Titta

UR Samtiden - Barns livsvillkor

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Om UR Samtiden - Barns livsvillkor

Föreläsningar från Barns livsvillkor 2018 om hur förutsättningarna för barn och familjer i Sverige ser ut i dag och om hur de kan göras mer likvärdiga. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns livsvillkor : Så går det i skolan för placerade barnDela
 1. Väckte nån mig på natten och frågade
  vad jag minns från YIPPEE-projektet-

 2. -så skulle jag nog säga det här med
  att så många inte går ut gymnasiet.

 3. För utan gymnasieutbildning
  är det svårt.

 4. Tack. Jag är alltid glad att få
  chansen att presentera min forskning-

 5. -men det är tråkigt att det är på
  bekostnad av en annan presentation.

 6. Jag har arbetat länge
  som familjehemssekreterare-

 7. -och min forskning har utgått mycket
  från den sociala barnavården.

 8. Vi har haft flera projekt
  som handlat om-

 9. -utbildning och skolgång
  för placerade barn.

 10. I dag tänkte jag prata om hur det går
  för dessa barn och ungdomar i skolan.

 11. Min presentation handlar först om
  våra forskningsresultat-

 12. -och sen om
  vad det innebär att byta skola.

 13. Och sen röster från de unga vi har
  intervjuat och en familjehemsmamma-

 14. -med fokus på vad som har varit
  stödjande i deras skolgång.

 15. Och sen
  några avslutande kommentarer.

 16. Vad säger forskningen
  om placerade barn och utbildning?

 17. Vi vet att de presterar sämre
  än sina jämnåriga.

 18. Flera forskningsprojekt och
  registerstudier har tydligt visat-

 19. -att barn som har varit eller är
  placerade i samhällets dygnsvård-

 20. -alltså i familjehem eller HVB-hem,
  presterar sämre än sina jämnåriga.

 21. Det finns säkert många olika orsaker
  till att de presterar sämre.

 22. Deras livsvillkor innan placeringen-

 23. -har i många fall varit
  komplicerade och traumatiska.

 24. Det är en anledning till
  att man presterar sämre-

 25. -men man presterar också sämre när
  man har varit i placeringen en tid.

 26. Att ha lyckats i skolan är en väldigt
  viktig faktor för ett bra liv.

 27. Med utgångspunkt från livsvillkor och
  jämlikhet är skolgången väsentlig.

 28. Det är en central faktor
  för att kunna få ett bra liv.

 29. För några år sen gjordes en studie
  som presenterades i Social rapport.

 30. Där visade man tydligt
  att betygen i årskurs 9-

 31. -har avgörande betydelse för
  om man studerar vidare-

 32. -oavsett barnens
  socioekonomiska uppväxtbakgrund.

 33. Betygen i årskurs 9 blev utslags-
  givande för hur livet skulle bli.

 34. Barn som växer upp i samhällets vård-

 35. -eller i familjer
  som har försörjningsstöd-

 36. -lämnar grundskolan
  med mycket lägre betyg.

 37. Så vi kan tydligt se effekterna
  av fattigdom och av andra problem-

 38. -i skolan.

 39. Fattigdom är en faktor
  som vi ofta inte uppmärksammar-

 40. -med den tyngd som vi borde.

 41. Fattigdom och försörjningsproblem är
  faktiskt väldigt besvärande faktorer-

 42. -för barns uppväxt.

 43. Björn Gustafsson kommer att ta upp
  en del av de sakerna i eftermiddag.

 44. Detta har uppmärksammats.
  Vi har väldigt bra insatser numera.

 45. Vi har Skolfam-

 46. -som har uppmärksammat barn
  som är placerade i dygnsvården.

 47. Den insatsen har varit väldigt bra.
  Vi har också haft Letterbox Club.

 48. Båda de här insatserna, som syftat
  till att stötta barn i dygnsvården-

 49. -har haft positiva effekter.

