Titta

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Om UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Sedan 2017 går det att läsa meänkieli på akademisk nivå vid Umeå universitet. Språkinstitutionen arrangerade därför en heldag med föreläsningar som utgick från olika infallsvinklar för att försöka utröna vad som krävs för att detta steg in i den akademiska världen ska lyckas. Här diskuteras litteratur, kultur, olika organisationer, ordboksprojekt och släktskapet med finskan. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon : Ordboksprojekt på meänkieliDela
 1. En sak som kom upp efter
  något år i diskussionen om ordbok-

 2. -eller ganska tidigt: För vilket
  ändamål skulle man göra en ordbok?

 3. Jag har blivit ombedd
  att prata om ordboksprojekt.

 4. Och det känns naturligt
  eftersom vi är med om det just nu-

 5. -och under något år hittills har
  ägnat oss åt oss ordboksprojektet.

 6. Rubriken "Saarnata,
  praatia, puhua ja porista"-

 7. -är fyra ord
  som jag har vuxit upp med-

 8. -och de får bli utgångspunkt-

 9. -för den här presentationen.

 10. Jag blev en gång av en journalist-

 11. -tillfrågad om
  mitt favorituttryck i meänkieli.

 12. Jag är inte så förfärligt road
  av att tänka i de kategorierna-

 13. -men faktiskt
  kom jag ganska snabbt på-

 14. -att det var ett uttryck som jag
  alltid då och då under livet-

 15. -smakat på och använt i något
  sammanhang och varit förtjust i.

 16. Och uttrycket
  hör ihop med ordet "kenninki".

 17. "Olla kenninkillä jostaki..."

 18. ...som betyder "ana nånting..."

 19. ..."vara nära på att få fram nåt ur
  minnet". Många av er känner igen det-

 20. -och det kanske har
  andra betydelsenyanser för er.

 21. Och det är alltså ett uttryck...

 22. ...som förmodligen
  är inlånat i meänkieli.

 23. Det finns i nynorskan
  och i isländskan också.

 24. Man använder ett ord som på
  svenska översatts till "kenning"-

 25. -som beteckning på en poetisk figur.

 26. Jag har också träffat på det hos
  Kalixförfattaren Anna Rönnqvist.

 27. Hon använder också ordet i ungefär
  den här betydelsen.

 28. Jag brukar säga
  att min hemby är Korpilombolo.

 29. Den ligger fyra mil
  norr om polcirkeln-

 30. -i skärningspunkten mellan Gällivare,
  Haparanda, Pajala och Överkalix.

 31. Där har jag större delen
  av mina släktingar, och så.

 32. Men jag har också vuxit upp delvis i
  ett par byar närmare Gällivare.

 33. Då har jag fått bekantskap inte bara
  med Korpilombolovarieteten-

 34. -alltså med Tornedals-, kan man säga-

 35. -utan lite av Gällivarevarieteten.
  Äijävaara och Ullatti ligger ditåt.

 36. Jag kommer ihåg
  att jag som barn var imponerad-

 37. -av den intonation i satsmelodin-

 38. -som de hade i Ullatti, till exempel.

 39. Jag tyckte det var
  ett väldigt vackert språk.

 40. Narken är också en ort
  som jag har gått i skola i-

 41. -och där vi alltid
  pratade finska på rasterna.

 42. En gång under min skoltid i Narken
  hörde jag talas om förbudet-

 43. -om att man inte ska tala finska.

 44. Att träna sin svenska
  så mycket som möjligt-

 45. -och framför allt
  i skolsammanhang var budet.

 46. Förbudet hörde jag talas om-

 47. -i samband med en uppställning vi
  gossar drabbades av på skolgården.

 48. Det hade uppdagats
  att någon luktade tobaksrök.

 49. Det skulle undersökas om vi innehade
  cigaretter eller nåt i den stilen.

 50. Den besiktningen, så att säga-

 51. -avslutades med
  att vår tillsynslärare-

 52. -påpekade att vi
  inte skulle tala finska på rasterna.

 53. Vi tog inte till oss
  uppmaningen särskilt mycket-

 54. -utan så fort lärarna var utom
  synhåll talade vi pojkar finska.

 55. Flickorna var väl mer lydiga.
  Så var det ju många gånger.

 56. Men det här ordet "kenninki",
  det fick jag lära mig i Narken.

 57. Men inte av en genuin Narkenpojke
  utan en pojke som var inflyttad-

 58. -från en liten skogsby
  mer åt Gällivarehållet.

 59. Och...

 60. Det var han som använde det här
  uttrycket, i 7-8-årsåldern.

 61. Men det här har jag smakat på
  många gånger efteråt.

 62. Sen tänkte jag ta ett annat exempel-

 63. -på saker och funderingar som man
  har när man jobbar med ordböcker.

 64. Jag kommer upp på... Det är gamla
  upplevelser som sitter kvar.

 65. Mina normalord för "prata", och då
  talar jag om Tornedalen framför allt-

 66. -är "puhua", som man
  kan översätta med "tala, prata".

 67. "Saarnata": "tala",
  och också "predika".

 68. "Predikant" heter "saarnaaja".

 69. Och "praatia", som bäst
  kan översättas med småprata.

 70. När jag var i sex-sjuårsåldern-

 71. -fick jag följa med min mamma
  till en by-

 72. -sydost om Korpilombolo-

 73. -som heter Siekasjärvi,
  där vi hade släktingar.

 74. Och där lärde jag mig
  ett nytt ord för "prata".

 75. Siekasjärvi ligger långt nere...
  Nu kan inte jag peka här.

 76. Ungefär i höjd med Juoksengi...

 77. ...vid finska gränsen där.

 78. Korpilombolo
  ser ni längst upp till vänster.

 79. Korpilombolo hade tidigare
  ett samiskt namn, Tállokílli-

 80. -som av nån anledning har kommit upp
  på vissa kartor även i modern tid.

 81. Från Siekasjärvi åkte man
  tillbaka till Korpilombolo-

 82. -genom att gå till Uumaa-

 83. -som ligger
  strax nordnordväst om Siekas.

 84. Uumaa heter orten.
  Jag får väl peka här.

 85. Siekasjärvi och Uumaa.

 86. Det här var ett intressant ord som
  jag tänkt på många gånger-

 87. -efter att vi besökte
  det här stället, Uumaa.

 88. Där satt vi hos en familj och väntade
  på bussen hem till Korpilombolo-

 89. -Övertorneåbussen som passerade.

 90. I Siekasjärvi var
  normalordet för "prata" "porista".

 91. Det är synonymt till "puhua" och
  normalordet för "prata" för många.

 92. Min upplevelse blev
  att i Siekas talades det livligt.

 93. Det var nära till skratt och muntert.
  Alla talade i mun på varann.

 94. Det var
  det verkliga sättet att tala där.

 95. Det var den betydelseupplevelsen-

 96. -ordet "porista" har haft
  för mig hela livet igenom.

 97. Jag har svårt att ta till mig
  den neutrala "prata"-betydelsen-

 98. -som andra har.

 99. I Uumaa fick jag lära mig "Uu"-

 100. -som betyder "sjöfågelholk",
  och "maa", "platsen, stället".

 101. "Uumaa" har sen lite vitsigt
  blivit ett släktnamn, Omark-

 102. -bland annat
  för ishockeyspelaren Linus Omark-

 103. -som ni säkert hört talas om.

 104. Jag ska tala lite mer om den första
  ordboken, "Meän kielen sanakirja"-

 105. -som jag blev involverad i
  på olika sätt.

 106. Den kom ut i tryck 1992
  men hade en lång förhistoria.

 107. Jag hade efter studierna arbetat på
  svenska Föreningen Norden.

 108. Jag kom där i kontakt
  med Ragnar Lassinantti-

 109. -som var aktiv
  inom Föreningen Norden-

 110. -och kom med
  i en del Nordkalottsammanhang.

 111. Sen gick jag tillbaka till
  universitetet och ägnade mig-

 112. -mera åt språk och ord.

 113. Jag fick en deltidsanställning
  på Uppsala datacentral-

 114. -för att undersöka ordförrådet
  i läromedel som vi använder.

 115. Finska texter som vi hade
  i undervisningen i finska-

 116. -för att kunna lägga upp
  en pedagogiskt rimlig kurs-

 117. -i finsk textläsning.

 118. Och i den vevan kom jag att tänka på-

 119. -att man kunde faktiskt-

 120. -göra ordlistor som kunde
  bli en ordbok så småningom.

 121. Man hade börjat prata om ordbok
  på Tornedalsfinska.

 122. Och det här...

 123. ...blev alltså det som jag kom
  att jobba med under lång tid.

