Titta

Perspektiv på världen - syntolkat

Perspektiv på världen - syntolkat

Om Perspektiv på världen - syntolkat

Är mänskliga rättigheter en självklarhet överallt? Hur fungerar extremism och hur långt är människan beredd att gå för sin övertygelse? Varför har vi krig och vad gör vi för att förhindra dem? I sex avsnitt tas frågor om demokrati, makt och rättigheter upp ur nya vinklar och från olika delar i världen. Varje avsnitt har ett eget avgränsat tema. Vi möter människor med olika åsikter, möjligheter och perspektiv. Det som är självklart för någon kan vara en omöjlighet för en annan.

Till första programmet

Perspektiv på världen - syntolkat : JämställdhetDela
 1. Det självklara för en
  är otänkbart för en annan.

 2. Vem blir extremist och varför?

 3. Vad innebär det att vara kvinna idag?
  Vem styr dina val av politiker?

 4. Här får du inga svar.
  Du får perspektiv.

 5. Jag arbetar för
  en värld där kvinnor är fria.

 6. -Vi vill inte vara beroende av nån.
  -Det förekommer sexuellt våld.

 7. Mansrollen måste ändras.

 8. De vill skrämma mig till tystnad.

 9. Hallå! Det är 2018. Saker förändras!

 10. Jämställda män är lyckligare.

 11. Äntligen!

 12. FN fastslår att jämställdhet
  är en mänsklig rättighet-

 13. -och en grund
  för en fredlig och hållbar värld.

 14. Ändå
  har 90 % av världens länder i dag-

 15. -minst en lag
  som diskriminerar kvinnor.

 16. Inte ens Sverige, bland världens mest
  jämställda länder, har nått fram.

 17. I vissa länder är en kvinna värd
  hälften av en man.

 18. Det är stora skillnader.

 19. En kvinnas lön är i genomsnitt
  62 procent av en mans.

 20. I fattiga familjer svälter kvinnor
  för att övriga familjen ska få äta.

 21. WHO uppskattar
  att drygt 30 % av alla kvinnor-

 22. -har utsatts för
  fysiska eller sexuella övergrepp.

 23. Löneskillnader är vardag.

 24. I alla länder finns starka åsikter om
  vad flickor och pojkar kan göra.

 25. Världen är besatt av att kontrollera
  kvinnors kroppar och sexualitet.

 26. I Burma har vi många problem.
  Inte ens i hemmet är kvinnor trygga.

 27. I Sverige har vi sedan länge
  50-50 procent i regeringen.

 28. Men i näringslivet
  ser det inte alls likadant ut.

 29. Det är schyst
  att dela på föräldraledigheten.

 30. Sverige är ett av världens
  mest jämställda länder.

 31. Ändå visar löner,
  representation och polisanmälningar-

 32. -att kvinnor inte har
  samma förutsättningar som män.

 33. Det visar inte minst metoo-rörelsen-

 34. -där kvinnor vittnade om trakasserier
  och övergrepp i vardagen.

 35. -Avslöjanden om sexuella övergrepp.
  -Metoo-kampanjen.

 36. Sexuella trakasserier och våldtäkter.

 37. Den strukturella sexism
  som många känt till.

 38. -Äntligen!
  -Vi känner igen oss.

 39. Tusentals berättelser
  kommer upp till ytan.

 40. -JAG ska inte skämmas.
  -Det finns ett efter metoo.

 41. En som har synts i jämställdhets-
  debatten är Linnéa Claeson.

 42. Via assholesonline på Instagram har
  hon engagerat massor av unga kvinnor-

 43. -och män, i kampen för jämställdhet.

 44. Jag tyckte att vi pratade för lite
  om sexuella trakasserier.

 45. Så jag ville skriva om det.

 46. Många kände igen sig
  eller blev chockade.

 47. Jag opinionsbildar
  och utmanar andra att ta ställning.

 48. Men hennes åsikter möter också
  motstånd. De flesta kritiker är män.

 49. De känner att deras makt
  håller på att tas ifrån dem.

 50. De blir rädda och arga. Min röst
  anses farlig och de vill tysta mig.

 51. De vill skrämma mig till tystnad
  eller döda mig.

 52. Problemet är strukturellt.
  Det handlar inte om individer.

 53. Jag vill att alla ska reflektera:

 54. "Är det så vanligt?
  Vad kan jag göra?"

 55. "Vilka skämt har jag skrattat åt?
  När sa inte jag ifrån?"

