Titta

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Om UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Föreläsningar inspelade under Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018 om arbetet med att utveckla elevhälsan så att den uppfyller sitt syfte; att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Pedagogikforskare ger olika perspektiv på vad som krävs av såväl huvudmän som rektorer och professionella för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens : Elevhälsoarbete under utvecklingDela
 1. Man sätter ett frö hos en elev-

 2. -men då måste man också
  ta hand om jordmånen.

 3. Hur ser sammanhanget ut?

 4. Hej igen.

 5. Jag har inte bara förmånen att få
  forska om elevhälsa och liknande-

 6. -utan jag är också ansvarig
  för fortbildning av rektorer på SU.

 7. Här ser ni
  fyra av mina superrektorer-

 8. -som jag snart ska introducera.

 9. Först ska jag säga att jag också
  har jobbat med Monika Törnsén-

 10. -i tre år i forskningsprojekt
  där vi har observerat skolledare-

 11. -när de går rektorsutbildning.

 12. Monika kunde inte var med här i dag-

 13. -men hon hälsar så gott till er alla-

 14. -och vi kommer att se henne
  i ett bildklipp, som ska starta nu.

 15. Monika Törnsén
  har skrivit ett kapitel i boken-

 16. -som ni kommer att få när ni går hem.

 17. Med Monikas inspel som utgångspunkt,
  så går vi över till panelen-

 18. -där vi alltså har fyra deltagare,
  som jag har bett ska presentera-

 19. -var de står just nu, om vi tar på
  allvar att man ska vara där man är-

 20. -och ge exempel på det.

 21. Jag är glad att vi kan presentera-

 22. -fyra olika skolor och skolledare.

 23. Achilles French
  från vuxenutbildningen i Södertälje.

 24. Emelia Gardemar från Lilla Akademien.

 25. Du presenterar själv den helhet
  av skola som ni arbetar med.

 26. Anette Buhlér
  från praktiska gymnasiet i Sundsvall.

 27. Eva Lindvall
  från F-6 Ljungnässkolan i Mönsterås.

 28. Vi har bestämt att Eva börjar.
  Då skulle vi ha mikrofonen där.

 29. Vi ska se om det hörs.

 30. Jag har arbetat i fem år
  på den skola som jag har i dag.

 31. Det jobb som jag påbörjade först-

 32. -var att använda elevhälsoteamet som
  en förlängd arm ut i verksamheten-

 33. -gällande kunskapssyn,
  elevsyn, läromiljöer-

 34. -och det professionella språket, som
  inte alla på golvet har hittat än-

 35. -även om det går fort framåt.

 36. De har varit ovärderliga som en del
  i mitt pedagogiska ledarskap-

 37. -på så sätt att jag når längre ut
  i verkligheten genom dem.

 38. I dag så arbetar vi,
  sen två år tillbaka-

 39. -ganska så intensivt med våra
  läromiljöer på skolan på olika sätt.

 40. Vårt syfte är att sänka trösklarna-

 41. -och göra undervisningen så till-
  gänglig som möjligt för alla elever-

 42. -för att vi
  inte ska exkludera elever-

 43. -eller att de ska behöva nån form av
  individuell en till en-undervisning.

 44. Vi jobbar med lektionsstrukturer,
  vilka ser likadana ut på skolan.

 45. Vi jobbar med bildstöd och använder
  samma bildstöd på hela skolan.

 46. Vi jobbar med färgkodning, klass-
  rumsstrukturer och stödstrukturer-

 47. -alltifrån begrepp till matematiska
  eller skrivtekniska stödstrukturer.

 48. Det här är vi inte ensamma om-

 49. -men vi har jobbat medvetet med det
  och det ger resultat för våra elever.

 50. Fler elever kan ta emot
  sin undervisning i klassrummet.

 51. Tack.

 52. Då lämnar vi ordet till Achilles
  och vuxenutbildningsperspektiv.

 53. Jag fick order
  att hålla mikrofonen på hakan.

 54. Jag började inom vuxenutbildning
  för cirka tolv år sen-

 55. -och kom innan dess
  från IV-programmet.

 56. Sen början har jag slagits med hur
  man jobbar helt utan elevhälsoarbete-

 57. -på vuxenutbildningen. Tidigare var
  det ett kompensatoriskt uppdrag-

 58. -för dem som hade haft det
  knackigt i grundskolan-

 59. -och som sen ofta inte klarade av
  gymnasiet, trots insatser.

