Titta

UR Samtiden - Det digitala samhället och demokratin

UR Samtiden - Det digitala samhället och demokratin : Det digitala samhället och demokratinDela
 1. Jag säger inte att nästa kvartssekel
  blir mänsklighetens värsta nånsin-

 2. -men det lär bli en aning stökigare.

 3. Vad ska vi då syssla med
  under den kommande timmen?

 4. Jag ska gå igenom det, men
  vänta er inte en stereotypisk debatt.

 5. Det blir inte att somliga är för en sak
  och andra emot.

 6. Vi ska försöka ha
  en akademisk talkshow-

 7. -och prata om det här,
  som vi brinner så mycket för.

 8. Till vår hjälp har vi
  en lysande panel.

 9. Jag ska presentera dem.
  Närmast mig har vi Marina Svensson-

 10. -från Lunds universitet, professor
  i det moderna Kinas samhälle.

 11. En varm applåd för Marina Svensson.

 12. Hedersdoktor i Lund, Lawrence Lessig.

 13. Jag vet att han också är
  juridikprofessor vid Harvard och sånt-

 14. -men här är han hedersdoktor.
  Vi lägger beslag på honom.

 15. Sen har vi Amelia Andersdotter,
  en före detta student härifrån.

 16. Hon har varit ledamot
  i EU-parlamentet för Piratpartiet-

 17. -och är i dag en namnkunnig aktivist
  kring Internetfrågor.

 18. Amelia Andersdotter, välkommen.

 19. Och så Sveriges före detta stats-
  och utrikesminister, Carl Bildt.

 20. Varmt välkommen.

 21. Jag hoppas att ni också älskar omöjliga
  frågor, för vi har sannerligen en:

 22. Kommer digitaliseringen
  förstöra demokratin eller inte?

 23. Vi är förstås inte ute efter
  ett ja eller nej.

 24. Vi ska nysta i det
  på ett par olika sätt-

 25. -för att se om vi kan komma nånstans.

 26. Jag ska börja här:

 27. Många data bestyrker påståendet
  att världen håller på att bli bättre.

 28. Det blir en bättre värld. Ändå tycks
  politiska motsättningar hårdna.

 29. Spelar den digitala revolutionen en roll
  i denna perceptuella förvrängning?

 30. Vem som helst får börja.

 31. Jag skulle inte kalla det för
  en perceptuell förvrängning.

 32. Världen blir bättre-

 33. -på grund av den vetenskapliga
  och tekniska utvecklingen.

 34. Vi kommer varandra närmare
  i ett antal avseenden.

 35. Men samtidigt, av separata skäl,
  går vi in i en något stökigare period.

 36. Jag hävdar ibland att de av oss
  som sitter här har blivit bortskämda.

 37. Vi har haft turen
  att leva under två perioder-

 38. -som på olika sätt har varit extremt
  lyckosamma ur historiskt perspektiv.

 39. Det senaste kvartsseklet är antagligen
  mänsklighetens bästa nånsin.

 40. Jag säger inte att nästa kvartssekel
  blir det sämsta - det hoppas jag inte -

 41. -men det lär bli en aning stökigare.

 42. Vi har återvänt till det normala
  i fråga om den globala utvecklingen.

 43. Så färre enbart harmoniska,
  positiva tendenser-

 44. -och fler moln på horisonten-

 45. -men vi har möjligheten att fortsätta
  bygga en ännu bättre värld.

 46. Den största uppfinningen
  de senaste 25 åren-

 47. -är att alla har tillgång till nätet.

 48. Finns det en koppling
  mellan dessa två?

 49. Ja, men det är även mycket annat.

 50. Jag skulle hävda,
  utan att vara särskilt politisk...

 51. Nu går jag emot
  den gängse uppfattningen-

 52. -men det som vi har sett sen 1945...

 53. Innan dess hade vi
  den industriella revolutionen-

 54. -och sen 1945 har vi byggt
  en liberal världsordning.

 55. Det senast kvartsseklet-

 56. -har denna världsordning
  breddats och fördjupats.

 57. Allt för med sig problem,
  men det har skänkt välstånd-

 58. -till allt fler människor
  runtom i världen.

 59. Vetenskap, teknik och information
  har gjort det möjligt-

 60. -att utplåna sjukdomar och allt möjligt.

 61. Till och med om vi tittar på det
  som jag har sysslat med, krig och fred-

 62. -har antalet människor
  som dör i krig lägre i dag-

 63. -än vad de varit i historisk tid.

 64. Sen är vi mer välinformerade,
  så vi vet vad som händer i Aleppo.

 65. Jag tvivlar på att tidigare generationer
  ens visste var Aleppo låg.

 66. Så perspektiven är annorlunda,
  men om man ser till objektiva fakta-

 67. -då erkänner jag mig tillhöra
  optimisterna.

 68. Bra. För Lawrence Lessig
  sa under sitt föredrag i morse-

 69. -att han inte är överdrivet hoppfullhet.
  Publiken instämmer nog.

 70. Har du blivit pessimistisk på sistone?

 71. Kan du utveckla lite
  varför du inte är så hoppfull just nu?

 72. Under det mesta av tiden då
  jag har skrivit och tänkt på Internet-

 73. -har jag talat om
  dess otroliga fördelar.

 74. Jag anser att en del av de bästa saker
  som har hänt de senaste 20 åren-

 75. -har med nätet att göra.

 76. Men jag tror alltmer även
  att en del av de värsta sakerna har det.

 77. Du har en väldigt optimistisk
  och glad bild av världen.

 78. Jag kommer från USA.

 79. Och det är svårt att vara glad
  och optimistisk i det sammanhanget.

 80. Vår regering innebär ett misslyckande.

 81. Det är svårt att inte se
  uppgången av Donald Trump-

 82. -som kopplad till upplösningen
  och transformeringarna-

 83. -som nätet har orsakat.
  Jag vill inte stänga ner Internet-

 84. -men vi måste förstå både det goda
  och det dåliga som det medför.

 85. Amelia, jag är nyfiken på din åsikt.

 86. Vi tycks leva i tid då människor
  misstror de stora institutionerna-

 87. -och är besvikna på dem.

 88. Men när vi pratade tidigare sa du
  att det inte finns nån sanning-

 89. -i påståendet att EU-parlamentet
  inte ser till våra intressen.

 90. Du har sett EU-parlamentet inifrån
  och även jobbat med annat i Bryssel.

 91. Hur upplever du tillståndet
  för demokratin i de här frågorna?

 92. Är det en sund situation eller inte?

 93. Jag tror inte att Internet
  och webben nödvändigtvis löser-

 94. -det grundläggande problemet
  för människan:

 95. Hur kan vi leva tillsammans
  i stora antal utan att slakta varandra?

 96. Webben kan vara verktyg
  för att utforska sätt att göra det på-

 97. -men de löser inte problemet.

