Titta

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Om UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Föreläsningar om övergrepp och integritetskränkande brott på nätet, och om hur samhället kan skydda unga från sexuella trakasserier. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Integritet och straffskydd på nätetDela
 1. Vi ska skydda privatlivet.
  Det är inte samma sak som ära.

 2. Privatlivet är information om dig
  själv, som ingen ska få ta del av.

 3. Jag blev glad när jag fick
  det här utredningsuppdraget-

 4. -för jag tyckte det var
  en otroligt angelägen fråga.

 5. Jag fick lära mig mycket. Jag var
  inte ens med i Facebook själv.

 6. En av de första frågorna-

 7. -var ifall utredningen
  skulle ha en Facebook-sida.

 8. Vi insåg att vi då
  kanske skulle behöva moderera den-

 9. -mer än att syssla
  med betänkandetext.

 10. Men det är sällan man som jurist
  får möjlighet-

 11. -att arbeta med straffbestämmelser
  och nykriminalisering.

 12. Therese har gett er en bra kontext
  för det jag ska prata om.

 13. Det är ett smalare område.

 14. Vårt uppdrag gällde inte
  hets mot folkgrupp-

 15. -eller sexualbrott.

 16. Det gällde skyddet
  för den personliga integriteten-

 17. -och de straffbestämmelser
  som hade pekats ut-

 18. -som vi skulle arbeta med.

 19. Det gällde framför allt olaga hot-

 20. -förtal och förolämpning.

 21. Sen ville man ha nåt som gällde-

 22. -spridning av kränkande filmer
  och fotografering.

 23. Det brott som var ett fall framåt-

 24. -handlade om styvpappan
  som hade filmat från en tvättkorg.

 25. Där kunde man inte
  få tag i spridningen-

 26. -utan det var bara fotograferingen
  blev förbjuden.

 27. Jag kommer att prata om kontext
  och beröra Europakonventionen-

 28. -och vill tala lite om historien.

 29. De bestämmelser vi skulle titta på-

 30. -kom till på 60-talet.

 31. Det var före du-reformen.

 32. En del av er
  vet inte vad du-reformen var.

 33. Man bestämde sig för
  att när man träffades-

 34. -så skulle man inte titulera varandra
  med fru Antemar och fru Andersson-

 35. -utan man skulle säga "du".

 36. På den tiden
  fanns det fasta telefoner.

 37. Ville man få fram
  ett snabbt meddelande-

 38. -kunde man skicka ett telegram
  eller springa.

 39. Det måste man veta när man
  tittar på de gamla bestämmelserna-

 40. -som sen domstolarna
  har fått försöka tillämpa framåt.

 41. Vi pratade om att försöka göra det
  bästa av det vi redan hade-

 42. -men vi pratade också om
  ifall vi behövde nåt nytt.

 43. Jag ska använda den här tiden
  till att beskriva det här nya.

 44. Som både Annika Öster
  och Therese var inne på-

 45. -så fanns det grundläggande krav.

 46. Vi började med ett kort kapitel
  som handlade om-

 47. -att svensk lagstiftning måste leva
  upp till Europakonventionens krav.

 48. Det handlade också om balansen
  mellan yttrandefriheten-

 49. -och den personliga integriteten.

 50. Det handlade om det demokratiska
  samtalet som måste finnas överallt.

 51. Teknikutvecklingen innebär faror-

 52. -men i grunden är den nåt fantastiskt
  för det demokratiska samtalet.

 53. #Metoo hade inte hänt utan den.

 54. Jag vill sätta det i en kontext.

 55. Vad krävs av ny lagstiftning?

 56. Vad behöver man veta?

 57. Jag ska försöka hitta den tangent
  jag växlar bild med.

 58. Då behöver man veta mycket mer själv.

 59. Vad får man och får man inte göra?

 60. Jag brukar föreläsa
  på gymnasieskolor.

 61. Jag brukar börja
  med att fråga eleverna:

 62. "Hur många av er är med på sociala
  medier?" Alla räcker upp handen.

 63. "Hur många är ihop med nån?"
  Många räcker upp handen.

 64. "Hur många tror att ni är ihop
  med personen om ett år?"

