Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Föreläsningar om specialpedagogik för autismspektrum och vilka förutsättningar i skolan som påverkar elevernas psykiska hälsa. Du hör också hur du kan arbeta med social och känslomässig kompetens hos barn och unga samt om skolans styrning påverkar elevernas hälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018 : Frisk- och riskfaktorer i skolmiljöDela
 1. Elever med höga förväntningar
  som vill satsa på sin utbildning-

 2. -i årskurs 7, när de började,
  löpte mindre risk-

 3. -för både inåtvända och
  utåtagerande problem, ett år senare.

 4. Hej.

 5. Jättekul att vara här, se så många.

 6. Jag har några varningar-

 7. -eller "disclaimer"
  som man säger på engelska-

 8. -att göra innan jag
  startar min presentation.

 9. Den första är att professorerna -
  jag vet inte om Anna är här...

 10. Professorer är inte hälften
  så smarta som hon-

 11. -är min upplevelse,
  inklusive mig själv.

 12. Det andra är att jag... Min bakgrund
  är läkare och epidemiolog.

 13. Jag har ingen bakgrund i pedagogik-

 14. -eller i beteendevetenskap.

 15. Mina studier
  och det jag kommer att säga-

 16. -bärs av vår - som epidemiologer
  och läkare - av vår hybris-

 17. -eller övertygelse att vi
  reducerar komplexiteten lite grann.

 18. Men det kan vara ett första steg att
  bättre förstå sig på komplexiteten.

 19. Och det tredje är att jag,
  trots titeln-

 20. -kommer att fokusera
  väldigt mycket mer på frisk-

 21. -än på riskfaktorer.

 22. Då så, vi kan börja...
  Det här är Kupolstudien.

 23. Det är en ofantligt stor studie,
  som har startat 2012.

 24. Den har involverat jättemånga-

 25. -och kostat en del,
  både i pengar och tid.

 26. Men nu har den
  börjat skörda sina frukter.

 27. Varför gjorde vi det där?

 28. Varför startade vi studien
  jag kommer att berätta om?

 29. Det fanns två parallella trender.
  Det finns fortfarande till viss del-

 30. -i vårt svenska samhälle.

 31. En som berör skolan-

 32. -och en som berör psykisk hälsa.

 33. Båda hade...

 34. ...kanske nånting med varandra
  att göra.

 35. Det var så vi tänkte när vi startade.
  Kan de ha nåt med varandra att göra?

 36. Det behöver inte vara ett kausalt
  samband, ett orsakssamband-

 37. -men nånting är det i vårt samhälle-

 38. -som gör att eleverna
  presterar allt mindre i skolan-

 39. -samtidigt som det går
  sämre och sämre i livet.

 40. För att illustrera det jag säger
  är kanske några fakta viktiga.

 41. Det här är resultatet från en enkät-

 42. -som görs vart fjärde år
  bland skolbarn.

 43. Den senaste omgången-

 44. -visade att 57 % av flickorna
  och 31 % av pojkarna-

 45. -ofta hade psykiska
  eller somatiska besvär.

 46. Det var en ökning från 2009.

 47. För första gången syntes även
  en ökning bland 13-åringar.

 48. Illamående kryper lite tidigare
  ner i åldern, dessutom.

 49. I Stockholms län...

 50. Jag kommer att visa en bild.
  Efterfrågan av stöd hos BUP-

 51. -hos ungdomar mellan 13 och 17 år-

 52. -har i princip så gott som
  fördubblats sen tidiga 2000-talet.

 53. Här är...bilderna.

 54. Den här kurvan är 13-17-åringar.

 55. Ni ser hur över tid-

 56. -behovet av stöd, vilket inte
  behöver innebära diagnoser-

 57. -ständigt har ökat
  både bland pojkar och flickor.

 58. Flickor är naturligtvis
  överrepresenterade-

 59. -som vanligt är i alla åldrar-

 60. -vad det gäller psykiska besvär
  och psykisk ohälsa.

 61. Samma trend syns också
  bland unga vuxna, 18-24 år.

 62. Det är också
  den enda åldersgruppen i Sverige-

 63. -där självmord inte har minskat.
  Det har varken ökat eller minskat.