 98. EU är en sorts institution
  där nationer kan samlas-

 99. -och prata
  om hur de ska lösa sina problem.

 100. Men svårigheten att bygga upp
  tillit för en så stor institution-

 101. -vilket inte bara har att göra med
  den aktuella frågan om Internet-

 102. -är att det är svårt för
  en enskild medborgare i Sverige-

 103. -att förstå hur
  ett beslut i Bryssel kom till-

 104. -på grund av väljarnas preferenser
  i Tyskland eller Italien.

 105. EU-maskineriet blir komplext
  eftersom beslut tas-

 106. -utifrån preferenser hos grupper som
  vi tidigare haft mindre att göra med.

 107. Webben kan bli en mekanism för att
  lära sig relatera till andra grupper-

 108. -men jag ser att vi inte är där än.

 109. Vi använder inte webben som
  en paneuropeisk plattform för detta.

 110. Ibland hävdar jag att Internet är
  samhället och samhället är Internet.

 111. Det finns ingen mening med
  att separera begreppen längre.

 112. I början sa vi att i samhället
  gör vi si och på nätet gör vi så.

 113. Har det blivit
  en meningslös uppdelning?

 114. Det har kommit olika teorier om
  vad webben innebär för befolkningar.

 115. Man diskuterad om nätet skulle
  ersätta geografiska identiteter-

 116. -med biografiska identiteter.
  Det var för fem-sex år sen.

 117. Delvis är det sant att vi har fler
  geografiska gemenskaper nu.

 118. "Star Trek"-fans i hela Europa samlas
  och åker till Sydkorea eller nåt.

 119. Men när det gäller diskussioner
  om politik eller hur samhället styrs-

 120. -pågår åtminstone i Europa fortfarande
  i hög grad nationell nivå.

 121. Det här är Europa och hittills
  har vi pratat om västvärlden-

 122. -eller
  den någorlunda demokratiska världen.

 123. Marina, du är expert på Kina.

 124. Där gäller helt andra regler
  redan från början.

 125. Det flesta av oss vet väldigt lite-

 126. -om det som pågår inom politiken
  eller i vardagslivet i Kina.

 127. Hur ser det ut för nätet som ett verktyg
  för demokratisering just nu-

 128. -i världens största land?

 129. Först bör man minnas att Sverige
  och USA är väldigt uppkopplade

 130. -men i världen i allmänhet är det
  färre än hälften som är uppkopplade.

 131. I Kina är det 53 procent
  som har tillgång till nätet.

 132. Det är fortfarande
  en liten del av befolkningen.

 133. Och om vi talar om
  att det digitala förstör demokratin:

 134. I Kina finns ingen demokrati
  till att börja med.

 135. Frågan är om nätet hjälper till
  att demokratisera Kina.

 136. Det trodde folk nog för några år sen
  men inte nu längre.

 137. I stället ser vi att Kinas kommunistiska
  parti använder digital teknik-

 138. -för att stärka sin makt och kontroll
  över samhället.

 139. Så digital aktivism
  är på nedgång i Kina-

 140. -jämfört med för fyra, fem år sen.

 141. Så problemet
  är vi ser det alltför idealistiskt-

 142. -när det faktiskt bara är
  en motor för att umgås och shoppa.

 143. Det är många olika saker,
  både i väst och i Kina.

 144. Kineser är inte annorlunda än folk här.

 145. Det som folk gör mest är shoppar,
  chattar med vänner-

 146. -tittar på roliga klipp och så vidare.

 147. Men det finns även
  människorättsadvokater och andra-

 148. -som försöker använda nätet
  för att diskutera politiska frågor.

 149. Men de är en liten minoritet,
  och de är extremt övervakade-

 150. -och faktiskt förföljda
  under president Xi Jinping.

 151. Ja, Kina är ett intressant exempel.

 152. Den kinesiska regimen har gått har
  gjort utomordentliga ansträngningar-

 153. -för att kontrollera nätet,
  begränsa tillgången till information-

 154. -och se till att folk inte sprider
  "rykten", alltså information.

 155. Ibland blockerar de hela provinser
  från tillgång till nätet-

 156. -även om det ekonomiska priset
  för detta är tämligen stort.

 157. Man kan tolka det på två sätt.

 158. Man kan säga att nätet gör det möjligt
  för en auktoritär regim att kontrollera-

 159. -men även tolka det som jag:

 160. De auktoritära regimerna är livrädda
  för den här kraften.

 161. De investerar enorma resurser
  för att försöka kontrollera nåt-

 162. -som de i slutändan, även om det inte
  är avgjort, lär få svårt att tygla.

 163. Det finns sätt, även om det
  bara är för en minoritet i Kina-

 164. -att skaffa sig tillgång ändå.

 165. Unga människor
  har oerhört uppfinningsrika sätt-

 166. -att kringgå även de mest sofistikerade
  kontrollmekanismer.

 167. Det gäller kanske Kina
  i högre grad än andra ställen-

 168. -men det gäller nog
  även alla andra ställen.

 169. Men det här med att regeringen
  gör stora ansträngningar-

 170. -för att kontrollera
  och utnyttja det här-

 171. -stämmer inte det även i USA?
  Vad är skillnaden?

 172. Det stämmer att USA
  har utvecklat och satt i bruk-

 173. -stor infrastruktur för övervakning.

 174. Jag delar hoppet om-

 175. -att dessa hackerkids ska hitta sätt
  att kringgå nätets infrastruktur.

 176. Men nätets infrastruktur
  är inte bestämd.

 177. Den utvecklas, delvis av aktörer som
  vill kontrollera den, särskilt i Kina.

 178. De har gjort ett sofistikerat arbete
  med att bygga om ledningarna...

 179. -Hårdvara, alltså? Servrar...
  -Ja, allt.

 180. Man måste vara väldigt modig
  eller dum i den kontexten-

 181. -för att utforska
  sätt att kringgå regeringen.

 182. I USA känner jag människor
  som sysslar med arbete-

 183. -som de måste hålla
  hemligt för regeringen.

 184. Där finns en allmän rädsla
  för att det inte är möjligt.

 185. Det finns teknik
  som påstår sig vara säker-

 186. -men det finns en känsla av-

 187. -att säkerheten har blivit avsiktligt
  försvagad av USA:s regering-

 188. -i respons till rädslan för terrorism.

 189. Sen kommer vi tillbaka till...
  Du nämnde ordet "hopp" igen.

 190. Vad kan vi göra?
  Eller låt oss uttrycka det så här:

 191. Vem äger Internet? Vart ska vi gå för
  att förändra, kritisera och förbättra?

 192. Inom EU ser det ljust ut.

 193. Vi har haft en stark,
  konkurrenspräglad telemarknad-

 194. -ända sen 90-talet.
  Liberaliseringen fungerade bra.

