Titta

Perspektiv på världen

Perspektiv på världen

Om Perspektiv på världen

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Hur fungerar extremism och hur långt är människan beredd att gå för sin övertygelse? Varför har vi krig och vad gör vi för att förhindra dem? I sex avsnitt tas frågor om demokrati, makt och rättigheter upp ur nya vinklar och från olika delar i världen. Varje avsnitt har ett eget avgränsat tema. Vi möter människor med olika åsikter, möjligheter och perspektiv. Det som är självklart för någon kan vara en omöjlighet för en annan.

Till första programmet

Perspektiv på världen : Sverige vs världenMaterialDela
 1. Jag är gay, det är okej!
  Jag är gay, det är okej!

 2. Det som är självklart för den ena,
  kan vara otänkbart för en annan.

 3. Vem blir till exempel extremist?
  Och varför?

 4. Vad innebär det att vara kvinna idag?
  Och vem styr dina val av politiker?

 5. I det här programmet
  får du inga svar, du får perspektiv.

 6. Trots vår blygsamma folkmängd
  har Sverige-

 7. -lyckats utmärka sig med
  sin omhändertagande folkhemspolitik-

 8. -sin neutralitet, sin välfärd
  och sin jämställdhet.

 9. Det gör Sverige till extremt land
  ur ett värderingsperspektiv.

 10. I takt med att världen förändras,
  förändras Sverige.

 11. I affärerna är det mest utlänningar.

 12. Man fick höra "neger" och "apa".
  Jag kände mig inte inkluderad.

 13. Stämmer vår självbild kring jäm-
  ställdhet, neutralitet och välfärd?

 14. -Vi svenskar kallar oss sekulära.
  -Gud betyder allt för mig.

 15. Vi ska ha
  en feministisk utrikespolitik.

 16. Jag provoceras av att regeringen
  ökar svensk vapenexport.

 17. Världen består
  av sju miljarder människor-

 18. -fördelade på närmare 200 länder
  över sju världsdelar.

 19. Vi delar alla samma känslor
  och behov av att höra till.

 20. Men kulturskillnader gör ibland-

 21. -att olikheter tycks ha
  större betydelse än likheterna.

 22. En och en halv promille av
  jordens befolkning bor i Sverige.

 23. Men det råder olika uppfattning om
  vad det är att vara svensk.

 24. -Sverige? Blonda flickor.
  -Svenskar är sanslöst snygga.

 25. -Jag brukar ha kul och äta god mat.
  -Alla saker på rätt plats.

 26. På vissa sätt kan Sverige
  kanske vara nån sorts...

 27. ...ljus som man vill se,
  ett positivt exempel.

 28. Själv trivs jag mycket bra
  här i Sverige.

 29. God kväll och välkommen
  till ett alldeles nytt program.

 30. Vi i Sverige brukar kalla oss
  "landet lagom", "mellanmjölkslandet".

 31. Men tittar man på världen
  utifrån ett värderingsperspektiv-

 32. -så är vi snarare "landet extrem".

 33. World Values Survey är
  ett pågående forskningsprojekt-

 34. -som utforskar värderingar
  inom kulturer världen över.

 35. Resultaten presenteras
  i den så kallade kulturkartan.

 36. World Values Survey har gjort under-
  sökningar sen början av 80-talet-

 37. -i en massa länder.

 38. Man har undersökt människors
  värderingar och inställning-

 39. -i alla möjliga sorters frågor.

 40. Allt ifrån hur man ser
  på religion och barnuppfostran-

 41. -om man har tillit till varandra,
  hur man ser på kvinnors rättigheter-

 42. -homosexuellas rättigheter
  i samhället-

 43. -och hur man ser på demokrati,
  åldrande och en mängd frågor-

 44. -som är viktiga
  för människor i livet.

 45. Undersökningen visar hur olika länder
  placerar sig på en karta-

 46. -utifrån medborgarnas värderingar.

 47. Länderna placeras ut
  efter synen de har på livet.

 48. Ren överlevnad hamnar till vänster-

 49. -medan självförverkligande
  hamnar längre högerut.

 50. Kartan visar också
  hur människor tänker kring religion.

 51. Ett religiöst land hamnar
  i ena änden av skalan-

 52. -medan mer sekulära länder
  hamnar i den andra änden.