 64. Allt det här säger kanske nånting.

 65. Vi står inför en gigantisk utmaning,
  som vårdpersonal-

 66. -och som samhälle i stort.

 67. De senaste mätningarna visar faktiskt
  en liten utplaning av det här.

 68. Det är intressant
  att PISA också har vänt. Tänk på det!

 69. De två trenderna fortsätter alltså
  att ha nånting med varandra att göra.

 70. Det var just det
  som väckte vår nyfikenhet-

 71. -att undersöka skolmiljön-

 72. -i samband med psykisk hälsa
  och ohälsa bland ungdomar.

 73. Vissa saker vet vi redan.

 74. Vi vet att låga betyg,
  skolkning, mobbning-

 75. -har ett starkt samband
  med psykisk ohälsa.

 76. Vad det beror på, främst sambandet
  med låga betyg spekuleras det i än.

 77. Har personer som inte mår bra
  låga betyg-

 78. -och det präglar deras bana
  senare i livet?

 79. Eller är det så
  att misslyckande i sig-

 80. -är en riskfaktor för psykisk ohälsa
  senare i livet?

 81. Det är fortfarande inte så klarlagt.

 82. Men det som saknades
  när vi startade studien var-

 83. -att titta lite närmare...

 84. ...på sambandet mellan skolmiljö
  och psykisk hälsa i sig.

 85. Oavsett betyg
  eller andra skolbaserade...

 86. ...företeelser eller processer.

 87. Vi tänkte då...
  att skolmiljön faktiskt är viktig.

 88. Det handlar om
  en omfattande tidsexponering...

 89. Professor Sam Odom-

 90. -har för det amerikanska samhället
  beräknat vad den här tiden betyder.

 91. Jag beräknade det
  för det svenska samhället...

 92. ...vad det gäller grundskoletid,
  För en genomsnittlig elev-

 93. -skulle det motsvara
  3,5 års heltidsarbete.

 94. Det är alltså ganska mycket tid.

 95. Och skolan är en, kan man säga...

 96. ...en sammanfattning...

 97. ...eller samvariation av faktorer-

 98. -som kan påverka den psykiska hälsan,
  som fysisk miljö.

 99. Anna har pratat om intryck.
  Det problemet är inte Anna ensam om.

 100. Det är väldigt många barn i skolan
  som till exempel besväras av buller.

 101. Speciellt i matsalen.

 102. Det är social miljö, relationer med
  klasskamrater, lärare, ledningen.

 103. Organisationer och normer,
  hur mycket man kan vara delaktig.

 104. Vad består, som man brukar säga,
  skolans etos av?

 105. Men framförallt är det...

 106. Ja, förlåt.

 107. Det är den pedagogiska miljön
  vi vill undersöka.

 108. Vad är det som främjar lärande,
  skolresultat, beteendereglering-

 109. -och samtidigt
  kan gynna psykisk hälsa?

 110. Finns det sådana skolor?

 111. Så resonerade vi.

 112. Miljön inverkar naturligtvis på
  skolresultat, som inverkar på hälsan.

 113. Men det finns ett direkt samband
  med psykisk hälsa-

 114. -som går via subtila
  och ostuderade inflytelser.

 115. Och den här miljön kan naturligtvis
  ha en inverkan på stress.

 116. Går det att mäta stress-

 117. -genom att mäta vad som händer
  i kroppen när man stressas?

 118. Vi ville också undersöka andra typer
  av mellanliggande faktorer-

 119. -mellan skolmiljö och psykisk hälsa.

 120. Till exempel, hur stor betydelse har
  hälsosamt beteende för psykisk hälsa?

 121. Och vi ville naturligtvis
  ta hand om yttre miljöer.

 122. Framförallt, som vi brukar säga
  i epidemiologiska termer-

 123. -"confounders", störande faktorer.
  Vi är mest intresserade av dem.

 124. Så resonerade vi,
  och det originella instrumentet-

 125. -som vi har använt oss av
  för att mäta skolmiljö-

 126. -heter PESOK och är en skala,
  eller närmare bestämt, två skalor.

