Titta

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Om UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Föreläsningar inspelade under Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018 om arbetet med att utveckla elevhälsan så att den uppfyller sitt syfte; att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Pedagogikforskare ger olika perspektiv på vad som krävs av såväl huvudmän som rektorer och professionella för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens : Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolanDela
 1. Ni är inte trattar
  som vi stoppar ner i-

 2. -utan man måste hela tiden
  förhålla sig till var man står.

 3. Var jobbar jag?

 4. Jag var med och gjorde programmet
  och la mig själv väldigt långt ner.

 5. Vi har tittat på samma material.
  Ska man då säga nåt annorlunda?

 6. Jag är lite annorlunda.

 7. Alla de andra forskarna
  har haft elevhälsoprojekt med sig in-

 8. -men det hade inte jag.
  Vad ska jag bidra med då?

 9. Är det en båt som drar i väg
  den här underbara sommardagen?

 10. Jo, mitt perspektiv hette
  organiseringsperspektivet.

 11. Jag ska tala om samordning.

 12. Vad diamanten har med det att göra
  kommer jag tillbaka till.

 13. Men det som handlar
  om samordning och organisering...

 14. Jag har studerat rektorers arbete
  inom ramen för olika sammanhang-

 15. -eller kontexter:

 16. Olika skolor, olika skolformer,
  olika huvudmannasammanhang-

 17. -och att man alltid är inom ramen för
  ett styrsystem som är det svenska-

 18. -och som skiljer sig från andra.

 19. Det är inte bara en kontextualitet.

 20. Det är en komplexitet att vara
  verksam i den svenska skolan.

 21. I det, så är det samordning
  både inom den enskilda delen-

 22. -och mellan olika delar.
  Blir inte det rörigt?

 23. Jag tror att det är poängen.
  Det är inte en sak åt gången-

 24. -utan det är allting hela tiden.
  Det är väl det som är mitt bidrag.

 25. Men under den här projekttiden
  fick jag ett elevhälsoprojekt.

 26. Eller man "får" ju aldrig projekt...

 27. Christian Lundahl, Larissa Mickwitz
  och jag har ett projekt tillsammans-

 28. -som handlar om högpresterande skolor
  och det som lyfts som psykisk ohälsa-

 29. -men vi är mer intresserade av
  hälsofrämjande bedömningspraktiker.

 30. För mig har det blivit att förstå det
  i termer av elevhälsoprojekt-

 31. -där organisationens olika delar
  knyts ihop.

 32. Jag ska komma tillbaka till det,
  och använda det som exempel.

 33. Nu skulle jag trycka på knappen
  på datorn, men det har jag ju ingen.

 34. Det här citatet har snurrat lite
  i de andra presentationerna.

 35. "Ibland vill vissa lärare att vi
  i EHT ska vifta med vår trollstav"-

 36. -"och fixa alla problem.
  Det är omöjligt"-

 37. -"men här är förståelse
  mellan lärare och EHT orealistisk."

 38. Medarbetare i elevhälsoteam
  uttrycker det.

 39. Från mitt perspektiv skulle det lika
  gärna kunna vara omvänt.

 40. Att det från ett lärarperspektiv-

 41. -kan vara ett uttryck
  för orealistiska förväntningar.

 42. En samsyn kan inte bara byggas
  från den enas synsätt.

 43. Det är liksom hur vi får ihop det
  utifrån våra olika sätt att se.

 44. Jag ska uppehålla mig i det
  som vi också har talat om som glapp.

 45. Man kan tänka sig-

 46. -att vi har elevhälsoteam,
  å ena sidan-

 47. -och ett lärarteam,
  om vi nu har team.

 48. Det är de sidor som vi har pratat om.

 49. Och vi har talat om vikten av
  att vi bygger ihop en helhet.

 50. Då lägger jag till bilden
  "mind the gap".

 51. Det här "gappet" kan uttryckas
  på olika sätt-

 52. -men egentligen,
  "it's not a gap" i singular-

 53. -utan jag skulle lägga till ett s,
  "gaps".

 54. Varför är organisering
  och samordning av elevhälsa så svårt?

 55. En sak som gör det svårt är
  att det inte bara är på en skola-

 56. -utan i ett huvudmannasammanhang
  och i en nationell lagstiftning-

 57. -och man ska jobba
  med all reglering hela tiden-

 58. -och alla vill att man gör allt.