 60. Sen kom de till vuxenutbildningen,
  där det saknas elevhälsoarbete.

 61. Det blev väldigt mycket extraarbete
  för lärarna, för vi lärare-

 62. -tar ofta på oss
  det extraarbete som krävs.

 63. Vi blir kuratorer, skolsystrar,
  handläggare och specialpedagoger.

 64. Vi blir lite allt möjligt, och då
  hinner vi kanske inte undervisa.

 65. Nu är vi inte bara kompensatoriska.
  Vi har arbetsmarknadsutbildningar.

 66. Tidigare skulle vi rädda folk-

 67. -men nu är vi början
  för många som blir antagna.

 68. Vi har många elever med olika behov.

 69. Vi har elever som döljer sina
  funktionshinder. De har lärt sig det.

 70. Många av våra nyanlända har
  nedsatt hörsel eller syn och PTSD.

 71. Det finns mängder
  som man behöver titta på.

 72. När jag tog jobbet som kommunrektor,
  så var det mest prioriterade området-

 73. -att försöka skapa
  en elevhälsa för vuxenutbildningen.

 74. Jag har drivit det hårt,
  för det är märkligt...

 75. Man har haft otur när man har tänkt
  att elevhälsa inte är lagstadgat-

 76. -inom kommunal vuxenutbildning. Det
  bör finnas regler och restriktioner.

 77. Antingen utökar man befintlig
  lagstiftning, eller så skapas en sån-

 78. -som anpassas för vuxenutbildningen.

 79. Lite så, tänkte jag...
  Vi återkommer till det.

 80. -Emelia, varsågod.
  -Tack.

 81. Jag är rektor på Lilla Akademien,
  en fristående skola här i Stockholm.

 82. Vi har en musikprofil med elever
  från förskoleklass till nian.

 83. Vi har en spetsutbildning
  på estetiska programmet-

 84. -och en konst- och kulturutbildning,
  så vi har elever mellan 6 och 25 år.

 85. Skolledningen och elevhälsoteamet
  har ansvar för alla dessa elever.

 86. Nåt som präglar vår skola,
  vilket kanske särskiljer oss-

 87. -är att alla elever
  spelar ett instrument.

 88. Alla elever har musiken
  som sitt särskilda intresse.

 89. Vi har hela Storstockholm
  på grundskolan-

 90. -och hela Sverige på gymnasiet och
  på vår eftergymnasiala utbildning.

 91. Eleverna har 60 olika nationaliteter-

 92. -så det är en heterogen elevgrupp.

 93. Det intressanta med profilskolor-

 94. -är att det alltid går att hitta
  styrkor hos eleverna.

 95. Det är tydligt i elevhälsoarbetet.

 96. Även om lärare eller EHT arbetar
  mycket med en elevs utmaningar-

 97. -så kan man på konsert
  se eleven i ett annat sammanhang.

 98. Det är viktigt i elevhälsoarbetet och
  i det pedagogiska arbetet i stort.

 99. Vi är en skola som har höga resultat.
  Man kan kalla oss högpresterande.

 100. Vi talar inte så mycket om resultat-

 101. -utan fokuserar mer på processerna-

 102. -och på helhetssynen runt
  varje elevs utveckling och lärande.

 103. Det går igen i elevhälsoarbetet.

 104. I vårt elevhälsoarbete skulle
  jag säga att vi sakta men säkert-

 105. -börjar byta perspektiv från att ha
  varit i det här som många av oss är-

 106. -där vi släcker bränder-

 107. -till att bli mer främjande och före-
  byggande. Vi har kommit en liten bit.

 108. Eftersom jag har många olika elever
  med många olika behov-

 109. -så är det svårt att säga generellt
  hur vi arbetar, men jag vill nämna-

 110. -två lärdomar som jag har fått
  tillsammans med biträdande rektor-

 111. -elevhälsoteamet och lärarna.

 112. Den ena handlar om det vi hörde om
  på förmiddagen: samtalskulturen.

 113. Vi vill arbeta förebyggande
  och ha en helhetssyn på varje elev.

 114. Vi vet vad vi vill, men varför
  pratar vi då så mycket om problem?

 115. Det är en viktig lärdom att
  ta till sig på skolan där jag är-

 116. -för både i elevhälsoteam och arbets-
  lag befäster man problemen mycket.

