Titta

UR Samtiden - Hållbar design 2018

UR Samtiden - Hållbar design 2018

Om UR Samtiden - Hållbar design 2018

En heldagskonferens om hur innovativ design och hållbara lösningar kan förändra samhället och bidra till nya affärsmöjligheter. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA Konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Till första programmet

UR Samtiden - Hållbar design 2018 : Flyttkarusellens enorma slöseriDela
 1. Vi har stora mängder där-

 2. -och det är högkvalitativa produkter
  som går till avfallshantering–

 3. -fast de kunde fortsätta
  att användas.

 4. Carina Loh Lindholm
  från IVL - Svenska miljöinstitutet.

 5. IVL är ett miljöforskningsinstitut
  som arbetar med tillämpad forskning-

 6. -inom miljö- och hållbarhetsområdet.

 7. Jag ska berätta varför och hur
  vi jobbar med cirkulärt byggande.

 8. Fokus är på kontor
  och återanvändning-

 9. -och hur vi kan använda
  produkter längre.

 10. Man kan fråga sig
  hur nära vi är cirkulärt byggande.

 11. Pilen visar ett linjärt flöde.

 12. Vi har råvaruuttag, vi bygger
  produkter, vi använder dem-

 13. -och så går de till avfallshantering.

 14. En stor del av klimatbelastningen
  sker vid råvaruuttaget.

 15. Här finns stor klimatnytta att spara
  om vi optimerar det steget.

 16. Det gäller
  att vi använder rätt råvaror-

 17. -så att det vi använder i den
  cirkulära ekonomin är förnybart.

 18. Gärna återvunnet eller återanvänt.

 19. Om vi tittar på hur det ser ut i dag
  har vi ett exempel från Vasakronan-

 20. -där de har studerat materialet
  från bygget av ett kontorshus.

 21. Man behövde ett ton material
  per producerad kvadratmeter.

 22. Materialet bestod till största delen
  av icke-förnybart material.

 23. 98 procent var ändliga resurser.

 24. Återvunnet material
  var mindre än 8 procent.

 25. Vi är ganska långt
  från cirkulärt byggande.

 26. Den största delen i de mängderna
  är förstås stomme.

 27. Vi har inte siffror för interiör, men
  vi är långt från cirkulärt byggande.

 28. Sen bör vi använda produkterna
  under så lång tid som möjligt.

 29. Vi måste även använda
  mindre material, inte bara rätt.

 30. Vi måste optimera totalanvändandet,
  t.ex. använda produkter längre.

 31. Vi hörde här att vi har
  korta omloppstider på produkter.

 32. Om vi fokuserar på produkter
  för kontorslokaler-

 33. -löper många hyresavtal på 3-5 år,
  så många hyresgäster sitter kvar.

 34. Men mycket material
  sitter inte kvar i lokalerna-

 35. -under den tid
  de är designade för att hålla.

 36. Det genererar stora avfallsmängder.

 37. I den cirkulära ekonomin vill vi
  att allt tas om hand som resurs-

 38. -men bygg och rivning genererar
  den näst största avfallsströmmen.

 39. Näst efter grussektorn
  är det den största avfallsströmmen.

 40. Grotta inte ner er i statistiken,
  men det är stora mängder.

 41. 9 miljoner ton per år. Det kommer
  nya siffror om nån vecka.

 42. Det kommer inte
  att vara lägre siffror.

 43. Vi ser att den största...

 44. Här är avfallet som kommer in
  och så har vi avfallshantering.

 45. Materialåtervinning
  är det mest högkvalitativa.

 46. Andra former räknas också
  som återvinning.

 47. Täckning till deponier och fyllnads-
  material i anläggningsprojekt.

 48. Där har vi de största mängderna
  lågvärdig återvinning.

 49. Det finns lite att jobba på
  för att nå mer cirkulärt byggande.

 50. Vi har inte statistik för hög-
  kvalitativa interiöra byggprodukter.

 51. Möbler är inte ens med i statistiken-

 52. -men vi har stora mängder där.

 53. Det är högkvalitativa produkter
  som går till avfallshantering-

 54. -fast de kunde ha använts.

 55. Vi vill komma högre upp
  i avfallshierarkin.

 56. Hierarkin finns utpekad i avfalls-
  direktivet. Så här ska vi jobba.

 57. Vi ska minska avfallsmängderna
  och jobba med återanvändning-

 58. -innan vi går vidare
  till återvinning.

