Titta

UR Samtiden - NPF-forum 2018

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Om UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar från konferensen NPF-forum inspelade på Kistamässan den 3-4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-forum 2018 : Fungerande skolgång för barn med NPFDela
 1. Jag frågade:
  "Det är rast. Varför står du här?"

 2. "Jag vet inte när man ska in, men när
  mina kompisar kommer går jag efter."

 3. Det blir inte rast då.

 4. Ja. Tack så mycket för inbjudan.

 5. Vad roligt att få prata om det som
  jag brinner för, som är så angeläget-

 6. -och kanske den starkaste skydds-
  faktorn för ett liv i psykisk hälsa.

 7. Att man klarar av sin skola
  och får en fungerande skolgång-

 8. -där vi som jobbar
  inom skolan ser till-

 9. -att förutsättningarna för varje
  individs utveckling hamnar i centrum.

 10. Föreläsningen heter:
  "Att forma en fungerande skolgång".

 11. Jag kommer att prata om det
  utifrån ett utvecklingsarbete-

 12. -som jag hade möjligheten att leda
  i en kommun.

 13. Som chef, först för en mobil enhet,
  som jobbade med elever-

 14. -i problematisk skolfrånvaro.
  Sista året jobbade jag som rektor.

 15. Att forma en fungerande skolgång-

 16. -handlar väldigt mycket om
  att samarbeta på olika sätt.

 17. Och att forma inte bara elevers
  möjligheter till ett ämnesbetyg-

 18. -utan att forma elevers skolgång
  över nio års tid.

 19. Den grundskoletid som vi har.

 20. En förutsättning för oss
  var att oavsett om jag var rektor-

 21. -eller chef för den mobila enheten,
  så handlade det om att se till-

 22. -att en organisations olika styr-
  nivåer har aktörer som samarbetar.

 23. Att det finns rektorer och elevhälsa-

 24. -som på olika sätt samarbetar för att
  stödja lärare och annan skolpersonal.

 25. Men också att lärare och den samlade
  resursen för att stödja eleverna-

 26. -har fungerande verktyg, kunskap,
  förståelse och ett arbetssätt-

 27. -som gör att de kan hjälpa eleverna,
  och att få ihop de här olika delarna.

 28. Men också att det finns ett samarbete
  mellan hemmet och skola.

 29. Men också att det finns fungerande
  samverkan kring elever.

 30. Många av de elever
  som vi träffade under åren-

 31. -hade många aktörer kring sig.

 32. Och att hitta skolans uppdrag
  att samordna och få samsyn kring-

 33. -vilken typ av samarbete
  aktörerna behövde bidra med-

 34. -för att eleven skulle få
  en fungerande skolgång.

 35. Men också den här punkten.

 36. När jag jobbade i den här kommunen
  träffade jag en psykolog-

 37. -som jobbade vid KIND
  och hette Steve Berggren.

 38. Vi hade möjlighet att ha Steve
  i vår verksamhet under många år-

 39. -och han fick möjlighet
  av professor Sven Bölte på KIND-

 40. -att investera tid, engagemang,
  kunskap och förståelse-

 41. -i vår kommun, men också i vårt team.

 42. Vi stannade inte bara vid att hjälpa
  barn från hemmet till skolan-

 43. -utan fick också hjälp på kommunnivå
  att organisera verksamma lärmiljöer.

 44. Utifrån att lägga ihop pedagogik
  med kunskaper kring neuropsykiatri-

 45. -som kom från KIND.

 46. Utan den delen
  kunde vi ha gjort mycket-

 47. -men inte det vi senare lyckades med
  inom den här kommunen.

 48. Att minska antalet elever
  med problematisk skolfrånvaro-

 49. -och att stärka skolan att öka sina
  förutsättningar att behålla eleverna.

 50. Men allt ska ju relatera.
  Att skapa en fungerande skolgång-

 51. -med samarbetande aktörer
  måste relatera nånstans.

 52. Utgångspunkten är att elevens lärande
  och utveckling ska vara i fokus.

 53. Det vi gjorde när vi utvärderade
  insatsen var att ha fokus på:

 54. "Vad upplever eleven? Vad säger
  eleven har skett för förändring?"

 55. "Hur visar det sig?
  Är eleven oftare i skolan?"

 56. "Klarar eleven av skolan?
  Får den sina betyg?"

 57. "Har den goda relationer?"

 58. Den första delen handlar om
  att få ihop alla de här aktörerna.

 59. Att var och en är ansvarig
  för sin nivå, eller sin aktör-

 60. -men också ansvarig för att samarbeta
  med de aktörer som hör till skolan.

 61. Den andra delen handlar om att man
  måste arbeta på ett speciellt sätt-

 62. -för det är många samarbeten
  som ska fungera-

 63. -och många personer inom skolan har
  olika idéer om hur man ska arbeta.

