Titta

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Om UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Föreläsningar inspelade under Rektorsprogrammets forskningskonferens 2018 om arbetet med att utveckla elevhälsan så att den uppfyller sitt syfte; att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i skolan. Pedagogikforskare ger olika perspektiv på vad som krävs av såväl huvudmän som rektorer och professionella för att skapa goda förutsättningar för elevers hälsa och lärande. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens : Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbeteDela
 1. Det är en rörig situation,
  mycket ny personal och så vidare.

 2. Trots det är det flickan
  man vill undersöka och utreda.

 3. Vad är det för fel på henne?

 4. Tack så mycket! Det var kul att bli
  inbjuden hit. Tack så mycket!

 5. Eva Hjörne heter jag.

 6. Jag arbetar på institutionen för
  pedagogik och specialpedagogik på GU.

 7. Nu ska vi se här.

 8. Först ska jag berätta om vad jag ska
  prata om den här halvtimmen.

 9. Först ska jag ge
  en historisk tillbakablick.

 10. Jag ska berätta om forskningsprojekt
  före och efter den senaste skollagen.

 11. Jag ska berätta om SPSM:s kurs.

 12. Jag har följt en del av den, som de
  andra forskarna som ska prata senare.

 13. Jag har varit med i satsningen på
  en hälsofrämjande skolutveckling.

 14. Till sist nån avslutande kommentar.

 15. Men först en liten bakgrund.

 16. Vi har en policy i Sverige
  och har haft det väldigt länge.

 17. Vi ska ha en skola för alla.

 18. En skola
  där alla barn har tillgång till-

 19. -en likvärdig
  och inkluderande utbildning.

 20. Alla ska få den hjälp och det stöd
  de behöver för sitt lärande.

 21. I praktiken blir det inte alltid
  som det föreskrivs i policyn.

 22. Vi för ingen statistik över hur många
  som har svårt att nå målen i skolan.

 23. Vi får gå till forskarna.

 24. Enligt forskarna anses
  20 % av alla barn ha skolsvårigheter.

 25. Den siffran har funnits
  sen typ 70-talet.

 26. Det är en ganska konstant siffra.
  I Skolverkets rapport från 2017-

 27. -hade 25,9 % av eleverna som slutar
  grundskolan inte fullständiga betyg.

 28. Det är en väldigt hög siffra.

 29. Vi hör att det är larmrapporter
  nästan dagligdags i media-

 30. -om ett ökat ohälsotal
  bland barn och unga.

 31. Som sagt, vi för ingen statistik
  över skolsvårigheter.

 32. Men man kan gå
  till Socialstyrelsens register-

 33. -för att se läkemedelsuttag.

 34. Då kan vi se när det gäller adhd-

 35. -och den medicin
  som dessa elever använder sig av-

 36. -att minst ett uttag per år
  under 2016-

 37. -var det 5,6 % av pojkarna
  i åldern 10-14 år som stod för.

 38. 2 % av flickorna i samma ålder.

 39. Det är klart att det är höga siffror.
  En hög andel barn har den diagnosen.

 40. Vi har alltid haft skolproblem
  i skolan.

 41. Benämningarna och vilka beteckningar
  som får genomslag har varierat-

 42. -beroende på vilket sätt att tala som
  har varit dominerande i samhället.

 43. Under 1800-talet
  hade vi en moralisk/religiös diskurs-

 44. -som dominerade i samhället
  och trängde in i skolans värld.

 45. När barnen hade svårigheter,
  var de t.ex. vanartiga, stygga-

 46. -lata eller utomäktenskapliga.

 47. I början på 1900-talet
  när intelligenstesterna gjorde entré-

 48. -betecknades barnen långt ner
  på skalan som sinnesslöa-

 49. -tröga, idiot, halvidiot
  eller kvartsidiot-

 50. -beroende på vilken siffra man fick
  på intelligensmätningen.

 51. Till 1930-talets rådgivningsbyråer
  med läkare och psykolog-

 52. -fick föräldrar komma
  med lärare och barn-

 53. -och diskutera varför barnet
  inte klarade av skolan.

 54. Då sa man att barnet var psykopat,
  hysteriker, svagbegåvad, skolkare-

 55. -ordblind eller vänsterhänt t.ex.

 56. Har vi några vänsterhänta här i dag?

 57. På 1960-talet fick vi
  en socialpsykologisk diskurs.

 58. Vi fick den första läroplanen 1962.
  Lgr 62.

 59. En läroplan där vi verkligen
  skulle ha en skola för alla.

 60. I den läroplanen kan man se att vissa
  barn ansåg man hade svårigheter.

 61. Det var de bråkiga, ängsliga,
  snattare, skolomogna, CP-

 62. -MBD, dagdrömmare
  eller svåra hemförhållanden.

 63. Förklaringsmodeller som användes då.

 64. På 1990-talet fick vi
  en neuropsykiatrisk diskurs-

 65. -som var dominerande och användes
  för att förklara skolsvårigheter-

 66. -och diagnoser som damp, aspberger-

 67. -tourettes och dyslexi poppade upp,
  som ni säkert känner igen.

