Titta

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Om Nyfiken på Sverige - tigrinja

En animerad serie som introducerar det svenska samhället för omvärlden. Programserien lyfter olika rättigheter och skyldigheter, men också lagar, traditioner och oskrivna regler som vi i Sverige har att förhålla oss till. Serien finns på svenska, arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, dari, spanska, kinesiska, kroatiska och engelska.

Syfte

Syftet är att presentera det svenska samhället för elever som är nya i svenska skolan och Sverige, med information som är central för alla som lever i Sverige. Serien vill förmedla delaktighet, men också kunskap om hur samhället ser ut och fungerar.

Till första programmet

Nyfiken på Sverige - tigrinja : GrundlagarnaDela
 1. Är du nyfiken på Sverige?
  Då är det här programserien för dig.

 2. Vi ska förklara
  hur det svenska samhället fungerar-

 3. -och vad du har för rättigheter
  och skyldigheter.

 4. Det här avsnittet
  handlar om grundlagarna.

 5. För att en demokrati ska fungera
  behövs lagar och regler.

 6. I Sverige är lagarna samlade
  i boken Sveriges Rikes Lag.

 7. I den finns fyra lagar
  som är viktigare än alla andra lagar.

 8. De fyra lagarna
  är Sveriges grundlagar.

 9. Vad som står i dem och varför de
  är viktiga ska vi reda ut nu.

 10. Vi ska ta en grundlag i taget,
  och vi börjar med regeringsformen.

 11. Ganska krångligt ord,
  men man kan säga att den handlar om-

 12. -att Sverige ska vara en demokrati
  och om hur den ska fungera.

 13. Det första som står i den lagen är:

 14. "All offentlig makt i Sverige
  utgår från folket".

 15. Alla som har rösträtt får vara med
  och bestämma vilka som styr landet-

 16. -vilket sker i fria val
  vart fjärde år.

 17. I regeringsformen står det om våra
  grundläggande fri- och rättigheter.

 18. Till exempel har vi mötesfrihet.

 19. Du får alltså hålla möten
  om vad du vill.

 20. Vi har också demonstrationsfrihet.

 21. Du får delta i demonstrationer utan
  att riskera att straffas för det.

 22. Det står att vi har föreningsfrihet.

 23. Du är fri att vara med
  i vilken förening du vill.

 24. -Och vi har religionsfrihet.
  -Du får tro på vilken gud du vill.

 25. Eller inte tro på en gud.

 26. Det står i regeringsformen.

 27. Nu går vi vidare till nästa grundlag
  som heter yttrandefrihetsgrundlagen.

 28. Där står att du fritt
  får uttrycka dig i både tv...

 29. ...internet, i radio och film-

 30. -och prata om
  precis vilket ämne du vill.

 31. Men där står också
  vad du inte får göra.

 32. Du får inte sprida falska rykten
  eller kränka en annan person.

 33. Hets mot folkgrupp är förbjudet.

 34. Man får inte klumpa ihop
  olika människor-

 35. -och säga att alla från ett land
  eller med en viss religion-

 36. -är kriminella eller onda.

 37. Det är alltså straffbart
  enligt lag att säga så.

 38. Det gäller även när man skriver,
  vilket leder oss till nästa grundlag.

 39. Tryckfrihetsförordningen.
  Krångligt ord igen...

 40. I den lagen står
  att den svenska staten-

 41. -aldrig får förhandsgranska
  eller bestämma vad som får tryckas.

 42. -Det är censur.
  -Och censur är olagligt i Sverige.

 43. Staten får aldrig förhandsgranska
  någonting.

 44. I samma lag står att du har rätt
  att ta del av offentliga handlingar.

 45. En offentlig handling är sånt som
  politiker och myndigheter skriver.

 46. Vi ska kunna ha insyn
  i vad makthavarna gör.

 47. Du behöver inte tala om vem du är
  eller varför du vill se handlingen.

 48. Och du får sprida materialet vidare.

 49. Staten får inte kolla oss, men vi får
  kolla staten, skulle man kunna säga.

 50. Yttrandefrihetsgrundlagen
  och tryckfrihetsförordningen-

 51. -är viktiga
  för att vår demokrati ska fungera.

 52. I diktaturer är yttrande- och tryck-
  frihet det första som försvinner.

 53. Diktatur är motsatsen till demokrati,
  kan man säga.

 54. Då styrs landet av personer, ofta
  militärer, som inte är folkvalda-

 55. -och det går inte att rösta bort dem.

 56. I en diktatur får du INTE
  tycka och tänka som du vill.

 57. -Då tar vi den sista grundlagen.
  -Successionsordningen.

 58. Den handlar om vem som får bli kung
  eller drottning i Sverige.

 59. I Sverige ärver det äldsta av kungens
  barn platsen som kung eller drottning.

 60. När kung Carl den sextonde Gustaf
  dör eller avsäger sig uppdraget-

 61. -är det hans äldsta barn,
  kronprinsessan Victoria, som tar över.

 62. Men Sveriges kung eller drottning
  har ingen politisk makt.

 63. De är mer som symboler för landet.

 64. De reser runt i världen
  och representerar Sverige.

 65. Då har vi gått igenom
  Sveriges fyra grundlagar.

 66. Här kommer en sammanfattning:

 67. -Regeringsformen.
  -Om hur Sverige ska styras.

 68. Yttrandefrihetsgrundlagen.

 69. Vi får säga vad vi vill i media utan
  att staten får förhandsgranska det.

 70. Tryckfrihetsförordningen.

 71. Vi får skriva vad vi vill,
  så länge vi inte kränker nån.

 72. Det gäller också
  yttrandefrihetsgrundlagen.

 73. Successionsordningen.

 74. Om vem
  som får bli kung eller drottning.

 75. De här fyra grundlagarna
  är väldigt svåra att ändra på.

 76. Det kräver att riksdagen
  röstar igenom en ändring-

 77. -inte bara en utan TVÅ gånger.

 78. Det måste dessutom vara
  ett allmänt val där emellan.

 79. Det ska finnas tid att fundera igenom
  vad det innebär att ändra grundlagen.

 80. Det ska vara riktigt svårt
  att minska våra fri- och rättigheter.

 81. Grundlagarna skyddar demokratin.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Grundlagarna

Avsnitt 3 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

På ett enkelt sätt förklaras Sveriges fyra grundlagar. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för lagarnas innehåll och hur de påverkar samhället. Men också vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Tigrinja, Samhällskunskap > Lag och rätt, Samhällskunskap > Politik och statskunskap > Sveriges politik och statsskick, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Grundlagar, Politik, Rättsvetenskap, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Statsrätt, Sverige
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6

Alla program i Nyfiken på Sverige - tigrinja

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Sveriges historia

Avsnitt 1 av 10

Sveriges historia presenterad på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse och en övergripande bild av utvecklingen de senaste 200 åren. Mycket har hänt sedan början på 1800-talet. Om fattigdomen, kyrkans makt, utvandringen till Amerika och industrialiseringen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Den svenska demokratin

Avsnitt 2 av 10

Om hur Sveriges demokrati fungerar, förklarat på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska samhället. Om vilka rättigheter och skyldigheter man har, hur ett val går till och vad landstingen och kommunerna är och vad de har för uppgifter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Grundlagarna

Avsnitt 3 av 10

På ett enkelt sätt förklaras Sveriges fyra grundlagar. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för lagarnas innehåll och hur de påverkar samhället. Men också vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Brott och straff

Avsnitt 4 av 10

Enkelt förklarat om det svenska rättssystemet. Här får du lära dig vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter. Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Skolan

Avsnitt 5 av 10

Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Skatten

Avsnitt 6 av 10

Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Jämställdhet

Avsnitt 7 av 10

Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Familjen

Avsnitt 8 av 10

Enkelt förklarat om hur det kan vara att leva i Sverige; om olika sorters familjebildningar, och om barns rättigheter. Men också om vad det innebär att bli myndig, och om skillnaden mellan att vara gift eller sambo.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Naturen

Avsnitt 9 av 10

Sverige brukar kallas för ett avlångt land, här får du reda på hur klimatet kan skilja sig åt från norr till söder. Om djur, skogar, sjöar och berg i Sverige, om friluftsliv och allemansrätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av Sveriges djur och natur och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man vistas ute i naturen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Lagar och traditioner

Avsnitt 10 av 10

Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det här och vilka högtider firar vi?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 4-6 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Labba - finska

Osynligt bläck

Vetenskapsreportern Agneta ska göra tröjtryck med potatis och rödbetssaft men ljudteknikern Tommie förstör av misstag experimentet. Beppe skriver hemliga meddelanden på en bordsduk med hjälp av rödkål och bikarbonat och vi lär oss om pH-värde och indikatorer.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Radioskrivarklubben - finska

Jättesnabba sköldpaddan och flygande guldfisken

Sköldpaddan Blixten är jättesnabb. Kanske är han den snabbaste sköldpaddan i hela världen. Blixtens bästa kompis är en flygande guldfisk. En helt vanlig dag är det någon som gör inbrott i Blixtens stuga och stjäl allt hans godis. Vem är tjuven?