Titta

UR Samtiden - Mitt lärande

UR Samtiden - Mitt lärande

Om UR Samtiden - Mitt lärande

Föreläsningar från Mitt lärande 2018. Årets teman var demokrati, digitalisering och NPF. Inspelat på Södra Berget i Sundsvall den 20-21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Till första programmet

UR Samtiden - Mitt lärande : Barn lär sig av att lyckasDela
 1. Och när man börjar sin skolkarriär-

 2. -med att inte få lyckas-

 3. -då föder ju inte det
  vetgirighet och nyfikenhet.

 4. Jag såg några normbrytare längst bak
  som inte förstod avspärrningarna.

 5. Det är där vi brukar ha busungarna
  i klassen, eller hur? Längst bak.

 6. Jeanette Stenwall heter jag,
  psykolog.

 7. Jag jobbar på
  Barn-, elevhälsa och stödteam.

 8. Jag ska prata om barn, hur de lyckas-

 9. -och hur vi kan hjälpa oss själva,
  barnen och skolor-

 10. -att lyckas i vårt arbete med
  att nå målen i skolan och må bra.

 11. Vi ska börja med att titta på
  styrdokumenten som vi har att följa-

 12. -de som visar vägen: Vad är det vi
  ska göra? Vad går det ut på?

 13. Då tänker jag på
  att vi har en uppgift-

 14. -dels att utbilda barn och lära dem
  att komma till sin egen utveckling-

 15. -men vi har också en uppgift
  att uppväga skillnaderna-

 16. -som finns redan från början
  i barns förutsättningar att lära sig.

 17. Det står i skollagen, och det är inte
  alltid lätt, men det är vårt uppdrag.

 18. Och det kan också gälla barn med NPF,
  som är lite i fokus för konferensen.

 19. Sen har vi läroplanen Lgr 11,
  eller hur?

 20. Där pratar man också
  om organisationens betydelse:

 21. Det pedagogiska ledarskapet
  för att hela tiden höja kvaliteten-

 22. -och ert uppdrag, ert ansvar.

 23. Då gäller det att man tar en titt
  på sin verksamhet och vågar göra det.

 24. Att den prövas,
  utvärderas och förbättras.

 25. Och återigen,
  som det står i skollagen-

 26. -så kan vi inte nå målet
  med samma väg för alla elever.

 27. Eller hur? Vi måste göra olika.

 28. Vi kan inte ha samma undervisning
  för alla elever-

 29. -utan vi måste förändra
  och anpassa hela tiden.

 30. Hur lär sig barn, då?

 31. Eller barn och barn,
  vi vuxna lär oss också hela tiden.

 32. Vi lär oss bäst genom att interagera
  med varann och vår omgivning.

 33. Först lär vi oss genom att göra
  och vara tillsammans med andra-

 34. -och sen integrerar vi kunskaperna
  till att bli nåt vi kan bära med oss.

 35. Vi lär oss mest när vi är med
  i en process att skapa kunskap.

 36. Att jobba tillsammans, jobba i grupp,
  prova och se vad som händer.

 37. För att kunna lära på bästa sätt
  så krävs goda exekutiva funktioner-

 38. -ett sånt ord som vi psykologer
  använder, men ni känner nog till det.

 39. Det handlar mycket om planering,
  struktur-

 40. -och att kunna ha en överblick
  över det man gör.

 41. Med det är inte alla som har det,
  så vi måste kunna hjälpa dem med det.

 42. Att det finns inbakat
  i undervisningen, för allas tillgång.

 43. Barn lär sig inte av att misslyckas.

 44. Vuxna kan lära sig av att misslyckas
  och till viss del också ungdomar.

 45. Vi vuxna ser vad som blir fel.

 46. Vi märker att "det här funkade inte".
  Vi kan utvärdera medan vi håller på.

 47. Vi upptäcker att "det var inte bra,
  jag får använda en annan strategi".

 48. För barn är det väldigt svårt.

 49. Och när man då börjar sin skolkarriär
  med att inte få lyckas-

 50. -utan med misslyckanden, då föder
  inte det vetgirighet och nyfikenhet.