 195. I USA är infrastrukturen, alltså kablar,
  telefonstolpar och så vidare-

 196. -mycket mer koncentrerad i ägandet.
  I EU har vi en större möjlighet-

 197. -att vända oss till en leverantör
  och uttrycka våra preferenser-

 198. -på ett sätt som inte vore möjligt
  om vi bodde i USA eller Kina.

 199. Jag är också hoppfull om EU
  som en plattform för samarbete-

 200. -mellan nationer. EU har ett
  stort ekonomiskt inflytande i världen-

 201. -men har i sig
  ingen underrättelseförmåga-

 202. -eller ens planer på ett försvar.
  Det finns ingen "djup stat" i EU-

 203. -vilket gör det möjligt att föra
  en mer naiv politik, så att säga-

 204. -och ha idealistiska ambitioner
  som att tänka på medborgarna-

 205. -sköta säkerheten på ett sätt
  som är bra för konsumenterna-

 206. -och tänka på vad vanliga människor
  vill ha av leverantörer-

 207. -snarare än hur regeringen kan
  kontrollera besvärliga element.

 208. -Så gulligt!
  -Jag vet!

 209. -EU är en jättebra, naiv...
  -Fantastiskt.

 210. Det är en naiv vision
  om vad EU skulle kunna bli.

 211. Det är inte säkert att EU kan
  åstadkomma det jag ser framför mig-

 212. -men jag ser en institutionell möjlighet
  hos EU-

 213. -som jag tror är svår att finna
  på andra ställen i världen-

 214. -som Ryssland, Kina eller USA.

 215. Där finns det cyniska institutioner
  från en annan tid med mindre idealism.

 216. Du nämnde tre sidor: privata
  teleföretag, EU och nationer.

 217. Det finns alltså tre olika inflytanden
  som kan påverka det-

 218. -och det är bra för oss?

 219. Och även medborgare. De agerar som
  konsumenter i relation till företagen.

 220. De kan också agera som medborgare-

 221. -i förhållande till lagstiftare
  och institutioner.

 222. Kom ihåg medborgaren som aktör.

 223. Men utöver hårdvarulagret
  finns det även mjukvaruföretag.

 224. En av de dramatiska förändringarna
  med nätet de senaste 15 åren-

 225. -är att vi har gått från Internet
  till Facebooks värld-

 226. -eller Apples eller Googles värld.

 227. Och det utvecklas till
  en väldigt intressant dans-

 228. -mellan dessa företag och regeringar,
  åtminstone där det finns en djup stat.

 229. Efter 11 september-attackerna i USA-

 230. -förekom det omfattande samarbete
  för att underlätta övervakning.

 231. Intressant nog kom det en punkt då
  företagen inte längre ville ställa upp.

 232. I ett antal uppmärksammade fall-

 233. -var det företag som Apple som
  vägrade samarbeta med regeringen.

 234. Folk började använda HTTPS-

 235. -och kryptera all trafik över nätet
  för att göra övervakning omöjligt.

 236. Nu är det öppet krig om huruvida
  företag ska underlätta övervakningen.

 237. Det är en hoppingivande utveckling.

 238. Glädjande nog hade jag fel här, men
  det är en möjlighet att vidga debatten.

 239. Det är härligt att alla tre
  vill ha ordet! - Varsågod, Carl.

 240. Du ställde frågan "Vem äger nätet?"
  Det gör ingen.

 241. Internet är en teknik.
  Vem äger trycktekniken? Vem vet?

 242. Alla kan använda den.

 243. En annan fråga är vem som styr nätet.
  Det är ett komplicerat system-

 244. -en "multiintressentmodell".
  Den kan definieras på olika sätt.

 245. Det sätt som jag vill beskriva den på
  och så som jag vill att den ska fungera-

 246. -är som ett system
  som inte kan beslagtas av någon:

 247. Inte av storföretagen,
  inte av stora intressegrupper-

 248. -och inte av en stor stat.

 249. Man kan diskutera om
  vilket som är det största hotet.

 250. Om man återigen tar Kina är
  ett uppenbart hot den stora staten.

 251. Storföretagen är ett annat.

 252. En stor intressegrupp
  kan finnas inom teknikkretsar.

 253. Alla dessa tillhör ett invecklat system-

 254. -för att sköta siffrorna, algoritmerna
  och standardiseringen för systemet.

 255. Och det faktum att detta har funkat...

 256. Om vi ser tillbaka trettio år eller så-

 257. -har nätet gått från ingenting,
  nåt för tekniknördar och en del andra-

 258. -till att vara den globala ekonomins
  allra viktigaste infrastruktur.

 259. Nu är det nära att infrastrukturen bli
  för all annan infrastruktur i världen.

 260. Det har funkat otroligt bra och
  beslagtas inte av dessa intressen.

 261. Att bevara det här systemet
  är extremt viktigt för framtiden.

 262. Du har rätt om adressrymden
  och de grundläggande protokollen.

 263. Men platsen där kontrollen faktiskt
  utövas är ovanpå allt det där-

 264. -och den blir kontrollerad, eftersom
  den finns i den kommersiella sfären.

 265. Ens liv som utvecklare på Facebook
  är en funktion av Facebooks beslut.

 266. Javisst. Facebook kontrolleras
  av Facebook och Twitter av Twitter.

 267. Stater kontrollerar också,
  vilket vi diskuterade.

 268. Efter terrorattacken i Sverige
  för tio dagar eller två veckor sen-

 269. -har vi en debatt om kryptering igen.
  Så det finns många olika element.

 270. Om man inte gillar Facebook kan man
  välja kinesiska eller koreanska system.

 271. Om man inte gillar Whatsapp
  kan man välja Telegram eller Signal-

 272. -om man vill.

 273. -Men folk vill inte, eller hur?
  -Eller kan inte.

 274. De kan om de vill.
  Men ibland vill de inte.

 275. De kan i teorin. Min mamma är 69 år
  och har 350 vänner på Facebook.

 276. Hon kommer inte orka skaffa dem igen
  på ett annat socialt nätverk.

 277. Hon har ett fritt val-

 278. -men i praktiken utnyttjar hon det inte
  av bekvämlighetsskäl.

 279. Det blir mer komplext nu när offentliga
  institutioner finns i sociala medier.

 280. Det kan innebära att man endast kan
  få tag i den lokala polisen-

 281. -är genom att gå till Facebook.

 282. Många myndigheter i Sverige är på
  sociala medier för att det är hippt-

 283. -men det begränsar medborgarna
  till den här plattformen-

 284. -om de vill ha kontakt
  med myndigheterna.

 285. Varför diskuteras det inte mer?

 286. För att det är cool med sociala medier
  och regeringen driver på det.

 287. -Det är en hel industri.
  -Och Facebook censurerar det...

