Titta

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Om UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Sedan 2017 går det att läsa meänkieli på akademisk nivå vid Umeå universitet. Språkinstitutionen arrangerade därför en heldag med föreläsningar som utgick från olika infallsvinklar för att försöka utröna vad som krävs för att detta steg in i den akademiska världen ska lyckas. Här diskuteras litteratur, kultur, olika organisationer, ordboksprojekt och släktskapet med finskan. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon : Meänkieli, nord- och standardfinskaDela
 1. Han talade högt
  och fick verben via öronen.

 2. Han förstår meänkieli via öronen,
  inte som text.

 3. Talspråket meänkieli som verb,
  textspråket finska som substantiv.

 4. En jämförelse nordfinska, tornedals-
  finska, finska och meänkieli.

 5. Birger Winsa heter jag.
  Jag är från Kainulasjärvi.

 6. Här är skolan där jag gick i sex år.

 7. Mitt på fotot är min hemgård,
  det röda huset.

 8. Lite kort om meänkieli
  och nordfinska dialekter.

 9. Det här är den klassiska bilden
  av nordfinska dialekter.

 10. Fyra underkategorier.
  Gällivarefinskan är en egen kategori.

 11. Tornedalsfinskan 6a.
  Finska Tornedalen är med.

 12. Det är samma dialekt.

 13. Men på svenska sidan
  är det ett språk.

 14. Rovaniemidialekten i 6c och
  Kemijärvidialekten längst ut.

 15. Ganska stora likheter
  över hela fältet.

 16. Nordfinskan
  består av väst- och östfinska-

 17. -samiska, svenska och norska.

 18. En del ryska finns också,
  som "saju" för te.

 19. De har även andra ryska ord.

 20. Det är få skillnader
  i vardagsspråket.

 21. Jag har inte studerat procenttal-

 22. -men av de
  tusen vanligaste orden i meänkieli-

 23. -är 80-90 procent
  samma i standardfinska.

 24. Olla, ostaa, mennä,
  tulla, maito, makkara-

 25. -kone, sähkö, pyöra, etc.

 26. Ingen skillnad alls.
  Nästan exakt samma uttal också.

 27. Grammatiskt finns skillnader.

 28. Däremot en stor brist
  på moderna abstrakta ord.

 29. Ord som "eduskunta".

 30. De förstår att "edu"
  betyder före eller fördel-

 31. -och att "kunta" är kommun.

 32. De tolkar det till fördelskommun
  eller förekommun.

 33. Ingen förstår
  vad fördelskommun är.

 34. Det är nåt mystiskt.

 35. Riksdag betyder det.
  Företrädare för landet, kommunen.

 36. Men det kan man
  omöjligen gissa sig till.

 37. Men vad man inte har talat om-

 38. -och som jag hållit på med
  som frilansare i tio år-

 39. -är den viktigaste skillnaden,
  att meänkieli är ett textlöst språk.

 40. Detta ord är inte ordet -
  "tämä sana ei ole sana".

 41. Det är konstens insikter
  av meänkieli.

 42. Detta ord är ordet -
  "tämä sana on sana".

 43. Det är språkvetenskapens
  förståelse av meänkieli.

 44. I "Don Quijote" från 1605
  beskrivs meänkieli och finska.

 45. Tjänaren Sancho Panza
  talar meänkieli.

 46. Sancho Panza är baskiska
  för en tjockmagad bondtölp.

 47. Språkvetaren/riddaren
  talar textfinska.

 48. Han hånar förstås tjänaren
  hela tiden.

 49. "Man ska förstå orden som de är,
  inte som de inte är", sa Sancho.

 50. Det verkar självklart,
  men det är inte så enkelt.

 51. Talade ord är inte detsamma
  som ordbokens ord.

 52. Talspråket meänkieli
  förstås intuitivt.

 53. Exempel från en elektronisk ordbok
  hur man förstår naturlig meänkieli:

 54. Olla, on, oli, eiollu
  är fyra olika ord enligt redaktören.

 55. Alla är verbet "vara"
  i olika tidsformer och så.

 56. "Talo" och "talossa"
  är två olika ord.

 57. De betyder "i huset" och "hus".

 58. Redaktören uppfattar det som två ord.

 59. "Menthiin" och "mennä"
  betyder båda "gå".