 65. Då räcker färre upp handen.

 66. Sen börjar vi prata
  om vad man kan göra.

 67. Den som kan saker
  kan också ta makten över sig själv.

 68. Det är ofta det jag pratar om.

 69. Men bestämmelserna som ska gälla
  måste kunna svara på vissa frågor-

 70. -så att man vet var vi är.

 71. Då måste man som enskild veta vad man
  behöver tåla i form av elakheter-

 72. -kränkningar, ryktesspridning
  eller intrång i privatlivet.

 73. Vissa saker måste vi tåla.

 74. Vi kan i alla fall inte tro
  att nån ska bestraffas för det.

 75. Det är samma sak om man ska göra nåt.
  Vad får jag göra?

 76. Var går gränsen? När går jag över
  den? Det tyckte vi var viktigt.

 77. Då handlade det
  om individ till individ.

 78. Men hur mycket ska samhället tåla?

 79. Hur mycket klarar samhället om
  människor blir rädda för varandra?

 80. Det var en viktig utgångspunkt
  för oss.

 81. Det är viktigt att det finns
  en ersättning för kränkning-

 82. -som är mer anpassad till de
  påfrestningar man kan utsättas för-

 83. -när man utsätts för näthat.

 84. Den här regleringen vi nu har
  och som gäller sen den 1 januari-

 85. -tycker jag är ett klart fall framåt.

 86. Vi åkte runt på många ställen
  för att ta reda på mer.

 87. I Finland
  finns sen länge en paragraf-

 88. -om straffrätt för kränkningar
  av privatlivet.

 89. Det var på tiden
  att vi fick den här lagstiftningen.

 90. Då kan man fråga sig vad som är
  den personliga integriteten.

 91. Precis som i Sverige-

 92. -drivs Europadomstolen fram
  av teknikutvecklingen.

 93. Ett av de första rättsfallen
  om privatlivet-

 94. -handlade om en känd person i en
  kunglig familj i ett litet land-

 95. -som hade blivit fotograferad
  av paparazzis.

 96. Tekniken gjorde att det gick att ta
  intima bilder på långt avstånd.

 97. Därför måste man ha med sig-

 98. -att tekniken driver fram
  nya krav på lagstiftaren.

 99. När vi skulle börja
  vårt lagstiftningsarbete-

 100. -gjorde vi ett strategiskt val.
  Det var inte bara juridiskt.

 101. Skulle vi ha ett brott
  som handlar om-

 102. -att man kränker nåns privatliv
  genom att sprida uppgifter-

 103. -eller om att man genom att sprida
  uppgifter kränker nåns privatliv.

 104. Det är en skillnad.

 105. Sprider man uppgifter hamnar man
  i femte kapitlet i brottsbalken.

 106. Då har åklagarna ingen åtalsplikt och
  man får inte brottsskadeersättning.

 107. Kränker man däremot nåns privatliv
  hamnar man i fjärde kapitlet.

 108. Plötsligt har åklagarna åtalsplikt-

 109. -och man
  kan få brottsskadeersättning.

 110. Det var en dealbreaker för oss
  och då valde vi det.

 111. Direktiven hade utgått ifrån-

 112. -att spridningen skulle vara
  kriminaliserad.

 113. Då får man som utredare förankra det.

 114. Då gjorde jag det och fick ett
  nickande från justitiedepartementet.

 115. Därmed kom vi ganska långt.

 116. Det första brott vi kom fram till
  att behövdes-

 117. -skulle ligga i fjärde kapitlet.
  Det heter olaga integritetsintrång.

 118. Det handlar om skydd för privatlivet.

 119. Vi har länge haft förtal
  och ärekränkning. Det skyddar äran.

 120. Vem kan ha en ära? Måste man vara
  40 år och ha jobbat som lagman?

 121. Måste man vara man?
  Kan en bebis ha ära?

 122. Vi kom fram till att äre-begreppet
  kanske börjar bli lite gammeldags.

 123. Man bör mer prata om värdighet.

 124. Från det hade vi en diskussion.

 125. Vi ska skydda privatlivet.
  Det är inte samma sak som ära.

 126. Privatlivet är information om dig
  själv, som ingen ska få ta del av.

 127. Bara du ska bestämma över det.

 128. Ingen annan
  har rätt till din integritet.

 129. Du har alltid rätt
  till din integritet.

 130. Ära är vad andra tycker.
  Det här handlar om dig själv.

