Titta

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Om UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Föreläsningar om olika sällsynta diagnoser, vad som utmärker dem, hur det är att leva med dem, vilken behandling som finns, samt hur vården kan bli bättre på att bemöta patienter med sällsynta diagnoser. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Till första programmet

UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018 : Sällsynta utmaningar - ett panelsamtal om sällsynta diagnoserDela
 1. Vi är olika, vi är stöpta på olika
  sätt, även om vi alla är sällsynta.

 2. Därför behöver man titta på
  vad varje individuell familj behöver.

 3. Välkomna tillbaka allihop. Det är
  fantastiskt härligt att höra sorlet.

 4. Det tyder ju på
  att det är mycket erfarenhetsutbyte.

 5. Det har jag också sett
  genom seminarierna här.

 6. Nu går vi in i den avslutande delen
  av den här sällsynta dagen-

 7. -och då ska vi ha en paneldiskussion
  på temat "Sällsynta utmaningar".

 8. Nu är det ganska många av er
  som har synts väldigt mycket i dag.

 9. Andra har inte varit med så mycket,
  så jag går igenom alla i panelen.

 10. Och det är, från ert håll
  vänster i bild, Anna Hallgren.

 11. Du har ju stor egen erfarenhet
  av sällsynta diagnoser.

 12. Och här representerar du perspektivet
  att leva med en sällsynt diagnos.

 13. Och Christopher Lindberg,
  överläkare och docent-

 14. -på Neuromuskulärt Centrum
  på Sahlgrenska.

 15. Och du representerar perspektivet
  specialistsjukvård, vuxen.

 16. Niklas Darin, du är överläkare
  vid Drottning Silvias barnsjukhus-

 17. -och leder
  Centrum för sällsynta diagnoser.

 18. Du representerar perspektivet
  specialistsjukvård, barn.

 19. Matilda Utter, distriktsläkare
  och specialist i allmänmedicin.

 20. Du representerar perspektivet
  primärvård.

 21. Men du har en stor erfarenhet
  av vuxenhabilitering också.

 22. Elisabeth Wallenius, ordförande
  i Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

 23. Och precis till höger om mig
  sitter Barbro Westerberg-

 24. -som är medicinsk läkare, överläkare.

 25. Och inom barnneurologi, barnhabili-
  tering, har du lång erfarenhet.

 26. Du representerar perspektivet
  habilitering och hälsa i panelen.

 27. Vi ska nu röra oss kring olika teman.
  När vi planerade den här konferensen-

 28. -såg vi några områden
  där det finns stora utmaningar:

 29. Hur kan det vara att leva
  med en sällsynt diagnos som vuxen?

 30. Vem kan jag vända mig till i vården?
  Hur kan samordningen bli bättre?

 31. Det har märkts i dag
  på de olika seminarierna-

 32. -att det är ämnen
  som gärna diskuteras.

 33. Vi vill prata om vad det är
  som fungerar i dag-

 34. -vad som behöver utvecklas och
  hur vi ska få till det i framtiden.

 35. Vi har fått in några frågor på mejl
  som jag tänkte försöka väva in-

 36. -och blir det tid över tänkte vi
  släppa in frågor från publiken.

 37. Men om vi börjar med det här att vara
  vuxen och ha en sällsynt diagnos.

 38. Vi vet att det finns
  många specialister på barnsidan-

 39. -där man
  har ett holistiskt perspektiv.

 40. När man ska in i vuxensjukvården blir
  det som Paul Uvebrant brukar säga:

 41. Man ramlar isär i en massa
  olika organ som ska tas om hand.

 42. Och man blir beroende
  av väldigt många olika experter.

 43. Vi ska glida in
  på transitionen från barn till vuxen.

 44. Men till att börja med vill jag
  vända mig till dig, Elisabeth.

 45. Du som representerar så många grupper
  som har så vitt skilda behov-

 46. -hur är det för era medlemmar att
  leva med sällsynt diagnos som vuxna?

 47. Vad är det som funkar bra
  eller hyggligt?

 48. -Och vad skulle kunna utvecklas?
  -Ja, det är flera saker.

 49. Precis som du säger är det ju väldigt
  olika diagnoser och olika problem.

 50. Det beror dels på hur beroende jag är
  av specialisterna-

 51. -och under hur lång tid.
  För många uppfattar jag-

 52. -att det behovet
  kanske minskar med åldern.

 53. Det kanske är det akuta under
  barnsjukvården som är det viktiga.

 54. Barnsjukvården
  håller ju ändå ihop bättre-

 55. -men kanske inte alltid så
  tillfredsställande som vi har trott.

 56. Det finns exempel från barnsjukvård
  också som inte håller ihop.

 57. Men sen får jag som vuxen
  också andra problem.

 58. Det är nästan ännu svårare
  att hantera.

 59. Det som du och jag
  satt här och pratade om:

 60. En primärvård som har jättesvårt
  att tackla den här problematiken.

 61. Jag har specialistkontakter
  och ska ha primärvård.

 62. Då är det lite svårt för mig
  att ha tilltro till en primärvård-

 63. -även när jag söker för snuva eller
  vad som helst som drabbar oss alla.

 64. Primärvården
  har svårt att tackla det-

 65. -och jag som patient kan ha svårt att
  tackla att man inte har förståelse.

 66. Så att... Nu har jag glömt frågan.

 67. "Vad var det
  som var svårt som vuxen?"

 68. Ja, det är hela vårdsystemet
  som uppfattas som svårt.

 69. Vi har ju pläderat
  för att hitta lösningar-

 70. -där primärvården har
  en naturlig ingång till kunskapen-

 71. -för att veta: "Kan jag behandla
  urinvägsinfektionen på vanligt sätt?"

 72. Nu tar jag det som ett exempel.
  "Eller vart ska jag vända mig?"

 73. Och även att jag som vuxen
  som har diagnosen-

 74. -har nånstans att vända mig
  när primärvården fallerar.

 75. Det skulle vara
  oerhört viktigt och värdefullt.

 76. Sen handlar det också...
  Nu tar jag tid här.

 77. Väldigt många av syndromdiagnoserna
  har också kognitiva problem.

 78. Och vi brukar ju ofta prata
  om den här gråzonsproblematiken.

 79. Att ha en diffus kognitiv nedsättning
  som gör att min motor inte fungerar.

 80. Har jag en svår utvecklingsstörning
  kanske nån annan stöttar mig.

 81. Men om det förväntas att jag ska
  klara mig själv är det jättesvårt.

 82. Och de grupperna har väldigt svårt
  att få korrekt och bra vård.

 83. -En extra utsatt grupp.
  -Mycket utsatt.