 53. I Sverige tror vi lite på Gud
  och är väldigt självförverkligande.

 54. Linjerna korsas,
  och Sverige hamnar här.

 55. Sverige befinner sig
  i det översta högra hörnet-

 56. -och har väldigt
  sekulära värderingar-

 57. -och är starkt orienterade mot
  att vara självständig och oberoende-

 58. -men har också stor tillit
  till andra människor i Sverige.

 59. De allra flesta människor
  är alltså mer religiösa än vi.

 60. I andra delar av världen
  är behovet av samhörighet större.

 61. Många har inte samma möjligheter
  till självförverkligande som vi har.

 62. Nej, jag tror inte på Gud
  men har varit troende tidigare.

 63. Jag är nöjd med hela välfärden,
  utbildning och sånt-

 64. -och när det gäller vård också.

 65. Vissa av mina förutsättningar
  är bättre än andras.

 66. Jag är från Sverige och har
  en universitetsutbildning och så.

 67. Det är ett bra samhälle att leva i.
  Jag är mammaledig.

 68. Det är ju väldigt bekvämt
  att vara svensk medborgare i dag.

 69. Vi lägger mycket fokus
  på jämställdhet.

 70. Det här gör Sverige till ett ganska
  extremt land ur värderingperspektiv.

 71. Jag är glad att bo här i Sverige.
  Levnadsvillkoren här är jättebra.

 72. Så jag skulle ha valt Sverige igen
  om jag fick välja.

 73. I detta program ska vi ta upp
  olika religiösa företeelser-

 74. -i film och reportage.
  Vi ska vara så aktuella som...

 75. Enligt World Values Survey
  är Gud viktig för var femte svensk.

 76. Siffrorna är lägst i världen
  och sjunker stadigt.

 77. Men flera undersökningar visar
  att globalt är tro och religion-

 78. -knappast på tillbakagång,
  snarare tvärtom.

 79. I länder som Kina och Indien växer
  antalet religiösa människor.

 80. Alla länder i världen
  är byggda på religion-

 81. -så att säga att religion är oviktigt
  är inte sant.

 82. Personligen upptäcker jag
  fortfarande religionen.

 83. Det är för tidigt att säga
  att jag har valt en.

 84. I Afrika finns den mest troende
  och aktiva delen av världens kristna.

 85. Gud betyder allt för mig. Han är
  mitt uppvaknande, Han är min gång-

 86. -Han är mitt tal. Gud betyder allt.

 87. Jag tror att Han
  skapade universum och mig-

 88. -så jag är skyldig Honom min trohet.

 89. USA är en sekulär stat, som Sverige.

 90. Religionsfrihet finns inskriven
  i grundlagen.

 91. Ändå hävdar över 50 % av invånarna
  att religion är viktigt i deras liv.

 92. Det är en mycket högre siffra
  än alla andra rika länder.

 93. Vi har alla starka identiteter
  kopplade till vår tro.

 94. Ingen får lära sig bara en religion
  i skolan och vi uppskattar vår egen.

 95. Jag är judinna,
  så jag representerar den religionen-

 96. -men många andra
  finns representerade.

 97. Antalet uttalade ateister i världen
  utgör bara några enstaka procent.

 98. De flesta finns i Västeuropa
  och Norden.

 99. Sverige utgör undantaget i en värld
  av ett tiotal världsreligioner-

 100. -och tusentals trosuppfattningar.

 101. Jag vill också att pengarna ska gå
  till svensk skola och välfärd.

 102. Och jag är demokratisk socialist.

 103. Stefan Löfven ropar om skatten,
  som socialdemokrater brukar göra.

 104. Det viktigaste i samhället
  måste ju vara människan!

 105. Enligt World Values Survey är
  svensken självständig, oberoende-

 106. -och har hög tillit
  till sina medmänniskor.

 107. En av förklaringarna till det
  tros vara den svenska välfärden.

 108. I stället för att kämpa för
  överlevnad kan vi fokusera på annat-

 109. -som självförverkligande.

 110. Det svenska trygghetssystemet gäller
  för alla oavsett inkomst eller behov.

 111. Det började med folkpensionen
  i början av 1900-talet-

 112. -och utvecklades till dagens system-

 113. -med allmän sjukförsäkring
  och föräldraförsäkring.