 131. Utifrån det formade vi ett straffbud
  som hette olaga integritetsintrång.

 132. Det handlar om det värsta
  man kan råka ut för som människa.

 133. Bilder på eller spridning
  av uppgifter om någons sexualliv-

 134. -sexuella handlingar,
  preferenser och kontakter-

 135. -har du rätt att hålla för dig själv.

 136. Ingen annan
  har rätt att veta det om dig.

 137. Vi tyckte att det skulle ingå-

 138. -bilder på eller uppgifter
  om nån annans hälsotillstånd.

 139. Självklart kanske inte
  om man är förkyld-

 140. -men däremot om man
  har gjort en abort-

 141. -eller om man har HIV eller cancer.

 142. Allt sånt är privat. Det handlar inte
  om ära, men det är privat.

 143. En annan angelägen sak
  att få med var-

 144. -bilder på eller uppgifter
  om nån som har utsatts för ett brott-

 145. -som innefattar angrepp mot person,
  frihet eller frid.

 146. Vi ville komma åt
  det som heter "happy slapping".

 147. Det är att man slår nån och filmar
  det och läger upp det på nätet.

 148. Vi ville också komma åt
  att det inte ska kunna spridas-

 149. -filmer om målsägande i brottsmål.

 150. Vi ser det ofta.

 151. Det fall vi tänkte på var det första
  Arboga-målet, om jag får säga så-

 152. -med den mamma
  som hade två barn som dödades.

 153. De barnens bilder
  spreds ganska ordentligt.

 154. Det ville vi komma åt.

 155. Vi ville också ha med bilder på nån
  i en utsatt mycket situation-

 156. -t.ex. nån som omhändertas.
  Den kanske är svårt berusad.

 157. Det är privat.

 158. Personer som försöker begå självmord.
  Det får man inte heller sprida.

 159. Trafikoffer... Det är ett
  jätteproblem vid trafikolyckor.

 160. När folk ser en trafikolycka stannar
  de inte och ringer efter hjälp-

 161. -utan de stannar och filmar
  och lägger ut på Facebook.

 162. Det finns många tråkiga beteenden
  som vi ville komma åt.

 163. Och, självklart, bild på någons
  helt eller delvis nakna kropp-

 164. -i en situation som gör
  att man tycker att det är privat.

 165. Vi vill komma åt privat
  och integritetskänslig information.

 166. Allt det här
  är ju inte alltid straffbart.

 167. Det ska vara fråga om spridning-

 168. -som är ägnad
  att medföra kännbar skada.

 169. Alla exemplen jag har gett är ju det.

 170. Sen har vi en regel som säger-

 171. -att spridning, som med hänsyn
  till syftet är försvarlig-

 172. -inte ska vara straffbar.
  Jag ska ge er ett konkret exempel.

 173. För några år sen så filmade SVT-

 174. -ett nyhetsreportage om två barn-

 175. -som blev omhändertaga
  på Malmö central.

 176. Polisen låg på dem-

 177. -för att få fast dem
  i sitt ingripande.

 178. Barnen var i en utsatt situation.
  Skulle man få sprida filmen?

 179. Ja, det var viktigt.

 180. Man filmade de utsatta barnen
  och reportaget handlade om det.

 181. Där får domstolarna göra
  samma slags överväganden-

 182. -som man gör i dag i förtalsbrott.

 183. Straffet för det här brottet
  av normalgraden är-

 184. -böter eller fängelse i högst två år
  och det ligger under allmänt åtal.

 185. Det innebär att åklagaren,
  om brotten anmäls, ska åtala.

 186. Sen finns det en grov straffskala-

 187. -och då kan fängelse utkrävas
  upp till fyra år.

 188. Det handlar
  om särskilt allvarlig spridning.

 189. När man sprider en film
  på nån som har sex-

 190. -och skickar den till alla dagis-

 191. -anger adressen och talar om vem som
  är barn till personen på filmen-

 192. -kan straffvärdet åka upp mycket.

 193. När det gäller olaga hot-

 194. -så är det precis som Therese sa.

 195. Olaga hot har ju gällt sen tidigare.

 196. Men det är några saker
  vi har föreslagit-

 197. -som gör att olaga hot-paragrafen är
  mer användbar nu, gällande näthat.

 198. Olaga hot har förut varit-

 199. -riktat mot hot mot att skada
  någons person eller egendom.

 200. "Jag ska slå sig.
  Jag ska slå sönder din bil."

