Titta

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Om UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Dagens unga mår sämre än tidigare och psykisk ohälsa kryper längre ner i åldrarna. Stress, sömnbrist och minskad fysisk aktivitet är några av förklaringarna. Elevhälsa 2018 är en heldagskonferens som diskuterar vilka förändringar som krävs och hur man kan förebygga psykisk ohälsa. Även symtom och sätt att upptäcka ohälsa diskuteras. Vad ska man vara uppmärksam på, och när ska man ingripa? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Till första programmet

UR Samtiden - Elevhälsa 2018 : Fyskisk aktivitet och hälsaDela
 1. När vi är fysiskt aktiva
  händer mycket.

 2. Det är uppbyggliga processer
  hos barn vad gäller stödjevävnad.

 3. Det ger en myriad av effekter.

 4. Jag heter Örjan Ekblom och forskar
  på Gymnastik- och idrottshögskolan-

 5. -kring hur fysisk aktivitet
  kan stödja kardiovaskulär hälsa-

 6. -men även det som kallas
  mental hälsa.

 7. Jag är obekväm
  med den uppdelningen.

 8. Det finns en stark koppling
  mellan hjärnan och dess stödsystem-

 9. -som jag tror vi ska kunna se här.

 10. Fysisk aktivitet kan ha stor effekt
  på måendet men ibland ingen alls.

 11. Ta depression kontra ångest.

 12. Depression påverkas fint av träning,
  men ångest inte alls.

 13. Det för mig till en viktig punkt.

 14. Trots min arbetsgivares namn
  är jag inte troende i det här fältet.

 15. Jag tror inte att barn blir friska
  bara de rör sig tillräckligt.

 16. Man måste tala om vilken fysisk
  aktivitet som hjälper hos vilka barn.

 17. Aktivitet hjälper inte
  mot all ohälsa vi har på jorden.

 18. Kom ihåg det.

 19. Rubriken
  har jag inte kommit på själv.

 20. Man ska se det som att fysisk
  aktivitet ger motståndskraft.

 21. Ibland kan man se det åt andra
  hållet. Vi hade ett seminarium-

 22. -där föreläsaren jämförde en elev som
  har en jobbig situation-

 23. -med ett barn som står och trampar
  i en vattenpöl.

 24. Om det tränar får de starkare muskler
  och kan trampa vidare i pölen.

 25. Men det vore bättre
  om vi kunde ta personen ur pölen.

 26. Vi ska se det som att fysisk
  aktivitet ger oss en motståndskraft.

 27. Jag ska gå igenom tre olika delar.
  Jag ska prata om tvärsnittssamband-

 28. -mellan fysisk aktivitet
  och mental hälsa.

 29. Jag ska prata
  om föreslagna mekanismer-

 30. -för att visa
  att det inte är nåt magiskt.

 31. Vi pratar träning
  och interventionsstudier på slutet.

 32. Innan vi börjar
  vill jag först prata om-

 33. -i vilken utsträckning det här kan
  vara ett större problem nu än förut.

 34. Bekymret är att vi inte riktigt vet.

 35. Det finns inga studier som visar om
  barn rör sig mer eller mindre i dag.

 36. Gisela Nyberg på KI
  visade siffror i fjol-

 37. -på hur vanligt det är nu
  att barn rör sig tillräckligt.

 38. Hon har tittat i åk 5, åk 8
  och gymnasiets åk 2-

 39. -på hur många pojkar och flickor
  som rör sig tillräckligt mycket.

 40. Frågan om det är mer eller mindre
  blir ointressant.

 41. Det är många barn
  som inte rör sig tillräckligt.

 42. Vi har väldigt mycket att göra ändå.

 43. När vi tittar på studier-

 44. -som hanterar en konsekvens
  av att man rör sig, konditionen-

 45. -får vi jämförande siffror.

 46. Sen mitten av 80-talet...

 47. ...har medelvärdena för barns och
  ungdomars konditionstal sjunkit.

 48. De har inte gått upp i vikt, utan det
  här är deras absoluta kondition.

 49. Det kan indikera
  att barn rör sig mindre-

 50. -åtminstone med den fysiska aktivitet
  som påverkar konditionen.

 51. Vi har ett stort antal barn som rör
  sig för lite och har låg kondition.

 52. Vad finns det för tvärsnittssamband?
  Hur kan det förklaras?

 53. Hur kan man förändra
  ungas rörelsemönster-

 54. -avseende bl.a. mental hälsa?

 55. Tvärsnittssambanden...

 56. Finns det inga samband
  är vi inne på fel spår.

 57. Jag tar en snabbgenomgång
  och ska nämna tre olika delar.

 58. En sak som det pratas mycket om
  handlar om stillasittande.

 59. Hur är det kopplat till mental hälsa
  och kognitiva processer?

 60. Det är två saker som hänger ihop.

 61. Jag kommer att prata om kognition
  och mental ohälsa.

 62. När det gäller stillasittande
  har vi svaga samband-

 63. -både på kardiovaskulära
  och metabola riskfaktorer-

 64. -och på utfall i mental ohälsa.

