Titta

UR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

UR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Om UR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Föreläsningar om idrottsrörelsen och om hur den kan bli mer jämlik och inkluderande. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Till första programmet

UR Samtiden - Idrottskonferensen 2018 : Resan mot likvärdig idrottDela
 1. Sen frågar jag hur många av pojkarna
  som känt sig som pojkflickor.

 2. Då brukar nästan alla skratta.
  Man ser sig inte som en pojkflicka.

 3. Med tre miljoner medlemmar
  och 20 000 ideella föreningar-

 4. -är RF Sveriges största folkrörelse.
  Trots att nästan alla barn och unga-

 5. -nån gång i livet
  är medlemmar i en idrottsförening-

 6. -är det förhållandevis få barn
  och unga med funktionsnedsättning-

 7. -som regelbundet deltar
  i organiserad idrott.

 8. Vad gäller inflytande återfinns också
  få personer med funktionsnedsättning-

 9. -i positioner där man
  har möjlighet att påverka idrotten.

 10. Det gäller inte bara idrotten,
  utan samhället i stort.

 11. Förutsättningarna ser olika ut.

 12. Just nu pågår en stor förändring
  i idrotten.

 13. Det innebär att Parasportförbundet,
  som är ett kategoriförbund-

 14. -kommer att demonteras successivt.

 15. De 18 idrotter som de administrerar
  kommer att inkluderas...

 16. Idrottare med funktionsnedsättning
  inkluderas i specialidrottsförbunden.

 17. De här resorna har påbörjats
  och kommit lite olika långt-

 18. -men målet är att idrotter och
  idrottare med funktionsnedsättning-

 19. -ska inkluderas
  i specialidrottsförbunden.

 20. Det ställer nya krav
  på resursfördelning, tillgänglighet-

 21. -och också på kunskap
  och erfarenhetsflöden.

 22. Det ger oss som arbetar inom idrotten
  möjlighet att tänka om inom idrotten.

 23. Kanske det man tagit för givet,
  att så här ska idrott alltid se ut-

 24. -får man möjlighet att tänka om,
  pröva nya vägar, vara kreativ.

 25. En jättespännande förändringsprocess
  pågår inom svensk idrott just nu.

 26. En liknande resa gjordes i Norge
  för ungefär tio år sen-

 27. -där man inkluderade idrottare
  med funktionsnedsättning-

 28. -i den norska motsvarigheten
  till våra specialidrottsförbund.

 29. Det som kanske var...
  Det dokumenterades-

 30. -men det som saknades
  i den dokumentationen-

 31. -är deltagarperspektivet.

 32. Det är en viktig aspekt att fråga
  deltagare hur de upplevde det.

 33. Hur blev det och hittade man sin
  plats i idrotten efter förändringen?

 34. Jag och några forskare till
  från Umeå Universitet-

 35. -kommer att följa processen
  som sker inom svensk idrott-

 36. -när det gäller inkluderingen.
  Det ska bli spännande.

 37. Det kanske är några här
  som är involverade i den processen.

 38. Är det nån? Några stycken.
  Det är en spännande resa.

 39. Det är viktigt
  att få följa den systematiskt-

 40. -och framför allt viktigt att se vad
  som händer i ett längre perspektiv.

 41. Saker kan hända just under
  själva inkluderingsprocessen-

 42. -men det är viktigt att ha
  ett longitudinellt perspektiv-

 43. -och följa upp det på lång sikt.
  Vad innebar det för förändringar-

 44. -och vilka konsekvenser fick det?

 45. Det kommer vi också förhoppningsvis
  att kunna göra.

 46. Min avsikt med dagens föreläsning...
  Jag är forskare och kommer att-

 47. -synliggöra kunskapsluckor
  och normbarriärer-

 48. -som utgör hinder
  för idrott på lika villkor.

 49. Med en normkritisk ansats
  tar jag min utgångspunkt-

 50. -i funktionshindrades egna
  erfarenheter och upplevelser-

 51. -och använder deras röster
  som illustrativa exempel-

 52. -på hur normer
  om genus och funktionalitet-

 53. -kommer till uttryck
  inom idrottens praktik.

 54. Jag kommer inte direkt att prata-

 55. -utifrån "Så här ska du göra
  för att bli en bra ledare".

 56. De tankarna som finns kring
  hur vi kan tänka nytt...

 57. ...kanske flytta oss utanför
  de här givna föreställningarna-

 58. -om vad riktig idrott
  är och ska vara-

 59. -och hitta nya sätt
  att förstå idrott på-

 60. -som kanske
  kan öppna upp dörrarna för fler.

 61. Om man går in i forskningsvärlden
  och tittar på vad som publicerats...

 62. Jag har forskat om idrott,
  genus, funktionalitet-

 63. -i ungefär 20 år
  och har gjort ganska mycket studier.

 64. De flesta har varit kvalitativa, där
  jag gjort intervjuer med idrottare-

 65. -på olika nivåer
  och i olika sammanhang-

 66. -om deras upplevelser
  och erfarenheter av idrott.

 67. Vi vet ganska bra vad som är hindren.

 68. Vi vet att resursfördelningen
  kan vara ett hinder-

 69. -att det ibland finns olika
  förutsättningar att få hjälpmedel.

 70. Lokaler kanske inte är tillgängliga-

 71. -aktiviteter är inte anpassade
  och så vidare.

