutsättningar samspelar med miljön.

 320. Vi börjar med att förstå
  vad som är svårt. Och lätt.

 321. Det handlar om
  att vi behöver se de här eleverna.

 322. Det handlar om en kartläggning, så
  att vi kan hitta rätt nivå av stöd.

 323. Superviktigt är att involvera eleven
  på en gång.

 324. Om vi får med oss eleven i processen,
  har vi en delaktig elev.

 325. Då har vi en elev som vi kan bolla
  anpassningar med och hitta rätt nivå-

 326. -för vi kan gå till eleven och fråga
  hur vi ska göra det.

 327. Eleverna vet.
  Man vet hur man vill ha det.

 328. För att kunna få fram det, hitta rätt
  i det och kunna lyssna och förstå-

 329. -behöver vi utgå
  från elevernas förmågor-

 330. -så att vi hittar
  rätt kommunikationssätt.

 331. Om man har svårt med det språkliga
  och har svårt att ta in muntligt-

 332. -är det visuella vägen att gå
  helt enkelt.

 333. Jag har radat upp några verktyg-

 334. -samtalsmatta,
  att man pratar med bilder.

 335. Vi ser en variant med rött, gult
  och grönt, inte en ren samtalsmatta.

 336. Där har eleven rangordnat
  olika moment.

 337. Känns det svårt, sådär eller lätt?
  Så kan man prata utifrån bilderna.

 338. Checklistor och skattningsskalor.
  Det är egentligen att värdera.

 339. Skattningsskalor använder jag
  varje dag-

 340. -antingen en färdig
  eller så ritar jag upp en.

 341. Sur gubbe i ena hörnet
  och glad gubbe på andra sidan.

 342. "Hur är det i dag?"
  Det är jätteviktigt.

 343. Jag kanske har en elev som oroar sig
  för matteprovet i morgon-

 344. -och så kommer jag och vill träna
  på begrepp från medeltiden.

 345. Men eleven är ju inte där.

 346. Det handlar om att se eleven-

 347. -och hitta ett sätt att fånga upp
  vad eleven känner och tycker.

 348. Ritprat, seriesamtal
  är väldigt enkelt.

 349. Man behöver inte ha A i bild
  för att hålla på med ritprat.

 350. Här snackar vi snabba streckgubbar.

 351. Extremt enkelt
  men väldigt kraftfullt-

 352. -för att synliggöra skeenden-

 353. -och för att synliggöra sociala
  situationer är det jättebra-

 354. -och hur enkelt som helst.

 355. Stresstermometrar, utvärderingar
  och att få upp det till nåt visuellt.

 356. Det är inte bara nåt som sker
  i luften. Vi har det på papper också.

 357. Det handlar om att stötta eleven-

 358. -och sätta ord på det
  som eleven själv känner och vet om.

 359. Det är klart att man vet
  om man inte förstår. Det vet jag.

 360. Att man får stöd att sätta ord på vad
  som händer och stöd i att ge exempel-

 361. -så att man kan komma vidare
  och hitta rätt anpassningar.

 362. Nej! Så, den!

 363. Här har vi två exempel till.

 364. Till ert vänster-

 365. -ser ni en sida
  ur ett checklistematerial.

 366. "Så här vill jag ha det i skolan."
  Det är en sida av det.

 367. Det som händer är...

 368. Det är olika. Nu ser ni sidan
  med kommunikation och relationer.

 369. "Ibland kan jag behöva hjälp
  med att förklara vad jag menar."

 370. "Jag vill ha hjälp att hitta nån
  att leka med under rasten."

 371. "Jag vill ha hjälp med
  att dela upp instruktioner."

 372. Egentligen är det en checklista för
  anpassning vid språkliga svårigheter.

 373. När man använder ett verktyg
  anpassat efter elevernas fungerande-

 374. -då får man svar.

 375. Man får supermycket svar
  och jättemycket som vi kan jobba med.

 376. Det är just det här visuella.

 377. Om jag sitter öga mot öga
  och ska prata om det-

 378. -blir själva formen fel.

 379. Om jag har svårt att uttrycka mig
  muntligt och samspela med andra-

 380. -hur ska jag då kunna uttrycka
  mitt stödbehov i ett sånt forum?

