Titta

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Om UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Föreläsningar inspelade under Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018 om arbetet med att utveckla elevhälsan så att den uppfyller sitt syfte; att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Pedagogikforskare ger olika perspektiv på vad som krävs av såväl huvudmän som rektorer och professionella för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens : Rektorns roll i elevhälsoarbetetDela
 1. Jag tycker devisen "när jag lär mig
  mår jag bra" egentligen säger allt.

 2. Det är inte olika saker, att det ena
  är elevhälsa, det andra undervisning.

 3. Det ska hänga ihop.

 4. Vi ska sy ihop det här,
  det har varit en jättespännande dag.

 5. Och slutligen nu att få höra-

 6. -rektorer berätta om sin praktiska...
  eller sin vardag. Jättespännande.

 7. Jag tänkte att vi nu skulle bli
  lite mer teoretiska igen.

 8. Jag skulle vilja...
  Några ord jag plockat upp i dag-

 9. -det är ju förstås subjektivt,
  men ändå.

 10. Det är det här med förebyggande
  och främjande.

 11. Att se elevens styrkor,
  även i en svår situation.

 12. Och frågan om hur kan vi tänka
  och förändra omgivande faktorer-

 13. -till exempel en klassrumssituation
  eller arbetssätt.

 14. Så hur ser strukturerna ut?

 15. Det här har jag snott från...
  vår generaldirektör.

 16. Han brukar säga: "Culture eats
  strategy for breakfast."

 17. Det är ganska intressant.

 18. För mig betyder det att man kan skapa
  strukturer och strategier-

 19. -men det viktigaste är att man har
  en kultur som fungerar.

 20. Då ställer jag den här frågan till er
  när det gäller en rektors roll:

 21. Vad tycker ni utifrån
  era respektive perspektiv-

 22. -är det viktigaste arbetet
  för en rektor-

 23. -när det gäller elevhälsoarbetet?
  Vi börjar med dig, Pia.

 24. -Då ska man hålla den här?
  -Ja.

 25. Som ni nyss hörde
  är det fyra fantastiska rektorer-

 26. -som gör det som jag har talat om,
  man börjar där man står.

 27. Att inte försöka vara något annat
  utan att ta komplexiteten på allvar-

 28. -och börja jobba där man är
  och använda sitt sunda förnuft-

 29. -att tänka om precis vad
  är våra utmaningar.

 30. Och att få med sig sin organisation,
  att inte springa för fort-

 31. -utan att jobba tillsammans.

 32. Och att inte bara titta inåt,
  utan att också titta utåt-

 33. -för att se hur det ser ut.

 34. Och så en följdfråga. En ingångsfråga
  kan vara: "Vad är våra utmaningar?"

 35. Det är inte så lätt alla gånger,
  men då får man bena upp-

 36. -och kanske välja några utmaningar
  som är de främsta?

 37. Jag tänker att i det
  forskningsprojekt vi är i nu-

 38. -som är ett explorativt projekt
  där vi inte vet vad som är svaren-

 39. -blir det viktigt att bjuda in till
  att alla får vara med och upptäcka.

 40. Det är spännande när lärare är i nya
  konstellationer, talar med varandra-

 41. -och ställer frågor: "Vad kan
  hälsofrämjande arbete vara?"

 42. "Vad kan ett hållbart lärande betyda?
  Vad inrymmer det?"

 43. Det blir många kloka synpunkter,
  man får vara med och äga svaren-

 44. -och inte bara bli tilldelad svaren
  utan få vara med och identifiera-

 45. -vad det är vi ska jobba med.

 46. Tack. - Ingrid, vad säger du?

 47. Det var roligt att höra rektorerna-

 48. -just när man inser
  vilken enorm variationsbredd-

 49. -det är i rektorernas arbete
  i olika typer av skolor.

 50. När vi forskade på det här
  och vårt projekt-

 51. -visade det sig att elevhälsan hade
  enorma förväntningar på rektorerna-

 52. -som att de skulle leda elevhälsan-

 53. -medan många rektorer tyckte att
  det var svårt att leda andra yrken-

 54. -och inte visste vad de skulle göra.