 114. I Sverige får föräldrar ersättning-

 115. -för att vara hemma med sitt
  nyfödda barn i totalt 18 månader.

 116. I många länder finns föräldraledighet
  reglerad i lag.

 117. I de flesta av de länderna får mamman
  också ersättning under ledigheten.

 118. I USA finns det inga dagar då man får
  ersättning för föräldraledighet.

 119. Man har hört om extremfall där
  mamman är tillbaka efter 2-3 veckor.

 120. Att föda barn är som en lunchrast,
  sen är det tillbaka till jobbet.

 121. Så att, ja... Nej.

 122. Charlotte Pinelli är född i Sverige,
  men lever med sin familj i New York.

 123. Skillnaden mellan välfärdssystemen
  blev påtaglig när hon fick barn.

 124. Ska ni titta vad som finns?

 125. Att bli mamma i New York
  var känslomässigt.

 126. Regler, mammaledighet,
  "healthcare"...

 127. Allt sånt är väldigt annorlunda
  gentemot i Sverige.

 128. Jag fick 12 veckor ledigt-

 129. -men bara sju veckor var betalda,
  och bara till 70 %.

 130. Det var inte ens i närheten av
  vad man får hemma i Sverige.

 131. Ska vi sätta oss och fika?

 132. Normen i New York
  är att skaffa en baby nurse-

 133. -eller en nanny
  som är hemma med barnet.

 134. Ja, det är en "activity book".

 135. Kostnaden kan bli hur hög som helst.

 136. I mitt fall kändes det inte värt
  att ha en barnflicka.

 137. Alternativet blev
  att jag fick sluta jobba.

 138. I de flesta länder tar mamman
  det huvudsakliga ansvaret.

 139. Det handlar inte bara om föräldra-
  ledighet i samband med födseln-

 140. -utan även om
  att gå ner i deltid i arbetslivet.

 141. För individuella kvinnor innebär
  lagligt reglerad föräldraledighet-

 142. -att inte behöva välja
  mellan karriär och familj.

 143. Det innebär att fler kan vara kvar
  i arbetslivet även om man får familj.

 144. Då kan man försörja sig själv-

 145. -vilket är väldigt viktigt för
  valfriheten och friheten generellt.

 146. När det gällde att sluta jobba
  var jag splittrad.

 147. Ska jag behöva ge upp min karriär?
  Jag älskar mitt jobb.

 148. Men å andra sidan kände jag
  att jag aldrig var hemma.

 149. Jag gick hemifrån när han vaknade
  och kom hem när det var läggdags.

 150. Så man offrar det lite grann.

 151. Får jag en puss?
  Jag älskar dig! Ha det så bra!

 152. I USA bygger välfärden till största
  delen på privata försäkringar.

 153. Statligt stöd finns, men det är
  reglerat och behovsprövat.

 154. Det innebär lägre skatter, men också
  större ansvar för individen.

 155. Vi lägger nog 15-20 %
  av årsinkomsten på barnomsorg.

 156. Så det är dyrt, men det är det värt.

 157. För väldigt många är det inte
  en möjlighet man har råd med.

 158. De har ett svårt val:
  Ska de fortsätta jobba, eller sluta?

 159. Deras jobb ger inte tillräckligt med
  pengar för att täcka barnomsorgen.

 160. Vi kommer att ha
  en feministisk utrikespolitik.

 161. Kvinnor, fred och säkerhet är teman
  kommer jag att prata om och agera på.

 162. Hur anlägger man ett feministiskt
  synsätt på Syrienkriget?

 163. 2014 fick Sverige, som första land,
  en uttalat feministisk regering.

 164. Det innebär 50 % kvinnor i reger-
  ingen, en medveten utnämningspolitik-

 165. -och utrikes- och handelspolitik som
  tar hänsyn till kvinnligt perspektiv.

 166. I början kanske många lyfte
  på ögonbrynen-

 167. -och en hel del stöttes bort
  av ordet "feminism".

 168. Vi kanske tycker att det är själv-
  klart att det betyder jämställdhet.

 169. Kvinnors rättigheter går framåt.

 170. Nu har Kanada följt efter och
  har också feministisk utrikespolitik.

 171. Innehållet i politiken
  formas hela tiden-

 172. -när allt fler ansluter sig
  till det här begreppet.

