Titta

UR Samtiden - ResearchED 2018

UR Samtiden - ResearchED 2018

Om UR Samtiden - ResearchED 2018

Föreläsningar från den internationella skolkonferensen ResearchED. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Till första programmet

UR Samtiden - ResearchED 2018 : Minne och meningDela
 1. Vi har inga svårigheter med att se-

 2. -att kategorier
  är allestädes närvarande.

 3. Hej! Jag heter
  Oliver Caviglioli.

 4. Jag ska utforska det här fantastiskt
  koncisa citatet av Daniel Willingham.

 5. "Förståelse är minne i förklädnad."

 6. Under mina 40 år i yrket
  har två grupper stridit mot varandra.

 7. De progressiva
  betonar vikten av att förstå.

 8. De traditionella
  vill banka in fakta i minnet.

 9. Men kanske är det så att de här, till
  synes motstridiga, utbildningsmålen-

 10. -är identiska.

 11. Jag har nyligen studerat en tjugo år
  gammal bok av Alan Baddeley-

 12. -mannen som skapade modellen
  över arbetsminne och långtidsminne.

 13. När han blickade bakåt i historien
  upptäckte han-

 14. -att Frederick Bartlett skrev en bok
  med titeln "Remembering" 1932.

 15. Denne hade i sin tur
  påverkats av Ebbinghaus arbete.

 16. Ebbinghaus
  har nyligen återupptäckts och hyllats.

 17. År 1932 tänkte Bartlett-

 18. -att Ebbinghaus arbete var briljant
  och koncist och kunde kopieras.

 19. Men vi lär inte våra elever
  att memorera nonsensstavelser.

 20. Ebbinghaus arbete
  var baserat på nonsensstavelser.

 21. Bartlett menade att Ebbinghaus teorier
  handlade om vanans makt.

 22. Använder man Ebbinghaus teori-

 23. -lär man sig själv och sina elever
  att ägna sig åt retrieval practice-

 24. -för att se till att kunskapen fastnar.

 25. Men det berör inte den större frågan
  om innebörd, så jag ska utforska den.

 26. Nånting som jag har observerat
  i engelska skolor på sista tiden-

 27. -är att efter att ha studerat Ebbinghaus
  och diskuterat utantillinlärning-

 28. -har folk börjat använda ordet schema.

 29. Det känns som en 70-talsrevival.

 30. På 70-talet
  kände alla lärare till ordet schema.

 31. Nu återfinns ordet än en gång
  i lärarnas vokabulär.

 32. Jag har använt mig av The learning
  scientists vars bok jag har illustrerat-

 33. -och jag kommer att använda mina
  illustrationer och deras ord här i dag.

 34. Mitt föredrag är uppdelat i tre delar.

 35. Jag ska prata om schema, men inleder
  med att prata om oss människor-

 36. -som jag ibland, lite hånfullt,
  kallar för biologiska klumpar.

 37. Vi begränsas av vår biologi
  och vår uppmärksamhetsförmåga.

 38. Jag tänkte börja där.

 39. År 1956 skrev Miller
  en nyskapande artikel-

 40. -i en seriös vetenskaplig tidskrift-

 41. -och gav den en titel
  som var menad som ett skämt.

 42. Men det fattade ingen
  förrän han sa det.

 43. Titeln var "Det magiska talet sju", men
  magi hör inte hemma i såna tidskrifter.

 44. Han pratade om det magiska talet sju,
  och tillade "plus eller minus två".

 45. Han använde ordet magi
  och var väldigt inexakt.

 46. I femtio år har folk som har diskuterat
  den mänskliga hjärnan sagt:

 47. "Vi kan ta till oss sju plus
  eller minus två faktaenheter."

 48. Jag glömde att säga att Millers arbete
  rörde uppräkningar av enkla saker.

 49. Vi pratar om saker
  som diskuteras i ett klassrum.

 50. Rätt nyligen, år 2001, kom man fram
  till att det magiska talet var fyra.

 51. Somliga menar att man bör betänka...
  En förvarning: Det här är inte sant.

 52. Somliga menar att lärare
  inte förstår sig på metaforer.

 53. Ponera att ni och, framför allt,
  era elever har fyra fack i huvudet.

 54. När de är fyllda är det kört.
  Då kan ni lika gärna gå hem.

 55. Man får inte ens fylla fyra fack.

 56. Man får fylla högst tre fack-

 57. -eftersom ett fack måste vara tomt
  så att alla dessa fakta kan bearbetas.