 72. Det finns så väl dokumenterat.

 73. Det är inte hindren vi behöver
  kartlägga och ägna mycket tid åt.

 74. Hur förflyttar vi oss från det vi vet
  till att förändra praktiken?

 75. Där finns ett glapp
  mellan den kunskap som finns-

 76. -och vad som sker i praktiken.

 77. Det är nåt jag tror
  är viktigt att fokusera på-

 78. -och det finns en god möjlighet
  att samla goda exempel-

 79. -och systematisera eller identifiera
  vad som är lösningarna-

 80. -i den här resan
  mot en inkluderande idrott.

 81. Att identifiera vad som är lösningar-

 82. -och också förankra dem,
  inte bara i personer.

 83. Idrottsrörelsen är beroende av
  eldsjälar som ger sitt yttersta-

 84. -för att stimulera, aktivera
  och entusiasmera barn och ungdomar.

 85. Vi behöver också förankra lösningar
  och kreativa idéer i strukturen.

 86. Den dagen som den personen
  väljer att sluta-

 87. -så försvinner ju
  den kompetensen och kunskapen.

 88. Eldsjälar behövs och är ovärderliga-

 89. -men vi behöver också hitta sätt
  att förankra detta i strukturen.

 90. Det är kanske en större utmaning,
  men nog så viktig.

 91. När det gäller forskning
  om idrott och funktionsnedsättning-

 92. -så kan vi också säga...
  så visar tidigare forskning-

 93. -att när idrott fungerar som bäst
  stärker det individens självkänsla-

 94. -och egenmakt och autonomi,
  att man blir självständig också.

 95. Det gäller alla barn och unga,
  men är kanske särskilt viktigt-

 96. -för barn och unga
  som har en funktionsnedsättning.

 97. Man blir ofta identifierad och
  identifierar sig med sin nedsättning.

 98. Man behöver hitta andra
  orienteringspunkter för identitet.

 99. Där kan idrotten erbjuda
  en viktig miljö och ett sammanhang-

 100. -och att se sig själv
  som nånting annat-

 101. -än att bara identifiera sig
  med sin funktionsnedsättning.

 102. Det gäller kanske mest
  för synliga nedsättningar.

 103. Vi har andra grupper där man har
  en mer osynlig funktionsnedsättning-

 104. -och där är villkoren annorlunda.

 105. Den forskning jag mest har bedrivit
  gäller rörelsehinder.

 106. Jag har gjort annan forskning, men
  det är mitt starkaste kunskapsfält.

 107. Det finns normativa föreställningar
  om vad riktig idrott är och ska vara.

 108. Det finns föreställningar
  som begränsar och möjliggör-

 109. -vem som betraktas och betraktar
  sig själv som en riktig idrottare.

 110. Det är också en faktor
  som kan vara exkluderande i sig-

 111. -och är svårare att ta på.

 112. Om jag har ett rörelsehinder
  och sitter i rullstol-

 113. -är det lättare att förstå att man
  behöver anpassa den fysiska miljön.

 114. Men de här normerna
  är mycket svårare att spåra-

 115. -hitta, identifiera
  och påverka och förändra.

 116. Men vi vet att det är såna saker
  som styr och påverkar.

 117. Jag tänkte även säga nåt om genus
  och funktionsnedsättning i idrott.

 118. Det finns föreställningar
  som är kopplade...

 119. Föreställningar om idrott som
  är kopplade till maskulina ideal.

 120. Ibland när jag träffar idrottsvetare
  i en grupp med studenter-

 121. -frågar jag hur många av flickorna
  som har känt sig som pojkflickor-

 122. -för att de hållit på med idrott.
  Nästan alla säger "Det har jag".

 123. Sen frågar jag pojkarna hur många
  som har känt sig som pojkflickor.

 124. Då brukar nästan alla skratta.

 125. Man ser sig inte som pojkflicka
  för att man hållit på med idrott.

 126. Det kan öppna upp en diskussion.
  Vi vet att idrott kan vara könskodad.

 127. Det finns maskulina idrottsideal som
  vi måste förhålla oss kritiska till.

 128. Inte bara när det
  gäller funktionalitet.

 129. Sammantaget finns det
  föreställningar om-

 130. -vilka kroppar
  som också är idrottsdugliga.

 131. Vi kanske behöver ett kritiskt
  förhållningssätt till vad som är...

 132. ...vad vi betraktar
  som presterande idrottskroppar.

 133. De föreställningarna
  får betydelse för-

 134. -hur vi betraktar oss själva
  och andra i idrottssammanhang.

 135. De här normerna som vi måste förhålla
  oss till på ett eller annat sätt...

 136. ...medvetet eller...
  de skapar ju också barriärer-

 137. -för hur vi...för vilka...

 138. Ja, de här stereotyperna...

 139. ...skapar ju också barriärer
  för vilka vi släpper in-

 140. -och vilka vi inte släpper in
  i idrottssammanhang.

 141. Ni får gärna avbryta
  om ni har några frågor.

 142. Är nånting oklart
  får ni gärna avbryta.

 143. Jag har valt symbolerna för
  att prata om normkritiskt perspektiv-

 144. -som också är en del i förändrings-
  tänket jag vill förmedla till er-

 145. -om hur man kan tänka också
  i sin idrottsliga verksamhet.

