Titta

UR Samtiden - Demokratidagen 2018

UR Samtiden - Demokratidagen 2018

Om UR Samtiden - Demokratidagen 2018

Vad kan vi göra för att värja oss mot yttre påverkan i valet, vilka är det som inte röstar och hur ser det ut med demokratin globalt sett? Föreläsningar från Demokratidagen 2018. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokratidagen 2018 : Utmaningar för kommuner och landstingDela
 1. Hur ska vi klara av att ha en bra
  välfärdsservice till våra invånare-

 2. -när vi inte har de händer
  som vi behöver?

 3. Jag ska välkomna
  min kollega Lena Langlet.

 4. Hon är ansvarig
  för demokratiområdet på SKL.

 5. Du ska beskriva framtidens utmaningar
  för demokratin.

 6. -Jag tänkte det.
  -Jag överlämnar den magiska maskinen.

 7. Vi jobbar mycket med demokrati.

 8. Ni har varit med på seminarier
  och fått en bredd-

 9. -av vad vi försöker
  hjälpa kommuner och landsting i.

 10. Det här vill jag lyfta som det
  första. Det är mer och mer aktuellt.

 11. Jag vet att ni jobbar alltmer med
  globala mål i kommuner och landsting.

 12. Jag har ringat in sex mål-

 13. -som jag tycker är särskilt viktiga
  ur ett demokratiskt perspektiv.

 14. Det är inte att förringa alla
  sjutton, men de är särskilt viktiga-

 15. -ur ett demokratiskt perspektiv
  och för oss på lokal nivå.

 16. Det är på lokal nivå vi kan för-
  verkliga mycket av de globala målen.

 17. Vi ser allt tydligare
  att det vi gör på lokal nivå-

 18. -hänger ihop med de globala målen.
  Som är de här-

 19. -men också mänskliga rättigheter,
  de konventionerna.

 20. Vi har nationella mål
  kring folkhälsoarbete-

 21. -där delaktighet och inflytande
  är första målet.

 22. Vi har ett demokratimål,
  där vi måste involvera människor-

 23. -och möjliggöra delaktighet.

 24. Vi har förstås alla lokala mål,
  där ni på olika sätt jobbar med-

 25. -att se till
  att ni har en fungerande demokrati.

 26. Men, eller och, här är en annan bild.

 27. Det är så att Sverige är bäst,
  i alla fall i Europa.

 28. När man tittar på olika kriterier
  kommer Sverige på första plats-

 29. -bland Europas länder.

 30. Ni ser också att det finns
  en nedåtgående röd pil.

 31. I sista undersökningen
  om OECD-länderna som har gjorts-

 32. -visar det sig
  att Sveriges demokrati sjunker lite.

 33. De här länderna kännetecknas
  av en funktionell demokrati.

 34. Det är de högst upp på listan.
  Där är vi bäst.

 35. Men vi har våra utmaningar.

 36. En av dem är den här:
  Legitimitetsproblemet.

 37. Man kan se att en hel del
  av våra politiska institutioner-

 38. -ligger längst ner på listan
  över de man har förtroende för-

 39. -i SOM-institutets undersökningar.

 40. Vi har systemet på plats-

 41. -men man litar inte riktigt på
  att systemet gör det som vi vill.

 42. Vi har ett fungerande system,
  men hur utförs det?

 43. En annan utmaning, som
  vi inte har pratat jättemycket om...

 44. Vi har pratat om ekonomiska
  utmaningar. SKL har gjort rapporter.

 45. Det har varit 13 kronors-rapporten.
  Att vi behöver 59 miljarder.

 46. Man bollar med siffror.

 47. Men det spelar ingen roll
  hur mycket pengar vi får eller inte.

 48. Vi kanske inte kommer att ha händerna
  att utföra det här arbetet.

 49. Det här är den ökning vi har,
  eller behov av ökning-

 50. -när det gäller antalet anställda
  i vår äldreomsorg eller i omsorgen.

 51. I vår verksamhet över lag.

 52. Vi behöver inom tio år
  200 000 nya medarbetare.

 53. Plus pensionsavgångarna.
  Det blir ungefär 500 000.

 54. Om vi tittar på
  hur mycket arbetskraften ökar-

 55. -så ökar den
  med ungefär 340 000 invånare.