 58. Man fyller alltså högst tre fack
  och lämnar ett tomt för bearbetning.

 59. Så...

 60. Man kan säga
  att vi styrs av vårt arbetsminne.

 61. Men jag tror
  att folk misstolkar de fyra facken.

 62. Jag tror att de har för sig-

 63. -att ett fack
  endast rymmer en komponent.

 64. Eller som Sweller benämner det
  i sin cognitive load-teori - en enhet.

 65. Det stämmer inte. Jag nådde
  ett genombrott i mataffärskön.

 66. Tänk er en tid
  då plastpåsar inte existerar.

 67. Vi har alltså...fyra fack.
  Jag ska plocka fram fyra saker.

 68. Jag är hjärnan, eller arbetsminnet.

 69. Ett fack är fyllt, två fack är fyllda,
  tre fack är fyllda, fyra fack är fyllda.

 70. Nu vill jag köpa den där, men i så fall
  måste jag släppa nånting annat.

 71. Tar jag upp den tappar jag nåt annat.
  Vi är begränsade till fyra faktaenheter.

 72. Om det stämde
  skulle vi inte lära oss särskilt mycket.

 73. Nu ska jag introducera en
  banbrytande uppfinning - plastpåsen.

 74. Titta nu. Jag tänker ta en plastpåse
  och stoppa ner fyra saker i den.

 75. De fyller bara upp ett av facken.

 76. Jag kan få med mig
  mellan tolv och fjorton saker.

 77. Vi är biologiska varelser
  med begränsade arbetsminnen-

 78. -men vi kan komma runt det genom
  att sammanföra separata enheter.

 79. Vi kan sammanföra dem, och antalet
  enheter vi kan sammanföra är enormt.

 80. Vi ska titta på de mekanismer som gör
  att vi kan sammanföra olika enheter-

 81. -för jag tror
  att det är det vi betraktar som kunskap.

 82. Läraren ska främja uppmärksamhet i
  relation till uppgiftens svårighetsgrad.

 83. Inlärning kräver uppmärksamhet.

 84. Några av er kanske lyssnade på
  Tom Sherringtons föredrag före lunch.

 85. Han sa att mängden kunskap vi kan
  ta till oss avgörs av vad vi redan kan.

 86. Uppbyggnad och strukturering
  av kunskap är mycket viktigt.

 87. Därför måste perifera belastningar
  på arbetsminnet reduceras.

 88. John Sweller nämner ett flertal punkter
  som han anser försvårar inlärning.

 89. En av dem rör det som jag gör just nu.

 90. Orden som jag uttalar försvinner,
  och ni måste komma ihåg dem.

 91. Det finns en term för det. Det kallas
  för the transient information effect.

 92. Lärare borde ha den uppskriven
  på whiteboardtavlan.

 93. Vi övergår nu till att prata om scheman.

 94. Jag vet förresten
  att det heter schemata-

 95. -men jag tänker inte använda det ordet.

 96. Scheman hjälper oss
  att göra världen begriplig.

 97. Vi har nämligen ett behov av
  att kunna förutse hur världen fungerar.

 98. Världen måste vara förutsägbar så att
  vi vet vad som ska hända härnäst.

 99. Rent känslomässigt kan vi inte hantera
  en episodisk och oförutsägbar värld.

 100. Därför letar vi efter
  konsekventa mönster.

 101. På ResearchED i Amsterdam
  fick jag personlig handledning-

 102. -av de här storheterna
  inom psykologin.

 103. Jag sa: "Kan ni reda ut det här åt mig?"

 104. "Folk i allmänhet
  håller inte med akademiker"-

 105. -"men skulle ni säga att min modell
  överensstämmer med aktuella teorier?"

 106. Till att börja med har man
  en enskild enhet - en sak.

 107. Klumpar man ihop flera enheter
  får man en större enhet.

 108. Flera större enheter utgör ett schema.

 109. Ett informationspaket
  som är basen för vår perception-

 110. -och nåt som vi kan bygga vidare på
  för att utöka vår kunskap.

 111. Flera scheman
  kan kallas för en mental modell.

 112. Ni som läser tysk litteratur ser kanske
  nästa steg som en Weltanschauung.

 113. En världsåskådning.

 114. Men det som utgör en stor enhet för
  nån utgör ett schema för nån annan.

 115. Det är lite luddigt, men det är
  de här begreppen som används.

 116. Det är föga förvånande att olika
  personer uppfattar saker på olika sätt-

 117. -och att de har olika scheman.