 146. Ni vet det här gyllene M:et
  som man stöter på ibland?

 147. Ni vet vad jag menar?
  Det gula, gyllene M:et?

 148. Nästan vart man än åker i världen,
  när man ser M:et-

 149. -kan man i sin inre bild se hur
  inredningen ser ut, hur menyn ser ut.

 150. Man har en stark föreställning
  om vad det där M:et symboliserar.

 151. När man kliver in
  på den restaurangen-

 152. -får man ofta det bekräftat.
  De ser nästan likadana...

 153. Igenkänningsfaktorn är hög
  oavsett vart i världen man åker.

 154. Så har också den här
  rullstolssymbolen blivit.

 155. Den har också blivit
  en universal symbol för hur vi...

 156. ...för funktionsnedsättning.

 157. Det gör också att vi...

 158. Dels symboliserar den
  alla funktionsnedsättningar-

 159. -även om det är en rullstolssymbol.

 160. Den signalerar föreställningen att
  människor med funktionsnedsättning-

 161. -utgör en homogen grupp,
  och så är det inte.

 162. Det är även så
  att vi ofta förhåller oss till det-

 163. -som att människor med funktions-
  nedsättning är en homogen grupp.

 164. Det är viktigt att ha med sig
  i förändringsarbetet.

 165. Ibland får man idén om att
  man ska anpassa och anpassa.

 166. Till slut blir inget kvar, eller
  nånting litet som inte passar nån.

 167. Det viktiga
  i det här förändringsarbetet-

 168. -när man jobbar operativt
  i idrottspraktiken är att bredda upp-

 169. -att erbjuda många olika alternativ
  till idrott.

 170. Inte att vi ska
  ta bort alla ytterligheter-

 171. -eller göra nåt som inte passar nån,
  utan att vi breddar i stället.

 172. Ha flera alternativ och möjligheter
  att förstå och utöva idrott på.

 173. Den här symbolen
  är också intressant därför att...

 174. De säger också nånting om forskning.

 175. Forskning kan relatera
  till symbolerna.

 176. Den här bilden på kvinnan, mannen
  och rullstolen är också typisk...

 177. När man tittar på forskningen
  finns det en slags...

 178. ...att har man
  en funktionsnedsättning-

 179. -så betraktas eller bemöts man
  utifrån sin funktionsnedsättning-

 180. -och inte utifrån sin könsidentitet.

 181. Det vanligaste när man betraktar nån
  eller möter nån i ett socialt möte-

 182. -är att man gör en identifiering
  om det är en man eller kvinna.

 183. Men för funktionsnedsättning
  kommer det ofta sekundärt.

 184. Man identifierar först personen som
  funktionsnedsatt och sen utifrån kön.

 185. Det blir särskilt tydligt när
  rullstolen finns med som symbolvärde.

 186. Ni ser bilden med två stora vuxna
  och en liten rullstol.

 187. Nu generaliserar jag,
  men det som speglas i forskningen-

 188. -är att den som har funktions-
  nedsättning ofta infantiliseras.

 189. Man uppfattas och förstås
  som att man inte...

 190. ...att man inte kan vara jämbördig-

 191. -som andra vuxna, andra ungdomar
  eller vad det kan handla om.

 192. Det är också typiskt
  om man tittar på forskningen.

 193. Det finns den här infantiliserings...
  att man könsavkodas-

 194. -och att det sker en infantilisering
  av den som har funktionsnedsättning.

 195. Därmed inte sagt
  att det händer i alla sammanhang-

 196. -men när man tittar på generella
  mönster i de studier som gjorts-

 197. -så är det
  ett ganska tydligt mönster.

 198. Men vad är då
  ett normkritiskt perspektiv?

 199. Hur ska vi tänka normkritiskt?

 200. Normer är sånt vi måste
  förhålla oss till på olika sätt.

 201. Det är ofta sånt vi tar
  för självklart och för givet-

 202. -sånt vi inte ifrågasätter utan tar
  som självklara, sånt som är givet.

 203. Men... Och det stärks-

 204. -och vi reproducerar det sättet att
  tänka, vilken betydelse normer har-

 205. -genom vårt sätt att tänka,
  tala och kommunicera om olika saker.

 206. I språk, tal och text förstärks
  de här normativa föreställningarna-

 207. -om hur saker och ting
  är och ska vara.

 208. Det är naturligt, vi behöver nånting
  att orientera oss i sociala möten.

 209. Vi kan inte helt gränslöst
  eller utan orienteringspunkter-

 210. -vara i ett socialt sammanhang.

 211. Vi behöver normer för att orientera
  oss och interagera med andra.

 212. Men ibland
  kan normerna behöva utmanas.

 213. Att man tar ett steg bakåt
  och funderar: "Vänta nu."

 214. "Vad står det här för?
  Vad är det för normer som är starka"-

 215. -"och dominerande i just vårt sociala
  eller idrottsliga sammanhang?"

 216. Det kan vara viktigt att normkritiskt
  förhålla sig till dem.

 217. Vi pratar om normer, men ska
  inte gå in och förändra varandra-

 218. -skapa motsättningar och säga
  "Du tänker fel" eller "Du gör fel".

 219. Det gäller att lyfta ut normer
  och betrakta dem gemensamt.

 220. Det är inte personerna i sig
  som ska förändras-

 221. -utan de normer
  som vi bestämmer oss för...