 64. Aktörer inom BUP, HAB eller social-
  tjänsten hade sitt sätt att arbeta.

 65. Vi tänkte att vi behöver komma
  överens om och ha en samsyn kring-

 66. -hur vårt arbetssätt ska se ut.

 67. Vi gjorde upp en plan på
  hur det skulle se ut.

 68. Vi hade en organisatorisk
  målsättning med vårt arbete.

 69. En målsättning för skolan. Barn ska
  klara att få en fungerande skolgång.

 70. Då behöver vi identifiera behov
  och göra en kartläggning.

 71. Det här kan låta självklart, men i
  min värld är det inte alltid det.

 72. Vi beslutade oss för att ta fram
  en arbetsprocess som vi skulle hålla.

 73. Om inte, så skulle det bero på att vi
  hade utvärderat den tillräckligt-

 74. -för att säga
  att vi skulle göra nåt annat.

 75. Det vi försökte göra med eleverna
  med problematisk skolfrånvaro-

 76. -var att vi bestämde hur vi skulle
  jobba med dem. De var 34 stycken.

 77. Arbetssättet ska också vara den
  struktur som vi samarbetar med-

 78. -för att skolorna ska kunna förändra
  sina lärmiljöer och sitt bemötande-

 79. -så att eleverna ska komma tillbaka.

 80. Vi såg att det var ganska enkelt
  att få eleverna att komma tillbaka.

 81. Det ville alla.
  Men när de kom tillbaka till skolan-

 82. -hade skolan inte förändrats
  särskilt mycket.

 83. Förutsättningarna såg ut som förut.
  Då blev de hemma igen.

 84. Vi behövde hitta ett arbetssätt som
  vi kan samla oss kring i kommunen.

 85. Som vi kan använda i mobila enheten,
  men som inte är främmande för skolan-

 86. -om vi tillsammans
  ska forma en fungerande skolgång.

 87. Vi tog fram ett kartläggningsverktyg.

 88. Sen planerade vi
  efter kartläggningen.

 89. Ibland gjorde vi en kartläggning,
  och så gjorde vi något annat.

 90. Men då hade vi personer runtom oss,
  personal och andra professioner-

 91. -från KIND, till exempel, som
  frågade: "Varför gjorde du så?"

 92. "Du kom fram till att förändringar
  har eleven svårt för"-

 93. -"och så förändrade du tre gånger.
  Varför då?"

 94. Då svarade jag: "Jag vet inte. Det
  kom nåt och så gjorde jag så där."

 95. "Men du ska inte göra
  det som du inte hittar här."

 96. Det var en viktig del.
  Det fanns nån utifrån som frågade-

 97. -om vi gjorde
  det vi skulle eller inte.

 98. Med tiden började vi planera
  efter det vi hade identifierat-

 99. -och genomföra det vi hade planerat.
  Ibland gjorde vi inte det.

 100. Då kom frågan direkt:
  "Vad genomförde ni nu?"

 101. "Just det, vi planerade det där."

 102. När vi hade planerat skulle vi
  följa upp det vi hade genomfört.

 103. Det är inte alltid enkelt.

 104. Särskilt inte
  när det gäller en hel kommun.

 105. Men det ökar förutsättningarna
  om man har en tydlig arbetsmodell.

 106. Vi skulle analysera
  och åtgärda det som behövde åtgärdas.

 107. Det mättes alltid i relation till
  om det hade en positiv effekt-

 108. -för individen i fråga eller inte.
  Det var utgångspunkten.

 109. Inte om lärare tyckte att det var
  skönare eller om rektorn blev nöjd.

 110. Identifiera, planera, genomföra,
  analysera och så vidare.

 111. I relation till individen.
  Vi utvärderade, naturligtvis-

 112. -och sen låg utvärderingen till grund
  för den nya kartläggningen.

 113. På det här viset tog vi fram
  ett systematiskt arbetssätt-

 114. -som vi etablerade i gruppen
  med problematisk skolfrånvaro-

 115. -och sedermera
  under ett antal år i en kommun.

 116. Men det här med att identifiera behov
  och kartläggning.

 117. När vi inledningsvis träffade på
  Steve och fick hjälp från KIND-

 118. -hade vi pedagogiska utredningar och
  åtgärdsprogram. Då fick jag frågan:

 119. "Varför ställer ni de här frågorna
  i de pedagogiska utredningarna?"

 120. Då sa jag: "Därför att det står
  i en pedagogisk utredning."

 121. "Ja, det ser jag", sa Steve,
  "men varför ställer du de frågorna?"

 122. "Ja, Steve, nu är ju du psykolog
  och inte pedagog."

 123. "En pedagog ställer de här frågorna
  i den pedagogiska utredningen."

 124. "Det är inte det
  att jag inte förstår vad du säger."

 125. Han sa: "Jag säger inte
  att frågorna är dåliga på nåt sätt"-

 126. -"men finns det andra frågor
  som verkar vara bra frågor"-

 127. -"för att identifiera
  en elevs behov?"