 56. Eller möjliga arbetstagare,
  om man beräknar det.

 57. Om vi räknar med att ungefär
  70 % av dem kommer ta ett jobb...

 58. En del vill inte jobba.

 59. Andra kanske är sjuka,
  eller kan inte delta i arbetskraften.

 60. Det innebär att vi har ungefär
  230 000 i ökning av arbetskraft.

 61. Vi skulle behöva 200 000 av dem.
  Den här ekonomin går inte ihop.

 62. Det här
  kommer bli en jätteutmaning för oss.

 63. Vi kommer behöva tänka om
  och prioritera om.

 64. Det kommer påverka
  den lokala demokratin.

 65. Hur ska vi klara av att ha en bra
  välfärdsservice till våra invånare-

 66. -när vi inte kommer ha de händer
  som vi behöver?

 67. Heltid blir en viktig fråga.

 68. Det är viktigt för individen
  att jobba heltid-

 69. -men det är minst lika viktigt för
  kommun och landsting att erbjuda det-

 70. -för att klara av att sköta
  det behov av välfärd som vi har.

 71. Ni ser gruppen som är arbetskraft,
  den kommer bara att öka med 6 %.

 72. Ni ser hur mycket de andra grupperna
  ökar. Det är en demokratiutmaning.

 73. För hur ska vi få medborgarna att
  förstå att vi kanske inte har händer-

 74. -att utföra det de förväntar sig
  av den kommunala verksamheten?

 75. En annan utmaning
  är att våra sociala klyftor ökar.

 76. Från en ganska låg nivå,
  men inom OECD är Sverige det land-

 77. -där de sociala klyftorna
  ökar allra mest. Det är en utmaning.

 78. De som lever under en fattigdomsnorm
  har ökat från 3,7 % till 9,1 %.

 79. Den stora skillnaden
  när det gäller fattigdom-

 80. -går mellan de som är födda i Sverige
  med svenska föräldrar-

 81. -och de som är födda i annat land
  eller vars föräldrar är det.

 82. Där är inkomstgapen allra störst.

 83. Hur jobbar vi då
  med globala mål och lokala mål-

 84. -kring social hållbarhet?

 85. För att ha ett rättvist, jämlikt
  och jämställt samhälle?

 86. En annan utmaning är den här,
  som Henrik tog upp under morgonen:

 87. Integration är den fråga som
  har lyfts högst upp på dagordningen-

 88. -att jobba med sen 2015
  och den stora flyktinginvandringen.

 89. Det är inte så enkelt att alla är för
  eller emot, som det ofta brukar vara.

 90. Alla vill ha en bättre sjukvård,
  eller en bättre skola.

 91. Det vi ser här
  är att det är polariserat.

 92. Några vill inte alls
  ha folk från andra länder här.

 93. Andra säger
  "hur ska vi klara oss annars?".

 94. Hur ska vi leva ihop? Hur ska vi
  välkomna ett mångkulturellt samhälle?

 95. Den här frågan
  polariserar allra mest.

 96. Den utmanar våra politiska strukturer
  allra mest.

 97. Det är viktigt
  ur ett demokratiperspektiv-

 98. -att jobba med det på ett nytt sätt
  och ett annorlunda sätt.

 99. Det vi också ser, framförallt
  internationellt, är att MR-

 100. -är utsatt för press. Vi har
  internationella ledare som säger:

 101. "Det där med mänskliga rättigheter
  är inte så viktigt längre."

 102. Det eliten ägnar sig åt
  är identitetspolitik.

 103. Man har så bra att man ägnar sig åt
  att göra det bra för mindre grupper.

 104. Den stora massan säger:
  "Vi då? Vad gör ni för oss?"

 105. "Vi kanske inte har det bra."

 106. Det är också nåt som polariserar.
  Sverige ligger i världsklass här.

 107. Vi är det land som värnar
  mänskliga rättigheter mest.

 108. Vi har inte bara ett lokalt ansvar
  att jobba med mänskliga rättigheter-

 109. -utan också ett globalt ansvar-

 110. -att jobba för mänskliga rättigheter
  globalt, mot alla andra länder.

