Titta

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Nyfiken på Sverige - tigrinja

Om Nyfiken på Sverige - tigrinja

En animerad serie som introducerar det svenska samhället för omvärlden. Programserien lyfter olika rättigheter och skyldigheter, men också lagar, traditioner och oskrivna regler som vi i Sverige har att förhålla oss till. Serien finns på svenska, arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, dari, spanska, kinesiska, kroatiska och engelska.

Syfte

Syftet är att presentera det svenska samhället för elever som är nya i svenska skolan och Sverige, med information som är central för alla som lever i Sverige. Serien vill förmedla delaktighet, men också kunskap om hur samhället ser ut och fungerar.

Till första programmet

Nyfiken på Sverige - tigrinja : Brott och straffDela
 1. Är du nyfiken på Sverige?
  Då är det här programserien för dig.

 2. Vi ska förklara
  hur det svenska samhället fungerar-

 3. -och vad du har för rättigheter
  och skyldigheter.

 4. Det här avsnittet
  handlar om brott och straff.

 5. Det finns nästan 1 500 lagar
  i Sverige.

 6. Lagarna måste alla i landet följa.

 7. I Sverige är det riksdagen
  som bestämmer lagarna.

 8. Det är polisens uppdrag
  att ingripa om nån bryter mot en lag.

 9. Men poliserna bestämmer inte
  om någon har brutit mot lagen.

 10. Tillsammans med poliserna
  arbetar åklagare.

 11. De bestämmer om det ska undersökas
  om någon har brutit mot lagen.

 12. Det är domstolens jobb
  att se om det finns bevis nog-

 13. -för att se om den som är misstänkt
  har begått brottet-

 14. -och koppla det till ett straff.

 15. Domstolen ska vara opartisk och
  rättvis och aldrig stå på någon sida.

 16. -Den utgår alltid från lagboken.
  -Det måste den göra.

 17. Varken riksdag eller regering
  får lägga sig i hur en domstol dömer.

 18. Det står också i lagen.

 19. Vad ska du göra
  om du har utsatts för ett brott?

 20. Om någon har stulit något eller
  har skrivit lögner om dig på nätet...

 21. ...eller om du har blivit utsatt
  för misshandel eller övergrepp-

 22. -ska du anmäla det till polisen.

 23. Går du i skolan kan du få hjälp
  med att anmäla brottet av en vuxen.

 24. Polisen arbetar
  med att hjälpa och skydda människor.

 25. Det finns poliser som är duktiga på
  att prata med barn utsatta för brott.

 26. Om någon har blivit utsatt för ett
  brott är det viktigt att anmäla det.

 27. Vad händer sen, då?

 28. Polisen undersöker vad som har hänt.

 29. Ibland leder det till att en person
  blir åtalad för brottet.

 30. Då blir det rättegång i en domstol.

 31. Brottsoffer kan få hjälp av någon som
  förklarar vad som händer under tiden.

 32. En sån person
  kallas för målsägarbiträde.

 33. Krångligt namn, men du behöver inte
  betala något för det.

 34. Du har rätt till tolk
  om du inte förstår svenska.

 35. Du kan må dåligt om du blivit utsatt
  för brott, eller om du har sett det.

 36. Då finns det människor att prata med.

 37. Du kan ringa till Brottsofferjouren.

 38. Deras hjälp kostar inget, och den du
  pratar med berättar inget för någon.

 39. Telefonnumret till Brottsofferjouren
  är 0200-21 20 19.

 40. Och så finns det en bra hemsida
  som heter jagvillveta.se.

 41. Den är gjord
  för dig som är barn eller ung-

 42. -och den finns på många olika språk.

 43. Om du själv har begått ett brott, då?
  Vad händer då?

 44. Om du är under 15 år,
  kan polisen utreda brottet.

 45. Men det är Socialtjänsten
  som tar hand om det.

 46. Socialtjänsten, eller Socialen,
  finns i hela landet.

 47. De som jobbar där hjälper
  unga människor som har begått brott.

 48. Om du är över 15 år och har begått
  ett brott, kan du bli dömd i domstol.

 49. Du kan få ungdomsvård-

 50. -eller så kan din vårdnadshavare få
  betala den som råkade ut för brottet.

 51. Det är ovanligt att du hamnar
  i fängelse om du inte är över 18 år.

 52. Det händer bara
  om du har begått grova våldsbrott.

 53. Lagarna är till för att samhället
  ska fungera bra-

 54. -och nya lagar skrivs hela tiden.

 55. Här är några exempel:

 56. 1979 kom det till en lag som förbjöd
  föräldrar att slå sina barn.

 57. 1982 kom lagen att könsstympning
  på flickor är förbjudet-

 58. -oavsett om samtycke till ingreppet
  finns eller inte.

 59. 2005 blev det förbjudet att röka
  inomhus på alla fik och restauranger.

 60. Samma år blev det lag på att alla
  under 15 år måste ha cykelhjälm.

 61. Fram till 2009 var det förbjudet
  att gifta sig med någon av samma kön.

 62. I dag får man gifta sig med vem man
  vill, förutsatt att båda är över 18.

 63. Ungefär så fungerar
  det svenska rättsväsendet.

 64. Lagar behövs så att samhället
  fungerar och människor är trygga.

 65. Lagarna gäller för alla, och alla
  ska behandlas lika inför lagen.

 66. -Det spelar ingen roll vem du är.
  -Det står också i lagen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Brott och straff

Avsnitt 4 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Enkelt förklarat om det svenska rättssystemet. Här får du lära dig vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter. Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Tigrinja, Samhällskunskap > Lag och rätt, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Brott, Juridik, Lagar, Rättsvetenskap, Rättsväsen, Straff, Straffrätt, Sverige
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6

Alla program i Nyfiken på Sverige - tigrinja

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Sveriges historia

Avsnitt 1 av 10

Sveriges historia presenterad på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse och en övergripande bild av utvecklingen de senaste 200 åren. Mycket har hänt sedan början på 1800-talet. Om fattigdomen, kyrkans makt, utvandringen till Amerika och industrialiseringen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Den svenska demokratin

Avsnitt 2 av 10

Om hur Sveriges demokrati fungerar, förklarat på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska samhället. Om vilka rättigheter och skyldigheter man har, hur ett val går till och vad landstingen och kommunerna är och vad de har för uppgifter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Grundlagarna

Avsnitt 3 av 10

På ett enkelt sätt förklaras Sveriges fyra grundlagar. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för lagarnas innehåll och hur de påverkar samhället. Men också vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Brott och straff

Avsnitt 4 av 10

Enkelt förklarat om det svenska rättssystemet. Här får du lära dig vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter. Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Skolan

Avsnitt 5 av 10

Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Skatten

Avsnitt 6 av 10

Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Jämställdhet

Avsnitt 7 av 10

Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Familjen

Avsnitt 8 av 10

Enkelt förklarat om hur det kan vara att leva i Sverige; om olika sorters familjebildningar, och om barns rättigheter. Men också om vad det innebär att bli myndig, och om skillnaden mellan att vara gift eller sambo.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Naturen

Avsnitt 9 av 10

Sverige brukar kallas för ett avlångt land, här får du reda på hur klimatet kan skilja sig åt från norr till söder. Om djur, skogar, sjöar och berg i Sverige, om friluftsliv och allemansrätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av Sveriges djur och natur och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man vistas ute i naturen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - tigrinja

Lagar och traditioner

Avsnitt 10 av 10

Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det här och vilka högtider firar vi?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 4-6 & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Din kropp - finska

Skelettet och musklerna

Det finns ungefär 600 muskler i hela kroppen, de sitter fast på skelettet. I ansiktet sitter muskler som hjälper oss att visa känslor. Många muskler kan vi kontrollera med viljan men det finns de som vi inte kan kontrollera, till exempel musklerna i matstrupen, i magen och i hjärtat.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Radioskrivarklubben - romani chib

Gamle Janos och den vackra hästen

Janos är en gammal man som bor i utkanten av en by tillsammans med sin vackra vita häst Kambi. Hästen är inte bara traktens finaste häst: Den kan också prata. En dag ger sig Janos och Kambi ner till floden för att fira den romska högtiden Djurdevdan. Mitt i festligheterna sker en olycka. Hästen Kambis långa, vackra flätor fattar eld och i panik hoppar hästen ner i floden. Men hästen kan inte simma.