 124. På sluttampen
  fick jag hjälp av Matti Kenttä.

 125. Han har gjort
  väldigt mycket för meänkieli.

 126. Den här ordboken fick...

 127. Den har en lång förhistoria.
  Jag har ett par...

 128. ...A4-pärmar
  med papper av olika slag...

 129. ..protokoll, promemorior, utkast
  till ordbokssidor, och så vidare.

 130. Det var en långvarig procedur som
  började säkert tio år tidigare-

 131. -än det här sen kom i tryck.

 132. En sak som kom upp efter
  något år i diskussionen om ordbok-

 133. -eller ganska tidigt: För vilket
  ändamål skulle man göra en ordbok?

 134. Man såg två huvudalternativ.

 135. En del ansåg att det som var rimligt-

 136. -med tanke på situationen
  i Tornedalen-

 137. -var en konventionell dialektordbok-

 138. -för att bevara resterna,
  om man ska uttrycka det slarvigt-

 139. -av meänkieli.

 140. Väldigt många var inställda
  på det från början-

 141. -och det skrevs och debatterades.

 142. Den andra, att göra
  en pedagogisk, aktuell ordbok-

 143. -utveckla meänkieli som aktivt språk,
  eller hjälpa till att göra det-

 144. -och verka för aktiv tvåspråkighet.

 145. De som i början pratade
  om dialektordbok-

 146. -av den här etymologiska typen-

 147. -var nog av inställningen att meän-
  kieli är på väg mot sin undergång.

 148. I bakgrunden
  till den utveckling som kom sen-

 149. -fanns bland annat det här att-

 150. -det hade tillsatts
  en länsskolnämnd i Luleå-

 151. -som jobbade
  med Tornedalsfinskan också-

 152. -och utvecklade läromedel,
  och arbetade en period-

 153. -mycket aktivt för att skapa
  läromedel för skolundervisningen.

 154. Men...

 155. Under en lång period gick...

 156. ...antalet elever
  som läste tornedalsfinska ner.

 157. Man såg det som en...

 158. Ja, det rådde lite undergångsstämning
  vad gällde språket.

 159. Och det här...

 160. ...tror jag att Bertil Isacsson,
  journalist...

 161. ...som var verksam
  i Tornedalen på den tiden...

 162. Han började skriva om risken-

 163. -för att vi kommer förlora det
  tornedalska kulturarvet och språket-

 164. -inom en ganska nära framtid-

 165. -om utvecklingen
  som fanns skulle fortsätta.

 166. Bildandet av STR-T
  och senare Meän akateemi...

 167. ...var ett par
  av de åtgärder som man...

 168. ...vidtog för att motarbeta det här.

 169. Bertil Isacsson
  var en av dem som bildade STR-T.

 170. Vi var några stycken
  på ett möte i Svanstein.

 171. Jag minns
  att Bertil Isacsson satt ordförande-

 172. -och klubbade med en hoprullad
  dagstidning som klubba-

 173. -beslutet om
  att vi skulle bilda STR-T.

 174. Och den kommer att bli
  en stor förening så småningom.

 175. Sen bestämde vi oss för att satsa på
  syfte 2, som jag har kallat det.

 176. Man skulle se till
  att få in ett aktuellt ordförråd-

 177. -och inte bara etymologiskt
  intressanta gammaldags termer-

 178. -som återspeglar det gamla samhället.

 179. Och då kunde man utnyttja
  de frekvensordböcker-

 180. -som fanns dittills i svenskan.

 181. Och för svenskan hade det kommit ut
  "Nusvensk frekvensordbok"-

 182. -där den ansvarige var Sture Allén-

 183. -som var professor
  i datorvetenskap i Göteborg.

 184. Och...

 185. Sen hade...

 186. ...Uleåborgsforskarna i Finland...

 187. ...börjat jobba på
  en motsvarande ordbok för finskan.

 188. "Suomen kielen taajuussanasta"
  kom den att heta.

 189. Jag fick när jag
  började jobba med ordmassorna-

 190. -en preliminär version av Saukkonens
  första utkast till ordbok.

 191. De här skilde sig åt, för Alléns
  baserades enbart på tidningstext-

 192. -medan Saukkonens ordbok
  hämtade material-

 193. -från en mängd olika livssfärer.

 194. Det var politik,
  religiöst liv, vardagsspråk-

 195. -och en del andra
  språkvarieteter eller miljöer.

 196. Och ur de här listorna
  accepterades de vanligaste orden.

 197. Några tusen av de vanligaste
  täcker en ganska stor...

 198. ...del av ett ordförråd.

 199. Jag tror att man räknade ut då
  att ungefär 10 000 ord-

 200. -täckte upp till 80 procent
  av ett språks ordförråd.

 201. Vi använder också bandinspelningar
  och andra källor från Tornedalen.

 202. Det kom ganska många offentliga
  reaktioner på ordboksarbetet.

 203. Norrbottens-Kuriren skrev:

 204. "Tornedalsfinskan bevaras
  med trespråkigt lexikon."

 205. Och det...

 206. ...tyder ju på att de -
  och det visar artikelns innehåll...

 207. ...främst trodde på att man
  skulle bevara språkets rester...

 208. ...men inte att det kunde bli ett
  hjälpmedel i bevarandet av språket.

 209. Hufvudstadsbladet var mer militant-

 210. -och hade kanske lite annat synsätt
  utifrån sitt minoritetsperspektiv.

 211. En rubrik som de hade... De
  hade flera artiklar om det här.

 212. Bengt Pohjanen, bland annat, har
  varit intervjuad av finska tidningar.

 213. De kallade det:
  "Dags att stoppa försvenskningen."

 214. Det var exempel
  på ett par reaktioner.

 215. Engagerade veteraner. Jag tänkte
  nämna en del av de här...

 216. ...personerna som jag nu har...

 217. ...vid en genombläddring
  av mina två pärmar...

 218. ...kommit fram till
  förekommer oftast.

 219. Jag har en del personliga brev
  från Sigurd Klockare-

 220. -som står högst upp i högerspalten.

 221. Han var fackföreningsman
  och jobbade på LO i Stockholm.

 222. Jag träffade honom där.

 223. Han hade ett visst samarbete
  med Föreningen Norden.

 224. Våra kontor låg också nära varandra.

 225. Och...

 226. Sen har vi Lennart Winsa,
  som var längst ner-

 227. -som var från Tärendö
  och var mycket aktiv.

 228. Jag har flera brev både från Winsa
  och Klockare om de här frågorna-

 229. -där de diskuterar ord
  och sin bakgrund, och så vidare.

 230. Sigurd Klockare bodde på Seskarö
  på somrarna, som jag.

 231. Så vi träffades även
  i de sammanhangen.

 232. Det finns inte
  många kvinnliga namn i listan.

 233. Ester Cullblom, från Ohtanajärvi
  intill Korpilombolo-

 234. -var lärare på lärarutbildningen
  i Luleå under en lång period-

 235. -och deltog mycket i konferenser och
  diskussionsgrupper den första tiden.

 236. Hon förekom också mycket på
  konferenser runtom i Norden-

 237. -när det gäller
  fler- och tvåspråkighetsfrågor.

 238. Eivor Nylund Torstensson
  skrev en doktorsavhandling-

 239. -om ortnamn i Korpilombolo.

 240. Hon var också aktiv
  i en del konferenser.

 241. Framför allt hade vi
  många konferenser i Svanstein-

 242. -de hade
  en ny anläggning för konferenser-

 243. -där också Ragnar Lassinantti deltog.

 244. Lassinantti höll vid ett tillfälle,
  då redan svårt cancersjuk-

 245. -ett föredrag
  på en och en halv timme-

 246. -för det auditorium
  som hade kommit till konferensen.

 247. Vissa evenemang
  var öppna för allmänheten.

 248. Östen Groth, Pajalabo,
  historiker, var också aktiv.

 249. Matti Kenttä hjälpte till mycket,
  och särskilt på sluttampen.

 250. Vi gjorde slutredigeringen
  av ordboken tillsammans.

 251. Thore Klippmark, lärare i Kiruna.

 252. Han var under en lång period
  ordförande i Kiruna stadsfullmäktige.

 253. Albert och Karl Pekkari,
  som var bröder från Tärendö.

 254. Speciellt Karl Pekkari-

 255. -som var rektor
  vid gymnasiet i Haparanda-

 256. -var mycket aktiv
  i de här sammanhangen.

 257. Han tog gärna
  initiativ till möten och annat.

 258. Nils Slunga var också med
  vid många sammanträden.

 259. Han var rektor
  för lärarutbildningen i Luleå.

 260. Det finns många andra personer,
  men de här kanske var-

 261. -några av dem
  som var mest engagerade.

 262. Sen finns det Meänmaas ordbok-

 263. -som är Bengt Pohjanens ordbok.

 264. Första delen kom ut 2011.

 265. Birger Winsa,
  som kommer att tala senare i dag-

 266. -har gett ut en mängd böcker
  på Meänkielen förlaaki.

 267. Han har också svarat för en
  svensk-tornedalsk frasordlista-

 268. -som jag tror att det
  var Pajala kommun som beställde-

 269. -för att lära personalen fler termer
  som var aktuella.

 270. Sen tänkte jag säga några ord om...

 271. ...Meän akateemi.

 272. Jag ska kanske inte
  ta upp Hennings diskussion nu-

 273. -men jag kan repetera vad vi hållit
  på med under de här sista åren.

 274. Den grundades 1987 av STR-T
  och har en viss samverkan med STR-T.

 275. Enligt stadgarna ska STR-T utse
  tre ledamöter i stiftelsen.

 276. Verksamhetsområdena hittills
  definierades tidigt.

 277. Språk, samhälle och kultur.
  Och de kan tolkas väldigt vitt-

 278. -men också utvidgas, särskilt
  när det gäller området samhälle.

 279. Det som vi har haft som projekt-

 280. -är att vi har tagit
  en resurs av flera personer.

 281. De flesta har under perioder
  arbetat oavlönade-

 282. -men också varit delvis avlönade.

 283. Någon av oss
  i arbetsgruppen har varit...

 284. ...heltidsavlönade också.

 285. Vi har finansierats av ISOF,
  Institutet för språk och folkminnen-

 286. -som är sammanlänkat
  med Statens kulturråd.

 287. Det har varit den huvudsakliga
  finansieringen under många år.

 288. Kommunerna har också bidragit-

 289. -liksom att de har bidragit
  till ortnamnsprojektet.

 290. Både när det gäller ordboken
  och ortnamnen har vi haft möten...

 291. ...med folk i bygderna...

 292. ...och haft ordseminarier
  och ortnamnsseminarier.

 293. Där har kommuner och skolor
  varit mycket aktiva.

 294. Dit hör det här med ortnamnen.

 295. Det går in under rubriken
  "Språklig revitalisering".

 296. Historia. Specifikt...

 297. ...finns utgivningen
  av böcker om gamla kommuner.

 298. Korpilombolo är nu en del av Pajala-

 299. -men vi har gjort
  en bok separat om Korpilombolo.

 300. Det är fler på gång.

 301. Konferenser har anordnats.

 302. Vi har också medverkat
  i annan meänkieliverksamhet-

 303. -som Lantmäteriets omskyltning av
  vägar i Norrbotten.

 304. Där har vi bidragit med råd och namn-

 305. -utifrån vårt ortnamnsprojekt.

 306. Ett projekt som vi börjat diskutera
  är en digital analysator.

 307. Förutom
  de svenska samarbetspartnerna-

 308. -har vi också när det gäller-

 309. -datologiarbetet med ordboken-

 310. -och den kommande analysatorn-

 311. -ett samarbete med språkteknologiska
  avdelningen vid Tromsø universitet-

 312. -som vi har känt till-

 313. -och träffat under många år.

 314. De har också
  konkret bidragit med hjälp.

 315. När det gäller stora ordboken
  har vi hållit på i många år.

 316. Det är inte helt avslutat, men
  en del av den finns utlagd på nätet.

 317. Medarbetarna har varit från...

 318. ...Meän akateemi
  och Korpilombolo kulturförening:

 319. Anders Alapää,
  Linnea Nylund, Märta Nylund-

 320. -Barbro Rantatalo,
  Birgitta Rantatalo, och så jag.

 321. Från Tromsø har vi haft hjälp
  av Ciprian Gerstenberger.

 322. Han har hjälpt oss dagligen-

 323. -de senaste åren med datorprogrammen.

 324. Trond Trosterud är en professor
  som jag har känt i många år.

 325. Informanterna...

 326. ...är talare från olika delar
  av Tornedalen och utanför.

 327. Vi har också haft granskare-

 328. -en särskild referensgrupp
  för olika delar av meänkieliområdet.

 329. Min tid är alltså ute.

 330. Jag ska be att få avsluta.

 331. Vi försöker
  naturligtvis ta hänsyn till-

 332. -att vi har åtminstone tre större
  dialektområden i Tornedalen-

 333. -och vi kommer få höra mer
  om den här uppdelningen av Birger.

 334. Tack.

 335. Textning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ordboksprojekt på meänkieli

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Erling Wande är professor emeritus i finska. Här berättar han om arbetet med att skapa en ordbok för meänkieli. Det första lexikonet kom 1992 och var trespråkigt: finska, meänkieli och svenska. Arbetet med den stora ordboken startades 2008, och stora delar av den finns tillgängliga digitalt. Du hör också om vilka syften och nyckelpersoner som varit drivande i arbetet och vilka informanterna varit. I arbetet har också hänsyn tagits till de tre stora dialektområdena i Tornedalen: Kiruna, Gällivare och Älvdalsvarieteterna. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk > Nationella minoritetsspråk
Ämnesord:
Lexikon, Meänkieli, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Litteratur och teater på meänkieli

Hur långt kan man nå med meänkieli som litterärt verktyg? Författaren Bengt Pohjanen skriver på tre språk: svenska, finska och meänkieli. Här berättar han om både sitt författarskap och sina teaterpjäser som blivit milstolpar för meänkieli. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meän akateemi - Vadan och varthän

Henning Johansson är professor emeritus i pedagogik och har rötter i Tornedalen. Här berättar han om Meän akateemi - Academia Tornedaliensis. Det är en oberoende stiftelse som bildades på initiativ av Svenska tornedalingarnas riksförbund. Syftet är att främja språkfrågor och forskning samt sprida kunskap om samhället, kulturen, näringslivet och miljön i Tornedalen. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Ordboksprojekt på meänkieli

Erling Wande är professor emeritus i finska. Här berättar han om arbetet med att skapa en ordbok för meänkieli. Det första lexikonet kom 1992 och var trespråkigt: finska, meänkieli och svenska. Arbetet med den stora ordboken startades 2008, och stora delar av den finns tillgängliga digitalt. Du hör också om vilka syften och nyckelpersoner som varit drivande i arbetet och vilka informanterna varit. I arbetet har också hänsyn tagits till de tre stora dialektområdena i Tornedalen: Kiruna, Gällivare och Älvdalsvarieteterna. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Standardisering av finskan och meänkieli

Vilken roll spelar språket för identiteten? Vad kan språken utföra i dagens samhälle? Jarmo Lainio är professor finska vid Stockholms universitet. Han beskriver de drivande krafterna bakom finskans framväxt och standardisering i Finland på 1800-talet. Går det att dra några paralleller till dagens utveckling av meänkieli? Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meänkieli, nord- och standardfinska

Ungefär 80 till 90 procent av de tusen vanligaste orden i meänkieli är samma som i standardfinskan. Birger Winsa är forskare i finska på Stockholms universitet och har identifierat skillnader och likheter i tornedalsfinskan i Finland och meänkieli i Sverige. I Finland har ord tagits in från textfinskan medan meänkieli har lånat ord från svenskan. En av de största skillnaderna är att meänkieli är ett textlöst språk. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Att få upp ögonen för meänkieli

Hanna Aili och Joel Öhlund från Met Nuoret berättar om den partipolitiskt obundna organisationen som arbetar för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. De har intervjuat ungdomar med någon form av relation till meänkieli. Det är åtta informanter, hälften boende i Tornedalen och hälften spridda runt om i Sverige. Den huvudsakliga undersökningen har gått ut på att få svar på vilken relation man har till meänkieli? Hur kan meänkieli utvecklas och vilket är drömscenariot för meänkieli? Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meänkieli i tid och rum

1981 grundades Sveriges tornedalingars riksförbund (STR-T) med syfte att bevaka och synliggöra språket meänkieli och språkområdets kultur. Kerstin Salomonsson är vice ordförande i STR-T och berättar här om förbundets aktiviteter och visioner. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkforum 2016

Konsten att kommatera

Siv Strömquist är docent i nordiska språk vid Uppsala universitet. Här berättar hon om hur skiljetecken hjälper till att göra texter överskådliga och begripliga. Inspelat den 11 mars 2016 på Nalen, Stockholm. Moderator: Patrik Hadenius, chefredaktör på Språktidningen. Arrangör: Språktidningen och Vetenskapsmedia.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.