Titta

UR Samtiden - Barns livsvillkor

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Om UR Samtiden - Barns livsvillkor

Föreläsningar från Barns livsvillkor 2018 om hur förutsättningarna för barn och familjer i Sverige ser ut i dag och om hur de kan göras mer likvärdiga. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns livsvillkor : Om de bara vissteDela
 1. Blir jag mobbad i skolan kan jag
  hålla det hemligt för de vuxna-

 2. -och kan då fortfarande
  vara glad, positiv och stark.

 3. Tack för det.

 4. Jag ska prata om den avhandling
  som jag disputerade på förra året:

 5. "Om de bara visste - Mobbning
  bland barn och unga i Norden."

 6. Den innehåller flera olika studier.

 7. Två av dem innehåller resultat
  från de nordiska länderna-

 8. -och två av dem
  är genomförda i Sverige.

 9. Det jag fokuserar på i dag
  är just mobbade barn-

 10. -och relationen till vuxenvärlden.

 11. Hur väl känner vuxna till mobbningen?
  Hur berättar man om mobbning?

 12. Vad är kvaliteten på relationen
  mellan de mobbade och de vuxna?

 13. Den första frågan som jag ställde
  i den här avhandlingen var:

 14. "Hur vanligt förekommande
  är mobbning?"

 15. Och "Hur ser relationen ut mellan
  att vara mobbad och psykisk hälsa?"

 16. Det undersökte jag
  och några medforskare-

 17. -i den nordiska studien "Nordchild".

 18. Vi skickade ut enkäter
  till vårdnadshavare i hela Norden.

 19. De som ingår i just den här studien-

 20. -hade barn som var
  mellan fyra och sexton år.

 21. När vi frågade
  om deras barn hade blivit mobbade-

 22. -svarade 80 procent, 4 979 stycken-

 23. -att barnet blivit mobbat.

 24. En mindre grupp på 14 procent,
  879 stycken-

 25. -svarade att deras barn
  har blivit mobbat.

 26. Sa jag tvärtom? Jag hörde det mumlas.

 27. 80 procent har inte blivit mobbade-

 28. -medan 14 procent har blivit mobbade.

 29. Om vi tittar på den psykiska hälsan-

 30. -kan vi se att bland de barn
  som inte var mobbade-

 31. -uppskattades 5-8 procent
  ha psykisk ohälsa.

 32. Variationen beror på att barnen var
  i olika åldrar och hade olika kön.

 33. Bland de som var mobbade
  ser vi en betydligt högre siffra.

 34. 29-44 procent av de som var mobbade
  hade psykisk ohälsa.

 35. Det finns ytterligare en grupp.

 36. Det är vårdnadshavare som inte vet
  om deras barn har blivit mobbat.

 37. Det var en mindre grupp, ungefär
  6 procent, 365 vårdnadshavare-

 38. -som inte visste
  om deras barn blivit mobbat.

 39. När vi ser på den psykiska hälsan
  för den gruppen barn-

 40. -fann vi att 13-26 procent
  uppskattades ha psykisk ohälsa.

 41. Den är inte lika hög som i gruppen
  där föräldrarna visste om mobbningen-

 42. -men den psykiska ohälsan
  är betydligt högre i denna grupp-

 43. -än bland barn som inte är mobbade.

 44. Att inte berätta om mobbning-

 45. -eller att inte veta om ett barn
  är mobbat kan vara problematiskt.

 46. Inte enbart i relation
  till den psykiska hälsan-

 47. -utan också i hur vi ska hjälpa
  den som vi inte vet är mobbad.

 48. Hur ska vi hantera
  den dolda utsattheten?

 49. Skolor brukar generellt
  uppmana elever till-

 50. -att berätta för en vuxen
  om de blir mobbade.

 51. Samtidigt är det många som inte
  berättar att de blir utsatta.

 52. Då blir det så klart svårt
  för vuxna att hjälpa.

 53. Det blir också svårt för den som
  är utsatt och som inte berättar det-

 54. -utan får hantera mobbningen,
  utsattheten och känslorna själv.

 55. Så varför är det så många
  som inte berättar?

 56. Den frågan tog mig vidare
  till nästa studie:

 57. "Den utmanande processen
  att berätta om mobbning."

 58. Där intervjuade jag unga personer.

 59. Svenska barn och unga
  i åldern 15-23 år-

 60. -som hade varit mobbade hela
  eller delar av sin skoltid.

 61. Syftet var att undersöka
  processen att berätta om mobbning-

 62. -från den utsattes perspektiv.

 63. Resultatet från den här studien-

 64. -visar på att det inte bara
  handlar om att berätta eller inte-

 65. -utan om en cirkulär process
  där man pendlar-

 66. -mellan polerna av att ha berättat
  eller att hålla det hemligt.

 67. Det vi kan säga är att när mobbningen
  sker är det ofta i det dolda.

 68. Vuxenvärlden är inte närvarande
  när mobbningen sker.

 69. Det leder till att den som är mobbad
  börjar i en dold utsatthet-

 70. -där vuxenvärlden många gånger
  inte är medveten om vad som har hänt.

 71. För att den dolda utsattheten
  ska gå över i en öppen utsatthet-

 72. -där vuxna känner till vad som hänt-

 73. -krävs det antingen att den
  som har blivit utsatt berättar-

 74. -eller att de vuxna får kännedom
  om det på annat sätt.

 75. I intervjuerna fanns de
  som berättade det mesta.

 76. Nästan allt nästan varje gång
  de blev utsatta.

 77. Men det fanns också de som
  nästan aldrig berättade nåt för nån-

 78. -om det gick att undvika.

 79. Det är den här gruppen
  av situationer-

 80. -när man inte berättar om mobbning,
  som resten av modellen bygger på.

 81. Varför vill man inte berätta
  om mobbning?

 82. Det finns
  två huvudsakliga anledningar.

 83. Den första går att hämta
  i den egna identiteten.

 84. Inledningsvis kanske man inte förstår
  vad som händer.

 85. Att man håller på att bli mobbad.

 86. Man vill inte se sig själv som mobbad
  och det kan vara skamfyllt.

 87. Man skäms över det eller för de
  handlingar man har blivit utsatt för.

 88. Den andra anledningen handlar
  om en misstro till vuxenvärlden.

 89. Man tror inte att vuxna kan hjälpa.

 90. Om de försöker
  kanske det inte blir bättre.

 91. Man är rädd
  att inte bli tagen på allvar-

 92. -och att vuxna ska förklara
  mobbningen som olyckor.

 93. När den som är utsatt inte berättar-

 94. -vill den hålla nån sorts kontroll
  över situationen.

 95. Mobbningen kan inte kontrolleras-

 96. -men det går
  att kontrollera informationen om den.

 97. Blir jag mobbad i skolan kan jag
  hålla det hemligt för de vuxna-

 98. -och kan då fortfarande vara
  en glad, positiv och stark person-

 99. -som inte är förenlig
  med bilden av att vara mobbad.

 100. Men mobbning
  går sällan över av sig själv-

 101. -och så småningom börjar tecken
  om att nåt inte står rätt till-

 102. -att nå vuxenvärlden.

 103. Om den som är utsatt fortsätter
  att inte vilja berätta-

 104. -handlar det om att hålla uppe
  en fasad om att allt är bra.

 105. Den mobbade kan komma hem
  med smutsiga, trasiga kläder-

 106. -eller blåmärken. Man är hemma
  och spelar tv-spel ensam.

 107. Den som var så glad och älskade
  skolan har ont i magen på morgonen.

 108. Ett och ett av dessa tecken kan
  den utsatte förklara som nåt annat.

 109. Smutsiga och trasiga kläder kan vara
  resultatet av att man har lekt tufft.

 110. Att bli jagad hem när de vuxna ser
  kan också vara en lek.

 111. Men ju fler tecknen blir-

 112. -desto svårare blir de
  att förklara som nånting annat.

 113. Till slut kanske tecknen om att
  den psykiska hälsan hos den utsatte-

 114. -lyser igenom, eller så upptäcker
  vuxna vad som sker på sociala medier.

 115. Här väljer en del
  att fortsätta hålla uppe en fasad-

 116. -av att allt är bra. De vill inte
  till nåt pris berätta vad som händer.

 117. Men en del berättar lite grann
  och säger att de har blivit retade.

 118. En del berättar allt.

 119. Vi hamnar i den öppna utsattheten
  när vuxna känner till vad som hänt.

 120. Härefter möter den utsatte också
  vuxenvärldens reaktioner.

 121. I de bästa fallen får
  den som berättat hjälp och stöd-

 122. -antingen känslomässigt
  eller praktiskt.

 123. Men i värsta fall blir det så som
  många befarade innan de berättade.

 124. De blir inte trodda, tagna på allvar
  eller får ingen hjälp.

 125. Hur de blir bemötta
  har också en betydelse för-

 126. -hur de väljer att berätta
  om mobbning i framtiden.

 127. Att ha berättat en gång för nån
  hjälper väldigt sällan.

 128. Mobbningen försvinner inte över en
  natt, utan man måste berätta om igen-

 129. -att det här händer fortfarande. "Jag
  blev mobbad i dag, de gjorde så här."

 130. När jag gick in i studien tänkte jag
  att det var att berätta eller inte-

 131. -men jag skulle säga att det snarare
  är en fråga om att fortsätta berätta.

 132. I intervjuerna var det
  många berättelser om situationer-

 133. -där vuxna inte hade bemött den
  som var utsatt på ett önskat sätt.

 134. Och det fick mig
  att tänka på den sista studien.

 135. Har mobbade barn sämre relationer
  till vuxna än de som inte är mobbade?

 136. Jag och några medförfattare
  tittade på det-

 137. -i enkäten "Skolbarns hälsovanor"-

 138. -som går ut till barn i Sverige
  som är 11, 13 och 15 år.

 139. Där fann vi att barn som är mobbade-

 140. -generellt sett har sämre relationer
  till föräldrar och lärare.

 141. Mobbade barn tyckte att det var
  svårare att bli lyssnad på hemma-

 142. -och att det var svårare
  att prata med föräldrar.

 143. De hade en lägre tillit
  till sina lärare.

 144. De upplevde oftare att läraren
  inte accepterade dem som de var-

 145. -och att läraren inte brydde sig om
  dem och inte gick att lita på.

 146. Det är förstås viktig information-

 147. -eftersom föräldrar och lärare
  ofta är nyckelpersoner-

 148. -som kan hjälpa till
  att stoppa mobbningen.

 149. Men vad beror resultatet på?

 150. Det svarar inte studien på,
  men vi kan fundera på-

 151. -om de som är mobbade behöver pröva
  sina relationer till vuxenvärlden-

 152. -på ett annat sätt
  än de som inte mobbas.

 153. Behöver den som är mobbad
  tänka tanken:

 154. "Kan jag gå till den vuxne
  med problemet?"

 155. De kanske också har testat
  hur det gick.

 156. De som inte har blivit mobbade
  behöver inte ställa sig frågan-

 157. -och behöver inte pröva relationen.
  Det skulle kunna vara en förklaring.

 158. Så avslutningsvis:

 159. Vad vet vi efter det här
  och vad behöver göras framåt?

 160. Från studierna vet vi att vuxna
  inte alltid känner till mobbningen.

 161. Att berätta om mobbning är en process
  som fortgår. Man får berätta om igen.

 162. Och vi vet att mobbade barn
  ofta har sämre relationer till vuxna.

 163. Så vad behöver göras?

 164. Fortsatt och mer forskning kring det
  här. Det finns relativt få studier-

 165. -där unga personer intervjuas
  kring att ha varit mobbade.

 166. Det är viktigt med mer forskning
  kring relationen lärare och elev.

 167. Hur går det till
  att prata om mobbning-

 168. -och hur tas ett samtal om mobbning
  emot på ett sätt som gör-

 169. -att den mobbade känner
  att den kan fortsätta berätta?

 170. Det är frågor som jag ska ägna mig åt
  framöver. Tack ska ni ha.

 171. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Om de bara visste

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Värdegrund > Mobbning
Ämnesord:
Mobbning, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Samhällsvetenskap, Skolans socialpsykologi, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi, Undervisning
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barns livsvillkor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så går det i skolan för placerade barn

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

Den svenska grundskolan har blivit mindre likvärdig. Forskning visar att skillnaderna mellan skolorna har ökat när det gäller såväl skolresultat som elevsammansättning. Men vad beror de ökande skillnaderna på? Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, berättar om några av de strukturella orsakerna till den minskade likvärdigheten. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Om de bara visste

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så har barn utsatta för våld och övergrepp det i skolan

Barn som utsatts för våld och övergrepp har svårare att fungera tillsammans med andra och prestera i skolan än sina jämnåriga. Johan Melander Hagborg är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur barns skolgång påverkas av våld och övergrepp. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan föräldraskapsstöd utjämna skillnader

Föräldraskapsstöd kan bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsa. Men trots att många föräldrar är intresserade av föräldraskapsstöd är det få som vet om vilka resurser som finns att tillgå. Karin Wallgren Thorslund är doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och berättar om vad som kan göras för att föräldraskapsstödet ska nå de som behöver det. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan den sociala barnavården förbättras

En betydande del av de barn som omhändertas av socialtjänsten upplever någon form av instabilitet; de omhändertas på nytt efter att de flyttat hem eller flyttar runt inom systemet. Många barn beskriver också upplevelsen som en svängdörr. Evelyn Khoo är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om vad barn som omhändertagits säger att de behöver och vilka de viktigaste faktorerna är för att barnen ska må bra. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnens roll i familjemigrationen

Ekonomiska svårigheter får föräldrar från europeiska länder att arbetsmigrera till Sverige. Universitetslektorerna Oksana Shmulyar Green och Charlotte Melander har forskat om beslutstagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien till Sverige. De berättar om vilken roll barnen spelar för föräldrarnas beslut och om hur migrationen påverkar barnens mående och relationerna inom familjen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Döva barns språkutveckling

Teckenspråk nu, sen eller aldrig

Brita Bergman är professor emerita i teckenspråk och berättar att det är viktigt att förstå hur cochleaimplantat fungerar och varför det är viktigt att ge barn alla språk de behöver. Ingen av de föräldrar hon träffat ångrar att de lärt sina barn teckenspråk även om barnen har cochleaimplantat. Vill man ge sitt barn möjlighet att själv välja språk senare i livet är det bäst att ha gett det tillgång till både talad svenska och teckenspråk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Skolattacken i Trollhättan

Den 22 oktober 2015 gick 21-åriga Anton till angrepp på personal och elever på grundskolan Kronan i Trollhättan - den skolattack i Sveriges historia som krävt flest dödsoffer. Hur tänker och lever skolans elever efter en sådan händelse? Vi träffar Boshra som berättar om sorgen efter de som dog och om hur det var att hålla sig gömd under ett bord i ett hörn av klassrummet när attentatsmannen mördade. 17-åriga Hanyia bor granne med skolan och har varit elev där. Hon tänker ofta på händelsen och har en idé om hur man kan förebygga att något liknande händer igen.