 84. Jag tittade på kraniofacial kirurgi.
  Om jag har ett avvikande utseende-

 85. -eller nåt annat speciellt
  som sticker ut också... Ja.

 86. Men du pratade om att primärvården
  skulle kunna vara en ingång.

 87. Upplever man att det är så i dag,
  att det fungerar?

 88. Generellt är det jättesvårt att ha
  en sällsynt diagnos i primärvården.

 89. Det finns jätteduktiga primärvårds-
  läkare, men här får vi generalisera:

 90. Primärvården för sällsynta diagnoser
  är superdålig.

 91. -Tack.
  -Det var ord och inga visor.

 92. Ska vi lämna ordet
  till primärvårdsrepresentanten?

 93. Ja, jag är också ganska sällsynt
  eftersom jag sitter här-

 94. -och är primärvårdsläkare och
  intresserad av sällsynta diagnoser.

 95. För det är vi ju inte i primärvården,
  hörde jag.

 96. Och det ligger ju lite
  i allmänmedicinens natur och begrepp-

 97. -att vi sysslar med det vanligaste.

 98. Vi sysslar
  med de stora folksjukdomarna och så.

 99. Så på det sättet
  kan ju aldrig sällsynta diagnoser-

 100. -varje diagnos, utredning och
  behandling, ligga på primärvården.

 101. Det kan inte vara primärvård.
  Det måste vara specialistvård.

 102. Men som primärvårdsläkare
  eller allmänmedicinare-

 103. -så tycker jag ju att
  ett utmärkande drag för allmänläkare-

 104. -är att man är väldigt nyfiken
  på väldigt mycket.

 105. Och framför allt är man nyfiken på
  individen och individens situation.

 106. Där är det egentligen ingen skillnad
  på att ha en sällsynt diagnos-

 107. -och att ha haft en hjärtinfarkt
  och vara änkeman-

 108. -och ha två barnbarn
  som bor i New York och... Ja.

 109. Det där vill jag ju gärna veta
  om mina patienter.

 110. Och då kan jag ju lika gärna veta att
  man har en sällsynt diagnos också.

 111. När vi pratade lite grann innan-

 112. -så beskrev du nånting som speglar
  det som vi får höra på Ågrenska-

 113. -där vi bedriver vuxenvistelser
  för vuxna med sällsynt diagnos.

 114. Det finns oftast inga specialister
  på vuxensidan-

 115. -när det gäller sällsynta diagnoser,
  om man generaliserar rakt av.

 116. Många av våra föreläsare
  är pediatriker.

 117. Vi ser att de vuxna i stor omfattning
  är kopplade till en primärvårdsenhet.

 118. Man har varierande erfarenheter.
  Det kan fungera bra eller mindre bra.

 119. Men som primärvårdsläkare,
  får man förutsättningar-

 120. -för att bedriva en bra verksamhet
  för personer med sällsynta diagnoser?

 121. Alla har ju en koppling till
  primärvården för vanligare åkommor.

 122. Även när man har en sällsynt diagnos
  blir man ju sjuk på andra sätt.

 123. Det här att det fungerar olika bra-

 124. -det gäller ju för alla
  med kroniska diagnoser, till exempel.

 125. Primärvården i dag, vet vi väl alla,
  är väldigt pressad.

 126. Och där hoppas jag väl mycket
  på de här satsningarna-

 127. -som är på väg.

 128. Man har pratat om att de är på väg
  väldigt länge - men nu, kanske.

 129. Men där är en förklaring till att
  förutsättningarna inte är de bästa-

 130. -för att ha den där extra tiden till
  att läsa den lilla informationen-

 131. -på Socialstyrelsens sida,
  eller att googla nånting eller så.

 132. Så det är ju en brist.

 133. Att det är pressat i tid och i krav
  på produktion och såna saker.

 134. Men sen är det ju också så
  att man som primärvårdsläkare-

 135. -inte har nånstans att vända sig
  med de frågor som uppkommer.

 136. Har det här
  med den sällsynta diagnosen att göra-

 137. -eller är det nåt helt annat?

 138. Det är vanligt att skriva remisser
  och få dem i retur.

 139. Det är inte helt ovanligt.

 140. Och när man skriver remisser hamnar
  de ibland hos dig, Christopher.

 141. Och du bedriver ju nånting,
  och jag vill hävda-

 142. -att vi hör väldigt ofta väldigt goda
  vitsord om teamet som du har skapat-

 143. -som är ett multidisciplinärt team på
  vuxensidan för vissa sjukdomsgrupper.

 144. Du har lyckats bra med att skapa ett
  sånt här team som hålls som föredöme.

 145. Hur har du lyckats skapa
  ett sånt här team-

 146. -och varför finns det inte
  för alla vuxna diagnosgrupper?

 147. Tack. Jag vet faktiskt inte
  vad framgångsfaktorn egentligen är.

 148. Men det är gynnsamma förutsättningar.

 149. En grundförutsättning vad gäller
  möjlighet att rekrytera personal-

 150. -att ha intresserad personal,
  att själv vara nyfiken-

 151. -och att ha nyfikna
  och engagerade medarbetare.

 152. Och att lära av patienten och
  få mycket tillbaka från patienterna.

 153. Från att ha arbetat som neurolog
  utan ett team runtomkring sig-

 154. -till att sen arbeta med ett team...

 155. Jag skulle inte vilja gå tillbaka
  till att arbeta som ensam neurolog-

 156. -för teamet tillför så mycket mer.

 157. Fler ögon och öron som ser och hör
  patienternas problem-

 158. -aspekter
  och möjligheter till lösning.

 159. Det de berättar för doktorn
  kanske inte alltid är det viktigaste.

 160. Mycket viktigt kan komma
  i samband med provtagningen.

 161. Karin tar prover på patienterna,
  tar EKG-

 162. -och då kommer nåt annat viktigt upp
  som vi gemensamt diskuterar.

 163. Och sen är det kanske fysioterapeuten
  som ska kontakta patienten-

 164. -och lösa det på hemmaplan.
  Detta angående förutsättningarna.