 60. Men redaktören skriver som två.

 61. Orden är enskilda ljudvågor, verb,
  som redaktören vill medvetandegöra.

 62. Han talar bra,
  men vet inte hur han talar.

 63. Han förstår bra,
  men vet inte hur han förstår.

 64. Så har vi förstått språket
  under en miljon år, helt naturligt.

 65. Textord tillhör samhällskulturen.

 66. För att få med er
  på sättet att tänka-

 67. -har jag tagit med en tavla
  av René Magritte.

 68. Tavlan är en pipa, inget annat.

 69. Tavlans titel är
  "Detta är inte en pipa!".

 70. Det är listigare än man tror.

 71. Att tillämpa detta synsätt
  på språket ska vi tala en del om.

 72. Då blir det följande konsekvenser,
  eller följande resultat.

 73. Ordet "bil" är inte talets "bil".

 74. Ordet "titta" är ett substantiv.

 75. Talets "bil" är däremot ett verb.

 76. Vanans makt är enorm.

 77. Det är en fördel att vara lite
  dåraktig om man ska tänka så här.

 78. Jag höll på att bli bokstavligen
  galen för några år sen.

 79. Sancho sa: "Skriv en bok om dårskap,
  så kan du hantera galenskapen."

 80. Jag skrev en bok om dårskap,
  och det var bra terapi.

 81. Efter boken
  förstod jag René Magritte bättre.

 82. Jag kunde tänka som Sancho.

 83. Nu försöker jag alltid tänka
  som Sancho Panza.

 84. Textlösa ord är verb,
  textlösa ord är substantiv.

 85. Meänkieli är verb, ljudvågor.
  De har inget analytiskt filter.

 86. Därför har vi meänkieli, inte finska.

 87. Textord är vad de inte är,
  och är inte vad de är.

 88. Meänkieli är vad det är
  och är inte vad det inte är.

 89. Sancho skulle säga att det
  är självklart, inget att diskutera.

 90. Ordbokens ord är substantiv för ögat.
  Det kan ni enkelt konstatera.

 91. Alla textlösa ord är verb för örat.

 92. I Pajala förstår vi som barn
  en intuitiv helljudsförståelse.

 93. Om man frågar barn "Kan man kalla
  kon för kro?", säger de:

 94. "Nej, då är det inte längre en ko."

 95. Om ni i Pajala frågar "Kan man kalla
  'mahoton' för 'mahdoton'?"-

 96. -säger Pajalabon
  att det är ett annat ord.

 97. Kan man kalla "sae" för "sade"?

 98. Nej, då är det en annan betydelse.

 99. Det förstod jag
  först för några år sen.

 100. Efter min galenskap förstod jag
  att det är en annan betydelse.

 101. Barnet förstår precis. Det går inte
  att kalla kon för en "kro"?

 102. Bara riddaren på en hög häst tycker
  att det är helt okej.

 103. Vid smärre avvikelser
  förstår man inte orden.

 104. Högläsa på finska
  och höra via öronen.

 105. Jag har en vän i 75-årsåldern.

 106. Han skriver svenska och engelska
  och läser tyska och franska.

 107. Men han kan inte läsa
  på sitt modersmål finska.

 108. Han håller på att lära sig finska.

 109. Han började med att läsa tyst
  och vartannat ord blev konstigt.

 110. Han började högläsa och stötte på
  ord som "mahdoton" och tänkte:

 111. "Såna ord finns inte i meänkieli
  eller i finskan i Kainulasjärvi."

 112. Sen kommer han på:

 113. "Mahoton! Det är ju självklart."
  "Bara en bokstav avviker!"

 114. Sen stötte han på ett nytt ord,
  "sade"-

 115. -och tänkte att såna ord har vi inte.

 116. Han talade högt
  och fick verben via öronen.

 117. Han förstår meänkieli via öronen,
  inte som text.

 118. Då kopplade han ihop att "sade"
  och "sae" är samma sak.

 119. Men det var via öronen han förstod.

 120. Han knäcker koden och ser en struktur
  i bokstäverna som kommer och går.

 121. Då är det lättare
  att intuitivt få strukturen.

 122. Språkvetenskapens insikter
  är inte huvudfrågan för meänkieli.

 123. Sancho Panza visste 1605
  att konsten har svaret.

 124. Språkvetenskapen
  har ännu inte insett kärnfrågan.

 125. Det som konsten insett
  för mer än 4 000 år sen.

 126. Talade ord kan inte nedtecknas
  med bokstäver.

 127. Textord ger en ny betydelse
  som skapar en ny livsform.

 128. Ett allmänt substantiv kan inte
  vara samma som ett enskilt verb.

 129. Det har språkforskare
  svårt att förstå.

 130. "Det är enkelt", säger Sancho.

 131. Nästan allt i meänkieli finns
  även i finska Tornedalens dialekt.

 132. Finska Tornedalen har ord
  från textfinskan.

 133. Meänkieli har lånat från svenskan.

 134. Biili - auto, marsia - kävällä,
  kruuva - kaivos och tusen andra.

 135. Men det är fortfarande samma
  dialekt i grundordförrådet.

 136. Från svenskan har meänkieli
  lånat de aspirerande fonemen:

 137. Thoortta, khapteeni, physsi, phiili.

 138. Men finnarna säger
  kapteeni, bussi, biili.

 139. "Piili" och "biili"
  blir nästan samma för dem.

 140. De kan inte säga "ph"
  om de inte tränar.

 141. Samma med sj-ljuden: I meänkieli
  "sjyltti" och "sjurnalisti".

 142. Finnen säger "kyltti"
  och "journalisti".

 143. Det blir annorlunda,
  men inga större skillnader.

 144. Finnar har ordböckernas substantiv
  och finska som samhällskultur.

 145. Meänkieli har svenska
  som samhällskultur.

 146. Typiska meänkieli-ord som är totalt
  avvikande från standardfinska är:

 147. "Heti" - "snart".
  I Helsingfors är det "omedelbart".

 148. Vi säger 20 minuter.
  Det blir konflikt direkt.

 149. "Piian" betyder "kanske" hos oss-

 150. -medan "pian" i Helsingfors
  betyder "snart".

 151. "Varsin" är "genast",
  men sen är det inte mycket mer.

 152. Det är i stort sett de enda som finns
  i det allmänna språket.

 153. Mie/minä, sie/sinä och några till.

 154. Allt förekommer även
  i nordfinska dialekter.

 155. Meänkieli har mycket lite
  som inte finns i finska dialekter.

 156. Men en del har tappat ord
  som vi har kvar.

 157. Vi har kvar "seserä" för rank båt.

 158. Det användes i Tavastland.
  Mormor i Tavastland kan komma ihåg.

 159. Men det är marginellt ändå.

 160. Standardfinska och meänkieli -
  små skillnader i ordförråd.

 161. Brist på abstrakta ord.
  Det är samhällskulturen som saknas.

 162. Den politiska överbyggnaden
  är på svenska.

 163. Vi förstår inte statsförvaltning
  och politisk diskussion på finska.

 164. Det är små grammatiska skillnader
  om man kan dem.

 165. Om man inte kan grammatik
  är det jättestora skillnader.

 166. Grammatiken substantiverar orden.

 167. Skillnaderna är som Jarmo visade:

 168. "Tulit" fanns tidigare
  i Agricolas bibel.

 169. "Het tulit" säger vi fortfarande -
  "het tulivat" i standardfinskan.

 170. Ett h i passiv och illativ.
  H:et finns lite varstans.

 171. Inget konstigt, men när de förstår
  som barn är det nåt annat-

 172. -när de hör "taloon"
  i stället för "talhoon".

 173. De tror att det är ett annat ord
  om man inte kan räkna ut koden.

 174. En östfinsk stadieväxling:
  lato - laon.

 175. Hela östra och norra Finland
  säger "lato" och "laon".

 176. På standardfinska "ladon".

 177. En konsonant i vissa partitiv -
  "lihhaa", "kallaa" och så vidare.

 178. "Metsä" och "mettä" likaså.

 179. Men en jätteskillnad mellan
  formell och informell meänkieli.

 180. Lite tillspetsat skrev jag "informell
  meänkieli", men inte så mycket.

 181. Så här kan det låta:
  "Kamppi on ollu svoori ja hoorti"-

 182. -"mutta kyllä se siittä jyysnaintu ja
  oornaintuu. Kamppi mennee viitare!"

 183. Ingen skriver så, men så talar man.

 184. På formell meänkieli:
  "Taistelu on ollu vaikea ja kova"-

 185. -"mutta kyllä se siittä järjestyy
  ja kirkastuu. Taistelu jatkuu!"

 186. Ingen finne säger att han inte
  förstår formell meänkieli.

 187. De skulle säga att det är en dialekt,
  vanlig finska.

 188. Men kan man inte svenska förstår
  man inte informell meänkieli.

 189. Det är svårt att knäcka koden
  även om man kan svenska och finska.

 190. "Kyllä se siitä jyysnaintu
  ja ornaintuu."

 191. Då funderar de
  på vilka ord som ligger bakom.

 192. "Kampen har varit svår och hård,
  men nu blir det ljusare och klarare."

 193. "Kampen fortsätter!"

 194. Är det två olika språk
  man talar om här...

 195. ...och som avviker kraftigt?

 196. De kan inte läsa,
  det är ett textlöst språk.

 197. Att lära sig skriftfinska som vuxen.
  Jag har läst finska i hela mitt liv-

 198. -men när jag skriver på finska
  skapas ett tredje språk:

 199. Meänkieli, finska
  och meänkielen finska.

 200. Det ser ut som finska,
  men nåt är konstigt, udda.

 201. Konstiga kasus som finnarna inte
  använder, och konstig ordföljd.

 202. Jag kan inte skriva felfri
  standardfinska, trots två böcker.

 203. Jag var mer eller mindre textlös
  analfabet till 30-40-årsåldern.

 204. Jag tänker fortfarande intuitivt
  på meänkieli.

 205. Det är kreativt att tänka med verb,
  som ordboksredaktören.

 206. Det är korrekt om man ska tänka
  i ett nyskapande perspektiv.

 207. Men det är inte så enkelt.

 208. Hur mycket tid har jag kvar?

 209. Bra, då håller jag tiden exakt.

 210. Konsten och textlösa förstår
  språket med subjektiva verb.

 211. Språkvetenskapen studerar
  med "objektiva" substantiv.

 212. Textspråk socialiserar medvetandet.

 213. Talspråk individualiserar.

 214. Språkvetare säger tvärtom-

 215. -men de kan inte konsten
  att se från Sanchos perspektiv.

 216. Den där bondtölpen som inte kan läsa.

 217. När du medvetandegör textlöst språk
  förlorar du det du visste innan.

 218. Du förstår diskursivt
  och intertextuellt.

 219. När vi lär oss läsa och skriva-

 220. -förlorar vi Sanchos sätt
  att förstå verkligheten.

 221. Det går inte
  att med fri vilja komma tillbaka dit.

 222. Därför sa en känd gubbe
  för 2 000 år sen-

 223. -att bokstaven/substantivet
  dödar anden/intuitionen/verben.

 224. Aposteln Paulus kunde språkvetenskap.

 225. En viktig principiell ståndpunkt.

 226. Sancho Panza skulle ha sagt
  att precis så är det.

 227. Texter förblindar och upplyser,
  men regeln gäller även talspråk.

 228. Det finns två perspektiv
  på bägge språken-

 229. -och vad som menas
  med upplyser och förmörkar.

 230. Med textlösa verb ser du helheten.

 231. Med allmänna textords substantiv
  ser man bara delar.

 232. "Att vara verb eller substantiv"
  borde Shakespeare ha frågat.

 233. "Att vara eller icke vara"
  låter konstnärligt bättre-

 234. -men han var ingen lingvist.

 235. Jag har några sekunder kvar...

 236. Sancho sa till mig
  att jag måste skriva om dårskap.

 237. Så jag skrev om dårskap
  på meänkieli, finska och svenska.

 238. Sen sa Sancho:
  "Skriv en politisk ideologi"-

 239. -utifrån mitt sätt
  att förstå verkligheten."

 240. "Ni skriver om ideologier
  utifrån akademiska perspektiv."

 241. "Jag är kapitalist och socialist."

 242. "Jag är individualistisk socialist.
  Skriv om det", sa han till riddaren.

 243. Alltså jag, en patetisk
  akademiker på en hög häst.

 244. Jag skrev "Innovativ ideologi.
  Där rött är blått och blått är rött."

 245. Det är individualistisk socialism,
  en tredje väg.

 246. Jag är nog den ende i Sverige som
  skrivit en egen politisk ideologi.

 247. Om inte det är dårskap, vad är det
  då? Man ska inte vara lite galen.

 248. Men Sancho tyckte att det var bra.
  "Fortsätt", sa han.

 249. "Du måste skriva en bok utifrån
  mitt sätt att förstå verkligheten.

 250. "Som en olärd bondtölp."

 251. Riddaren sa:
  "Jag får väl vara din dräng då."

 252. Jag skrev "Kreativt medvetande".

 253. Det finns ett talspråk
  som är Freuds spontana språk-

 254. -och det finns ett förvaltarspråk
  som vi lär oss i skolan.

 255. Skaparspråket talas av
  Sancho Panza och i Pajala.

 256. Bondtölparnas språk är det kreativa.

 257. Sancho sa: "Jättebra bok.
  Precis så tänker jag."

 258. Tack för att ni orkade lyssna!

 259. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Meänkieli, nord- och standardfinska

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ungefär 80 till 90 procent av de tusen vanligaste orden i meänkieli är samma som i standardfinskan. Birger Winsa är forskare i finska på Stockholms universitet och har identifierat skillnader och likheter i tornedalsfinskan i Finland och meänkieli i Sverige. I Finland har ord tagits in från textfinskan medan meänkieli har lånat ord från svenskan. En av de största skillnaderna är att meänkieli är ett textlöst språk. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Ämnen:
Svenska > Språkbruk > Nationella minoritetsspråk, Svenska > Språkbruk > Nordiska språk, Svenska > Språkbruk > Språkhistoria och allmän språkvetenskap
Ämnesord:
Finska språket, Meänkieli, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Litteratur och teater på meänkieli

Hur långt kan man nå med meänkieli som litterärt verktyg? Författaren Bengt Pohjanen skriver på tre språk: svenska, finska och meänkieli. Här berättar han om både sitt författarskap och sina teaterpjäser som blivit milstolpar för meänkieli. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meän akateemi - Vadan och varthän

Henning Johansson är professor emeritus i pedagogik och har rötter i Tornedalen. Här berättar han om Meän akateemi - Academia Tornedaliensis. Det är en oberoende stiftelse som bildades på initiativ av Svenska tornedalingarnas riksförbund. Syftet är att främja språkfrågor och forskning samt sprida kunskap om samhället, kulturen, näringslivet och miljön i Tornedalen. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Ordboksprojekt på meänkieli

Erling Wande är professor emeritus i finska. Här berättar han om arbetet med att skapa en ordbok för meänkieli. Det första lexikonet kom 1992 och var trespråkigt: finska, meänkieli och svenska. Arbetet med den stora ordboken startades 2008, och stora delar av den finns tillgängliga digitalt. Du hör också om vilka syften och nyckelpersoner som varit drivande i arbetet och vilka informanterna varit. I arbetet har också hänsyn tagits till de tre stora dialektområdena i Tornedalen: Kiruna, Gällivare och Älvdalsvarieteterna. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Standardisering av finskan och meänkieli

Vilken roll spelar språket för identiteten? Vad kan språken utföra i dagens samhälle? Jarmo Lainio är professor finska vid Stockholms universitet. Han beskriver de drivande krafterna bakom finskans framväxt och standardisering i Finland på 1800-talet. Går det att dra några paralleller till dagens utveckling av meänkieli? Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meänkieli, nord- och standardfinska

Ungefär 80 till 90 procent av de tusen vanligaste orden i meänkieli är samma som i standardfinskan. Birger Winsa är forskare i finska på Stockholms universitet och har identifierat skillnader och likheter i tornedalsfinskan i Finland och meänkieli i Sverige. I Finland har ord tagits in från textfinskan medan meänkieli har lånat ord från svenskan. En av de största skillnaderna är att meänkieli är ett textlöst språk. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Att få upp ögonen för meänkieli

Hanna Aili och Joel Öhlund från Met Nuoret berättar om den partipolitiskt obundna organisationen som arbetar för unga som känner samhörighet med meänkieli och det ursprungliga språkområdets kultur och historia. De har intervjuat ungdomar med någon form av relation till meänkieli. Det är åtta informanter, hälften boende i Tornedalen och hälften spridda runt om i Sverige. Den huvudsakliga undersökningen har gått ut på att få svar på vilken relation man har till meänkieli? Hur kan meänkieli utvecklas och vilket är drömscenariot för meänkieli? Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Meänkieli - i går, i dag och i morgon

Meänkieli i tid och rum

1981 grundades Sveriges tornedalingars riksförbund (STR-T) med syfte att bevaka och synliggöra språket meänkieli och språkområdets kultur. Kerstin Salomonsson är vice ordförande i STR-T och berättar här om förbundets aktiviteter och visioner. Inspelat på Umeå universitet den 20 april 2018. Arrangör: Umeå universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & svenska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2016

Nyord i finskan

Henna Leskelä från Språkrådet guidar i de finska nyorden och tar även upp svenska exempel som ståpaddling, EU-migrant och plattfilm. Varje år publiceras listor på nyskapade ord i både Sverige och Finland. Orden formas ofta utifrån fenomen inom politik, ekonomi och samhälle, men även inom mode och livsstil. Inspelat på Finlandsinstitutet, Stockholm, den 4 mars 2016. Arrangör: Språkrådet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Ett läsande folk

Under 1800-talet slog romanen igenom som litteraturform och böcker lästes av allt fler. Vi hör historien om Martina von Schwerin som kallats den första moderna läsaren.