 56. "Behandlar jag min kollega okej?
  Kan jag prata med min son?"

 57. Vi lever i en tid just nu där
  om man är tyst så tar man ställning.

 58. Är man passiv tar man ställning.

 59. Just nu är kvinnors rättigheter
  och jämlikheten så hotad-

 60. -att man kan inte vara neutral eller
  anse det dåligt men inte göra nåt.

 61. Det är ett ställningstagande när
  kvinnor dagligen blir diskriminerade-

 62. -förminskade, hotade,
  torterade, mördade, våldtagna.

 63. Jag vill tacka dig för allt du gör
  för min son och mina döttrar.

 64. Tack så jättemycket!

 65. Flavia Agnes
  är människorättskämpe och advokat.

 66. Hon är en av de som vägrar vara tyst
  när kvinnors rättigheter kränks.

 67. Jag arbetar för NGO:n MAJLIS
  som arbetar för att hjälpa kvinnor-

 68. -förstå lagen och sina rättigheter
  och ta strid för dem i rätten.

 69. Vi jobbar för jämställdhet
  och lika lön för lika arbete.

 70. Förbättringar syns inom utbildning
  och stärkt ekonomisk makt.

 71. Kvinnor får toppjobb.
  Där går det bra.

 72. Men fortfarande är
  våld mot kvinnor ett stort problem.

 73. Patriarkatet är starkt.
  Mycket sexuellt våld på gatorna.

 74. Kvinnor står inte ut med våldet.

 75. Skilsmässor är oacceptabelt. Kvinnan
  ska anpassa sig och stanna kvar.

 76. Detta har inte förbättrats i Indien.

 77. 2012
  riktades världens ögon mot Indien-

 78. -när en 22-årig kvinna blev
  gruppvåldtagen och mördad på en buss.

 79. Bilden spreds överallt
  att kvinnor inte var trygga i Indien.

 80. Efter det fick vi nya lagar
  och strängare straff.

 81. Nu kan dödsstraff utdömas.

 82. Det förändras långsamt.
  Förut pratade man inte om våldet.

 83. Nu börjar kvinnor äntligen berätta.

 84. Men de bemöts inte i rättssystemet.
  Det är inte utformat för kvinnor.

 85. Det finns ett patriarkalt synsätt
  bland polisen och rättsväsendet.

 86. Även om det nu finns en lag
  så följs inte alltid den nya lagen.

 87. Sedan konservativa BJP fick makten
  har militanta supportrar stärkts.

 88. Vissa attackerar kvinnor som utmanar
  traditionerna med t.ex. tajta kläder.

 89. Problemen har sin grund i familjen.
  Alltså finns också lösningen där.

 90. Förändra strukturerna och uppfostra
  flickor och pojkar mer jämlikt.

 91. Men vi gör inte det. Vi värderar
  fortfarande pojkar högre än flickor.

 92. Pojkar tror att de kan
  behandla kvinnor hur som helst-

 93. -eftersom de ser sina fäder
  och andra män göra det.

 94. De tror att det är deras rätt.
  Det måste förändras.

 95. Att vara kvinna med funktionsvariant
  innebär dubbel diskriminering.

 96. Vi såg att många unga blinda flickor-

 97. -är fångna i hemmet
  på grund av sitt handikapp.

 98. Monu Ravindran
  jobbar för Sightsavers-

 99. -som hjälper synskadade
  som inte har råd med sjukvård.

 100. För att stärka kvinnliga patienter
  har de startat en judoklubb.

 101. Vi inledde ett projekt
  där de fick träna självförsvar.

 102. Självförsvarsträningen
  förändrade allt.

 103. De här flickorna har långsamt
  förändrat sin roll i samhället.

 104. De säger: "Nu kan vi göra allt
  vi vill. Vi är inte beroende av nån."

 105. De begränsas inte av något längre.
  Det är fantastiskt.

 106. De flesta kulturer och religioner
  har tillskrivit män makt-

 107. -i äktenskap, kyrka och samhälle.

 108. Vad kvinnor får och inte får göra
  har reglerats i lag, även i Sverige.

 109. Sverige är modernare än nånsin.

 110. Först 1845
  infördes lika arvsrätt i Sverige.

 111. 1863 blev kvinnor myndiga vid 25 år.
  Men gifta blev maken förmyndare.

 112. 1884 fick ogifta kvinnor samma
  myndighetsålder som män, 21 år.