 55. Det viktigaste är att rektorerna
  ska ta hjälp av elevhälsan-

 56. -alltså utnyttja elevhälsan.
  Det ska inte vara en belastning-

 57. -för rektorer har mer än nog,
  utan det ska underlätta.

 58. Det är likadant för lärare. För att
  elevhälsan ska vara meningsfull-

 59. -ska den underlätta för alla som
  arbetar i skolan, inklusive eleverna.

 60. -Var det något mer?
  -Nej, det var frågan. Tack. - Eva.

 61. Ja... Rektors och skolledares
  absolut viktigaste uppdrag-

 62. -är så klart att leda
  en hälsofrämjande skolutveckling.

 63. Och det kan man göra på olika sätt,
  inget sätt gäller för alla-

 64. -utan det beror på hur skolorna
  ser ut, som vi hörde av rektorerna.

 65. Det är olika, men det finns mycket
  inspiration, kreativitet och idéer.

 66. Det är ju så att det är skolledaren,
  rektorn, eller chefen på ett företag-

 67. -som anger tonen i arbetet.

 68. Tycker rektorn, skolledaren,
  att man vill ha förändringarna-

 69. -man vill att personalen ska komma
  med idéer och hitta på saker-

 70. -då kommer det säkert att ske.

 71. Att vara öppen och lyssna, kanske
  skapa sammanhang där man träffas-

 72. -och kanske läser tillsammans,
  det finns skolor som vittnat om...

 73. ...eller som haft forskningscirklar
  där personal diskuterat samma böcker-

 74. -och ser hur de kan använda det
  hos dem.

 75. Så det ligger ett stort ansvar
  på en chef-

 76. -och det vet ni som sitter här.
  Jag tycker ni axlar det utmärkt.

 77. Om man lyssnar på de fyra
  som var här är de riktiga föredömen.

 78. Det ser vi i de hälsofrämjande
  skolutvecklingsprojekten.

 79. Det är fantastiska skolledare som,
  även om de inte själva driver-

 80. -så har de haft ett öra och hört
  att en kurator tagit initiativ-

 81. -"här vill vi skapa
  en hälsofrämjande skolutveckling"-

 82. -och "vi har tänkt oss det här och
  det här", och låta personalen blomma.

 83. Det tror jag är skolledarens uppgift
  också.

 84. Tack.
  En annan fråga som ni har berört-

 85. -på olika sätt i era presentationer-

 86. -och som Monika tar upp i den filmbit
  som vi såg av henne-

 87. -är det här med glappet.

 88. Glappet mellan pedagoger
  och elevhälsan.

 89. Monika pratade om samhandling.
  Ni har lyft att glappet finns-

 90. -och att man behöver jobba för att
  det blir mindre. Vi har hört mycket-

 91. -men något kort, sammanfattningsvis.
  Vad är det som ska till?

 92. Jag går nog tillbaka
  till mitt "mind the gaps"-

 93. -att inte fokusera på ett
  utan binda ihop det-

 94. -och inte ta för givet
  vems perspektiv som är dominerande-

 95. -utan att lyssna,
  inte bara tala utan att lyssna.

 96. Tack.

 97. Jag tänker så här om gapet
  mellan elevhälsa och lärare-

 98. -att man behöver synliggöra, det är
  naturligt, vi har olika perspektiv.

 99. Naturligtvis, om man ser det från att
  vara lärare och ha en stor klass-

 100. -eller om man ser det från elevhälsa,
  som ser utifrån flera perspektiv.

 101. Man kan lyfta upp det
  och visa att det är naturligt.

 102. Man måste sen diskutera
  utifrån vad man kan göra åt det.

 103. Elevhälsan måste ju vara lärarna
  behjälpliga-

 104. -så det är meningsfullt för läraren
  att kontakta elevhälsan.