 65. Tittar vi på träning,
  mer intensiv fysisk aktivitet-

 66. -blir det starkare samband
  i många fall.

 67. De starkaste fynden
  ser vi i variationer på kondition.

 68. Det är den aspekten
  av barns rörelsemönster-

 69. -som har starkast koppling till
  somatiska och mentala parametrar.

 70. När det gäller muskelstyrka
  och muskelträning-

 71. -som är vanligare
  hos barn högre upp i tonåren-

 72. -finns ibland samband
  på sockerkontroll-

 73. -men svagare samband
  på mentala effekter.

 74. Jag ska göra mig ointressant
  de närmaste bilderna.

 75. Det är bra att se till att barnen
  rör sig så mycket som möjligt.

 76. Det här är nog
  den viktigaste bilden här.

 77. Mer är inte alltid bättre.
  Det har många viktiga konsekvenser.

 78. Det här är en studie
  som handlar om kondition-

 79. -och förmåga till aritmetik,
  att kunna lösa matteuppgifter.

 80. I studien har man bett barn
  springa fram och tillbaka-

 81. -i ett jojo-test.

 82. Man har två koner man ska springa
  fortare och fortare mellan.

 83. Antalet gånger man orkar springa
  handlar om vad man har för kondition.

 84. Barnen fick sen göra tester
  av aritmetisk kapacitet.

 85. Då såg sambandet ut så här:

 86. På X-axeln har vi kondition.
  På Y-axeln har vi matteresultatet.

 87. Poängen med bilden är
  att sambandet inte är rakt.

 88. Det finns en stor spridning.

 89. Det är inte bara konditionen
  som avgör skolprestationen.

 90. Bland dem med låg kondition är det
  vanligare med mattesvårigheter.

 91. Det är orättvist att de ska missa det
  för att det inte har god kondition.

 92. Sambandet är inte rakt.

 93. Det finns ingen poäng med
  att barnen får jättebra kondition.

 94. Det räcker med en hyfsad nivå.

 95. Det är vanligt att unga
  ligger långt ner på skalan.

 96. De måste inte springa skolmilen
  på under 30 minuter.

 97. Det räcker med att de
  går eller joggar runt banan.

 98. När ni tittar på studier
  som har gjorts på dessa samband...

 99. Om jag gör en till studie
  om kondition och kognition-

 100. -kommer jag att ställas inför det
  bekymmer som alla ställs inför-

 101. -nämligen att bara
  de mest vältränade vill vara med.

 102. Då studerar jag den gruppen
  och försöker knuffa allt till höger.

 103. Det kommer inte att hända nånting.

 104. Många av de studier som publiceras
  tyder på att vi inte har nån effekt.

 105. Men studierna är gjorda
  på barn som redan var vältränade.

 106. Kom ihåg det.

 107. De som har låg kondition
  kan vi hjälpa på ett effektivt sätt.

 108. På dem som är vältränade har det
  ingen eller mycket liten effekt.

 109. Den andra delen handlar
  om rörelsemönstret i allmänhet.

 110. Stillasittande
  ger inte så starka effekter.

 111. Det är svårt att göra studierna
  utan att beröra begreppet "betyg".

 112. Nästa studie handlar om betyg i USA.

 113. Man har tittat på olika aspekter
  av barnens aktivitetsmönster-

 114. -och hur det hänger ihop
  med kondition.

 115. Högst upp finns olika aktiviteter man
  kan ha för sig när man sitter still.

 116. Märkligt nog, om man läser och gör
  läxorna får man bättre betyg.

 117. Om man däremot tittar på tv
  eller spelar blir det sämre betyg.

 118. Men själva sittandet i sig
  verkar inte vara särskilt skadligt.

 119. Sittandet verkar inte kopplat till
  hjärnan, måendet eller kognitionen.

 120. Det viktiga är vad man gör
  och vad man inte gör.

 121. Sitter man på nätet
  missar man socialt umgänge-

 122. -och man hinner inte röra på sig. Det
  är negativt. Men själva sittandet-

 123. -tycks vi kunna lämna därhän.

 124. Ett annat område handlar
  om fysisk aktivitet och sömn.

 125. Det är inte klart i såna har studier.

 126. "Ju mer barnen rör sig desto bättre
  sover de" är inte helt sant.

 127. När man tittar på stora grupper
  får man motsatta fynd.

 128. Om vi jämför två barn...

 129. Barn som rör sig mycket på dagen
  rör sig också mycket på natten.

 130. De sover dåligt.

 131. Barn som sitter stilla på dan, ligger
  stilla på natten. De sover bra.

 132. Man tycks ha olika aktivitetsnivåer.

 133. Tittar man på en individ...

 134. Natten efter en dag då den har
  rört sig mer, sover den bättre-

 135. -än efter en dag
  då den har rört sig mindre.

