Titta

Fatta historia - kortversion

Fatta historia - kortversion

Om Fatta historia - kortversion

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Text och bild fungerar som ett språkutvecklande stöd.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion : Medeltid till stormaktstidDela
 1. Från medeltiden till stormaktstiden.

 2. Medeltiden i Europa
  varade i tusen år.

 3. Från cirka år 500 till 1500 e.Kr.

 4. Men i Norden
  började medeltiden på 1000-talet-

 5. -då kristendomen
  blev den nya religionen.

 6. Före det, på vikingatiden, trodde man
  på olika gudar och gudinnor.

 7. Vikingarna
  kallade sina gudar för Asa.

 8. Därför kallas deras religion
  för Asatron.

 9. På 1000-talet
  bestod Sverige av olika småländer.

 10. Varje landskap hade sina egna lagar,
  men man hade en gemensam kung.

 11. Under 1300-talet
  delades samhället in i fyra stånd-

 12. -alltså samhällsgrupper, klasser.

 13. De fyra stånden var adel,
  präster, borgare och bönder.

 14. Adeln stod nära kungen och hjälpte till
  i krig. De slapp betala skatt.

 15. Präster såg till att folk levde
  efter religiösa regler.

 16. Borgarna bodde i staden,
  till exempel hantverkare och köpmän.

 17. Bönderna arbetade med jordbruk
  och betalade skatt till kungen-

 18. -och till kyrkan.

 19. Gustav Vasa. I början av 1500-talet
  säger man att medeltiden tog slut.

 20. Då blev Gustav Vasa kung,
  och en ny tid började.

 21. Vasa enade Sverige,
  som blev ett land-

 22. -som styrdes från slottet i Stockholm
  av en person, Gustav Vasa själv.

 23. Sverige blev en nationalstat:
  Ett land med ett språk och en kultur.

 24. Vasa ville ha kontroll över allt
  och skickade skatteindrivare: Fogdar.

 25. Alla betalade skatt,
  utom adeln förstås.

 26. Bönderna tyckte att det var fel, för
  kungen fick kontroll över deras mark.

 27. Många bönder gjorde uppror. Vasa
  svarade med att slå ner upproren.

 28. Han gjorde Sverige till ett arvrike.

 29. Kungens äldsta son
  skulle ärva landet när kungen dör.

 30. Kristendomen har tre huvudgrenar.

 31. Protestantism,
  katolicism och den ortodoxa kyrkan.

 32. Vasa ville bestämma över kyrkan själv
  och bröt med den katolska kyrkan.

 33. Han reformerade den svenska kyrkan.

 34. Svenskarna blev protestanter.

 35. Man skulle inte längre läsa bibeln
  på latin, utan på svenska.

 36. Gustav Vasa var den som översatte.

 37. Det betydde att allt som ägdes
  av kyrkan nu ägdes av kungen.

 38. Stormaktstiden.

 39. I hundra år var Sverige en stormakt
  i Europa. Mellan 1611 och 1718.

 40. Sverige
  gick genom stora förändringar.

 41. Saker som Riksdagen, tidningar-

 42. -posten, gymnasium och universitet
  grundades under stormaktstiden.

 43. Man lockade duktiga arbetare
  från andra länder.

 44. Sverige var mångkulturellt. Här bodde
  tyskar, balter, norrmän och finnar.

 45. Under 1600-talet grundades flera städer,
  som Göteborg och Karlskrona.

 46. Sverige hade oftare krig än fred-

 47. -och nästan alla pengar
  gick till militären och flottan-

 48. -alltså marinen, sjöförsvaret.

 49. Gustav II Adolf krigade mot Danmark,
  Ryssland, Polen och Tyskland.

 50. Han ville göra Sverige till ett rike-

 51. -och nästan alla länder
  runt Östersjön blev svenska-

 52. -innan han dog en dimmig morgon
  1632 på ett fält i Tyskland.

 53. Hans sexåriga dotter Kristina
  ärvde makten.

 54. Hon fick inga barn, så hennes kusin blev
  kung efter henne.

 55. Hans barnbarnsbarn kung Karl XII sköts
  i Norge 1718.

 56. Stormaktstiden tog slut när Sverige hade
  förlorat pengar och soldater-

 57. -och blev fattigt.

 58. Textning: Sebastian Lilja
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid > Medeltiden, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Stormaktstiden, Historia > Nya tiden - Sverige och Norden > Vasatiden
Ämnesord:
1000-talet, 1100-talet, 1200-talet, 1300-talet, 1400-talet, 1500-talet, 1520-1611 (Vasatiden, Sverige), 1600-talet, 1611-1718 (stormaktstiden, Sverige), Historia, Medeltiden, Sverige, Sveriges historia
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Min samiska historia - syntolkat

Som en främling i eget land

Sara-Elvira är 17 år och har alltid känt till sin familjs historia men inte pratat så mycket om den. Hennes förfäder var några av dem som tvingades lämna sitt hem i norra Sapmi och drabbades av tvångsförflyttningar under tidigt 1900-tal. De hamnade till slut i Jokkmokk där nu Sara-Elvira och hennes föräldrar och farföräldrar bor. Sara-Elvira träffar sin farfar som berättar om hur tvångsförflyttningarna påverkar honom än i dag. Trots att även han är född i Jokkmokk känner han sig ibland som en främling där. Lite som att vara en främling i eget land.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen - finska

Trude Silman

Trude Silman berättar att få i hennes skolklass överlevde andra världskriget. Trude skiljdes från sina föräldrar när de skickade henne till London för att undkomma Förintelsen. I London bodde Trude hos ett tjugotal olika familjer. Sina egna föräldrar återsåg hon aldrig. Att Trudes pappa dödades under kriget vet man, men vad som hände med Trudes mamma är ännu okänt. Trude berättar om sin längtan efter sin familj och att hon aldrig kommer att sluta leta efter sin mamma.