 288. För att gå tillbaka till
  det som hände i Stockholm nyligen.

 289. Det var ett intressant experiment
  om vikten av sociala medier.

 290. Polisen lyckades få ut
  en bild väldigt fort.

 291. Det gick verkligen fort,
  och alla fick den via sociala medier.

 292. Men vilka var de sociala medierna?
  Det var de traditionella medierna.

 293. Det var inte Facebook.
  Det var faktiskt - reklampaus:

 294. Aftonbladet, Expressen
  och Sveriges Radio.

 295. Det var de som via sociala medier
  nådde ut till folk.

 296. Och dessa tävlar ju med varandra.

 297. Vi föreställer oss ofta
  att vi är fast på Facebook.

 298. -Och ja, det är vi. Inte jag, men andra.
  -Nej, du är fast på Twitter.

 299. Jag twittrar! Ännu en reklampaus.

 300. Så det är en mycket mer
  mångfaldig plats än man vill erkänna-

 301. -och ibland oerhört viktig,
  som i det här fallet.

 302. Låt oss tänka på frågan om demokrati,
  som är relevant i den här debatten:

 303. I det senaste valet i USA-

 304. -fick en stor andel, särskilt av
  unga människor, sina "nyheter"-

 305. -inte från traditionella källor,
  utan som saker delade på Facebook.

 306. Det är en annan dynamik.
  Den viktigaste skillnaden tror jag är-

 307. -att förut fanns det
  en redaktör emellan.

 308. Man kan säga att redaktören var
  partisk, och somliga var säkert det-

 309. -men redaktören kollade
  åtminstone påståendena.

 310. Om nån påstod
  att Hillary Clinton drev en pedofilliga-

 311. -i källaren på en pizzeria.

 312. En fejknyhet som faktiskt kom ut.

 313. Det var nåt som Alex Jones, en av de
  främsta högertokarna i radio spred.

 314. Att hon gjorde det här i Washington,
  och nån åkte dit med pistol-

 315. -för att jaga ut pedofilerna
  och avslöja dem.

 316. Det blir en del av debatten
  för att det saknas en redaktör.

 317. Den dynamiken är annorlunda.

 318. Vi måste börja med att se
  att det har skett en förändring.

 319. Kanske är det inget problem
  - förutom det som hände i valet.

 320. Men jag tror att det är
  en viktig förändring.

 321. Marina, du räckte upp handen.

 322. Det var lite tidigare,
  angående diskussionen om företagen.

 323. I Kina samarbetar
  IT-företag och staten-

 324. -och IT-företagen står för censuren.

 325. Det gagnar också dem
  att Facebook och Twitter är blockerade.

 326. Så det går att utveckla bra plattformar.

 327. Wechat används till exempel
  av 500 miljoner människor.

 328. Det är en enorm plattform
  för kinesiska medborgare-

 329. -men den är censurerad på luriga sätt
  som inte ens märks.

 330. Det är också ett problem när
  det gäller censur i Kina nu för tiden.

 331. Jag kan gå tillbaka
  till ägandet av infrastruktur.

 332. I fjol fick jag tillbringa
  tre månader i Indien-

 333. -och forskade inom cybersäkerhet
  och konsumentfrågor-

 334. -vid Centre for Internet
  and Society i Bangalore.

 335. De har forskat mycket
  om multiintressentmodellen.

 336. Problemet med styrning
  eller ägande av Internet-

 337. -både som infrastruktur och politiskt
  är att det i praktiken är amerikanskt.

 338. Vi kan säga att det inte är myndigheter
  som NTIA eller FCC som styr-

 339. -men ett amerikanskt företag sponsrar
  ICANN till mer än en femtedel.

 340. De flesta företag som är med
  i Internet Engineering Task Force-

 341. -har personal där som i slutändan
  får betalt av ett amerikanskt företag.

 342. Det fanns problem
  med krypteringsgruppen.

 343. Höga ämbetsmän från NSA jobbade
  med kryptografisk implementering.

 344. Särskilt efter Snowdens avslöjanden
  väckte det misstankar om-

 345. -att de kan ha undanhållit användbar
  kryptografi från allmänheten-

 346. -för att det inte låg
  i underrättelsetjänsternas intresse.

 347. Efter dessa allvarliga avslöjanden kring
  underrättelse och Internetsäkerhet-

 348. -under de senaste åren-

 349. -har det blivit ett problem
  att företag i USA-

 350. -över vilka USA
  kan utöva militär eller polisiär makt-

 351. -är så ekonomiskt dominanta här.

 352. Det minskar legitimiteten
  i hela strukturen.

 353. USA har visat att:
  "Vi är inte att lita på."

 354. "Vi sa att vi skulle hålla oss passiva,
  men det har vi inte gjort."

 355. Nu har vi andra stater, som Frankrike-

 356. -där man skyndar på investeringarna
  i en statligt reglerad infrastruktur.

 357. Tyskland gör samma sak,
  till och med Sverige.

 358. Det finns ett problem med styrning
  av denna globala infrastruktur.

 359. Jag tror att det känns för många stater,
  däribland helt klart Indien-

 360. -att de inte styr.

 361. Att säga att det finns
  ett ICANN-forum en gång i halvåret-

 362. -dit man kan åka och mingla
  med viktiga styrelsemedlemmar-

 363. -räcker inte
  för att ge tillbaka legitimiteten-

 364. -till den här styrningsprocessen.

 365. Det kan man argumentera,
  men det är det system vi har.

 366. Alternativet,
  som Kinas regering förordar-

 367. -är att världens regeringar tar över.

 368. De flesta av dessa bryr sig inte om
  mänskliga rättigheter och sånt.

 369. De har bara ett intresse av Internet,
  nämligen att styra det.

 370. Detta är alternativet till den
  nuvarande multiintressentmodellen-

 371. -vilket jag tror vore värre.

 372. Jag vill också hävda att systemet
  har fungerat förvånansvärt bra hittills.

 373. Jag tänkte på att en person
  som ni borde ha bjudit in till panelen-

 374. -inte i stället för oss, förstås,
  utan utöver oss-

 375. -är en av jättarna inom styrning
  av Internet, Patrik Fältström.

 376. -Han bor...
  -Ja, i närheten. Vi bör hämta honom.

 377. Han är en superkraft i Skåne
  inom styrning av Internet.

 378. Han känner till alla små detaljer
  som vi inte känner till.

 379. Han tillhör systemet av en
  informell multiintressentstyrning-

 380. -där svenskar har blivit rätt så viktiga
  och som faktiskt funkar.

 381. Jag tror faktiskt att han var konsult
  åt Cisco ett tag.

 382. Det gör honom inte
  mindre Patrik Fältström och skåning.

 383. Jag vill hävda att multiintressent-
  systemet har fungerat extremt bra.

 384. Alternativet är att låta stater ta över.
  Jag kan vara för staten ibland.

 385. Det måste man vara.

 386. Men jag är inte för att ge
  allt inflytande till myndigheterna.

 387. Då skulle jag nog anklagas
  för att få pengar av Kinas regering.

 388. Det känns som om du medvetet
  missförstår poängen i det jag sa.

 389. Den allmänna uppfattningen
  om styrningsmodellen i dag-

 390. -är att det är styrningen
  kommer från en viss stat-

 391. -som har
  oproportionerligt mycket inflytande-

 392. -över företagen och institutionerna
  som beslutar-

 393. -vad som globalt sett gynnar
  den här infrastrukturen-

 394. -att vara och göra.
  Det är det grundläggande problemet.

 395. Vi kan säga att de aktuella alternativen
  inte är bättre-

 396. -men denna avsaknad av legitimitet
  är ändå ett tämligen stort problem-

 397. -som fler kan ta på allvar
  och inte bara säga:

 398. "Ja, men internationella teleunionen
  är dålig."

 399. Det är ett verkligt problem,
  i Indien och Kina.

 400. Bara för att Kina är Kina gör dem inte
  till en mindre legitim aktör-

 401. -i fråga om att uttrycka oro
  inom det geopolitiska området.

 402. Jag håller med dig, särskilt vad
  gäller Indien, för det är annorlunda.

 403. Och du har en poäng.
  Internet var nåt som uppfanns i USA.

 404. USA har ett dominerande inflytande,
  och ICANN ligger i Kalifornien.

 405. Men det som gjordes förra året,
  och där var jag inblandad-

 406. -var att man lämnade över det sista
  av USA:s regerings formella makt-

 407. -det så kallade IANA,
  över de grundläggande systemen.

 408. Den överlämnades
  till en tämligen invecklad struktur.

 409. USA:s regerings
  hade en roll i nödsituationer-

 410. -för rotservrarna,
  vilket den nu har avsagt sig.

 411. Vi hade en extrem tur som lyckades
  få kongressen att godkänna det-

 412. -under Obamas sista veckor. Det hade
  inte gått med det nuvarande systemet.

 413. Nu är det i högre grad
  ett multiintressentsystem-

 414. -för att få in andra regeringar.

 415. Indiens regering, för att ta
  ditt exempel, har spelat en viktig roll-

 416. -i det här avseendet. Kina är en fråga.

 417. Indien är en stökig demokrati,
  men faktiskt en demokrati-

 418. -som ser ut att bli världens största
  Internetnation om två decennier.

 419. Det känns som om du återigen
  undviker eller missar poängen.

 420. Okej, USA har nu ingen myndighet
  direkt ansvarig för Internets styrning.

 421. Men amerikanska molntjänst-
  leverantörer positionerar sig i EU-

 422. -för att sälja sina tjänster
  till myndigheter och företag här.

 423. Då blir det de facto ett problem att
  exempelvis USA:s polismyndigheter-

 424. -har befogenhet över alla företag
  som är baserade i USA.

 425. För tre-fyra månader sen bestämde
  FBI att de får lov att lagligen hacka-

 426. -alla datorer i hela världen.

 427. Vad är det för ett uttryck för ansvar
  och solidaritet internationellt?

 428. Man säger att man tänker utöva makt i
  andra länder utan att bry sig om andra.

 429. Det ger en brist på legitimitet.

 430. USA signalerar inte
  att man är en ansvarsfull förvaltare-

 431. -av det som man samtidigt säger vara
  en gemensam infrastruktur-

 432. -som skulle kunna verka för demokrati
  eller inte.

 433. Det finns ett problem med ägarskap.

 434. Det ser ut som om alla grisar är
  jämlika, men en del mer än andra.

 435. Man kan närma sig det
  på ett annat sätt:

 436. Du talar om en internationell styrning
  som är oberoende av regeringar.

 437. Men det är bara en pytteliten del
  av de relevanta problemen-

 438. -i fråga om styrning av Internet.
  Det styr adressrymden-

 439. -så att en IP-adress blir förknippad
  med en viss dator.

 440. Det sköts väl, och USA:s kongress
  bryr sig inte så mycket om det.

 441. Men när det gäller säkerhetspolitik-

 442. -eller man ska ta beslut om huruvida
  man ska samarbeta mot terrorism-

 443. -eller för att övervaka medborgare,
  då är det inte ICANN:s problem.

 444. I det hänseendet
  handlar det faktiskt om dessa företag-

 445. -som har det dominanta inflytandet
  och måste interagera med styrningen.

 446. Jag håller med om att Internet
  måste vara USA:s regering till lags.

 447. Och USA:s regering
  har inte tagit ställning för principer-

 448. -som de skulle vilja se i alla fria
  nationer, för att inte tala om Kina.

 449. Vi har ju samma problem i Europa.

 450. Staten har... Jag vill alltså inte
  överlämna makten till staten-

 451. -men jag är för en fungerande stat.

 452. Det är statens ansvar att upprätthålla
  lag och ordning i ett samhälle.

 453. Det måste vi göra på olika sätt.

 454. Det gäller
  för att upprätthålla lagen på nätet-

 455. -och även ibland
  att använda övervakning på nätet-

 456. -för att bekämpa
  kriminalitet och terrorism.

 457. Detta måste regleras av lagar-

 458. -som är så explicita och transparenta
  som möjligt.

 459. Vi hade nåt inom EU-

 460. -som hette datalagringsdirektivet
  och reglerade det här.

 461. Man kan diskutera om det var
  tillräckligt. Du anser nog inte det.

 462. Och jag tror att EU-domstolen
  höll med mig den 21 december i fjol.

 463. Ja, de avskaffade det.

 464. Det var nog tidigare än så,
  men de avskaffade det.

 465. Då fick alla regeringar göra det
  på sitt sätt.

 466. Och den svenska regeringen gjorde
  nåt mycket mer integritetskränkande-

 467. -än det som fanns
  under europeiska regler.

 468. Det är ett problem.
  De flesta känner inte till det.

 469. När vi talar om integritetskränkning-

 470. -är metadatan från våra mobiltelefoner-

 471. -ett mycket större intrång
  än vad människor vet.

 472. Här saknas en tillräckligt stark-

 473. -europeisk såväl
  som nationell lagstiftning.

 474. Samtidigt som vi har statens intressen.

 475. Om vi tar den här killen...

 476. Jag vet inte mer än det
  som finns offentligt tillgängligt-

 477. -men jag är säker på att det första de
  gjorde när de tog mannen i Stockholm-

 478. -var att ta hans mobiltelefon.
  Sen gör man en digital analys-

 479. -och allt följer av det. Jag tycker
  att det är okej i viss utsträckning.

 480. Men jag vill inte att alla myndigheter
  i landet ska kunna göra det.

 481. Och det är nationell
  och europeisk lagstiftning.

 482. Det har väldigt lite att göra med
  Internet men mycket med integritet.

 483. Och den grundläggande skillnaden
  mellan fria och icke-fria samhällen-

 484. -är samhällen där vi har rättsäkerhet
  och där lagen upprätthålls.

 485. Det låter vettigt, men så får
  man också en övervakningsstat.

 486. Det är så det låter
  när nån argumenterar för det.

 487. Hur kan vi som medborgare
  skydda oss mot det?

 488. Hur skiljer vi mellan
  ett legitimt behov av säkerhet-

 489. -och personlig integritet
  och behovet av ett privatliv?

 490. Hur kan vi skilja mellan det?

 491. Det är inte alls
  en relevant kompromiss.

 492. Det finns ingen motsättning mellan
  säkerhet och personlig integritet.

 493. Integritetslagstiftning eller data-
  skyddslagen som EU blir känd för nu-

 494. -har stor påverkan för hur den privata
  sektorn utvecklar sin teknik.

 495. Det finns många framgångsrika
  brandväggsföretag-

 496. -som säljer produkter till Kina och
  utvecklar alltmer fantastiska sätt-

 497. -att filtrera innehållet på nätet. Det
  finns nämligen en lukrativ marknad.

 498. Med dataskyddsregleringen har EU
  velat se till att det finns en marknad-

 499. -för den motsatta utvecklingen också,
  för produkter som bevarar integriteten.

 500. På så vis har politiker en enorm makt-

 501. -inte bara över vad polisen
  eller underrättelsetjänsten gör-

 502. -eller hur offentliga tjänster regleras-

 503. -utan även
  i att de etablerar regelverket-

 504. -inom vilket ekonomiska aktörer
  måste lyckas.

 505. Politiker kan kanske inte förutsäga
  vilken teknik som blir framgångsrik-

 506. -men de kan utan tvekan se till-

 507. -att det som de inte vill ska
  lyckas ekonomiskt inte gör det.

 508. När jag lyssnade på Lawrence Lessig-

 509. -fanns det saker
  som jag inte höll med om.

 510. Staten kan fortfarande bötfälla
  företag tills de gör som staten vill.

 511. På det viset är det ändå staten
  som bestämmer.

 512. Den som har råd att tömma nån
  annans kassa, vilket alltid är staten-

 513. -är också den som har mest makt
  i slutändan.

 514. Det är återigen en gullig idé om en stat
  oberoende av ekonomiska intressen.

 515. Kanske är det ett europeiskt perspektiv
  men det är svårt att ha i USA.

 516. Vi krävde precis Irland på 13 miljarder
  euro för att Apple inte betalade skatt.

 517. Men det som är slående
  med hela det här samtalet är-

 518. -att vi fortfarande inte har kommit
  till den del av berättelsen-

 519. -som påverkar beteende mest
  och som staten inte har att göra med.

 520. Tänk på hur information
  sprider sig i en demokrati-

 521. -på Facebook eller liknande.

 522. De ekonomiska incitament som
  Facebook skapar för att producera-

 523. -alla möjliga fejknyheter
  inom den plattformen-

 524. -och hur det påverkar
  resultatet i ett val-

 525. -och till och med utländska regeringar,
  som den ryska, lägger sig i-

 526. -detta har varken USA:s regering
  eller ens ICANN nåt att göra med.

 527. Det är en otroligt viktig del av frågan
  om nätets roll i en demokrati-

 528. -som vi måste kunna prata om.

 529. Jag vet att du vill prata om och förstå
  den privata sektorns inflytande.

 530. Det är en grundläggande fråga
  som vi ännu inte kan besvara.

 531. Får jag ställa en fråga till dig,
  om USA:s spektrumpolitik-

 532. -och särskilt
  konservativa radioprogramledare.

 533. Så vitt jag förstår
  har de varit aktiva länge.

 534. Alltså, de har funnits längre
  än Internet, eller så har jag fel.

 535. De säger saker i etern, såna som
  Rush Limbaugh och Alex Jones-

 536. -som för mig som svensk medborgare
  eller kanske som europé-

 537. -är helt främmande. Hur kan man
  över huvud taget säga så i etern?

 538. Det är USA:s spektrumpolitik som
  möjliggör den sortens kommunikation.

 539. Kan det alltså inte bara vara så att
  när alla kan producera eget innehåll-

 540. -får man en del av de här uttrycken-

 541. -som en del av oss anser vara
  främmande i den offentliga debatten?

 542. Men i USA har ni varit utsatta för det,
  utsatta i bred bemärkelse-

 543. -under många år.

 544. Det är sant att konservativa
  radioprogram utvecklades-

 545. -runt radiokanaler på AM-bandet.

 546. Man öppnades inte nåt spektrum,
  utan det var det gamla spektrumet-

 547. -som riktade sig till
  en alldeles särskild publik.

 548. Regeringen hade kanske en roll
  i att möjliggöra det-

 549. -och kunde inte reglera det
  på grund av yttrandefriheten.

 550. Men det är ändå
  en annorlunda dynamik-

 551. -än den vi har sett utvecklas-

 552. -i en värld där folk
  byter nyhetskällor-

 553. -från nyhetsorganisationer, vilket
  jag inte kallar dessa radioprogram-

 554. -till privat producerade nyheter,
  som delas på Facebook.

 555. Det är en annorlunda dynamik.

 556. Det är en fråga,
  även om jag inte kan besvara den.

 557. Du var inne på det i dag på ett
  intressant sätt. Tanken var ny för mig.

 558. Du nämnde att självfallet vill vi ha
  ett brett kulturellt spektrum.

 559. Vi vill ha alla möjliga sorters uttryck.
  Det är jättebra.

 560. Men det kan också i sig vara
  ett problem för demokratin.

 561. Den kulturella rikedomen. Kan du
  berätta lite om det resonemanget?

 562. Kulturell rikedom är underbart
  i att det uppmuntrar till kreativitet-

 563. -och kreativitet behöver
  mycket uppmuntran och stöd.

 564. Men demokratin hänger på
  att det finns ett gemensamt samtal-

 565. -om
  demokratins gemensamma problem.

 566. Om det saknas kontext eller tillfälle-

 567. -för en stor del av samhället
  att delta i samtalet-

 568. -om de inte ens känner till fakta-

 569. -är de ur stånd
  att göra dessa bedömningar.

 570. Det är
  en av de mest dramatiska följderna-

 571. -av nyhetskällornas uppdelning.

 572. Om det finns fakta som inte nämns
  på Fox News-

 573. -känner konservativa inte till dem.

 574. Det blir deras bubbla av innehåll.

 575. Samma sak gäller
  med en del fakta på vänstersidan.

 576. Det är samma dynamik som vi ser
  som mångfald på den kulturella sidan.

 577. Jag bryr mig inte om de som lyssnar
  på opera aldrig ägnar tid åt rapmusik.

 578. Det gör mig inget. Det är deras val.

 579. Men det gör mig nåt om folk
  som tror de vet nåt om utrikespolitik-

 580. -inte bygger det alls på fakta om
  vad som händer inom utrikespolitik.

 581. Det är konflikten som uppstår när
  en plattform gjord för underhållning-

 582. -används som en demokratiplattform.

 583. Det är en konflikt som visar sig nu när
  underhållningsplattformen är så bra.

 584. Men det låter nästan omöjligt
  att kombinera.

 585. Hur kan vi ha en pluralistisk kultur
  och en demokrati i utveckling-

 586. -där det finns gemensamma
  utrymmen där vi kan enas om saker-

 587. -kring universitet eller mediejättar?
  Har du nåt hopp i den frågan?

 588. -Där var jag inte så hoppfull.
  -Ja, du får en andra chans.

 589. -Kanske vill Carl sälja hoppet.
  -Ja, det är hans uppgift.

 590. Jag är hoppfull. Som politiker
  har jag alltid blivit irriterad av folk-

 591. -som har en rakt motsatt uppfattning.

 592. Men det är ett faktum
  som jag har lärt mig leva med.

 593. Och ibland bygger det på en helt
  annan syn på hur världen funkar.

 594. Det är inget nytt.
  Så har det varit länge.

 595. Men när det är digitalt
  sprider det sig blixtsnabbt.

 596. Det sprider sig mer och snabbare,
  men inte så mycket mer och snabbare.

 597. Jag läser för närvarande
  om reformationen, 1517.

 598. Det var första gången
  tryckpressen fick ett genomslag.

 599. Det är otroligt att läsa-

 600. -hur en predikan
  som Martin Luther gjorde i Wittenberg-

 601. -kunde spridas
  på en vecka eller tio dagar-

 602. -till alla av betydelse i Tyskland.
  Tyskland var mindre-

 603. -i fråga om folkmängd, förstås.

 604. En otrolig löpeld, som verkligen satte
  Tyskland i brand, med tryckpressen.

 605. Jag erkänner att den digitala tidsåldern
  är annorlunda.

 606. Men jag skulle hävda,
  i motsats till för 25 år sen-

 607. -när jag var vid Akademiska föreningen
  eller nåt annat udda ställe i Sverige-

 608. -att folk är långt mer välinformerade nu
  än vad de var då.

 609. De vet mer om den motsatta åsikten
  än vad de visste förr.

 610. De vet mer om fakta
  och de vet mer om fejknyheter.

 611. Och de har ett större intresse
  för att ta reda på saker.

 612. Så spridningen
  av information har ägt rum.

 613. Den är helt klart mer mångskiftande,
  men på det hela taget...

 614. Och det finns många knäppskallar.
  Så har det för övrigt alltid varit.

 615. Lund är inget undantag.

 616. Men vi har en långt mer mångfaldig
  och välinformerad allmän opinion-

 617. -i dag än före Internet.

 618. Vilka är "vi"? Det är viktigt.
  Du pratar om Europa.

 619. Hela min premiss var
  att den tekniska arkitekturen...

 620. -Jag skulle till och med säga Indien.
  -Okej, säg Indien också.

 621. Men jag beskriver en särskild teknisk
  arkitektur som har utvecklats i USA.

 622. -Jag pratar även om USA.
  -Då är vi inte överens.

 623. Mångfalden och hur koncentrationen
  har utvecklats-

 624. -och polariseringen i samband med
  dessa medier har fått en mätbar effekt.

 625. Jag påstår det inte
  utan att grunda det på studier.

 626. Det finns en skillnad som har uppstått
  på grund av tekniken.

 627. Och det leder till frågan om vad vi gör
  när detta fortsätter-

 628. -och får ännu större effekter
  på grund av denna separation.

 629. Jag vill inte säga emot för mycket.
  Du är trots allt professor.

 630. Jag är en misslyckad student
  från Stockholms universitet.

 631. Men jag har en del
  att göra med Washington Post.

 632. För tio dagar sen
  gick jag igenom deras digitala grej.

 633. Washington Post var en tidning
  som gick med förlust.

 634. Den togs över av Jeff Bezos
  från Amazon. Jag vet inte varför.

 635. Men han digitaliserade tidningen.
  I dag har den fått ett enormt uppsving.

 636. Inte pappersversionen,
  utan den digitala versionen.

 637. Det går bra i hela världen.

 638. Han sa att de får tiotusen nya
  prenumeranter dagligen i hela världen.

 639. Det tror jag inte på,
  men säg att det är tusentals.

 640. De anställer som bara den.

 641. Det här är en omvänd Trump-effekt.

 642. Det finns plötsligt efterfrågan
  på kvalitetsinformation-

 643. -och de har kunnat nå ut mycket längre
  än vad som gick med en tidning-

 644. -inte bara till läsare Washington,
  en liten stad, om än viktig-

 645. -utan i USA och hela världen. Det är
  dåligt för Sveriges tidningsbransch-

 646. -och pappersbransch.

 647. Men det har blivit en bättre värld,
  ur informationssynpunkt.

 648. Okej, några olika perspektiv.

 649. Nu vill jag fråga Marina en sak:
  Du nämnde nåt mycket intressant.

 650. Ungefär halva världens befolkning
  är nu uppkopplad.

 651. De flesta som vet nåt säger att
  inom tio år ligger det kring 90 procent.

 652. Det blir Afrikas landsbygd,
  Sydamerika och Kina.

 653. Alla dessa människor som kommer att
  vara nya på nätet inom tio år.

 654. Jag inser att det är en omöjlig fråga-

 655. -men hur kommer de att påverka,
  förhoppningsvis på ett bra sätt...

 656. Hur kommer de att påverka Internet
  om tio år?

 657. Vi har fortfarande ditt problem,
  med storföretagen och Facebook.

 658. Och i Kina, även om
  fler människor använder Internet-

 659. -så är det ändå inom Kinas "intranät",
  där nätet är reglerat.

 660. I det avseendet blir det kanske inte
  så stor förändring.

 661. Men jag håller med om att folk är mer
  välinformerade-

 662. -och att tekniken
  kan ge mer inflytande-

 663. -exempelvis till kvinnor i många länder.

 664. Men jag ser inga dramatiska
  förändringar för att fler är på nätet.

 665. Det beror på vilka plattformar det är,
  hur öppna de är och vad folk gör.

 666. Och förhållandet
  mellan online och offline.

 667. Det digitala främjar inte i sig
  demokrati eller politiskt deltagande.

 668. Jag vill ta upp en sak:

 669. När vi för fyra år sen hade
  Lawrence Lessig här förberedde han...

 670. Vi visste inte det,
  men han ställde upp i presidentvalet.

 671. Det var en protesthandling,
  skulle jag nästan säga.

 672. Han fick mycket uppmärksamhet för
  tankarna som han pratade om här.

 673. Du sa en sak som jag minns:

 674. Att korruptionen i amerikansk politik
  inte måste vara den viktigaste frågan-

 675. -men det måste vara den första frågan.
  Det måste lösas innan man kan tala-

 676. -om andra politiska lösningar.

 677. Kan du översätta det till det digitala.

 678. Vilken är den första frågan
  inför vår digitala framtid?

 679. Vad måste vi åtgärda nu,
  när åhörarna lämnar rummet?

 680. Tyvärr vet jag inte.

 681. Jag tror fortfarande
  att om vi ska få rätt på det digitala-

 682. -måste man få rätt på regeringen.

 683. I USA just rullar man tillbaka många
  av de framsteg som Obama gjorde-

 684. -på uppmaning
  av samma korrumperande intressent.

 685. USA:s kongress röstade för att tillåta
  IT-leverantörer att sälja privata data-

 686. -som tillhör deras kunder.

 687. Det finns inget principargument för
  detta. De fick bara en massa pengar-

 688. -från IT-leverantörerna, för att de
  ville tjäna pengar på informationen.

 689. Samtidigt sa Donald Trump-

 690. -att lobbyister som besöker Vita huset
  måste få vara ostörda.

 691. Han vägrade gå ut med namnen-

 692. -och Vita huset skrev under en lag om
  att data kan säljas till högstbjudande.

 693. Det är likadant med nätneutralitet,
  som håller på att försvinna.

 694. Här finns det heller inga principskäl.
  Det har direkt att göra med...

 695. Frågan är så viktig. Kan du ge oss
  professorns förklaring på 20 sekunder.

 696. Du gjorde det bäst, med poängen
  som du argumenterade för tidigare.

 697. Europa har haft en så bra
  konkurrenspräglad marknad-

 698. -på grund av regeringarnas politik.

 699. USA hade
  ursprungligen samma policy-

 700. -men vände tillbaka
  under Bush-administrationen.

 701. Det har gett oss koncentration
  och en hemsk infrastruktur i USA.

 702. Obama försökte backa det lite, men
  Trump tar åter upp denna dåliga politik.

 703. Jag kan bara inte komma på
  ett kreativt svar på din fråga.

 704. Jag tycker fortfarande att detta är
  den viktigaste frågan att lösa.

 705. I det senaste valet såg vi att folk
  älskar att prata om korruption.

 706. Bernie Sanders pratar om det,
  liksom Donald Trump-

 707. -men för att kritisera Hillary Clinton,
  inte för samla USA kring en lösning-

 708. -för att få bort pengarna ur politiken.
  Det var inte Donald Trumps syfte.

 709. Men om man är rik kan man nu gå
  till USA:s stora teleoperatörer-

 710. -och be dem prioritera all trafik
  till Fox News till nästa val-

 711. -och göra det lite långsammare
  till CNN och New York Times.

 712. Det är skrämmande. Det krävs
  inte ens makt, bara pengar.

 713. Alla fokuserar på yttrandefriheten
  när man talar om nätneutralitet.

 714. För mig är innovation
  den viktigaste aspekten.

 715. Hade Skype dykt upp
  om bredbandsleverantörerna-

 716. -som på den tiden var teleoperatörer-

 717. -hade varit emot
  att applikationen utvecklades?

 718. Hade Youtube funnits
  om kabelbolag hade fått säga:

 719. "Innan ni får lansera er produkt
  behöver ni vår tillåtelse."

 720. De hade aldrig tillåtit Youtube.

 721. Grundprincipen för nätneutralitet
  är att nätverkets ägare-

 722. -inte väljer innehåll och applikationer.
  Det gör konsumenterna.

 723. När vi vänder på det kommer
  innovationsutrymmet att vara till salu-

 724. -så att dinosaurierna blockerar
  nya innovationer och nytt innehåll.

 725. -Varför protesterar vi inte på gatorna?
  -I Sverige har vi redan bra konkurrens.

 726. Vi har fem mobiloperatörer, vilket
  är flest av alla europeiska länder.

 727. Alla hushåll kan välja... Utom
  de minst lyckligt lottade hushållen.

 728. De flesta hushåll kan välja
  mellan två eller tre IT-leverantörer.

 729. Om din operatör gör nåt du ogillar
  kan du gå nån annanstans.

 730. Därför har nätneutralitet inte blivit
  en viktig fråga här, som i Tyskland-

 731. -eller i Belgien.
  När jag flyttade till Belgien 2010-

 732. -blev min hyresvärdinna sur för att jag
  såg samma Youtube-klipp flera gånger-

 733. -och vi översteg vår månatliga
  trafikkvot. Detta var 2010.

 734. Jag flyttade från Lund, där jag hade
  uppkoppling på 10 Mbit-

 735. -och trodde jag var i tredje världen.
  Jag förstod inte konceptet trafikkvot.

 736. De europeiska länder-

 737. -där man inte lyckades
  ge upphov till konkurrens-

 738. -har nu större problem
  med konkurrens.

 739. Liksom i USA har man
  färre infrastrukturleverantörer.

 740. Det finns problem med nätneutralitet
  och ägarkoncentration-

 741. -inom andra medieplattformar.

 742. Sverige ligger bra till, för vi hade
  länge en marknadsorienterad politik.

 743. Men om man ville göra nåt bra
  för vårt land-

 744. -har vi för närvarande en övergång från
  marknadsorienterad nätverkspolitik-

 745. -till en mer
  försvarsinriktad Internetpolicy.

 746. Om man vill se till att vi fortsätter ha
  ett samhälle med välstånd och teknik-

 747. -skriver man till sina lagstiftare och
  ber dem inte stödja denna övergång.

 748. Det kan vi göra när vi går härifrån.

 749. -Det är en spektrumfråga.
  -Nej, det är en allmän fråga.

 750. Mejla mig, så får ni detaljerna.
  Det finns många frågor att agera på.

 751. Vi vill nog gärna ha såna tips.
  Det är där vi befinner oss nu.

 752. Vi måste försöka ingjuta
  lite hopp och gå framåt.

 753. Jag måste avbryta er,
  för en timme har gått.

 754. Ni vill inte sluta prata.
  Jag vet inte om ni vill lyssna vidare-

 755. -men använd energin till
  dessa viktiga och intressanta problem.

 756. Tack så mycket, allihop,
  för att ni kom i kväll.

 757. Marina Svensson, Lawrence Lessig,
  Amelia Andersdotter och Carl Bildt.

 758. Tack och god kväll.

 759. Översättning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det digitala samhället och demokratin

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett akademiskt samtal som problematiserar dagens digitala revolution och vilken effekt den har på demokratin. Gynnas marginaliserade röster? Bidrar digitaliseringen till en demokratisk förbättring inom sociala medier eller har det främst resulterat i manipulation, cyberattacker och global nätelitism? Inspelat på AF-borgen i Lund den 24 april 2017. Arrangör: Debatt i Lund, Lunds universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, Demokrati, Digitalisering, Internetanvändare, Internetmissbruk, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Hur du får folk att berätta

Katarina Gunnarsson, prisbelönt reporter på Sveriges Radio, ger tips om hur man som journalist får intervjupersoner att öppna sig och hur man skapar trygghet så att folk börjar berätta i starka scener och bilder. Inspelat den 8 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning