Titta

UR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

UR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Om UR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Föreläsningar från Schizofrenidagen den 28 maj 2018 i Aula Medica, Solna. Arrangör: Karolinska Institutet.

Till första programmet

UR Samtiden - Schizofrenidagen 2018 : Genetiska riskfaktorer för schizofreniDela
 1. Om vi förstår generna, nätverken
  och cellerna som påverkar schizofreni-

 2. -så kan vi studera dem djupare
  och hitta nya, bättre behandlingar.

 3. Tack för den trevliga presentationen,
  och tack för att ni är här i dag.

 4. Det här är vår andra schizofrenidag
  här på Karolinska.

 5. Jag ska säga nåt som jag inte tror
  att nån har kunnat säga förut-

 6. -nämligen att vi i dag förstår mycket
  mer om schizofreni än för ett år sen.

 7. Oftast är framsteg
  inom vårt fält väldigt osäkra-

 8. -men det senaste året
  har det hänt väldigt mycket-

 9. -och jag hoppas
  kunna prata om lite av det i dag.

 10. Jag vill börja med ett tack.
  Det arbete som vi gör-

 11. -det enda sättet att jobba i dag är att
  stora forskarlag arbetar tillsammans.

 12. Det finns en sak
  som ger alla de här framstegen-

 13. -nämligen att vi har kunnat samla
  väldigt många som jobbar med det här.

 14. Ett typiskt team inom vårt fält
  består av psykiatrer, genetiker-

 15. -statistiker, folk som är väldigt bra
  på att förstå genomet på andra sätt-

 16. -och vi jobbar allt mer
  med neurologiforskare-

 17. -som på djupet förstår hjärnan och
  hjärnans celler, för att lära oss mer.

 18. Några poänger här i dag är
  att schizofreni är komplicerat-

 19. -genetiska studier är meningsfulla,
  vi gör viktiga framsteg-

 20. -och mycket av det vi gör här i Sverige
  bidrar stort till framstegen.

 21. En väldigt rolig sak är att framstegen
  gör andra forskare intresserade.

 22. Många fler forskar på schizofreni
  i dag än för fem år sen.

 23. Huvudorsaken är att det är
  ett väldigt intressant fält just nu.

 24. Lite bakgrundsinformation.
  Schizofreni definieras av-

 25. -vanföreställningar och hallucinationer
  under minst sex månader.

 26. En vanföreställning är en falsk
  föreställning som inte är hållbar.

 27. Hallucinationer är falska
  sinnesförnimmelser, oftast av röster.

 28. Det är väldigt komplicerade
  sinnesfenomen-

 29. -och det kan också handla om syn,
  känsel eller vilket sinne som helst.

 30. Dessutom vet vi att schizofreni
  påverkar människor allvarligt.

 31. Det är en av de tio
  främsta orsakerna till morbiditet-

 32. -det vill säga saker
  som påverkar människors liv negativt.

 33. Det är en
  av de främsta orsakerna i världen.

 34. I Sverige vet vi att människor med
  schizofreni lever tio till femton år-

 35. -kortare än resten av befolkningen.

 36. Det har väldigt stor inverkan.
  Det har stor inverkan på familjer-

 37. -och naturligtvis
  på dem som drabbas av schizofreni.

 38. När det gäller samhällsekonomi
  har det stor inverkan där också.

 39. För några år sen räknade vi ut
  att en familj för varje 79 i Sverige-

 40. -har direkt påverkats av schizofreni,
  att nån i familjen har sjukdomen.

 41. Det är inte ovanligt eller trivialt.

 42. Det är stort, det är viktigt
  och det slår människor väldigt hårt.

 43. Vad är det vi försöker göra?
  Jag tror att våra mål är ganska enkla.

 44. Vi skulle vilja förstå
  varför människor får schizofreni.

 45. Vad ger en risk att drabbas, och
  vad kan vi göra för att minimera det?

 46. Det är vårt första mål.
  Vårt andra mål är bättre behandlingar-

 47. -eller behandlingar som är
  mer individanpassade och precisa.

 48. Det här är antagligen
  det första vi kommer att se-

 49. -att vi får bättre behandlingar.
  Jag ska prata mer om det.

