Titta

Fatta historia - kortversion

Fatta historia - kortversion

Om Fatta historia - kortversion

Animerade delar ur serien "Fatta historia". Serien är en introduktion till högstadiets historieundervisning där språket är anpassat för de som inte har svenska som modersmål. Text och bild fungerar som ett språkutvecklande stöd.

Syfte

Serien följer högstadiets kursplan med ett tillägg från mellanstadiet om svensk historia. Den spänner från flodkulturerna via romarriket, Sveriges historia, upplysningen och de båda världskrigen fram till efterkrigstiden.

Till första programmet

Fatta historia - kortversion : UpplysningenDela
 1. Upplysningstiden.

 2. Upplysningen.

 3. För 300 år sen, på 1700-talet,
  började människor att tänka nytt.

 4. Borde kungen ha all makt och
  varför bestämmer kyrkan så mycket?

 5. Idéer om förbättring av samhället
  växte.

 6. Då samhället byggts upp
  av människor-

 7. -kunde människor förändra det.

 8. Tiden kallas för upplysningen för att
  de nya idéerna lyste upp i mörkret.

 9. Innan dess
  hade kyrkan väldigt stor makt.

 10. Det var självklart att Gud hade
  skapat universum och alla människor.

 11. Man trodde att Gud
  hade valt ut kungen och drottningen.

 12. En del var tjänare, andra makthavare.

 13. För en europé på 1700-talet
  var det självklart-

 14. -att alla inte var lika mycket värda.

 15. Nu började man att tänka annorlunda.

 16. Redan på 1600-talet hade det visats-

 17. -att det som kyrkan sagt om världen
  inte alltid stämde.

 18. Astronomen Galileo Galilei
  visade att jorden snurrar runt solen-

 19. -och inte tvärtom som kyrkan sa,
  men det var farligt att säga emot.

 20. Kyrkan hotade med tortyr
  så han sa att han ljög.

 21. "Jorden snurrar inte runt solen!"
  Fast det var ju det den gjorde...

 22. Man började att experimentera
  och undersöka ännu mer.

 23. Med förnuftet, sin klokhet, skulle
  man tro på det som gick att bevisa.

 24. Man började att tänka själv.

 25. Upplysningsidéerna. Upplysningen
  sammanfattas i frågan: Varför?

 26. Nu började tänkare, eller filosofer,
  att kritisera de tankar som fanns.

 27. Allt undersöktes och ifrågasattes,
  och det förändrade samhället.

 28. Man kan säga att de nya idéerna var:

 29. Ett: Förnuft och framstegstro.

 30. Med förnuftet
  skulle man skapa ett bättre liv.

 31. Man trodde att samhället
  skulle gå framåt.

 32. Två: Jämlikhet och medmänsklighet.

 33. Rätt till ett eget liv, frihet
  och ägodelar, vem man än var.

 34. Man var emot slaveri och tortyr.

 35. Tre: Åsiktsfrihet
  och religionsfrihet.

 36. Rätt att tycka vad man vill
  utan att straffas.

 37. Fyra: Nya idéer om hur staten
  och samhället borde styras.

 38. Många av tidens tänkare var män, som:

 39. Fransmännen Voltaire, Montesquieu
  och Rousseau, och engelsmannen Locke.

 40. Kvinnans plats var hemmet.

 41. Hon skulle lyda sin man
  och ta hand om barn.

 42. Men några kvinnor tänkte nytt,
  som Mary Wollstonecraft.

 43. Hon krävde samma regler för alla. Det
  är fel att bara män ska tjäna pengar.

 44. I Frankrike börjar Olympe de Gouges
  arbeta för kvinnors rättigheter.

 45. Allt ändrades inte på en gång. Många
  gamla tankar levde kvar med de nya.

 46. Upplysningsidéernas effekter.
  Varför var idéerna så viktiga?

 47. När idéerna spreds i Europa-

 48. -började andra också tänka på
  hur samhället kunde förändras.

 49. Människorna vågade tänka nytt.

 50. Idéerna påverkade till exempel USA
  när det bildades 1776.

 51. När invånarna i Storbritanniens
  kolonier i Nordamerika-

 52. -gjorde uppror mot kungamakten
  var de inspirerade av upplysningen.

 53. Under frihetskriget
  krävde de frihet och självständighet.

 54. USA:s självständighetsdeklaration
  ifrån 1776 har samma idéer-

 55. -om jämlikhet och rättigheter
  som många hade under upplysningen.

 56. Hur makten ska delas
  är samma tankar som Montesquieu hade.

 57. För mycket makt är farligt-

 58. -så den delas mellan kung,
  parlament och domstol.

 59. Kvinnornas rättigheter
  fick vänta lite till.

 60. Den franska revolutionen
  inspirerades av upplysningens idéer-

 61. -och av amerikanska frihetskriget.

 62. Rousseau ville att alla skulle
  få rösta. Folket skulle ha makten.

 63. Med frihet, jämlikhet och broderskap
  ville de bygga ett land-

 64. -där alla föds samma rättigheter.