 165. Lyckliga omständigheter har gjort
  att vi har kunnat bygga upp ett team.

 166. Sen tror jag att varför det inte
  finns inom vuxenvården i övrigt...

 167. Det skulle ju vara väldigt bra
  om det fanns.

 168. Och jag tror att det är resursbrist,
  helt enkelt.

 169. De andra teamen, Movement Disorders,
  parkinsonteamet-

 170. -stroketeam,
  MS-centrum inom vuxenneurologin-

 171. -hade gärna haft ytterligare
  fysioterapi- och kuratorsresurser-

 172. -utöver det de har,
  liknande den struktur vi har.

 173. Men de har inte haft tillfälligheter
  så att de har kunnat starta det-

 174. -och därmed
  så har de inte kunnat göra det.

 175. Och därför tror jag att de
  skulle mycket väl vilja göra det-

 176. -om förutsättningarna gavs.

 177. Får jag säga en sak,
  som faktiskt ändå tillhör ditt team?

 178. Jag kommer på läkarbesök
  en gång om året eller vartannat år.

 179. Vad ni även hjälper till med,
  tycker jag-

 180. -är att ge oss patienter
  en fot i baken.

 181. Jag har alltid skickat: "Nu är det
  slut på recept, jag behöver detta."

 182. Då har jag fått tjusiga brev:
  "Jag kan inte hålla på med det här."

 183. "Det här kan du få av primärvården."

 184. Och för mig, då...
  Jag var feldiagnostiserad i 25 år.

 185. Efter en olycka lyckades Christopher,
  när jag hamnade hos honom, reda ut-

 186. -att jag hade nemalinmyopati. Då blev
  teamet min största trygghet ett tag.

 187. Men sen är vi många
  som behöver teamet.

 188. Efter några år hade jag inte
  de primära behoven att få all hjälp-

 189. -för då hade jag lärt mig att
  faktiskt leva med det här sällsynta.

 190. Då är det mitt ansvar som vuxen, när
  jag inte har en utvecklingsstörning-

 191. -utan är yrkesarbetande och mamma
  och klarar livet för övrigt.

 192. Då är det samtidigt mitt ansvar
  att ta ansvar för mitt eget liv.

 193. Där har neuromuskulärt centrum
  hjälpt mig.

 194. Jag blev arg när sjukgymnasten sa...

 195. ...att jag borde få hjälp på hem-
  habiliteringen. "Men ni kan det här!"

 196. "Ja, vi kan det. Och kan de inte,
  så ringer de till oss."

 197. När jag blir sjuk utomlands har jag
  papper som Christopher har skrivit.

 198. När jag hamnar på akuten i New York
  säger jag: "Det här är mitt problem."

 199. Och så har Christopher skrivit,
  och så finns det ett nummer-

 200. -att söka experten i Sverige på.

 201. Så ni gör det bra för oss patienter.

 202. Vissa kan inte hålla på och mala,
  för det finns inte resurser.

 203. Jag är en av dem
  som kan prata för mig själv-

 204. -och får lära mig att göra det.

 205. Där anser jag att det är ert ansvar
  att hjälpa oss med det.

 206. Men det är också
  habiliteringens ansvar-

 207. -att redan på barnhabiliteringen
  lära barnen om deras diagnoser.

 208. "En vacker dag ska du
  gå till Försäkringskassan själv."

 209. "Du ska titta
  på bilanpassning själv."

 210. "Du har ansvar
  för dina läxor i skolan."

 211. Det är ett jättestort hopp
  mellan barn- och vuxenhabilitering.

 212. Jag har jobbat som habiliterings-
  kurator, och såg ju mina patienter.

 213. Det var ingen som hade puffat för
  detta. Inte på föräldrarna heller.

 214. Föräldrarna stod där helt livrädda.

 215. Det var som att kasta dem utför
  ett stup. De hade ingen fallskärm.

 216. Där ser jag att det ligger
  ett stort ansvar på sjukvården.

 217. Mina mediciner i dag -
  ja, jag går till min läkare.

 218. Jag gick till en vårdcentral och sa:
  "Hej, jag är jättebra som patient."

 219. "Nu får ni lära er mycket."
  Och det har de fått.

 220. Jag använder mediciner som egentligen
  är till för en annan sjukdom.

 221. Men den medicinens bieffekter
  hjälper mig i stället.

 222. Den läkaren hade ingen aning om det.
  Jag hade en lapp från lungläkaren-

 223. -där lungläkaren hade skrivit:
  "Skriv ut det här. Ring mig."

 224. Och så fick min primärvårdsläkare
  förståelse-

 225. -för varför jag skulle ha
  antidepressiv medicin.

 226. "Varför ska du ha antidepressiva?
  Du är ju glad!"

 227. Ja, men det hjälper mig
  att inte få så mycket slem.

 228. Men jag behöver inte ha dosering
  som om jag var deprimerad.

 229. Och där tycker jag
  att det är jätteviktigt.

 230. Och där är det jag som patient som,
  om jag har den förmågan-

 231. -ska ansvara för min egen sällsynthet
  och se till att jag får hjälp.

 232. För vi har ändå bara
  en viss påse med pengar.

 233. -Tack.
  -Ja, tack.

 234. Vi har bara en påse med pengar. Det
  gäller att hantera den förnuftigt.

 235. Först ska jag fråga Barbro och
  Niklas, men sen kommer du in, Lisa.

 236. Barbro, du hör ju detta med att man
  behöver förbereda sig tidigt-

 237. -för att komma in i övergångar.
  Vad gör du för reflektioner runt det?

 238. Vi har börjat bli bättre på det.

 239. Vi har grupper där vi pratar
  med barnen om deras diagnos.

 240. BIG-grupper, Barn I Grupp,
  som försiggår.

 241. Och vi pratar med föräldrar
  om hur de kan prata med sina barn.

 242. Just om diagnosen.
  Det är viktigt att förbereda.

 243. Först måste man nog ta föräldrarna,
  för de kan vara för överbeskyddande.

 244. Börjar man tala om det
  så inser man som förälder-

 245. -att de ska föra över det
  till barnet, om de nu kan det.

 246. Och jag tänkte på det
  som du sa om mediciner.

 247. Jag nämnde när jag pratade
  om habilitering på ett seminarium-

 248. -att vi är läkare, men vi
  är neurologer, inte allmänläkare.

