Titta

UR Samtiden - I slott och koja

UR Samtiden - I slott och kojaDela
 1. Nåt som man kan säga är att
  innehållet i guidernas berättelser-

 2. -ofta påverkas av vilka sorts frågor
  som ställs i vår tid.

 3. Jaha, hörni...

 4. "I slott och koja.
  Hur skapas Östergötlands kulturarv?"

 5. Rubriken skulle egentligen kunna vara
  "Hur skapas kulturarv i Sverige?"

 6. Det jag talar om
  är inte specifikt för Östergötland-

 7. -men jag hämtar exempel
  från Östergötland.

 8. Föredraget bygger på ett projekt-

 9. -som finansieras av Riksantikvarie-
  ämbetet, och som jag har haft-

 10. -med två kollegor -
  Bodil Axelsson och Lasse Kvarnström.

 11. Varför ska man då
  titta på Östergötland?

 12. Det kanske är självklart för er
  som är här som bor i Östergötland.

 13. Det är ju ett spännande landskap,
  inte bara i största allmänhet-

 14. -utan det är en region
  med många spår av det förflutna.

 15. Det finns många exempel på materiellt
  kulturarv, som kyrkor, slott-

 16. -borgar, oskiftade byar-

 17. -och intellektuella kändisars
  bevarade hus.

 18. Det finns mycket sånt i Östergötland.

 19. Några miljöer som jag kommer att
  hänvisa till i det här föredraget-

 20. -är bland annat Löfstad slott,
  Ellen Keys Strand-

 21. -Övralid, där Verner von Heidenstam
  bodde, och en by i söder-

 22. -som heter Smedstorps dubbelgård.

 23. Norrköpings industrilandskap och
  andra miljöer passerar längs vägen.

 24. Men vi måste börja
  i begreppet "kulturarv"-

 25. -för det kan man ladda
  med olika betydelser.

 26. En väldigt allmän betydelse-

 27. -är att säga att all kultur
  som vi har ärvt är kulturarv.

 28. Men en annan möjlig definition,
  som är ganska vanlig-

 29. -är att säga
  att kulturarv är sånt som knyts till-

 30. -en institutionell praktik.

 31. Det kan vara museer, till exempel-

 32. -där personalen har valt ut
  delar av det förflutna-

 33. -och bestämt
  att det här är värt att bevara.

 34. I det här föredraget föreslår jag
  i stället en tredje definition-

 35. -nämligen att kulturarv
  är ärvd kultur som har valts ut-

 36. -av institutioner och av andra.

 37. För i själva verket, så är ju
  väldigt många aktiva i processen-

 38. -att välja ut vilken kultur som
  ska bevaras och vad som ska användas.

 39. På 1970-talet fanns det en rörelse
  som kallades "Gräv där du står".

 40. Känner nån igen det begreppet?

 41. Det var ett slags social rörelse,
  där vanliga människor dokumenterade-

 42. -och forskade om sina arbetsplatser.

 43. Man kom på
  att t.o.m. gamla industrilokaler-

 44. -skulle kunna räknas som kulturarv.
  På den tiden var det en helt ny idé.

 45. Det visar
  att kulturarv förändras över tid.

 46. Det förändras också vilka som
  är aktiva i processen att definiera-

 47. -vad kulturarv är
  och skulle kunna vara.

 48. Fokus i den här framställningen
  är en grupp av aktörer-

 49. -som är väldigt aktiva
  i att välja kulturarv.

 50. Att välja vilken del av vår historia
  som är värd att talas om: guider.

 51. Alla har nån gång stött på en guide.

 52. Det finns oräkneliga guider
  runtom på jorden.

 53. Det finns tusentals guider
  också i Sverige.

 54. Det här är en...

 55. Det finns en stor blandning
  av människor som arbetar som guider.

 56. Några är anställda
  vid kulturinstitutioner-

 57. -andra är "fria entusiaster"
  eller entreprenörer.

 58. Några försöker tjäna pengar
  på att guida-

 59. -och ganska många guider har bildat
  föreningar, t.ex. här i Linköping-

 60. -där Linköpings guideklubb finns.

 61. Det finns ganska många
  guideföreningar runtom i Sverige.

 62. De här guiderna är viktiga-

 63. -för de väljer
  och de fixerar betydelser.

 64. I den meningen
  är de med och skapar kulturarv.

 65. När de pekar ut
  en betydelse i en miljö-

 66. -så får besökarna som är där idéer-

 67. -om vad det är man ska komma ihåg-

 68. -och på vilket sätt man ska förstå
  den miljö som man besöker.