 50. Frågan är förstås hur vi gör det.
  Som jag sa handlar det om samarbete.

 51. Jag leder
  Psychiatric Genomics Consortium.

 52. Vi har 800 forskare från 40 länder
  och vi har jobbat tillsammans i tio år-

 53. -för att försöka göra framsteg med
  schizofrenins problem, och det har vi.

 54. Det har varit väldigt framgångsrikt
  tack vare att folk har samarbetat-

 55. -för att i slutändan
  hjälpa våra patienter.

 56. Dessutom har mer nyligen
  Sverige, Norge och Danmark-

 57. -skapat en grupp
  som arbetar tillsammans-

 58. -med de fantastiska data som vi har
  i Norden för att komma ännu längre.

 59. Vi kan komma längre och djupare än
  nåt annat land, och det gör vi just nu.

 60. Men det måste vara ett samarbete.

 61. Nu vill jag prata om varför vi använder
  genetik när det gäller schizofreni.

 62. Huvudtanken
  är ganska enkel att förklara.

 63. Grunden för alla nya behandlingar
  som bygger på vetenskaplig grund-

 64. -måste vara
  att vi förstår biologin bakom.

 65. Om vi förstår generna, nätverken
  och cellerna som påverkar schizofreni-

 66. -så kan vi studera dem djupare
  och hitta nya, bättre behandlingar.

 67. Forskningen har visat att det finns
  ett antal effektiva behandlingsmetoder.

 68. Alla behandlingar kan bli bättre,
  och inga botar sjukdomen.

 69. Vi måste göra mer
  för att förstå det bättre.

 70. Vi kan göra det
  genom att förstå biologin på djupet.

 71. Varje generation sen schizofreni
  först beskrevs för runt hundra år sen-

 72. -har försökt bekämpa schizofreni.

 73. Det som fungerar inom andra områden
  har inte fungerat för schizofreni.

 74. Fram tills helt nyligen.
  Genetiska data, som jag ska visa-

 75. -har gett oss
  våra första tydliga insikter-

 76. -i de biologiska och genetiska
  faktorerna bakom schizofreni.

 77. Det andra intressanta är
  att trots att det är ett svårt problem-

 78. -så är det begränsat, det vill säga-

 79. -det finns inte oändliga möjligheter,
  utan ett ganska litet antal.

 80. Det mänskliga genomet är stort,
  men med dagens teknik-

 81. -blir det allt enklare och allt
  billigare att mäta hela genomet.

 82. Å andra sidan finns det
  ungefär 20 000 gener i vårt genom.

 83. Ungefär 13 000 av dem finns i hjärnan-

 84. -och det vi vill veta är vilka
  av de 13 000 som bidrar till problemet-

 85. -som utgör grunden för schizofreni.

 86. Därför menar jag
  att genetiska studier är viktiga-

 87. -bland annat för att vi alla
  utsätts för vårt genom, vårt DNA-

 88. -från befruktningsögonblicket framåt.

 89. Det vi har är ett system
  där vi utsattes för DNA-varianterna-

 90. -innan sjukdomen bröt ut. Vi kan alltså
  inte gå tillbaka, utan bara framåt.

 91. Den här bilden
  sammanfattar några äldre data-

 92. -som låg till grund för varför vi menade
  att genetik var meningsfullt.

 93. Det är en viktig ledtråd. Redan i den
  första tvillingstudien för 70 år sen-

 94. -kunde man tydligt visa att schizofreni
  hade en genetisk aspekt.

 95. Dessutom är det viktigt att förstå
  att den genetiska basen för schizofreni-

 96. -inte är deterministisk.

 97. Vi går inte från att ha låg sannolikhet
  till att ha perfekt sannolikhet-

 98. -om en person har en genetisk variant.
  Det är inte så det ser ut.

 99. Sanningen är att de genetiska
  förändringarna är ganska subtila.

 100. De ökar risken lite grand.

 101. Även en stor effekt
  kanske ökar risken med tio procent.

 102. Det är en stor relativ förändring,
  men den absoluta förändringen är liten.

 103. En av de största varianterna kanske
  ökar risken från 1 till 1,2 procent.

 104. Relativt sett är det en stor förändring,
  men inte om man ser på det absolut.

 105. Om jag har den varianten kan min risk
  öka från 1 procent till 1,2 procent-

 106. -en relativt sett liten skillnad.

 107. En anledning till att vi började
  titta på det här var tvillingstudierna-

 108. -och familjehistorien, vi vet att
  schizofreni brukar finnas i familjen.

 109. Risken för andra familjemedlemmar
  är tio gånger högre-

 110. -om nån i familjen har schizofreni,
  men det betyder också att majoriteten-

 111. -med en familjemedlem
  med schizofreni inte får det själva.

 112. Risken kanske ökar från en
  till tio procent för nån i den familjen-

 113. -men den stora majoriteten
  kommer inte att drabbas av sjukdomen.

 114. Det bästa sättet att förstå det här
  är genom att studera enäggstvillingar.

 115. Om en tvilling har schizofreni-

 116. -är risken för den genetiskt
  identiska tvillingen 50 procent.

 117. De genetiska effekterna är relativt små,
  och de skapar ingenting själva-

 118. -men de skapar ett risktillstånd.
  Det är så man ska se det.

 119. Diagrammet visar allt man har pratat
  om som är riskfaktorer för schizofreni.

 120. Ett betyder ingen ökad risk, sen är det
  två gånger, tre gånger och så vidare.

 121. Som ni kan se är schizofreni i familjen
  den absolut största riskfaktorn.

 122. Det här är en snabb bild om genomet.

 123. Så...

 124. Våra kroppar består av celler. Det finns
  biljoner celler i kroppen och hjärnan.

 125. I varje cell
  finns en hel kopia av ditt genom.

 126. Människors genom
  består av ungefär tre miljarder baspar.

 127. Basparen utgörs av A, C, T och G,
  de olika nukleotiderna som ingår.

 128. Det finns tre miljarder sammanlagt.

 129. De är fördelade på 22 par kromosomer
  plus x- och y-kromosomerna-

 130. -så sammanlagt 23 kromosomer,
  och det här är informationskällan.

 131. Det är instruktionsboken.

 132. Det är koden för alla proteiner
  och annat material i våra celler.

 133. Allt är nedpackat i det här
  lilla, komprimerade utrymmet-

 134. -som efter miljarder år av utveckling
  har blivit väldigt effektivt.

 135. Frågan är då vilka av de här platserna
  som ökar risken för schizofreni.

 136. Återigen är det ett stort utrymme,
  men inte omöjligt stort.

 137. Vi blir bättre och bättre på att se allt
  fler detaljer. Jag återkommer till det.

 138. Det som faktiskt är nånting
  som är redo för klinisk användning-

 139. -är det faktum att ibland
  ganska stora delar av genomet-

 140. -dupliceras eller raderas.

 141. Det kan finnas tre miljoner ställen som
  vi bara får en kopia från, och inte två-

 142. -en från mamma och en från pappa.
  På tre miljoner ställen kan vi ha en.

 143. Sånt här händer väldigt sällan,
  en gång på 4 000 födslar-

 144. -men ibland kan det ge
  en ökad risk för schizofreni.

 145. Om vi skulle testa hundra personer
  med schizofreni på en klinik-

 146. -skulle vi nog hitta
  mellan tre och fem som har det här.

 147. I den allmänna befolkningen skulle det
  nog ligga på mindre än en halv procent.

 148. Man hittar sånt här ofta
  hos människor med schizofreni-

 149. -och om vi vet om det kanske vi kan
  behandla på ett annat sätt.

 150. Här har vi bara en liten bild
  av vad det är vi letar efter.

 151. Våra studier har oftast
  väldigt stora antal deltagare.

 152. Den senaste schizofrenistudien hade
  67 000 deltagare med schizofreni-

 153. -och 94 000 kontroller.
  Vi gör väldigt stora studier.

 154. Vi undersöker allas hela genom. Jag
  pratar mer om hur vi gör det en stund.

 155. Sen testar vi en efter en och jämför
  hur vanliga varje genetisk variant är-

 156. -hos människor med schizofreni
  och hos kontrollgruppen.