 111. Vi kan vara stolta,
  men måste också passa på.

 112. Att vi inte får diskussioner
  där grupper ställs mot varandra.

 113. Att vi ser att vi har ett samhälle
  att hantera gemensamt.

 114. En annan fråga som också
  utmanar vårt välfärdssystem-

 115. -är att allting inte är så himla bra.

 116. Våra förtroendevalda utsätts för hot,
  tjänstepersoner utsätts för hot.

 117. Vi har välfärdsbrott där våra system
  utnyttjas. Det finns korruption.

 118. Vi vill inte tro det,
  men vi har korruption.

 119. Det finns otillbörlig påverkan, där
  man ser till att få önskvärda beslut.

 120. Vi ser att vi brottas
  med gängkriminalitet.

 121. Vi ser
  att vi har extremism på agendan.

 122. Det vi ägnar oss mycket åt,
  åtminstone på nationell nivå-

 123. -är den negativa säkerheten.

 124. Fler poliser,
  fler övervakningskameror.

 125. Vi kan rucka på integritetsfrågan,
  så att vi kan kolla upp bättre.

 126. Vi kanske kan stängsla in områden.
  Jag säger inte att det bara är fel.

 127. Det kanske är bra, men det måste
  balanseras mot positiv säkerhet.

 128. Den handlar om förebyggande arbete,
  där vi jobbar tillsammans.

 129. Där vi börjar tidigt för
  att motverka de negativa krafterna.

 130. Vi kan inte bara jobba
  med säkerhetsskapande i efterhand-

 131. -där vi skyddar oss mot element
  som vi inte tycker beter sig bra.

 132. Vi måste också jobba förebyggande
  och ta ett gemensamt ansvar-

 133. -för vår demokratiska utveckling.

 134. Det är centralt
  för vad ni kan göra på lokal nivå.

 135. Ni är jätteviktiga.
  Det är ni som äger den lokala arenan.

 136. Det här är nåt vi pratar
  mycket om nu: Tillitsstyrning.

 137. Våra professioner ska få större
  utrymme att bygga sin verksamhet-

 138. -och utöva sin verksamhet
  utifrån sin förtrogenhetskunskap.

 139. Det som sitter i ryggmärgen. Inte det
  man kan läsa, utan det man har övat.

 140. Det är jätteviktigt. Inte minst
  i mötet med dem man är till för.

 141. För att kunna utföra bra
  välfärdstjänster. Oerhört centralt!

 142. Men för att vi ska kunna vara säkra
  på att det sker på ett bra sätt-

 143. -och inte bara
  utifrån hur man själv tycker-

 144. -kanske vi också behöver jobba med
  det jag kanske felaktigt kallar för-

 145. -en ämbetsmannakultur.

 146. Vad innebär det att vara
  tjänsteperson i kommun och landsting?

 147. Vad ställs för krav på förståelsen-

 148. -kring att vara
  i en politiskt styrd organisation?

 149. Vad behöver man kunna? Hur ska man
  uppföra sig? Vad innebär lojalitet?

 150. Hur utför man uppdraget
  på ett rättvist sätt? Och så vidare.

 151. Tillitsdelegationens rapport
  är inte riktigt klar-

 152. -men jag tror vi behöver ha balansen
  mellan att tillåta medarbetarna-

 153. -att jobba mycket mer fritt,
  och också fundera över-

 154. -vad som krävs av en tjänsteman i en
  organisation som är politiskt styrd?

 155. Det utgör en viktig del
  i legitimiteten-

 156. -för de politiska institutioner
  som vi har.

 157. Det handlar om
  hur den anställde möter brukaren-

 158. -hur systemets legitimitet uppfattas.

 159. Det är en sak som vi behöver fundera
  på. Hur ser det här ut hos oss-

 160. -inom kommuner, landsting
  och regioner?

 161. Jag slutar med en bild där vi pratar
  om två delar av uppdraget.

 162. Jag skulle säga att vi både är
  serviceaktörer och demokratiaktörer.

 163. Vi är bra på välfärdstjänster.
  Vi måste tillhandahålla dem vi ska.

 164. Vi ska göra det rättssäkert,
  vi ska göra det rättvist.

 165. Vi ska göra det inom rimlig tid.
  Med ansvarsutprövning och revision-

 166. -så att vi ser att vi utför
  den kvalitet som vi har satt upp.