 127. Den ena för lärare,
  den andra för elever.

 128. Vi har i våra skolor undersökt
  de här skalorna varje år-

 129. -genom att fråga
  all undervisande skolpersonal-

 130. -och elever i nian, varje år-

 131. -om deras påståenden,
  besvarade påståenden-

 132. -som har med dessa dimensioner
  att göra. Till exempel för elever:

 133. Förväntningar inför skolan,
  uppfattning av lärarnormer-

 134. -hur mycket stöd de upplever
  från lärare, hur mycket lärare-

 135. -lägger tid och tonvikt
  på bra undervisning.

 136. Plus andra klassiska, demokrati-
  index, kan man säga, på skolan.

 137. Och en annan viktig dimension:

 138. Hur mycket ledningen i skolan
  syns i vardagen.

 139. Det verkar vara väldigt intressant,
  eftersom-

 140. -när vi har studerat de här skalornas
  psykometriska egenskaper...

 141. Dessa faktorer, sub-skalor med kryss-

 142. -har en mycket stark korrelation-

 143. -med genomsnittligt betyg
  i nian, i skolan.

 144. Inte konstigt, kanske.

 145. Men har de nån betydelse
  för psykisk hälsa? Vi får se.

 146. Stort urval av skolor.

 147. Stort urval av 13-åringar
  som har följts upp under tre år.

 148. I år har vi sista datainsamlingen
  för sista kullen.

 149. Vi har redan pratat om PESOK.

 150. Däremot...
  däremot mäter vi utfall-

 151. -psykisk hälsa och ohälsa, med två
  skalor, som ni kanske känner till.

 152. De mäter framförallt...
  De är inte diagnostiska skalor-

 153. -så vi ställer ingen diagnos
  på barnen.

 154. Vi studerar profil av problem-

 155. -uppdelat i inåtvända
  och utåtagerande problem.

 156. Med SDQ och symptom
  av depression bland barn-

 157. -med hjälp av den andra skalan
  som är lite känsligare.

 158. Men det här är screening-instrument,
  inte diagnostiska instrument.

 159. Jag kommer inte
  att prata om diagnoser-

 160. -utan om eventuella problem
  eller profil av symptom.

 161. Vi har undersökt, på skola-, elev-
  och familjenivå, en rad faktorer.

 162. Alltifrån upplevelse av skolan till
  rökning, alkohol... "You name it."

 163. De var jätteduktiga, de här barnen,
  de har svarat troget under lång tid.

 164. Hur som helst, 101 skolor i början.

 165. Det är en femtedel av dem
  som kontaktades för samarbete.

 166. Det som framförallt utmärker de
  här skolorna är att andelen elever-

 167. -med utländsk bakgrund tyvärr
  är lägre än det genomsnitt-

 168. -man kunde förvänta sig i områden
  där de deltagande skolorna fanns.

 169. Andelen elever
  som hade minst en förälder-

 170. -med universitetsutbildning
  är väldigt hög.

 171. Vi har haft en selektion av de barn
  och familjer som har deltagit.

 172. Och den är lite snedvriden
  mot höga...akademiska miljöer.

 173. Men det är naturligtvis inte
  bara akademiker som har deltagit.

 174. Och nu till några axplock
  av resultat på skolnivå.

 175. Så när våra skolor kom in...

 176. ...låg de redan ganska högt-

 177. -i KUPOL-mätningens,
  på Pesok-mätningens skalor.

 178. Om maxpoäng
  för en Pesok-lärare var 264-

 179. -då låg våra skolor mellan
  ungefär 200 och 264. Jag minns inte.

 180. Men de låg ganska högt, både
  för elever och lärare i mätningen.

 181. Dessutom är det många skolor,
  av dem som deltog i studien-

 182. -som faktiskt har bytt lite grann...

 183. ...mot det bästa
  i deras skolors klimatmätning.

 184. Om man bryter upp den här skalan
  i tre lika stora grupper...

 185. ...vad det gäller poängen-

 186. -så har de lägsta grupperna
  förbättrats väsentligt under tiden.