 136. Man kan genom sitt beteende
  förändra hur man sover.

 137. Vi kan inte byta vilka vi är,
  men vi kan göra så bra vi kan.

 138. Lite motsatta saker...

 139. Om man talar om mental ohälsa
  och fysisk aktivitet och depression-

 140. -så finns det studier som tyder
  på god effekt av träning-

 141. -i form av intensiv fysisk aktivitet.
  Effekten tycks vara kortvarig.

 142. Det finns ett fönster efter
  aktiviteten där man mår bättre.

 143. Det är olika beroende på
  hur man har rört sig.

 144. Det är nog ganska individuellt
  och det ger en kortvarig effekt.

 145. Ju bättre studien är, och ju bättre
  koll man har på hur man har rört sig-

 146. -desto större effekt.
  Bra studier ger starkare fynd.

 147. Men kom ihåg
  att det är en kortvarig effekt.

 148. Det är viktigt att minnas att det här
  rör tillståndet depression.

 149. Depression och ångest
  är starkt komorbida.

 150. De flesta som har depression
  har också oro och ångest.

 151. Man kommer åt depressionssidan.
  Det gäller både barn och vuxna.

 152. Det finns fynd vi kan hänvisa till.

 153. Det finns samband mellan hur mycket
  vi rör oss och hur vi mår.

 154. Vän av ordning
  tycker det är bakvänd argumentation.

 155. Det är klart att en person som
  mår bra orkar röra sig.

 156. Mycket av det är tvärsnittssamband-

 157. -och vi kan inte se åt vilket håll
  det går.

 158. Det kan finnas en tredje faktor
  vi inte har mätt.

 159. Då går man till interventionsstudier
  för att reda ut begreppen.

 160. Nu kommer en kort sejour kring några
  av de mekanismer som är inblandade.

 161. Precis som somatisk hälsa
  så har mental hälsa-

 162. -en lång rad orsaker och bakgrunder.
  Det är fel att förenkla för mycket.

 163. Några saker har påvisat betydelse för
  utfallet mental hälsa och kognition-

 164. -som påverkas av hur vi rör oss.

 165. Men kom ihåg
  att det är mer komplext än så.

 166. Nu kommer en till snabbgenomgång.

 167. Det finns effekter direkt
  på vårt centrala nervsystem.

 168. -som rör hur mycket vi rör oss-

 169. -och kopplas till saker som
  kognition, emotionell kontroll etc.

 170. De är hyfsat väl belagda
  och de har betydelse.

 171. Det finns indirekta effekter
  av att vi rör oss - "stödsystem".

 172. Sömn och sockerkontroll har betydelse
  för hur hjärnan fungerar.

 173. Vi kan inte bara titta
  på hur hjärnan själv fungerar.

 174. Sen finns det indirekta effekter.
  När jag gör en fysisk aktivitet-

 175. -kan jag stärka min självbild,
  få sociala kontakter-

 176. -och struktur i vardagen.

 177. Ingen är viktigare än den andra. De
  är bara olika lätta att vederlägga.

 178. Vi dyker ner i floran av ganska många
  studier på området.

 179. Det finns studier på barn som rör sig
  och får god kondition-

 180. -som indikerar
  att delar av hjärnbarken växer till.

 181. Det kopplas till BDNF-

 182. -som är en neurotrofisk biomarkör
  vi kan mäta.

 183. Vi har olika varianter
  på den gen som gör BDNF.

 184. I vissa fall ger träning stor effekt
  på BDNF och neurotrofi.

 185. I andra fall
  blir det en svagare effekt.

 186. Nästan inga studier visar
  att det inte finns nån effekt alls.

 187. I hjärnbarken sitter
  en lång rad viktiga funktioner.

 188. Tittar vi på de basala ganglierna-

 189. -finns liknade samband
  mellan volym och integritet-

 190. -kopplat till grad av god kondition.

 191. Konditionen ser ut att vara en viktig
  spelare. Vi kan ta det lite senare.

 192. Det finns strukturella samband
  mellan träning och kondition-

 193. -och volym och integritet
  i hjärnstrukturen.

 194. Det finns inget kausalt samband.
  Men vi har tagit bort en massa saker.

 195. Vi kopplar kondition till struktur
  som har betydelse för våra utfall.

 196. Vi har tagit bort
  andra möjliga förklaringar.

 197. Det handlar om hjärnans funktioner.

 198. Det kan ibland bli
  lite korta förklaringsvägar.

 199. Konditionsträning
  kan påverka hjärnans struktur.

 200. Vi ser att det påverkar exekutiva
  funktioner - beslutsfattande...

 201. ...som många unga har svårt för
  för att de fortfarande utvecklas.

 202. Konditionsträning tycks stödja
  grad av exekutiv funktion.

 203. Vad ska de med det till?

 204. De måste ta en massa beslut
  på sekundlig basis.

 205. En sak är att inte lappa till den
  kamrat som kanske förolämpade dem.

 206. Personer med god exekutiv funktion
  har enklare att reglera emotioner.

 207. Unga som har bra respektive dålig
  förmåga att reglera sina emotioner-

 208. -är två grupper
  som det är olika lätt att arbeta med.