 128. "Ja", sa jag.
  "Men ställer du dem?"

 129. "Nej."

 130. "Varför inte?"
  "För det står inte i mallen."

 131. Till slut var det så många frågor att
  jag tänkte att vi får göra nåt eget.

 132. Vi ska ha kvar de pedagogiska
  utredningarna, men det är nånting-

 133. -med den nya kunskapen
  som Steve kom med-

 134. -och som jag fick möjlighet
  att utbilda personal kring-

 135. -som inte riktigt
  den pedagogiska utredningen täcker.

 136. Vi tog fram ett helt nytt
  kartläggningsverktyg-

 137. -som ett komplement
  till pedagogiska utredningar.

 138. Det var fokus på
  kognitiva funktioner-

 139. -och framför allt
  de exekutiva funktionerna.

 140. Våra styrningsfunktioner,
  att organisera, styra, strukturera.

 141. Skolan har förändrats mycket
  under kort tid-

 142. -och i dag ställs det höga krav långt
  ner i åldrarna på elevers förmåga.

 143. Det är funktioner
  som utvecklas sent i livet-

 144. -åtminstone sett i relation till
  de krav som finns i grundskolan.

 145. Det var ett
  självskattningsinstrument.

 146. Vi ville att skolan, eleverna
  och vårdnadshavarna skulle skatta.

 147. Det var mer eller mindre
  samma frågor.

 148. Vi ville synliggöra alla perspektiv,
  för nåt som vi såg-

 149. -var att det många gånger var
  problematiskt mellan skola och hem.

 150. Det var många gånger svårigheter
  av olika anledningar-

 151. -att få till ett bra samarbete
  med skolan.

 152. Vi tänkte att det är ett underlag
  där alla får komma till tals-

 153. -och så får vi resonera kring
  vad resultaten säger.

 154. Det var också ett lätt verktyg
  att visualisera.

 155. Många av eleverna
  som hade problematisk skolfrånvaro-

 156. -hade många aktörer kring sig,
  och det var svårt att veta-

 157. -varför de hade samlats, vilka som
  satt där, vad syftet var med mötet.

 158. Vad målsättningen skulle vara.
  Då fanns det här som ett underlag-

 159. -som ledde oss till ett mer
  strukturerat samtal kring det.

 160. Men vi bestämde tidigt att det var
  elevens röst vi var ute efter.

 161. Elevens röst skulle tala om för oss
  huruvida vi var på rätt väg.

 162. Det använde vi det här formuläret
  till. Jag ska visa en fråga.

 163. Här är fråga fyra.

 164. Ni ser ett diagram över
  alla 20 frågor som vi tog fram.

 165. Sen var vi nöjda med det.

 166. Jag älskar papper och dokumentation,
  men till och med för oss-

 167. -blev det nästan ogörligt till slut,
  med kartonger över...

 168. Självskattningsformulär, intervjuer.
  Vi skrev jättemycket dokument.

 169. Till slut tänkte vi:
  "Vad säger dokumenten?"

 170. Då satte vi poäng på de olika
  frågorna och slog upp på diagram-

 171. -för att se om det överensstämde med
  vad elever och vårdnadshavare ansåg.

 172. Den blå linjen är pedagoger,
  den orange är vårdnadshavare-

 173. -och den grå är elever.

 174. Det var ganska vanligt när vi
  tittade på de visuella bilderna.

 175. Pedagoger, vi i skolan,
  tyckte att "det här kan eleven".

 176. Eleven själv sa: "Jag vet inte alls.
  Det där vet jag inte vad det är."

 177. Att det var så stor diskrepans
  blev ett problem.

 178. Stödinsatserna kom i relation till
  vad vi pedagoger kunde avgöra-

 179. -att det fanns för problem.

 180. Vi gör inte vissa saker,
  för vi tycker inte att det behövs.

 181. En elev kunde svara så här
  på fråga fyra, om förändringar:

 182. "Ibland klarar jag av det,
  men jag hatar förändringar."

 183. "Varför måste det hela tiden
  förändras i skolan?"

 184. "Det händer ofta att jag blir arg,
  men så är det inte hemma."

 185. Vårdnadshavaren: "I skolan är det
  svårt med förändringar."

 186. "Hemma är det enklare. Vi gör saker
  som Lo har varit med och valt."

 187. "Gör vi saker för första gången
  blir det oftast låsningar."

 188. "Kan eleven acceptera förändringar?"
  "Nej", svarar skolpersonal.

 189. "Det blir alltid bråk,
  oavsett hur vi förbereder eleven."

 190. "Vi är noga med
  att visualisera förberedelserna"-

 191. -"men ändå blir det utbrott
  och utåtagerande beteende."

 192. Vi frågade alla, och sen jämförde vi
  svaren på alla frågor.

 193. Om vi tog den här frågan-

 194. -kunde vi se att det finns saker
  vi behöver förändra nästa timme.