 113. Men gifta kvinnor förblev omyndiga
  ända fram till 1921.

 114. Samma år, 1921, hölls det första
  svenska valet där kvinnor fick rösta.

 115. Jag arbetar
  för en värld där kvinnor är fria.

 116. I Burma har män och kvinnor
  helt olika roller.

 117. Vi tror att berätta historier formar
  och förändrar folks medvetande.

 118. Det kan hjälpa flickor och kvinnor
  att skapa sig en annan framtid.

 119. Överallt i världen, i Afrika,
  Nord- och Sydamerika och Europa-

 120. -i Asien och Oceanien,
  kämpar kvinnor för sina rättigheter.

 121. Alla med olika medel, men samma mål.

 122. FN arbetar för att kvinnor
  ska få tillgång till rättvisa-

 123. -genom att hjälpa länder att skapa
  rättssystem som inte diskriminerar.

 124. Vi vill bygga
  självständiga feministiska rörelser-

 125. -och stärka kampen på gräsrotsnivå.

 126. Vi använder teknik
  i den feministiska kampen.

 127. Vi skapar innehåll och forskar
  om våld mot kvinnor på nätet.

 128. Vi mäter ojämlikhet mellan könen
  i 189 länder.

 129. Det är svårt att tro
  att vi har diskriminering.

 130. Det påverkar
  fattiga svarta kvinnor i Sydafrika.

 131. Kvinnor säger "enough!",
  "nu räcker det!".

 132. Forskning visar på samband-

 133. -mellan kvinnors och mäns
  olika arbetsvillkor och föräldraskap.

 134. Kvinnor
  har huvudansvar för hem och barn.

 135. Sverige har därför infört individuell
  föräldrapeng och jämställdhetsbonus.

 136. Men i många andra länder har kvinnor
  fortfarande ansvaret för familjen.

 137. Att balansera karriär och mödraskap
  är svårt. Det vet alla kvinnor.

 138. Kokui Selormey Hanson
  är ghanesisk journalist.

 139. Hon balanserar karriär och privatliv
  där kvinnan förväntas sköta familjen.

 140. I Ghana förväntas man få barn.
  Om man inte har barn undrar folk.

 141. Som karriärkvinna kan det bli svårt.
  Ibland blir det problem att få jobb-

 142. -om man är i barnafödande ålder
  och nyligen gift sig.

 143. Arbetsgivaren tänker:
  Om hon är ung och nyss gift sig-

 144. -är det troligt
  att hon snart ska vara föräldraledig.

 145. När jag blev mamma började jag jobba
  ganska snart. Utan jobb, ingen lön.

 146. Men jag har mycket stöd från min man.

 147. Min man och jag har delat hemarbetet
  ungefär 60-40, han tar 60 procent.

 148. Många tycker det är konstigt.

 149. Här förväntas kvinnan
  ta hand om familj och barn.

 150. Men vi fick barnen tillsammans.

 151. Så varför ska inte båda parter bidra
  lika mycket till barnens omvårdnad?

 152. -Jag är Douglas Mendoza Urrutia.
  -Jag är Gary Barker från Promundo.

 153. Jag jobbar för Puntos de Encuentro.

 154. Vi jobbar för social utveckling.

 155. Vi gör mycket forskning och ger
  rådgivning till FN och andra organ.

 156. Douglas Mendoza Urrutia jobbar med
  föräldraskap och social rättvisa.

 157. Gary Barker kämpar för
  att förändra mansnormer.

 158. För båda är jämställdhet självklart,
  både för mäns och kvinnors skull.

 159. Vi har gjort studien IMAGES
  om jämställdhet i drygt 30 länder.

 160. Den visar generellt
  att män som tror på jämställdhet-

 161. -är lyckligare, mindre deprimerade,
  mindre självmordsbenägna-

 162. -och mer nöjda med sina relationer.

 163. Män med en bra relation med sina barn
  grips mer sällan av polisen.

 164. Vi lever längre
  och missbrukar i lägre grad.

 165. Vi måste visa män vilka fördelar det
  ger att också vara omhändertagande.

 166. Att vi kan både dra in pengar och
  sköta om barnen, precis som kvinnor.

 167. Jag tänker inte
  dra hem storvinsten på Lotto.

 168. I Nicaragua används de populära
  såpoperorna för att nå unga män.

 169. Vi visar en alternativ manlighet,
  som är mjukare-

 170. -och mer respektfull mot kvinnor och
  barn, för att påverka dagens unga.

 171. I Latinamerika
  har vi en patriarkal kultur.

 172. Männen är auktoritära och har makt.

 173. Kvinnor ägnar mycket mer tid än män
  åt att ta hand om hem och barn.

 174. Pappaledigheten är bara 2-10 dagar.

 175. För 10 år sen föddes mitt första barn
  och jag fick inte vara på sjukhuset.

 176. Det var förbjudet för män
  att vara på BB.

 177. När mitt andra barn föddes för tre år
  sen fick jag vara med på sjukhuset.

 178. En viss sorts manlighet
  drar sina sista flämtande andetag.

 179. Just då blir det ofta en backlash.

 180. Då kommer homofobi,
  sexism och misogyni upp till ytan.

 181. De skräms av att vi vinner.

 182. För män som inte vill ge upp
  sina privilegier är det skrämmande.

 183. När vi visar en annan sorts man på tv
  tänker många att de vill förändras.

 184. Vi måste förändra
  den gamla mansrollen.

 185. Vi fortsätter kvinnokampen.
  Vi måste vara tysta och lyssna.

 186. Vi får inte ta över och säga
  att vi kan bättre än kvinnor.

 187. Vi ska visa solidaritet med kvinnor.
  Vi ska gå bredvid, inte framför.

 188. Vi måste lyssna på
  kvinnorättsrörelsen.

 189. Män får vänja sig vid att inte alltid
  bestämma. Det är jämställdhet.

 190. Varje år undersöker Världsbanken
  jämställdhet-

 191. -i 189 ekonomier runt om i världen.

 192. Vi mäter sju indikatorer inom lagar
  och regler för kvinnligt företagande.

 193. Har kvinnor samma lagrum som män?
  Hur ser arbetslagstiftningen ut?

 194. Är vissa arbeten förbjudna för
  kvinnor? Hur är föräldraledigheten?

 195. Vi ser även på lagstiftning rörande
  sexuellt ofredande och våld i hemmet.

 196. Vi ser att det fortfarande finns
  lagliga restriktioner för kvinnor.

 197. I 104 av världens länder är kvinnor
  förbjudna att utföra vissa arbeten.

 198. Det påverkar yrkesvalet
  för 2,4 miljarder kvinnor.

 199. Skälet
  att Världsbanken bryr sig om detta-

 200. -är att detta påverkar ekonomin.

 201. När kvinnor har samma äganderätt
  som män får de en högre inkomst.

 202. Det stärker i synnerhet
  flickors hälsa och utbildning.

 203. Det finns olika strategier för
  att åtgärda denna könsdiskriminering.

 204. En omdebatterad är kvotering.

 205. Kvotering är en väg att få in kvinnor
  i sammanhang med mest män.

 206. Traditionellt väljer män andra män.

 207. Män väljer personer
  med liknande intressen-

 208. -samma kommunikation
  och samma sexuella läggning.

 209. För att åtgärda detta anser vissa
  att det krävs tvingande åtgärder-

 210. -för att nå en jämvikt.