 209. Det är en resurs, ett skydd,
  som unga får-

 210. -genom att vara
  regelbundet fysiskt aktiva.

 211. Vi tar två bilder
  som handlar om stödsystemen.

 212. Hjärnan är inte isolerad.
  Den har blodkärl-

 213. -för den saknar i stort sett
  egen energireserv.

 214. Blodleveransen är jätteviktig.

 215. Vårt rörelsemönster
  påverkar kärlhälsan i allmänhet-

 216. -och det gäller även
  hjärnans funktioner.

 217. Vi låter ett antal barn leka
  under tre timmar-

 218. -och mäter deras kärlfunktion
  före och efter de här tre timmarna-

 219. -i fråga om hur mycket kärlen
  kan vidga sig.

 220. Efter tre timmars sittande...

 221. Y-axeln är
  hur mycket kärlen kan vidgas.

 222. Den är ungefär oförändrad.

 223. Några går upp och några går ner
  men i genomsnitt sker inte så mycket.

 224. Sen låter vi samma barn sitta still
  och titta på en film-

 225. -och sen mäter vi kärlhälsan.

 226. Vi får en våldsam drop. Kärlen svarar
  inte på signalerna att vidga sig.

 227. De går ner till liknande nivåer-

 228. -som hos barn som lever
  med typ I diabetes eller svår fetma.

 229. Barns sittande
  är inte kopplat deras utfall.

 230. Det här är kopplat till förmågan
  att leverera blod rätt-

 231. -med eventuella långtidseffekter
  i högre ålder. Det har betydelse.

 232. Man skulle kunna mäta vid
  ett tillfälle, när de sitter stilla-

 233. -och vid ett annat tillfälle, när de
  ställer sig upp med jämna mellanrum-

 234. -för att se hur bra de är på
  att hantera blodsocker.

 235. Kan det påverkas akut hos unga barn?
  Ja, det kan det.

 236. Antingen sitter de stilla, eller så
  ställer de sig upp emellanåt...

 237. Det ser konstigt ut när man tittar
  på film, men ni förstår...

 238. Här ser vi insulinet.

 239. Det är samma sak
  med c-peptid eller glukos.

 240. När de får röra sig lite grann,
  när de sitter i övrigt-

 241. -lyckas man sänka blodsockret
  och c-peptiderna skjuter inte iväg.

 242. Redan hos unga barn...
  Det här är stödsystem.

 243. Både blodsocker och kärlfunktion har
  stor betydelse för hjärnans funktion.

 244. Vi har lite mekanismer
  men vi har ännu inte visat-

 245. -att förändring i aktivitet
  ger förändringar i mental hälsa.

 246. Vi måste titta på mental hälsa
  eller kognition-

 247. -när vi gör insatser
  i barns rörelsemönster.

 248. Här är det lätt
  att bli lite väl entusiastisk-

 249. -på gränsen till troende-

 250. -när man visar en av de första
  studierna på området.

 251. Där tog man två grupper unga barn.

 252. En grupp fick konditionsträning
  och de fick bättre kondition.

 253. Vad hände med deras förmåga
  att lösa kognitionstester?

 254. Man ska komma ihåg vad som hände
  för två bilder sen och så...

 255. Man såg, att barnen i vänstra bilden-

 256. -gick upp i kondition.

 257. Deras förmåga att lösa uppgifterna
  ökade också.

 258. Då ska ju alla barn iväg och träna
  och få bättre kondition.

 259. Både mekanismer och tvärsnittsstudier
  visar att det här är viktigt.

 260. Detta görs sen i stora studier
  i svenska skolor.

 261. Barn fick under två år
  ha daglig konditionsträning-

 262. -och sen jämförde man deras kognitiva
  utveckling mot en kontrollgrupp.

 263. Ni kanske har läst artikeln.

 264. Tre olika tester.
  Den svarta linjen är intervention.

 265. Sen tittar man över de två åren.
  Det händer...

 266. ...ingenting.
  De följer varandra exakt.

 267. Det enda undantaget
  är den nedre högra bilden-

 268. -där barnen i interventionsskolorna
  rapporterar ökad stress.

 269. Här finns ett behov av detaljerad
  kunskap om hur detta ska göras-

 270. -i en skola som är överbelamrad
  med projekt, förändringar-

 271. -nya läroplaner och resursbrist.

 272. Samtidigt är skolan det enda möjliga
  området där det här kan göras.

 273. Det är ett stort utvecklingsområde.

 274. Tittar man på många såna här studier-

 275. -och tittar på skolresultat-

 276. -och interventionsstudier
  under längre tid-

 277. -så ser man att majoriteten
  ger effekt, men inte alla.

 278. Fyra femtedelar ger effekt.

 279. På kognitiva förmågor är det hälften
  som inte ger effekt.

 280. Det finns mycket att ta reda på
  för att det här ska funka-

 281. -utan att barnen samtidigt blir
  stressade. Då har vi ju gått minus.