 249. Därför kan vi inte skriva ut salvor
  och så. Det ska primärvården göra.

 250. När man är barn så finns det
  barnläkare också som en kontakt.

 251. Och vi har kontakt med barnläkarna
  och utbyter erfarenheter.

 252. Så jag håller med om att vi
  är specialläkare, kan man säga.

 253. Vi måste bli bättre på att berätta
  för barnen att de snart blir vuxna.

 254. -Det är en utmaning.
  -Hur bör en sån process se ut?

 255. Det beror på förutsättningarna. Utan
  intellektuell funktionsnedsättning-

 256. -kan man börja tidigt,
  gärna vid tolv års ålder.

 257. Nu protesterar jag.
  Då är det för sent.

 258. -Jaha. Nio?
  -Nej. När Wilma började förskolan...

 259. ...stod hon med sin pappa
  framme i klassrummet-

 260. -och beskrev att hon hade en sällsynt
  diagnos. Hon kunde inte uttala den-

 261. -men hon kände till sina symptom.

 262. Vid tolv är den ungen redan mobbad-

 263. -för att den inte har ord
  för vad det är med den.

 264. Man behöver inte kunna sin diagnos,
  men att vänta...

 265. Jag menade inte så. Jag menade
  förberedelser för att bli vuxen.

 266. En ettåring kan se att jag är
  annorlunda. Då ska du prata om det.

 267. -Det var det här med vuxentänket.
  -Ja, men det kan jag hålla med om.

 268. Härligt. Bra energi.

 269. Niklas.

 270. Du är ju ledare
  för Centrum för sällsynta diagnoser.

 271. Christopher hade
  ett väldigt spännande uttryck här-

 272. -som hette "lyckliga omständigheter."

 273. Att hans team har kommit till,
  tack vare lyckliga omständigheter.

 274. Det är ju fantastiskt
  att det finns såna.

 275. Hur kan vi få till
  lyckliga omständigheter-

 276. -för väldigt många diagnosgrupper-

 277. -så att vi får till fler team
  som det Christopher har skapat?

 278. Det är klart att Christophers team
  och det sätt som de arbetar på-

 279. -är ett gott exempel som man
  kan lyfta inom Sahlgrenska.

 280. Det är ju så vi arbetar inom CSD
  och försöker att hitta vägar.

 281. Det behövs mer multidisciplinär
  mottagningsverksamhet-

 282. -inom vuxenvården
  inom flera specialiteter.

 283. Annars tror jag att mycket av
  ett problem är styrningen i vården-

 284. -och det man kan kalla
  för ansvarsfördelning.

 285. Att ha en sällsynt sjukdom
  kan ju vara väldigt olika.

 286. Men i vissa fall ska det bara finnas
  ett eller två centrum i hela landet-

 287. -som ska samla erfarenhet, för att
  behandlingen är så komplicerad.

 288. I andra fall kanske det är så
  att de behov som finns-

 289. -är av primärvårdskaraktär. Då
  måste det finnas nån sorts styrning.

 290. Ett problem är
  att vi inte har nån statlig sjukvård-

 291. -utan besluten fattas
  i varje enskilt landsting.

 292. Det tror jag drabbar väldigt mycket
  personer med sällsynta diagnoser.

 293. Vi pratade lite precis innan
  om vad som kan vara ett gott exempel.

 294. Och det är ju regionala
  medicinska riktlinjer som skapats-

 295. -för personer med funktionshinder för
  överföring till vuxenvården, t.ex.

 296. Där står det tydligt vad
  som är uppdraget för primärvården-

 297. -och för länssjukvården
  och specialistsjukvården.

 298. Det tror jag är viktigt att få till.

 299. Där tror jag att CSD
  och de som är expertteam-

 300. -kan vara ledande som representanter
  för sjukdomsgrupperna-

 301. -i att skapa riktlinjer. För det
  är ju inte så lätt för primärvården-

 302. -att veta vad de ska göra för nånting
  vid en sällsynt diagnos.

 303. Då tycker jag att man från
  specialistvården kan bidra i det.

 304. Då skapar det ju
  goda förutsättningar.

 305. Bara en följdfråga här.

 306. Jag tänker på det här
  som håller på att hända på barnsidan-

 307. -med en mottagning för barn
  utan annan tillhörighet.

 308. Vi hade ett av expertteamen här
  som pratade om det.

 309. Skulle det kunna vara nåt
  för vuxensidan också?

 310. Ja, det tycker jag. Både
  för barnsidan och för vuxensidan.

 311. På barnsidan har vi resonerat som så-

 312. -att det finns barn
  som har sällsynta sjukdomar-

 313. -som inte faller in
  i de andra specialistmottagningarna.

 314. De måste ju få vända sig nånstans. De
  har samma rätt att bli omhändertagna-

 315. -som andra sjuka barn har.

 316. Och det problemet
  är ju ännu större i vuxenvården.

 317. Men också det här
  med att ha nån sorts funktion-

 318. -som kan samordna insatser.

 319. Vi har ju även på barnsjukhuset, även
  om det är bättre än i vuxenvården-

 320. -barn som går under hela sin uppväxt
  på flera specialistmottagningar-

 321. -utan att de här specialisterna
  nån gång sitter ner tillsammans-

 322. -och diskuterar och samordnar
  hur man gör detta bäst för barnet.

 323. Och det tror jag
  är en väldigt viktig funktion-

 324. -som kan förbättra mycket.
  Jag var på ett möte i Bryssel-

 325. -och träffade en kollega
  från Vancouver.

 326. De hade ju en sån enhet på sjukhuset.

 327. Om man försöker höja blicken
  och titta i omvärlden-

 328. -så kan man säkert
  få goda förebilder.

 329. Nu, Lisa. Om du kommer ihåg vad du
  skulle säga så är det din tur.

 330. Det är andra som har sagt saker
  på resans gång.

 331. Jag fick också ett ord.
  Jag brukar tala om tillfälligheterna.

 332. I sällsynta diagnoser
  styr ofta tillfälligheterna.

 333. Tillfälligheter att jag fick en god,
  bra doktor och starka föräldrar.

 334. Tillfälligheter att nån har skapat en
  förening så vi kan byta erfarenheter.

 335. Nu kanske jag kan kalla det "lyckliga
  omständigheter". Det låter vackrare.

 336. Men lyckliga omständigheter
  skapar ju också en ojämlik vård.

 337. Det är fantastiskt bra att det finns,
  men det gäller att få med alla-

 338. -som inte
  har så lyckliga omständigheter.

 339. En förutsättning som vi pratar om
  och som jag tog upp i min inledning-

 340. -det är de här hemlösa diagnoserna.
  Där är tillfälligheterna ännu större.