 222. ...hur vi ska förhålla oss till
  de normer som finns inom idrotten.

 223. Ska vi tänka som vi alltid gjort
  eller kan det finnas andra sätt-

 224. -att förhålla sig till det vi gör?

 225. Det är också viktigt att koppla ihop
  det med maktperspektivet.

 226. Förändring blir möjlig genom att
  betrakta makten kopplad till normer-

 227. -och granska t.ex. regelsystem-

 228. -och förstå hur människors
  förutsättningar skiljer sig åt.

 229. Att gå in med ett normkritiskt
  perspektiv kan ge möjligheter-

 230. -att tänka nytt och annorlunda
  kring idrotten.

 231. Det vi alltid har gjort eller hur
  idrott alltid sett ut kan förändras.

 232. Vi kanske kan tänka nytt
  och annorlunda.

 233. Det är viktigt att ha med det tänket
  när det gäller inkluderingsprocessen.

 234. Och i det sammanhanget tänka
  att det inte är så-

 235. -att vi ska lyfta in funktions-
  nedsatta i befintlig verksamhet.

 236. Vi måste tänka i båda riktningarna.

 237. Verksamhet behöver också förändras.
  Man måste mötas nånstans.

 238. Det behöver inte vara nåt negativt.
  Det kan ge nåt positivt för alla.

 239. Då tänkte jag ge exempel på två
  studier. Här ser ni inte riktigt...

 240. Två av mina studier handlar om...
  Ni behöver inte kunna läsa det här.

 241. Två studier som finns publicerade
  som vetenskapliga artiklar.

 242. Den ena handlar om rullstolsbasket,
  som jag tycker är spännande.

 243. Där mixar man spelare
  med och utan funktionsnedsättning-

 244. -kvinnliga och manliga spelare
  i samma lag-

 245. -och där man med ett poängsystem
  kan sätta ihop ett lag.

 246. Alla spelare
  kan spela upp till SM-nivå.

 247. Sen om man ska bli proffs
  eller spela i olika...

 248. Om man ska bli proffs
  eller medverka i Paralympics-

 249. -så gäller det de manliga spelarna.

 250. Det saknas möjligheter för den
  som inte har funktionsnedsättning-

 251. -och för kvinnliga spelare.

 252. För några år sen
  intervjuade jag arton spelare-

 253. -om just idrott och... Det handlar
  om hur normer kommer till uttryck-

 254. -och hur de uppfattar sig själva
  i ett idrottsligt sammanhang.

 255. Den andra studien var på uppdrag
  av Centrum för idrottsforskning.

 256. Vi skrev en antologi där jag
  intervjuade unga människor-

 257. -med rörelsehinder som hade
  rika erfarenheter av idrott-

 258. -om hur de uppfattade
  och förstod idrotten.

 259. Nåt spännande som kan vara stärkande
  för er ute i idrottsverksamheten-

 260. -var att frågorna jag ställde
  skulle handla om-

 261. -hur de uppfattade och förstod
  den frivilliga idrotten.

 262. De berättade de om
  i de här intervjusituationerna.

 263. Det alla kopplade samman,
  eller återkom och relaterade till-

 264. -var ämnet idrott och hälsa.

 265. Samtliga av de tio som jag
  intervjuade i den studien-

 266. -om erfarenheter om idrott...

 267. Samtliga av dem hade ganska tråkiga
  erfarenheter av idrott och hälsa-

 268. -men väldigt positiva
  av den frivilliga idrotten.

 269. Det kan ni ha med er också.

 270. Ibland kan man känna sig tyngd
  av alla krav utifrån-

 271. -att man ska skapa en idrott till-
  gänglig för alla, men det finns...

 272. Samtliga som jag intervjuade
  hade blivit kvar i idrotten.

 273. Det kan vara en anledning
  till att de var positiva-

 274. -men när de relaterade
  till ämnet idrott och hälsa-

 275. -hade de inte samma
  positiva erfarenheter.

 276. Det kan ha att göra med att
  ibland när vi pratar om inkludering-

 277. -tror jag att man utan
  att reflektera ibland lyfter över.

 278. Inkludering är ett begrepp som
  oftast används i ett skolsammanhang.

 279. Man lyfter ofta över den
  inkluderingsdefinitionen-

 280. -från den obligatoriska skolan,
  ämnet idrott och hälsa-

 281. -till den frivilliga idrotten.

 282. Vi kan inte ställa samma krav
  på den frivilliga idrotten-

 283. -som vi ställer på den
  obligatoriska idrotten i skolan.

 284. Samhällsmedborgare måste få välja
  vilka aktiviteter vi medverkar i-

 285. -om det är idrott
  eller nåt helt annat.

 286. Den friheten måste vi ha
  som samhällsmedborgare.

 287. Det finns mycket att göra för
  att göra idrotten mer tillgänglig-

 288. -men det är viktigt
  att man inte tänker:

 289. "Nu tappar vi idrottare
  som har en funktionsnedsättning"-

 290. -"och det beror med automatik på att
  vi inte har lyckats inkludera dem."

 291. Det finns andra orsaker
  och det hittar jag i mitt material.

 292. Många slutar av helt andra skäl,
  inte för att idrotten är dålig-

 293. -utan för att man hittar nåt
  som man tycker är roligare.