 282. Det finns en bra och vederlagd effekt
  av träning-

 283. -men hur det ska gå till i praktiken
  är ännu helt okänt.

 284. Fysisk aktivitet och upplevd hälsa.
  Jag måste visa några positiva bilder.

 285. Det är en studie från tidningen
  Pediatrics av forskaren Amanda Daley.

 286. Hon gick till ett gäng unga i USA-

 287. -i den här åldern och situationen.

 288. De är inte ovana vid kontakter med
  vuxenvärlden eller vårdinrättningar.

 289. Vad säger då Amanda Daley?
  "Vi ska ha en träningsstudie."

 290. Hon delar upp dem i tre grupper.
  En kontrollgrupp, en träningsgrupp-

 291. -och en placebogrupp.
  Vad fick den göra, tror ni?

 292. Kontrollgruppen lämnade man
  vind för våg mellan testningarna.

 293. Träningsgruppen fick träna.

 294. Då får man träningskamrater,
  träningsschema och träningskläder.

 295. Placebogruppen fick också
  träningsgrejer men tränade inte.

 296. Man försökte isolera
  effekten av att vara fysiskt aktiv.

 297. Det är resurskrävande men avgörande
  för att studien ska bli trodd.

 298. Sen tittade man på självförtroende
  - "self-esteem"...

 299. ...och "global självkänsla". Jag har
  inte hittat några bra ord på svenska.

 300. Och BMI. De var kraftigt överviktiga.

 301. Sen lade man tolv veckor på
  att träna med dem aerobt.

 302. I träningsgruppen-

 303. -ökade självförtroende
  och global självkänsla.

 304. Det hände inget på BMI, så för att gå
  ner i vikt var det poänglöst.

 305. Det sker förbättringar
  i saker som är viktiga för gruppen-

 306. -men det sker inte i placebogruppen.

 307. När vi kan skilja ut
  träningens andra effekter-

 308. -trycks träningen per se vara den
  springande punkten. Det är glädjande.

 309. Men hur det ska kunna göras
  som en del av skolverksamheten-

 310. -är svårt att visa.

 311. Vi gjorde en studie på unga vuxna
  runt 20.

 312. Den heter Regassa. Alla stora studier
  måste tydligen ha ett namn.

 313. Jag vill understryka att den bedrevs
  av forskaren Yvonne Forsell-

 314. -och gjordes i sex landsting.

 315. Den handlade om studier
  som bedrivs utifrån primärvården-

 316. -men den är relevant i sammanhanget.

 317. Vi tog deras vanliga behandling.
  300 patienter fick vanlig behandling.

 318. Vi jämförde den med fysisk träning
  tre dagar i veckan i tolv veckor.

 319. Vi jämförde lätt träning,
  måttlig träning och intensiv träning.

 320. Är det bra med träning? Vilken typ
  av träning är då intressant?

 321. Tolv veckor med tre pass per vecka...

 322. Vi tittade
  på förändring i depressionsgrad.

 323. Det var ett slags intervju
  som vi använde som utfallsvariabel-

 324. -där höga värden är dåligt
  och låga bra. En sänkning är utmärkt.

 325. Vi jämförde vanlig behandling
  med de tre träningsgrupperna.

 326. Resultatet såg ut så här.

 327. Värdena sjunker i alla grupper men de
  sjunker mer hos dem som fick träna.

 328. Det här är i tillägg-

 329. -utöver farmakologi
  och samtalsterapi.

 330. Nån som lider av sjukdomen ska
  naturligtvis få bästa möjliga vård-

 331. -och träning tycks vara bra.
  Efter ett år ser värdena likadana ut.

 332. Bland dem i träningsgrupperna-

 333. -minskade behovet
  av kontakt med övriga vården.

 334. Det tror jag har betydelse för barn.

 335. Det fungerar nog inte annorlunda
  bara för att man är fem år yngre.

 336. Ett annat sätt att belysa att fysisk
  aktivitet påverkar måendet-

 337. -är att göra precis tvärtom,
  nämligen ta bort träning.

 338. Vad händer om vi tar unga vuxna
  som är måttligt aktiva?

 339. De når inte upp till rekommenderade
  aktivitetsnivåer men nästan.

 340. Vi tar två grupper som måste upp
  i rekommendationsgraden-

 341. -hos unga vuxna 60 min
  och hos äldre barn 30 min om dagen-

 342. -eller 150-300 minuter
  enligt nya rekommendationer.

 343. De i interventionsgruppen
  får inte röra sig alls.

 344. De ska maximera nyttjandet av hiss,
  bil och sedentära aktiviteter.

 345. Vad händer akut med deras mående?

 346. Det här händer,
  enligt Berlin och medarbetare.

 347. I den vita gruppen, som skulle komma
  upp i aktivitet men nådde inte fram-

 348. -sjunker scoringen
  på depressionssyndromen.