 341. De som inte tillhör
  en större sjukdomsgrupp.

 342. Där är riskerna stora.

 343. Det du, Anna, beskriver
  vill jag också kommentera.

 344. Det är ju att man anpassar vården
  efter personens förmåga.

 345. Det tycker jag inte att vården
  är så bra på. "Vi gör så här."

 346. "Vi kör de här reglerna."
  Men vi måste bli mer medvetna om-

 347. -att vi inte är små maskiner
  med samma förutsättningar.

 348. Vi är olika. Nån tycker
  att det är skönt att ta ansvar.

 349. Men nån annan klarar inte det, utan
  säger glatt: "Det där fixar jag."

 350. Men sen blev det inte så. Det
  tycker jag att vi ser ganska mycket.

 351. Och riktlinjerna som du, Niklas,
  pratar om. De är jättebra.

 352. Men då måste jag som person
  ha kraft att se till-

 353. -att jag får det stödet när jag
  kommer hem till min hemsjukvård.

 354. Så det inte hamnar i:
  "Ja ja, lilla vän."

 355. "Det där har vi väl sett,
  men vi gör ju lite som vi tänker."

 356. Sverige är uppdelat i landsting,
  och landsting gör lite som de vill.

 357. Och vi saknar en nationell plan
  för sällsynta diagnoser-

 358. -vilket är oerhört olyckligt.
  Vi behöver ha en tydligare styrning.

 359. Det var nog ungefär
  vad jag tänkte säga. Jag kommer igen.

 360. Då är vi överens
  om behovet av styrning.

 361. Ja, det är vi. Och tänk nationellt.

 362. Det är det jag menar med att barn-
  habiliteringen behöver hjälpa till.

 363. Vi är olika, vi är stöpta på olika
  sätt, även om vi alla är sällsynta.

 364. Därför behöver man titta på
  vad varje individuell familj behöver.

 365. Jo, den har inte alla förutsättningar
  som familj B har.

 366. Därför behöver de olika hjälp
  i både övergång-

 367. -och i att komma över
  till primärvården.

 368. Nu råkar jag ha bra förutsättningar
  p.g.a. mina utbildningar.

 369. Men det finns väldigt många som inte
  har det, och behöver mer stöd.

 370. Jag kände mig först nästan lite
  bortglömd av neuromuskulärt centrum.

 371. Men där kunde ju teamet se
  att jag har förutsättningarna-

 372. -att ordna det här själv. Därför
  behöver deras kunskap och energi-

 373. -läggas på dem som inte har det-

 374. -och som inte har det nätverket
  som jag och min familj har.

 375. Jag tror egentligen att vi
  säger samma sak, men på olika sätt.

 376. Man måste titta
  på de individuella familjerna-

 377. -och nätverket runtom dem.

 378. Vi försöker jobba så,
  men det går inte alltid.

 379. Det beror på olika saker.
  Inte bara på oss.

 380. Det lyftes ju också det här med de
  regionala medicinska riktlinjerna-

 381. -som finns på olika områden, t.ex.
  överföring från barn- till vuxenvård-

 382. -som finns regionalt
  här i Västra Götalandsregionen.

 383. Och de hyllas av många för att de är
  välskrivna, som ni ger uttryck för.

 384. Men hur ska man få dem
  att bli verklighet?

 385. Hur ska de komma in i systemet
  och bli nånting som är en konsensus-

 386. -så att det är självklart
  att det är så här vi jobbar?

 387. Vad säger du, Niklas?
  Har du nån reflektion kring det?

 388. Hur kan man jobba för att
  implementera den här typen av arbete?

 389. Egentligen kanske det mer
  är en fråga för Matilda.

 390. Men jag ser ju regionala riktlinjer
  som styrdokument i regionen-

 391. -som har nån sorts förankring
  genom hela vårdsystemet.

 392. Men vad jag ville kommentera
  var väl mer att det ju nu pågår-

 393. -ett nationellt arbete där samtliga
  landsting och regioner inom SKL-

 394. -har skrivit under på detta
  som gäller både kvalitetsstyrning-

 395. -och nivåstrukturering,
  d.v.s. den här ansvarsfördelningen-

 396. -där det ju
  finns tjugo programområden.

 397. Ett är t.ex. neurosjukvård. Ett annat
  är barns och ungdomars hälsa.

 398. Ytterligare ett
  är ju just sällsynta diagnoser.

 399. Där kommer det ju att ske ett arbete
  på både nationell och regional basis.

 400. Det involverar både specialistsjuk-
  vård, länssjukvård och primärvård...

 401. ...för att klarlägga detta.
  Det är ju en process som är på gång.

 402. En negativ konsekvens är
  att inom Västra Götalandsregionen-

 403. -så har man lagt ner
  enheten som skapar riktlinjer-

 404. -i avvaktan på den processen,
  men den kanske tas upp igen.

 405. Ja, Matilda.

 406. Jo, om det här arbetet
  med implementering-

 407. -av de två regionala riktlinjer som
  har funnits nu i ett år, ungefär-

 408. -i Västra Götalandsregionen
  för just funktionshinder-

 409. -och överföring
  från barn- till vuxenvård.

 410. Det pågår faktiskt precis
  ett implementeringsarbete-

 411. -där det även ska finnas
  en koppling till pengarna.

 412. För det är ju nånstans ofta pengarna
  som det landar i, på nåt sätt.

 413. Det måste till
  en del resursförstärkningar-

 414. -eller omfördelning av resurser.

 415. Så jag tycker
  att det finns förhoppningar-

 416. -om att det händer bra saker
  här i regionen, på det här området.

 417. Bra.
  Det låter hoppingivande, verkligen.

 418. En annan sak
  som har diskuterats flitigt här-

 419. -är ju det här med samordningen
  av alla olika kontakter.

 420. Det finns ju det här stipulerat-

 421. -att man ska erbjudas
  en fast vårdkontakt-

 422. -som ska ha det som sin uppgift. Men
  det är relativt få som man stöter på-

 423. -där det liksom finns tydligt
  uttryckt att det är välfungerande.

 424. Vad beror det på, tror ni?

 425. Att det kan bli på det viset?

 426. Ja, vill du börja Matilda?

 427. Fast vårdkontakt
  är ju verkligen nånting-

 428. -som alla med kroniska diagnoser
  och stora medicinska behov borde ha.