 59. Däri uppstår samordningssvårigheter
  i många olika delar.

 60. Det ska jag prata om.

 61. Syftet med min presentation är
  att synliggöra den komplexitet-

 62. -som en samordnad elevhälsa
  behöver hantera.

 63. Man kan skilja
  mellan elevhälsa som tillstånd-

 64. -och som organisatorisk inrättning.

 65. Jag ska försöka förhålla mig
  till helheten.

 66. Jag har använt två olika teoretiska
  perspektiv för att ta mig an det här.

 67. Det ena är läroplansteori, och det
  andra är organisationspedagogik-

 68. -med fokus på kollektivt lärande.

 69. Jag kommer att använda dem
  när jag behöver dem i presentationen.

 70. Nu behöver jag dem. Här har vi den
  läroplansteoretiska utgångspunkten.

 71. Man talar om en formuleringsarena
  och en realiseringsarena-

 72. -men man kan säga att om vi ställer
  oss i skolpraktikernas mikronivå-

 73. -så kan den skiljas från meso-nivån,
  som är ett huvudmannasammanhang-

 74. -men samtidigt är vi på en makronivå
  med en nationell skollagstiftning.

 75. Vi har också
  tre olika skolmyndigheter-

 76. -som försöker medverka som medierande
  arena för att uppfylla regleringarna.

 77. Vi har skollag,
  läroplaner, allmänna råd-

 78. -och rektorsutbildning där man får
  lära sig hur man ska förhålla sig.

 79. Då har vi en föreställning
  att vi alltid ska uppfylla detta.

 80. Har man då nåt val,
  annat än att göra det?

 81. Ja, ni är i alla fall inte bara
  plasttrattar som vi stoppar ner i-

 82. -utan man måste hela tiden
  förhålla sig till var man står.

 83. Var jobbar jag?
  Hur ser det ut där vi är?

 84. Jag jobbar också
  med utbildning av rektorer.

 85. Fyra fantastiska rektorer
  som vi just har avslutat en kurs med-

 86. -kommer senare i dag att synliggöra
  sina perspektiv utifrån var de står-

 87. -och utmaningarna som finns i olika
  skolor och huvudmannasammanhang.

 88. Det synliggörs mer där, men det är
  en utgångspunkt för presentationen.

 89. Om vi då kikar
  på de tre samhällsnivåerna...

 90. Man utgår från att samhället vill nåt
  och så försöker man bygga ihop det.

 91. På en nivå skriver man fram, och sen
  är det upp till andra att genomföra.

 92. Hela komplexiteten är inbyggd i det,
  för det ska genomföras av andra.

 93. Ord ska bli kött i verksamheten, och
  levas genom människors handlingar.

 94. Det är rekontextualiseringsakten
  som är svår.

 95. I det här fallet har vi en nationell
  skollagstiftning, läroplaner-

 96. -huvudmannasammanhang
  och skolorganisation.

 97. I det här passet ska jag röra mig
  mellan de olika nivåerna-

 98. -för att visa
  att samordning är det som...

 99. Det går inte bara att vara i skolan.
  Man måste bygga ihop det.

 100. Då... Ja, det kom en kikare!

 101. Då kan man ha nytta av att tänka
  att man både kan zooma ut och in.

 102. Ibland behöver man vara i det
  pyttelilla, och bara jobba med det.

 103. Och ibland behöver man sträcka upp
  sig och titta på det övergripande.

 104. Man gör aldrig bara den ena saken,
  utan man rör sig mellan dem.

 105. Det är den ena samordningsdelen.

 106. Om vi går in på makro-sidan-

 107. -så är det viktigt att veta att vi
  inte bara har reglering av elevhälsa.

 108. Vi har annan reglering också,
  t.ex. kapitel tre:

 109. För att uppfylla det
  kan man jobba ihjäl sig-

 110. -både som elev och som lärare
  på vissa högpresterande skolor.

 111. Man erbjuder och erbjuder,
  och vi vet inte var det tar slut.

 112. I andra skolor behöver man göra just
  det - erbjuda att röra sig vidare.

 113. Det inrymmer en komplexitet att kunna
  översätta det till den enskilde.

 114. Varje lärare jobbar utifrån
  den här nya formuleringen från 2010-

 115. -inte bara med fokus på
  det kompensatoriska, utan varje elev.

 116. Den här inrymmer ju också,
  om vi lägger på det som krävs-

 117. -att vi ska jobba med anpassningar,
  särskilt stöd och utredningar-

 118. -åtgärdsprogram,
  och anpassad studiegång.