 118. Hur de skiljer sig åt vet vi dock inte,
  eftersom scheman är osynliga.

 119. Jag har en reduktionistisk syn på
  undervisning. Den är oerhört enkelt.

 120. Jag är läraren och experten,
  och jag har ett fantastiskt schema.

 121. Ni har ytterst begränsade scheman när
  det gäller det som jag har kunskap om.

 122. Jag fyller ut era scheman med mina,
  men naturligtvis inte helt och hållet.

 123. Det är, i grund och botten, vad vi gör,
  och det är osynligt.

 124. Nåt som är väldigt intressant
  när det gäller undervisning-

 125. -är det gradvisa erkännandet av
  att vi har kännedom om-

 126. -vad elever
  vanligtvis har för missuppfattningar.

 127. Barn kommer till skolan med scheman
  som rymmer vissa missuppfattningar.

 128. De har skapat scheman, och det är
  först när de ställs inför reella fakta-

 129. -som schemana korrigeras.

 130. En gammal gubbe vid namn Piaget
  pratade om det här.

 131. Det är inte bara olika individer
  som har olika scheman.

 132. Jag tänker inte be om ursäkt för nästa
  bild, men det känns som om jag borde.

 133. George Lakoff är en fantastisk lingvist-

 134. -som studerade kategorisering
  i stor utsträckning.

 135. Och...han...

 136. Han åkte till Australien,
  och där hittade han en folkstam-

 137. -som hade ett begränsat språk
  och ett begränsat antal nyckelbegrepp.

 138. Ett av nyckelbegreppen beskrivs
  med ett ord som jag inte känner till-

 139. -men det innefattar de här sakerna och
  det är ett betydelsebärande begrepp.

 140. Ni skrattar eftersom det inte är okej
  att klumpa ihop de här tre sakerna-

 141. -men för den här stammen
  hade dem en speciell innebörd.

 142. Det förekommer alltså
  oerhört stora kulturella skillnader.

 143. Jag ska läsa nåt för er ur en bok
  som jag lånade på biblioteket.

 144. Boken heter "Sorting things out:
  classification and its consequences".

 145. Det sitter akademiker här och jag
  vet att det finns en subtil skillnad-

 146. -mellan
  klassificering och kategorisering.

 147. Och det man ägnar sig åt i förskolan
  - gruppering.

 148. Jag tar orden gruppering, klassificering
  och kategorisering och grupperar dem.

 149. Låt oss kalla det kategorisering.

 150. I den här boken står det...

 151. "Att klassificera är mänskligt."
  Det är det vi gör, hela tiden.

 152. "Klyftan är inte särskilt stor"-

 153. -"mellan folklig taxonomi
  och vetenskaplig klassificering."

 154. Innan Aristoteles dök upp och
  experimenterade med klassificering-

 155. -fanns det folkliga taxonomier som
  delade in saker i hierarkiska grupper.

 156. Växter, djur och farliga saker...
  Ungefär så där.

 157. Klyftan är inte särskilt stor,
  och här står det:

 158. "På statistiska institutioner
  anser cheferna att statistikerna"-

 159. -"bör använda
  Aristoteles och Linnés metoder."

 160. Linnés klassificering av djur
  är en strikt teori:

 161. En sak är antingen sån eller sån.

 162. Men psykologen Eleanor Rosch
  upptäckte-

 163. -att vi kategoriserar saker
  på ett betydligt vagare sätt.

 164. Hon citerar filosofen
  Ludwig Wittgenstein-

 165. -som roade sig kungligt när han
  utforskade nåt som kallas språkspel.

 166. "Inkluderade i det här enkla konceptet"-

 167. -"är småbarn som springer runt
  och leker och sjunger ramsor"-

 168. -"och en 160 kg tung sumobrottare
  som knuffar ut motståndare ur ringen."

 169. Båda exemplen är lekar,
  så det här är väldigt svårt.

 170. Men det är så här vi
  introducerar våra barn för vår kultur.

 171. Här är ännu en återupptäckt herre
  - Siegfried Engelmann.

 172. Han var väldigt exakt när han
  undervisade om kategorisering.

 173. Han sa att det enda som
  verkligen fungerade var icke-exempel.

 174. Jag är amatörpsykolog och gjorde alltid
  så här när jag handlade med barnen...

 175. Jag använder ofta handlande
  som metafor när jag pratar om skolan.

 176. När vi packade upp
  tog jag tag i mitt flingpaket.

 177. Jag öppnade kylen och frågade
  om det skulle stå där. "Nej!"

 178. Vi lekte fram var allting hörde hemma.

 179. Hela världen runtomkring oss
  är kategoriserad - precis hela världen.

 180. När jag var huvudlärare på en skola för
  barn med grava inlärningssvårigheter-

 181. -lärde jag dem kategorisering.
  Och det gick allra bäst i mataffären.

 182. Där har man mat och icke-mat.
  Färsk mat, icke-färsk mat.

 183. Färsk mat, grönsaker,
  frukt, citrusfrukter, citroner.

 184. Citroner - de vaxartade
  och de svindyra ekologiska.

 185. Vi har inga svårigheter med att se-

 186. -att kategorier
  är allestädes närvarande.

 187. Vi kan organisera föremål väldigt lätt
  och på ett mycket effektivt sätt.

 188. Men eftersom tankar och kunskap inte
  syns uppmärksammar vi inte detta.

 189. Tal- och språkpedagoger gör det
  eftersom de ingår i deras yrke-

 190. -men vi är inte uppmärksamma nog
  på hur ämnesexperter-

 191. -kategoriserar
  inom sina ämnesområden.

 192. Det resulterar...i det här fenomenet.

 193. Det är fantastiskt att vara expert
  och jättejobbigt att inte vara expert.

 194. Det finns ett flitigt citerat
  japanskt ordstäv som lyder:

 195. Om man vill veta nåt om vatten
  ska man inte prata med en fisk.

 196. En fisk inser inte vad vatten är
  förrän man plockar upp den.

 197. "Det var alltså vatten jag levde i!"

 198. Hur skulle en expert
  kunna återgå till okunskap?

 199. Som jag ser på saken
  så är det så att experter, eller lärare-

 200. -kan kommunicera väldigt effektivt med
  hjälp av rösten och intressanta frågor.

 201. Men vad eleverna får sig till livs
  är resultatet av lärarens schema.

 202. Summan, eller produkten,
  av lärarens schema.

 203. Vad måste eleverna göra? Jag har ett
  schema med hierarkiska kategorier.

 204. Men jag delar bara ut bitar av det,
  även om själva utförandet är elegant.

 205. Jag har lyckats trollbinda er, men ni
  måste göra nåt med de där bitarna.

 206. Ni måste hitta en plats där de passar.

 207. I gamla hem la man i från sig paraply,
  hatt och rock på speciella platser.

 208. Eleverna behöver
  kunskap och scheman-

 209. -för att kunna ta emot, acceptera
  och absorbera ny information.

 210. Om de inte har några scheman vet
  jag inte var informationen tar vägen.

 211. Nu tar vi oss en titt på organisering
  och vad vi kan gör på det området.

 212. Frederick Reif har skrivit "Applying
  cognitive science to education".

 213. Han säger i stort sett: "En expert som
  kan sin sak har organiserad kunskap."

 214. "Eleverna är noviser,
  så hur kan du möjligtvis tro"-

 215. -"att de kan organisera
  kunskap som de inte har?"

 216. Här är ett av de många experiment
  som jag har stött på.

 217. Jag har glömt
  vad själva testet gick ut på.

 218. De som
  organiserade informationen själva...

 219. Det finns de som håller sig fast vid
  konstruktivismens grundtankar:

 220. "Man måste få göra det själv."

 221. Men de som fick hjälp med
  att organisera informationen effektivt-

 222. -hade betydligt större chans att lyckas.

 223. Reif säger att om du är experten
  och den som har ett schema-

 224. -och har lyckats organisera all
  information så att den bildar en helhet-

 225. -lär ut det!

 226. Om ni inte gör det-

 227. -är det troligt att många av era elever
  får ytliga snarare än djupa kunskaper.

 228. I stället för principerna och de
  övergripande mönstren tittar vi på...

 229. Om vi tittar på de här bilarna är det
  den blå bilen som är iögonenfallande.

 230. Men en av de vita
  har faktiskt lite tjockare däck.

 231. Det kan finnas en mängd andra attribut
  som är av större vikt.

 232. Här är ett experiment som går ut på
  att gruppera skoluppgifter.

 233. Jag kan tyvärr inte lösa uppgifterna.

 234. Noviser grupperar ihop de här
  uppgifterna eftersom de är så lika.

 235. Men experter på fysikaliska principer
  grupperar ihop de här uppgifterna.

 236. Det här är det bästa citat
  jag nånsin har använt mig av.

 237. Jag har försökt skippa det,
  men det är alldeles för bra.

 238. Jag tänkte illustrera det med min fru.

 239. Min fru är väldigt sexistisk.

 240. Hon ger mig uppgifter som hon anser
  är förenliga med min manlighet.

 241. Jag ansvarar för garaget
  eftersom det är manligt.

 242. Det är den gruppering hon har gjort,
  men den är en smula snedvriden.

 243. Jag måste städa undan saker, men
  jag har hittat en väldigt snabb metod.

 244. Min snabba metod går ut på att öppna
  garageporten och kasta in sakerna.

 245. Det påminner om
  en lärare som levererar information.

 246. Men en dag bad hon mig hämta nåt.
  Det här är som retrieval practice.

 247. Jag hittade inte bland prylarna
  och gav upp!

 248. Sen ville hon att jag skulle ge garaget
  ett ansiktslyft.

 249. Jag slet ut alla prylar,
  målade och satte upp hyllor.

 250. Min far är arkitekt och han lånade mig
  några vackra metallschabloner.

 251. Utan att ha för avsikt
  att verkligen vara så organiserad-

 252. -märkte jag upp hyllorna med
  1, 2, 3, 4, 5 och A, B, C, D, E.

 253. Jag ville vara extra noggrann eftersom
  hon hade avslöjat min tidigare strategi.

 254. Och vet ni vad?

 255. Helt omedvetet placerade jag saker
  som hörde ihop på samma ställe.

 256. Ett engelskt talesätt lyder...
  Nu glömde jag plötsligt bort det.

 257. Allting har sin plats,
  och allting bör läggas på plats.

 258. Människor tenderar
  att organisera saker.

 259. Uttrycket tidy-minded anses vara
  nedsättande, men det är ju fantastiskt.

 260. Smarta människor är organiserade.

 261. Min fru frågade: "Var är säkringarna?"

 262. Jag svarade: "I hylla B7."

 263. Det är det den här killen försöker säga.

 264. Ju mer organiserad man är
  från början... B6, säkringar...

 265. "Hämta en säkring."
  - "Ja, den är i B6."

 266. Jag hittar den. Vi vet att det här
  stämmer när det gäller fysiska ting.

 267. Men även om handlingen är fysisk är
  det hjärnan som organiserar det hela.

 268. Hjärnan organiserar även mina idéer.
  Det rör sig om samma mekanism.

 269. Titta.

 270. En ordbok
  har två organiseringsprinciper.

 271. Den ena är alfabetet - ett bra system.

 272. Det finns en till.
  När man slår upp ett ord-

 273. -står det vilka ordets överordnade
  och underordnade begrepp är.

 274. Eller om man gillar fikonspråk:
  hyperonymen och hyponymen.

 275. Alla ordböcker har såna, och jag tänkte
  kontrollera att ni har förstått det här.

 276. Ni ska få svara i kör. Jag ska ge er tre
  ord som jag presenterar horisontellt.

 277. Jag upprepar dem så att ni minns dem.

 278. När ni är redo ska ni få ropa ut dem
  i den rätta hierarkiska ordningen.

 279. Det överordnade begreppet
  hamnar överst.

 280. Är ni redo?
  Ni har ingen möjlighet att öva.

 281. Bil, transport, Volvo.

 282. Bil, transport, Volvo. Kör!

 283. –Transport, bil, Volvo.
  –Utmärkt!

 284. Jättebra!

 285. När ni undervisar, vet då era elever-

 286. -vad motsvarigheten till transport,
  bil, Volvo är inom era ämnen?

 287. Vet de det?

 288. Varför skulle ni inte vilja lära dem det
  och dela med er av era hemligheter?

 289. Det är därför ni är experterna!

 290. Ni kan organisera era garagehyllor
  enligt ett hierarkiskt system.

 291. Har du en siffra att visa mig snart?
  Okej, jag fortsätter...

 292. Ta er en titt på det här.

 293. Det här är inte bara
  lingvistiskt svammel.

 294. Det här är ett fantastiskt citat.

 295. Alla ämnen är uppbyggda
  av språket som beskriver dem.

 296. Och det språket överensstämmer
  med den struktur som vi just...

 297. Det överensstämmer med
  transport, bil, Volvo.

 298. När man förstår det
  blir man bättre på att minnas.

 299. Man har "stapelbar kunskap".

 300. Om jag har byggt upp den här hierarkin
  behöver jag bara minnas det här.

 301. Alla de mindre, underordnade delarna,
  kommer med på köpet.

 302. I stället för att minnas det, det och
  det har jag en organiserad hierarki-

 303. -och behöver bara minnas det där.

 304. Jag avslutar med ett enkelt verktyg
  som de här två skriver om på sin blogg:

 305. Använd dispositionsvyn i Word.
  Då blir man tvungen att kategorisera.

 306. Den klassiska uppsatsdispositionen
  har huvudrubriker och underrubriker.

 307. Dessa underrubriker
  har i sin tur egna underrubriker.

 308. Nu har jag, på kort tid, utforskat...
  Jag är oerhört punktlig.

 309. Det här var mitt försök att, på
  ett lite mer detaljerat sätt, förklara-

 310. -vad det här faktiskt innebär.

 311. Tack ska ni ha.

 312. Översättning: Elin Dahlqvist
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Minne och mening

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det har funnits två sidor av hur man ser på utbildning. Den ena menar att utbildning är att få eleven att förstå, den andra menar att det är genom memorering som kunskap sitter. Utbildningsdesignern Oliver Caviglioli berättar här om ämnet genom att utforska Daniel Willinghams citat "förståelse är minne i förklädnad". Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Utbildningsvetenskaplig forskning
Ämnesord:
Pedagogik, Undervisning, Utbildning, Utbildningsvetenskap
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - ResearchED 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Den svåra uppgiften med prestationsutvärdering

Alla vet att prestationsutvärdering i skolan är utmanande. Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, berättar här om vad utmaningen verkligen består av. Finns det skillnader mellan kommunala skolor och friskolor? Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Varför misslyckas bra professionell utveckling?

Det finns en forskningskonsensus om att bra professionell utveckling tar tid och ska fokusera på inlärning. Ändå har en rad nya tester visat att professionell utveckling med hjälp av dessa modeller har haft en begränsad inverkan på lärarutövningen och ingen inverkan på studentresultat. Varför är det så? Harry Fletcher-Wood, biträdande utbildningschef på Institute for teaching i Storbritannien, berättar. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Från forskning till praktik

Tom Sherrington har arbetat som lärare och rektor i 30 år. Han är nu utbildningskonsult som specialiserat sig på lärarutveckling, läroplan och bedömningsplanering. Här talar han om vilken resa lärare behöver göra så att deras insikter från forskning omvandlas till praktiska handlingar och beslutsfattande i klassrummen. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Minne och mening

Det har funnits två sidor av hur man ser på utbildning. Den ena menar att utbildning är att få eleven att förstå, den andra menar att det är genom memorering som kunskap sitter. Utbildningsdesignern Oliver Caviglioli berättar här om ämnet genom att utforska Daniel Willinghams citat "förståelse är minne i förklädnad". Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Tillförlitlig bedömning av valfria ämnen

Valfria ämnen, som essäer, är mer autentiska men svårare att bedöma på ett tillförlitligt sätt. Daisy Christodoulou är utbildningsdirektör vid No more marking. Hon arbetar nära skolor med att utveckla nya metoder för bedömning. Här hör du hur hon anser man kan möta denna utmaning. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - ResearchED 2018

Skapa skolkultur

Det finns bevis som tyder på att det som många lärare har blivit ombedda att ägna sig åt i klassrummen varit högst ineffektivt och i värsta fall slöseri med tid. Detta har lett till en ofta ohållbar nivå av arbetsbelastning och lärarutbrändhet. Tom Bennett, grundare av ResearchEd och rådgivare för utbildningsdepartementet i Storbritannien, försöker peka ut de väsentliga komponenterna i ett framgångsrikt klassrum baserat på forskning. Inspelat den 10 mars 2018 på Fredrika Bremergymnasiet i Haninge. Arrangör: ResearchED.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnet och orden - om språk i förskolan

Språkets gåta

Hur går det till när barn lär sig att tala?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Ingen ska behöva gå till skolan med en klump i magen

Pedagogen Carin Norström Lindström på Södermalms skola i Sundsvall arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Hennes arbetssätt som utgår från Friends metodik sprider sig till andra skolor. Vi följer med på en kamratstödjarträff med elever i årskurs 3 och 4 där man arbetar med värdegrunder.