 51. Barn behöver få lyckas, så vi måste
  hitta rätt kravnivå från början-

 52. -så att de inte börjar karriären
  i skolan med att känna sig dåliga.

 53. Ni har säkert lyssnat på andra här,
  och ni vet det mesta av det här-

 54. -men av nån anledning görs inte
  alla anpassningar som vi vet är bra.

 55. Och då tänker jag: "Varför inte?"

 56. När jag är runt i kommunerna
  och träffar er och era kollegor-

 57. -då nämner ni de här sakerna.

 58. Varför det är svårt: tidsbrist,
  det är svårt att hinna med.

 59. Det är svårt att genomföra sakerna.

 60. Ibland finns inte kunskap om varför.
  "Vad är meningen med anpassningen?"

 61. Ibland är det för lite personal.

 62. Otydliga mål brukar några nämna,
  brister i ledarskap.

 63. Känner ni igen de här? Ja.

 64. Så kan det vara, men vi
  har fortfarande kvar uppdraget-

 65. -som vi läste om
  i skollagen och Lgr 11.

 66. Vi ska ju ändå anpassa, och då
  måste vi se hur vi kan göra det.

 67. Vi kan välja att fokusera på det vi
  inte kan göra eller det vi kan göra.

 68. Det mesta går
  att förändra och förbättra.

 69. Här har jag två exempel, det ena på
  hur man kan anpassa energibesparande.

 70. Det andra är det vanligaste,
  det är det till vänster.

 71. Vi säger att ni har
  en klass på 25 elever.

 72. Då kanske ni har ca fem eller fler
  som behöver nån typ av anpassning-

 73. -mer eller mindre omfattande.

 74. Och då ska man hinna med
  att göra dem för varje enskild elev.

 75. Det är ju det skollagen säger.
  Vi skulle uppväga de skillnaderna.

 76. Problemet är att när vi ska göra det
  för varje individ så blir det mycket-

 77. -för en enskild pedagog
  i ett klassrum, har jag märkt.

 78. Jag brukar inte stå där,
  men ni berättar.

 79. Så om vi vänder på det-

 80. -och inte fokuserar
  på det individuella perspektivet-

 81. -utan på det organisatoriska...

 82. Om organisationen, d.v.s. skolan,
  var så väl anpassad-

 83. -att vi inte behövde
  massor av individuella anpassningar-

 84. -som vi försöker få till
  men sällan lyckas med-

 85. -då skulle vi inte behöva göra
  så många enskilda anpassningar-

 86. -utan alla skulle ta del av allt.

 87. Det skulle inte ställa lika höga krav
  på pedagoger eller resurspersoner-

 88. -att hinna med.

 89. Alltså bilden till höger: Vi lägger
  mest krut på att anpassa hela skolan-

 90. -vilket gör att varje individ
  som behöver anpassning minskar.

 91. Och där har organisationen
  stor betydelse-

 92. -framför allt rektorn som ledare-

 93. -och den pedagogiska ledaren
  som kan skapa de här möjligheterna.

 94. Det är viktigt
  att det kommer från ledningen.

 95. Ett tydligt ledarskap
  hjälper också er på vägen, eller hur?

 96. Era förutsättningar i klassrummet
  måste också skapas i verksamheterna-

 97. -i hela organisationen.

 98. Det kan inte bara ske i klassrummet.

 99. Det gäller att ha tydliga strukturer,
  tydligt elevhälsoarbete-

 100. -tydligt värdegrundsarbete o.s.v.
  Ett systematiskt kvalitetsarbete.