 429. Och så borde primärvården fungera-

 430. -och så vill de flesta
  distriktsläkare arbeta.

 431. Man vill ha kontinuitet, man vill
  kunna se sina patienter igen-

 432. -och man vill lära känna dem och så.

 433. Och så som vården har sett ut
  och organiserats hittills-

 434. -så har inte riktigt
  förutsättningarna kommit till stånd.

 435. Då är det ju svårt
  med fast vårdkontakt.

 436. Den är fast denna vecka kanske,
  och så är det nån annan nästa vecka.

 437. Men att förutsättningarna
  inte har kommit till stånd.

 438. Om du skulle utveckla det,
  vad innebär det?

 439. Är det viljan, tiden eller kunskapen,
  eller är det nånting annat?

 440. Vad är det
  som gör att det inte händer?

 441. Det här har ju funnits
  i väldigt många år.

 442. Och det uttrycks hela tiden
  att man vill ha nån koordinator-

 443. -och så finns det ändå stipulerat
  sen länge att det ska finnas.

 444. Niklas, du kanske...?

 445. Jag tycker
  att man kan se ganska krasst på det.

 446. Det står i en lagtext
  att man ska ha en fast vårdkontakt.

 447. Men vad som inte står i lagtexten
  är ju vem.

 448. Många med sällsynta diagnoser
  har flera vårdkontakter-

 449. -och då hänvisar de här
  vårdkontakterna till nån annan.

 450. Det är ju tyvärr så som det är
  i sjukvården.

 451. Att det hänvisas till andra enheter
  hela tiden.

 452. Specialistsjukvård hänvisar
  till primärvård och vice versa.

 453. Men det är ju så vi försöker jobba
  inom Centrum för sällsynta diagnoser.

 454. Expertteamet ska jobba för-

 455. -att patienten
  får en fast vårdkontakt-

 456. -och att det
  finns en individuell vårdplan.

 457. Och den fasta vårdkontakten
  behöver inte nödvändigtvis vara-

 458. -superexperten
  på universitetssjukhuset.

 459. Det kan vara nån i primärvården.
  Det behöver ju inte vara en läkare.

 460. Men att det finns nån som samordnar -
  kanske på habiliteringen-

 461. -dit man kan vända sig,
  det är ju väldigt viktigt.

 462. Jag tror att om man tar den
  stafettpinnen som ett expertteam-

 463. -så kan man nog i samarbete med
  andra vårdgivare hitta en lösning.

 464. Barbro, du hade flaggat.

 465. Det är nog enklare om vi har
  expertteamen för sällsynta diagnoser-

 466. -men svårare i alla andra grupper.

 467. Jag tror att det har en bakgrund
  i organisation och utbildning.

 468. Som gammal läkare hade jag förmånen
  att få träffa patienter regelbundet.

 469. Det går inte i dag om man jobbar
  på sjukhus och läkarna växlar.

 470. Det kan finnas en bakom som är fast.
  Det är ett organisatoriskt problem.

 471. Det kan man säkert förbättra. Många
  vill ju träffa sina patienter ofta.

 472. Man lär sig ju av sina patienter.
  Så det går att förbättra.

 473. Kanske kan expertteamen vara
  en förebild för hur man kan göra.

 474. Och koordinator,
  som många har efterfrågat.

 475. Det finns ingen titel
  att vara koordinator-

 476. -vilket många familjer skulle behöva.
  En del har det genom socialtjänsten.

 477. Det har funnits projekt
  där man skulle ha en koordinator-

 478. -men det blev inte bra,
  och det fortsatte inte.

 479. Så koordinatorsfrågan är stor
  och behöver lösas.

 480. Ja, och jag tror att alla
  som jobbar med de här frågorna-

 481. -är ganska överens
  om att det behöver lösas i systemet.

 482. Dilemmat är ju att vi har byggt upp
  en samhälls- och infrastruktur-

 483. -som är så komplex att det blir
  jobbigt att orientera sig i den.

 484. Om ett företag som Volvos
  organisation inte funkar-

 485. -skapar de nog inte en organisation
  bredvid för att lösa problemet.

 486. Vilket en koordinatorsfunktion
  skulle innebära.

 487. Men däremot
  behöver man resurser i systemet-

 488. -som är i linje med
  att man kan behöva stöd.

 489. Inte minst om man lyfter
  det här med kognitiva svårigheter.

 490. Meningen är ju inte att man ska vara
  en superpatient. Det ska finnas stöd.

 491. -Niklas.
  -Vi pratade om det tidigare.

 492. Det här problemet gäller ju inte bara
  personer med en sällsynt diagnos.

 493. Det gäller ju alla. Men det som är
  bra för folk med sällsynta diagnoser-

 494. -är ju bra för övriga också. Det blir
  tydligt för dem med sällsynt diagnos-

 495. -men det pekar ju på ett strukturfel
  inom sjukvård och habilitering-

 496. -som behöver åtgärdas.

 497. Det var det jag menade.

 498. Bra. Jag funderar på om vi
  ska ha några frågor från publiken.

 499. Ja, hej. Min fråga handlar om...

 500. När det gäller skapandet
  av Centrum för sällsynta diagnoser-

 501. -har man pratat om den grupp
  som hör till de sällsynt sällsynta?

 502. Där det kanske bara
  är en person i ett land.

 503. Jag tyckte det var ett fint uttryck
  att vara hemlös i sin diagnos.

 504. Och även hur man resonerar
  i habilitering och hälsa kring det.

 505. Jag kan kommentera
  ur ett CSD-perspektiv.

 506. De flesta sällsynta diagnoser
  kan på nåt sätt lokaliseras-

 507. -till ett organsystem eller till
  nån sorts rubbning eller nåt sånt.

 508. På så vis kan man organisatoriskt
  skapa en tillhörighet-

 509. -för de flesta sällsynta sjukdomar.

 510. I nuläget finns det ju
  en del sällsynta sjukdomar-

 511. -som inte faller in i systemet.
  Vissa sällsynta bindvävssjukdomar.

 512. Det finns ingen bindvävsmottagning
  att gå till.

 513. Eller vissa skelettdysplasier.

 514. Vissa grupper
  som faller emellan på nåt sätt.

 515. Men för många andra
  kan man ändå baka in dem-

 516. -och skapa en sorts tillhörighet
  organisatoriskt, tror jag.

 517. Det är väl det som är en utmaning
  inom CSD.

 518. Att hitta en paraplyorganisation-

 519. -där det ändå
  är nån som ansvarar för detta.

 520. Jag kan säga som expert inom
  de grupper som jag jobbar med-

 521. -att många av de patienter
  vi träffar-

 522. -är ju patienter
  med en helt ny diagnos.

 523. Men det gör ju inte
  att vi inte kan ta hand om dem.

 524. Vi har en erfarenhet
  av att träffa sällsynta diagnoser.

 525. Men vi vet också hur man skaffar
  information och tar hand om det.

 526. Det är väl lite det synsättet
  man måste ha på organisationen.

 527. Vill du svara?

 528. Det finns så sällsynt sällsynt
  att det är två i Sverige.

 529. Familjerna lär sig då
  att det finns kontakter i USA.

 530. Och då får vi hämta in kunskap
  genom patienten.

 531. Jag har två barn
  som har nåt sånt sällsynt.

 532. Det räcker inte
  med att man själv försöker leta-

 533. -utan vi behöver
  ha internationellt samarbete-

 534. -för att veta
  vad som kan hända med barnen.

 535. Där är det ju i dag jättebra
  med Facebookgrupper.

 536. Min familj tillhör en Facebookgrupp.

 537. I USA händer det väldigt mycket
  kring den problematik vi har.

 538. Och då får vi dokument ifrån våra...
  Vi kallar oss för "familj".

 539. Vi får ifrån vår diagnosfamilj. Vi
  har liksom mejlgrupper till varandra.

 540. Sen tar jag pappren
  och postar till de här två gubbarna-

 541. -och säger:
  "Är det här nånting för oss?"

 542. Återigen,
  vi är inte stöpta i samma form-

 543. -så det kanske inte alls är nåt för
  oss fast vi har samma diagnosnamn.

 544. Det kanske ändå inte stämmer in
  på varje individ.

 545. Men som vi pratade om så åker vi ju
  utomlands för att få kunskap-

 546. -och ta med oss.
  Som regionhabiliteringen har sagt:

 547. "Skicka vad som helst."
  För vi förstår inte.

 548. Jag gör mig förstådd
  som trevlig svensk turist.

 549. Men jag förstår inte
  all medicinsk engelska.

 550. Det gör de. Så jag utnyttjar dem
  till att hjälpa mig att tyda det-

 551. -och sen ha en dialog
  om ifall det kan vara nåt för oss.

 552. Och just detta
  med det internationella.

 553. Anders Olauson
  drog detta i förmiddags.

 554. Det är viktigt
  med internationellt samarbete.

 555. Inte minst när det gäller de väldigt
  sällsynta. "Ultra-rare" på engelska.

 556. Det finns ju en nätverksplattform
  som Eurordis har skapat-

 557. -som heter Rare Connect,
  där man som enskild kan bli medlem-

 558. -om man har en sällsynt diagnos,
  och hitta andra globalt.

 559. Det finns solskenshistorier om hur
  man har trott att man är ensam-

 560. -och har hittat flera andra
  via plattformen.

 561. Och läkarna har fått kontakt
  med varandra-

 562. -så det har blivit stora spinoffs
  på detta, för små tillstånd.

 563. Har vi nån mer fråga från publiken?

 564. Jag tänker på en grupp
  som vi inte har nämnt i dag.

 565. De som Bengt Hagberg
  kallade "anonymous".

 566. Finns det utrymme för dem inom CSD?
  De som uppenbarligen har en diagnos-

 567. -men där man inte har kommit på
  vilken det är?

 568. Ja, inom CSD tycker vi
  att alla med en diagnos hör hemma-

 569. -oberoende av om den är fastställd.

 570. Den diagnostiska biten
  är ju jätteviktig.

 571. Och där är ju också...

 572. Det sker ju en väldig utveckling
  när det gäller gendiagnostiken.

 573. Men det är också viktigt
  att bygga upp en infrastruktur-

 574. -som ger möjlighet till lika tillgång
  till den här diagnostiken.

 575. Som det ser ut i dag är det väldigt
  olika i olika delar av landet.

 576. Även inom regionen ser det olika ut-

 577. -när det gäller möjligheten att få
  "Next generation sequencing"-

 578. -där man gör en mer omfattande
  genetisk diagnostik.

 579. Det är ju viktigt att hitta ett
  system så att det tillkommer alla.

 580. Tack.

 581. Jag kan konstatera att det
  finns många engagerade personer.

 582. Det var en bra reflektion
  att vi är överens om mycket.

 583. Mellan profession
  och personer som har utmaningar-

 584. -och experter. Ändå är det
  frustrerande att det tar sån tid.

 585. Eller hur, Lisa?
  - Hon nickar frenetiskt här framme.

 586. Det finns otroligt kunniga personer
  som gör sitt yttersta-

 587. -för att lösa situationer. Och det
  finns en stor utvecklingspotential.

 588. Att få till en mer holistisk vård
  för fler personer-

 589. -med alla olika sällsynta tillstånd.

 590. Samverkan, samarbete,
  mer kunskapsutveckling.

 591. Både inom vården
  och mellan andra aktörer.

 592. Att få till
  alla transitionsprocesser-

 593. -så att det blir bra i framtiden.

 594. Det är otroligt hoppfullt
  att det har varit så många här i dag.

 595. Jag vill framföra ett stort tack
  till alla er som har deltagit.

 596. Ni har verkligen
  uppfyllt mina förväntningar.

 597. och ett stort, varmt tack
  till alla föreläsare-

 598. -och alla utställare
  och andra som har bidragit-

 599. -och ni som har deltagit
  med era kunskaper och erfarenheter.