 105. Då kommer man överbrygga
  det glappet-

 106. -vilket man ser på skolor
  där lärarna använder elevhälsan-

 107. -där finns inget gap
  eller "vi och dom"-tänkande.

 108. Det är ofta på skolor där man inte
  använder elevhälsa som det finns.

 109. Tack.

 110. Jag tycker devisen "när jag lär mig
  mår jag bra" egentligen säger allt.

 111. Det är inte olika saker, att det ena
  är elevhälsa, det andra undervisning.

 112. Det ska hänga ihop.
  Om jag mår bra, så presterar jag.

 113. Det visade rektorerna här tidigare
  när de berättade hur de samarbetade.

 114. Om vi envisas med att göra den här
  uppdelningen med två parallella spår-

 115. -då kommer det fortsätta så.

 116. Då pratar vi om elevhälsan,
  som Erika och Sara började prata om-

 117. -med "n" på slutet,
  då är det elevhälsoteamet.

 118. Pratar jag om elevhälsa,
  då är det hela skolans angelägenhet.

 119. Det står i skollagen,
  det är ett uppdrag man har.

 120. Jag har ett fantastiskt exempel
  om jag har tid att dra det.

 121. På ett möte om hälsofrämjande
  skolutveckling var det en skola-

 122. -en friskola med enskild huvudman-

 123. -Hammenhögs friskola i Skåne.

 124. En matte- och idrottslärare och
  en kurator driver det här projektet.

 125. De har haft mycket problem
  med språkbruk-

 126. -och konflikter mellan eleverna-

 127. -och...ja, lite mobbning och så
  via språket.

 128. Läraren ville samarbeta med kuratorn,
  så hon kom in och sa:

 129. "När jag hör något här
  kommer jag säga 'paus'"-

 130. -"och så pratar vi om vad som hände."

 131. Sen kom okvädningsorden från
  eleverna. "Paus!", sa kuratorn.

 132. Alla tystnade
  och då började hon att fråga:

 133. "Hur tänkte ni nu?
  Vad var det som hände här?"

 134. De började diskutera det.
  Plötsligt blev det en annan stämning-

 135. -vilket också gjorde att det var
  lättare för läraren att jobba.

 136. Hon höll på med det ett tag,
  sedan var hon inte med längre.

 137. Vad hände när hon inte var där?
  Plötsligt sa en elev "paus!".

 138. Då hade eleverna tagit över det,
  de trivdes med det-

 139. -att man stoppar allt om någon ropar
  glåpord eller retar någon.

 140. Sedan diskuterar man vad som hände.

 141. Ett bra exempel på hur man över-
  bryggar gapet mellan undervisning-

 142. -och pedagogisk personal och elev-
  hälsoteamet, med rätt enkla medel.

 143. Bra. Eva, Ingrid och Pia, tack för
  att ni har presenterat här i dag.

 144. Tack.

 145. Text: Martin Garat
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Elevvård, Rektorer, Skolan, Skolledare, Skolpersonal, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om vad som försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan och om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsoarbete under utveckling

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Forskningsnytt om formativ bedömning

Åsa Hirsh, forskare i pedagogik, talar här om begreppet formativ bedömning, ett begrepp som används flitigt i svensk och internationell forskning. Hon anser att det behövs en mer kritisk hållning till begreppet. Frågor som är viktiga att ställa är exempelvis: Hur påverkas elevers lärande och välmående av formativa metoder? Hur används formativ bedömning i syfte att analysera och förändra undervisningen? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 11 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

De svenska skolflyktingarna

Sedan möjligheten att ge barn hemundervisning ströps åt i Sverige genom en lagändring 2011 har familjer som vill hemskola sina barn tvingats flytta till andra länder. På Åland finns en koloni bestående av ett femtontal svenska familjer som flytt systemet i Sverige. De flesta av dem tror på filosofin om "unschooling" eller "avskolifiering". Vi åker till Åland för att ta reda på vad det är och vad de här familjerna gör som de inte får göra i Sverige.