 50. Det är väldigt lovande och glädjande-

 51. -att den här forskningen
  faktiskt får effekt.

 52. Forskningen leder fram till insatser
  som blir positiva för barnen.

 53. Det är viktigt att tänka på.

 54. Vi har gjort två forskningsprojekt.

 55. Young People from
  a Public Care Background - YIPPEE-

 56. -var en studie med England,
  Spanien, Ungern, Danmark och Sverige-

 57. -utifrån registerstudier, litteratur-
  översikter, intervjuer och enkäter.

 58. I projektet Skolprestationer
  och utbildningssituation-

 59. -för barn och ungdomar placerade
  i familjehem eller på institution-

 60. -har vi tittat på
  olika dataregister-

 61. -och gjort en aktstudie
  på 158 av socialtjänstens akter.

 62. Båda projekten har varit tillsammans
  med kolleger från Pedagogen-

 63. -bland annat Åse, som sitter här.

 64. Det är väldigt positivt
  att arbeta tillsammans med-

 65. -Utbildningsvetenskapliga fakulteten.
  Det har varit väldigt givande.

 66. I resultaten från YIPPEE kan vi se
  det här med att man presterar sämre.

 67. 14 procent av placerade barn
  avbryter grundskolan-

 68. -mot 3 procent av ej placerade.

 69. 5 procent av placerade barn
  lämnar grundskolan utan betyg-

 70. -mot 0,6 procent av ej placerade.

 71. Betygsmedelvärdet för placerade barn
  var 24,9.

 72. För ej placerade var det 50,8.

 73. Det är väldigt tydliga siffror,
  som visar på att man presterar sämre.

 74. Väckte nån mig på natten och frågade
  vad jag minns från YIPPEE-projektet-

 75. -så skulle jag nog säga det här med
  att så många inte går ut gymnasiet.

 76. För utan gymnasieutbildning
  är det svårt-

 77. -att komma in på arbetsmarknaden
  och få ett vettigt arbete.

 78. Och vi kunde alltså se att 60 procent
  av ungdomar i samhällets dygnsvård-

 79. -går inte ut gymnasiet,
  och det är ju väldigt illavarslande.

 80. Det är också saker som vi kan göra
  nåt åt genom de insatser som görs nu.

 81. Att jag har haft förmånen-

 82. -att få forska om mitt yrkesområde
  har varit väldigt bra.

 83. Jag har funderat över
  det här med placering.

 84. Vi pratar om att vi "placerar" barn
  som att vi flyttar på blomkrukor-

 85. -men en placering
  är väldigt omvälvande för ett barn.

 86. Det är bättre att prata om
  "flyttning i offentlig regi".

 87. Nåt vi inte uppmärksammar
  när det gäller placerade barn-

 88. -det är det här med
  vad flyttningen betyder för skolan.

 89. I intervjuerna nämnde flera ungdomar
  att det inte hade uppmärksammats.

 90. Den här flickan, Sofia, omplacerades
  sista terminen på gymnasiet-

 91. -från ett HVB till ett annat-

 92. -utan en tanke på att hon var i sista
  stadiet på sin gymnasieutbildning.

 93. Så hon fick inga betyg alls.

 94. Ingen förälder skulle planera en
  flyttning för ett barn på det sättet.

 95. Så det här med flyttning är viktigt.

 96. David Berridge är
  en uppskattad kollega från England.

 97. Han menar att medelklassfamiljer
  planerar sina flyttningar.

 98. De planerar hela livet
  kring barnens skolgång.

 99. När samhället går in som förälder
  för barn borde vi också göra det.

 100. Här är en bild som visar samband
  mellan flyttningar och betyg.

 101. Översta linjen är ej placerade barn.
  Understa linjen är placerade barn.

 102. Flyttningar inverkar negativt
  på betygen för alla barn-

 103. -men särskilt för de barn
  som är placerade.