 69. Jag ska lägga till en sak-

 70. -nämligen att guidade visningar
  ju har två aktörer:

 71. Guiderna och besökarna.

 72. Det vi har funnit i vår studie-

 73. -när vi har följt visningar
  runtom i Sverige-

 74. -är att besökarna
  ofta är från trakten-

 75. -snarare än långväga turister.

 76. Det här har viss betydelse, vilket
  vi ska se längre fram i föredraget.

 77. Vi ska börja
  med tre stycken skrivbord.

 78. Det är skrivborden på Löfstad slott,
  på Ellen Keys Strand-

 79. -och på Verner von Heidenstams
  Övralid.

 80. I alla de här tre miljöerna,
  så visas besökarna runt av guider.

 81. På alla dessa ställen
  finns ett skrivbord.

 82. Men ett skrivbord
  kan betyda flera olika saker.

 83. En besökare som ser ett skrivbord
  och några stolar ser just detta.

 84. Men en guide kan fixera
  betydelsen av det här skrivbordet.

 85. Ett exempel: Här ser vi
  ett skrivbord på Löfstad slott.

 86. Man kommer hit, och guiden berättar-

 87. -att här satt greve Piper
  och styrde allting.

 88. Ägaren till Löfstad
  var företagsledare.

 89. Här skriver man inte dikter,
  utan härifrån styrs ett företag.

 90. Samtidigt finns det andra saker
  att berätta-

 91. -till exempel att greven stördes av
  alla hästar som rörde sig på vägen.

 92. Det var centrum i ett lokalsamhälle-

 93. -då när det verkligen var
  ett storföretag.

 94. På det här sättet frammanar guiden-

 95. -en bild av
  hur det kan ha sett ut och låtit.

 96. De fixerar betydelse.

 97. Om vi tar skrivbordet
  på Ellen Keys Strand-

 98. -eller det på Heidenstams Övralid-

 99. -så fixeras andra betydelser.

 100. Där handlar det inte om
  att leda företag, utan om att skriva.

 101. I Ellen Keys fall,
  som var en intellektuell kvinna-

 102. -som hade korrespondens
  med människor runtom i Europa...

 103. Hela den verksamheten målas upp när
  vi står framför det här skrivbordet.

 104. Men guiden berättar också
  att det finns en stol till bredvid.

 105. Där satt Ellen Keys medhjälpare,
  Malin Blomsterberg-

 106. -som kunde ta hand
  om enklare korrespondens.

 107. Vid Heidenstams skrivbord hör vi
  att han hade slutat skriva romaner-

 108. -när han bosatte sig på Övralid.
  Han fick inte riktigt till det.

 109. Men där finns ordböcker.
  Heidenstam var ju en känd författare-

 110. -men han hade problem att stava, så
  ordböckerna är fullständigt utslitna.

 111. På det sättet så laddas hela den här
  miljön och möblerna med betydelse-

 112. -tack vare att guiden
  gör att vi ser de här föremålen.

 113. Det är naturligtvis så-

 114. -att olika guidningar
  behandlar olika innehåll.

 115. Det finns ju en enorm bredd
  av ämnen och personer-

 116. -som behandlas
  i olika guidade visningar.

 117. Men om man ska karakterisera
  innehållet i guidade visningar-

 118. -så är det väldigt ofta
  ett platsbundet innehåll.

 119. Guiderna visar ju vad som finns
  rent materiellt i det här rummet.

 120. Det gör att innehållet tenderar
  att vara ganska lokalt förankrat-

 121. -snarare än satt
  i en nationell kontext-

 122. -vilket är vanligt i äldre historie-
  skrivning med nationen som inramning.

 123. Det är inte alls lika självklart
  i guidade visningar.

 124. Det finns ofta en blandning-

 125. -av information och anekdoter.

 126. Det underhållande hänger ihop med att
  guiden måste ha besökaren med sig.

 127. Det måste vara någorlunda roligt,
  annars tröttnar man och vill gå.

 128. Jag skulle vilja hävda att anekdoter
  många gånger är väldigt funktionella-

 129. -för de kan bära på en mening.
  Vi kan ta ett exempel från Övralid.

 130. Guiden där
  visade fram en karolinervärja.

 131. Den fick Heidenstam
  när han fyllde 70 år.

 132. Då ska han ha sagt: "Äntligen nåt
  jag kan få användning för."

 133. Det är ju lite skrattretande-

 134. -men han behövde en värja för att
  jaga bort kråkor från körsbärsträdet.

 135. Scenen som man ser framför sig
  när guiden berättar om det-

 136. -gör allt så mycket mer levande.

 137. Här öppnar det för att man tänker-

 138. -att det stela nationalmonumentet-

 139. -får en mer mänsklig gestalt och
  blir möjlig att identifiera sig med.