 59. Om man översätter
  det här till kontor-

 60. -behöver vi jobba med design
  och montagemetoder-

 61. -så att det är förberett
  för demontering och remontering.

 62. Vi behöver underhålla,
  reparera, rekonditionera-

 63. -och återanvända -
  köpa begagnat och lämna vidare.

 64. Vi är inte där,
  så vi jobbar i projekt.

 65. Tillämpad forskning stöttar
  utvecklingen mot cirkulärt byggande.

 66. Vi jobbar med
  lokalanpassningsprocessen i sig.

 67. Vilka nya arbetsmetoder
  och stödverktyg behövs?

 68. Hur ska vi samverka?

 69. Olika aktörers affärsmodeller
  som stärker cirkulära flöden.

 70. Vi behöver högre förtroende
  för återanvända produkter.

 71. Man behöver kunna förutse
  skick och produktionskrav.

 72. Branschgemensamma
  kvalitetskriterier utvecklas.

 73. Det behövs även större kunskap
  om möjligheter med återanvändning.

 74. Referensprojekt måste utvärderas,
  men vi behöver även statistik.

 75. Vad är det för flöden? Vilken
  samhällsnytta ser vi i större skala?

 76. Det är svårt med marknaden
  när vi tittar på fasta byggprodukter.

 77. Med innertak, dörrpartier
  och den typen av produkter-

 78. -är det svårt att hitta
  begagnade produkter i stor skala-

 79. -och svårt att hitta återförsäljare
  om man har högkvalitativt material.

 80. Marknaden behöver utvecklas.

 81. På möbelsidan har man kommit längre.

 82. Jag ska nämna tre projekt
  som vi jobbar med nu.

 83. "Cirkulära inredningar: potential och
  lösningar för ökad återanvändning"-

 84. -förväntar vi oss resultat från
  i augusti.

 85. Vi kommer bland annat att få-

 86. -en uppskalning
  av vilka mängder det handlar om-

 87. -och vilken miljönytta vi ser-

 88. -om vi börjar återanvända
  den högkvalitativa fraktionen.

 89. Vi har projektet "Cirkulära
  produktflöden i byggsektorn"-

 90. -"återbruk av byggmaterial
  i industriell skala".

 91. Här jobbar vi
  med praktiska fallstudier-

 92. -så att vi får kunskap om metoder-

 93. -och de här referensprojekten
  som vi gärna vill se.

 94. Vi utvecklar även stödverktyg,
  t.ex. inventeringsverktyg-

 95. -för att inventera
  och värdera material-

 96. -men också en plats för att sprida
  kunskap och ha en samlad marknad.

 97. Vi har använt våra egna lokaler
  på IVL som fallstudie.

 98. Vi behövde renovera
  våra lokaler i Stockholm-

 99. -men har färdigställda lokaler
  i Göteborg.

 100. Vi har återbrukat både möbler
  och fast kontorsinredning.

 101. Vi passade på att leva som vi lär,
  vilket vi tyckte var viktigt.

 102. Om man vill läsa mer om projekten
  och hitta exempel på återbruk-

 103. -kan man göra det på webbplatsen
  Centrum för cirkulärt byggande.

 104. Det här är en del av resultaten
  från ett av projekten jag nämnde.

 105. Den här sidan utvecklas-

 106. -i ett projekt med elva partner.

 107. Men vi vill vara en samverkansplats
  för hela branschen.

 108. Gå in och titta på sidan
  och ge oss input.

 109. Vad behöver ni i omställningen
  till cirkulärt byggande?

 110. Tack så mycket.

 111. Textning: Niclas Balinder
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Flyttkarusellens enorma slöseri

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi är långt ifrån cirkulärt byggande i dag. Ett aktuellt exempel visar att det krävdes ett ton material per kvadratmeter att bygga ett kontorshus och mindre än åtta procent av materialet var återvunnet. Bygg och rivning genererar i dag den näst största avfallsströmmen i Sverige, berättar Carina Loh Lindholm, projektledare vid IVL Svenska miljöinstitutet. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Ämnen:
Miljö > Hållbar utveckling
Ämnesord:
Byggnadsteknik, Hållbar design, Teknik, Teknisk hygien, Återvinning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hållbar design 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Hållbar design för en bättre värld

Dagens designer har möjlighet att hjälpa människor till en hållbar livsstil genom att få dem att känna delaktighet och veta att deras val verkligen gör skillnad. En föreläsning med Katarina Walter, vd på tjänstedesignbyrån Antrop. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Flyttkarusellens enorma slöseri

Vi är långt ifrån cirkulärt byggande i dag. Ett aktuellt exempel visar att det krävdes ett ton material per kvadratmeter att bygga ett kontorshus och mindre än åtta procent av materialet var återvunnet. Bygg och rivning genererar i dag den näst största avfallsströmmen i Sverige, berättar Carina Loh Lindholm, projektledare vid IVL Svenska miljöinstitutet. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Flyttbara väggar i flexibla kontor

Peder Welander är ansvarig för cirkulär design på byggföretaget Moelven. Han berättar hur han arbetar för att integrera en cirkulär ekonomi i företaget. Det är viktigt att börja med hyresgästen och inte komma in för sent i processen. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Framtidens hållbara kontorsmiljöer

Ett samtal om både hinder och möjligheter att skapa kontor som bygger på återbruk, reparationer och lång livslängd. Företrädare för byggbolag, fastighetsbolag, arkitekter och möbeltillverkare diskuterar utmaningarna i att tillgodose kundernas behov samtidigt som man inte förbrukar resurser i onödan. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Finskt perspektiv på cirkulär ekonomi

I Finland har man arbetat med att skapa en nationell plan för cirkulär ekonomi. Kari Herlevi från den finska innovationsfonden Sitra berättar om hur de arbetar med cirkulär ekonomi inom flera områden, bland annat utbildning, industri, livsmedel och transporter. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Globalt perspektiv på cirkulär ekonomi

Vi måste beskatta bruket av naturen, det tycker Anders Wijkman som är ordförande för EU:s klimatinitiativ Climate-Kic. I dag stiger efterfrågan på råmaterial snabbare än tillväxten inom ekonomin, vilket innebär att vi befinner oss långt ifrån en cirkulär ekonomi. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Tänk cirkulärt och hållbart

Sex experter inom design och återvinning visar upp sina värsta exempel på design som leder till avfall och resursslöseri. De bjuder också på sina bästa exempel på design som bygger på ett resurssnålt cirkulärt tänkande. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Cirkulära lösningar i Nederländerna

Här presenteras två exempel på hur nederländska företag arbetar för att minimera resursanvändning, prioritera återvinning och minska svinn. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Design som förändrar vårt beteende

Vi fattar åttio procent av våra beslut automatiskt och utifrån känslor. Det kan vara ett effektivt och snabbt sätt men leder ibland till att vi går in i tankefällor. Det berättar Kajsa Lindström, tjänstedesigner. Hon arbetar med att underlätta val som är bra för individen och planeten. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Naturens smarta lösningar

När designer söker svar på hur saker bör konstrueras för att vara så effektiva och resurssnåla som möjligt kanske svaren redan finns i naturen. Designern Karolina Nätterlund ger en inblick i det som kallas biomimicry - att härma naturens mest smidiga och eleganta lösningar. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar design 2018

Materialutveckling i framkant

Allt vi kan göra av olja kan vi också göra av skog. Fredric B Rosén, chef vid forskningsinstitutet Rise, talar om möjligheten att ställa om till en cirkulär bioekonomi. Inspelat den 31 maj 2018 på IVA konferenscenter i Stockholm. Arrangör: Aktuell hållbarhet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & miljö

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framsteg inom forskning 2015

Under Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens årliga högtidssammankomst 2015 presenteras en rad intressanta och aktuella framsteg inom forskningen. Björn O Nilsson, vd IVA, berättar och samtalar med Johan Rockström, professor i miljövetenskap. Inspelat den 23 oktober 2015 på Konserthuset i Stockholm. Arrangör: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Klimatforum 2016

Konkreta lösningar för lokalt klimatarbete

Statssekreterare Yvonne Ruwaida (MP) berättar vilka investeringar regeringen gjort för klimatet och vilka miljöskatter som införts. Dessutom diskuteras allt från köttmoms och cirkulär ekonomi till styrmedel för kollektivtrafik. Medverkande: Yvonne Ruwaida (MP), Lena Erixon, generaldirektör Trafikverket, Karin Thomasson, ordförande Klimatkommunerna, och Hans Wrådhe, samordnare Naturvårdsverket. Inspelat på Münchenbryggeriet i Stockholm den 10 februari 2016. Arrangör: Naturvårdsverket.