 195. Svaren visar att förändringar
  är jobbiga.

 196. De är till och med jobbiga
  när man vet om dem-

 197. -och har ett intresse av att de
  ska ske. Ändå är det svårt.

 198. Men tänk om man inte vet vad
  som förväntas av en i skolan?

 199. Man har inget intresse av nånting och
  får aldrig frågan "blir det bra?"-

 200. -för det är aldrig motivationsstyrt.
  Då blir förändringar oöverstigliga.

 201. När vi såg svaren kunde vi se
  att i skolan förändras mycket ofta.

 202. Särskilt på högstadiet,
  där våra ungdomar gick.

 203. Det är många ämneslärare inblandade
  långt ner i åldrarna i dag.

 204. Man är ju ämneslegitimerad. När jag
  undervisade i SO för hundra år sen-

 205. -kunde jag ha fyra ämnen
  som SO-lärare.

 206. Min kollega hade fyra ämnen,
  för han var NO-lärare.

 207. I dag kan det här vara åtta
  olika ämneslegitimerade lärare.

 208. Dessutom har man många olika ämnes-
  klassrum, spridda på en hel skola.

 209. Man har oftast inte bänk,
  utan skåp nån annanstans på skolan.

 210. Man har ett grått schema
  som inte alltid är förståeligt.

 211. Sen ska man hantera tid. Gå från ett
  ställe dit, i väg och hämta böckerna-

 212. -gå till den lektionen, och där står
  många gånger en oförberedd vikarie.

 213. Vi såg att vi måste
  förändra vår organisation-

 214. -och minimera förändringar.

 215. Just den här eleven kan man
  titta lite extra på. Vad står det?

 216. Jo, att det är enklare hemma.

 217. Om man ska hitta på förändringar
  som blir goda och ett hållande stöd-

 218. -är det bättre
  att träna på det som fungerar-

 219. -än att träna på det som inte funkar,
  för det är mycket tråkigare-

 220. -och mycket jobbigare
  och leder till negativa resultat.

 221. Det vi försökte söka i de ganska
  rigorösa kartläggningssvaren var-

 222. -var funkar det och varför då?

 223. Då kunde vi få reda på: "Hemma
  har han ju bott under alla år"-

 224. -"hittar i alla skåp,
  vi äter vid samma tid."

 225. "Vi har tre toaletter, så oftast
  kan han gå när han behöver det."

 226. Då tänkte vi: "På skolan har vi två
  toaletter på så här många elever."

 227. Här förändras allting. Här äter vi
  ena dagen där och andra dagen där.

 228. Här är allt i förändring. Det är inte
  konstigt att han inte klarar av det.

 229. Då kunde vi ta vårt mandat att
  förändra lärmiljön kring eleverna.

 230. På individnivå genomförde vi
  de nya kartläggningsformulären-

 231. -och lade upp alla frågor
  och prioriterade utvecklingsområden-

 232. -tillsammans med eleven
  och föräldrarna.

 233. Sen gjorde vi de insatser vi behövde,
  för var och en.

 234. Men vi tänkte också så här:
  "Nu har vi de här 34 eleverna"-

 235. -"och gör individuella insatser,
  men om vi tittar på alla 34"-

 236. -"finns det nånting som de behöver
  gemensamt?" Det fanns jättemycket.

 237. Om de här
  behöver det här gemensamt...

 238. Samtidigt gick skolpersonalen
  en utbildning på KIND, 7,5 poäng.

 239. Att bemöta elever med neuro-
  psykiatrisk funktionsnedsättning.

 240. Ganska snart
  säger många i personalen:

 241. "Det är ju inget
  som bara de här eleverna behöver."

 242. "Struktur, tydlighet, förutsägbarhet,
  bort med förändringar"-

 243. -"tydligare relationsskapande
  struktur behöver ju alla ungar."

 244. "Ja, just det." Det vi lärde oss
  kunde vi implementera i en kommun-

 245. -för det var strukturer vi behövde
  oavsett skola.

 246. När vi förstod det, kunde vi på ett
  annat sätt hjälpa barn som var hemma-

 247. -med NPF, för de allra flesta
  hade en diagnos inom NPF-

 248. -tillbaka till skolan.

 249. Vi kunde förbereda skolan på
  att ha en högre struktur-

 250. -och en bättre förutsägbarhet.

 251. Det gjorde också att på de olika
  skolorna, fyra grundskolor-

 252. -kunde rektor
  med hjälp av sin elevhälsa-

 253. -där det finns det
  mer multidisciplinära kunskapandet-

 254. -förbereda och stötta det
  förändringsarbete som behövde ske.

 255. Förändring är svårt för alla,
  och det tar lång tid.

 256. Lärare och fritidspedagoger,
  som ska utföra jobbet, behöver stöd.

 257. Vi tittade på vad som är signifikant
  viktigt att alla får i en lärmiljö-

 258. -både kunskapsmässigt och socialt.

 259. Så kunde vi också tänka:
  "Om vi gör det här på gruppnivå"-

 260. -"vad behöver rektorer, förvaltnings-
  personal och politiker besluta om?"