 157. Sen är det statistik
  och matte och datorer.

 158. Vi gör det inte bara en gång,
  som på bilden här.

 159. Här ser vi en variant som är vanligare
  hos människor med schizofreni.

 160. Vi gör det tio miljoner gånger,
  om och om igen i väldigt stor skala.

 161. Det är ett ganska standardiserat
  tillvägagångssätt.

 162. Nu ska jag prata
  lite mer specifikt om vad vi hittar.

 163. Den här bilden visar hur vi har hittat
  genetiska riskvarianter över tid.

 164. Det första fyndet var 2005.

 165. 2008 gick det upp till fem, sen sex
  och så vidare och så vidare...

 166. I en svensk artikel
  gick vi från 11 till 30-

 167. -och sen till 120 och till 145.

 168. I år, i en studie med 67 000
  människor med schizofreni-

 169. -finns det 276 olika ställen i genomet
  som är inblandade.

 170. Som ni kan se har det på tio år
  ökat väldigt mycket.

 171. Sen den här studien för fyra år sen
  har det mer än fördubblats.

 172. Här får man en känsla av
  hur snabbt vi gör framsteg nu.

 173. En sammanfattning av vad vi vet:

 174. Antalet gener som är involverade
  är många hundra, kanske runt tusen.

 175. Hur vanliga är riskvarianterna?
  De flesta är ganska vanliga.

 176. De flesta av oss har ärvt
  ett antal riskvarianter för schizofreni.

 177. Vissa är mer ovanliga.
  De brukar ha väldigt subtila effekter-

 178. -även om vissa av de ovanliga är stora.

 179. Sammantaget ger det här oss en idé
  om den genetiska arkitekturen.

 180. Det här var nåt som vi
  inte hade en aning om för tio år sen.

 181. Det var ett område där slutsatsen var
  att vi behövde mer forskning-

 182. -men nu börjar vi faktiskt förstå
  vad det är som pågår.

 183. Det här är ett diagram
  som visar vad vi har hittat.

 184. Det här är frekvensen i populationen-

 185. -som går från 1 på 10 000...
  förlåt, 1 på 100 000-

 186. -hela vägen upp till 1 på 10.
  Den stora majoriteten är här borta.

 187. Det är vanliga saker
  med ganska liten effekt.

 188. Det innebär en fördubbling
  eller tredubbling, upp till 90 gånger.

 189. Det finns ett antal
  kopienummervarianter här-

 190. -som är ganska ovanliga,
  men ganska starka.

 191. De här sakerna kan vi göra tester för
  och de kan bli viktiga för behandlingar.

 192. En intressant sak är att vi ser-

 193. -att schizofreni inte verkar handla om
  förändringar i proteiners struktur.

 194. Proteiner är uppbyggda av aminosyror,
  och vi har en halv miljon i kroppen-

 195. -och alla har olika aminosyrestruktur.

 196. Det är alltså fenylalanin,
  tyrosin, glycin och så vidare-

 197. -som är byggstenar i de här
  små maskinerna som utgör vår kropp.

 198. Schizofreni verkar inte vara
  ett tillstånd som förändrar det direkt.

 199. Schizofreni verkar vara ett tillstånd
  som förändrar regleringen av generna:

 200. Hur många det finns,
  var de finns, när de uttrycks.

 201. Det handlar mer om programmet
  för hur och var proteiner skapas-

 202. -än om förändringar i strukturen.
  Det gör problemet lite mer komplicerat.

 203. Här ser vi psykisk utvecklingsstörning,
  autism och schizofreni.

 204. Det färgade är andelen människor med
  allvarlig psykisk utvecklingsstörning-

 205. -som kan förklaras
  av en proteinförändringsvariant.

 206. Det är två tredjedelar
  för utvecklingsstörning-

 207. -kanske en fjärdedel för autism
  och en liten del för schizofreni.