 349. I alla fall de somatiska
  depressionssymptomen.

 350. Hos gruppen som inte fick röra sig
  har vi en signifikant förändring.

 351. Signifikans avgörs
  av hur många man är.

 352. Det blir en stor förändring och på
  två veckor är det en tydlig skillnad.

 353. Tittar vi på affektiva och kognitiva
  symptom, har vi stora skillnader.

 354. Det var en kortvarig effekt
  av träning på de här symptomen.

 355. Ibland hör man: "Det är så stressigt.
  Jag hinner inte träna."

 356. Man kanske inte
  tog sig tid för sig själv-

 357. -och därför blev det stressigt.
  Det här går så fort.

 358. Slår man ihop
  den här typen av studier-

 359. -där fysisk aktivitet
  har varit en träningsinsats-

 360. -som Amanda Daleys,
  och lägger ihop data från dem-

 361. -får man såna här plottar.

 362. Varje låda är resultatet från en
  studie. 0 betyder att inget händer.

 363. Hamnar studien till vänster
  har studien haft effekt.

 364. När vi lägger ihop resultaten-

 365. -visar diamanten längst ner
  effekten.

 366. De bra studierna visar-

 367. -att det finns en effekt
  av konditionsträning på depression.

 368. Vi kan konkludera att i tillägg
  till tvärsnittseffekter-

 369. -och mekanismer som har att göra
  med mental hälsa och kognition-

 370. -finns det en tydlig effekt av att
  man kan öka sin fysiska aktivitet-

 371. -för att minska
  graden av depression.

 372. Det finns även kausala samband.
  Men det är komplext.

 373. Ibland har man tittar
  på en träningsintervention-

 374. -för att se vad som spelar roll
  för ett visst utfall.

 375. När vi är fysiskt aktiva
  händer mycket-

 376. -med metabola och uppbyggliga
  processer med stödjevävnad och så.

 377. Det får en myriad av effekter.

 378. Det gäller att förstå
  hur det hänger ihop-

 379. -och man börjar förstå det nu.

 380. I en studie tyckte man sig
  ha säkerställt det här sambandet.

 381. Om vi tränar händer en massa saker.
  En sak är att vi får god kondition.

 382. Ett resultat av att vi tränar är
  att vi får bättre motorik.

 383. En annan är att vi får stöttad
  hjärnhälsa.

 384. Vi kan avläsa förbättrade nivåer och
  kognition hos dem som behöver det.

 385. Men de mådde inte bättre
  av förbättrade motoriken.

 386. Det är viktigt när man
  ska utforma insatser i skolan.

 387. Vi måste veta
  vilken häst vi ska satsa på.

 388. Annars kommer vi att besvära många
  elever och använda offentliga medel-

 389. -på saker
  som inte har med utfallet att göra.

 390. Tråkiga boxar och pilar är viktiga
  när vi ska utforma våra insatser-

 391. -vare sig det gäller elevhälsan,
  lärarutbildningen eller annan aktör.

 392. Det här är självklart
  i mycket annat av vården.

 393. Den här typen av studier
  blir vanligare. Det är bra.

 394. Avslutningsvis...
  Fysisk aktivitet och kondition-

 395. -är stödjande
  för mående och kognition.

 396. Sittande och motorik
  visar något mindre samband.

 397. Implementering i skolmiljö
  är jättesvårt.

 398. Det måste bli hållbart.

 399. Det krävs en hållbar förändring
  för att det ska funka.

 400. Kom ihåg att fysisk aktivitet bara
  hjälper den som har ett behov av det-

 401. -som antingen har nedsatt funktion,
  eller som är fysiskt inaktiv.

 402. Att göra studier på dem som mår bra
  och är aktiva är bortkastat.

 403. Men det finns många barn
  som behöver den här hjälpen.

 404. Tack så mycket.

 405. Tack, Örjan.
  Det här var inte helt lättnavigerat.

 406. Nej.
  Det här är tillnyktringsprocessen.

 407. Vi har läst böcker om hur viktigt det
  är för hjärnan att man rör sig-

 408. -och bara vi rör oss
  så blir allt rosenrött.

 409. Det finns många projekt som slutar
  med att alla pekar på varandra.

 410. Vad är det som är det viktiga här och
  hur får vi det att hända?

 411. Det är tillnyktringen.

 412. Det kräver framtagande av ny kunskap
  som är distinkt.

 413. Vi är inte klara med den processen.
  Därför blir det stop och start.

 414. Jag är ledsen
  att vi inte har kommit längre.

 415. Men här och nu...

 416. Vad ska man göra i väntan på
  att ni har "forskat klart"-

 417. -och fått mer kött på benen?

 418. Det finns ingen studie som tyder på
  att det är ohälsosamt att röra sig.

 419. Några blir mer stressade, troligtvis
  av hur träningen har implementerats.

 420. Om man ökar sin aktivitetsgrad-

 421. -eller gör en insats
  för barns aktivitetsnivåer-

 422. -så gör man nåt positivt. Det är inte
  perfekt men "good enough".

 423. Det är viktigt att vi samlas
  i den här typen av möten-

 424. -och har erfarenhetsutbyten.