 117. Det önskar jag att man ska vrida om
  genom att vara medvetna om-

 118. -vad vi förmedlar,
  både i elevhälsoteamet, till lärare-

 119. -men också till elever och föräldrar.
  Det är en viktig lärdom.

 120. En annan sak som jag har funderat på
  under fortbildningen i ledarskap-

 121. -är att individperspektivet
  är starkt på vår skola.

 122. Vi är duktiga på
  att bemöta varje elevs behov.

 123. Vi har åtgärder för varje elev,
  men hur ser sammanhanget ut?

 124. Man sätter ett frö hos en elev-

 125. -men då måste ju man ta hand om
  jordmånen. Hur ser sammanhanget ut?

 126. Hur kan vi jobba med klasserna?

 127. Hur kan vi tillsammans med lärarna
  tala om vad som fungerar i en klass?

 128. Vilka styrkor har klassen? Vilka
  arbetsformer ska vi ha i klassen?

 129. Hur kan vi inkludera alla lärare och
  kanske föräldrar i elevernas lärande?

 130. Det känns viktigt
  att få gå vidare med-

 131. -hur vi kan jobba inkluderande
  utifrån hela sammanhanget.

 132. -Tack. Nu till ett annat sammanhang.
  -Precis.

 133. Jag jobbar på en ganska liten
  gymnasieskola med 200 elever.

 134. Vi har sju yrkesförberedande program.

 135. 30 procent av eleverna i årskurs 1
  går introduktionsprogram.

 136. Jättemånga går yrkesintroduktion.

 137. De kommer utan betyg från grundskola,
  eller med ett par betyg.

 138. De behöver mycket stöd, och det här
  läsåret har vi bildat ett resursteam.

 139. Vi försöker säkerställa
  att alla får rätt stöd.

 140. Det kan vara stöd i klass,
  en till en, eller att jobba med...

 141. Vad heter det? Jag får skärpa mig!

 142. Det som främjar studiero.

 143. Bland eleverna som kom i höstas,
  så var det hela havet stormar-

 144. -långt in på höstterminen. Lärare
  och klasskamrater var förtvivlade-

 145. -och alla förväntade sig att jag
  skulle lösa det, vilket vi gjorde-

 146. -tack vare det här resursteamet.

 147. Specialpedagogen manövrerar. Vi
  pratade om distribuerat ledarskap-

 148. -så att vi ihop
  kan se över lösningar.

 149. Vi har speciallärare,
  elevresurser och en elevvärd.

 150. Det är en person som jobbar
  särskilt med trygghet och studiero.

 151. Det är en fantastisk miljö
  att jobba i. Det låter kanske tufft-

 152. -men vi lyckas faktiskt få ut
  många av ungdomarna i arbetslivet.

 153. Om vi kan ge dem det stöd och
  de förutsättningar som de behöver-

 154. -så släpper vi ut många i arbete.

 155. Det gör att man orkar bedriva
  det här arbetet tillsammans.

 156. Det har varit en fantastisk dag,
  och jag tänker framför allt på-

 157. -att elevhälsoarbetet ska inkludera
  all personal. Där har vi nått långt.

 158. Många av yrkeslärarna
  är kopplade till alla elever.

 159. De saknar specialpedagogisk kompetens
  och är inte så bra-

 160. -på att utläsa åtgärdsprogram, men de
  vill lotsa eleverna ut i arbetslivet-

 161. -så de bidrar också
  till en bra skolmiljö för eleverna.

 162. Tack.

 163. Vi har pratat om att ni - samtidigt
  som ni har åstadkommit mycket-

 164. -i era verksamheter - har funderingar
  på vad som blir era nästa steg.

 165. Eva?

 166. Innan jag går in på nästa steg,
  så tänker jag-

 167. -att det är viktigt att man
  tillsammans inom elevhälsoteamet-

 168. -har tid att fördjupa sig i sitt eget
  utvecklingsarbete. Det är avgörande.

 169. Vårt team åker bort
  några dagar per år-

 170. -och jobbar med strukturerna.

 171. Hur kan vi få saker och ting
  att fungera smidigare?

 172. Vid ett tillfälle en gång i månaden
  jobbar vi med sånt här.

 173. Den tiden är viktig
  om man ska jobba fram nya processer.

 174. Utmaningen för framtiden...

 175. ...är just att...

 176. ...man i större utsträckning än i dag
  ska få in det förebyggande arbetet-

 177. -i det dagliga jobbet med elevhälsan.