 68. Det här är bara exempel.
  Det finns många fler beteckningar.

 69. På senare år har vi börjat använda
  add i stället för adhd.

 70. Vi kan se vissa förskjutningar.
  AST finner vi i DSM-5.

 71. Autismspektrumtillstånd.
  Aspberger är en del i det.

 72. Ptsd är en diagnos
  som har börjat användas frekvent.

 73. Post-traumatiskt stress-syndrom.

 74. Detta gäller inte för nyanlända
  specifikt. Det trodde jag först.

 75. Det här gäller för alla.

 76. Ocd, pda... Ja, ni ser att det är
  många. Jag kan inte ens uttala dem.

 77. Språkstörningar, npf:are, ångest,
  depression, bipolär eller nyanländ-

 78. -är förklaringar som vi använder
  när barn har svårt i skolan.

 79. Att använda kategorier av det här
  slaget har alltid konsekvenser.

 80. Barn har exkluderats
  under årens lopp-

 81. -och placerats i en särskild miljö
  för barn med liknande problem.

 82. På 1890-talet hade vi idiotklasser
  för idioterna.

 83. Det var vi stolta över
  och gjorde ingen hemlighet av.

 84. Utan där stod det "Idiotskola"
  på en stor skylt ovanför entrén.

 85. Jämför det med dagens särskilda
  undervisningsgrupper i "Paradiset"-

 86. -"Äppelgården", "Vita huset",
  "Oasen" och så vidare.

 87. Det antyder att det är motsatsen.

 88. På 1930-talet hade vi psykopatklasser
  för psykopaterna-

 89. -och svagklasser för de svaga.

 90. I Lgr 62 står det angivet vilka olika
  specialklasser vi ska erbjuda barn.

 91. Skolmognadsklass för barn
  som inte klarade skolmognadstesten.

 92. Hörselklass, synklass,
  hjälpklass, läsklass, cp-klass-

 93. -och obs-klass för beteendeproblem.
  1975 fick vi mbd-klassen.

 94. Sen kom de särskilda undervisnings-
  grupperna för damp, adhd-

 95. -och aspberger-grupper.
  Mixade grupper kom sen.

 96. Språkklasser.
  Lärstudio kallades det också.

 97. 2015 poppade det upp flexklasser
  där barn gick in och ut ur klasserna.

 98. I år har vi fått resursskolor.
  Speciella skolor-

 99. -för barn
  med neuropsykiatriska diagnoser.

 100. En hel skola. Inte bara en grupp.

 101. Hur många barn går
  i särskild undervisningsgrupp?

 102. Skolverket kom med statistik
  2016-2017.

 103. Då kan vi se
  att 3,3 % av pojkarna i årskurs nio-

 104. -och 1,9 % av flickorna i samma ålder
  går i särskild undervisningsgrupp.

 105. En hög siffra även internationellt.

 106. Många organiseras för barn med neuro-
  psykiatrisk funktionsnedsättning.

 107. Det var tillbakablicken. Om vi tittar
  på det som jag gjort i min forskning-

 108. -så har jag haft olika forsknings-
  projekt finansierade utav bl.a. Fas-

 109. -som numera kallas Forte -
  Riksbanken och Vetenskapsrådet.

 110. Jag har studerat
  elevhälsoteamens (eht) möten.

 111. Där sitter oftast rektor,
  kanske biträdande rektorn-

 112. -skolsköterska, kurator
  och specialpedagog.

 113. Psykolog ibland. Ibland sitter
  psykologen centralt och kommer in.

 114. Ibland kan det finnas en talpedagog.
  Skolan avgör ytterligare personal.

 115. Jag har bandinspelat de här.
  Som Erica och Sarah sa från början-

 116. -utvecklas en särskild samtalskultur
  i de här miljöerna.

 117. Hur pratar man
  om barn i behov av särskilt stöd?

 118. Hur definierar och hanterar man
  problemen? Det kan låta så här.

 119. Detta är ett bandinspelat samtal
  från ett elevhälsoteamsmöte.

 120. Det handlar om Moa, som är åtta år.

 121. Det här är talspråk, det får man
  komma ihåg. Det är så vi pratar.

 122. "När hon börjar tvåan till hösten,
  blir det nya klasskamrater igen."

 123. "Lite äldre elever som hon var
  klasskamrat med tidigare."

 124. "Det går kanske bättre.
  Mamman hade flugit på läraren."

 125. "Bägge två är nya på fritids.
  De hade ingen förhistoria."

 126. "Hon har sagt att hon inte kan
  gå kvar, att hon är deprimerad."

 127. "Starka ordalag. Mamman är en
  människa som lätt hetsar upp sig."

 128. "Mmm." "Det kanske vore läge
  att ta de här signalerna på allvar."

 129. "Vad är det som fattas flickebarnet?"