 167. Vi behöver en organisationsstyrning.
  Vi behöver system som styr-

 168. -de verksamheter vi har.

 169. Vi behöver också
  jobba med demokratiaktörskapet.

 170. För att skapa legitimitet
  för systemet.

 171. För att jobba med förståelse för
  prioriteringar. De blir inte färre.

 172. I den relation som många medborgare
  ser sig gentemot oss-

 173. -som kund och inte medborgare.

 174. Man förväntar sig att få den service
  som man tror sig ha rätt till.

 175. Att jobba med förståelse för
  att vi har behov av att prioritera.

 176. Det gör att jag kanske inte
  kan få exakt som jag vill.

 177. Jag måste inse
  att vi delar på resurserna.

 178. Det är ett oerhört viktigt uppdrag-

 179. -för de lokala organisationerna
  att jobba med.

 180. Vi behöver jobba med transparens.
  Vara tydliga med hur pengar används.

 181. Hur vi styr,
  hur politiska beslut fattas.

 182. Vi behöver jobba med dialog och
  inflytande för att folk ska känna-

 183. -att det har betydelse
  vad de säger och gör.

 184. De är experter på sin lokala kontext
  där de lever och bor.

 185. Vi måste förstås
  jobba med rättssäkra val.

 186. Se till att de val vi har
  fungerar oklanderligt.

 187. Det är en av de viktigaste
  grundstenarna för vår demokrati.

 188. Det här är våra utmaningar.

 189. Jag vet
  att ni gör ett kanonjobb därute.

 190. Vi får göra det tillsammans.
  Det ska bli kul med ett valår.

 191. Tack för mig.

 192. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Utmaningar för kommuner och landsting

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sveriges kommuner och landsting kommer att ha flera orosmoln att hantera inom en snar framtid. Bland annat väntar en stor brist på arbetskraft, berättar Lena Langlet från SKL. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Arbete, Arbetsmarknad, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Demokratidagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Påverkan mot valet 2018

Många typer av yttre påverkan förekommer numera i samband med val. Hur kan kommunerna förbereda sig? Här presenterar Sebastian Bay från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap sin analys. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Valsäkerhet - arbetssätt för kommuner

Hur jobbar man med valsäkerhet i Örebro kommun? Robert Österlund presenterar här en plan för att trygga valet 2018. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Rätt att rösta

Vilka är väljarna, och vilka röstar inte? Vilka skillnader finns mellan stad och landsbygd? Henrik Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap, presenterar statistik, analyser och förslag på insatser för att öka valdeltagandet. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Öka valdeltagandet i Uppsala

Flerspråkiga demokratiambassadörer som står i nära kontakt med grupper med lågt valdeltagande ska få fler till valurnorna i Uppsala. Utvecklingsledaren Gro Hansen presenterar här en kartläggning och åtgärdsplan. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Öka valdeltagandet i Skärholmen

I Stockholmsförorten Skärholmen arbetas det intensivt med att sprida information om valet och vikten av att rösta. Alexandra Tecle från organisationen 127:s röster räknas visar film och berättar om valarbetet. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Utmaningar för kommuner och landsting

Sveriges kommuner och landsting kommer att ha flera orosmoln att hantera inom en snar framtid. Bland annat väntar en stor brist på arbetskraft, berättar Lena Langlet från SKL. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokratidagen 2018

Jan Eliasson - det nya globala landskapet

Hur ser det ut i världen idag med mänskliga rättigheter, fred och utveckling? Jan Eliasson, tidigare FN:s vice generalsekreterare, ger här fyra anledningar till oro och fyra skäl till hopp. Inspelat den 14 mars 2018 på Clarion Skanstull, Stockholm. Arrangör: SKL.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Så tänder vi gnistan

EU:s historiska fiskeavtal

Isabella Lövin, biståndsminister och fd EU-parlamentariker, drev igenom en stor förändring av fisket inom Europa med stärkta lagar och rättvisare fiskeriavtal. Hör henne berätta om vägen dit samt det svåra steget att gå från journalist till politiker. Moderator: Ingemar Tigerberg. Inspelat den 7 mars 2016 på Artipelag, Gustavsberg. Arrangör: Camino.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Ånger

Vad ångrar du i livet? Är det vettigt att ångra det man gjort och inte gjort? Mysig morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.