 187. Bara under ett år.

 188. Gruppen mittemellan har också
  förbättrat sig till en högre nivå.

 189. Och många, som redan låg högt,
  har faktiskt stannat där de var.

 190. Vi har även tagit studien lite
  som en feedback till skolorna-

 191. -om var de befinner sig
  angående skolklimatet.

 192. Många har varit väldigt glada
  att år efter år-

 193. -få sina resultat mätta i Pesok.

 194. Det här är lite karakteristik över
  våra barn och föräldrar, som sagt.

 195. De flesta lever med två föräldrar,
  minst en arbetar i princip 100 %-

 196. -universitetsutbildning
  och tjejer och pojkar.

 197. Det är alltså lite ned...lite...

 198. ...liksom snävt urval
  med höga, stabila familjer.

 199. Trots det här
  är den generella hälsan bra-

 200. -i jämförelse med
  den totala populationen.

 201. Och andelen av de barn
  som anger problem-

 202. -i en eller två av dessa skalor-

 203. -ligger lite lägre
  än den genomsnittliga befolkningen.

 204. Man räknar att i den åldern
  har 12-13 % av barnen problem.

 205. Men här ligger det på...

 206. ...6-7 procent, ungefär.

 207. Och mindre såna här,
  liksom påtagliga problem.

 208. Pojkar och flickor. Här hittar vi
  den sedvanliga skillnaden.

 209. Framförallt vad det gäller
  just depressionssymptomen.

 210. Trots att den andel
  som inte mår så bra-

 211. -faktiskt är lite lägre
  än i den genomsnittliga befolkningen-

 212. -så finns könsskillnaderna där.
  De är precis-

 213. -som i den generella befolkningen.
  Återigen inga diagnoser.

 214. Det är bara problem som de här
  skalorna möjligtvis kan indikera.

 215. Nu är det så att vi börjar publicera
  våldsamt nu från vår sida.

 216. Men alla resultat
  har inte publicerats-

 217. -så jag får be om ursäkt om
  jag låter lite försiktig och diffus.

 218. Men vi har en regel i akademia.

 219. Man ska inte publicera
  för mycket resultat-

 220. -som saknar stämpeln från det veten-
  skapliga samhället via "peer review".

 221. Så bara för...för att börja med...

 222. Det här är faktiskt
  en publicerad uppgift.

 223. Elever som har höga förväntningar
  och vill satsa på sin utbildning-

 224. -i årskurs 7, när de började,
  löpte mindre risk-

 225. -för både inåtvända och
  utåtagerande problem ett år senare.

 226. Det är alltså inte
  höga förväntningar som är...

 227. Det finns inga tecken på
  att de är farliga för barn.

 228. Däremot när föräldrar och elever
  hade lägre förväntningar-

 229. -om framtiden, ökade sannolikheten
  för att barnen ett år senare-

 230. -visade tecken på psykisk ohälsa.

 231. Särskilt utåtagerande problem.

 232. Man kan spekulera om
  vad det här innebär och betyder.

 233. Till exempel...

 234. Det kan hända att barn som visar,
  redan vid ingången till högstadiet-

 235. -ett ganska problematiskt beteende
  för föräldrarnas räkning-

 236. -sänker förälderns förväntningar mer
  än att de har en inverkan på barnet.

 237. Men båda förklaringarna
  kan vara rimliga.

 238. Det här är faktiskt...

 239. ...accepterat och publicerat, en av
  mina doktoranders första studier.

 240. Här är när barnen har höga förvänt-
  ningar på sig själva och höga mål.

 241. "Jag ska gå på universitet.
  Skolan och utbildning är viktigt."

 242. De har mindre sannolikhet
  för depressiva symptom-

 243. -problematiska problem
  med olika typer av symptom-

 244. -framförallt utåtagerande symptom.

 245. Här är den famösa,
  eller infamösa "odds ratio"-

 246. -som min kollega nämnde tidigare.

 247. Den här representerade
  ingen skillnad, ettan.

 248. Det här representerar
  påtagligt mindre sannolikhet-

 249. -i jämförelse med de som har
  låga förväntningar på att ha en...

 250. ...profil, som indikerar problem.