 101. Att utvärdera sin egen verksamhet.

 102. Och det kan man göra på olika sätt.

 103. Vi behöver inte gå in i detalj.
  Det hinner vi inte.

 104. Många gånger
  vill man ha detaljer och tips.

 105. Tyvärr funkar det inte riktigt så.

 106. Varje skola, klass,
  pedagog och elev är olika.

 107. Därför är det svårt att ge exakta råd
  om hur man gör för att lyckas-

 108. -utan där måste man göra olika former
  av kartläggningar för att kunna se:

 109. Vad har vår skola, min klass, vi
  i personalen för behov av utveckling?

 110. Vad behöver vi förändra
  och jobba med?

 111. Det går inte att säga
  att alla ska jobba med samma sak.

 112. Därför är det viktigt att göra
  kartläggningar och uppdatera dem.

 113. Och involvera eleverna, den
  säkraste källan till vad som behövs.

 114. De vet vad de behöver. Även små barn
  kan ha nånting att säga.

 115. När vi är i vår dagliga verksamhet
  blir vi ofta hemmablinda.

 116. Vi kanske inte alltid ser vad det är
  just hos oss som inte funkar.

 117. Då kan lärmiljövandringar vara bra,
  dels att besöka varandras klassrum-

 118. -och även
  att besöka varandras skolor.

 119. När man tar på sig de glasögonen
  får man säkerligen syn på sånt-

 120. -som man inte ser när man har klass
  och jobbar med barnen där.

 121. Att man vandrar runt tillsammans-

 122. -och kan bli inspirerad
  eller se vad man behöver göra.

 123. Jag tror att det är väldigt bra
  att använda sig mer av sånt.

 124. Vi pratar ofta om lärmiljö som
  ett stort begrepp, och det är det ju.

 125. Men man kan dela upp lärmiljön
  i den fysiska, den psykosociala-

 126. -och den pedagogiska miljön,
  om man vill titta på var del för sig.

 127. För givetvis samspelar de, och alla
  bidrar lika mycket till lärande.

 128. Men det kan vara bra att dela upp dem
  och titta på en del åt gången.

 129. Och som jag var inne på tidigare
  är det svårt att ge tips och råd:

 130. "Gör så här så funkar det bara."

 131. Men jag har tagit med några saker.

 132. Om vi tar
  den fysiska lärmiljön först-

 133. -så tänker vi en ganska avskalad
  miljö, ganska ren från många stimuli-

 134. -speciellt för barn med NPF.

 135. Om de får för mycket stimulans
  blir det rörigare för dem-

 136. -och svårare att fokusera
  på det som ni ska förmedla.

 137. Ute på skolor ser jag att många,
  i alla fall i de yngre åren-

 138. -tycker att det är kul
  att sätta upp barnens arbeten-

 139. -och det är fint, men det blir
  gärna för mycket på väggarna.

 140. Det är klart att man
  ska få visa barnens arbeten-

 141. -men man kanske
  får ha det på en specifik plats-

 142. -gärna då inte där tavlan är
  eller där man brukar ha genomgångar.

 143. Att man har
  en lite mer avskalad miljö.

 144. Ja, ljuddämpande material och sånt
  tror jag att ni känner till.

 145. Sen tror jag att det är bra
  om man har hjälpmedel i miljön-

 146. -ett basutbud i varje klassrum
  som vilken elev som helst får hämta-

 147. -inte att det är
  för en specifik elev.

 148. Då finns det där. Då behöver vi inte
  göra nåt särskilt när vi får en elev.

 149. Den pedagogiska miljön
  är hur vi lägger upp det.

 150. Då kan vi titta på
  t.ex. färgkodade scheman-

 151. -med samma färger på arbetsmaterial.

 152. "Matten är grön på vår skola, och då
  är materialet märkt med grönt."