 381. Därför behöver vi börja med
  att förstå vad som är svårt-

 382. -och använda rätt uttryckssätt.

 383. En elev som jag gjorde den här...
  Jag har gjort den med många elever.

 384. "Så här vill jag ha det i skolan."
  Han gick i sexan då.

 385. Vi gjorde den tillsammans.
  Eleven ansågs vara nonchalant.

 386. "Vi provar saker, men det funkar
  inte. Det är upp till eleven nu."

 387. Nja... Inte riktigt.

 388. Så vi satt ner
  och gjorde den tillsammans.

 389. Det är sju sidor,
  och det tog över en timma.

 390. Det kom
  hur mycket information som helst.

 391. Det kom tilläggssvar och kommentarer.

 392. En bok hade vi kunnat skriva med den
  elevens upplevelse av sin situation.

 393. Vi kom fram till bra anpassningar,
  och rätt enkla anpassningar.

 394. Det handlade om position
  i klassrummet.

 395. Det var jobbigt att ha många som satt
  bakom. Eleven ville ha överblick.

 396. Det handlade om en ord-
  och begreppslista inför nya moment.

 397. Det handlade om att få möjlighet
  att få repetition av en genomgång.

 398. Det hade inte kommit fram tidigare,
  för vi hade inte använt rätt form.

 399. Våga se eleven
  och våga förstå vad som är svårt.

 400. När vi förstår vad som är svårt,
  får vi också fram det som är lätt-

 401. -det som eleverna tycker om.

 402. Har jag en elev och jobbar med
  samtalsmatta, skalor och checklistor-

 403. -kanske det kommer fram att en elev
  gillar film. Det gör många av dem.

 404. Det kan komma fram
  ett ämne man gillar, kanske rymden.

 405. Kör på det! Försök att få in det så
  mycket som möjligt och bygg från det.

 406. Jag har en elev som älskar djur.

 407. Det är grejen, djur.
  Då får vi köra på det.

 408. Den här eleven
  har rätt svårt i det sociala-

 409. -i samspelet
  med språket och kommunikationen-

 410. -att läsa av och veta
  hur jag ska komma in i samtal.

 411. "Nu blev det så. Varför? Jag fattar
  inte." Det blir fel med kompisarna.

 412. Vi kör på djur. Vi pratar
  om djurs beteende och vad djur gör.

 413. Vi jobbar med att generalisera till
  situationen som eleven är med på.

 414. Då har jag en ingång,
  nåt som motiverar och intresserar.

 415. Då kan jag utveckla eleven.

 416. Hitta styrkor och utgå från det.

 417. Att förstå vad som är svårt
  är inget man gör bara en enda gång.

 418. Vi gör det inte bara
  inför ett åtgärdsprogram-

 419. -utan vi gör det kontinuerligt,
  varje dag.

 420. Det behöver inte vara omfattande,
  bara en enkel incheckning-

 421. -för att se eleven
  och förstå vara eleven befinner sig.

 422. Sen har vi visuell tydlighet.

 423. Om man har det språkligt svårt,
  är man oftast visuellt stark.

 424. Forskningen pekar på det också.

 425. Det är inte för inte
  som man skriver "Låt stå!"

 426. Det som vi kan se, stannar kvar. Det
  har vi tid att bearbeta och processa.

 427. Det går inte in genom ena örat
  och ut genom andra.

 428. "Jag minns inte. Minns du?"

 429. Det är bra för alla elever, inte bara
  elever med språkliga svårigheter.

 430. Det är inga nyheter, men det visuella
  behöver vi utgå från.

 431. Vi behöver utgå från det i schema,
  information och instruktioner.

 432. Vad gäller schema skulle man kunna ha
  en föreläsning om olika varianter-

 433. -men att man är tydlig och får
  med sig eleven. Vad behöver eleven?

 434. Ska det vara både digital och analog
  klocka? Ska det vara bilder?

 435. Behövs det bara specifika scheman
  vid friluftsdagar-

 436. -och annars kan vi rulla på?

 437. Information behövs också
  göras visuell och tydlig.

 438. Att det står skrivet,
  att vi delar upp det i mindre delar-

 439. -att vi får med vad vi ska göra,
  när vi ska göra det-

 440. -hur vi ska göra det
  och varför vi ska göra det.