 119. Ni vet vad som är önskvärt,
  och att det inte är så enkelt-

 120. -för det är inte säkert att
  inkludering är så enkelt i praktiken-

 121. -utan ibland kan vi behöva lyfta ut
  för att det ska bli bäst.

 122. När jag var gymnasielärare
  på 90-talet kunde vi inte det.

 123. Jag skulle inte vara
  en bra lärare i dag-

 124. -för jag vet inte hur man gör allt
  det som många lärare i dag klarar av.

 125. Vi har blivit bättre. Frågan är hur
  vi ska jobba för att samordna oss.

 126. Det här kravet ligger redan
  på lärare.

 127. Man kan lätt uppleva att kravet med
  elevhälsa är ytterligare ett krav-

 128. -och inte nåt som underlättar för en.
  Hur får man alla att mötas-

 129. -och göra nåt tillsammans som inte
  blir ytterligare nåt som läggs på-

 130. -utan som faktiskt gör skillnad
  i arbetet?

 131. Ni har hört om regleringen av
  elevhälsa, så jag tar bildvarianten.

 132. För att snabbt lägga på plats
  vad utmaningarna består i-

 133. -brukar jag använda den här bilden
  för att symbolisera olikhet.

 134. I det här fallet är olikheten,
  heterogeniteten, elevgruppen.

 135. Ibland är elevgrupper väldigt lika.
  Man har alltid en olikhet-

 136. -men det kan också vara
  stora skillnader.

 137. Men vi har inte bara olika elever,
  utan vi har olika lärare också.

 138. Som lärare har jag valt ugglor,
  för lärare har nåt som är likt dem.

 139. Jag valde olika färger för
  att symbolisera lärares olikheter.

 140. Det vet alla som jobbar med lärare,
  att man är individer-

 141. -men man är skolad
  i ett visst tänkande.

 142. Så man kan ha olika arbetslag-

 143. -där man måste jobba olika
  för att se vad som funkar.

 144. Just det kan vara problemet
  när man jobbar med lärare.

 145. Det är inte EN grupp som är ETT team-

 146. -utan det är många olika team.

 147. Eller så har man en grupp
  som fungerar väl ihop-

 148. -och det kan också vara en utmaning.
  Så det finns många aspekter.

 149. Vi lyfter fram
  den specialpedagogiska kompetensen-

 150. -som antingen kan vara special-
  pedagogen eller specialläraren.

 151. Det är en nyansskillnad
  som vi kan använda oss av.

 152. Hur kan vi jobba med dem?
  Vad gör specialpedagogen?

 153. Vad gör specialläraren?
  Vi ska komma tillbaka till det.

 154. Sen har vi alla de här...
  Apropå bilder...

 155. Det fanns ingen bild på nån kurator,
  så det fick bli en stämpel.

 156. Nån sa: "Varför lyfter ni inte SYV?"

 157. Ja, varför lyfte inte skollagen...

 158. Skollagen kom inte från gud. Våra
  egna representanter skrev skollagen.

 159. Skollagar är det vi själva
  i samhället som skriver.

 160. Ibland tänker vi på allt,
  och ibland inte.

 161. Det kan vara klokt att tänka på-

 162. -att man nog skulle skriva in SYV
  i dag, om man skrev igen-

 163. -för de flesta väljer att ha SYV,
  men det står alltså inte i skollagen.

 164. Vi har också andra kompetenser
  som kan vara med i elevhälsan.

 165. Nu är vi tillbaka i den blå.
  Vi har en pedagogisk sida-

 166. -som jobbar
  med undervisning av elever-

 167. -och vi har den här,
  om vi fokuserar på elevhälsoteam.

 168. Tillsammans ska vi stärka
  och jobba med arbetet.

 169. Helst ska vi inte verka
  så att det uppstår problem i onödan-

 170. -utan ställa om till hälsofrämjande.

 171. Här är det illustrerat för att ge
  en bild av hur det kan se ut-

 172. -när de här två sidorna
  försöker jobba ihop.

 173. Slutsatsen är att då det står
  att vi ska jobba med det här arbetet-

 174. -så är elevhälsa en del av arbetet
  och inte nåt vid sidan om.

 175. Varje lärare är delansvarig. Det
  räcker inte att den enskilde arbetar.

 176. Det är en annan poäng jag vill göra.

 177. Man kan ha
  högfungerande individuella delar-

 178. -vi kan ha en utmärkt kurator,
  skolsköterska eller lärare-

 179. -men samordning handlar om
  hur de delarna binds ihop.