 140. "Närvaro i olika tidslager"
  är en annan aspekt av den här genren.

 141. Ofta handlar det om
  en tid för längesen-

 142. -men samtidigt är besökarna i nuet-

 143. -och det blir en rörelse fram
  och tillbaka på ett helt annat sätt-

 144. -än i en historisk framställning, där
  man hela tiden är i det förflutna.

 145. Här går vi fram och tillbaka.

 146. Det finns som sagt stora variationer
  i vilket innehåll som behandlas-

 147. -i guidade visningar,
  men man kan säga-

 148. -att innehållet i guidernas
  berättelser ofta påverkas av-

 149. -vilka frågor som ställs i vår tid.

 150. Ett exempel
  från Östgötakorrespondenten-

 151. -från sommaren 2017-

 152. -är en guidning som de lokala
  entusiasterna har plockat fram-

 153. -på temat kvinnohistoria.

 154. Det här är ett framträdande drag-

 155. -i det material som vi har samlat
  ihop från runtom i Sverige.

 156. Tittar vi på utbudet av visningar
  i Norrköpings industrilandskap-

 157. -så finns det en som följer
  i Moa Martinsons fotspår.

 158. Det finns en annan som ger stort
  utrymme till en fiktiv arbetarkvinna-

 159. -som hette Johanna.

 160. Jag har nämnt Strand
  och Löfstad slott-

 161. -där kvinnors liv och deras efter-
  lämnade ägodelar ofta står i fokus.

 162. Vad har vi här?

 163. Det är ett fotografi från ett kök.

 164. Det är köket på Ekenäs slott.

 165. Det finns en järnspis, en brödspade
  och andra saker som man finner-

 166. -i ett kök från äldre tid.

 167. Det som är så intressant här-

 168. -är att de flesta av oss
  associerar slott-

 169. -med de rika människorna.

 170. Men guiden här tar faktiskt
  med besökarna ner i köket.

 171. Här höll de arbetande kvinnorna till.

 172. De var viktiga i den här miljön,
  vilket betonas av guiden.

 173. Det finns flera såna exempel.

 174. Smedstorps dubbelgård,
  den oskiftade byn-

 175. -i södra Östergötland.

 176. Här lämnar guiden också stort utrymme
  åt kvinnors villkor i historisk tid.

 177. Var de arbetade och med vad.

 178. Vad de har berättat, och så vidare.

 179. Kvinnors villkor har ju inte varit
  osynliga i äldre historieskrivning-

 180. -men det är ändå slående att kvinnors
  historia synliggörs så pass mycket-

 181. -i det här materialet
  i de guidade visningarna-

 182. -särskilt i människors livsmiljöer.

 183. Vi lämnar guidningarna i nån minut.

 184. På Internationella kvinnodagen-

 185. -lanserades
  "Svenskt kvinnobiografiskt lexikon".

 186. Det finns fritt på nätet. Där finns
  levnadsteckningar över tusen kvinnor-

 187. -som har gjort skillnad i historien.

 188. Det är ett uttryck för vad som
  uppfattas som viktiga frågor i dag.

 189. Både detta lexikon
  och de guidningar som vi har följt-

 190. -visar att det finns ett intresse
  för den här typen av historia nu.

 191. Det är också ett exempel på att
  kulturarvet omtolkas och nytolkas.

 192. Vad är det egentligen som händer i
  guidade visningar i historisk miljö?

 193. Vi har nu sagt nånting om innehållet.

 194. Det finns... De är så mångfacetterade
  att det är svårt att ge-

 195. -en heltäckande karakteristik-

 196. -men vi kan säga att det är en genre
  som bygger på muntlig kommunikation-

 197. -och på att alla rör sig i rummet.

 198. Det är en ständig utmaning
  för guiden att behålla-

 199. -alla besökares uppmärksamhet.

 200. Jag har nämnt
  "förförande strategier"-

 201. -till exempel humor och bisarra
  detaljer som gör att man vaknar till-

 202. -och att intresset behålls.

 203. Det finns också
  det dialogiska inslaget.

 204. Det är ju inte bara guiden som
  är närvarande, utan också besökarna.

 205. Det händer ganska ofta att besökare
  ställer frågor eller kommenterar.

 206. Jag vill ge ett exempel,
  som är hämtat från Ellen Keys Strand.

 207. Hon har gett namn åt Key-huset
  på Linköpings universitet.

 208. Visningen på Strand
  handlar om Ellen Key-

 209. -men när besökarna kommer in i köket,
  så utspelar sig en dialog.