 441. Det här är bra för alla,
  att vi får en gemensam ram.

 442. Då kommer vi in på
  upplägg och struktur.

 443. Det handlar om att göra
  lektioner visuellt tydliga-

 444. -att man har en tydlig början
  och en tydlig avslutning-

 445. -och att jag har tillfälle
  till repetition, en tillbakablick.

 446. Det är tydligt uttalat vad som är
  målet, vart vi ska komma nånstans.

 447. Det kan man behöva se. Jag behöver se
  smörkniven, vad det ska bli.

 448. Så kan man tänka med ett skrivprojekt
  också. Det är det här det ska bli.

 449. Då får man en bild vart vi är på väg.

 450. Då ramar vi in innehållet i det
  som sägs och innehållet i lektionen.

 451. Att vi ser till att ha den strukturen
  och har en sammanfattning-

 452. -för att fånga upp vad som har sagts.

 453. Att man kör på det på alla lektioner
  på hela skolan på alla skolor.

 454. Det är bra för alla.

 455. Och att vi inte tappar det
  när barnen går till fritids.

 456. Där ska det vara precis samma sak.

 457. Det ska vara tydligt vad som ska
  hända och vem som ska vara där-

 458. -vilken vuxen
  som ska leda vilken aktivitet.

 459. Instruktioner till spel
  kan behöva göras tydliga med bilder.

 460. Att vi inte ramar in lektioner
  supermycket-

 461. -och sen släpper vi barnen
  till fritids och det blir kaos.

 462. Det blir det oftast.
  Det blir konflikter.

 463. Man får svårt att hänga med,
  och det är inte roligt då.

 464. Den här strukturen-

 465. -vad som ska hända, vem som ska göra
  det och var det ska vara-

 466. -ta med det till fritidsverksamheten.
  Det är minst lika viktigt.

 467. Det hänger ihop med
  att det finns en tydlighet i miljön.

 468. Var saker ska vara nånstans,
  skyltar och bilder.

 469. Det är inte självklart även om man
  har gått på en skola i många år.

 470. Vi kan inte anta
  att Kalle vet var slöjden är.

 471. Vi kanske måste ha en skylt
  för att avlasta det språkliga.

 472. Färgkoda. Jag vet inte självklart
  vad jag ska ta till en NO-lektion.

 473. Det måste vara en specifik färg. "Blå
  är NO-färgen, då tar jag den blå."

 474. Det handlar om att ge
  en struktur och ge ett sammanhang.

 475. För att kunna göra det,
  måste vi utgå från visuella saker.

 476. Visuell tydlighet handlar också
  om stödstrukturer och modeller-

 477. -som vi använder för att sammanfatta,
  för att stötta i planering-

 478. -för att dela upp i hanterliga delar,
  för att stötta fokus-

 479. -och för att kunna hålla sig
  till ämnet och konkretisera ämnet.

 480. "Hur" helt enkelt. Det gör vi själva.

 481. Vi gör listor för att tydliggöra
  vad vi ska hinna med.

 482. Vi gör en inköpslista.
  Vi gör en packlista.

 483. Den tydligheten behöver alla elever,
  framförallt den här elevgruppen.

 484. Tidsåtgången. Låt mig kommentera
  separera form från innehåll.

 485. Det kommer jag
  att komma tillbaka till.

 486. Det handlar om att visa kunskap.

 487. Ska eleven visa sin språkliga
  förmåga, sin förmåga att planera-

 488. -eller visa vad den kan.

 489. Man har kommit längre med elever med
  dyslexi, läs- och skrivsvårigheter.

 490. Där har vi kommit längre
  i att separera form från innehåll.

 491. Där är det självklart med inlästa
  läromedel, stavningshjälpmedel-

 492. -och de kan komplettera muntligt.

 493. De här eleverna, då?
  De som har språkliga svårigheter?

 494. De behöver ju få visa sin kunskap.

 495. Där behöver vi också separera formen
  från innehållet.

 496. Tiden.

 497. Elever med språkliga svårigheter
  behöver mer tid oftast.

 498. Den tidsåtgången i sig
  behövs också göras tydlig-

 499. -så att man vet hur lång tid
  saker och ting ska ta.

 500. Det finns jättemånga bra hjälpmedel.
  Jag har en bild på en Time-timer där.

 501. Det finns Timstock, appar
  och hjälpmedel på hemsidor.

 502. Det är en självklarhet att använda
  för att visualisera tidsåtgången.

 503. Och bilder. Ni ser att jag försöker
  lägga in bilder lite här och var.

 504. Bilder är själva essensen
  av den visuella tydligheten.

 505. Bilder stannar kvar. Bilder ger oss
  tid att bearbeta det som sägs.

 506. Vi kan gå tillbaka till en bild.
  Bilder förtydligar det muntliga.

 507. Bilder kan förbereda en övergång.

 508. Bilder bygger självständighet
  hos eleverna.

 509. Med bilder kan man klara saker.
  Man förstår och kan uttrycka sig.

 510. Bilder är superviktigt.

 511. Om ni ska ta med en sak, så vill jag
  att ni tar med er det med bilder.

 512. Sen har vi språket i fokus.

 513. Det handlar om
  att jobba språkutvecklande.

 514. För att göra det
  för den här elevgruppen-

 515. -behöver vi förstå elevernas
  språkliga behov och förutsättningar.

 516. Vi behöver förstå vad som är svårt,
  ha kartlagt och sett eleven.

 517. Är det en elev som har svårt
  att uttrycka sig muntligt?

 518. Är det en elev som har svårt
  med nya ord och begrepp?

 519. Är det en elev som har svårt
  att uttrycka sig i skrift?

 520. Eller en elev
  som har svårt med alltihop?

 521. Det behöver vi veta först,
  för att veta hur vi ska gå vidare.

 522. För yngre elever
  märker man ofta uttalssvårigheter.

 523. Då ska vi självklart jobba med det.

 524. Där läggs en viktig grund
  för läs- och skrivinlärningen.

 525. Att vi arbetar strukturerat
  med fonologisk medvetenhet.

 526. Att vi har en strukturerad läs-
  och skrivmetod som vi jobbar utifrån-

 527. -så att vi tidigt får med oss elever
  som har svag fonologisk förmåga-

 528. -så att deras läs-
  och skrivutveckling kommer igång.

 529. Har vi en elev
  som har svårt att berätta?

 530. Då behöver vi jobba med det, kanske
  med att sortera bilder i ordning.

 531. Då kan man använda tecknade bilder
  eller riktiga fotografier.

 532. Vi kan behöva jobba med olika stödord
  för olika delar av berättelsen.

 533. Utifrån vad eleverna
  har språkligt svårt med-

 534. -behöver vi rikta insatser
  och bygga upp vårt stöd.

 535. Sen har vi de som har svårt med allt,
  och där har vi en utmaning.

 536. Förstå vad eleven har svårt med.

 537. Sen behöver vi vara
  tydliga kommunikativt.

 538. Förstår man inte vad som sägs... Det
  handlar inte om att prata barnspråk.

 539. Det handlar inte om att prata högre,
  för ni hör ju inte vad jag säger-

 540. -eller att jag
  ska börja prata super...långsamt.

 541. Man är ju inte dum
  för att man inte förstår.

 542. Det är språket som blir det svåra.

 543. Att vara tydlig i sin kommunikation,
  handlar om att omformulera-

 544. -att jag frågar om förståelsen av
  betydelsen av betydelsebärande ord.

 545. Att jag ordbantar och undviker
  vaga ord och tidsbegrepp.

 546. "Snart." När är snart?
  "Nu är vi snart klara här."

 547. När kommer "strax"?
  Jag har ingen aning.

 548. För elever
  med språkliga svårigheter...

 549. För att vara tydlig behöver vi
  använda tidsmarkörer när vi pratar.

 550. Dels för att undvika
  de vaga tidsbegreppen-

 551. -men också för att man kan ha svårt
  att uppfatta grammatiska nyanser.

 552. "Ringde." De-ändelsen där.

 553. Jag måste förtydliga med
  "i går ringde jag"-

 554. -så att vi får med den biten.

 555. Sen ska vi använda kroppsspråk
  och använda tecken som stöd.

 556. Det blir en brygga
  mellan det som sägs till det man...

 557. En brygga mellan det som sägs
  till förståelsen.

 558. Tecken som stöd är jättebra för alla.

 559. Det finns mycket forskning
  som tyder på det.

 560. Jag vill slå ett slag
  för flerspråkiga elever.

 561. Tecken som stöd blir en bra brygga
  in till svenskan, nåt visuellt.

 562. Tecken är ofta
  mycket enklare än man tror-

 563. -och förstärker
  både betydelsen och förståelsen.

 564. Till exempel "att klippa".
  Hur skulle ni visa det?

 565. Precis! Det är så enkelt.

 566. Sova? Ja.

 567. För att vara tydliga kommunikativt
  behöver vi förstärka det muntliga.

 568. Precis som vi förstärker med en bild-

 569. -förstärker vi med oss själva,
  med kroppsspråk och gester.

 570. När vi använder...
  Vi kommer in på ord och begrepp.

 571. Det vill jag trycka på.
  Bilder så klart men ord och begrepp.

 572. Skolan är verkligen
  ord- och begreppstung.

 573. När vi introducerar ett nytt ord,
  tänk på att betona det-

 574. -så att det står ut och kom ihåg
  att det räcker med två procent.

 575. Om två procent av orden är okända,
  ska förståelsen börja påverkas.

 576. Ord och begrepp
  är det vi behöver jobba med.

 577. I skolan har vi
  de ämnesspecifika begreppen:

 578. Renässansen, växthuseffekten,
  klorofyll, atom.

 579. Sen har vi de ämnesövergripande:

 580. Jämför, beskriv,
  förklara, skillnader.

 581. Plus att vi har det vardagliga,
  snacket på rasten.

 582. Man kan tänka sig
  att det är tre nivåer.

 583. Vi har det ämnesspecifika, det ämnes-
  övergripande och det vardagliga-

 584. -som då utgör
  skol- och vardagsspråket.

 585. Alla de här orden är sorterade
  i små lådor i vår hjärna.

 586. En elev kanske inte har så stora
  lådor, eller oordning på lådorna.

 587. Om man introducerar ett nytt begrepp
  vet jag inte var jag ska lägga det.

 588. "Jag har ingen låda för det." Då kan
  man inte befästa det och få in det.

 589. När vi introducerar nya ord
  och begrepp ska vi betona dem-

 590. -men vi behöver introducera dem
  i ett sammanhang.

 591. Att vi ger stöd genom associationer-

 592. -att vi hjälper eleven
  att bygga vidare på begreppen.

 593. Det kan man göra genom att gruppera
  ord, enskilt eller i grupp-

 594. -med bilder eller med ordbilder.

 595. Man grupperar. Hur hör de ihop?

 596. För att hjälpa eleven att sortera in
  det nya ordet i rätt låda-

 597. -eller hjälpa att skapa en ny låda.

 598. Jag tycker också om att göra
  skattningar inför ett nytt moment-

 599. -om jag har medeltiden eller rymden,
  och det är många begrepp som ska in.

 600. Vilka begrepp
  känner eleven till sen tidigare?

 601. Är det nåt ord
  som eleven redan kan förklara?

 602. Är det nåt ord som eleven har hört
  men inte kan förklara?

 603. Är det några ord
  som eleven inte känner igen alls?

 604. Då medvetandegör vi för eleven
  vad vi behöver jobba med-

 605. -och får med oss eleven.

 606. Skattningarna är jätteroliga
  att göra efter ett arbetsmoment.

 607. Då kan man gå tillbaka och se-

 608. -att du skattade så här
  och nu skattar du så här.

 609. Du har lärt dig de här orden. Det
  handlar om att stärka självkänslan.

 610. Orden behöver komma i ett
  sammanhang.

 611. Eleven behöver se, höra, använda-

 612. -och leka med orden på olika sätt
  för att det ska få ett sammanhang-

 613. -så att det kan koppla
  till elevens egna kunskaper.

 614. Det här behöver vi göra
  både muntligt och skriftligt-

 615. -med olika arbetssätt
  och olika metoder.

 616. Jag tycker om ordförklaringar.
  Man skriver ordet högst upp-

 617. -sen ritar vi en bild till ordet,
  gör en förklaring av ordet-

 618. -och sätter in ordet i en mening.

 619. Superenkelt och fungerar bra.
  Man kan spara dem och gå tillbaka.

 620. Vi använder begreppslistor. Vi
  har ordbanker till olika uppgifter.

 621. Det behöver inte bara vara ämnes-
  specifika ord. Det kan vara adjektiv-

 622. -eller synonymer
  till en annan skrivuppgift.

 623. Och vi stöttar upp begreppslistorna
  med bilder-

 624. -så att det blir nåt visuellt också.

 625. Det är nätverk och sammanhang.

 626. Om jag säger apelsin till er,
  börjat ni genast tänka vidare.

 627. Den är rund, söt och god. Julen.

 628. För en elev med språkliga svårigheter
  saknar ofta orden ett sammanhang.

 629. Det finns inget nätverk runt ordet,
  så det blir bara ett ord som är.

 630. Jag kan inte koppla dit andra ord,
  utan det svävar fritt.

 631. Det behöver vi hjälpa eleverna med,
  att skapa sammanhang för orden.

 632. Jag har en elev
  som memorerar nya ord och begrepp-

 633. -och memorerar förklaringen
  från lärarna.

 634. På ytan verkar det som om eleven
  har förstått ordet och har begreppet-

 635. -men så fort man skrapar på ytan
  och ber eleven beskriva själv-

 636. -eller sätta in ordet i en mening-

 637. -märker man att eleven inte har
  förstått, och då kan man inte bygga.

 638. Eleven har inte förstått.
  Det finns inget nätverk runt ordet.

 639. Jätteviktigt att ge orden sammanhang-

 640. -utifrån elevernas
  kunskaper och erfarenheter.

 641. Sen kommer strategier och
  stödstrukturer som jag var inne på.

 642. Det handlar
  både om inlärning och socialt-

 643. -att vi jobbar med genrepedagogik,
  läsförståelsestrategier-

 644. -och stöttar det språkliga
  med strukturen-

 645. -så att eleverna får visa vad de kan
  och få möjlighet till återkoppling.

 646. Det handlar om ett stöd i "huret".

 647. Vi ska komma ihåg
  att de här eleverna-

 648. -kan behöva stödet
  också i det sociala.

 649. Man kan behöva sociala manus.
  Man kan behöva öva på att turas om.

 650. Man kan behöva öva på
  hur man kommer in i samtal.

 651. Vi kan behöva prata om
  vad kommunikation innebär-

 652. -och att vi gör "huret" tydligt-

 653. -och avlastar innehållet
  genom att ge en form.

 654. Nu ska jag börja avrunda, ser jag.

 655. Fyra-fem minuter kvar.

 656. Vi ska ju nivåanpassa
  för den här elevgruppen-

 657. -och vi ska använda digitala
  arbetssätt och digitala verktyg-

 658. -och ha ämnesövergripande arbetssätt.

 659. Själva ramen för anpassningar
  är det här.

 660. Vi behöver förstå vad som är svårt-

 661. -och se eleven och utgår
  från elevens förutsättningar.

 662. Och att vi vågar använda verktyg
  och frågar: Vad behöver du?

 663. Till alla elever,
  för vi kommer att få svar.

 664. Att vi är visuellt tydliga
  och har en fast lektionsstruktur.

 665. Att vi använder stödstrukturer
  och att vi använder bilder.

 666. Att vi har språket i fokus,
  jobbar med ord och begrepp-

 667. -och ser till att skapa sammanhang
  för orden.

 668. Att vi är tydliga
  i vår kommunikation.

 669. Att vi skiljer på vad som är kunskap
  och vad som är språkande.

 670. Jag ska lägga till en sista sak.

 671. Hjärtat står för två saker.

 672. Dels står det för samarbete,
  dels står det för relation.

 673. De här eleverna och deras familjer-

 674. -är supervana att misslyckas,
  både kunskapsmässigt och socialt.

 675. Vi behöver se eleverna, bygga upp en
  relation och samarbeta med familjen-

 676. -för att ge bäst förutsättningar.

 677. Det handlar om att förstå
  vad som är svårt men också att delta.

 678. Delta i lek och aktiviteter!

 679. Då kan vi se vad eleverna tycker är
  roligt, så har vi nåt att bygga på-

 680. -och vi kan också stötta eleverna
  i samspel och i det sociala.

 681. I relationen vill vi eleverna väl-

 682. -även om det är en elev
  som utmanar en och det inte funkar.

 683. Men att vi verkligen ser eleven
  och deltar tillsammans med eleven-

 684. -och att vi samarbetar
  med föräldrar och familj.

 685. Kom ihåg att många föräldrar-

 686. -kan ha liknande svårigheter
  som sina barn.

 687. Här behöver vi också vara
  visuellt tydliga och konkreta-

 688. -i vad vi kommunicerar och förmedlar.

 689. Vi använder kontaktböcker, skickar
  ett SMS extra och skriver ett mejl.

 690. Att vi inte bara fokuserar på
  misslyckanden och jobbar tillsammans.

 691. I det samarbetet
  tar man hjälp av varandra.

 692. Våga tillsammans med den här
  elevgruppen och våga prestigelöst.

 693. Det kanske är kollegan som fixar
  samtalet bättre. Kör på det!

 694. Så låter vi eleverna växa
  och känna att de lyckas.

 695. Så att även elever
  med språkliga svårigheter utvecklas.

 696. Då har vi delaktiga elever,
  både socialt och kunskapsmässigt.

 697. Tack!

 698. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkligt sårbara elever

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Språket är det främsta redskapet för lärande, men hur ser du till att även språkligt sårbara elever kan tillgodogöra sig kunskap i skolan? Julia Andersson ger tips på vad du kan göra för elever som är språkligt sårbara i skolan. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Dyslexi och dyskalkyli, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Elever med särskilda behov, Skolan, Språkpsykologi, Språkstörningar, Undervisning, Ungdomar med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Mitt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Specialpedagogiskt perspektiv

Det pratas mycket om en likvärdig skola, men vad innebär det i praktiken? Och hur ger man barnen stöd, strategier och verktyg så att de kan klara skolan? Wern Palmius från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger en rad konkreta tips på hur man fokuserar på stöd och det som är likvärdigt. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Barn lär sig av att lyckas

Hur lär sig barn, och lär de sig verkligen av att misslyckas? Psykolog Jeanette Stenwall berättar om anpassningar i skolan och hur du som lärare kan variera inlärningskanalerna och skapa positiva känslor som bygger motivation. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

ABC för 1-2-3

Hur jobbar du digitalt med små barn, och går det ens? Förskolechefen Mikaela Sveijer berättar om hur du kan utmana dig själv i förskolan med att jobba digitalt, hur du kan gå till väga rent praktiskt med digitala lärmiljöer samt hur digitalt lärande kan bli ett steg in i läs- och skrivutveckling. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Många med adhd eller andra funktionsvariationer har svårt att hantera sina studier. Här ger Isabella Södergren tips på hur appar som kan förenkla allt från planering till tidsuppfattning kan bli hjälpmedel för inlärning. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Att skapa en skola för alla

Hur skapar du en skola för alla elever, och hur gör du relationer till ett pedagogiskt verktyg? Här berättar Elinor Kennerö Tonner om hur du NPF-säkrar en skola och vad det egentligen innebär. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

Psykosocial hälsa kostar ¿ både för den som råkar ut för det, och för samhället. Hur kan du ta hand om din hjärna så att den inte blir för stressad och i förlängningen utbränd? Thord Nossborn berättar på ett humoristiskt och intresseväckande sätt om hur hjärnan fungerar. Vad händer vid oro och stress och när vi tillbringar för mycket tid på sociala medier? Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Språkligt sårbara elever

Språket är det främsta redskapet för lärande, men hur ser du till att även språkligt sårbara elever kan tillgodogöra sig kunskap i skolan? Julia Andersson ger tips på vad du kan göra för elever som är språkligt sårbara i skolan. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Didaktik och miljöer på fritidshem

Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska frågorna: vad, varför och vem? Fritidsverksamheten måste stärkas och bli mer synlig och fritidspedagogernas status höjas. Här har landets skolledare ett stort ansvar, menar hon. Inspelat den 26 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Lärarnas arbetsbörda

En morgon när lågstadieläraren Petra Roman kom ner i sitt kök för att göra frukost till familjen blev hon stående framför köksluckorna och undrade vad hon gjorde där. - Det var en total blackout, jag stod och skakade och tårarna rann, berättar Petra om den krasch som utlöstes av arbetsrelaterad stress och som följdes av en lång sjukskrivning. Vad är det med lärarnas arbetsmiljö som gör att så många mår dåligt? Och vad görs för att förbättra situationen?