 600. Och till panelen ett varmt tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Sällsynta utmaningar - ett panelsamtal om sällsynta diagnoser

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur kan det vara att leva med en sällsynt diagnos som vuxen? Vem kan jag vända mig till i vården? Hur kan samordningen inom vården bli bättre? Behövs det en nationell plan för sällsynta diagnoser? Representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Habilitering och Hälsa och Riksförbundet Sällsynta diagnoser diskuterar dessa och andra frågor med socionomen och sexualterapeuten Anna Hallgren som lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Medverkande: Elisabeth Wallenius, Niklas Darin, Christopher Lindberg, Barbro Westerberg, Matilda Utter. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Fysisk ohälsa
Ämnesord:
Allmän medicin, Diagnoser (medicin), Medicin
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

En sällsynt resa

Anna Hallgren är socionom och sexualterapeut och lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Här delar hon tillsammans med sin dotter och sin mamma Ingalill med sig av sina erfarenheter av att leva med sjukdomen. De pratar också om hur vårdens kunskap om och bemötande av personer med sällsynta diagnoser kan förbättras. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Sällsynta diagnoser - internationellt, nationellt och regionalt

Trots att personer med sällsynta diagnoser finns runtom i Sverige och i alla länder, finns kunskapen om dem inte överallt. Här hör du ett panelsamtal om hur arbetet med att sprida kunskap om sällsynta diagnoser ser ut internationellt, nationellt och regionalt. Medverkande: Anders Olauson, Veronica Wingstedt de Flon och Niklas Darin. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neuromuskulära sjukdomar hos barn

1 av 1600 barn drabbas av någon form av neuromuskulär sjukdom. Már Tulinius, professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, berättar tillsammans med specialistarbetsterapeuten Johanna Weichbrodt om hur sjukdomarna drabbar barn, hur diagnosen ställs, hur teamuppföljningen ser ut och om nya behandlingsmöjligheter. De berättar särskilt om diagnoserna Duchennes muskeldystrofi och spinal muskelatrofi. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neuromuskulära sjukdomar hos vuxna

Sjukdomsgruppen neuromuskulära sjukdomar innehåller flera hundra olika tillstånd med varierande symptombild som drabbar muskler, ändplatta, muskelnerver eller nervcellskärnor i ryggmärgen. Christopher Lindberg och Karin Håkansson från Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset berättar om sjukdomsgruppen och om hur centrumets expertteam arbetar. Presentationen behandlar också en av de vanligare sjukdomarna, Dystrofia myotonika. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Neurometabola sjukdomar hos barn

Neurometabola sjukdomar inbegriper flera hundra genetiska rubbningar i cellens ämnesomsättning som drabbar nervsystemet. De kännetecknas ofta av försämring av mentala och motoriska funktioner. Niklas Darin är professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och berättar om sjukdomsgruppen, diagnostik, teamorienterad uppföljning och behandling. Han talar även om det pågående arbetet för att ta fram förbättrade riktlinjer för omhändertagande av patienter med Spielmeyer-Vogts sjukdom. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Mitokondriella sjukdomar

Mitokondriella sjukdomar orsakas av att mitokondrierna inte fungerar som de ska och kan ge symtom från alla kroppens organ. Niklas Darin och Christopher Lindberg berättar om sjukdomsgruppen, hur diagnosen ställs och hur teamet arbetar kring uppföljning och behandling. Christopher Lindberg är docent och överläkare vid Neuromuskulärt Centrum på Sahlgrenska universitetssjukhuset och Niklas Darin är professor och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Medfödda metabola sjukdomar

Medfödda metabola sjukdomar, eller ämnesomsättningssjukdomar, innebär att nedbrytningen av födoämnen inte fungerar som den ska. Vanligtvis innebär det att patienten inte tål att äta vanlig mat eller att man får energibrist. Katrin Adrian är överläkare i pediatrik vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och berättar om sjukdomar som ingår i nyföddhetsscreeningen och dess möjligheter till behandling. Dietisten Ellen Karlge-Nilsson ger konkreta råd om hur och vad barn med medfödda metabola sjukdomar ska äta. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Huntingtons sjukdom

Huntingtons sjukdom påverkar de nervceller i hjärnan som har betydelse för muskelrörelser liksom andra delar av hjärnan som har betydelse för bland annat minnet, uppmärksamheten och inlärningen. Radu Constantinescu och Agneta Leemann från Huntingtoncentrum på Sahlgrenska Universitetssjukhuset ger en beskrivning av Huntingtons sjukdom, dess symtom och ärftlighet liksom nuvarande och framtida behandling, pågående forskning samt hur man arbetar vid Huntingtoncentrum. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Patientperspektiv - sällsynta diagnoser

För små grupper med sällsynta diagnoser finns det få eller inga möjligheter att påverka vården. Därför samlar Riksförbundet Sällsynta diagnoser nästan 15 000 medlemmar med olika diagnoser och förutsättningar under samma paraply. Förbundets ordförande Elisabeth Wallenius och styrelseledamoten Emma Lindsten berättar om hur förbundet arbetar för att stötta sina medlemmar och för att vårdutvecklingen ska ske med patienten i centrum. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Sällsynta dagen 2018

Sällsynta utmaningar - ett panelsamtal om sällsynta diagnoser

Hur kan det vara att leva med en sällsynt diagnos som vuxen? Vem kan jag vända mig till i vården? Hur kan samordningen inom vården bli bättre? Behövs det en nationell plan för sällsynta diagnoser? Representanter från Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Habilitering och Hälsa och Riksförbundet Sällsynta diagnoser diskuterar dessa och andra frågor med socionomen och sexualterapeuten Anna Hallgren som lever med den sällsynta muskelsjukdomen nemalinmyopati. Medverkande: Elisabeth Wallenius, Niklas Darin, Christopher Lindberg, Barbro Westerberg, Matilda Utter. Inspelat den 28 februari 2018 på Folkets hus i Göteborg. Arrangör: Centrum för sällsynta diagnoser i väst, Ågrenska och Nationella funktionen sällsynta diagnoser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bokmässan 2016

Sex, drugs and rock'n'roll

Varför kan sex och förälskelse kännas så bra och mat smaka så gott? Vad är det egentligen som händer i kroppen, och varför söker vi oss till olika typer av njutning? Den amerikanska vetenskapsjournalisten Zoe Cormier och den svenska professorn Ulf Ellervik förklarar här de evolutionära fördelarna, de kemiska aspekterna och varför vi människor är skapta för att njuta. Moderator: Lisa Kirsebom. Inspelat på Bokmässan i Göteborg den 24 september 2016. Plats: Svenska Mässan. Arrangör: Fri tanke förlag.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Jag vill vara Norton igen

Behandlingen av leukemi bland barn har kommit långt och idag ser statistiken god ut. Många blir fria från själva cancern. Men biverkningarna av behandlingen kan leda till nya, svåra sjukdomar. 13-åriga Norton är en av dem som blivit fri från cancern men som efter benmärgstransplantationen drabbades av GVHD, en reaktion som slog hårt mot flera viktiga organ. När lungkapaciteten sjönk till halvfart var fotboll och ishockey inte längre att tänka på. Då blev gaming räddningen och genom onlinespel kan han fortsätta ha kontakt med sina kompisar.