Titta

UR Samtiden - Barns livsvillkor

UR Samtiden - Barns livsvillkor

Om UR Samtiden - Barns livsvillkor

Föreläsningar från Barns livsvillkor 2018 om hur förutsättningarna för barn och familjer i Sverige ser ut i dag och om hur de kan göras mer likvärdiga. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns livsvillkor : Vem bestämmer hur faderskap ska göras?Dela
 1. På öppna förskolan funkar det
  att sitta i ring och sjunga allsång.

 2. På andra platser
  är andra ideal rådande.

 3. Nu ska vi prata om... "Vem bestämmer
  hur faderskap ska göras?"

 4. -Scenen är din.
  -Tack så mycket.

 5. Före lunch
  fick vi höra om skolans värld-

 6. -och vilket ansvar personalen har
  för att eleverna ska ha det bra.

 7. Nu riktar vi fokus på föräldrar.
  Det föräldrar får höra är-

 8. -att föräldern är
  den viktigaste för barnet.

 9. Det finns en god intention i det.

 10. Vi vet att föräldrastöd
  kan ha en viktig funktion-

 11. -både för enskilda barn
  och samhället.

 12. Föräldraskapsstöd bygger på att den
  enskilda föräldern kan behöva stöd-

 13. -för att bli
  en så bra förälder som möjligt.

 14. Men är vi nånsin intresserade av
  föräldrar i sig själva?

 15. Eller ser vi föräldrar
  som verktyg för att få hållbara barn?

 16. Verktyg för
  att få goda samhällsmedborgare.

 17. Eller är vi
  intresserade av föräldrarna själva?

 18. Jag ska rikta fokus mot den grupp
  av föräldrar som vi kallar pappor.

 19. Jag ska ha en "split vision".

 20. Jag ska dels prata om föräldrar
  i relation till sina barn-

 21. -men också att deras erfarenheter
  är viktiga för dem själva.

 22. När det gäller intresset för pappor
  från politiker och forskare-

 23. -har det varit
  ett jämställdhetspolitiskt projekt.

 24. Staten har arbetat för att mammor
  och pappor ska ha samma villkor.

 25. Dagens mammor och pappor i Sverige
  har samma lagstadgade rättigheter.

 26. Det finns
  en könsneutral föräldraförsäkring.

 27. Barnomsorgen är offentligt utbyggd
  och subventionerad.

 28. Svenskar har, i ett internationellt
  perspektiv, goda möjligheter-

 29. -att balansera individuella önskemål
  och arbetslivet-

 30. -med familjen och barnens behov.

 31. När det gäller papporna
  visar attitydundersökningar-

 32. -att pappor vill hitta en balans
  mellan arbetsliv och familjeliv.

 33. Det är nåt som ofta lyfts fram
  i forskningsstudier.

 34. Många gånger när pappor
  är med i intervjustudier-

 35. -är urvalet inte representativt
  för alla pappor i Sverige.

 36. Ofta är det medelklasspappor
  som har intervjuats.

 37. Mindre privilegierade pappor
  har inte kommit till tals.

 38. Studierna indikerar
  att både kön och klass-

 39. -påverkar föräldraskapets villkor,
  men de är inte tillräckliga.

 40. Om vi ska förstå
  vad som händer i närmiljön-

 41. -och hur ansvar förhandlas,
  måste vi titta mer på plats.

 42. Det har jag gjort i den här studien.

 43. Platsens betydelse för pappor
  har varit central.

 44. Hur påverkas faderskapet av
  de platser man befinner sig på-

 45. -och de människor man möter där? Jag
  har inspirerats av etnografisk metod.

 46. Jag har observerat och intervjuat
  ett tjugotal pappor.

 47. En del av intervjuerna
  har varit som stadsvandringar.

 48. De har fått visa vad olika platser
  betyder och vad man gör där.

 49. Om man vill få en mer ingående
  beskrivning av metoden-

 50. -finns det en referens till en bok
  där jag har beskrivit metoden mer.

 51. Det är viktigt att understryka
  att jag som forskare och som kvinna-

 52. -inte har haft tillträde till
  alla platser som papporna talar om.

 53. Jag har inte gjort observationer-

 54. -vid några av de moskéer
  som ligger i stadsdelen-

 55. -även om det är platser
  som papporna beskriver som viktiga.

 56. Men jag har försökt
  hitta en variation i platserna.

 57. En del riktar sig till föräldrar
  och barn, som öppna förskolan-

 58. -men också mer offentliga miljöer,
  som bibliotek och kaféer.

 59. Det är en kvalitativ studie, så
  mina resultat kan inte generaliseras.

 60. Jag kan inte säga: "Så här
  tycker pappor i Biskopsgården."

 61. Men det var intressant
  att se variationen i berättelserna-

 62. -i ett avgränsat område.

 63. I jämlikhetsrapporten,
  som ges ut av Göteborgs stad-

 64. -lyfter man fram att villkoren ser
  olika ut mellan Göteborgs stadsdelar.

 65. Men den här studien visade att det
  även finns skillnader inom områden.

 66. För stadsdelen Biskopsgården
  anger jämlikhetsrapporten-

 67. -att invånarna upplever mer otrygghet
  jämfört med andra stadsdelar.

 68. När jag var där tecknades i media
  en negativ bild av Biskopsgården-

 69. -som en otrygg och farlig stadsdel.
  Dödsskjutningen vid Vår krog-

 70. -var en av de händelser som ägde rum
  när jag gjorde mina observationer.

 71. Det påverkade mina intervjuer,
  det som papporna pratade om.

 72. En del pappor kände inte
  personligen så stor oro-

 73. -men de blev ifrågasatta
  av folk som bodde nån annanstans.

 74. "Hur kan du bo där? Är det verkligen
  säkert för dina barn?"

 75. Flera av papporna har aktivt valt
  att bo i Biskopsgården.

 76. Man vill bo kvar.
  Det finns positiva saker där.

 77. Man vill ge sina barn en uppväxt
  där man visar-

 78. -att vi människor
  lever på olika sätt.

 79. Det finns ett bra serviceutbud,
  med vårdcentral och öppen förskola.

 80. Det finns bra kommunikationer
  och vackra grönområden.

 81. Trygghet kan vara mer
  än avsaknad av kriminalitet.

 82. En av papporna låter sin sexåriga son
  gå själv till närbutiken.

 83. "Min son tycker att det är roligt
  att få hjälpa till."

 84. "Det är inga
  farliga trafikerade vägar här."

 85. "På förra stället vi bodde
  behövde man korsa en bilväg."

 86. "Här känns det tryggt.
  Barnen kan vara ute själva."

 87. Det som väger in i tryggheten är
  hur närmiljön ser ut.

 88. En annan pappa säger: "Vi kom
  till Sverige för att slippa det här."

 89. "Våra barn ska kunna vara trygga."

 90. "De första åren var det bra,
  men nu har nåt hänt."

 91. "Nu har många här problem. Polisbilar
  kommer och hämtar personer."

 92. "Det skjuts. Det vill jag inte ha."
  Familjen skulle vilja byta stadsdel.

 93. De känner otrygghet
  i området där de bor.

 94. Men de känner sig trygga när barnen
  är på innergården och leker.

 95. Där har de uppsikt över barnen
  från köksfönstret.

 96. Upplevelsen av trygghet
  i Biskopsgården kan se olika ut.

 97. Man kan skilja på
  stadsdel, grannskap och mikroplatser.

 98. Stadsdelen är
  den administrativa konstruktionen.

 99. Grannskapet är avgränsade delar-

 100. -och mikroplatserna är de ställen
  som ligger nära där man bor.

 101. I de flesta fall beskriver papporna
  mikroplatserna som trygga.

 102. Man har koll.

 103. Man känner
  de som bor i området och i huset.

 104. Grannskapen kan vara mer osäkra.

 105. Det beror på
  vilka personer som dyker upp där.

 106. Man påverkas av yttre saker.
  Om man hör en helikopter-

 107. -går man in på gp.se
  och ser om det har hänt nåt.

 108. Många av papporna vill skapa
  en nyanserad bild av stadsdelen.

 109. Man lyfter fram det positiva.
  Samtidigt överskuggas det av en oro.

 110. "Får mina barn en bra uppväxt här?
  Är skolorna tillräckligt bra?"

 111. "Kan jag lita på
  det medierna skriver? Gör jag rätt?"

 112. Vad är det då man ska göra som pappa?

 113. "Mina barn ska vara stolta över mig."

 114. "De ska se att jag jobbar,
  och inte lever på samhället."

 115. "Det hänger på pappan hur barnen
  blir. De ska göra som jag."

 116. Men allt blir ju inte
  som man har tänkt sig.

 117. Många har ju den här bilden av att
  man är väldigt viktig som förälder.

 118. "Jag vill verkligen ha ett arbete."

 119. "Jag vill kunna göra saker
  med barnen. Nu har vi inte råd."

 120. "Jag har min frus jobb nu,
  men jag vill hellre arbeta."

 121. Att ha ett arbete
  är viktigt för människor-

 122. -för självbilden och ekonomin.

 123. Vi vet
  att arbetslöshet leder till ohälsa.

 124. Papporna i min studie har haft
  olika position på arbetsmarknaden.

 125. Det är stor skillnad mellan pappor
  födda i Sverige och utanför Europa.

 126. Det är svårt för personer
  födda utanför Europa att få arbete.

 127. I intervjuerna med papporna
  som saknar arbete-

 128. -pratar man mycket
  om känslan av exkludering.

 129. Förvärvsarbete fyller
  flera faderskapsfunktioner.

 130. Både att kunna försörja barnen
  och att vara en rollmodell.

 131. Att visa hur man gör som vuxen.

 132. Man vill att ens barn
  ska bli goda samhällsmedborgare.

 133. Ett annat återkommande tema är-

 134. -att föräldraledighet är
  nåt naturligt, nåt man bara gör.

 135. En pappa hade varit föräldraledig
  i fem månader.

 136. Jag frågade varför de
  hade fördelat föräldraledigheten så.

 137. "Vi tänkte inte så mycket på det.
  Det är så vi gör i Sverige."

 138. "Först är mamman hemma, sen pappan.
  Jag gör som de flesta pappor."

 139. Papporna som berättar om det här
  är oftast ganska välutbildade.

 140. Det är medelklasspappor, som ser
  föräldraledigheten som självklar.

 141. Man gör det utan
  att reflektera så mycket.

 142. Andra pappor är också
  hemma mycket med barnen-

 143. -men på grund av arbetslöshet.

 144. En pappa på öppna förskolan
  satt på golvet och sjöng och lekte.

 145. Han uppfyller bilden av
  det moderna föräldraskapet.

 146. Men han hade ambivalenta känslor.
  Det är fint att vara med barnen-

 147. -men han är frustrerad, och vill
  jobba med det han är utbildad för.

 148. "Jag fick ett jobb ett tag,
  men sen förlorade jag det."

 149. Det är positivt att vara med barnen,
  men det är inte hans förstahandsval.

 150. I dag finns det olika normer och
  ideal om faderskap och maskulinitet.

 151. De olika bilderna
  fungerar olika bra i olika miljöer.

 152. På öppna förskolan funkar det
  att sitta i ring och sjunga allsång.

 153. På andra platser...
  Det kan vara i de sociala nätverken-

 154. -eller bland den utvidgade familjen
  eller på arbetsplatsen-

 155. -är andra ideal rådande,
  till exempel försörjarpappan.

 156. Papporna i min studie har
  olika möjlighet att få erkännande-

 157. -för den pappa de vill vara eller är.

 158. Professionella personer
  har inte alltid förstått-

 159. -deras sätt att vara pappa
  eller organisera familjelivet.

 160. De kan ifrågasätta att bara
  de biologiska föräldrarna är viktiga.

 161. "Vi bor med släktingar. Faster
  och farbror är minst lika viktiga."

 162. "De kan göra det jag gör."

 163. De kan ifrågasätta
  uppdelningen av föräldraledigheten.

 164. "Varför finns det bara ett rätt sätt
  att göra faderskapet på?"

 165. I år är det valår,
  om nån har missat det.

 166. Det påverkar samhällsdebatten.

 167. Vi kommer att få höra en hel del
  om problemen i våra förorter.

 168. En del kommer att kräva
  eller presentera snabba lösningar.

 169. "Vad gör vi åt exkludering
  eller religiös extremism?"

 170. "Hur får vi föräldrar
  mer engagerade i sina barns liv?"

 171. Min studie ger inga enkla lösningar.

 172. Men mina resultat understryker vikten
  av att förstå föräldrars villkor-

 173. -på mesonivå,
  det som sker i närområdet.

 174. Vardagslivets utformning är inte
  bara en rationell individualism-

 175. -där vi kan försöka förstå
  hur individen fattar beslut.

 176. Vi kan inte heller
  bara jobba med strukturen.

 177. Vissa saker...
  Som presentationen före lunch.

 178. Lagändringar kan ju
  leda till positiva förändringar.

 179. Men vi måste också
  titta på det som sker i närmiljön.

 180. Det är
  i fältet mellan individ och samhälle-

 181. -som familjeliv, föräldraskap och
  barndom - det är där det utformas.

 182. Det blev tydligt genom studien
  hur viktiga sociala nätverk är-

 183. -när det gäller normer och ideal.

 184. Och dialogen som finns mellan
  olika aktörer i lokalsamhället.

 185. Olika professionella grupper,
  personer i föreningslivet...

 186. Man möts för att kunna ge,
  i det här fallet pappor, erkännande.

 187. Man kan växa
  och känna att det man gör är okej.

 188. I det kan det skapas möten
  för att kanske tänka om.

 189. Man ser
  att man kan göra på olika sätt.

 190. Det finns inte ett enda rätt sätt.

 191. Det är när vi gör det här som vi
  kan få en bättre förståelse för-

 192. -hur vi kan stötta pappor - i sig
  själva och i relationen till barnen.

 193. Tack för att ni lyssnade.

 194. Textning: Helena Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Differentiell psykologi, Fadersrollen, Familjesociologi, Föräldraskap, Genusfrågor, Mansfrågor, Psykologi, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Sociologi
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Barns livsvillkor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så går det i skolan för placerade barn

Att lyckas i skolan är en viktig faktor för ett bra liv. Forskning visar att barn och unga som placerats i HVB- eller familjehem presterar sämre i skolan än sina jämnåriga. Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur unga påverkas av att bli placerade i samhällets vård och om vilka faktorer som varit stödjande för unga såväl som för fosterhemsföräldrar. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Orsaker till minskad likvärdighet i grundskolan

Den svenska grundskolan har blivit mindre likvärdig. Forskning visar att skillnaderna mellan skolorna har ökat när det gäller såväl skolresultat som elevsammansättning. Men vad beror de ökande skillnaderna på? Kajsa Yang Hansen, professor i pedagogik vid Högskolan i Väst, berättar om några av de strukturella orsakerna till den minskade likvärdigheten. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Utbildning på landsbygden och i storstaden

Segregationen mellan Sveriges skolor ökar, bland annat när det gäller elevsammansättning och betyg. Analyser av det fria skolvalet och omorganiseringen av skolan visar att det finns två slags förlorare: ungdomar med små socioekonomiska resurser från storstaden, samt landsbygdsungdomen. Elisabet Öhrn är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och berättar om hur situationen ser ut för skolorna i storstaden och på landsbygden, hur unga talar om den och om hur undervisningen förhåller sig till omgivningen där den finns. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Om de bara visste

Många av de barn som blir mobbade berättar inte om mobbningen för någon vuxen. Ylva Bjereld är lektor i socialt arbete och postdoktor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur det mobbade barnets relation till föräldrar, lärare och andra vuxna vanligen ser ut och om hur relationerna kan förändras av mobbningen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så har barn utsatta för våld och övergrepp det i skolan

Barn som utsatts för våld och övergrepp har svårare att fungera tillsammans med andra och prestera i skolan än sina jämnåriga. Johan Melander Hagborg är legitimerad psykolog och doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet. Här berättar han om hur barns skolgång påverkas av våld och övergrepp. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Hälsofrämjande skolutveckling för en likvärdig skola

Elevhälsans arbete syftar ytterst till att alla skolelever ska få en likvärdig utbildning, ett mål som skolan i alla tider har haft problem med att uppnå. Eva Hjörne är professor i pedagogik och forskningsledare för PRIS vid Göteborgs universitet. Hon berättar om hur elevhälsan kan bidra till en skolmiljö som gynnar utveckling och hälsa hos alla elever och om vilka insatser som kan göras för en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Vem bestämmer hur faderskap ska göras?

Vem bestämmer hur en pappa ska vara och vilken roll pappan ska spela i barnets liv? Therése Wissö är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och har forskat om hur platsen och hemområdet påverkar villkoren för föräldraskapet. Hon berättar om hur pappor i Biskopsgården upplever sitt faderskap och om de olika maskulinitetsideal som råder på olika platser. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan föräldraskapsstöd utjämna skillnader

Föräldraskapsstöd kan bidra till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor och hälsa. Men trots att många föräldrar är intresserade av föräldraskapsstöd är det få som vet om vilka resurser som finns att tillgå. Karin Wallgren Thorslund är doktorand i psykologi vid Göteborgs universitet och berättar om vad som kan göras för att föräldraskapsstödet ska nå de som behöver det. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Så kan den sociala barnavården förbättras

En betydande del av de barn som omhändertas av socialtjänsten upplever någon form av instabilitet; de omhändertas på nytt efter att de flyttat hem eller flyttar runt inom systemet. Många barn beskriver också upplevelsen som en svängdörr. Evelyn Khoo är universitetslektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om vad barn som omhändertagits säger att de behöver och vilka de viktigaste faktorerna är för att barnen ska må bra. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnfattigdom i den förändrade välfärdsstaten

Sedan 1980-talet har invandrarbarn kommit att utgöra en allt större del av de fattiga barnen i Sverige. Björn Gustafsson är professor emeritus i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om hur barn är representerade i inkomstfördelningens topp och botten och om hur faktorer som föräldrarnas födelseland och utbildningsnivå avgör deras socioekonomiska status. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns livsvillkor

Barnens roll i familjemigrationen

Ekonomiska svårigheter får föräldrar från europeiska länder att arbetsmigrera till Sverige. Universitetslektorerna Oksana Shmulyar Green och Charlotte Melander har forskat om beslutstagande, relationer och förhandlingar mellan barn och föräldrar som migrerat från Polen och Rumänien till Sverige. De berättar om vilken roll barnen spelar för föräldrarnas beslut och om hur migrationen påverkar barnens mående och relationerna inom familjen. Inspelat på Göteborgs universitet den 19 april 2018. Arrangör: Göteborgs universitet, FoU i Väst/GR, Västra Götalandsregionen/Folkhälsan, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Barnaministeriet dokumentär

Idol-Bori

Tusentals barn och ungdomar drömmer om att få vara med i talangtävlingen Idol. Men hur är det egentligen att vara med? Bori Shoyebos unika röst gjorde honom snabbt till en publikfavorit. Han är 16 år och kom utan föräldrar till Sverige. Hans medverkan har förändrat hans liv. Från att vara helt okänd har han plötsligt blivit kändis. Bori lever sin dröm. Men inget är givet - varje vecka riskerar han att åka ut ur tävlingen.