 251. Vidare har vi tittat lite på
  två företeelser i skolan-

 252. -som är väldigt förknippade
  med psykisk ohälsa.

 253. Det är frånvaro...

 254. ...och sannolikhet
  att vara utsatt för mobbning.

 255. Vi har sett att ett positivt klimat
  i skolan förknippas, inte konstigt-

 256. -med mindre sannolikhet för mobbning.
  Till 25 % mindre-

 257. -i den högsta kvartilen av
  Pesak-poäng, jämfört med den lägsta.

 258. Ännu mer intressant är att detta
  är ännu mer synligt bland barnen-

 259. -som inte har samma gynnade sociala
  gruppering som genomsnittet.

 260. Det är ett ännu starkare samband.

 261. Och högre Pesak-

 262. -förknippas med mindre
  genomsnittlig frånvaro.

 263. Vi går lite snabbare.

 264. Sen har vi undersökt skolans klimat,
  mätt av lärare och elever-

 265. -relaterat till olika symptom
  på psykisk hälsa och ohälsa.

 266. Vi har konstaterat, och vi håller
  fortfarande på att undersöka varför-

 267. -en bra skola, som skattas av lärare-

 268. -inte har ett gynnande samband
  med psykisk hälsa.

 269. Däremot kan en bra skola,
  skattad av elever, ha det.

 270. Det är intressant, för elever och
  lärare kanske mäter olika saker.

 271. Vad som är ett positiv klimat
  och en bra skola är lite olika saker.

 272. Vi återkommer till det. Intressant.

 273. Sen har vi också analyserat om...

 274. ...det kan finnas tecken
  i vår arvsmassa-

 275. -som tillkommer i relation
  att miljön är stressig.

 276. Vi har sett att det faktiskt
  finns lite belägg för det.

 277. Det är en artikel vi har skickat in
  och hoppas få publicera snart.

 278. Det är mycket möjligt
  att vår miljö interagerar i-

 279. -att kommunicera med vår arvsmassa
  och omreglerar vår stressrespons.

 280. Ett nytt, intressant fynd. Man har
  sett det i andra livsomständigheter-

 281. -som när man till exempel
  mister en förälder.

 282. Men det är första gången
  det här undersöks i skolmiljön.

 283. Ja, det här är frånvaro.

 284. En preliminär analys.

 285. Hög, bra klimat här...

 286. Antal timmar frånvaro är mindre...

 287. ...hälften så mycket
  som i lägsta tertil.

 288. Det vill säga,
  låga poäng för bra klimat.

 289. Samma sak bland elever.

 290. Och elever med olovlig frånvaro.

 291. Högre i...

 292. ...låga poäng, klimat.

 293. Lägre i bra klimat.

 294. Så är det genomgående.
  Olovlig frånvaro är en prediktor-

 295. -för psykiska besvär senare i livet.

 296. Sammanfattningsvis...

 297. Jag stannar här. Skolans klimat
  är väldigt viktigt att undersöka-

 298. -som ett multidimensionellt begrepp,
  många dimensioner ska undersökas.

 299. Vi är bara halvvägs i att penetrera
  deras inverkan på psykisk hälsa.

 300. Men det kommer.
  Studierna kommer att skörda resultat-

 301. -långt efter min pensionering.

 302. Mobbning och frånvaro tydligt
  relaterade till positivt skolklimat.

 303. I invers, ett inverst samband,
  både bland lärare och elever.

 304. Däremot är riktiga symptom
  på psykisk ohälsa-

 305. -inte lika tydligt relaterade
  till dessa dimensioner.

 306. Vi får se varför i framtiden.

 307. Att ha eller uppleva
  höga akademiska förväntningar-

 308. -medför inte nån större risk
  för mental ohälsa-

 309. -som kanske någon kunde befara.

 310. Det här tar mig till min sista bild.

 311. Jag har en bild till
  som jag gärna diskuterar senare.

 312. Hur kan man integrera
  de här resultaten i skolans arbete?

 313. Men jag har två...favoriter...

 314. ...övertygelser. Den ena summeras
  i det här budskapet-

 315. -som Stephen Hawking,
  som nyss gick bort, uttryckte så här:

 316. "Kunskapens största fiende
  är inte okunskapen"-

 317. -"utan illusionen av kunskap."