 173. Sverige ligger på femte plats i
  jämställdhetsmätningar, efter Rwanda-

 174. -som har en mer jämställd arbets-
  marknad och fler kvinnor i politiken-

 175. -och Norge, som har bättre ranking
  vad gäller kvinnor och hälsa.

 176. Bäst i klassen är Island. I januari
  2018 blev landet först i världen-

 177. -med att lagstifta
  om jämställda löner.

 178. Vad gäller jämställdhet på
  arbetsmarknaden och löner-

 179. -kvalar Sverige inte ens in
  bland topp-tio.

 180. Jämfört med andra länder är svenskar
  bland de mest självständiga folken.

 181. Det gäller även landet i stort.
  Sverige har de senaste 200 åren-

 182. -haft självständigheten som led-
  stjärna och alliansfrihet som ideal.

 183. Vi har varit förskonade
  från alla de krig-

 184. -som har varit i vårt närområde
  de senaste tvåhundra åren.

 185. Den svenska alliansfriheten
  är känd i världen-

 186. -och en förklaring till att vi har
  haft fred sen början av 1800-talet.

 187. I andra världskriget valde vi inte
  sida. Inte heller under kalla kriget.

 188. Snarare satte man en heder i att vara
  en självständig, oberoende röst-

 189. -som skulle medla mellan
  supermakterna under kalla kriget-

 190. -och kanske då mildra
  spänningen som fanns.

 191. Men alliansfriheten
  omdebatteras och kritiseras-

 192. -bland annat på grund av de efter-
  gifter som gjordes för nazisterna-

 193. -eller de inofficiella allianser som
  ingåtts för att ducka för krigshot.

 194. Den svenska alliansfriheten
  har kritiserats från olika håll.

 195. Det är en väldigt omdiskuterad fråga
  huruvida Sverige ens har varit det.

 196. Sverige stärkte sin försvarsberedskap
  och inkallelser företogs i landet.

 197. Sveriges säkerhets-
  och försvarspolitik-

 198. -bygger på militär alliansfrihet.

 199. Samtidigt bygger vår säkerhets-
  och försvarspolitik på samarbete.

 200. Den militära alliansen Nato bildades
  efter andra världskriget-

 201. -för att erbjuda militärt och
  politiskt skydd till medlemsstaterna.

 202. Ända sen bildandet har
  ett svenskt medlemskap diskuterats.

 203. Sverige står fortfarande utanför,
  men räknas i dag som ett partnerland.

 204. Det ligger i vårt intresse
  att utveckla samarbetet-

 205. -efter vad regeringens
  politiska ramar tillåter.

 206. En stor del är
  att skapa förutsättningar-

 207. -för att samverka i säkerhets-
  och försvarspolitiska frågor.

 208. För att göra det måste man
  upprätthålla en dialog.

 209. Man måste informera varandra om
  hur man ser på omvärldsutvecklingen.

 210. Det handlar också om
  att få våra försvarsmakter-

 211. -att bli interoperabla med Nato.

 212. Interoperabilitet är en militär term-

 213. -som innebär
  att man ska kunna samverka militärt.

 214. Då måste man hålla sig
  till samma militära standard.

 215. Därför anpassar sig Sverige i stor
  utsträckning till Natos standard-

 216. -just för att möjliggöra
  denna samverkan.

 217. Nato är historiens
  mest framgångsrika allians.

 218. De främsta argumenten mot
  ett medlemskap i Nato-

 219. -är att Sverige har en tradition
  av alliansfrihet.

 220. Man menar att det har hållit oss
  utanför krig i över 200 år.

 221. De främsta argumenten
  för ett svenskt medlemskap-

 222. -är att Sverige redan deltar
  i olika Natoledda insatser.

 223. Vi samarbetar med Nato på olika sätt.

 224. Den militära alliansfriheten är inte
  riktigt trovärdig, menar vissa.

 225. Frågan om den svenska alliansfriheten
  och ett eventuellt Natomedlemskap-

 226. -är ständigt aktuell.
  Både kritiker och förespråkare-

 227. -är överens om att den svenska
  alliansfriheten går att ifrågasätta.

 228. ...i fint sällskap, nämligen med
  Bofors nya rörliga luftvärnskanon.

 229. Bilden av Sverige som alliansfritt-

 230. -kan enligt kritiker problematiseras
  ytterligare av svensk vapenexport.