 294. Det som kan vara viktigt, och
  som framgick i Jonas presentation-

 295. -är att vi ska skapa möjligheter
  att komma tillbaka.

 296. Om man får ett avbrott finns det
  en möjlighet att komma tillbaka.

 297. Det gäller generellt, inte bara
  för unga med funktionsnedsättning.

 298. Jag ska ge några exempel på hur
  de uttrycker sig kring idrotten-

 299. -och hur normerna
  kommer till uttryck.

 300. Precis som jag sa inledningsvis-

 301. -finns det få studier
  som tar utgångspunkt i-

 302. -barn och ungas
  egna upplevelser av idrotten.

 303. För några år sen var Umeå Universitet
  med och forskade-

 304. -och utvärderade Idrottslyftet.

 305. Statens stöd till idrotten. Det finns
  en ny omgång av Idrottslyftet.

 306. Vi såg att trots att
  tanken med projekten...

 307. Utrymmet för barn och unga
  generellt att komma till tals-

 308. -om sin idrott är ganska liten.

 309. Både i utvecklingsprojekten
  och forskningen-

 310. -fångar man i låg utsträckning upp
  barn och ungas egna röster.

 311. Det är nånting man kan fundera kring
  hur vi kan bli bättre på.

 312. Jag ska ge exempel.
  Det första är från rullstolsbasketen.

 313. Det är några av de kvinnliga...
  rörelsehindrade basketspelarna-

 314. -som uttrycker sig så här.
  De pratar om de här mixade lagen-

 315. -med både manliga
  och kvinnliga spelare i samma lag.

 316. Anna säger så här:

 317. "Om det gäller att plocka ut ett lag
  till en match..."

 318. "Om du har en kille och en tjej som
  är likvärdiga får killen spela."

 319. "Som tjej måste du vara bättre,
  även om man är likvärdig."

 320. "Det känns att det är killarna
  som kommer i första hand."

 321. Det här sättet att uttrycka sig kan
  vara att som ledare eller deltagare-

 322. -förstärka föreställningen
  om det bara är manliga spelare-

 323. -som kan gå vidare till
  en karriär inom rullstolsbasket.

 324. Man kanske omedvetet
  förmedlar det till deltagarna.

 325. "Dig satsar vi på därför att du
  har en karriär eller en möjlighet."

 326. Man kan även omedvetet också
  uppfatta det så som deltagare.

 327. Man får fundera på hur man omedvetet-

 328. -kanske förmedlar
  såna föreställningar.

 329. Jean säger så här: "Tjejerna blir
  bättre och bättre hela tiden."

 330. "Det tror jag beror på
  att vi spelar med killarna.

 331. "Du utvecklas mycket mer
  när du spelar med killar"-

 332. -"än när du bara spelar med tjejer."

 333. Ett mönster som jag såg
  i intervjuerna-

 334. -var att de kvinnliga spelarna
  hade inte samma möjligheter-

 335. -att göra karriär
  inom rullstolsbasket-

 336. -och ibland hör man argumentet att
  flickor inte är tävlingsinriktade-

 337. -men de här kvinnorna var oerhört
  karriärs- och tävlingsinriktade.

 338. Det de gjorde och som är viktigt
  var att de tog med sig...

 339. Rullstolsbasket
  är en väldigt tuff miljö.

 340. En tuff jargong,
  det är liksom en tuff social miljö.

 341. De tog med sig de erfarenheterna
  att positionera sig i en tuff miljö-

 342. -ut i arbetsliv och utbildnings-
  sammanhang och gjorde karriär där.

 343. De använde erfarenheter och kunskaper
  från rullstolsbasketen-

 344. -för att göra karriär, både inom
  rullstolsbasket och ute i samhället.

 345. Ibland tänker vi att vi
  ska rymma allt i idrotten-

 346. -och att allt ska ske där, men vi
  fostrar också samhällsmedborgare-

 347. -att klara sig i idrottssammanhang
  och i samhället i stort.

 348. Där visade de exempel på hur
  de omsatte sina erfarenheter-

 349. -av att positionera sig
  i en tuff miljö-

 350. -i arbetsliv
  och utbildningssammanhang.

 351. Stina säger så här: "Jag kan tycka
  att det ökar självkänslan."

 352. "Det är skitkul
  när jag råkar välta en kille"-

 353. -"eller när jag stoppar en kille,
  speciellt om det är en högpoängare."

 354. Man delar in spelarna utifrån poäng,
  beroende på vilken funktion de har.

 355. "Eftersom jag är en lågpoängare
  så tycker jag att det är skitskoj"-

 356. -"eftersom de blir så irriterade."

 357. "En liten tjej som stoppar dem,
  sånt kan öka min självkänsla enormt."

 358. Det här visar ju hur...

 359. ...hur de här normativa...

 360. ...hur idrotten, med prestation,
  styrka, disciplin, uthållighet...

 361. Det kommer tydligt till uttryck
  i det hon beskriver-

 362. -men om vi tar udden av allt det där
  som är idrottens egenvärde-

 363. -måste vi fundera på
  vad som blir kvar.

 364. Och människor med funktionshinder
  är också en heterogen grupp.

 365. Vi har olika behov
  och förutsättningar-

 366. -för vad vi vill få ut av idrotten.