 130. "Hon har inte varit föremål för nåt."

 131. "Ingen evk, inte nånting." "Men det
  kanske inte är dumt att man börjar."

 132. Det är en lång första beskrivning
  av en flicka.

 133. Många gånger är de mycket kortare.
  Men här pratar de länge om ett barn.

 134. Man beskriver en rörig situation,
  mycket ny personal och så vidare.

 135. Trots det är det flickan
  man vill undersöka och utreda.

 136. "Vad är det för fel på henne?
  Varför passar hon inte in här?"

 137. Detta är lite symptomatiskt
  på de möten som jag följt 2000-2010.

 138. Det slutar med att flickan
  ska utredas för nån diagnos.

 139. Resultatet av studierna var att det
  präglas av ett åtgärdande perspektiv.

 140. Ett individinriktat synsätt där
  eleven bär på problem och ska fixas.

 141. Det som händer i skolan tas för givet
  och görs osynligt.

 142. De individualiserande kategorierna
  gör skolproblem till elevproblem.

 143. Det har alltid varit så.
  Om man tittar tillbaka-

 144. -har hela skolans historia
  sett likadan ut.

 145. Elevens röst är inte närvarande
  i de här sammanhangen.

 146. Den neuropsykiatriska diskursen i dag
  är i sig inget nytt.

 147. Det är bara en ny beteckning på
  att vissa har det svårt i skolan.

 148. Läraren är mycket lite involverad
  i elevhälsoarbetet under de här åren.

 149. Sen fick vi den nya skollagen 2010.

 150. Den är åtta år gammal. Den är inte ny
  längre, men det är den senaste.

 151. Elevhälsan ska vara förebyggande
  och hälsofrämjande-

 152. -och stödja elevens utveckling
  mot målen som ni har hört här.

 153. Insatserna ska präglas utav
  ett samband mellan lärande och hälsa.

 154. Det ska stå ut och man ska komma på-

 155. -hur man ska bemöta och lösa det.

 156. "När jag mår bra lär jag mig",
  och tvärtom.

 157. Men hur gör man? Det är där
  som de flesta har stupat.

 158. De har svårt att hitta på aktiviteter
  eller förslag-

 159. -eller utveckla skolan.

 160. Jag har fått mejl där folk frågat:
  "Har du forskat kring det här?"

 161. Jag ville ha ett nytt forsknings-
  projekt och hade turen att få medel-

 162. -för att titta på hur det ser ut nu.

 163. Skollagen var sex år gammal när jag
  fick medlen. 2016 fick jag det.

 164. Jag är mitt i studierna nu.
  Det fick vi från Forte.

 165. Jag har följt fem skolor
  under 2016 och 2017.

 166. Oftast är lärare och fritidspedagog
  också med på elevhälsomötena.

 167. Det är nytt från tidigare.

 168. De skolor som jag varit ute på-

 169. -var skolor som presenterade sig som
  att man kommit en bit-

 170. -med att jobba förebyggande
  och hälsofrämjande.

 171. Alla hade påbörjat processen,
  men två hade kommit riktigt långt.

 172. Men det här är en process
  som måste få ta tid också.

 173. Så här kan det se ut.

 174. På den ena skolan
  så satt man i gruppen-

 175. -och man började med att diskutera
  vad som händer i hela klassen.

 176. Den enskilda eleven pratade man om
  sist. Man började från höger här-

 177. -och så gick man till vänster.
  Här handlar det om klass 1B.

 178. Alla som satt runt bordet
  fick uttala sig.

 179. Man gick en runda så att allas röster
  och perspektiv kom med.

 180. Man hade i uppgift att börja med
  det som var positivt och fungerade.

 181. Det står: "Bra känsla i gruppen."

 182. Man har rörelsebehov i stället för
  att säga att de inte sitter still.

 183. Det "perspektiverar" också
  om det blir ett problem eller...

 184. Ett rörelsebehov
  ska man möta på nåt sätt-

 185. -och kanske hitta på nåt
  så att man kan röra sig.

 186. Man startar med läsning.
  Man hade kommit på att det var bra.

 187. För nån kom alltid indroppande.
  Det var svårt att få i väg barnen.

 188. I stället för att det barnet fick en
  utskällning när det kom till skolan-

 189. -så startade man med läsning.
  Då märktes det inte.

 190. Man har arbetsro, fint arbete,
  struktur, rutiner, tydlighet o.s.v.

 191. Det är de här positiva sakerna.

 192. Man pratar om vad man har gjort
  i värdegrundsarbetet, t.ex.

 193. Man involverar också fritids
  och ser hela skoldagen som viktig.

 194. Det inkluderar fritids.
  Man skriver vad som fungerar där.

 195. När man kommer till eleverna,
  längst ut på vänster sida-

 196. -ser ni att även här vänder man det
  till det positiva för att möta dem.

 197. Killen överst...
  Jag chansar på att det är en kille.

 198. "Att få lyckas."
  Han måste få känna att han lyckas.