 231. Här produceras vapen som exporteras
  till Irakkriget där många har dödats.

 232. Jag provoceras av att regeringen
  så tydligt använder-

 233. -sina relationer till Filippinerna
  för att öka svensk vapenexport.

 234. Vi ser Sverige som en nära vän
  till Saudiarabien.

 235. Man måste vara klar över att om man
  bryter ett avtal med Saudiarabien-

 236. -riskerar det att få konsekvenser
  för andra svenska företag i landet.

 237. Det tror jag är en viktig grund,
  annars skulle man leva i isolering.

 238. Nu smäller det.

 239. Sverige är en av världens största
  exportörer av försvarsmaterial-

 240. -i förhållande till BNP och capita.

 241. Ungefär 2/3 av de länder som köpte
  svenska vapen 2012-

 242. -var part i en konflikt.

 243. Under 2010-talet har svenska vapen
  använts i eller av länder-

 244. -som Burma, Saudiarabien,
  Thailand, Indien och USA.

 245. Däremot finns ett förslag om
  att demokratisk status-

 246. -ska införas som kriterium
  för svensk vapenexport.

 247. Om förslaget går igenom blir Sverige
  först i världen med demokratikrav.

 248. Väldigt generös gästfrihet.

 249. Varje år släpper Amnesty en läges-
  rapport om mänskliga rättigheter.

 250. De flesta länder får kritik.

 251. Sverige, som i jämförelse är ett
  av de tryggaste, är inget undantag.

 252. Sverige står sig väl jämfört med
  många andra länder, absolut.

 253. Vi har ett välfärdssamhälle
  som vi har byggt upp.

 254. Sen finns det även här
  allvarliga rättighetskränkningar-

 255. -som vi förstås också måste påtala.

 256. De frihetsberövade mig utan anledning
  när jag var på väg hem för att sova.

 257. Bland annat är Amnesty bekymrade
  över rapporter om polisvåld-

 258. -att minderåriga
  sitter frihetsberövade för länge-

 259. -att anmälningar om sexuellt våld
  har ökat-

 260. -och att minoriteter och deras re-
  ligiösa lokaler är mer utsatta idag.

 261. Amnesty riktade hård kritik
  mot EU-länderna-

 262. -för hanteringen
  av flyktingkrisen 2015.

 263. Det är en liknande situation jämfört
  med samma tidpunkt förra året.

 264. Då drunknade över 3 000 människor
  på Medelhavet.

 265. Sverige och världen har svårt
  att leva upp till konventionen-

 266. -om rättigheter för asylsökande. Vi
  ser i hela världen hur svårt det är-

 267. -inte minst på de tusentals
  människor som dör på Medelhavet-

 268. -i sitt försök
  att skapa ett drägligt liv.

 269. Flera månaders väntan och ovisshet
  är slut för ungefär 2 000 assyrier.

 270. De får stanna i Sverige
  och barnen kan börja gå i skolan.

 271. Sverige ska bli deras nya hemland.

 272. Man vände blicken mot Finland,
  Jugoslavien och Tjeckoslovakien.

 273. I dag pågår
  den stora invandringen i Gislaved.

 274. Det är alldeles för mycket.
  I affärerna är det mest utlänningar.

 275. Jag tycker det går för långt. De får
  ju tänka på svenskarna mer än de gör.

 276. Svenskarna tar nog inte hand
  om utlänningarna på rätt sätt.

 277. Vi liksom accepterar dem inte.

 278. Personligen har jag
  inget emot utlänningar-

 279. -men de ska hålla sig
  där de hör hemma.

 280. -Varför kom du till Sverige?
  -För att få det bättre.

 281. Det var samma längtan
  som svenskarna hade för 50-60 år sen.

 282. Att emigrera och få det bättre.

 283. Kunde bara engelska, franska,
  arabiska, armeniska och turkiska.

 284. Det hjälpte ingenting.

 285. På 1970-talet började Sverige bedriva
  en uttalad integrationspolitik.

 286. Syftet var att snabbt integrera
  de invandrande arbetarna-

 287. -främst finländare och greker-

 288. -som kom när arbetskraften
  inte räckte till.

 289. Det blev Per Ahlmarks första beslut
  som invandrarminister.

 290. Målet var att anpassa invandrarna
  till den svenska kulturen-

 291. -men kritiker menar att politiken
  var för kortsiktig-

 292. -med för stort fokus på att anpassa
  invandrarna i stället för-

 293. -att anpassa det svenska samhället
  efter de nya invånarna.

 294. Inställningen att invandraren ska an-
  passa sig till ett svenskt samhälle-

 295. -lever kvar än i dagens
  svenska integrationsdebatt.

 296. Integration handlar nu ofta om att
  anpassa sig till svenska värderingar-

 297. -till skillnad från till exempel USA,
  där amerikanskt medborgarskap-

 298. -ligger till grund
  för den nationella gemenskapen.

 299. Kultur- och värderingsundersökningar
  visar att få länder liknar Sverige.

 300. Vårt sekulariserade samhälle och
  individualistiska förhållningssätt-

 301. -till vår omgivning gör oss unika.

 302. Men det som gör Sverige unikt
  riskerar också-

 303. -att distansera oss från omvärlden
  och andra kulturer.

 304. Jag tror att vi svenskar
  inte alltid tänker på-

 305. -att vi har annorlunda värderingar
  utifrån ett globalt perspektiv.

 306. Jag tror att det kan vara svårt
  att anpassa sig-

 307. -eller att förstå svenska värderingar
  när man kommer till Sverige-

 308. -eftersom vi är rätt extrema
  utifrån hur det ser ut i världen.

 309. Och vi kanske inte är så tydliga med
  var vi står och vad vi tycker.

 310. Vissa som är födda i Sverige
  känner sig ändå inte hemma.

 311. I Ghana har vi träffat Stevie Mensah.

 312. Han kände sig inte hemma förrän han
  flyttade till föräldrarnas hemland.

 313. Jag tror att Sverige är ett land
  där invandrare har svårt att trivas.

 314. De har kommit från så olika kulturer,
  och så kommer de in i ett samhälle-

 315. -där de ska agera på ett helt
  annat sätt, annars blir de dömda.

 316. Oftast finns föreställningen
  om att invandrare snyltar.

 317. De kommer från andra länder
  och bara tar jobb, tar pengar.

 318. Och att allt är enkelt för dem,
  när de väl kommer till Sverige.

 319. Vilket absolut inte stämmer.

 320. Jag kände mig inte inkluderad
  i Sverige.

 321. Stevie flyttade till Ghana 2014.

 322. Först när han lämnat Sverige kunde
  han börja bearbeta sin uppväxt.

 323. Beslutet att flytta hade funnits
  i mitt huvud väldigt länge.

 324. När jag var i Ghana 1992, just
  den resan kändes så himla magisk.

 325. Folk var så himla tillmötesgående.

 326. Det var så himla mycket kärlek-

 327. -och så himla mycket passion
  till land och kultur-

 328. -på ett sätt som inte jag
  var van vid i Sverige.

 329. -Tillsammans är vi starka.
  -Tillsammans är vi starka.

 330. I dag bor Stevie i Ghana
  och jobbar som lärare.

 331. "...lyckas Amam klämma fram
  mellan tunga andetag."

 332. Det jag älskar med Sverige är...

 333. ...svensk husmanskost,
  svenska visor, den svenska sommaren.

 334. Men just känslan av
  att känna sig exkluderad-

 335. -i ett land som ska vara ens land
  är otroligt hemsk.

 336. Man fick höra alla skällsord,
  "neger" och "apa"-

 337. -när man satt på tunnelbanan
  och pratade i mobilen.

 338. Sen kom det nån och bara: "Men
  hur kan du prata så bra svenska?"

 339. "Jag är född och uppvuxen här."

 340. Det gör att det är svårt att
  må riktigt bra i Sverige som svart.

 341. Vi kanske tror att vi inte ställer
  så höga krav på-

 342. -att de som kommer hit
  ska få vara en del av vår gemenskap.

 343. Men det gör vi faktiskt
  utan att vara medvetna om det.

 344. Det krävs ganska mycket för att
  man ska bli accepterad i Sverige.

 345. Vissa platser i världen är kända
  för att vara kosmopolitiska platser-

 346. -med en rik mångfald, en smältdegel
  för alla olika typer av kulturer.

 347. Där är vi inte riktigt än i Sverige,
  men vi kanske är på väg dit.

 348. Men det finns många svårigheter här.

 349. Vad gör det mänskligare att skicka
  tillbaka nästa person på Arlanda?

 350. -Jag tittar in i kameran, också.
  -Perfekt.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sverige vs världen

Avsnitt 3 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder. Men det som gör Sverige unikt är också det som riskerar att distansera oss från andra kulturer. Och hur väl stämmer vår självbild egentligen? Vi reser jorden runt för att få perspektiv på frågor om bland annat religion, välfärd, jämställdhet, alliansfrihet, mänskliga rättigheter och integration.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper, Samhällskunskap > Mänskliga rättigheter, Värdegrund
Ämnesord:
Geografi, Kulturgeografi, Normer, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi, Värderingar
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Perspektiv på världen

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Hbtq

Avsnitt 1 av 6

1944 avskaffade Sverige den lag som förbjöd homosexualitet. Men ända fram till 1979 klassades det som en psykisk sjukdom. I andra länder kan lagar och fördomar mot hbtq-personer baseras på ideologi eller religion. Endast en femtedel av världens cirka 200 länder erkänner samkönade äktenskap. Homosexualitet är olagligt i drygt 70 länder, och världen över riskerar hbtq-personer förföljelse och grova kränkningar. Vi reser jorden runt för att få olika perspektiv på hbtq-personers livsvillkor.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Extremism

Avsnitt 2 av 6

Rätten att uttrycka sin åsikt är en av demokratins grundpelare. Men åsikter som dras till sin spets kan bli extrema. När blir extremism en fara för demokratin? Vad är det som gör att människor begår terrorhandlingar? Hur ska vi förhålla oss till dem som utnyttjar demokratiska rättigheter för att sprida antidemokratiska budskap? Och vad har religiös fundamentalism och höger- eller vänsterextremism gemensamt? Vi reser jorden runt för att få perspektiv på olika extrema rörelser. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Sverige vs världen

Avsnitt 3 av 6

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder. Men det som gör Sverige unikt är också det som riskerar att distansera oss från andra kulturer. Och hur väl stämmer vår självbild egentligen? Vi reser jorden runt för att få perspektiv på frågor om bland annat religion, välfärd, jämställdhet, alliansfrihet, mänskliga rättigheter och integration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Krig och konflikt

Avsnitt 4 av 6

1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Dessutom finns Genèvekonventionen om civilas rättigheter i krig. Men många länder bryter mot överenskommelserna. En sjättedel av världens barn lever i eller i närheten av väpnade konflikter, det motsvarar 357 miljoner. De allra farligaste länderna är Afghanistan, Somalia och Syrien. Vi möter Omar som bara var ett barn när han fängslades och torterades under kriget i Syrien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Jämställdhet

Avsnitt 5 av 6

Överallt i världen kämpar kvinnor för sina rättigheter. Och sedan kvinnor börjat organisera sig har jämställdhet blivit en av de viktigaste frågorna för FN. Många länder har stiftat lagar för få bort könssegregeringen och yrken som tidigare varit förbehållna män är idag tillgängliga även för kvinnor. Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på jämställdheten i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen

Påverkan

Avsnitt 6 av 6

Fejknyheter och filterbubblor är ord som många är bekanta med idag. Den information vi nås av i våra sociala medieflöden är utvald åt oss genom anonyma algoritmer. De lyfter främst fram sådant som vi redan känner till och sympatiserar med. Vi reser jorden runt för att få nya synvinklar på vad som påverkar oss, vem som ligger bakom ett budskap och vilket syfte budskapet har. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Extramaterial
Arbetsmaterial finns
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Härskarna ibland oss

Ett steg närmare

Steffi vågar vara sig själv när hen vill gå ut och ha roligt, men ibland möts man av elakheter till och med på ställen som borde kännas säkra. Har hen blivit utsatt för någon härskarteknik?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Fakta eller feeling

Hur många politiker håller vad de lovar?

Hur många av politikernas vallöften infrias egentligen? Det är lätt att säga att politiker inte håller vad de lovar men politikerna är betydligt bättre än sitt rykte. Ändå upplever väljarna att de sviker. Vad grundas vår bild av politiken på och varför känner många att politikerna sviker när forskningen bevisar motsatsen? Gäst är Barakat Bino Ghebrehawariat som driver förändringsbyrån Demokrateam och har lång erfarenhet av att arbeta med mångfald utifrån ett kommunikationsperspektiv.