 318. Vi gör våra barn en björntjänst-

 319. -verkar Stephen Hawking säga-

 320. -om vi inte ställer de här kraven-

 321. -som de faktiskt
  på nåt sätt efterlyser.

 322. Och den andra övertygelsen jag har,
  kanske lite nyanserad-

 323. -är samma som Anna sa förut.

 324. Är det så att specialpedagogik-

 325. -egentligen bara
  är en bra pedagogik för alla?

 326. Ja, jag slutar här.
  Nej, jag måste tacka!

 327. Jag måste tacka alla personer
  som under alla dessa år-

 328. -har arbetat stenhårt med
  att plocka in dessa data.

 329. Och framförallt de
  underbara deltagarna i vår studie-

 330. -som faktiskt får våra resultat
  via webbsidan och kan...

 331. Barnen mejlar mig ofta: "Hälsa ditt
  team att vi har gjort si och så."

 332. De är jättehärliga.

 333. Tack för att ni lyssnade.

 334. Text: Christina Nilsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur påverkar skolmiljön den psykiska ohälsan hos eleverna? Och vilka faktorer i skolan är det i så fall som påverkar psykisk hälsa eller psykisk ohälsa? Det ska Kupolstudien undersöka, och Maria Rosaria Galanti som är professor i epidemiologi berättar vad som hittills kommit fram i den. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Sociala relationer
Ämnesord:
Elevvård, Psykisk hälsa, Skolan, Skolans socialpsykologi, Skolhygien, Skolpsykologi, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Lyckade arbetssätt för elever med autism

Personer med diagnosen autismspektrumtillstånd kan ofta ha ett repetitivt beteende och svårigheter att utveckla social kommunikation. Samuel L. Odom är professor i specialpedagogik och berättar om hur du kan hjälpa dessa elever i skolan och vilka arbetssätt du kan använda. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Frisk- och riskfaktorer i skolmiljö

Hur påverkar skolmiljön den psykiska ohälsan hos eleverna? Och vilka faktorer i skolan är det i så fall som påverkar psykisk hälsa eller psykisk ohälsa? Det ska Kupolstudien undersöka, och Maria Rosaria Galanti som är professor i epidemiologi berättar vad som hittills kommit fram i den. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Verktyg för känslomässiga kompetenser

Hur kan du jobba med social och känslomässig kompetens i förskolan och skolan? Och hur kan du förhindra och minska beteendeproblem? Vilka manualbaserade program kan du använda i undervisningen, och hur hjälper de barnen? Medverkande: Lilianne Eninger, docent i psykologi; Hanna Ginner Hau, psykolog; Mina Sedem, fil. dr i psykologi. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Samband mellan skola, elevers prestation och hälsa

Hänger skolans styrning och lärares arbetsvillkor ihop med elevers skolprestation, mobbning och psykiska besvär? Ett skolprojekt i Stockholms kommun har tittat på just det. Bitte Modin, professor i medicinsk sociologi, och Mia Granvik Saminathen, doktorand i folkhälsovetenskap, berättar om vad de kommit fram till. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2018

Barn och ungdomars hälsa och välbefinnande

Vad är det som gör att allt fler elever mår sämre, och hur stor del har skolan i barn och ungdomars hälsa och välbefinnande? Mara Westling Allodi är professor i specialpedagogik och berättar om hur debatten om skolan påverkar elever och lärare och vad det är som kan ligga bakom psykisk ohälsa. Inspelat den 14 mars 2018 i Aula Magna på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Malmöforskare föreläser 2015

Varför styr kön och klass fortfarande?

Frida Wikstrand forskar inom arbetsvetenskap och föreläser här om sin undersökning av huruvida yrkesval är baserade på rationella beslut eller om det finns andra förklaringar. Skollagen säger att alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevers studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell bakgrund. Hur kan man hjälpa elever att komma ifrån att låta sådana faktorer styra deras val? Inspelat på Malmö högskola den 20 oktober 2015. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.