 367. Även om man reproducerar
  de här förställningarna-

 368. -det här med prestation, uthållighet
  och styrka i hennes exempel-

 369. -så är det nåt som stimulerar henne
  i positiv bemärkelse.

 370. Här kommer ett exempel
  från en manlig spelare.

 371. "Man kommer in, har sin lilla ritual,
  tar fram sina grejor."

 372. "Man sätter sig i stolen
  och spänner fast sig."

 373. "Man tar på sig linnet
  och smörjer in händerna."

 374. "Man måste ju göra det
  i rullstolsbasket."

 375. "Och man sitter och snackar
  under tiden man gör det."

 376. "Allt från det
  till att när det är matchdags.

 377. "Man sitter inne i omklädningsrummet
  och peppar varandra."

 378. "Som kille känner man
  hur testosteronet pumpar"-

 379. -"och känner
  att hjärtat kommer i gång."

 380. "Och samma ritual
  när du klär på dig."

 381. "Man peppar varandra
  och man dissar varandra."

 382. "Det är den där hjärtliga men hårda
  jargongen. Ja, det är otroligt."

 383. Vad säger ni? Ska vi tillåta sånt här
  om vi ska tänka normkritiskt?

 384. Som jag sa inledningsvis
  och när jag visade symbolerna-

 385. -så är det också
  att när det gäller...

 386. Ursäkta.

 387. ...funktionsnedsättning
  så tas man ifrån könsidentiteten.

 388. Ibland kan det finnas sammanhang
  där man kan upprätthålla...

 389. Man återskapar
  nån slags könsidentitet.

 390. Det här kan vara ett exempel
  när man får möjlighet-

 391. -att hitta en könsidentitet
  i idrotten.

 392. Ni ser att det finns
  olika reaktioner på det här-

 393. -men den här typen av diskussion
  är viktig att förhålla sig till-

 394. -i det idrottssammanhang
  där man själv är aktiv som ledare.

 395. Att fundera kring vad som förmedlas,
  sånt som sker oreflekterat-

 396. -därför att så här
  har man alltid gjort-

 397. -och det är en del av de vi är
  eller det vi gör.

 398. Kanske behöver vi ibland
  också fundera kring-

 399. -om det är odelat nånting negativt.

 400. Vi kanske också måste fundera över
  om det behövs...

 401. Jag kan lägga till när det gäller
  den här omklädningsrumsdelen-

 402. -så bytte
  manliga spelare om tillsammans-

 403. -men vid genomgång med tränaren
  kom även kvinnliga spelare dit.

 404. De var delvis en del av det här,
  men inte fullt ut.

 405. Det kan vara exkluderande,
  men även inkluderande.

 406. Man måste också se nyanserna
  i den här typen av uttryck.

 407. En viktig aspekt
  som vi inte får med här-

 408. -är att de jag har intervjuat
  är de som har blivit kvar i idrotten.

 409. Många lämnar idrotten och vi vet inte
  alltid varför de inte finns kvar.

 410. De som blir kvar har underkastat sig
  de normer och värderingar som finns-

 411. -och kanske är benägna
  att reproducera dem.

 412. Om vi vill nå fler behöver vi
  kanske ibland ta ett steg bakåt-

 413. -och fundera kring vad som finns här
  och vad är det för idrott vi skapar.

 414. Är det det vi vill göra eller
  kan vi tänka nytt och annorlunda?

 415. Det är en utmaning som ett
  normkritiskt perspektiv kan ge oss.

 416. Ett exempel till har jag här.

 417. Det är en utövare, hon kommer
  från det här sammanhanget med...

 418. Alltså, de som har erfarenheter av...

 419. ...som har erfarenheter av idrott
  i olika sammanhang.

 420. Hon har ett ryggmärgsbråck
  och har bara två procents syn.

 421. Hon säger så här:

 422. "Vattenträning började jag med när
  jag var 5 och ridning när jag var 2."

 423. "Då fick två hålla i mig
  så jag blev kvar på hästryggen."

 424. "Ingen peppade mig.
  Jag skulle självklart göra det"-

 425. -"tills jag gick in i en slags vägg
  när jag var 14."

 426. "Jag blev extremt trött och
  fick skära ner kraftigt i schemat."

 427. "Jag sov konstant
  och var aldrig utsövd."

 428. "Brorsan hamnade i samma trötthet,
  men det blev värre för mig."

 429. "Jag fick förklarat för mig att
  det berodde på funktionshindret."

 430. "Det fanns ingen morot.
  Jag var tvingad att göra det."

 431. "Det var sjukgymnastik - punkt."

 432. Det här är ett exempel på idrottens
  egenvärde. För henne blev allt...

 433. Hon sa själv att ridning och simning
  kunde ha varit roliga aktiviteter-

 434. -men syftet var rehabiliterande
  och man förtog den känslan.

 435. Det är en viktig dimension
  som vi behöver få med oss-

 436. -att bejaka idrottens egenvärde.

 437. Den behöver inte tillmötesgå
  alla förväntningar från samhället.

 438. Ibland behöver man hitta
  och fundera över idrottens egenvärde.

 439. För henne så hade kanske idrott
  och simning varit aktiviteter-

 440. -som hon hade fortsatt med
  om hon haft möjlighet.

 441. Om hon hade fått uppleva glädjen,
  det här sociala sammanhanget-

 442. -och att det inte motiverades
  med att hon skulle bli starkare-

 443. -räta ut sina leder och allt det här.

 444. Att man faktiskt också bejakar
  idrottens egenvärde är viktigt.

 445. Jag ska avsluta med
  ett positivt citat-

 446. -som också bekräftar
  det som Jonas Morin föreläste om.

 447. Lisa säger så här:

 448. "En sak som jag lever på än i dag"-

 449. -"det är att en av de sista
  innebandymatcherna vi var på"-

 450. -"blev jag utsedd
  till lagets lirare den dagen."

 451. "Plus att tränaren frågade: 'Var fan
  har du hållit hus i hela mitt liv?'"

 452. "Det var häftigt,
  från att knappt märkas på plan"-

 453. -"till att bli utsedd till lagets
  lirare. Det är ett stort kliv."

 454. "Jag lyckades aldrig göra mål
  och sånt där."

 455. "Jag var väl...
  man tog i men var ändå försiktig."

 456. Och också hur viktigt,
  eller det som exemplet illustrerar-

 457. -är hur viktigt
  det är att bli bekräftad-

 458. -eller det
  som Jonas Morin illustrerade-

 459. -och som beskrivs
  som "sense of belonging"-

 460. -att man blir accepterad
  för den jag är.

 461. Den dagen jag tar steget in i
  idrotten, att känna sig accepterad.

 462. Det blir en trygghet att
  känna sig accepterad för den man är.

 463. Sen får jag lära mig olika saker
  för att utvecklas inom idrotten.

 464. Det viktigaste steget
  när man bestämmer sig att bli kvar-

 465. -är att man känner en tillhörighet.

 466. Det är viktigt och idrottsledare
  är duktiga på att bekräfta deltagare.

 467. Det är kanske ännu viktigare beroende
  på vilka erfarenheter man har.

 468. Om man upplever att idrotten
  inte är en självklar plats för mig-

 469. -är det ännu viktigare att bli be-
  kräftad i ett idrottsligt sammanhang.

 470. Jag ska börja avrunda lite grann här.

 471. Vi vet
  att när idrotten fungerar som bäst-

 472. -så stärks individens
  självkänsla och egenmakt.

 473. Det ger sociala och hälsorelaterade
  vinster för individ och samhälle.

 474. Vi har lyft frågan
  om hur frivillig idrott ska vara.

 475. Vilka åtgärder ska vi tänka
  när vi pratar inkludering?

 476. Vi måste också ha med oss i tänket
  att idrotten är inte obligatorisk.

 477. Vi måste ha friheten att välja idrott
  eller välja bort idrott.

 478. Men det finns mycket att göra för
  att göra idrotten mer tillgänglig.

 479. Nåt vi fick med oss
  från utvärderingen av Idrottslyftet-

 480. -när vi gjorde utvärderingsrapporten
  vid olika lärosäten-

 481. -är att det finns många
  kreativa utvecklingsprojekt.

 482. Det som är problemet
  är de projekt som inte görs.

 483. Men det som behövs
  är en dokumentation.

 484. Att kunskapen och erfarenheten
  inte blir kvar i projektledaren-

 485. -utan också identifieras
  och förankras strukturellt-

 486. -så vi får en progression
  i utvecklingen.

 487. Vi ska inte uppfinna hjulet igen
  med ett jättebra utvecklingsprojekt-

 488. -men sen har man inte riggat
  för hur det ska lyftas vidare-

 489. -och förankras i organisationen.

 490. Där finns det mycket
  att tänka kring och utveckla-

 491. -hur vi skapar progression
  och förankrar idéer i strukturen-

 492. -så de inte blir kvar i
  en kompetensutvecklad projektledare-

 493. -utan också kommer vidare till fler.

 494. Det är också viktigt med systematisk
  uppföljning på olika sätt.

 495. Dokumentation av projekt är viktig,
  men också att man följer upp dem.

 496. Jag skulle också vilja säga att det-

 497. -finns ett glapp mellan
  forskningen och praktiken-

 498. -och mellan policy och praktik.

 499. Det är viktigt att den kunskap
  som redan finns inom forskningen-

 500. -länkas samman med praktiken-

 501. -så vi inte har glappet
  mellan vad vi vet och vad vi gör.

 502. Ni som jobbar praktiskt i idrotts-
  verksamhet som ledare eller tränare-

 503. -kan ta hjälp av en forskare.

 504. Det finns forskare som sysslar
  med idrott eller socialisation-

 505. -som kan hjälpa till med doku-
  mentation och uppföljning av projekt-

 506. -så att vi kan generera kunskapen
  och också skapa progression.

 507. Några avslutande punkter
  som jag också vill skicka med.

 508. Det finns en diskrepans mellan
  idrottens policy och praktik.

 509. Och det som står i styrdokumenten,
  vilken kraft har det i praktiken?

 510. De här normkritiska reflektionerna
  kan man behöva ha.

 511. Det som står i policydokumenten
  kanske är orealistiskt-

 512. -eller behöver modifieras
  för att bli verkningsfullt.

 513. Man måste uppdatera och ha en levande
  diskussion kring hur de ska förstås.

 514. De ska inte leva sitt eget liv
  och praktiken ett annat.

 515. De ska gå hand i hand.

 516. Det är också viktigt
  att bejaka idrottens egenvärde.

 517. Vad är idrottens egenvärde
  och hur ska vi förstå det...?

 518. Får det finnas kvar även om vi tänker
  bredare för mer tillgänglighet?

 519. Det finns även maktordningar-

 520. -med hierarkier av över-
  och underordning i idrotten.