 210. En besökare säger så här-

 211. -om Ellen Keys medhjälpare,
  Malin Blomsterberg:

 212. "Var hon härifrån trakten?"

 213. "Nej, hon kom från Skåne. Eslöv,
  har jag för mig", säger guiden.

 214. "Men bodde Malin i huset?" frågar
  besökaren, som verkligen vill veta.

 215. "Ja, men vi visar inte det.
  Det låg bredvid signallådan där."

 216. "Okej", säger besökaren.
  Nu säger en annan besökare:

 217. "Slutade det inte tragiskt
  med Malin?"

 218. "Jo", säger guiden.
  "Ska jag berätta?"

 219. "Ja", säger alla.
  "Det kan jag göra", säger guiden.

 220. Det är ett exempel på hur besökarna
  nästan driver guiden framför sig-

 221. -och påverkar innehållet.

 222. De påverkar vad som kommer
  att behandlas i visningen.

 223. Besökarna på de visningar som vi har
  följt är ofta väldigt intresserade-

 224. -och kunniga, vilket hänger ihop med
  att de ofta har lokalkännedom.

 225. Det bryter av jämfört med tidigare
  studier av guidade visningar-

 226. -där det är turistbussar som har
  farit runt och besökarna är trötta-

 227. -och kanske inte jätteintresserade.

 228. Det här är nåt annat, och det skapar
  en helt annan dynamik i visningen.

 229. Om guiderna är väsentliga
  för att forma och skapa kulturarvet-

 230. -så måste vi säga att också besökarna
  i ett sånt här tillfälle-

 231. -är medskapare av kulturarvet.

 232. Om vi ska summera...

 233. Det här är min sista bild
  i den här framställningen.

 234. Vilka kulturarv är det som skapas
  vid guidade visningar?

 235. Man får säga
  att det är slott mer än koja.

 236. Kojorna finns nämligen inte kvar.

 237. Kojor från medeltiden
  eller från 1800-talet-

 238. -finns sällan mitt ibland oss.

 239. Sånt har man rivit.

 240. Slotten finns kvar.

 241. Det är de rikas möbler
  och deras korrespondens.

 242. Det är allt som finns i våra arkiv -
  den historia som har skrivits-

 243. -och som fortsätter att skrivas,
  även om historiker under senaste år-

 244. -har använt nya källmaterial
  och då breddat historieskrivningen.

 245. Men ser man till guidade visningar,
  så är det mer slott än koja.

 246. Samtidigt - och här blir det
  så intressant - så finns guiden där-

 247. -som en kreativ, skapande människa-

 248. -med förmågan
  att fixera platsens betydelse-

 249. -och som kan addera information och
  berättelser som besökaren inte ser.

 250. Med hjälp av guidens kunskap-

 251. -så kan hela rummet
  laddas med nya betydelser-

 252. -och då blir det till exempel
  möjligt att bredda historien-

 253. -från att ha dominerats av män-

 254. -till att i ökad utsträckning
  också inkludera kvinnor.

 255. Jag har också varit inne på
  samspelet mellan guider och besökare.

 256. Guiderna är viktiga medskapare
  av kulturarv i vår tid-

 257. -men besökarna är också delaktiga.

 258. Om det är nån som vill läsa mer
  om det här som jag har talat om-

 259. -så har vi nån publikation på väg,
  och några som finns tillgängliga nu.

 260. Tack ska ni ha.

 261. Textning: Linda Eriksson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

UR Samtiden - I slott och koja

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

David Ludvigsson, professor i historia, berättar om klassmarkörer och andra viktiga faktorer i Östergötlands kulturarv. Inspelat på Linköpings universitet den 13 mars 2018. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Historia, Samhällskunskap
Ämnesord:
Etnologi, Europa, Geografi, Historia, Norden, Sociala klasser, Sverige, Sveriges historia, Östergötland
Utbildningsnivå:
Högskola

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2016

Pärlor och pirater

Stefan Eklöf Amirell har studerat hur pirater i Sydostasien bedrev sjöröveri under kolonialmakterna Spanien och senare USA och hur kolonisatörerna hanterade konflikterna. Här berättar han om en av de mest ökända piraterna, Jikiri, som härjade i södra Filippinerna i början på 1900-talet. Vilka paralleller kan man dra till dagens konflikter, och vad lever kvar idag? Inspelat den 8 april 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Synen på psykisk sjukdom

Under 1800-talet byggdes psykiatriska institutioner upp runt om i Sverige. Vi besöker Vadstena hospital där bland annat snurrstolar och kräkmedel användes för att behandla patienterna. Cecilia Riving berättar om gränsdragningen mellan sjukt och normalt.