 211. Vi vill att det ska vara 50 procent
  och har det som mål.

 212. Vi jobbar systematiskt för det.

 213. Vi måste sätta realistiska mål,
  så vi har satt 1/3 nu.

 214. Säkert finns möjlighet att höja det.

 215. I Sverige är kvotering frivillig.

 216. Exempelvis Norge har lagstadgat om
  jämnare könsfördelning i styrelser.

 217. I Ghana används kvotering för att
  få in kvinnor i transportbranschen.

 218. Jag heter Esenam. Jag är från Ghana.
  Jag är en kvinnlig taxichaufför.

 219. Men nu är jag del av ett fint projekt
  som utbildar kvinnliga bussförare.

 220. Vi ska serva passagerare
  och sköta kollektivtrafiken.

 221. Transportsektorn är mansdominerad.

 222. Jag fick inte köra taxi bara för
  att jag hade bröst och var kvinna.

 223. Så kan det inte vara.
  Hallå! Det är 2018. Saker förändras!

 224. För många av kvinnorna innebär
  utbildningen mycket mer än ett jobb.

 225. Jag vill bli bussförare
  för att få bättre lön.

 226. Då kan jag hjälpa min familj,
  min mamma, mina syskon.

 227. Jag kan bidra till samhället också.

 228. Det är fantastiskt att se andra
  kvinnliga förare. Därför är jag här.

 229. Jag flyttade till Accra för fyra år sen.
  Förut tvättade hemma hos andra.

 230. Sen fick jag höra talas om
  ett projekt för kvinnor.

 231. Nu utbildas jag till bussförare.
  Jag gör nåt meningsfullt av mitt liv.

 232. Vet du vad frihet innebär?
  Det är vad de har nu.

 233. De har frihet att utveckla
  sin talang och sin potential.

 234. De har frihet att bidra till
  utvecklingen i vårt vackra Ghana.

 235. Det är vad det betyder. Frihet.

 236. En invändning mot kvotering är att
  det avhjälper strukturell orättvisa-

 237. -men det finns risk för
  orättvisa mot individer.

 238. Vad gäller bolagsstyrelser anses att
  det inte ska vara en politisk fråga.

 239. Ägarna ska bestämma själva
  hur styrelsen ser ut.

 240. Ofta finns farhågor att kompetensen
  sänks om vi tvingas tänka på kön-

 241. -till exempel när vi ska rekrytera.

 242. Men en fördel vid kvotering
  är att även mäns kompetens har höjts.

 243. Detta för att rekryteringsprocessen
  har behövt professionaliseras.

 244. Man kan inte bara gå på känsla
  utan måste tänka mer på meritokrati-

 245. -att meriter, kunskap och kompetens
  ska avgöra om man får ett jobb.

 246. När kvinnor börjat organisera sig har
  jämställdhet blivit viktigt för FN.

 247. I dag är jämställdhet ett av FN:s
  17 globala mål för en hållbar värld.

 248. Lagar har stiftats för jämställdhet.

 249. Fler yrken som varit förbehållna män
  öppnas för kvinnor.

 250. Situationen
  är inte så bra som vi önskar-

 251. -men det sker ändå en hel del
  reformer som leder åt rätt håll.

 252. Mycket återstår,
  men jag tror att vi gör skillnad.

 253. Särskilt kvinnorörelsen, men även
  HBTQ-rörelsen, åstadkommer saker.

 254. Många män världen över
  vill ha jämställdhet.

 255. Framgångarna beror till stor del
  på kvinnor som kämpat och offrat sig-

 256. -för att framtidens kvinnor
  ska få det bättre.

 257. Vi ville inte köra för sakens skull.
  Vi ville gripas och få uppmärksamhet.

 258. Vi använde bilen som en symbol.

 259. En symbol för våra röster,
  för våra sociala och legala krav.

 260. Jag startade själv
  projektet "Afghan girls debating".

 261. Jag tränar kvinnliga studenter
  på high school och universitet.

 262. Ni ska få lära er
  att presentera era idéer för världen.

 263. Alla lösningar som på nåt sätt
  begränsar kvinnors frihet-

 264. -är inget framsteg. Tvärtom.

 265. Självklart kan det förändras. Det har
  förändrats. Det är absolut inte kört.

 266. Vi ska känna stor stolthet över-

 267. -det arbete som
  våra mammor och mormödrar har gjort.

 268. Vi ska känna motivation
  att jobba för att bli ännu bättre.

 269. Målet är en värld
  där vi alla har samma möjligheter.

 270. Där pojkar och flickor
  kan bli vad de vill-

 271. -utan att begränsas av stereotypa
  föreställningar om rätt och fel.

 272. Vi ska inte alla bli likadana,
  men alla ska ha samma möjligheter.

 273. -Vem tjänar på jämställdhet?
  -Hela samhället.

 274. Alla tjänar på det,
  men inser det inte.

 275. Det handlar om makt
  och därmed privilegier och förtryck.

 276. En privilegierad
  upplever jämställdhet som förtryck.

 277. Alla vinner.
  Patriarkatet är inte kul för nån.

 278. Jag gillar män och vill att de också
  ska få vara hela sig själva och fria.

 279. Därför behöver vi krossa de snäva
  könsnormer som håller oss tillbaka.

 280. -Tack så mycket.
  -Tack själv.

 281. Tack själv!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Jämställdhet

Avsnitt 5 av 6

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Överallt i världen kämpar kvinnor för sina rättigheter. Och sedan kvinnor börjat organisera sig har jämställdhet blivit en av de viktigaste frågorna för FN. Många länder har stiftat lagar för få bort könssegregeringen och yrken som tidigare varit förbehållna män är idag tillgängliga även för kvinnor. Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på jämställdheten i världen.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Genusfrågor, Jämställdhet, Kvinnofrågor, Kvinnoförtryck, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola

Alla program i Perspektiv på världen - syntolkat

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Hbtq

Avsnitt 1 av 6

1944 avskaffade Sverige den lag som förbjöd homosexualitet. Men ända fram till 1979 klassades det som en psykisk sjukdom. I andra länder kan lagar och fördomar mot hbtq-personer baseras på ideologi eller religion. Endast en femtedel av världens cirka 200 länder erkänner samkönade äktenskap. Homosexualitet är olagligt i drygt 70 länder, och världen över riskerar hbtq-personer förföljelse och grova kränkningar. Vi reser jorden runt för att få olika perspektiv på hbtq-personers livsvillkor.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Extremism

Avsnitt 2 av 6

Rätten att uttrycka sin åsikt är en av demokratins grundpelare. Men åsikter som dras till sin spets kan bli extrema. När blir extremism en fara för demokratin? Vad är det som gör att människor begår terrorhandlingar? Hur ska vi förhålla oss till dem som utnyttjar demokratiska rättigheter för att sprida antidemokratiska budskap? Och vad har religiös fundamentalism och höger- eller vänsterextremism gemensamt? Vi reser jorden runt för att få perspektiv på olika extrema rörelser.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Sverige vs världen

Avsnitt 3 av 6

Enligt en världsomspännande studie av medborgares värderingar är Sverige extremt. Vi lever i ett sekulariserat samhälle och vi tänker mer på vår individuella utveckling än vad man gör i de flesta andra länder. Men det som gör Sverige unikt är också det som riskerar att distansera oss från andra kulturer. Och hur väl stämmer vår självbild egentligen? Vi reser jorden runt för att få perspektiv på frågor om bland annat religion, välfärd, jämställdhet, alliansfrihet, mänskliga rättigheter och integration.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Krig och konflikt

Avsnitt 4 av 6

1948 antogs FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Den slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Dessutom finns Genèvekonventionen om civilas rättigheter i krig. Men många länder bryter mot överenskommelserna. En sjättedel av världens barn lever i eller i närheten av väpnade konflikter, det motsvarar 357 miljoner. De allra farligaste länderna är Afghanistan, Somalia och Syrien. Vi möter Omar som bara var ett barn när han fängslades och torterades under kriget i Syrien.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Jämställdhet

Avsnitt 5 av 6

Överallt i världen kämpar kvinnor för sina rättigheter. Och sedan kvinnor börjat organisera sig har jämställdhet blivit en av de viktigaste frågorna för FN. Många länder har stiftat lagar för få bort könssegregeringen och yrken som tidigare varit förbehållna män är idag tillgängliga även för kvinnor. Trots detta visar FN:s jämställdhetsrapport att 90 procent av världens länder har minst en lag som diskriminerar kvinnor. Vi reser jorden runt för att få perspektiv på jämställdheten i världen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaPerspektiv på världen - syntolkat

Påverkan

Avsnitt 6 av 6

Fejknyheter och filterbubblor är ord som många är bekanta med idag. Den information vi nås av i våra sociala medieflöden är utvald åt oss genom anonyma algoritmer. De lyfter främst fram sådant som vi redan känner till och sympatiserar med. Vi reser jorden runt för att få nya synvinklar på vad som påverkar oss, vem som ligger bakom ett budskap och vilket syfte budskapet har. Detta program är en del av UR:s koncept Genomskåda - fem sätt att greppa din omvärld.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Gymnasieskola
Beskrivning
Visa fler

Mer gymnasieskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Från Burma till Brexit

Burma och drömmen om demokrati

Vilka utmaningar står Burma inför? Sara Schulman är forskare i statsvetenskap och bosatt i Burma där hon bedriver sin forskning. Hon ger en lägesbild från Burma och berättar om landets väg mot demokrati. Från kolonialstat till fria val. Inspelat den 15 februari 2017 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Ett särskilt dilemma

Boendestöd

Del 7 av 20. Anette Walter arbetar som boendestödjare, det innebär att hon gör hembesök hos brukare som har boendestöd enligt LSS. Meningen är att hon ska stödja de här personerna så att de bättre kan ta hand om sitt hem. Ibland kommer hon till hem i kaos, samtidigt som personen som bor där inte vill ta emot hjälp. Hur hanterar hon det? Sebastian samtalar med Anette om när rätten att bestämma över sitt eget hem krockar med omgivningens idéer om vad som är en bra hemmiljö.