 425. Samverkan mellan erfarenhet
  och forskning är viktig-

 426. -med inflöde från dem som jobbar
  med det här. Många projekt pågår.

 427. Kan vi sammanställa vad som tycks
  funka och kolla på varför det funkar?

 428. Då får man en rotation.

 429. Det är viktigt med erfarenhetsutbyte
  och sammanställning av insatser.

 430. -Görs det?
  -Nej, inte systematiskt nog.

 431. Där är det en brist.
  Vi behöver förstå-

 432. -dels för att elevhälsan
  inte ska uppfinna hjulet hela tiden-

 433. -och dels för att avråda från tester
  som gick åt pipan.

 434. Vilka projekt var bra?
  Vad utmärker dem?

 435. Det inte finns en lösning. Skolor är
  olika trots att de har lika uppdrag.

 436. Det finns mycket detaljerad kunskap
  att upptäcka.

 437. Det finns tid till frågor.
  Där har vi en fråga.

 438. Det gäller betygssättning
  av fysisk aktivitet.

 439. Har man tittat på om stressen,
  när det gäller ökad fysisk aktivitet-

 440. -minskar om
  man tar bort betyget på idrotten?

 441. Jag känner inte till det.
  Det vore väldigt bra.

 442. Diskussionen om idrottsämnets
  innehåll och mening är inte klar.

 443. Är det ett ämne som ska stödja hälsa
  och lärande just nu-

 444. -eller är det ett lärande
  för resten av livet?

 445. Vi har pratat om att se över
  både läro- och kursplaner.

 446. Jag vore glad om GiH:s studenter
  klarar nians krav på den punkten.

 447. Det är högt ställda krav
  och det kan bidra till stress.

 448. Går det ens att betygsätta?
  Är det ett färdighetsämne?

 449. Gamla idéer genomsyrar fortfarande
  utförandet, vilket kan stressa.

 450. Men en sån studie vore värd att göra.
  Det är ett bra förslag.

 451. Sverker Nilsson från Varberg.
  Tack för ett strålande föredrag.

 452. Varför presterar barn
  med extremt bra kondition sämre?

 453. Är de inte intresserade?
  Hinner de inte plugga?

 454. Det är inte bara konditionen
  som avgör.

 455. Den som sitter still och gör sin läxa
  bra kanske inte hinner träna-

 456. -men gör läxan bra.

 457. Det kanske är en person som inte
  begränsas i lika stor utsträckning.

 458. Individuella variationer får vi lämna
  till en annan förklaringsmodell.

 459. Vi kan alltså inte säga
  att elitidrott är farligt?

 460. Elitidrott ligger på nöjeskontot.
  Det har inget med hälsa att göra.

 461. Det kan vara farligt
  att träna för hårt.

 462. Vissa studier visar ökad sjuklighet
  hos dem med bäst kondition.

 463. Alla känner nån som spelade fotboll
  för länge och nu har onda knän.

 464. Det är på nöjeskontot.

 465. Barn och vuxna
  ska komma upp på en mellannivå.

 466. Där har vi effekterna,
  både på folkhälsa och individnivå.

 467. I många sammanhang
  är innebandy förbjudet.

 468. Det är en utmärkt konditionsidrott
  men inget vidare i brutto.

 469. En fråga till: BMI går inte ned
  när man tränar.

 470. Är det för att man bränner fett
  och stärker musklerna?

 471. Det viktigaste för att gå ner i vikt
  är att inte äta för mycket.

 472. Man kan också öka sin utgift
  och då händer två saker:

 473. Om ni tränar en timme om dagen
  kommer ni att förändra ert leverne.

 474. Det blir plus minus noll på utgiften.

 475. Det andra är att vi blir lite
  hungriga. Där har vi det.

 476. Men det finns viktigare saker
  än att ha normalt BMI-

 477. -t.ex. att ha hyfsad kondition och må
  bra, och där är sambanden svaga.

 478. Du sa att det är de som har
  sämst kondition...

 479. -...som har mest nytta av det.
  -På gruppnivå.

 480. Har du tips på vad man kan göra
  för den gruppen?

 481. Vi ska nog undvika-

 482. -att tala om idrott
  i det sammanhanget.

 483. Skolans idrott handlar om RF-idrotter
  men man bör ha det på ett annat sätt.

 484. Dans kan vara roligt och jobbigt.

 485. Det finns gott om exempel
  där man använder promenader-

 486. -som kan vara nog så ansträngande
  för den med dålig kondition.

 487. I det här fallet är det både en akut
  effekt och ett lärande-

 488. -för att man som 25-åring
  ska välja att vara fysiskt aktiv-

 489. -så att man vid 35 inte drar sig
  för att vara med vid aktiviteter.

 490. Man ska leka sig fram och RF-idrotter
  är inte vad alla hugger på.

 491. Vissa gillar intensiva idrotter-

 492. -men har man varit inaktiv tidigare
  är sannolikheten lägre.

