Titta

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Om UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Dagens unga mår sämre än tidigare och psykisk ohälsa kryper längre ner i åldrarna. Stress, sömnbrist och minskad fysisk aktivitet är några av förklaringarna. Elevhälsa 2018 är en heldagskonferens som diskuterar vilka förändringar som krävs och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Även symtom och sätt att upptäcka ohälsa diskuteras. Vad ska man vara uppmärksam på, och när ska man ingripa? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Till första programmet

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Unga med självskadebeteendeDela
 1. Hon var mycket medtagen
  och låg stilla där på bårvagnen.

 2. Och så kom läkaren fram till henne
  och frågade: "Vill du dö?"

 3. Jag kommer från Göteborg
  och har under många år arbetat-

 4. -som socionom
  och legitimerad psykoterapeut-

 5. -inom barn- och ungdomspsykiatri
  i framför allt Göteborg.

 6. Där stötte jag på gruppen
  med självskadebeteende.

 7. Det var en stor grupp-

 8. -och som ett resultat av det kan jag
  säga... När jag skulle sluta på BUP-

 9. -skrev jag en bok.
  Den är på 160 sidor-

 10. -och det är en ganska allomfattande
  beskrivning av det här problemet.

 11. Men nu kommer vi in på allvaret.
  Det här handlar om en ung flicka-

 12. -som kom in med ambulans
  till medicinakuten.

 13. Det var stora blodfläckar
  på hennes linne.

 14. Jag ska bara säga nåt
  om den här bilden.

 15. "Det gives alltid något bättre
  än döden."

 16. Den inspirationen fick jag
  från P.O. Enquist och Jonas Gardell-

 17. -när de satt och pratade en gång.

 18. P.O. Enquist hade gjort
  det här till ett mantra.

 19. "Det gives alltid något bättre än
  döden." Det hade räddat honom själv-

 20. -från att ta livet av sig.
  Det är en stor författare-

 21. -som tidvis har haft det
  mycket svårt. Men nu går vi vidare.

 22. Bilden är underbar. Den handlar om
  att djuren räddar sig själva-

 23. -med åsnan i spetsen, från att dö,
  från att bli slaktade och nackade.

 24. Det finns hopp, vill jag säga.

 25. Annars kan det lätt bli
  när man har en föreläsning-

 26. -att man rabblar upp en massa fakta,
  och det kommer jag också att göra.

 27. Men när jag tittade på det, tyckte
  jag att det hade blivit mycket fakta-

 28. -som kanske
  skulle bli tunga att bära.

 29. Det är som sagt viktigt
  att ha kvar sitt hopp.

 30. Den här flickan, och jag har
  träffat på ganska många såna flickor-

 31. -kom in till medicinakuten,
  och hennes kläder var uppklippta-

 32. -så att ambulanspersonalen
  kunde kontrollera puls-

 33. -och blodtryck.

 34. Hon hade som sagt stora blodfläckar
  på sig och hon såg för jäklig ut.

 35. Det var skrämmande.
  Hennes föräldrar, som var med-

 36. -blev naturligtvis ångestladdade
  när de träffade på henne.

 37. Hon var mycket medtagen
  och låg stilla på bårvagnen.

 38. Läkaren kom fram till henne
  och frågade: "Vill du dö?"

 39. Han fick ett svagt, jakande svar
  av henne. "Ja", eller nåt sånt.

 40. Då fick han,
  jag vill inte säga panik-

 41. -men han blev naturligtvis...spänd,
  eller om det var en hon.

 42. "Nu måste vi göra nånting.
  Vi sätter in extravak."

 43. Hon tog tag i det här på sitt sätt
  genom att...

 44. Nu startade det upp en...

 45. ...dans,
  där hon gömde vassa föremål...

 46. ...allt hon kunde få tag i.

 47. I rummet, under sängen
  och under madrassen.

 48. Personalen
  gjorde genomlysningar av rummet-

 49. -och började leta.
  Det här trappades upp-

 50. -och det är
  inte en alls en ovanlig utveckling-

 51. -för den här gruppen patienter. En
  annan sak som händer med personalen-

 52. -det har jag själv känt på,
  är att de drabbas av en ilska.