 180. Därför kan det finnas olika grader
  av elevhälsokompetens i en skola-

 181. -utifrån ett samordningsperspektiv.

 182. Så det behövs en samsyn,
  en samordning och ett samhandlande.

 183. Man kan behöva fundera över
  vad de orden står för egentligen.

 184. När man ska ha en samsyn...
  På vad? Utifrån vilket perspektiv?

 185. Ingen ska ha rätten
  att definiera åt nån annan.

 186. Vad ska vi titta på,
  och från vems håll?

 187. Det mest centrala arbetet är inte
  extra arbete-

 188. -utan det handlar om
  att etablera en undervisningspraktik.

 189. Här kan det ju vara så,
  som på mina högpresterande skolor-

 190. -att det kan handla om
  att hela skolor jobbar utmärkt-

 191. -men om vi i klassrum, där vi jobbar
  med bedömning och betyg-

 192. -skapar stress, så kan det vara nåt
  som hela skolan behöver arbeta med.

 193. En bedömningspolicy, till exempel.
  Hur vi reducerar stress.

 194. Man kan inte bara säga:
  Hur gör man det, då?

 195. Man behöver göra det
  utifrån precis där man står.

 196. Man kan koppla på
  ett hälsofrämjande arbete-

 197. -med bedömningskulturer.

 198. Därmed har vi en nationell
  lagstiftning som har höga krav.

 199. Den har både en pedagogisk ambition,
  att vi ska göra nåt som blir nåt mer-

 200. -och den inrymmer
  organisatoriska utmaningar-

 201. -och vi behöver lära om,
  som hel organisation.

 202. Där kommer perspektivet
  med det kollektiva lärandet in.

 203. Det transformativa lärandet.
  Ett transformativt ledarskap-

 204. -för att man ska upptäcka nåt nytt
  som man gör tillsammans.

 205. Det kräver en kunskap i sig
  att jobba med en omställning-

 206. -som också inrymmer hela kulturer
  på skolor.

 207. För att etablera en inkluderande
  undervisning har vi utmaningen-

 208. -att visioner om
  hur vi vill att det ska vara-

 209. -ska levas i konkreta skolpraktiker.

 210. Och det inspekteras
  av Skolinspektionen.

 211. Jag ska återkomma till
  hur viktigt det är-

 212. -att inte Skolinspektionen går in
  och bara har sin måttstock.

 213. För varje skola måste få jobba
  med det precis där man är.

 214. Det finns en risk att Skol-
  inspektionen vill ha ut vissa saker.

 215. Jag är inte säker på att de får ut
  det som de tror att de får ut-

 216. -med det sätt som de jobbar på,
  om jag ska våga vara lite utmanande.

 217. Jag ska komma tillbaka till det.

 218. Om vi går till meso-nivå,
  huvudmannanivå-

 219. -så vill jag lägga den här bilden.
  Ni tänker: "Gud, vad rörig hon är!"

 220. Då har ni fattat hela poängen.

 221. De röda delarna i bilden
  hade jag nyss i rött och blått.

 222. Elevhälsodelen, som organisatorisk
  inrättning, och den pedagogiska.

 223. Men det är ju inte hela skolan.

 224. Om vi ska ta skolan som helhet,
  så har vi eleverna som grupp...

 225. Det kan ju vara helt olika.
  Var är vi i landet? Hur ser det ut?

 226. Mycket är likt från norr till söder,
  men annat är jätteolikt.

 227. Är vi
  i ett högpresterande sammanhang?

 228. Där jobbar man inte med F-varningar.
  Där jobbar man med B-varningar.

 229. Man tror att framtiden försvinner
  om man inte får A i allt.

 230. Det är det som man jobbar med
  hos skolsköterska och kurator.

 231. Inte att inte eleverna kommer till
  skolan. Man jobbar med olika saker.

 232. Sen har vi föräldragrupp
  och lokalsamhälle-

 233. -och hur det ser ut runtomkring,
  som det hänger ihop med.

 234. Och den övriga personalen...

 235. Den viktigaste personen på skolan
  kan vara vaktmästaren-

 236. -eller den som ansvarar
  för kafeterian-

 237. -eller om man har mentorer
  som rör sig på ett annat sätt...

 238. Det finns en helhet
  av både personal, elever, föräldrar-

 239. -och allting spelar roll.
  Då kan man ge upp-

 240. -eller så zoomar man in och ut-

 241. -och försöker jobba med nån form av
  systematik. Det identifierar vi som-

 242. -när vi jobbar med rektorer
  i utbildning:

 243. "To become masters of complexity."

 244. För att bli det räcker det inte att
  se forskning som ytliga företeelser-

 245. -utan man måste faktiskt inse att
  forskare bidrar med små pusselbitar.

 246. Om ni får med er nåt i dag, ta det.

 247. Det andra kan ni tänka ut själva.

 248. Börja se att det är massor med delar.

 249. Ni som är rektorer,
  det räcker inte att "set directions".

 250. Det är jättevagt.
  Hur ska man leda precis där ni är?

 251. Ägna er åt mikrodetaljer,
  men också, som när man ska hit...

 252. Var är jag? Var är vattnet?

 253. Sen kan man gå in i hela landskapets
  olika myriader av betydelser.

 254. Är ni i ett fristående sammanhang?
  Eller så är ni en jättestor kommun-

 255. -där det finns hur mycket som helst
  som ni inte kan påverka.

 256. Många jobbar med biträdande rektorer
  som är ansvariga för elevhälsan.

 257. Sen är det bara rektorer
  som inbjuds att vara med-

 258. -när vi ska prata elevhälsa
  på kommunnivå. Det är ett "gap".

 259. Hur jobbar man? I landsbygdskommuner
  måste skolor samverka-

 260. -annars får man ju inte till det.

 261. Så det beror på var man är.
  Och vi som forskar kan aldrig svara-

 262. -290 olika kommuner, tiotusentals
  olika skolvarianter, och så vidare.

 263. Det här har Ingrid varit inne på.

 264. Hur många servar man i snitt?
  Det här är ungefärliga värden.

 265. Alla kan inte sitta och samverka
  hela tiden.

 266. Vi måste vara innovativa-

 267. -om det är så att man i snitt
  som specialpedagog servar 100-

 268. -medan en skolläkare servar 10 000.
  "Inte hos mig." Nej, i snitt.

 269. I en kommun som bara har
  5 000 invånare är det ju inte så-

 270. -utan det är bara dimensionerna
  mellan dem.

 271. Då kommer vi till mikro-nivå. När jag
  tar mig an det här materialet-

 272. -då har jag gjort det utifrån:

 273. Vad har de med sig in,
  och vad händer när de går?

 274. Jag försökte se hur de hänger ihop.

 275. Är de individuella,
  eller är de flera?

 276. Då försökte jag ha ringarna,
  den röda och den blå, igen.

 277. Mitt resultat blev så här...

 278. Lite av det blå är det som Ingrid
  pratade om. Hur man inom...

 279. ...elevhälsoorganisationen samordnar
  sig, eller inte samordnar sig.

 280. De röda är de pedagogiska.

 281. Det här är ett sätt att uttrycka att
  det finns olika grader av samordning.

 282. Det som var mest slående var att på
  vissa var det inget som hängde ihop.

 283. En specialpedagog älskade sitt jobb,
  men höll på att jobba ihjäl sig.

 284. Eller: "Jag är ny.
  Jag är skolsköterska."

 285. Då tänkte jag:
  "Nån före dig har slutat"-

 286. -"och det är ett mönster."

 287. Det är singulära positioner
  där man är jätteduktig, men...

 288. Som jag skriver i den här boken:

 289. "Risken är att de utvecklar ohälsa
  på grund av bristande samordning."

 290. För att rädda elevernas hälsa-

 291. -så blir man själv utbränd på kuppen.

 292. Jag gjorde en markering
  på de organisationer-

 293. -där inget verkade hänga ihop.
  De verkade inte samordnas alls.

 294. Det stämde i varje fall att de inte
  klarade av att gå den här kursen-

 295. -på grund av bristande samordning.

 296. Man springer på alla bollar,
  så man kommer inte i mål.

 297. Eva hade valt ut såna som kom i mål,
  men för mig är det viktigt att se-

 298. -att samordning blir en förutsättning
  för att kunna jobba tillsammans.

 299. Då behöver vissa skolor stöd.

 300. Man kan ha jätteduktig personal,
  men behöva hjälp med-

 301. -att få ordning
  på sitt åtgärdande arbete.

 302. Det är en framgång i skolor
  att ta det steget.

 303. Det betyder
  att man måste se var man är-

 304. -i sitt specifika arbete.
  Nån skrev så här:

 305. "Jag skulle beskriva vårt arbete
  som deras var innan utbildningen."

 306. "Vi jobbar inte
  enligt fastställda rutiner"-

 307. -"utan fokuserar på enskilda elever."

 308. Och nån beskriver:
  "Allting faller under mitt paraply."

 309. "Jag har kö jämt."

 310. Då blir det en kvalitativ skillnad om
  vi rör oss mot att börja få ordning.

 311. "Jag träffar EH-teamet varje vecka
  för att diskutera elever."

 312. "Det där sa de inte nyss." Nej, men
  ett första steg är att man träffas-

 313. -och börjar få koll på eleverna,
  och har ett åtgärdande arbete.

 314. Det är ett väldigt tacksamt skede
  att gå in i den här kursen.

 315. Man har börjat åtgärda,
  och ser hur man kan bygga ihop...

 316. Specialpedagogen är ofta verktyget-

 317. -för att ta det här mellan nivå 1
  och 2, när man börjar få ihop det.

 318. Specialpedagoger kan utnyttja
  speciallärare-

 319. -för risken är
  att man blir för indragen.

 320. Hur kan man vara mer av en resurs
  när man jobbar med team-

 321. -så att man kan utveckla sätt
  att förhålla sig i arbetslagen?

 322. På högre nivå syns mer representation
  med elevhälsoteamen i arbetslagen-

 323. -men hos dem som har kommit riktigt
  långt kan de sitta i arbetslaget-

 324. -men inte ha nåt mandat där. Så när
  det ska göras nåt är det inte säkert-

 325. -att det ger
  den skillnad som man vill ha.

 326. Det som händer när man rör sig uppåt
  är att det börjar bli...

 327. Det var då jag började se
  att det såg ut som en molekyl.

 328. Om det börjar bli mer stabila
  bindningar, så gör det ingenting.

 329. Risken är ju, som ni alla vet,
  att nån slutar, och man får börja om.

 330. Men när man har kommit riktigt långt
  verkar det som om nåt är etablerat-

 331. -som gör att det liksom inte faller
  lika lätt om nån slutar.

 332. Det var då... Nu ska vi se.

 333. Då började jag se
  att om det skulle vara molekyler-

 334. -då har vi en skillnad
  mellan det som är diamant och grafit.

 335. Diamanter bildas
  vid högt tryck under lång tid-

 336. -men grafit är samma atom...

 337. Jag är inte från naturvetarsidan,
  men ni förstår metaforen.

 338. Blyerts begriper jag i alla fall.
  Det faller sönder.

 339. Hur får man det att inte falla isär-

 340. -utan bli högkvalitativa diamanter
  som fungerar på riktigt?

 341. Om Skolinspektionen bara ska ha det
  som är nivå 4-

 342. -där nästan ingen ännu är, att
  verkligen fungera i varje mikrodel-

 343. -då blir risken att vi skriver planer
  för att det ska se fint ut-

 344. -i stället för att jobba
  där vi skulle behöva jobba och säga:

 345. Nu tar vi ett steg som gör
  att det blir skillnad på riktigt.

 346. Vad krävs för att man ska sägas ha
  ett samordnat elevhälsoarbete?

 347. Jag sammanfattar med "mind the gaps",
  zooma in och zooma ut.

 348. Då är ni på väg mot högkvalitativa
  diamantorganisationer.

 349. Tack för mig!

 350. Textning: Maria Åhman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Elevvård, Rektorer, Skolan, Skolpersonal, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om vad som försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan och om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsoarbete under utveckling

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Bedömning för och av lärande

Förebilder som Dylan Wiliam, John Hattie och Carol Dweck

Läraren och skolutvecklaren Bosse Larsson funderar på hur de senaste rönen kring bedömning skall tolkas och användas praktiskt i våra skolor. Vad betyder egentligen Dylan Wiliams, John Hatties och Carol Dwecks forskningsteorier för den enskilde lärarens undervisningspraktik och hur kan de appliceras i ett svenskt klassrum? Inspelat på Näringslivets hus i Stockholm den 12 februari 2016. Arrangör: Skolporten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad ska du göra med ditt liv?

Robin och Joaquín är i 20-årsåldern och båda har en bakgrund av skolavhopp och arbetslöshet. Nu försöker de vända sina liv. Gruppen unga som varken jobbar eller pluggar är en knivig utmaning för samhället. Men framför allt är det en svår situation att ta sig ur för den unga människa som väl hamnat där. Vad var det som gick snett i skolan för Robin och Joaquín? Och hur ser deras chanser ut att komma igen?