 521. Men genom att förhålla oss kritiska
  som ledare eller tränare-

 522. -kan vi stanna upp och tänka:
  "Vad är det vi förmedlar?"

 523. "Kan vi förstå och göra det här
  på ett annat sätt?"

 524. "Vad skulle det i så fall innebära
  för vår praktik?"

 525. Det finns en utvecklingspotential
  i att tänka nytt och annorlunda.

 526. I forskningen finns det
  ett väldigt fokus på hindren.

 527. Vi behöver inte göra fler projekt
  som kartlägger hindren-

 528. -utan hellre
  rikta in oss mer mot lösningar.

 529. Hur kan vi hitta lösningar på
  de hinder som finns definierade?

 530. Att bli mer lösningsinriktad.

 531. Jag tror också att om man
  får en större medvetenhet-

 532. -i idrottsrörelsen,
  bland tränare och ledare-

 533. -om hur normer påverkar delaktighet
  ges större möjligheter-

 534. -att hitta alternativa förhållnings-
  sätt och normativa lösningar.

 535. När man väl har hittat
  ett normkritiskt perspektiv-

 536. -eller normkritisk medvetenhet-

 537. -ska man även komma till
  normkreativa lösningar.

 538. Det är en ganska stor
  men också spännande utmaning.

 539. Ja, med de orden tänkte jag avsluta.

 540. Textning: Mattias Anulf
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Resan mot likvärdig idrott

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Trots att nästan alla barn någon gång i livet är med i en idrottsförening är det få unga med funktionsnedsättning som deltar i organiserad idrott. Vad beror det på och vad kan göras för att skapa en likvärdig och inkluderande idrott? Om detta berättar Kim Wickman, docent och lektor i pedagogik och forskningsledare inom specialpedagogik vid Umeå universitet. Hon intresserar sig för de komplexa sambanden mellan idrott, genus och funktionsnedsättning ur ett normkritiskt perspektiv och föreläser om ledarskap utifrån deltagarperspektiv. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Ämnen:
Idrott och hälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Handikappidrott, Idrott, Idrottsrörelsen, Sport
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Jämställdhet för en framgångsrik idrott

Svensk idrott har inte nått sina jämställdhetsmål. Därför behövs nya krafttag för att förändra strukturer, kulturer och styrsystem. Det anser Sofia B Karlsson, jämställdhetsresurs på Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans med Musse Hasselvall, programledare och kampsportsprofil som sadlat om till ridning, talar hon om jämställdhet i idrottens olika rum; tränings- och tävlingsarenan, omklädningsrummet och styrelserummet. De går igenom hur man kan göra för att synliggöra könsnormer och hur man kan förändra de delar som hindrar idrottsutvecklingen. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Livet är en sjukamp

Carolina Klüft har tagit såväl VM- som OS-guld i sjukamp och hon innehar fortfarande det svenska rekordet i sporten. De kunskaper hon fick med sig under karriären applicerar hon nu på andra delar av livet, för att hitta motivation och nå framgång. Här delar hon med sig av sina erfarenheter och berättar om hur hon nådde sina mål genom att bland annat stärka sin självkänsla och balansera sina prestationer. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Idrott för alla

Jonas Morin är den före detta elitbasketspelaren som startade en ny tävlingsform inom basket anpassad för barn - easy basket - när sonen med vänner ville börja spela. Klubben har arbetat mycket med inkludering och har nu över åttio olika nationaliteter. Här berättar Jonas Morin om sin passion för basket och om hur han arbetar för att göra idrott inkluderande för alla. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Idrottskonferensen 2018

Resan mot likvärdig idrott

Trots att nästan alla barn någon gång i livet är med i en idrottsförening är det få unga med funktionsnedsättning som deltar i organiserad idrott. Vad beror det på och vad kan göras för att skapa en likvärdig och inkluderande idrott? Om detta berättar Kim Wickman, docent och lektor i pedagogik och forskningsledare inom specialpedagogik vid Umeå universitet. Hon intresserar sig för de komplexa sambanden mellan idrott, genus och funktionsnedsättning ur ett normkritiskt perspektiv och föreläser om ledarskap utifrån deltagarperspektiv. Inspelat den 17 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangörer: Stockholms idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning

Mer allmänbildande & idrott och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Livräddning vid vatten

Etik vid drunkning

Samuel Sandboge föreläser om etiska principer vid drunkning. Vi möter livräddaren Håkan Söderlund som räddade skepparen Anders Waldvik från att drunkna. Inspelat den 22 januari 2015 i Haninge kommunhus. Arrangör: Svenska livräddningssällskapet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Dean och thaiboxningen

Det finns en mängd olika kampsporter som barn och ungdomar kan utöva. Thaiboxning är en av dem. Att träna och tävla i kampsport kan vara både jobbigt och smärtsamt men också lugnande och fokuserande. 15-åriga Dean i Malmö är ett löfte inom thaiboxning och drömmer om att en dag få tävla för det svenska landslaget. Kampsporten har också hjälpt honom att koncentrera sig mer på skolan, något som Dean tidigare haft svårt för på grund av dyslexi och add.