 261. På organisationsnivå.

 262. Vi hade ett systematiskt
  arbetssätt enligt "skruven".

 263. Vi kartlade,
  planerade och genomförde.

 264. På individnivå
  kunde det ha framkommit att en elev-

 265. -behöver nån form av tidsstöd.
  Tid är väldigt abstrakt.

 266. Vi märkte att vi sa
  "vi tar en kort paus".

 267. Det hade vi inte tänkt på
  att vi sa så ofta som vi gjorde.

 268. Vi började titta på våra klockor
  och såg att alla gick fel.

 269. Ingen klocka gick som den andra.
  Vi började titta på saker som:

 270. "Vi har en jättestor klocka på
  gården, men den använder vi inte."

 271. Det ringde aldrig in längre
  efter rast-

 272. -för alla hade rast på olika ställen,
  så det skulle ringa kontinuerligt.

 273. "Hur ringer vi in? Hur förbereder vi
  nån att komma tillbaka efter rasten?"

 274. När jag var liten var det en ringning
  när det var fem minuter kvar-

 275. -och en ringning till,
  "nu springer du".

 276. I dag ska våra elever
  hitta det där själva.

 277. Vi kunde ha elever
  som stod vid dörren och väntade.

 278. Jag frågade:
  "Det är rast. Varför står du här?"

 279. "Jag vet inte när man ska in, men när
  mina kompisar kommer går jag efter."

 280. Det blir inte rast då,
  så vi tog tag i det här med tiden.

 281. På individnivå kan det vara så att vi
  vet att en elev behöver en timstock-

 282. -men vi sätter en Time Timer
  på lärarna.

 283. Vi började fundera.
  "Hur långa instruktioner har vi"-

 284. -"och vad ska en instruktion
  innehålla?"

 285. Och så fick läraren Time Timern.
  "Fem minuters instruktion."

 286. Och så satte man Time Timern, det
  visuella tidsstödet, för att visa:

 287. "Nu tänker jag prata
  i fem minuter och ge en instruktion."

 288. Vi såg till att lärare bestämde,
  "nu sitter vi på det här viset".

 289. Det gjorde att rektor och elevhälsa
  fick sätta sig och fundera.

 290. "Hur ska vi visuellt stödja
  hela lärmiljön?"

 291. På en skola hade vi en skylt
  där det stod "rektor höger".

 292. När man kom in och gick till höger
  hamnade man i biblioteket.

 293. Om vi ska ha de stödjande verktygen,
  så måste vi stödja åt rätt håll.

 294. Man tänker: "Nu har vi satt upp det."
  Men stämmer skylten?

 295. Och så följde vi upp.
  Individen som fick en timstock...

 296. När vi frågade, för att följa upp-

 297. -om det var nånting
  som var ett stöd, sa eleven:

 298. "Nu vet jag hur länge jag
  behöver orka." Det är viktigt.

 299. "Nu kan jag se hur lång rasten är."

 300. Vi hade bara sagt: "Nu är det rast!"
  Då stod han och väntade.

 301. Det är ingen rast. Åtminstone inte
  om rast ska vara vila.

 302. Bestämda platser. "Nu är jag inte
  orolig över var jag ska sitta."

 303. Man sa inte: "Du kan sätta dig där,
  för du behöver en enskild plats."

 304. Alla fick en plats. På gruppnivå.

 305. Alla lärare behövde inte tänka på
  var Kalle skulle sitta.

 306. Kalle satt där Kalle satt,
  för alla andra satt ju där de satt.

 307. "Nu vet jag hur länge läraren pratar
  och hur lång lektionen är."

 308. Vi fick många såna reflexioner.

 309. "Äntligen vet jag när hon ska sluta",
  skrev nån.

 310. Det gick bara på, "bla-bla-bla".

 311. "Hur länge tror du att du pratar?"
  "Fem minuter." "Nej, det var 25."

 312. När vi hittade ett sätt att försöka
  se över det här på skolorna-

 313. -så att man hittade dit man skulle
  hitta, så hittade man till bilden.

 314. Det var en kille som man sa till:
  "Du måste gå på bilden."

 315. Så gick det en vecka.
  "Du var ju inte på bilden."

 316. "Du vill ju själv gå på bilden."

 317. Då visade det sig att vi inte hade...

 318. Vi såg till att han visste var
  bilden var, i en annan byggnad-

 319. -så när vi sa "bilden ligger ju på
  skolan", så gjorde den ju inte det-

 320. -för den låg ju utanför skolan.

 321. Det är viktiga saker som inte vi hade
  förstått hade avgörande skillnad-

 322. -för individen,
  men också på gruppnivå.

 323. Utvärdera är viktigt, inte bara
  att följa upp att det man gör-

 324. -leder till nån form av stöd
  för individen.