 65. Men kvinnor fick inte vara med än.
  Ingen pratade ju om systerskap.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Ämnen:
Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1648-1789, Historia > Nya tiden - Europa och världen > 1789-1815, Psykologi och filosofi > Filosofi, Samhällskunskap > Demokratiska fri- och rättigheter
Ämnesord:
1700-talet, Filosofer, Historia, Idé- och lärdomshistoria, Idéhistoria, Lärdomshistoria, Upplysningen
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9

Alla program i Fatta historia - kortversion

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Flodkulturer

Avsnitt 1 av 8

I faktafyllda animationer lär vi oss om de olika flodkulturerna längs Eufrat och Tigris, Nilen, Huang He och Indusfloden. Hur människor blev bofasta och samhällen uppstod. Och varför de plötsligt kunde arbeta med annat än jordbruk och nya yrken skapades. Vi utforskar egyptiska skapelsemyter och Mesopotamien. Vi lär oss också om Sumerernas viktiga uppfinningar som skrivkonsten och verktyg som hammare, spik och såg.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Romarriket

Avsnitt 2 av 8

Genom faktafyllda animationer lär vi oss om Romarrikets uppgång och fall. Hur Rom gick från att vara en liten by vid floden Tibern till att, genom olika erövringskrig, bli ett imperium med 1 miljon invånare för att slutligen delas i ett Östrom och ett Västrom. Vi får lära oss om hur det var att leva under Romarriket, om dess olika politiska system och hur kristendomen blev ny religion.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Medeltid till stormaktstid

Avsnitt 3 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Här får vi i rask takt följa Sveriges utveckling från medeltiden på 1000-talet till stormaktstidens slut. Vi får lära oss om hur Sverige går från asatro till kristendom, och om de fyra stånden; adel, präster, borgare och bönder. Vi uppmärksammar också de stora samhällsförändringarna under stormaktstiden, till exempel grundandet av riksdagen, tidningar och universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Frihetstid till industrialism

Avsnitt 4 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vi får följa utvecklingen i Sverige från början av 1700-talet, fram till den industriella revolutionen i mitten av 1800-talet. Vi lär oss om de första politiska partierna, hattarna och mössorna, och fördjupar oss i varför så många svenskar emigrerade till Amerika.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Upplysningen

Avsnitt 5 av 8

En animerad kortfilm ur programserien Fatta historia. Vad var upplysningen, och varför började man tänka på ett nytt sätt just då? Vi möter några av dåtidens filosofer, såsom Montesquieu, Rousseau och Mary Wollstonecraft, och lär oss om förnuft, framtidstro, jämlikhet, åsiktsfrihet och religionsfrihet. Tankar och idéer som fått stor betydelse för eftervärlden, till exempel för kvinnors rättigheter.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Första världskriget

Avsnitt 6 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut orsakerna till att det första världskriget bröt ut. Exempelvis imperialism, kapprustning, nationalism och svaga demokratier. Vi lär oss om skotten i Sarajevo, den svarta veckan och hur kriget fortskred. Hur öst- och västfronten skiljde sig åt och vilka länder som ingick i de två allianserna, centralmakterna och ententen. Vi får också veta mer om ryska revolutionen, freden i Versailles och bildandet av Nationernas Förbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Andra världskriget

Avsnitt 7 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi får veta varför andra världskriget bröt ut, till exempel hur de svåra ekonomiska tiderna gjorde att starka ledare tog makten. Vi får också reda på vad som hände medan kriget pågick. Det förklaras vad som menas med Molotov-Ribbentrop-pakten, de allierade och axelmakterna. Vi får veta mer om krigsslutet med befrielsen, Dagen D och nazismens brott mot mänskligheten. Och om efterspelet; konferensen i Jalta och bildandet av FN.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaFatta historia - kortversion

Efterkrigstiden

Avsnitt 8 av 8

Animerad film ur programserien Fatta historia. Vi reder ut vad det kalla kriget var och fördjupar oss i hur världen delades in i ett öst- och ett västblock med supermakterna USA och Sovjetunionen i spetsen. Vi får veta mer om koloniernas frigörelse, till exempel hur Gandhi med fredliga metoder befriade Indien. Vi lär oss om folkhemmet, de svenska rekordåren med urbanisering och miljonprogrammet. Och vi får reda på vad det var som fick både det kalla kriget och de svenska rekordåren att ta slut.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Grundskola 7-9
Beskrivning
Visa fler

Mer grundskola 7-9 & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Barnen som överlevde Förintelsen - finska

Martin Kapel

Martin Kapels familj blev under andra världskriget deporterad och tillsammans tog de sig till Krakow. Martin skickades därefter med en så kallad kindertransport från Polen till England. Resten av familjen dödades innan de hade möjlighet att följa efter till London. Martin minns flygräderna mot England och pratar om hur det tyska folket kom att anamma nazismen på så kort tid.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Romernas historia 1900-tal

I Förintelsens spår

Under andra världskriget kulminerade århundraden av romsk förföljelse. En stor del av Europas romska befolkning dödades av nazistregimen och tusentals romer flydde undan Förintelsen. Trots folkmordet i Tyskland rådde inreseförbud för romer i Sverige. Berith Kalander berättar om sin mamma Hanna som föddes i Polen 1931 och hur hon lyckades komma till Sverige trots inreseförbudet. Vi hör också Rita Prigmor berätta om sin uppväxt i Tyskland under Hitlers tid vid makten och hur hon och hennes syster utsattes för Dr Heydes och Josef Mengeles experiment.