 178. Men där har vi...

 179. Vi träffar ju olika lärare
  som har utbildning från olika tider-

 180. -och det är viktigt att vi ser
  det här som ett "tillsammans-arbete".

 181. Att varje lärare känner-

 182. -att arbetslaget är den viktigaste
  och första instansen i elevhälsan-

 183. -men att de inte är ensamma, utan att
  vi gör det här arbetet tillsammans-

 184. -både elevhälsan och lärarna.

 185. Det är en utmaning att få
  den känslan etablerad i hela skolan.

 186. -Vill du fylla i, Achilles?
  -Ja.

 187. -Vad är ditt nästa steg?
  -Vi befinner ju oss mitt i görandet.

 188. Vi fick personal på plats i augusti
  och började bygga upp det här.

 189. Teamet som vi jobbar med-

 190. -är två kuratorer och två personer
  med specialpedagogisk kompetens.

 191. Det är ju skillnad på specialpedagog
  och speciallärare. Säger man fel-

 192. -så får man skäll.

 193. Det är viktigt
  att elevhälsoteamet har perspektivet-

 194. -att man både kan jobba med elever
  på individnivå och med lärare.

 195. Vi har en hälsopedagog och mig själv.

 196. Eva var ju inne på det här med
  att vara den förlängda armen.

 197. Jag får mer insyn i verksamheten.

 198. Semantiken är också viktig.

 199. Elevhälsoteamet är en del
  I organisationen, inte en del AV den.

 200. Det ska genomsyra precis allting.

 201. Vi har tagit lite grejer.
  Man stjäl ju det som går att stjäla.

 202. Idén om elevhälsokonferenser
  är från IV-programmet.

 203. Arbetslagen träffar elevhälsoteamet
  varje månad-

 204. -och tar upp
  om man oroar sig för nån.

 205. Då trillar inga elever
  mellan stolarna.

 206. Elevhälsoteamet har diskuterat-

 207. -utifrån lärarnas yrkesetiska
  principer samt skollagar-

 208. -vad man kan begära ska ingå inom
  ramen för ordinarie undervisning.

 209. I stället för att köra ut
  bökiga elever, så ska man titta på-

 210. -om man har vidtagit rätt åtgärder.

 211. En av kuratorerna är ansvarig-

 212. -för skolans likabehandlingsarbete.

 213. Om jag får skryta lite-

 214. -så är vi Sveriges första
  hbtq-certifierade vuxenutbildning.

 215. Vi gjorde ett samarbete med RFSL.

 216. Vi har startat en ettårig utbildning
  på 7,5 poäng för alla våra lärare-

 217. -ihop med LiU och SU, som handlar om
  vuxenlärares pedagogiska ledarskap.

 218. För att få till ett bra kollegialt
  lärande krävs ett kollektivt lärande.

 219. Vi måste diskutera samma saker.

 220. Nu bygger vi de här strukturerna, så
  att arbetet genomsyrar allt vi gör.

 221. Det får inte bli en enskild
  verksamhet som lever sitt eget liv.

 222. För att få mandat i det här-

 223. -så började vi med att titta inåt.

 224. Har vi några lärare som är väldigt
  intresserade av specialpedagogik?

 225. Vi hittade två som på eget initiativ
  har tagit kurser i specialpedagogik.

 226. Då valde vi
  att ge dem vidareutbildning.

 227. Så de är inne i den biten.

 228. -Ja... Det var det.
  -Det kan räcka så. Tack.

 229. Emelia, varsågod.

 230. Det som känns angeläget
  för vår skola-

 231. -är hur man kan fläta samman
  elevhälsoteamets arbete med lärarnas-

 232. -och med lärandet på skolan.

 233. Hur gör man det? Det är både lätt
  och rätt att säga det-

 234. -men hur gör man det?

 235. Jag har funderat mycket på helheten.

 236. Vi har en helhetssyn på varje elev-

 237. -men hur arbetar man med helheterna-

 238. -och hur skapar man helheter
  som inkluderar-

 239. -där olikheten behövs
  och där olikheten ryms?

 240. Vi har talat om det
  även på lärarnivå-

 241. -för vi har en brokig lärarkår.

 242. Hur jobbar man med all denna
  brokighet, så att det ska bli...

 243. ...en gemensam attityd bland lärarna-

 244. -och ett sammanhang där eleverna ryms
  och får utvecklas till dem de är?