 325. Nu ser ni
  en ny kartläggningsbild där.

 326. Förut var det fråga fyra om
  förändring. Så här kunde det se ut.

 327. När vi följde upp efter att ha
  bestämt vem som skulle göra vad-

 328. -så tittade vi:
  "Har nåt förändrats?"

 329. Då ser ni att glappet mellan vad
  pedagogen förstår att eleven behöver-

 330. -och vad eleven anser
  att den behöver har minskat.

 331. Det är i sig
  ett jätteviktigt resultat.

 332. Då börjar eleven få stöd utifrån vad
  den känner att den har behov av-

 333. -och det leder till ökad motivation
  att ta sig an de ansträngningar-

 334. -som man behöver göra,
  men också att...

 335. På den vänstra delen
  ser ni att det är minus två.

 336. Det är det sämsta möjliga.
  Det är underkänt.

 337. På den andra bilden,
  när vi följer upp kring eleven-

 338. -ser ni att det står 0,5.
  Den lägsta graden har höjts.

 339. Eleven känner inte den totala
  hopplöshet som den konstaterade-

 340. -att den hade i skolan innan.

 341. Hur skulle man få till
  en samarbetande organisation-

 342. -med elevens tankar och idéer
  i centrum?

 343. Vi kartlade funktionsnivåer,
  exekutiva förmågor-

 344. -för kraven i skolan var höga i
  relation till var eleven befann sig.

 345. Vi kartlade också relationer.
  Vi förstod att det var en viktig del.

 346. Vi frågade eleverna: "Nämn några
  personer som är viktiga för dig."

 347. "Om vi har möte,
  eller om jag ska fråga nåt om dig"-

 348. -"vem vill du att jag ringer?"

 349. Jag träffade många elever med
  problematisk skolfrånvaro som sa:

 350. "Det är vi mot dem. Det är jag
  och mamma och så är det byket."

 351. "Vad menar du?"
  "På möten som vi går på."

 352. "Då kommer jag och mamma
  och så är det tio till."

 353. Inga bra möten.
  Inga bra förutsättningar.

 354. Vi måste ta reda på vad för viktiga
  personer vi får lov att prata med.

 355. "Om du frågar dem",
  sa en kille till mig en gång.

 356. "Anna, om du ringer min mormor Eva,
  då får du veta nåt bra om mig."

 357. När jag sa att jag skulle ringa
  mormor Eva sa han: "Gör det."

 358. Vi kartlade också samarbetsaktörer
  ur vårdnadshavares perspektiv.

 359. Vi tänkte: "Oj, vad många!"
  Skola, fritid, läkare...

 360. Många är inblandade runt eleven.

 361. När vi började fråga lite till
  framkom såna här mönster.

 362. Jag var ansvarig för
  att samordna insatserna.

 363. Jag ska ringa sexton personer-

 364. -och försöka få dem
  till ett och samma möte.

 365. Och så kom nån, eller alla, men de
  flesta var inte de jag hade kallat.

 366. De flesta kom inte,
  eller hade skickat nån annan-

 367. -och sa: "Vad ska vi göra här?"

 368. Då räknade jag på vad mötena kostade
  och sa till politikerna:

 369. "Det här betalar ni
  för möten som inte ger nåt."

 370. "Om ni ger mig pengarna, så behöver
  vi bygga andra samverkansstrukturer"-

 371. -"men vi kommer att få
  bättre förutsättningar."

 372. När vi också kartlade vårdnadshavare
  dök såna här strukturer upp.

 373. Det var inte bara att vi var arton.

 374. Vi frågade: "Hur många har du
  kontakt med för ditt barn?"

 375. Innan hade vi ofta sagt: "Tänk om den
  vårdnadshavaren kom i tid nån gång."

 376. Vi sa aldrig det mer. Det blev enkelt
  att avstå när vi såg det här.

 377. Då tänkte vi:
  "Vi får ta tag i det här."

 378. Skolan har i uppgift att forma en
  fungerande skolgång för alla elever-

 379. -och se till att samarbetet
  fungerar, så vi sa:

 380. "Skolan sammankallar de aktörer
  som vi, tillsammans med elever"-

 381. -"och vårdnadshavare,
  bedömer är viktiga."

 382. Då kunde arton personer
  bli så här många.

 383. Personerna kom. Man fick en tydlig
  inbjudan med syftet för mötet.

 384. Så klart visste man vem eleven var.
  På en timme kunde vi komma långt.

 385. Det här med "vi mot byket" var nåt
  som jag tyckte gjorde ont i magen-

 386. -att tänka att nån skulle delta
  på ett sånt möte.

 387. Det kunde vi hantera bättre när vi
  visste vilka vi skulle bjuda in.

 388. På ett möte bjöd vi in
  handbollstränaren Peter-

 389. -mormor Eva och mentor Maja,
  men också dem som skolan-

 390. -tillsammans med vårdnadshavare, hade
  identifierat som viktiga aktörer.