 199. Man får anpassa uppgifterna
  så att han känner sig duktig.

 200. Det är en ingång för att knäcka
  de lite svårare utmaningarna.

 201. Så här kan det se ut på en skola-

 202. -som har kommit en bit med
  att jobba hälsofrämjande.

 203. Nya strategier inom elevhälsoteamen
  som jag har sett i projektet-

 204. -är att lärare och fritidspedagoger
  ingår i de här elevhälsoteamsmötena.

 205. Varje deltagare uttalar sig
  utifrån sin expertroll.

 206. Man hör att man faktiskt sitter där
  med olika expertkunskaper.

 207. Och fokus på det positiva i stället
  för på det negativa och hindren.

 208. Man utnyttjar hela skoldagen. Man
  tittar på vad som händer på rasten.

 209. Många har svårt att veta
  hur man ska agera på rasten.

 210. Man har inga kompisar, där händer
  mycket mobbning och så vidare.

 211. Så även den delen finns med.

 212. Det åtgärdande arbetet fokuserar på
  pedagogens ansvar-

 213. -i stället för på elevens
  tillkortakommanden. Man märkte att...

 214. Lärarna sa: "Ja, de där har problem.
  Det är min uppgift att fixa det."

 215. "Däremot behöver jag hjälp med
  det här." Så man tar ett ansvar för-

 216. -att se till att anpassningarna görs.
  Men man vill ha tips, idéer och råd-

 217. -från elevhälsoteamet
  när det gäller andra frågor.

 218. Samsyn och samverkan mellan pedagoger
  och elevhälsopersonal gjorde-

 219. -att skolan ägde problemet.

 220. Det blev inte den enskilda eleven
  som fick bli bäraren.

 221. Den här kursen som SPSM har,
  som presenterades tidigare-

 222. -har jag följt
  med de andra forskarna här.

 223. Jag har tittat på en speciell del.

 224. Jag har följt kursen under ett år.

 225. Jag valde ut sju skolors eht.

 226. De hade lämnat in
  fullständig dokumentation.

 227. Där var det 37 teammedlemmar.
  Rektorer och psykologer.

 228. Alla de vanliga experterna
  inom elevhälsan ingick.

 229. De har lämnat in loggböcker.

 230. Elevhälsoteamet har haft
  en gemensam dokumentation.

 231. Deltagarna har lämnat in
  förväntningar på kursen-

 232. -och en utvärdering.
  De dokumenten har jag tittat på.

 233. Förväntningar på kursen
  kunde låta så här...

 234. Man förväntar sig: "Hitta effektiva
  verktyg för alla på skolan."

 235. "Att inte hamna i
  informationsutbyte."

 236. "Att inte ha psykologresurser
  som underutnyttjas."

 237. "Få till en metodutveckling."

 238. "En främjande arbetsmiljö i skolan
  med goda relationer." Det sa en.

 239. Det förväntade man sig
  få ut av kursen. En annan tog upp:

 240. "Vår utmaning är
  det förebyggande arbetet."

 241. "Det är svårt att få personalen
  delaktig på ett bra sätt."

 242. "Ibland känner man att flera ärenden
  inte skulle hamna på eht"-

 243. -"om undervisningen
  vore mer inkluderande."

 244. "Att vi arbetade mer med
  att ge pedagogerna verktyg"-

 245. -"för att arbeta med inkluderande
  arbetssätt och formativ lärmiljö."

 246. Pyramiden
  nämnde Erica och Sarah tidigare.

 247. Det var ett moment i kursen-

 248. -som alla elevhälsoteamen tog upp-

 249. -som det som var det mest avgörande.
  Det som man kände gav allra mest.

 250. Här fick de också diskutera
  hur man skulle kunna möjliggöra-

 251. -att få till
  ett hälsofrämjande elevhälsoarbete.

 252. Här blir det tydligt att elevhälso-
  arbetet inte bara var eht:s ansvar.

 253. Det blir nånting
  som man måste göra tillsammans.

 254. Det var ett tillsammansarbete.

 255. Man betonade att eht
  inte skulle vara ett utförarteam.

 256. Nåt som man kom till
  och så skulle de fixa det.

 257. Utan de ska vara del i hela
  lärandeorganisationen på skolan.

 258. Hur skulle det göras, då?
  Idéerna var otroligt många.

 259. Det var fantastiskt att se hur
  de här teamen jobbade tillsammans-

 260. -med att komma på hur vi ska kunna
  möta behovet som man ser behövs.

 261. Det var kreativt.

 262. Här kan man se ett mönster utav före-
  byggande och hälsofrämjande insatser-

 263. -där det var samverkan med
  den lärande personalen i klassrummet-

 264. -som var en viktig del då.

 265. Skolorna räknade upp olika strategier
  och verktyg-

 266. -som jag har delat in i tre områden.

 267. Förhållningssätt för elevhälsoteamet.

 268. Att involvera lärare
  och andra pedagoger.

 269. Och sen till slut konkreta insatser.
  Vad skulle de faktiskt göra?

 270. I det här första om förhållningssätt
  tog man upp det här med-

 271. -att man behöver fånga behoven
  i sin linda.

 272. Man skulle ha en känsla av sammanhang
  och meningsfullhet och så vidare.

 273. Att man skulle tänka salotogent.

 274. Motsatsen till patogen,
  att man ser brister och så.

 275. Man såg också samverkan med lärare
  och att utveckla nya lärstrategier.

 276. Andra insatser handlade om
  att utveckla verktyg-

 277. -som pedagogiska samtal med eleverna-

 278. -lågaffektivt bemötande
  och en handledning att använda.

 279. De här föreslagna strategierna
  kan man egentligen se-

 280. -påminner lite om forskningsprojektet
  som jag pratade om innan.

 281. Vid utvärdering av kursen
  kunde det låta så här:

 282. En annan: "Elevhälsan bryggar mellan
  specialpedagogiken och pedagogiken."

 283. "Det har vi jobbat jättemycket med.
  Alla har fått syn på sin del."

 284. "Alla är ansvariga för alla elever."

 285. "Vi har fått hjälp
  att lyfta blicken."

 286. Det skriver man i sina utvärderingar.

 287. När de rapporterar efteråt
  till SPSM och kursledarna-

 288. -vad har de konkret tagit med sig-

 289. -och vad gör man när man kommer
  tillbaka till arbetet på skolan?

 290. Jo, då skriver man att man utvecklar
  elevhälsoteamets mötesstruktur.

 291. Man har halvdagsträffar,
  utvecklar rutiner och dokumentation.

 292. Man tydliggör roller och
  fortbildar personal i npf-området.

 293. Att påbörja ett samarbete med
  pedagogerna som bjuds in till eht.

 294. Öppna eht. Det var där det landade.

 295. Det kan man bli förvånad över
  utifrån det som man presenterade.

 296. De här ringarna som jag visade er.

 297. Nån slutsats är att man har påbörjat
  en process genom den här kursen-

 298. -mot ett hälsofrämjande och
  förebyggande arbete. Men det tar tid.

 299. Man kan fråga sig
  vart de kreativa idéerna tog vägen-

 300. -från arbetsuppgiften Pyramiden
  där man skulle tänka holistiskt-

 301. -och det var väldigt mycket saker
  som kom upp som var nytt.

 302. Det landade i att man ville utveckla
  rutinerna och klargöra sina roller.

 303. Det kändes kanske lite...
  Det är en viktig bit också.

 304. Men det var lite långt ifrån
  de här kreativa lösningarna.

 305. Det individinriktade synsättet
  som har varit dominerande-

 306. -är inte nåt som problematiseras
  på slutet.

 307. Det var elevhälsoteamet
  som deltog i kursen.

 308. Men lärarna gjorde inte det.
  Det glappet kanske minskades något-

 309. -när man kom på att man kanske skulle
  öppna upp eht:t vid nåt tillfälle.

 310. Men det här glappet
  finns fortfarande kvar.

 311. Elevhälsoarbetet behöver bli
  en naturlig del i klassrumsarbetet.

 312. Men man genomförde det inte
  i praktiken.

 313. Elevhälsa är en arena
  som behöver bli ett nav i skolan-

 314. -runt vilken all verksamhet cirklar,
  egentligen-

 315. -för att man ska kunna uppnå
  välbefinnande och måluppfyllelse.

 316. Till slut har jag varit delaktig i-

 317. -satsningen på hälsofrämjande skol-
  utveckling för ökad måluppfyllelse.

 318. Hur många här har varit delaktiga
  i projektet? - Dig känner jag igen.

 319. Vi träffades förra veckan.

 320. 48 kommuner
  och enskilda skolhuvudmän.

 321. Syftet med det här bidraget är
  att förstärka elevhälsan.

 322. Det har Gustav Fridolin uttryckligen
  sagt som utbildningsminister.

 323. Det är svar på det här "huret".

 324. SPSM:s kurs var ett ben
  i det här "huret".

 325. Hur man ska göra och hur eht:t
  kan fortsätta sitt arbete.

 326. Men det finns ju ett ben till.

 327. Det är ju själva
  klassrumsverksamheten.

 328. Den pedagogiska delen också.

 329. Det handlar om att skapa trygga
  och innovativa lärmiljöer-

 330. -som tillvaratar elevers
  förmågor och kreativitet.

 331. Det ska leda till ökat lärande
  och välbefinnande.

 332. De ska ha inflytande över arbetet.
  Det ska leda till ansvarstagande-

 333. -samt självförtroende hos eleverna.

 334. Detta har skett i två omgångar.
  Första omgången var förra våren.

 335. I bidragsomgång 1
  fick 99 projekt medel.

 336. 600 sökte, 99 fick medel.

 337. Den senaste omgången pågår just nu.
  Denna vår.

 338. Där fick 48 av 250 projekt medel.

 339. Denna gång var det klurigare.
  Nu skulle forskare följa projekten.

 340. Vad kunde projekten handla om?

 341. Här ser ni en bild på...

 342. Även här var kreativiteten enorm.

 343. Det kan man jämföra med SPSM:s kurs,
  som jag precis visade.

 344. Även här florerade det
  enormt många idéer på-

 345. -hur man skulle möta det här
  förebyggande, hälsofrämjande arbetet.

 346. Personalutbildning och föreläsningar-

 347. -ansökte de pengar för mest
  i första omgången.

 348. Men även rastaktiviteter, samtal-

 349. -handledning, fysisk aktivitet
  och så vidare.

 350. Och så finns det en mängd andra
  aktiviteter som man hållit på med.

 351. Vad har det lett till?
  Några resultat från första omgången.

 352. Jag har med Roger Säljö följt verk-
  samheten. Vi har skickat ut en enkät-

 353. -där vi har frågat skolorna vad som
  hänt. De har fått beskriva projekten.

 354. Vi har också besökt skolor.

 355. Några resultat är
  bättre trivsel för lärare och elever.

 356. Det har haft positiva effekter
  på lärandet.

 357. Man kan se
  en ökad koncentrationsförmåga.

 358. Bättre språkbruk, mindre mobbning.

 359. Minskad skolfrånvaro,
  ökad delaktighet.

 360. Färre anmälningar om kränkningar.

 361. En skola hade före projektet
  20 kränkningsanmälningar i månaden.

 362. I slutet av projektet hade man
  två kränkningsanmälningar per månad.

 363. Bättre gemensam värdegrund.

 364. Studiero och studiemotivation
  hade ökat.

 365. En ökad känsla av gemenskap
  bland eleverna.

 366. Det skapar en tryggare skolmiljö.

 367. Föräldrar har en mer positiv bild
  av skolan.

 368. Det var mindre behov av att göra
  neuropsykiatriska utredningar.

 369. I den andra omgången ser ni-

 370. -att även här
  är det massor med aktiviteter.

 371. Man är väldigt kreativ
  ute på skolorna.

 372. Man har projekt om walk-and-talk
  och fysisk aktivitet.

 373. Dans/eurytmi, mindfulness, pulspass,
  rörelsepauser, brain-breaks o.s.v.

 374. Nåt projekt heter Säg inte att vi är
  annorlunda, säg att vi är olika.

 375. Man har skapat läscirklar,
  fortbildningar och relationscaféer.

 376. Ridning. Kontakt med djur.
  Hundar också.

 377. Utomhuspedagogik, rastaktiviteter.

 378. Olika former av samtal, hälsosamtal,
  studiero och stresshantering.

 379. Man jobbar med skolfrånvaron,
  kost- och livsstilsfrågor.

 380. Entreprenöriellt lärande.

 381. Man har musikalarbete, drama etc.
  för att få in ett estetiskt uttryck.

 382. Nån sjunger multiplikationstabellen,
  t.ex.

 383. Prestationsfri atmosfär
  och stressfria oaser.

 384. Inet bara elever i behov av särskilt
  stöd behöver det.

 385. Också många högpresterande
  mår dåligt.

 386. Inte minst flickor som presterar väl
  i skolan har krav och press på sig.

 387. Så den prestationsfria atmosfären
  har kunnat matcha-

 388. -behovet att få flickorna att känna
  att de inte måste prestera överallt.

 389. Ökat elevinflytande och ökad
  delaktighet. Man har olika modeller.

 390. Mental träning och så vidare.

 391. De här olika projekten...
  Jag kan säga nåt exempel.

 392. På nån skola skapade man
  ett minigym i skolan-

 393. -som innebar att man hade pilates-
  bollar, ståplattor, yogamattor o.s.v.

 394. Det gjorde att när eleverna kände
  att de behövde ta en kortare paus-

 395. -kunde de gå dit och stå upp en stund
  och jobba t.ex.

 396. Eller göra nån yoga eller... Ja.

 397. Olika aktiviteter som de själva valde
  när de skulle resa sig upp.

 398. Vi vet ju att en del elever behöver
  ett extra bryt i lektionen.

 399. Sen gick de tillbaka till bänken
  och fortsatte jobba.

 400. Brain-breaks
  har många använt sig av nu-

 401. -där man bara står upp
  och gör i 30 sekunder nån aktivitet-

 402. -där man ska koordinera fingrarna
  med varandra eller...

 403. Ja, man rör på sig en liten stund
  vid bänken. Sen sätter man sig.

 404. Det var några enkla saker-

 405. -som har gett
  väldigt positiva resultat.

 406. Eleverna tycker att det är roligt
  att det händer nåt i klassrummet.

 407. Till sist vill jag ta upp
  några saker-

 408. -utav allt det jag har berättat
  som är lite centralt.

 409. All verksamhet i skolan behöver
  genomsyras av ett hälsoperspektiv.

 410. Det ska inte bara handla om
  vad elevhälsoteamet gör.

 411. Utan allt vad man gör i skolan,
  när man sitter och äter i matsalen-

 412. -eller vad man serverar i caféet-

 413. -det ska genomsyras
  av ett hälsoperspektiv.

 414. När jag lär mig mår jag bra,
  och när jag mår bra lär jag mig.

 415. Det finns ett tydligt samband
  däremellan.

 416. Hälsofrämjande skolutveckling
  behöver bli ett ledord-

 417. -och en stående punkt på agendan
  på alla nivåer i skolans värld.

 418. Det handlar inte bara om
  att eht:t ska ha en punkt-

 419. -där man tittar på
  hälsofrämjande insatser.

 420. Vad kan vi föregripa o.s.v.
  Det är alla nivåer.

 421. Och att skolledningen och huvudmännen
  har detta som en återkommande punkt.

 422. Vilka insatser behöver vi göra
  på skolorna?

 423. Vilka medel, resurser och
  utbildningar behöver vi skjuta till-

 424. -för att vi ska uppnå
  en hälsofrämjande skolutveckling?

 425. Det behöver komma in i
  kvalitetsarbetet-

 426. -för att det ska få en bredare
  betydelse och göra skillnad.

 427. Många gånger kan man ha en modell.

 428. Att man har pulshöjande aktiviteter,
  till exempel.

 429. Det har positiva resultat
  för lärande och koncentration.

 430. Men om detta ska vara nånting
  som man inte bara gör för en termin-

 431. -utan nånting som fortgår,
  måste det bli del i kvalitetsarbetet.

 432. Det är nånting som man utvärderar
  och följer upp-

 433. -och sätter av tid, pengar
  och resurser för.

 434. För detta arbete
  är skolledare nyckelfigurer.

 435. Ni som sitter här är de
  som kan genomdriva detta på riktigt.

 436. Eleven får vi inte glömma.
  Elevens röst är central.

 437. Delaktighet för eleven gör också
  det positiva utbytet mer bestående.

 438. De har också sett i de här projekten
  att när eleven blir del...

 439. En kommun hade som projektidé
  att man skulle samtala med eleverna.

 440. Man lyssnar på elevens berättelse.
  Jag tänkte: "Gör man inte det redan?"

 441. Men då var det inte så.

 442. Som vuxen och lärare
  kör man sitt race.

 443. Det var nån som pratade om
  att man kör i 120.

 444. Men just det här att man lyssnar
  på eleverna, var de står och vill-

 445. -vad de tycker att de kan o.s.v.
  Vad har de för förbättringsförslag?

 446. Då händer väldigt mycket.

 447. Relationsarbetet är väldigt centralt
  i det sammanhanget.

 448. Att låta elevhälsan bli hela skolans
  angelägenhet är a och o-

 449. -för att få en förstärkt elevhälsa.

 450. Det handlar om vad eht:t och resten
  utav personalen på skolan gör.

 451. Så skolproblem
  ska ägas av hela skolan-

 452. -som ska ha som uppgift
  att föregripa problem.

 453. Har man jobbat ett tag i skolans
  värld, vet man var hindren finns.

 454. Kan man gå runt dem
  eller hitta olika lösningar-

 455. -eller andra aktiviteter,
  så är det ju bra att man gör det.

 456. Så att skolproblemet
  inte hamnar hos den enskilda eleven.

 457. Eleven kan ha olika svårigheter
  och diagnoser.

 458. Det kanske inte ska vara
  det mest framträdande för eleven.

 459. Utan i skolan ska man kunna möta
  alla typer utav svårigheter.

 460. Olikheten är ju så stor i dag
  att det är en rejäl utmaning.

 461. Att se möjligheter och inte problem
  är en synvända.

 462. Om man tittar på tabellen som jag
  visade, har vi under 100 år haft-

 463. -att elevens brister är det som är
  centralt och som vi ska hantera.

 464. Man kan se det som skolans problem,
  och hur ska vi möta olikheterna?

 465. Då måste man våga prova nya organi-
  satoriska och pedagogiska grepp.

 466. Det såg man med Skolverkets
  projektidé och SPSM:s kurs-

 467. -att idéerna var enorma.

 468. Men nånting stoppade personerna
  när man skulle genomföra det.

 469. Vi måste överbrygga det på nåt sätt.

 470. Ut och våga prova. Det är nånting
  som man som skolledare kan stimulera.

 471. Nån berättade när vi hade möte
  med Skolverket och kommunerna-

 472. -att man hade ändrat om klassrummet-

 473. -så att eleverna satt med ansiktet
  mot väggarna och en skärm runtom-

 474. -och så hade de sin bokhylla.
  Där var det lugn och ro då.

 475. I mitten hade de ett u-format bord.

 476. Där samlades man för gemensamma
  genomgångar eller grupparbeten.

 477. Man tänker lite annorlunda.

 478. Nån berättade att man hade en kateder
  som var en gammal bock från gympan-

 479. -som man hade förr i tiden.
  Man ändrar på det som man brukar...

 480. Det låter enkelt. Ibland tror jag
  att det är enkla saker man kan göra-

 481. -för att det ska bli lite annorlunda.

 482. Jag brukar föreslå
  att man ska byta perspektiv-

 483. -och prata om
  lärare i behov av stöd.

 484. Jag menar inte
  att lärarna gör ett dåligt jobb.

 485. Jag menar bara att lärarnas
  utmaningar i dag är gigantiska.

 486. Så många elever som är så olika-

 487. -som man ska kunna möta
  både individuellt och i grupp.

 488. Man behöver mycket stöd,
  resurser, idéer-

 489. -och möjlighet att få jobba i grupp
  för att låta detta flöda.

 490. Och våga prova på. Ibland handlar det
  om att man behöver samarbeten.

 491. Så man kanske byter klassrum
  eller auskulterar hos varandra.

 492. Då fokuserar man mer på dem som har
  den här uppgiften att genomföra.

 493. Lärandeuppgiften,
  och inte bara den enskilda eleven-

 494. -som då inte lyckas koda
  vad det är som ska läras.

 495. Jag stoppar där. Det finns hur mycket
  som helst att berätta om det här.

 496. Tack så mycket!

 497. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Elevvård, Skolan, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt

Elevhälsan syftar till att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan. Men många lärare vittnar om att de har svårt att hinna med det arbetet. Erica Sjöberg och Sarah Neuman, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, berättar om vad som behöver göras för att höja skolans elevhälsokompetens. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsa för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete

Den svenska skolan har en historia av att fokusera på individen och att göra skolproblem till elevproblem. Hur ska skolan göra för att uppfylla skollagens krav på att elevhälsoarbetet ska vara förebyggande och främjande? Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och forskningsledare för PRIS, berättar om hur lärare och personal på olika skolor börjat arbeta mot en hälsofrämjande skolutveckling. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Yrkesroller och teamutveckling i elevhälsan

Elevhälsan ska främst vara förebyggande och främjande. För att uppnå det målet måste elevhälsoarbetet omfatta hela skolan och alla yrkesgrupper som arbetar där. Ingrid Hylander, legitimerad psykolog och docent i pedagogik, berättar om vad som försvårar samarbetet mellan de olika professionerna i elevhälsan och om hur ett flerprofessionellt team kan utvecklas till ett interprofessionellt team. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Samordning för bättre elevhälsokompetens i skolan

Elevhälsan är en del av det pedagogiska arbetet i skolan och varje lärare är delaktig i det. Varför är då organisering och samordning av skolans elevhälsoarbete så svårt? Och hur får man skolans personal att arbeta tillsammans för att uppnå de krav på elevhälsan som står i skollagen? Pia Skott, universitetslektor i pedagogik vid Stockholms universitet, föreläser. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Elevhälsoarbete under utveckling

Rektorerna har en viktig roll att spela för att samordna och utveckla elevhälsan så att den fungerar förebyggande och främjande. I en paneldiskussion berättar fyra rektorer från olika skolor om hur de arbetar med det uppdraget. Medverkande: Anette Buhlér, Achilles French, Emelia Gardemar och Eva Lindvall. Moderator: Pia Skott. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Rektorsprogrammets forskningskonferens

Rektorns roll i elevhälsoarbetet

För att uppfylla elevhälsans syfte - att främst bedriva ett förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt i skolan - behöver elevhälsoarbetet samordnas så att det omfattar hela organisationen och all personal där. Tre pedagogikforskare berättar om vilka de största utmaningarna är, samt vilken roll rektorn spelar i utvecklingsarbetet. Medverkande: Pia Skott, Eva Hjörne och Ingrid Hylander. Moderator: Cecilia Löfberg. Inspelat den 7 maj 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet och Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Läraren och relationer

Magnus Blixt menar att han som lärare är beroende av väl fungerande relationer för att arbetet ska fungera. Det gäller relationen till eleverna såväl som relationen till kollegor och till elevernas föräldrar. I förlängningen stöder det här elevernas lärande och utveckling - får vi bättre relationer blir det bättre lärande, förklarar Magnus i sin föreläsning. Inspelat den 27 oktober 2015 på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Religionen i den sekulära skolan

Vad händer i mötet mellan det sekulära landet Sverige och den allt större andelen nya invånare från länder med en mer religiöst präglad kultur? På en skola i utkanten av Västerås träffas lärare och vägledare för en studiecirkel om kulturmöten. De vittnar om att det finns ett behov bland lärare av att få diskutera de situationer som kan uppstå när elever från andra kulturer möter den icke-konfessionella religionsundervisningen i skolan. Lärarna möter frågor från både elever och föräldrar. Hur kan skolan bidra till en ömsesidig förståelse, både mellan religiösa grupper och mellan det sekulära och det religiösa?