 201. Det har inte varit olaga hot att hota
  friden - den personliga integriteten.

 202. Numera är det det.

 203. Det handlar inte bara om saker
  eller den mänskliga fysiken-

 204. -utan också
  om någons frid och frihet.

 205. Numera kan man komma åt-

 206. -om nån hotar nån med att begå
  ett olaga integritetsintrång.

 207. "Om du gör slut, ska du veta
  att jag har filmer på dig."

 208. Det blir olaga hot.

 209. Sen kommer man åt annat
  som har varit svårt att komma åt-

 210. -som "jag vet var du bor".
  Då hotar man om hemfridsbrott.

 211. Olaga hot-paragrafen har blivit
  vidare, och den kan användas-

 212. -i fler situationer
  som hänger ihop med näthat.

 213. Vi har också ändrat paragrafen
  men kanske inte så mycket-

 214. -i förhållande till
  hur den redan tillämpas.

 215. Förr skulle ett hot vara ägnat
  att framkalla "allvarlig fruktan".

 216. Det låter som att man ska bli så rädd
  att man blir helt ifrån sig.

 217. Numer står det "allvarlig rädsla"-

 218. -och det speglar mer
  hur domstolarna redan tillämpar det.

 219. Nu ska jag gå in på ofredande.
  Det är en gammal bestämmelse-

 220. -där det stod "den som medelst
  skottlossning stör någon".

 221. Men det handlar
  om störande kontakter-

 222. -som skadar någons frid,
  kan man säga.

 223. Numer gäller den
  störande fysiska kontakter-

 224. -som inte är olaga tvång
  eller misshandel-

 225. -men också t.ex. att mejlbomba nån.

 226. Förr fanns ett krav på att man
  skulle uppfatta störningen-

 227. -samtidigt som den företogs.

 228. Det var lite osäkert i praxis och då
  sa vi att det inte behövs alls.

 229. Om nån skriver
  och skickar en massa sms-

 230. -så räcker det att det kommer fram
  när jag sätter på min telefon-

 231. -för att det fortfarande
  ska vara straffbart.

 232. Jag ska ta upp två saker till
  i samband med det Therese sa.

 233. En sak är-

 234. -att vissa enstaka yttranden
  numer kan bli ofredande.

 235. Det började med en dom
  i Svea hovrätt.

 236. Journalisten Irena Pozar-

 237. -hade fått ett meddelande där någon
  hatade henne genom att säga-

 238. -att nå borde köra upp ett föremål
  i en intim del av hennes kropp.

 239. Frågan var om ett enstaka yttrande
  kan vara ofredande.

 240. Svea hovrätt besvarade det med:

 241. "Nej, det är det inte.
  Men det kanske borde vara det."

 242. Detta skickades till riksåklagaren
  som skickade det till oss.

 243. Numer står det i förarbetena
  till den nya lagen-

 244. -att i såna här situationer så
  kan det räcka med ett enda tillfälle.

 245. Ett annat exempel är-

 246. -när man riktar sig mot nån som
  är särskilt utsatt, t.ex. ett barn.

 247. Säger man "du borde dö" till sitt
  barn, räcker det med ett yttrande.

 248. Eller när man säger det till nån
  som försöker ta livet av sig...

 249. Därför har den här paragrafen blivit
  mer användbar i dessa sammanhang.

 250. När det gäller grovt förtal
  och förolämpning-

 251. -så föreslog vi en ny bestämmelse
  av förtalsparagrafen-

 252. -men där blir det dubbelt
  på yttrandefrihetshållet.

 253. De som värnar yttrandefriheten
  vill ha ett rättsligt skydd.

 254. Samtidigt vill de
  kunna använda yttrandefriheten.

 255. Förtal är ett grundlagsbrott.
  Vi föreslog en ganska enkel sak.

 256. Förtal är när man går på nåns ära.

 257. Man anklagar nån
  för att ha begått ett brott-

 258. -gjort nåt klandervärt i sitt
  levnadssätt, eller nåt annat.

 259. Vi föreslog att man skulle ta bort
  "klandervärt i sitt levnadssätt"-

 260. -för det enda som stod i förarbetena,
  som kom på telegramtiden-

 261. -var att man var frånskild.
  Det tyckte vi var ganska gammeldags.