 153. Att vi har korta genomgångar.

 154. Tio minuter är på gränsen till för
  långt för många, även på högstadiet.

 155. Det kan vara en utmaning att göra
  en genomgång på under tio minuter.

 156. Många inbyggda pauser
  under lektioner.

 157. Då behöver man inte lämna lektionen.
  Man har en paus och gör nåt annat.

 158. Använda visuella stöd
  och flexibla arbetssätt.

 159. Man varierar inlärningskanalerna.

 160. Även i teoretiska ämnen använder man
  estetiska och praktiska moment-

 161. -för att variera och ge så många
  som möjligt tillfälle att kunna lära-

 162. -så att det blir likvärdigt för alla.

 163. Man tänker på upplägget
  för varje lektion.

 164. Det ska finnas nåt moment på
  varje lektion som alla kan klara av.

 165. Den psykosociala lärmiljön
  är kanske den som vi tänker minst på-

 166. -eller som är svårast, för den
  går inte att ta på på samma sätt.

 167. Där tänker jag lågaffektivt
  och lösningsfokuserat bemötande.

 168. Att det är ganska prestigelöst,
  och att vi är ganska tillåtande.

 169. Då har jag tagit upp
  min eviga käpphäst:

 170. Låt barnen ha keps och huva på sig.

 171. Tuggummi kan man diskutera
  i vilken årskurs det är lämpligt.

 172. När de har slutat kladda för mycket
  med det kanske. Men huva och keps...

 173. Barn med NPF använder ofta sånt som
  hjälpmedel för att kunna fokusera.

 174. Så när vi ber dem att inte använda
  huva och keps så tappar de fokus.

 175. Alltså hindrar vi inlärningen.

 176. Dessutom,
  när vi håller på och tjafsar om det-

 177. -så tar det också fokus från det
  uppdrag vi faktiskt har, eller hur?

 178. Det är en sån där grej. Sen det här
  med likabehandling och värdegrund...

 179. Men att även vara genuint intresserad
  av att höra vilka behov eleverna har.

 180. Det kan vara svårare
  med vissa elever än med andra.

 181. En del är lättare
  att tycka om än andra.

 182. Men det är nåt vi ständigt får jobba
  med, att lyssna och försöka förstå.

 183. En jätteviktig del
  som också har med lärmiljö att göra-

 184. -är att vi blir i våra miljöer.

 185. Vi är inte lika i alla miljöer,
  utan påverkas av den miljö vi är i.

 186. Vi blir till nånting. Vi börjar agera
  på ett sätt utifrån miljön vi är i.

 187. Och det är viktigt:

 188. Vi är inte vårt beteende, men vi
  kan påverka beteende via miljö.

 189. Om vi har en utåtagerande elev-

 190. -så kan vi förvärra det via lärmiljö
  eller förbättra det via lärmiljö.

 191. Är ni med?

 192. Och pedagogen... Ni är ju
  den viktigaste anpassningen.

 193. Har ni tänkt på det?
  Anpassningen börjar med er.

 194. Det finns ingen som är så viktig
  som pedagogen för anpassningen.

 195. Det är ju för att relationen
  är så viktig.

 196. Har ni en god relation med era elever
  så är det mycket lättare-

 197. -att nå andra mål, hitta anpassningar
  som funkar och hitta ett bra samspel.

 198. Och har vi inte en god relation så
  blir det ingen god inlärning heller.

 199. Så även om vi bara vill fokusera
  på våra ämneskunskaper-

 200. -och föra vidare
  det vi har i vårt ämne-

 201. -så gör vi det sämre om vi inte har
  en god relation med eleven.

 202. Alla anpassningar börjar med er,
  och det kan vara jobbigt.

 203. Det är inte alltid jättekul att syna
  sig själv och kolla: "Hur gör jag?"

 204. "Kunde jag vara bättre?" Men ni
  är superviktiga, så glöm inte det.

 205. Men det är inte bara ni
  som formar relationen.

 206. Det är även klimatet och kulturen
  på skolan.

 207. Och där är rektorn en viktig person.

 208. Att vara med och skapa en god kultur,
  ett gott klimat på skolan-

 209. -som ni också kan leva vidare
  i klassrummen med eleverna.