 53. De blir rasande till slut
  på den där förbannade tjejen-

 54. -som inte fattar nånting
  och som bara vill dö och gömma undan.

 55. Och det blev hon en mästare på.

 56. Det blev ett krig, och såna krig
  önskar jag att ingen ska råka in i.

 57. Den som förlorar mest
  är naturligtvis patienten i längden.

 58. Det som var speciellt,
  trots att det inte såg ut så-

 59. -var att tjejen inte hade nån avsikt
  att dö. Det var inte hennes tanke.

 60. Och...

 61. ...vi vet att det finns
  diagnoskriterier för det här-

 62. -för nåt vi kallar...

 63. ...självskadebeteende,
  alltså impulsivt självskadebeteende.

 64. Jag kommer att påstå en del saker
  om den här flickan-

 65. -utifrån de diagnoskriterierna.
  Diagnoskriterier finns inte-

 66. -i den vanliga...

 67. ...DSM5-boken,
  utan det här har man gjort ändå.

 68. Det är framför allt två forskare
  som har studerat det här.

 69. De heter Favazza och Contero.

 70. Om vi går in på den här tjejen,
  är hon upptagen av tankar på-

 71. -att skada sig själv.
  Hon är "obsessed"...av det här.

 72. Hon ska skada sig själv. Hon har
  upplevt återkommande misslyckanden-

 73. -med att stå emot impulser
  att skada sig själv.

 74. Det här har resulterat
  i vävnadsskador, alltså hudskador.

 75. Hon upplever en spänning omedelbart
  innan självskadan äger rum.

 76. När hon har gjort självskadan,
  känner hon direkt lättnad.

 77. Det blir en befrielse för henne,
  och på det sättet-

 78. -är det ganska likt ett missbruk.

 79. Den här euforiska känslan
  som man kan få-

 80. -fast det verkar konstigt för oss
  som inte håller på med sånt här.

 81. När startade det här beteendet? Jag
  har gjort undersökningar i Göteborg-

 82. -och jag har sett
  andra undersökningar.

 83. Det kom en från Socialstyrelsen.
  "Vad vet vi om flickor som skär sig?"

 84. Vi såg att den yngsta i
  vårt material, som vi gjorde på BUP-

 85. -var tretton år.
  Vi hade en medianålder på 15,5 år.

 86. Det blev ganska många patienter.

 87. Nåt som är typiskt för patienterna,
  om vi pratar sjukhusspråk-

 88. -är att de här tjejerna,
  och killarna för den delen-

 89. -har en negativ syn på sin kropp.
  De kan behandla den väldigt illa.

 90. Det finns en amerikansk författare
  och forskare som heter Harter-

 91. -som pratar om självkänsla.

 92. Hon är världsberömd
  och har studerat självkänsla-

 93. -ända ner till barnstadiet.

 94. Hon har sett att det här
  starkt hänger ihop med upplevelsen-

 95. -av det egna utseendet.
  Det går före alla andra...

 96. ...saker, som till exempel
  idrottsresultat och skolprestationer.

 97. Det viktigaste för de här mindre
  barnen och för växande unga var-

 98. -hur de upplevde sitt utseende.
  Tjejerna tycker inte om sig själva.

 99. Så säger jag generellt. Jag vet inte
  om ni har andra upplysningar om det.

 100. Vi kan gärna prata mer om det sen.

 101. Beteendet är också skambelagt.
  De skäms för det här.

 102. De vet att det inte är okej
  att göra sig illa på det här viset.

 103. Vi vet att det är väldigt starkt,
  socialt smittsamt.

 104. Man ska tänka sig för mer än en gång
  när man informerar om beteendet-

 105. -i skolmiljö, där unga med diffusa
  tankar om att skada sig själva-

 106. -kan bli "smittade" av det här
  beteendet. De påverkar varandra.

 107. Det här finns en stark medvetenhet om
  över hela världen.

 108. Om man inte är väldigt
  säker på gruppstorlekar-

 109. -eller känner sina elever väl-

 110. -ska man försöka undvika
  att informera i grupp om det går.

 111. Vi tittar på prevalens.
  De här siffrorna är några år.

 112. Socialstyrelsens undersökning
  tror jag hamnade nånstans-

 113. -mellan 1,2 och 1,7-

 114. -av flickor, vi tar flickor här nu,
  i en viss åldersgrupp.

 115. När jag har försökt mäta beteendet
  hos ungdomar-

 116. -har jag sett
  att det kan variera starkt över tid.

 117. Det tycks vara
  som om det går i vågor.

 118. Men hur det här fenomenet
  verkligen fungerar vet jag inte.

 119. Det är kvalificerade saker, men
  nån har kanske en tanke om det sen.

 120. Det finns epidemiska proportioner
  av självskadebeteende.

 121. Det handlar om elever med upp
  till 7 % i vissa amerikanska studier.

 122. Det är mycket. Det är väldigt mycket.

 123. Andra saker man kan titta på
  från skolan är skolfrånvaro.

 124. Jag gjorde en undersökning
  om skolfrånvaro i Göteborg.

 125. Jag tittade på högstadiet...

 126. ...i hela kommunen.
  Där hittade vi en grupp elever.

 127. De var inte så väldigt många.
  Det handlade om 20-30 nånting-

 128. -som hade väldigt lång skolfrånvaro.

 129. De hade trillat ur
  och försvunnit ur systemet.

 130. Håll koll på de här,
  som säkert flera andra har sagt-

 131. -som håller på
  att glida ut och inte dyker upp.

 132. Vi vet att många av de här flickorna
  har rapporterat övergrepp-

 133. -både fysiska och sexuella.

 134. Det...är väldigt vanligt. En del
  av de här ungdomarna lever farligt.

 135. Det kan ha att göra med att de
  utsätter sig för andra riskbeteenden.

 136. Vi bad ungdomarna i vår undersökning
  att försöka kategorisera-

 137. -varför de höll på och skära sig
  eller skada sig själva.

 138. Det finns ju lite olika varianter.
  De flesta sa-

 139. -att det handlar om ångestlindring.

 140. Det näst vanligaste var
  att det var ett rop på hjälp.

 141. Det tredje var att få komma bort
  från en hopplös situation.

 142. Det fjärde var
  att de ville ha uppmärksamhet.

 143. Det femte och sista var
  att de kunde ha en suicidönskan.

 144. Men jag vill poängtera
  att det inte alls är vanligt.

 145. Men jag kan samtidigt säga,
  jag tror att Liv pratade om det-

 146. -att det här med att skära sig
  är nåt som kan eskalera-

 147. -alltså bli allvarligare.
  Det handlar om att man-

 148. -som vi säger i medicinska kretsar...
  Jag är ingen läkare-

 149. -men man habituerar ett beteende. Det
  blir inte så farligt att skära sig.

 150. Dessutom skära sig ganska djupt.

 151. Och...

 152. ...man får en kick
  vid åsynen av blod.

 153. Normala människor...
  Förlåt, de är normala, men...

 154. Jag kan säga att många män
  reagerar på åsynen av blod-

 155. -och jag är själv likadan.
  Jag mår illa.

 156. Jag känner mig svimfärdig.

 157. Jag tror att det är
  ett slags evolutionär reaktion-

 158. -att jag behöver lägga mig ner.

 159. Jag tycker rent ut sagt
  att det är läskigt med blod.

 160. Men det fanns en herre
  som hette Pavlov för många år sen.

 161. Han var en smart kis.

 162. Han kom på...nåt
  som han kallade OR-reflex-

 163. -orienterande reflex.

 164. Det innebär att när vårt psyke
  utsätts för omtumlande saker-

 165. -kan vi uppleva en befrielse.

 166. Vi kan uppleva en skön känsla.
  Vi kan komma bort-

 167. -från ett dissociativt,
  luddigt tillstånd.

 168. Det är alltså nåt eftersträvansvärt.

 169. Jag säger till er att ni ska veta
  att det här beteendet-

 170. -är så starkt fysiskt kopplat-

 171. -och det finns
  väldigt starka fysiska drivkrafter.

 172. Var det nåt mer
  jag skulle säga om det?

 173. Jag träffade ungdomar
  med eskalerat beteende-

 174. -och bland annat en flicka.

 175. Jag träffade henne
  på barn- och ungdomspsykiatrin.

 176. Hon hade eskalerat beteendet till
  att ha nåt slags mattskärare-

 177. -som hon hade skurit sig med.
  Det var förfärligt att se.

 178. Men det gick ganska bra
  för den här tjejen.

 179. Hon lyckades vända sitt beteende.
  Jag beskriver henne i min bok.

 180. Hon vände sitt beteende genom
  en omtumlande händelse i sitt liv.

 181. Det handlade om att hon fick barn.

 182. Det kan vara bra
  för den psykiska hälsan att få barn-

 183. -både när det gäller missbruk
  och självskadebeteende.

 184. Vi kan nu säga
  att vi ganska säkert vet-

 185. -att det finns självskadebeteende
  på varje skola i Sverige.

 186. Jag pratar nu
  om impulsivt självskadebeteende.

 187. Tittar man på problemet
  lite mer strukturellt-

 188. -handlar det här ganska ofta
  om sysslolöshet och arbetslöshet.

 189. Det kan finnas en fara med
  att läggas in på sjukhus-

 190. -om man hamnar i sysslolöshet-

 191. -och har tankar om
  att skada sig själv.

 192. Lämna inte
  de här eleverna i fred på nåt sätt-

 193. -utan man ska träffa dem.
  De ska inte lämnas ensamma-

 194. -varken som patienter eller elever.

 195. De ska aktiveras.
  Ofta är det roliga människor.

 196. Jag gillar dem.
  Jag säger dem, men okej.

 197. Den här tjejen
  som berättade om mattskäraren-

 198. -kom fram till mig och sa: "Det är
  så bra att ha nåt luddigt i huvudet"-

 199. -"som gav ett konkret sår."

 200. När vi träffar de här eleverna ska
  vi titta på atypiskt självskadande.

 201. Var på kroppen skadar man sig?
  Här kan varningsklockor ringa.

 202. Om vi skadar oss på...buken-

 203. -brösten, könsorganen och ansiktet
  är det atypiskt självskadande.

 204. Då kan man misstänka
  en allvarligare psykisk störning-

 205. -som kan gränsa till det psykotiska.
  Det här är inget vanligt tillstånd.

 206. Under den här rubriken-

 207. -har jag nåt som vi säger
  är repetitivt självskadebeteende.

 208. Det hör ni ungefär vad det är.
  Repetitivt är såna som kan hålla på-

 209. -med det här beteendet
  under flera år.

 210. Episodiskt är de som håller på med
  det kortare tid och sen lägger av.

 211. Vi har också en grupp
  indirekt självskadebeteende.

 212. Det kan vara nog så allvarligt,
  men ofta smälter de in i varandra.

 213. Det kan handla om missbruk,
  det kan handla om ätstörningar-

 214. -det kan handla om riskfyllda
  beteenden, som man utsätter sig för.

 215. Nu är vi där.

 216. "Ingen avsikt att dö."

 217. På engelska
  kallar vi det "deliberate self harm".

 218. Avsikten med beteendet
  måste man ta reda på.

 219. När vi träffar ungdomarna
  gör vi en beteendeanalys.

 220. Den är inte särskild svår,
  men man ska väl helst kunna det här.

 221. Det är sånt man gör
  i kognitiv beteendeterapi.

 222. Vi ser ett undvikande hos ungdomarna-

 223. -som en grundläggande strategi.
  Man undviker det som är obehagligt.

 224. Den här flickan
  beskrev det så här för mig:

 225. "Det var som
  att ge en vissnande blomma vatten."

 226. Det är en väldigt talande bild av
  hur de kan uppleva sig själva-

 227. -när de har gjort
  det här självskadande beteendet.

 228. Jag var inne på att livsavgörande
  händelser kan förändra beteendet-

 229. -och att det kan nå farliga nivåer.

 230. Innan jag slutar
  ska jag prata några ord om självmord.

 231. Det kommer en annan person och
  gör det, så jag dröjer inte så länge.

 232. Det finns nåt som...

 233. Jag nämner det här vi kallar SLAP.
  Jag vet inte om bilden är uppe.

 234. Det är:
  "Specificity of suicidal plan".

 235. "Lethality of plans".

 236. "Availity of plan"
  och "Proximity of help".

 237. Hur utvecklade är tankarna på
  att ta sitt liv?

 238. Hur dödlig
  är den här eventuella handlingen?

 239. Hur möjlig är planen att genomföra?
  Vilken möjlighet finns till hjälp?

 240. Det finns nåt
  som heter självmordstillstånd.

 241. Det är nåt som kan komma snabbt.

 242. Det präglas av ett tänkande
  som kan vara dikotomt-

 243. -alltså det kan vara väldigt svart.

 244. Men vi ska också veta en sak
  när det gäller självmord.

 245. Det är aldrig definitivt
  när man försöker ta sitt liv-

 246. -utan det kan finnas tvivel
  hos den som gör det.

 247. I Göteborg har man
  äntligen satt upp höga räcken på...

 248. ...Älvsborgsbron.
  Det var inte dag för tidigt.

 249. Man betonar alltid att
  det är viktigt med fysiska hinder.

 250. För att begå självmord,
  för att göra ett försök-

 251. -måste man ha den energi som krävs.

 252. Man gör det inte
  i ett djupt deprimerat tillstånd.

 253. Man måste följa patienterna
  under en lite längre tid.

 254. En patient, om man träffas
  på sjukhus, kan efter ett samtal-

 255. -verka väldigt okej. Men sen
  kan det här tillståndet komma...

 256. ...ganska snabbt.

 257. En annan sak vi ibland glömmer bort
  är att många av de här ungdomarna-

 258. -ägnar sig åt nån form
  av självbestraffning.

 259. Jag kommer inte in på det så mycket,
  men jag tror att det har med nåt-

 260. -som man kan beskriva
  som grundantaganden.

 261. De kan känna
  att de inte är värda nåt.

 262. När de här ungdomarna blir smickrade
  och kramade, kan de få nånting-

 263. -som vi kan kalla värmeslag.

 264. Vi tänker kanske inte på-

 265. -att de som blir placerade
  i väldigt goda hem-

 266. -med mycket kärlek och uppmuntran,
  kan slå bakut.

 267. En del gör ritualiserade arrangemang
  kring sitt självskadande.

 268. De kan göra det när de träffas.

 269. De kan göra det när de
  har släckt lyset i ett enskilt rum.

 270. En annan viktig faktor
  är rent allmänt-

 271. -att man tar kontroll över ångesten.

 272. Tre minuter kvar.

 273. Det påverkar kortisolhalten
  och serotoninhalten om man skär sig.

 274. Fysisk smärta distraherar.

 275. När vi träffar ungdomarna
  ska vi tänka på att lära känna dem.

 276. Det gäller alla de här problemen.
  Vi ska kolla om det finns ett prat-

 277. -om självmord eller självskadande.

 278. Vi ska titta på de som är mobbade.

 279. Jag tror...
  Vi ska tänka på att familjerna-

 280. -ofta kastas mellan ytterligheter-

 281. -när man tar avstånd
  från ett beteende...auktoritärt-

 282. -eller blir liknöjd.

 283. Jag tänkte säga nåt om att man
  måste lära sig om det här problemet.

 284. Jag tycker
  att hela familjen ska vara med.

 285. Röster. Många av de här ungdomarna
  har röster.

 286. Det ska man inte vara rädd för,
  utan lyssna på-

 287. -vad de här rösterna pratar om.
  Vem säger vad-

 288. -och kommer de utifrån eller inifrån?

 289. -Jag tror att jag ska avrunda här.
  -Tack, snälla Lasse.

 290. Vi hinner inte med så mycket mer
  om det här, men jätteintressant-

 291. -och tack för att du delade med dig
  av dina reflektioner.

 292. Textning: Karolina Gustafsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Unga med självskadebeteende

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar han om sina erfarenheter som resulterade i en bok om unga med självskadebeteende. Hur ska man känna igen eller hjälpa någon i riskzonen? Han beskriver vilka diagnoskriterier som krävs för det självskadande beteendet och liknar beteendet vid missbruk där patienten upplever lättnad i anslutning till självskadan. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Psykiatri, Psykiska sjukdomar, Självskadebeteende, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Skärmtid, stress och livsvillkor

Anna Nygren från Ung livsstil kallar sig för livsstilspedagog. Hon berättar här om livsstilsfrågor för elever och deras vardag med ett särskilt fokus på mobiltelefonen. Hur ska de handskas med tekniken så de inte riskerar att drabbas av stress och sömnbrist? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Fyskisk aktivitet och hälsa

Vilka blir mest hjälpta av att röra sig och vara fysiskt aktiva, och spelar det någon roll vilken typ av rörelse man gör? Örjan Ekblom är forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och berättar här om sina forskningsresultat. Vilken typ av fysisk aktivitet hjälper hos vilka barn? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Ångest oro och depression

Att många lider av ångest och depression kan bero på bland annat biologi, genetik eller modellinlärning. Psykologen och psykoterapeuten Liv Svirsky har mött många drabbade barn och här förklarar hon olika typer av ångest och depression. Hon beskriver också behandling som varit framgångsrik. Hur ska du agera för att hjälpa och undvika att ångesten blir så stor att eleven slutar komma till skolan? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med ätstörning

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och påverkande arbete för att hjälpa de som drabbats. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med självskadebeteende

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar han om sina erfarenheter som resulterade i en bok om unga med självskadebeteende. Hur ska man känna igen eller hjälpa någon i riskzonen? Han beskriver vilka diagnoskriterier som krävs för det självskadande beteendet och liknar beteendet vid missbruk där patienten upplever lättnad i anslutning till självskadan. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Suicidalitet hos barn och unga

Vad ska man göra om man träffar på barn och unga som är självmordsbenägna? Överläkaren Anna Lundh går teoretiskt igenom suicidalitet, ger förslag på bemötande och berättar om vilka riskfaktorer man kan vara uppmärksam på som kan vara utlösande faktorer som leder till självmord. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Möta unga med könsdysfori

Allt fler möter elever med könsidentitetsfrågeställningar. Hanna Bergman arbetar inom specialistvården för att hjälpa och utreda patienter som eventuellt vill ha könsbekräftande åtgärder. Hon ser det som nödvändigt för att förstå könsdysfori att man ser det tvärvetenskapligt utifrån flera discipliner som sociologi, medicin, psykologi, idéhistoria. Patienterna känner ett stort lidande som handlar om vilket bemötande man får i samhället på grund av normer. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Affektfokuserat arbete med unga vuxna

Katja Bergsten, psykolog och psykoterapeut, beskriver här den Affektfokuserade arbetsmodellen som används i terapeutiska situationer. Affekter är våra grundläggande känsloreaktioner, bland annat ilska, sorg, glädje, rädsla och skam. När vi hamnar i affekt aktiveras kroppsliga reaktioner och vi mobiliserar för agerande. I terapin undersöks dessa känslor för att skapa förståelse kring problemen. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Onani en källa till njutning och flykt

För de allra flesta människor är onani ett sätt att uppnå njutning, att känna lust och välbehag. Och sexologer vill undanröja tabun som rör att ha sex med sig själv. Men för vissa människor kan onanin vara tvångsmässig, ett sätt att fly oro och nedstämdhet.