 262. Men det blev inte som vi ville.

 263. Lagstiftaren behöll förtalsbrottet
  som det är.

 264. Däremot fick vi igenom en ändring
  när det gällde spridningsrisken-

 265. -när man ska bedöma
  om ett förtalsbrott är grovt.

 266. Sen fick vi igenom ändringen
  att man kan få brottsskadeersättning.

 267. När det gäller förolämpning
  försökte vi oss på-

 268. -att ta bort det gamla begreppet
  "ära"-

 269. -och i stället prata om ett brott som
  skyddar självkänslan och värdigheten.

 270. Det blir då lite enklare när man ska
  tillämpa den om barn är brottsoffer.

 271. Det är fortfarande inte åtalsplikt-

 272. -och man är väldigt ensam
  kring brottet-

 273. -men det är en modernare tillämpning.

 274. Nu ska jag raskt gå in på nåt...

 275. Ni kanske tror att Therese och jag
  har samarbetat-

 276. -men det har vi inte gjort.

 277. Det finns nåt som heter BBS-lagen.

 278. Det är en konstig lag
  som kom till för länge sen-

 279. -och den handlar
  om elektroniska anslagstavlor.

 280. Det var den IT-lösning
  man behövde ha-

 281. -när man skulle börja sälja varor
  med hjälp av teknik.

 282. Sen kom man på att det var ganska
  viktigt att titta på-

 283. -vad som i övrigt lades in
  på de här "anslagstavlorna".

 284. Då införde man att,
  om man har en sån anslagstavla-

 285. -så har man tillsynsplikt.
  Vissa meddelanden-

 286. -som uppenbarligen är brott,
  t.ex. hets mot folkgrupp-

 287. -måste man ta bort
  annars kan man straffas.

 288. Det är en jättedålig lagstiftning
  för den är gammal.

 289. Vi hann inte modernisera den
  inom ramen för vårt uppdrag.

 290. Jag skulle gärna göra det
  men den är fortfarande användbar.

 291. Vi föreslog att man skulle lägga till
  två brott som nu finns.

 292. Om ett meddelande uppenbarligen
  är ett olaga integritetsintrång-

 293. -t.ex. en sexfilm,
  eller ett olaga hot-

 294. -måste man ta bort detta.

 295. Frågan är då vem som ska ta bort det.

 296. Där kan man ha olika synpunkter.

 297. Vi hade mycket samarbete
  med bl.a. Facebook.

 298. Vore det inte bra om Facebook
  tog bort allt det här?

 299. Vill ni att Facebook
  ska gå in på er sida och gallra-

 300. -innan ni själva får se det?
  Nja, det där är ganska svårt.

 301. Man ska vara medveten om att om
  man själv har en Facebook-sida...

 302. ...ska man titta på
  vad som ligger där.

 303. Det kloka spåret är att de stora
  förmedlarna av dessa plattformar-

 304. -ser det som en marknadsföringsfråga
  och en förtroendefråga-

 305. -att såna meddelanden ska tas bort.

 306. Det är svårt. Ska en robot
  ta bort alla våldsfilmer?

 307. Ibland kanske det är bra
  att det sprids filmer av övergrepp.

 308. Icke-demokratiska övergrepp på
  medborgare i andra länder är våld.

 309. Vi har hela tiden den här balansen-

 310. -mellan yttrandefriheten
  och privatlivet.

 311. Den kommer att vara svår.
  Tekniken kommer att utmana oss.

 312. Men i levande livet,
  när vi tillsammans arbetar-

 313. -kan vi komma väldigt långt
  genom att veta vad vi själva gör-

 314. -och genom att lära våra ungdomar.

 315. "Hur mycket vill du sprida
  om dig själv?"

 316. Om man skulle be alla här
  som har en Facebook-sida...

 317. ...att svara på när de gick igenom
  sina sekretessinställningar...

 318. ...kanske man
  skulle börja fundera över det.

 319. Väldigt mycket kan vi komma åt
  med egen kunskap. Det är makt.

 320. Vi kan bestämma vad vi ska lägga ut.
  På vår domstol har vi vissa mål-

 321. -och då bestämmer vi tillsammans
  hur vi ska göra för att täppa till.