 210. Att skapa lärandesituationer
  mellan personalen-

 211. -mellan personal och elev
  och elev och elev.

 212. Det är väldigt viktigt, och rektorn
  har en otroligt viktig roll-

 213. -i att skapa förutsättningar för er.

 214. I skollagen står det inte bara
  att vi ska lära barn en massa saker.

 215. Det står också att vi ska få dem
  att må bra och utvecklas.

 216. Och nånstans står det nåt om att de
  ska bli goda samhällsmedborgare.

 217. Då behöver vi också ha god hälsa,
  och tittar vi på hälsa så ser vi-

 218. -att goda skolresultat har
  en skyddande effekt för framtiden-

 219. -både psykiskt och fysiskt.

 220. Och det kan minska saker som risk
  för kriminalitet och utanförskap.

 221. Det är också så att har man
  en god relation till sin lärare-

 222. -eller till flera lärare
  i vissa fall-

 223. -så minskar det också risken
  för nedstämdhet, ångest, stress-

 224. -och även skolfrånvaro.

 225. Det gäller om man har ett gott klimat
  i klassen och goda kompisrelationer.

 226. Sen kan nog alla här hålla med om att
  när vi är trötta, hungriga, förkylda-

 227. -och går igenom en separation,
  då är det inte bästa tiden att lära.

 228. Eller? Nej. Håller ni inte med mig?
  Jo, ni håller med mig. Bra.

 229. En god hälsa,
  både fysiskt och psykiskt-

 230. -är en förutsättning för inlärning.

 231. Så det är också ett mål vi har
  att jobba mot i skolan.

 232. Vi vill ju att barnen ska lyckas.

 233. Det är det som är målet, oavsett
  om det gäller kunskapsinhämtning-

 234. -utveckling och hälsa
  eller kamratrelationer.

 235. Om vi då ser på lärmiljön
  som den "tredje pedagogen"-

 236. -alltså att lärmiljön i sig
  också stimulerar till lärande...

 237. Det är inte bara pedagogens kunskap-

 238. -utan hur vi utformar miljön gör
  också att barn kan stimuleras av den.

 239. Miljön är ett lärverktyg.

 240. Är miljön redan så stimulerande-

 241. -så kan självgående barn
  bli ännu mer självgående-

 242. -vilket ger er mer tid till
  de som verkligen behöver hjälp.

 243. Sen har man sett att det som
  också krävs för goda skolresultat-

 244. -är att man har en god social
  och emotionell kompetens.

 245. Och den får vi oftast
  med oss hemifrån-

 246. -från de relationer vi har
  från tidig ålder och upp.

 247. Men vi har också ett uppdrag i skolan
  att jobba med de frågorna-

 248. -kanske särskilt för de barn som inte
  har fått med sig så mycket hemifrån.

 249. Där blir det extra viktigt att jobba
  med värdegrundsfrågor på olika sätt.

 250. Vi hinner inte gå in på det, men man
  kan jobba med det under de passen-

 251. -i den ordinarie undervisningen,
  alternativt ha specifika tillfällen-

 252. -när man jobbar under hela läsåret.
  Inte en vecka. Det funkar inte.

 253. Sen att skapa positiva känslor
  som driver vidare till motivation...

 254. När jag ska deklarera
  är jag ganska omotiverad.

 255. Jag tycker inte att det är särskilt
  roligt. Men ni kanske tycker...? Nej.

 256. Det handlar om att skapa nåt positivt
  som vi kan associera till.

 257. Det är viktigt att skolan är nåt
  som de själva tycker är kul.

 258. Nåt som är roligt och intressant.

 259. När man tittar på de elever som är
  mest framgångsrika har man kunnat se-

 260. -att de har en överblick
  över sin inlärningsprocess.

 261. Och det är kanske inte medvetet-

 262. -utan det kanske sker per automatik,
  semimedvetet.

 263. Man kan överblicka sin inlärning,
  justera och utvärdera:

 264. "Det blev inte så bra. Jag gör så..."

 265. Man jobbar med sin inlärningsprocess
  och har en viss kontroll.

 266. Men det är inte alla elever
  som har det.

 267. Särskilt barn med NPF-diagnoser
  brukar ha svårt med det här.

 268. Och då måste det vara inbakat
  i undervisningen.

 269. Då är det inte att curla
  eller hjälpa barnet för mycket-

 270. -att skapa och ge dem strategier-

 271. -skapa möjlighet till att träna olika
  slags studietekniker under lektion-

 272. -och att de får prova på
  och hitta sitt bästa sätt att lära.

 273. Det finns ju många olika sätt
  att lära sig på.

 274. Det ska också ingå i undervisningen,
  att man får hitta sätt att lyckas.

 275. Ibland hör man: "Jag kan inte hjälpa
  för mycket för då blir det fusk."

 276. Och då har vi missat poängen.

 277. Vi ska hjälpa dem
  att hitta strategier för att lyckas.

 278. Vi svarar inte på frågan, vi ger dem
  strategier för att lösa uppgiften.

 279. Är ni med?

 280. Jag är ute en hel del
  och observerar i klassrum.

 281. Det är så himla roligt
  när jag ser det här hända:

 282. Då har vi eleven som ni oftast har
  ringt om, som jag ska hjälpa er med.

 283. Jag är i klassrummet, och så ser jag
  hur den här eleven stöter på patrull.

 284. Och så sitter den där.
  De flesta elever räcker upp handen-

 285. -ber om hjälp, frågar en kompis,
  försöker lösa det.

 286. Men den här eleven som har det lite
  svårare gör inte det alla gånger-

 287. -utan den möter ett motstånd,
  och den här eleven är van vid det.

 288. "Det är svårt, så jag försöker inte."

 289. "Jag har inga strategier
  för att hitta andra vägar."

 290. Då ska eleven välja:
  "Ska jag fortsätta med uppgiften"-

 291. -"som jag nog kommer att misslyckas
  med, eller ska jag göra nåt roligt?"

 292. Vilket skulle ni välja?

 293. Jag väljer nåt roligt.

 294. Det gör eleverna också.
  Men det tycker inte ni är så roligt.

 295. Det handlar om att spela clown, surra
  med kompisar, springa in och ut...

 296. Det är mer belönande
  för självkänslan.

 297. Om man vill bevara sin självkänsla
  ska man inte göra saker-

 298. -som får en att känna sig misslyckad.
  Är vi överens om det? Ja.

 299. Och därför gör inte barnen det.
  Vi gör det inte heller.

 300. Vi hittar på nåt annat, som får oss
  att må bättre, och det gör barn med.

 301. Här måste vi erbjuda fler alternativ
  än "göra nåt kul eller misslyckas".

 302. Det måste finnas nåt annat,
  vilket många gånger inte finns.

 303. Det är en lucka. "Jag kan göra det
  jag inte klarar eller nåt jättekul."

 304. Och jag önskar att jag kunde säga:
  "Gör så här, då blir det bra."

 305. Men det är inte så det funkar.
  "Medicinen" vi har är god pedagogik-

 306. -anpassade lärmiljöer
  och gott bemötande.

 307. Det finns inga genvägar.
  Det är hårt arbete.

 308. Och ibland är det inte jättekul.
  Jag håller med er. Jag förstår.

 309. Individuellt stöd... Ja, det är inget
  som kommer att kunna försvinna helt.

 310. Men jag skulle vilja minimera det-

 311. -att det redan
  var så anpassat i skolan-

 312. -att vi inte behövde
  så mycket individuellt stöd.

 313. Jag tänker också på likvärdighet.

 314. Anpassningar är inte skadliga
  för nån. De hjälper alla elever.

 315. En elev som får visuellt stöd
  som inte behöver det blir inte sämre.

 316. Och har man redan anpassningarna
  så blir det ingen ansträngning-

 317. -att göra dem när vi väl får
  en elev som behöver dem.

 318. Och elever behöver inte bli utpekade.

 319. Jag möter många som sliter jättehårt
  och gör jättemånga bra anpassningar-

 320. -och så vill inte eleven ta emot dem.

 321. Ni gör jättemycket,
  men de vill inte sticka ut.

 322. Då har vi också ett problem. Ni gör
  allt, men eleven vägrar använda det.

 323. "Jaha, vad gör vi nu, då?"

 324. Men om det alltid finns,
  då syns det inte lika mycket-

 325. -om det är jag som behöver det
  eller vem det är.

 326. Så det minskar belastningen på
  enskilda individer, resurspersoner-

 327. -och pedagoger om vi får det
  mer spritt i hela organisationen.

 328. Sen tänker jag på olika sätt
  att examineras på och lära sig på.

 329. När jag gick i skolan...

 330. Det känns som om det inte var
  jättelänge sen, men det var nog det.

 331. Då fick man de här vanliga,
  traditionella proven.

 332. Och de mäter i mycket större
  utsträckning minneskapacitet-

 333. -än de mäter kunskap och förståelse.

 334. Nu, som tur är, ser man inte de här
  traditionella proven lika ofta.

 335. Men det är värt att fundera över:

 336. Vad ska vi mäta, och hur kan vi
  göra det på olika sätt?

 337. För som sagt, det var nog inte
  minneskapaciteten vi skulle kolla av.

 338. Här är bilder från Källbrinksskolan,
  där jag har varit på studiebesök-

 339. -bara för att ge några exempel
  på fysisk lärmiljö.

 340. Det är en högstadieskola,
  och de jobbar med "NPF-säkrad skola".

 341. Nån kanske har lyssnat på dem här.
  De skulle vara här på konferensen.

 342. Ni ser att de använder sittbollar.

 343. Det finns en liten timer där.
  Ser ni den?

 344. Och så finns det en "SOS-låda"
  med hjälpmedel som alla får hämta-

 345. -sittdynor som man kan vagga på,
  "klämmisar" och allt möjligt sånt.

 346. En annan bild från samma klassrum...
  Alla klassrum är utformade likadant.

 347. Ni ser att det är bås här.

 348. Det är inte bås för specifika elever,
  utan alla elever får använda dem.

 349. De har givna platser i klassrummet,
  men de får röra på sig.

 350. Det fanns även ståbord längst bak
  i klassrummet och en sittpuff.

 351. Och det var till för alla.

 352. Och de har hörlurar
  som kan användas som kåpor.

 353. Jag vet inte om det syns på... Om ni
  tittar på andra båset från vänster...

 354. Ser ni att stolen står mot väggen?

 355. Eleverna gillade att göra tvärtom.
  De ville inte ha ryggen mot klassen.

 356. De skjuter ut bordet
  och sitter i sitt bås.

 357. De ser vad som pågår men är ändå
  lite inramade, med ryggen mot väggen.

 358. Det tyckte jag var lite kul.

 359. De hade väldigt många fysiska saker-

 360. -bl.a. en jättevacker träslöjdssal
  med QR-koder.

 361. Alla hade iPad, så att de kunde läsa
  av och se en filmsnutt om verktygen.

 362. Och det här är den fysiska lärmiljön.
  Vi får inte glömma de andra två.

 363. Tack för att ni lyssnade, och kom
  ihåg att det vi har gjort här i dag-

 364. -att jag står här och pratar och ni
  sitter och lyssnar, det funkar inte.

 365. Att jag på 40 minuter skulle kunna
  överföra nån typ av kunskap-

 366. -den idén fungerar inte.
  Vi måste jobba tillsammans.

 367. Ni kan det mesta redan. Ni vill ha
  praktisk hjälp i klassrummen, eller?

 368. Med att göra det som jag pratar om.

 369. Det går inte att stå här och berätta,
  och sen går ni och gör.

 370. Det är inte så inlärning funkar, och
  därför funkar det inte här heller.

 371. Så ni ska inte göra så här i era
  klassrum, som jag har gjort i dag.

 372. Ni ska göra som jag har sagt,
  eller hur?

 373. Vi vet ju det,
  men ändå är det så otroligt svårt.

 374. Och det har jag illustrerat i dag.

 375. Att det är väldigt svårt att förmedla
  kunskap på kort tid i den här formen.

 376. Tack!

 377. Textning: Moa Eneroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn lär sig av att lyckas

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur lär sig barn, och lär de sig verkligen av att misslyckas? Psykolog Jeanette Stenwall berättar om anpassningar i skolan och hur du som lärare kan variera inlärningskanalerna och skapa positiva känslor som bygger motivation. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Pedagogik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Mitt lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Specialpedagogiskt perspektiv

Det pratas mycket om en likvärdig skola, men vad innebär det i praktiken? Och hur ger man barnen stöd, strategier och verktyg så att de kan klara skolan? Wern Palmius från Specialpedagogiska skolmyndigheten ger en rad konkreta tips på hur man fokuserar på stöd och det som är likvärdigt. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Barn lär sig av att lyckas

Hur lär sig barn, och lär de sig verkligen av att misslyckas? Psykolog Jeanette Stenwall berättar om anpassningar i skolan och hur du som lärare kan variera inlärningskanalerna och skapa positiva känslor som bygger motivation. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

ABC för 1-2-3

Hur jobbar du digitalt med små barn, och går det ens? Förskolechefen Mikaela Sveijer berättar om hur du kan utmana dig själv i förskolan med att jobba digitalt, hur du kan gå till väga rent praktiskt med digitala lärmiljöer samt hur digitalt lärande kan bli ett steg in i läs- och skrivutveckling. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 20 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Från funktionsvariation till funktionsmöjlighet

Många med adhd eller andra funktionsvariationer har svårt att hantera sina studier. Här ger Isabella Södergren tips på hur appar som kan förenkla allt från planering till tidsuppfattning kan bli hjälpmedel för inlärning. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Att skapa en skola för alla

Hur skapar du en skola för alla elever, och hur gör du relationer till ett pedagogiskt verktyg? Här berättar Elinor Kennerö Tonner om hur du NPF-säkrar en skola och vad det egentligen innebär. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Hur mår Sveriges viktigaste hjärnor?

Psykosocial hälsa kostar ¿ både för den som råkar ut för det, och för samhället. Hur kan du ta hand om din hjärna så att den inte blir för stressad och i förlängningen utbränd? Thord Nossborn berättar på ett humoristiskt och intresseväckande sätt om hur hjärnan fungerar. Vad händer vid oro och stress och när vi tillbringar för mycket tid på sociala medier? Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Mitt lärande

Språkligt sårbara elever

Språket är det främsta redskapet för lärande, men hur ser du till att även språkligt sårbara elever kan tillgodogöra sig kunskap i skolan? Julia Andersson ger tips på vad du kan göra för elever som är språkligt sårbara i skolan. Inspelat under Mitt lärande på Södra Berget i Sundsvall den 21 februari 2018. Arrangör: Sundsvalls kommun.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Läsande pappor

Barn behöver förebilder, men vad gör man om förebilderna inte läser? Och om de icke-läsande förebilderna dessutom är män - hur påverkar det elevernas syn på läsning? På Hortax skola utanför Piteå har man valt att dra in elevernas pappor i ett läsprojekt där fäder och barn läser och diskuterar tillsammans. En ev lärarna bakom projektet är Camilla Lundmark som berättar om hur det gått. Inspelat på Bokmässan 2016.