 104. I aktstudien har vi tittat på
  hur man uppmärksammar skolbyte.

 105. 111 av 158 barn
  bytte skola vid placeringen.

 106. Vi hittade information
  om nya och gamla skolan i 16 akter.

 107. I 31 akter har informationen
  om barnen getts till den nya skolan.

 108. I 22 akter har barnets föräldrar
  varit engagerade i barnets skolgång.

 109. Det här är inte
  så upplyftande siffror.

 110. Det visar att vi måste uppmärksamma
  detta mycket mer.

 111. I YIPPEE-projektet kunde vi också se
  att skolan var viktig som fristad.

 112. Skolan blev en social arena.

 113. Det var viktigt att få komma hemifrån
  - detta var innan de blev placerade-

 114. -att finnas i ett vettigt sammanhang,
  att få vara normal-

 115. -att bli sedd av vuxna
  och att ha kamrater.

 116. "Jag kunde vara normal, gå i en
  normal klass, ha normala kompisar."

 117. Pekka kom från
  en komplicerad familjesituation.

 118. I familjehemmet blev
  hans skolprestationer mycket bättre-

 119. -genom det stöd han fick
  från skola och familjehem.

 120. Det ungdomarna sa var positivt
  i skolan var:

 121. Att nån såg dem som lärande,
  som nån som kunde nåt.

 122. En stark vilja att bryta
  sitt sociala arv och bli nåt annat.

 123. En känsla av
  att ha kontroll över sitt liv.

 124. Uppmuntran och stöd från familj,
  familjehem, vänner och partners.

 125. Att få stöd i skolan och bemötas med
  respekt. Att bli sedd och lyssnad på.

 126. Att få en normaliserande,
  inkluderande skola.

 127. Flera av ungdomarna uppskattade
  att få vara i samma klass-

 128. -och att inte gå i nån specialgrupp.

 129. Och att kunna komma tillbaka
  efter svårigheter.

 130. I Sverige har vi möjligheten för unga
  att gå om en klass-

 131. -och det har varit väldigt bra
  för våra ungdomar.

 132. Så här säger Annika:
  "Viljan bara fanns där."

 133. "Jag ville lyckas där alla andra
  i min släkt hade misslyckats."

 134. "Jag och mina barn
  ska få det bättre."

 135. "Jag har alltid velat ha
  ett normalt liv", säger Eva.

 136. Den här starka drivkraften är nåt som
  vi kan hjälpa barn och ungdomar med.

 137. Vi kan stötta dem
  att ha kvar den starka drivkraften.

 138. Kalle säger: "Jag gick om en klass.
  När jag var 11 började jag i 4:an."

 139. "Sen dess har det gått jättebra.
  Jag tog igen allting på ett halvår."

 140. "Jag var bland de bästa i matte."
  Kalle är så stolt över det här.

 141. Innan har han blivit sedd
  som en lågpresterande, dålig elev-

 142. -och bara fått negativa kommentarer.

 143. Men när han flyttade till familjehem
  och fick gå om ett år-

 144. -så blev allt annorlunda. Han var
  till och med elevrådsrepresentant.

 145. Stöd från familjehemmet är viktigt.

 146. Alma säger: "Hon har hjälpt mig
  och kontaktat mina lärare."

 147. Så stödet från familjehemmet
  har varit väldigt viktigt.

 148. Här har jag citat
  från familjehemsmamman:

 149. "Det har aldrig stått
  att jag ska stötta barnen i skolan"-

 150. -"i uppdragshandlingen. Om det står
  så är det för att jag har sagt det."

 151. "Många av mina kolleger förstår inte
  hur viktigt det här med skolan är."

 152. "När jag har varit i skolan hela
  veckan säger de 'Vad gör du där?'"

 153. Den här familjehemsmamman
  var otroligt engagerad i skolan.

 154. Hon hade fått flera
  av de ungdomar som bott hos henne-

 155. -att prestera mycket bättre.