 391. Då kunde vi få
  ett helt annat samarbete.

 392. Eleverna var inte alltid med. Många
  gånger mer nu, men inte alltid.

 393. Men de hade
  en annan känsla för mötet.

 394. Mamma går i väg och kommer hem
  med vad då från början?

 395. Men de här mötena... Mamma, mormor,
  Peter. "Vad kom ni fram till?"

 396. Det blir en annan förväntan på
  att nån vill hjälpa en att forma-

 397. -och samarbeta kring
  ens egen skolsituation.

 398. Att göra ett utvecklingsarbete med
  stöd från Sven och Steve och KIND-

 399. -och sammanfatta det på 40 minuter
  är svårt-

 400. -men i stora drag
  har jag berättat om det nu.

 401. En av specialpedagogerna sa så här
  om arbetet när det skulle utvärderas:

 402. "Vi gick från att ge eleverna
  det stöd vi trodde att de behövde"-

 403. -"till att utveckla kartläggnings-
  metoder för att undersöka behoven"-

 404. -"och samarbetade kring stödåtgärder
  därefter." Väldigt stor skillnad.

 405. "Fördjupad kunskap och ökad
  förståelse för elever med NPF"-

 406. -"hjälpte oss att förstå varför
  vi behövde förändra oss själva."

 407. "Hur stödet till eleverna behövde
  utformas och varför det var viktigt."

 408. Sammanfattningsvis,
  att forma en fungerande skolgång-

 409. -handlade om att ha en målsättning
  med skolan som inte var-

 410. -"Kalle, vad har du för målsättning",
  utan vi, som skulle arbeta-

 411. -och forma vägen till en fungerande
  skola, var tvungna att ha ett mål.

 412. Vi var tvungna att samarbeta
  utifrån individernas behov-

 413. -och deras känsla av sammanhang
  och begriplighet, på olika sätt.

 414. Det tog vi i skolan ansvar för med
  hjälp av ett systematiskt arbetssätt.

 415. Vi lät det systematiska arbetssättet
  och samverkan...

 416. Vi började med elever
  som var hemmavarande.

 417. Skolan hade inte förändrats, så vi
  var tvungna att jobba på båda plan.

 418. Då minskade vi antal hemmasittande-

 419. -men ökade också förutsättningarna
  för elever att gå kvar i sin skola.

 420. Det var inte ovanligt att de här
  bilderna satt på dörrar-

 421. -när vi började med projektet
  med elever som satt hemma.

 422. Här är det bildligt uttryckt
  "gå härifrån", minst sagt.

 423. Och då hade ju vi hjälp av
  att tänka riktigt konkret:

 424. "Är det där ett uttryck från
  en individ som tycker att vi"-

 425. -"har skapat en fungerande skolgång
  med bra samarbete?" Nej.

 426. Vi gjorde på det här viset. När man
  börjar jobba är det en hel del press-

 427. -som sätts på aktörer,
  så det är lätt hänt att det blir två.

 428. Det betyder att nu är vi i gång.
  Det kan betyda att vi gör fel saker-

 429. -så därför analyserade vi noga
  vad vi gjorde.

 430. Men det kan också betyda
  "stanna kvar och gör det du ska"-

 431. -"men det är jobbigt".

 432. Vi lärde oss, med det arbetssätt vi
  tog fram, att hålla i och hålla ut-

 433. -med tanke på att vi visste att vi
  hade en viss typ av arbetssätt-

 434. -som gjorde att vi
  ändå höll i insatserna.

 435. Alla elever fick vi till slut komma
  in till, men det fick vi från början.

 436. I början rusade vi in med sexton
  ämnesplaneringar. Då fick vi gå ut.

 437. Sen fick vi jobba för att få komma
  in. Då fick vi göra ett steg i taget.

 438. Men om man samarbetar ökar
  möjligheterna för att få komma in-

 439. -och för att nån
  nån gång kände att...

 440. Intentionen var att orka hålla i
  det vi skulle hålla i-

 441. -mer än att tala om för eleven:
  "Du får hålla i din skolutveckling."

 442. "Du får ta igen
  när du har varit borta."

 443. Det var ett mål för
  skolorganisationen att hålla i-

 444. -oavsett vad eleven orkar
  eller inte över tid.

 445. Det tycker jag formulerades fint,
  av samma elev. Jag får visa bilderna.

 446. Tills att vi
  blev inbjudna till examen.

 447. Då har man klarat hela grundskolan,
  men också faktiskt gymnasiet.

 448. Att forma en fungerande skolgång
  är att se till att man har kunskap-

 449. -att göra det som behövs
  för att förstå en individ-

 450. -men också se till att det stödet
  når mycket längre.

 451. Så att det blir
  en organisations samarbete.

 452. "Tack för att du orkade.
  Det gjorde att jag orkade."

 453. Tack för att ni lyssnade.
  Det gjorde att jag orkade. Tack.

 454. Textning: Sonja Balac
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fungerande skolgång för barn med NPF

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hög skolfrånvaro är vanligt hos barn med NPF. Anna Borg är skolsamordnare vid KIND (Center of neurodevelopmental disorders) vid Karolinska institutet. Här bedrivs ett intensivt arbete för att ta reda på hur skolorna kan förändra lärmiljön för att den ska fungera för alla. Små, konkreta förändringar mot större förutsägbarhet, konsekvens och tydlighet visade sig ha stor effekt. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Kvalitetsarbete och skolutveckling, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Lärare och elever, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Skolan, Skolk, Skolutveckling, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NPF-forum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Föräldrar med adhd

Livspusslet är en utmaning för alla föräldrar - i synnerhet för föräldrar med adhd. Stress förstärker de svårigheter som följer med diagnosen. Vid Karolinska Institutet har man tagit fram ett föräldrastödsprogram. Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, Therese Lindström, psykolog och Sofia Buddgård, arbetsterapeut, presenterar sitt arbete. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Lågaffektivt bemötande

Att bemöta människor i affekt kan vara svårt. Christer Fahlberg, utbildare och handledare, leder kurser i lågaffektivt bemötande. Han ger exempel på olika situationer som visar omgivningens inverkan vid utmanande beteende. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Stresshantering med ACT

Många vardagliga situationer utlöser stress hos personer med NPF. Stressen blir ofta så påtaglig att man hellre stannar hemma. ACT (acceptance and commitment therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att acceptera sina egna reaktioner och på så vis finna ett lugn. Psykolog Johan Pahnke berättar. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Fungerande skolgång för barn med NPF

Hög skolfrånvaro är vanligt hos barn med NPF. Anna Borg är skolsamordnare vid KIND (Center of neurodevelopmental disorders) vid Karolinska institutet. Här bedrivs ett intensivt arbete för att ta reda på hur skolorna kan förändra lärmiljön för att den ska fungera för alla. Små, konkreta förändringar mot större förutsägbarhet, konsekvens och tydlighet visade sig ha stor effekt. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Helhetsgrepp för familjer med NPF

Hela familjen påverkas när ett eller flera barn har diagnoser. Föräldrarna upplever en stor stress när de tvingas samordna otaliga kontakter kring barnet. Det egna arbetet, relationer och syskon får ofta stå tillbaka. Alexandra Gahnström och Linda Janze från Trygg-Hansa berättar om lagstadgad rätt till en individuell plan för samordning - och även om andra insatser man kan kräva av samhället. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Unga med NPF och nätet

Nätet är extra utmanande för personer med NPF. Impulsivitet och gränslöshet kan få stora konsekvenser. Vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik från Nätkoll berättar om föräldrautbildning och skolverktyg för att hantera till exempel näthat och dataspelande. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Psykisk hälsa och bättre vardagsliv

Vi står mitt i en stor förändring av samhället. I skolan krävs det mer av individen och det gynnar dem som har lätt att anpassa sig. Andra får det svårt. Hur får vi samhället och människan att samspela? Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKL, ger oss sina tankar och Tove Lundin, som själv har adhd, berättar om hur hon har lärt sig hantera vardagslivet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Metoder för bättre anhörigstöd

Anhöriga till personer med omsorgsbehov känner ofta stor förtvivlan. De behöver bli sedda och få stöd på olika sätt. Eva Gustafson från "Nationellt kompetenscentrum anhöriga" (NKA) ger oss en bild av anhörigas situation och berättar om NKA:s verksamhet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Idrott för alla - men hur?

Många barn med NPF slutar att idrotta i förening. Kraven är för många och för höga. Vad kan göras? Lena Lindahl leder projektet "Idrott för alla" som arbetar med frågan. Anna Carlsson och Caroline Fredriksson har lyckats nå fram med fotbollsföreningen NPF-hjärtat. Här trivs och växer barnen. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Hos barn med funktionsnedsättning är vård- och omsorgskontakterna många och utspridda. Det kan drabba anhöriga hårt och bristande kontakt mellan olika vårdgivare kan till och med förvärra effekterna av funktionsnedsättningen. Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen utreder hur man kan åstadkomma en samordning av insatserna. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Motivation vid NPF

Vi omger oss av osynliga staket och siktar mot mål vi tror att vi kan uppnå istället för att göra det vi verkligen vill, säger Eric Donell. I sitt sökande efter lyckan har han provat många olika jobb. Bland annat har han arbetat som skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag reser han runt och föreläser om livet med adhd. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Forskningscirklar och design som lärande

Utifrån begreppen design och forskningscirklar diskuterar forskarna Per-Anders Hillgren och Magnus Johansson hur man som lärare kan genomföra utbildning utifrån behov, problem och utmaningar. Vi får inte fastna i lösningar som bara passar in i rådande strukturer och system. Vi måste också våga utforska idéer som inte fungerar idag men som skulle kunna fungera om vi påverkar strukturer högre upp. Hur löser vi problem och hur håller vi fast vid nya idéer utan att falla in i rådande strukturer? Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.