 245. Hur gör man det på systemnivå?

 246. Kan man ha helhetsplaner för klasser?

 247. Inte åtgärdsplaner,
  utan främjande helhetsplaner.

 248. I november
  gjorde vi en sån för en klass-

 249. -där lärarna fick berätta om
  vilka styrkor som fanns i klassen-

 250. -om vilka utmaningar som fanns-

 251. -och om elever
  som man hade vissa bekymmer kring.

 252. Vi gjorde en bakgrund, ett nuläge-

 253. -och förslag på insatser
  som behövde göras.

 254. Delar av planen
  presenterades för föräldrarna.

 255. Det här landade fint i klassen-

 256. -vilket nog beror på att lärarna,
  elevhälsoteamet och skolledningen-

 257. -har ett gemensamt arbete
  runt eleverna.

 258. Vi förstår saker mer på samma sätt.

 259. Alla gör inte längre bara sitt-

 260. -och känner sig överbelastade
  av att ha ansvaret för klassen.

 261. Vi länkar samman, vilket är viktigt.

 262. I det arbetet
  kommer man åt samtalskulturen-

 263. -som för mig känns angelägen
  att gå djupare in i-

 264. -särskilt då vi är så många lärare.

 265. 170 stycken jobbar på skolan. Många
  instrumentlärare har timanställning.

 266. Hur får man dem
  att ha samma språk och tankesätt?

 267. De står ju nära våra elever.
  Hur ska jag få dem att arbeta-

 268. -gemensamt runt eleverna?

 269. En konsekvens av helhetsplanen skulle
  vara att ta bort klasskonferenser.

 270. Många kanske har det av gammal vana,
  för det har man ju alltid haft.

 271. Där bara rabblar man upp elever och
  pratar om det bra och det dåliga-

 272. -men man pratar inte
  om klassen som helhet.

 273. Det är ett sätt att samtala om elever
  och problem, som kanske ska tas bort-

 274. -och ersättas med att samtala om
  individer, men också om sammanhangen.

 275. -Det tror jag är vår väg vidare.
  -Tack. - Anette?

 276. Vår väg framåt är nog
  att jobba mycket med personalen.

 277. Vi har en otrolig kompetens hos vår
  specialpedagog och vår speciallärare-

 278. -och skickliga lärare-

 279. -men i en klass kan det finnas fem
  elever med åtgärdsprogram i engelska.

 280. Det är inte så lätt.
  Även om läraren är jätteskicklig-

 281. -så är det inte bara att lägga åt-
  gärderna så att det funkar för alla.

 282. Här behöver vi titta mer på grupp-
  nivå, och inte fastna på individnivå.

 283. Vi behöver också ha en struktur
  där den undervisande läraren-

 284. -går igenom sin veckoplanering
  tillsammans med elevhälsoteamet-

 285. -där många elever har behov av stöd,
  för att säkerställa före lektionen-

 286. -att vi har gjort rätt.

 287. Det ska ske genom att speciallärarna
  ska jobba mycket mer ute i klass-

 288. -men också genom handledningssamtal-

 289. -för både lärare,
  specialpedagog och speciallärare.

 290. Det här har vi lyft i arbetslag-

 291. -och lärarna ser fram emot det här.

 292. De behöver få bekräftat
  att de gör ett gott jobb.

 293. Det är nåt som vi kommer att utveckla
  till nästa läsår.

 294. Tack.

 295. Det som vi har talat mycket
  med rektorerna om-

 296. -är att kombinera olika ledarskap.

 297. Man är en pedagogisk ledare, men man
  kan också dela ledarskap med andra.

 298. Det finns mycket att lyfta. Vi tackar
  var och en med en jättevarm applåd.

 299. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Elevhälsoarbete under utveckling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Pedagogiska frågor > Lärarroll och ledarskap
Ämnesord:
Elevvård, Rektorer, Skolan, Skolpersonal, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om vad som försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan och om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsoarbete under utveckling

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Snabbspår och långspår

Det sitter en bildlärare och kör taxi på Stockholms gator. Och i Kista galleria står en geografilärare och skakar en påse med sallad. Det snabbspår för nyanlända med lärarexamen som nyligen lanserades är tänkt att ge kortare vägar till jobb och samtidigt bidra till att lösa lärarbristen i Sverige. Men hur bra har vi varit på att ta till vara den lärarkompetens som finns bland de många människor som kommit till Sverige under lång tid? Vi hör tre berättelser som handlar om hinder på vägen, slocknade drömmar och om mödan och tålamodet som krävs av den som ändå lyckas ta sig fram.