 156. Stöd från skolan
  har vi goda exempel på.

 157. Emily hade presterat väldigt dåligt
  och skolkat.

 158. Men på högstadiet fick hon en mentor.
  Skolan satsade mycket på henne.

 159. Hon hade en elevassistent i två år.
  Hon säger om mentorn:

 160. "Hon tittade
  att jag var på lektionerna."

 161. "Jag hade ett schema
  där det stod om jag var borta."

 162. Emily gick sen ut gymnasiet med
  bra betyg och har nu ett bra jobb.

 163. Så stödet från skolan
  är väldigt viktigt.

 164. Det här med samhället som förälder...

 165. Jag har jobbat i nästan tjugo år
  med barn som är placerade-

 166. -och forskat om det. Jag har tänkt på
  det här med samhället som förälder.

 167. Man går faktiskt in som förälder,
  "in loco parentis".

 168. Vilka samarbetar då? Vem tar det
  övergripande ansvaret för skolgång?

 169. Det måste vi verkligen tänka på
  så att det här ansvaret tas.

 170. Vi måste göra barn och unga
  mer delaktiga.

 171. Den viktiga frågan är: Vad görs
  för att kompensera de brister-

 172. -som har funnits i de ungas liv?

 173. Vi kan se att det inte har gått
  så bra, utfallen är inte så lyckade-

 174. -men vi kan göra mycket mer
  för att kompensera de här bristerna.

 175. Mycket har gjorts de senaste åren,
  men det finns mycket kvar att göra.

 176. Så. Tack så mycket.

 177. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Så går det i skolan för placerade barn

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
Ämnesord:
Barn, Barn- och ungdomsvård, Differentieringsproblem, Familjehem, Hem för vård eller boende, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Undervisning, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barns livsvillkor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så går det i skolan för placerade barn

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

Den svenska grundskolan har blivit mindre likvärdig. Forskning visar att skillnaderna mellan skolorna har ökat när det gäller såväl skolresultat som elevsammansättning. Men vad beror de ökande skillnaderna på? Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, berättar om några av de strukturella orsakerna till den minskade likvärdigheten. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Om de bara visste

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så har barn utsatta för våld och övergrepp det i skolan

Barn som utsatts för våld och övergrepp har svårare att fungera tillsammans med andra och prestera i skolan än sina jämnåriga. Johan Melander Hagborg är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur barns skolgång påverkas av våld och övergrepp. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan föräldraskapsstöd utjämna skillnader

Föräldraskapsstöd kan bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsa. Men trots att många föräldrar är intresserade av föräldraskapsstöd är det få som vet om vilka resurser som finns att tillgå. Karin Wallgren Thorslund är doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och berättar om vad som kan göras för att föräldraskapsstödet ska nå de som behöver det. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan den sociala barnavården förbättras

En betydande del av de barn som omhändertas av socialtjänsten upplever någon form av instabilitet; de omhändertas på nytt efter att de flyttat hem eller flyttar runt inom systemet. Många barn beskriver också upplevelsen som en svängdörr. Evelyn Khoo är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om vad barn som omhändertagits säger att de behöver och vilka de viktigaste faktorerna är för att barnen ska må bra. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnens roll i familjemigrationen

Ekonomiska svårigheter får föräldrar från europeiska länder att arbetsmigrera till Sverige. Universitetslektorerna Oksana Shmulyar Green och Charlotte Melander har forskat om beslutstagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien till Sverige. De berättar om vilken roll barnen spelar för föräldrarnas beslut och om hur migrationen påverkar barnens mående och relationerna inom familjen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Mattias räddning

När Mattias var liten kunde han bli så arg att det kändes som att han skulle explodera. Han slog sina klasskompisar och sparkade sönder saker som kom i hans väg. Alla känslor han hade kom ut som ilska. Det blev till slut så jobbigt att han inte kunde gå kvar i skolan längre, men ett möte med en lärare kom att förändra hans liv.