 208. Det är en subtil sjukdom
  utifrån ett genetiskt perspektiv.

 209. Det gör det svårare, men det ger oss
  också större behandlingsmöjligheter.

 210. När vi tittar på alla de här generna,
  vad är det som dyker upp?

 211. Det finns några intressanta historier.

 212. Nästa talare pratar om
  ett annat perspektiv-

 213. -men vi ser att saker som har att göra
  med kalciumsignalering i hjärnan...

 214. Kalcium är en viktig signalmolekyl
  i nervsystemet-

 215. -och som klass är det många gener
  som är inblandade.

 216. En annan klass är gener som har
  att göra med synapsers funktion.

 217. Synapserna är de små gapen
  mellan nervcellerna i kroppen.

 218. Det normala är att det kommer
  en nervimpuls till kanten på en neuron-

 219. -som släpper ut kemikalier
  som går över synapsen-

 220. -och som binds på andra sidan
  så att signalen går vidare.

 221. Synapsen är nog kroppens
  mest komplicerade struktur.

 222. Runt tio procent av alla gener skapar
  ett protein som finns i synapserna.

 223. Det är oerhört komplext
  och små förändringar i synapserna-

 224. -kan leda till enorma problem,
  vilket dyker upp även hos schizofreni.

 225. Nu pratar vi om
  vad som händer i Sverige.

 226. Under fjorton år har vi arbetat
  med Svenska schizofrenistudien, S3.

 227. Arbetet påbörjades
  av Christina Hultman 2003-2004-

 228. -och vi samlade in DNA-prover från
  över 5 000 personer med schizofreni-

 229. -och över 6 000 kontrollpersoner. Det
  var den största nationella studien då.

 230. Nu finns det större studier.

 231. Det var en väldigt genomtänkt studie.

 232. Folk gav sitt medgivande,
  studien etikprövades och så vidare.

 233. Det här var väldigt viktigt-

 234. -och de studier jag nämnde tidigare,
  som gjorde nya genetiska upptäckter-

 235. -byggde till stor del
  på de här proverna.

 236. Under senare år har vi på Karolinska
  i samarbete med Christina Dalman-

 237. -börjat på nästa steg.

 238. -där målet är
  att få in ytterligare 5 000 personer-

 239. -och målet är förstås
  att få ett större urval.

 240. Vi har ungefär 2 000 människor
  just nu, men vi behöver fler.

 241. En anledning
  att ha en sån här schizofrenidag-

 242. -är att bjuda in människor
  att överväga att delta i vår studie.

 243. Vi behöver ett aktivt deltagande
  av så många människor som möjligt-

 244. -för att få mer och mer kunskap.

 245. Hur kan vi förbättra behandlingen
  av människor med schizofreni just nu?

 246. Det är möjligt att just nu
  göra ett test som är ganska enkelt-

 247. -och ganska billigt för att söka
  efter de här stora förändringarna-

 248. -i antalet kopior av delar av genomet.

 249. Vi vet att ungefär tre procent
  av alla med schizofreni har det.

 250. Om vi ser på människor som
  vanliga behandlingar inte fungerar för-

 251. -så ökar den andelen
  åtminstone trefaldigt.

 252. Så runt tio till tolv procent av dem
  som inte svarar på behandlingar-

 253. -har antagligen också det här. Det är
  viktigt, för om vi vet vem som har det-

 254. -så kan vi skapa andra behandlingar-

 255. -och använda andra och tredje linjens
  behandlingar tidigare-

 256. -för att förbättra människors liv
  och hjälpa dem bättre.

 257. Dessutom ger många
  av de här kopienummervarianterna-

 258. -även andra fysiska problem,
  som hjärtsjukdomar-

 259. -tarmproblem
  eller problem med immunsystemet.

 260. Så för att ta hand om människor
  med schizofreni som har det här-

 261. -måste vi tänka ordentligt
  på vad som händer-

 262. -och på vilken annan medicinsk hjälp
  som kan komma att behövas.

 263. Nyligen hittade vi en person
  som hade det här sen födseln-

 264. -och som även hade odiagnostiserade
  och obehandlade fysiska problem-

 265. -och det hade säkert gjort stor skillnad
  att veta om det här.