 322. Man ska inte behöva göra så
  men man kanske ändå måste.

 323. Med den lagstiftning vi har i dag
  så är det ett fall framåt.

 324. Man kan få brottsskadeersättning
  för olaga integritetsintrång.

 325. Man kan få brottsskadeersättning för
  grovt förtal. Det är ett fall framåt.

 326. Det kommer alltid att finnas
  svårigheter med teknik-

 327. -och vilket land som sändaren
  har suttit i.

 328. Men jag tror
  att man kan komma ganska långt.

 329. Om man får ett meddelande
  som är kränkande-

 330. -så kan man ta en skärmdump.
  Då kan polisen hålla förhör.

 331. Man kan med hjälp
  av vanliga utredningsmetoder-

 332. -komma framåt.

 333. Även om lagstiftningen har blivit
  bättre, så är det här en fråga-

 334. -som vi alla behöver jobba med-

 335. -genom att bli mer medvetna
  och hjälpa varandra.

 336. Glöm inte att teknikplattformar
  är nåt bra. Glöm inte #metoo.

 337. Det tänkte jag sluta med.

 338. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Integritet och straffskydd på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot och förtal via internet. Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen? Gudrun Antemar är lagman vid Stockholms tingsrätt och har lett en offentlig utredning om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Hon berättar om vad teknikutvecklingen innebär för straffskyddet och om hur lagstiftningen bör moderniseras. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Brottsoffer, Internet, Juridik, Personlig integritet, Politik, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Straffrätt
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelse

Näthat kan ha stor effekt på människors psykiska mående, och utan rättsligt skydd kan näthatet tysta människor. Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet, har undersökt vilka möjligheter brottsoffer har till upprättelse vid hot och kränkningar på nätet. Hon berättar om sin forskning och redogör för vilket slags rättsligt skydd lagstiftningen ger mot brott som till exempel kränkningar och förtal. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn och unga som brottsoffer

Misshandel mot barn utgör 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott, enligt statistik från BRÅ. Barn är även mer utsatta i kontakten med rättssystemet. Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, redogör för vad forskningen säger om barnmisshandel och brottsutsatta barns möte med socialtjänsten och rättsväsendet. Hon berättar även om vad barn efterfrågar i kontakten med vuxna och om hur rättsväsendet måste anpassas till barn. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Runt 7,5 procent av barn med erfarenhet av sexuella övergrepp var första gången utsatta av någon de lärt känna via internet. Det visar en undersökning som Stiftelsen Allmänna barnhuset låtit genomföra. Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Stiftelsen Allmänna barnhuset, berättar bland annat om vad offren för sexuella övergrepp har gemensamt och om vad som påverkar barnets mående efter ett övergrepp. Hon ger också några råd om hur vuxna kan bemöta barn som har utsatts för övergrepp på nätet. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Sexuella brott mot barn inom idrotten

Vittnesmålen i #metoo har visat att sexuella övergrepp förekommer i alla delar av samhället och att den som utsätts ofta är ung och står i beroendeställning till förövaren. Bris samarbetar med Riksidrottsförbundet för att öka tryggheten för barn inom idrotten. Detta panelsamtal lyfter frågan om vad som behöver förändras och hur föreningslivet kan agera för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Sara André, kurator Bris, och Frida Persson, verksamhetsledare Sverige Futebol dá forca. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Samtal om kränkningar på nätet

Ska övergrepp och kränkningar på internet ses som en isolerad företeelse eller en del av en större struktur? Vad måste göras för att förebygga kränkningar på nätet, och vem har ansvar för att göra det? Det är några av frågorna som diskuteras av en panel bestående av Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt, Carl Göran Svedin, professor emeritus på Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, och Zandra Kanakaris, ordförande för Unizon. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Integritet och straffskydd på nätet

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot och förtal via internet. Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen? Gudrun Antemar är lagman vid Stockholms tingsrätt och har lett en offentlig utredning om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Hon berättar om vad teknikutvecklingen innebär för straffskyddet och om hur lagstiftningen bör moderniseras. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Roande och oroande om datorspel

Dataspel i Tekniska museets verksamhet

Hur fångar man intresset för teknik? Tre personer på Tekniska museet berättar om sina respektive verksamheter och hur de arbetar för att nå publiken genom forskningsprojekt, event och pedagogisk verksamhet. Medverkande: Peter Du Rietz, Linda Sandberg och Tomas Ribba. Inspelat den 12 april 2016 på Tekniska museet i Stockholm. Arrangör: Tekniska museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning