Titta

Nyfiken på Sverige - spanska

Nyfiken på Sverige - spanska

Om Nyfiken på Sverige - spanska

En animerad serie som introducerar det svenska samhället för omvärlden. Programserien lyfter olika rättigheter och skyldigheter, men också lagar, traditioner och oskrivna regler som vi i Sverige har att förhålla oss till. Serien finns på svenska, arabiska, kurdiska, somaliska, tigrinja, dari, spanska, kinesiska, kroatiska och engelska.

Syfte

Syftet är att presentera det svenska samhället för elever som är nya i svenska skolan och Sverige, med information som är central för alla som lever i Sverige. Serien vill förmedla delaktighet, men också kunskap om hur samhället ser ut och fungerar.

Till första programmet

Nyfiken på Sverige - spanska : Sveriges historiaDela
 1. Är du nyfiken på Sverige?
  Då är det här programserien för dig.

 2. Vi ska förklara
  hur det svenska samhället fungerar-

 3. -och vad du har för rättigheter
  och skyldigheter.

 4. Det här avsnittet
  handlar om Sveriges historia.

 5. I dag är Sverige
  ett av världens rikaste länder-

 6. -och ett av de mest jämställda.

 7. Alla har rätt att tro på vad de vill,
  eller att inte tro på något alls.

 8. Så har det alltid varit.

 9. För bara 200 år sedan var Sverige
  ett av de fattigaste länderna i Europa.

 10. De flesta levde på landsbygden.

 11. Väldigt få barn gick i skolan.

 12. De flesta som bodde här
  blev inte ens 50 år.

 13. Man bodde
  trångt och tätt tillsammans-

 14. -och det dracks alkohol
  till så gott som alla måltider.

 15. Husbonden hade laglig rätt
  att slå både sin fru...

 16. ...sina barn...

 17. ...och drängarna och pigorna.

 18. Vissa började som lillpigor
  och lilldrängar som 5-6-åringar.

 19. Gamla människor sattes "på
  undantag".

 20. Det betydde att de lämnade gården-

 21. -och flyttade till en mindre stuga,
  "undantagsstugan".

 22. Man skrev kontrakt på vad de unga
  skulle ge de gamla varje år:

 23. Ved, säd och hö.

 24. Så sent som för 100 år sen
  var det otänkbart för en gift kvinna-

 25. -att gå utomhus utan att täcka håret.

 26. Den enda kyrka som var tillåten
  var den kristna lutherska statskyrkan.

 27. Kyrkan hade väldigt stor makt.

 28. Gick du för sällan till kyrkan
  kunde du bli bestraffad.

 29. Du kunde få sitta i "stocken"
  så att folk kunde spotta på dig.

 30. Hade du varit otrogen kunde du få
  sitta på "horpallen" inne i kyrkan.

 31. Det var inte kärlek
  som bestämde vem man gifte sig med.

 32. Det viktigare var vilken familj man
  kom ifrån och hur stor gård man hade.

 33. En gång om året var det "husförhör".

 34. Då kom prästen och förhörde de vuxna
  så att de kunde sin bibel.

 35. I mitten av 1800-talet
  var Sverige ett u-land.

 36. Skördarna gav inte
  tillräckligt med mat.

 37. Människor svalt och dog tidigt.
  Här rådde misär och sjukdomar.

 38. På 1850-talet var det så fattigt-

 39. -att man auktionerade bort
  fattiga barn och gamla-

 40. -till de som begärde
  minst för att ta hand om dem.

 41. Ofta fick barnen arbeta hårt
  på gården dit de kom.

 42. Auktionerna med fattiga människor
  fortsatte ända till 1918.

 43. Många människor
  började drömma om något bättre.

 44. Många gjorde verklighet av drömmen
  och flyttade från Sverige.

 45. 1860 startade en massutvandring,
  till framför allt Nordamerika.

 46. Vi var knappt fem miljoner-

 47. -och över en miljon
  flyttade härifrån på drygt 50 år-

 48. -alltså närmare en fjärdedel
  av befolkningen.

 49. För de som stannade
  väntade också stora förändringar.

 50. Bland annat blev jordbruket
  mer effektivt.

 51. Färre behövde jobba på åkrarna,
  så många flyttade till städerna.

 52. Jobb började det finnas nu, för
  industrialiseringen kom till Sverige.

 53. I Europa började andra länder behöva-

 54. -en massa trä, järn och stål
  till sina nya industrier.

 55. Det hade vi gott om i Sverige.

 56. För att frakta ut allt järn och trä
  som vi sålde byggde vi järnvägar.

 57. Allt fler flyttade till städerna
  för att arbeta i fabriker.

 58. Det är viktiga saker
  som förändrades, rent praktiskt.

 59. Den som kan äta sig mätt
  kan börja tänka på annat.

 60. En längtan efter ett mer demokratiskt
  samhälle och frihet börjar spira-

 61. -även hos de som inte flyttade.

 62. 1909 infördes allmän rösträtt
  i Sverige för män.

 63. Och i valet 1921
  fick även kvinnor rösta.

 64. Det parti som vann på det var det
  socialdemokratiska arbetarpartiet-

 65. -och de behöll makten
  under större delen av 1900-talet.

 66. Man ville bygga ett ekonomiskt,
  tryggt och mer jämlikt Sverige.

 67. Alla skulle vara lika mycket värda.

 68. Alla skulle ha rätt till bra bostäder
  och vettiga arbetsförhållanden.

 69. Det vi kallar "folkhemmet"
  började ta fart.

 70. Samtidigt härjade två världskrig
  ute i Europa.

 71. Sverige lyckades hålla sig utanför-

 72. -och när Europa skulle byggas upp
  tog det fart på den svenska ekonomin.

 73. Det byggdes över en miljon bostäder,
  det så kallade "miljonprogrammet".

 74. Anställda fick rätt enligt lag
  till fyra veckors semester.

 75. Barnomsorg, sjukvård
  och vård för de äldre byggdes ut.

 76. Fria skolluncher, så att alla barn
  skulle kunna äta sig mätta.

 77. Det här är det vi i dag brukar kalla
  "den svenska välfärden".

 78. Sverige förändrades enormt
  på bara hundra år.

 79. Hur kommande hundra år
  kommer att se ut vet vi inget om.

 80. Det är upp till oss
  att forma det land vi vill leva i.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Sveriges historia

Avsnitt 1 av 10

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sveriges historia presenterad på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse och en övergripande bild av utvecklingen de senaste 200 åren. Mycket har hänt sedan början på 1800-talet. Om fattigdomen, kyrkans makt, utvandringen till Amerika och industrialiseringen.

Ämnen:
Historia > Efter ca 1900, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > 1800-talet, Modersmål och minoritetsspråk > Spanska, Svenska som andraspråk och sfi
Ämnesord:
1800-talet, 1900-talet, 2000-talet, Historia, Sverige, Sveriges historia
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6

Alla program i Nyfiken på Sverige - spanska

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Sveriges historia

Avsnitt 1 av 10

Sveriges historia presenterad på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse och en övergripande bild av utvecklingen de senaste 200 åren. Mycket har hänt sedan början på 1800-talet. Om fattigdomen, kyrkans makt, utvandringen till Amerika och industrialiseringen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Den svenska demokratin

Avsnitt 2 av 10

Om hur Sveriges demokrati fungerar, förklarat på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska samhället. Om vilka rättigheter och skyldigheter man har, hur ett val går till och vad landstingen och kommunerna är och vad de har för uppgifter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Grundlagarna

Avsnitt 3 av 10

På ett enkelt sätt förklaras Sveriges fyra grundlagar. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för lagarnas innehåll och hur de påverkar samhället. Men också vilka rättigheter och skyldigheter vi har i Sverige.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Brott och straff

Avsnitt 4 av 10

Enkelt förklarat om det svenska rättssystemet. Här får du lära dig vad polis, åklagare och domstol har för uppgifter. Vem ser till att lagarna följs och vem delar ut straff till den som begått ett brott? Du får också veta vad du ska göra om du blivit utsatt för ett brott.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Skolan

Avsnitt 5 av 10

Om vilka olika typer av skolor som finns i Sverige, och om olika gymnasiealternativ. Du får reda på hur betygen fungerar, och om elevhälsa och föräldramöten. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en förståelse för det svenska skolsystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Skatten

Avsnitt 6 av 10

Här får du en enkel förklaring av hur skattesystemet fungerar i Sverige. Vilka olika sorters skatter finns det, och vad går skattepengarna till? Syftet är att ge framför allt nyanlända barn förståelse för det svenska skattesystemet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Jämställdhet

Avsnitt 7 av 10

Vad jämställdhet är, och hur jämställdheten ser ut i Sverige, förklaras på ett enkelt sätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av det svenska samhället. Det finns mycket kvar som kan bli bättre, trots att Sverige är ett av de mest jämställda länderna i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Familjen

Avsnitt 8 av 10

Enkelt förklarat om hur det kan vara att leva i Sverige; om olika sorters familjebildningar, och om barns rättigheter. Men också om vad det innebär att bli myndig, och om skillnaden mellan att vara gift eller sambo.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Naturen

Avsnitt 9 av 10

Sverige brukar kallas för ett avlångt land, här får du reda på hur klimatet kan skilja sig åt från norr till söder. Om djur, skogar, sjöar och berg i Sverige, om friluftsliv och allemansrätt. Syftet är att ge framför allt nyanlända barn en bild av Sveriges djur och natur och vad man har för rättigheter och skyldigheter när man vistas ute i naturen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaNyfiken på Sverige - spanska

Lagar och traditioner

Avsnitt 10 av 10

Enkelt förklarat om svenska lagar och traditioner, och några snabba fakta om Sverige. Finns det något som är typiskt svenskt? Vilka seder finns det här och vilka högtider firar vi?

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 4-6
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 4-6 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Samisk historia med Ailo

Ailo är 17 år, född i Norge och uppvuxen i Sverige. Själv beskriver sig Ailo som en same i Sápmi. Den samiska identiteten har alltid funnits där för honom, liksom språket och traditionerna. Ailo är programledaren och han inramar berättelser om hur historien har lämnat spår i andra unga samers liv: Sara-Elvira och hennes familj har blivit påverkad av tvångsförflyttningar. För renskötaren Helena pågår kolonisationen fortfarande och hon blir påmind om det i sin vardag. Lars Levi gick på nomadskolan som barn och detta har präglat hans liv.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Hamnskiftarens resa

Gästrikland, Dalarna, Härjedalen

Del 8 av 11: Häxans blomma. Jim och Ayla är kvar i 1600-talet. Nu måste de hitta häxan Stina Urbansdotter som är i Falun, på flykt undan prästen som tänker bränna henne på bål. Lyckas de rädda Stina kan de hitta prästen och stjäla tillbaka trollboken. Stina är den enda som vet namnet på blomman som låser upp trollbokens gömda kapitel. Vid Njupeskär, Sveriges högsta vattenfall, får Jim veta att blomman också är en viktig ingrediens i det botemedel som hans sjuka syster behöver.