 266. Vi har kunskap och vetenskapligt stöd
  nog att kunna göra det redan nu.

 267. Vi kan prata kort
  om vad vi kan göra framöver.

 268. Tanken bakom det internationella
  samarbetet är att hitta görbara saker-

 269. -sånt som gör skillnad
  kliniskt och behandlingsmässigt.

 270. Det är ett möte i Köpenhamn
  i dag och i morgon-

 271. -där folk från mitt konsortium träffar
  dem som skapar nya läkemedel-

 272. -för att prata om hur den kunskap
  vi får om genetiken kan användas bäst.

 273. Vi har effektiva läkemedel
  mot schizofreni-

 274. -men ingen skulle säga
  att vi inte behöver bättre läkemedel.

 275. Jag arbetar själv
  halvtid här och halvtid i USA.

 276. Jag har labb på båda ställena
  och många olika projekt.

 277. Allt handlar om att hitta bättre
  behandlingar för dem med schizofreni.

 278. Här ser vi några av de tekniker
  som vi använder.

 279. Det här är ungefär lika stort
  som ett mikroskopglas.

 280. Det är detta vi använder för att
  söka efter kopienummervarianter.

 281. Kostnaden om man använder det
  i forskningssyfte är runt 30-35 euro.

 282. Det är relativt enkelt. Den första
  vi provade kostade över tusen euro.

 283. Det har blivit mycket billigare,
  och kan göras effektivt i stor mängd.

 284. Det här är...
  Hoppsan, jag gick för långt.

 285. Den här maskinen används
  för att återsekvensera ett genom.

 286. Vi kan gå tillbaka och pussla ihop
  en persons alla tre miljarder baspar.

 287. Just nu kostar det runt tusen dollar.

 288. För femton år sen kostade det
  runt femton miljoner dollar.

 289. Kostnaden har gått ner,
  och såna här tester görs kliniskt-

 290. -för människor
  med ovanliga monogena avvikelser.

 291. Det här är nåt helt nytt,
  det är en DNA-sekvenserare-

 292. -som kopplas in i en dators USB-port.

 293. Den fungerar inte jättebra än,
  men det är en cool bild.

 294. Med den här generationens teknik
  blir det ännu snabbare och billigare.

 295. Vi samarbetar också med neurologer
  som gör ganska coola saker.

 296. En kollega i Amsterdam
  har ett par coola maskiner-

 297. -där de kan odla neuroner
  och titta på dem direkt-

 298. -och se vad som förändras
  i hjärncellerna-

 299. -om vi förändrar nåt
  eller tillför nåt läkemedel eller så.

 300. Den här tekniken, med avancerad
  automatisk mikroskopering-

 301. -gör att vi kan göra experiment i en
  takt som var otänkbar för 20 år sen.

 302. En annan kollega
  odlar nervceller i såna här små öar.

 303. Om vi förstorar det ser vi en nervcell.
  Där är cellkärnan och där är axonerna.

 304. Den är gjort så
  att den skapar synapser med sig själv.

 305. Det här är en förstoring av synapsen,
  kontaktpunkten mellan cellerna.

 306. Min kollega kan då föra in
  väldigt små mätinstrument precis där-

 307. -och göra detaljerade mätningar
  av hur bra en specifik synaps fungerar.

 308. Vi kan göra det här genom att
  förändra en standardcell på olika sätt-

 309. -men vi kan också skapa neuroner
  från människor med schizofreni-

 310. -och studera deras nervceller
  i väldigt stor detalj.

 311. Så jag tror att...

 312. Det är svårt att förutspå framtiden.

 313. När folk förutspår framtiden
  får de ofta mer fel än rätt.

 314. Trots det menar jag att vi äntligen har
  en tillräcklig verktygslåda-

 315. -för att förstå genomet och att vi är
  på väg in i en guldålder inom vårt fält.

 316. Väldigt många
  olika tekniker och idéer möts just nu-

 317. -och vi kan göra allt mer med genetik.

 318. Jag har inte nämnt det,
  men vi gör också väldigt stora studier-

 319. -för att förstå den normala hjärnans
  funktion med hög upplösning.

 320. En grupp skickade femton artiklar
  till Science för några veckor sen-

 321. -och det händer väldigt mycket just nu.

 322. En stor del av det vi gör är att sätta
  samman genetiken och biologin-

 323. -och kombinationen av de två
  gör en väldigt stor skillnad.

 324. Som jag sa i början så vet vi mer
  om schizofreni nu än för ett år sen.

 325. Det är otroligt att kunna säga det. Vi
  kommer att förstå allt mer om biologin-

 326. -och den kunskapen kommer att ge
  bättre behandlingar och tester-

 327. -och då kan vi komma tillbaka till den
  fråga som jag ställde mig för 25 år sen:

 328. Hur kan jag utnyttja alla verktyg
  för att hjälpa just den här patienten?

 329. Jag är mycket glad över alla framsteg
  och jag vill tacka er för att ni kom.

 330. Översättning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Genetiska riskfaktorer för schizofreni

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Schizofreniforskningen går snabbt framåt och svensk forskning spelar en avgörande roll. Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik, kartlägger de hundratals gener som är involverade i sjukdomen. Inspelat den 28 maj 2018 i Aula Medica, Solna. Arrangör: Karolinska Institutet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Psykologi och filosofi > Psykologi
Ämnesord:
Forskningsprojekt, Psykiatri, Psykiatriska syndrom, Psykiska sjukdomar, Psykotiska syndrom, Schizofreni
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Genetiska riskfaktorer för schizofreni

Schizofreniforskningen går snabbt framåt och svensk forskning spelar en avgörande roll. Patrick Sullivan, professor i psykiatrisk genetik, kartlägger de hundratals gener som är involverade i sjukdomen. Inspelat den 28 maj 2018 i Aula Medica, Solna. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Schizofreni och hjärnans byggstenar

För att lösa gåtan kring schizofreni behöver vi djupa kunskaper i hur hjärnan är uppbyggd. Forskaren Jens Hjerling-Leffler berättar om genombrott i grundforskningen som kan förklara varför viss genetisk variation ger ökad risk för schizofreni. Inspelat den 28 maj 2018 i Aula Medica, Solna. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Min bror och jag

Åsa Konradsson Geuken berättar om när hon för första gången såg sin storebror i psykos. Hon blev chockad och det tog många år att acceptera att han drabbats av schizofreni. Inspelat i Aula Medica, Solna den 28 maj 2018. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Bra vård och stöd vid schizofreni

Det är svårt att hitta bra och begriplig information om vård och stöd vid psykossjukdom. Louise Kimby leder projektet Uppdrag hälsa på Stockholms Kommuner och Landsting. Där arbetar man med ett vård- och insatsprogram som har till uppgift att skräddarsy kunskap för olika mottagare. Inspelat på Aula Medica, Solna den 28 maj 2018. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Schizofrenidagen 2018

Vid vansinnets rand

Pebbles Karlsson Ambrose har diagnosen schizoaffektivt syndrom. Sinnena är klarvakna och alla intryck går rakt in samtidigt. Hon berättar öppenhjärtigt om sin sjukdom och sina upplevelser. Och även om den hjälp hon har fått från olika håll. Inspelat på Aula Medica, Solna den 28 maj 2018. Arrangör: Karolinska Institutet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sällsynt idag och imorgon

Dyrbara patienter

Kommer vi i framtiden att ha råd att hjälpa alla patienter med sällsynta sjukdomar på ett bra sätt? Panelsamtal om likabehandlingsprincipen och vårdens prioriteringar. Medverkande: Lars Sandman, etikprofessor, Karin Båtelson, vice ordförande Läkarförbundet och Anna-Lena Sörensson, vice ordförande i Socialutskottet. Moderator: Hans Winberg. Inspelat på Rival, Stockholm, den 1 mars 2016. Arrangör: Riksförbundet Sällsynta diagnoser.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Varför gör vi som vi gör?

Är människan som djuren eller har vår sexualitet formats av våra kulturella och religiösa föreställningar? Zooekologerna Erik Svensson och Jessica Abbott menar att det i princip är samma belöningssystem och samma gener som styr sexualiteten hos såväl bananflugor som människor.