 493. Nu tappade jag min fråga. Men...

 494. Det är irriterande när det händer.

 495. Vi kan ta en fråga från...

 496. Du har ett gäng här som jobbar med-

 497. -att öka ungdomars hälsa på daglig
  basis. Vad ska de göra på måndag?

 498. Ni ska komma ihåg den böjda linjen.

 499. Det är många orosfaktorer
  och de går inte att sammanfatta.

 500. Många barn och unga som mår dåligt
  har en inaktiv livsstil-

 501. -för det har de flesta barn.

 502. Många av dem skulle kunna må bättre.

 503. Vi faller tillbaka
  till titeln på föredraget.

 504. Det ger oss en resurs och en sköld,
  för att möta allt det här.

 505. Se det som en positiv del i vägandet-

 506. -men tro inte att det kommer
  att hjälpa alla hela tiden.

 507. Vi tittade på sambanden
  mellan kondition och kognition.

 508. Bland dem med sämst kondition
  så är enstaka milliliter värdefulla.

 509. Varje steg gör det lättare.

 510. Låter man personen uppleva
  att det går lättare-

 511. -förstå personerna
  att lite mer vore bättre.

 512. "Det här hjälpte. Jag vill ha mer."

 513. Men det måste ske balanserat
  och med barnet i fokus.

 514. Försök inte pådyvla det på alla.
  Det funkar inte.

 515. Örjan Ekblom, ett stort tack
  för denna effektiva dragning.

 516. -Visst är vi lite hungriga nu?
  -Ja.

 517. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fyskisk aktivitet och hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vilka blir mest hjälpta av att röra sig och vara fysiskt aktiva, och spelar det någon roll vilken typ av rörelse man gör? Örjan Ekblom är forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och berättar här om sina forskningsresultat. Vilken typ av fysisk aktivitet hjälper hos vilka barn? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Fysisk ohälsa, Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Träning och dess effekter, Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Barn, Elever, Elevvård, Fysisk kondition, Fysisk träning, Motion, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolan, Skolsociala åtgärder, Undervisning, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Elevhälsa 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Skärmtid, stress och livsvillkor

Anna Nygren från Ung livsstil kallar sig för livsstilspedagog. Hon berättar här om livsstilsfrågor för elever och deras vardag med ett särskilt fokus på mobiltelefonen. Hur ska de handskas med tekniken så de inte riskerar att drabbas av stress och sömnbrist? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Fyskisk aktivitet och hälsa

Vilka blir mest hjälpta av att röra sig och vara fysiskt aktiva, och spelar det någon roll vilken typ av rörelse man gör? Örjan Ekblom är forskare på Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) och berättar här om sina forskningsresultat. Vilken typ av fysisk aktivitet hjälper hos vilka barn? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Ångest oro och depression

Att många lider av ångest och depression kan bero på bland annat biologi, genetik eller modellinlärning. Psykologen och psykoterapeuten Liv Svirsky har mött många drabbade barn och här förklarar hon olika typer av ångest och depression. Hon beskriver också behandling som varit framgångsrik. Hur ska du agera för att hjälpa och undvika att ångesten blir så stor att eleven slutar komma till skolan? Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med ätstörning

På de flesta som drabbats av en ätstörning syns det inte på utsidan. Maja Engström och Emrika Larsson från föreningen Frisk och fri berättar om ätstörningar och vad som kännetecknar en person som drabbats. Varje år kommer de i kontakt med tusentals drabbade, deras närstående eller personal som möter dem i arbetet. Här berättar de om deras förebyggande, stödjande och påverkande arbete för att hjälpa de som drabbats. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Unga med självskadebeteende

Lars Fjellman är socionom och legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet från arbete inom barn- och ungdomspsykiatri. Här berättar han om sina erfarenheter som resulterade i en bok om unga med självskadebeteende. Hur ska man känna igen eller hjälpa någon i riskzonen? Han beskriver vilka diagnoskriterier som krävs för det självskadande beteendet och liknar beteendet vid missbruk där patienten upplever lättnad i anslutning till självskadan. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Suicidalitet hos barn och unga

Vad ska man göra om man träffar på barn och unga som är självmordsbenägna? Överläkaren Anna Lundh går teoretiskt igenom suicidalitet, ger förslag på bemötande och berättar om vilka riskfaktorer man kan vara uppmärksam på som kan vara utlösande faktorer som leder till självmord. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Elevhälsa 2018

Möta unga med könsdysfori

Allt fler möter elever med könsidentitetsfrågeställningar. Hanna Bergman arbetar inom specialistvården för att hjälpa och utreda patienter som eventuellt vill ha könsbekräftande åtgärder. Hon ser det som nödvändigt för att förstå könsdysfori att man ser det tvärvetenskapligt utifrån flera discipliner som sociologi, medicin, psykologi, idéhistoria. Patienterna känner ett stort lidande som handlar om vilket bemötande man får i samhället på grund av normer. Inspelat den 16 mars 2018 på Bonnier conference center, Stockholm. Arrangör: Elevhälsa och Dagens Medicin.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.