Titta

UR Samtiden - NPF-forum 2018

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Om UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar från konferensen NPF-forum inspelade på Kistamässan den 3-4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-forum 2018 : Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättningDela
 1. Föräldrar lägger mycket tid
  på att söka information.

 2. Det finns studier som mäter
  hur många timmar folk ägnar åt detta.

 3. Och man kan sammanfatta det med:
  många timmar.

 4. Jag ska berätta om samordning
  för barn med funktionsnedsättning-

 5. -det vill säga
  om insatserna för barnen-

 6. -utifrån ett regeringsuppdrag
  som vi har jobbat med under några år.

 7. Det kändes
  som ett ganska svårt uppdrag.

 8. Bara om man tittar på den här titeln
  så uppstår en massa frågor:

 9. Samordning - vad är det?

 10. Vi vet ju att familjer
  brottas med många problem-

 11. -kring att nå fram
  till vård och omsorg-

 12. -och få vardagen att fungera.

 13. I samordningen ligger inte resurs-
  brister, vilket är en viktig faktor.

 14. Det kan saknas insatser
  eller vara lång kö-

 15. -och det kan man inte
  lösa med samordning.

 16. Sen finns det som vi som arbetsnamn
  kallade för "dumma saker".

 17. Det är inte heller samordning,
  utan sånt som dåliga upphandlingar.

 18. Ett exempel på det
  gäller barn med rörelsehinder.

 19. En kommun upphandlade färdtjänst-

 20. -så att barn kunde åka
  från skolan till kortis.

 21. Men det var bara personer
  som fick åka - inte deras hjälpmedel.

 22. Då fick föräldrarna antingen
  stå vid färdtjänstbussen-

 23. -och försöka övertyga chauffören
  om att ändå ta med hjälpmedlen-

 24. -eller skjutsa hjälpmedlen själva,
  om de hade tillräckligt stor bil-

 25. -eller låta barnet klara sig ändå-

 26. -vilket är en dålig lösning och inte
  speciellt avlastande för familjen.

 27. Det kan man inte heller lösa
  med samordning.

 28. Och det här med barn...
  I uppdraget stod det "barn och unga".

 29. "Unga" är inte ett begrepp
  som finns i svensk lag.

 30. Det finns inte reglerat
  vilken ålder man har om man är ung-

 31. -så vi har använt begreppet "barn",
  för det är man tills man är arton.

 32. Och funktionsnedsättningar.

 33. Kring vilka funktionsnedsättningar
  skulle vi fundera kring samordning?

 34. En funktion som samordnare, gäller
  den vissa funktionsnedsättningar?

 35. Hur vet man vilka det är? Var det
  familjer med x antal kontakter?

 36. Då har vi valt att tänka:

 37. Barnets funktionsnedsättning
  säger inget om samordningsproblemen.

 38. I begreppet funktionsnedsättning
  för oss-

 39. -ligger alla funktionsnedsättningar-

 40. -oavsett om vi pratar
  om hjärtbarn, barn med ADHD-

 41. -barn med rörelsehinder-

 42. -intellektuella
  funktionsnedsättningar eller autism.

 43. Det gäller alla barn.

 44. Behovet av en förbättrad samordning
  har lyfts de senaste 25 åren.

 45. En av deltagarna i min projektgrupp
  räknade ut-

 46. -att det i princip varje år
  har kommit-

 47. -nån typ av rapport,
  kunskapsstöd eller vägledning-

 48. -som visar på behovet
  av förbättrad samordning.

 49. Och ändå har vi inte kommit
  så långt i dag med att lösa frågan.

 50. Det finns jättemycket forskning
  som visar att det finns problem-

 51. -och att föräldrar till barn
  med funktionsnedsättning far illa.

 52. De har
  sämre fysisk och psykisk hälsa-

 53. -och kan inte förvärvsarbeta
  som andra föräldrar.

 54. Den typen av underlag finns
  men inte mycket om vad vi ska göra.

 55. Det som har hänt i samhället
  under de här 20 åren-

 56. -är att verksamheter snarast har
  blivit mer avgränsade från varandra-

 57. -vilket skapar det man kallar
  organisatoriska mellanrum.

 58. Behovet av samordning
  har snarast ökat och inte minskat.

 59. Inte bara vi på Socialstyrelsen
  ser det.

 60. Myndigheten för vård- och omsorgs-
  analys säger i en färsk rapport-

 61. -att den enskilde får ta ansvar för
  att helhetsbehovet blir tillgodosett-

 62. -och bristande samordning
  leder till högre kostnader-

 63. -och det finns
  en patientsäkerhetsrisk:

 64. Funktionsnedsättningar kan
  förvärras av bristande samordning.

 65. Det är ganska allvarliga ord.

 66. IVO ser samma sak i sin rapport
  som de precis har släppt:

 67. Den enskilde
  får ta ett alltför stort ansvar-

 68. -för att samordna
  sina vård- och omsorgsinsatser.

 69. De tänker som vi att behoven av
  samordning sannolikt kommer att öka.

 70. Det kräver att vård- och omsorgs-
  givarna förbättrar samordningen-

 71. -snarare än att dela upp ansvaret
  ytterligare mellan sig.

 72. I dagsläget kan man säga
  att barn och föräldrar ofta är nöjda-

 73. -med de enskilda insatserna man får,
  när man väl får tillgång till dem.

 74. Men tillgången på vård och omsorg
  är alltför beroende av-

 75. -föräldrars förmåga och kapacitet
  att hitta och söka stöd.

 76. Och det i sin tur
  ger ju en risk för ojämlik tillgång-

 77. -på vård, omsorg och stöd.

 78. Det innebär en risk
  för överbelastade föräldrar.

 79. Det finns, som sagt,
  vetenskaplig forskning som visar-

 80. -att föräldrar riskerar
  att bli utbrända och överbelastade.

 81. Nånting som också
  är besvärligt att tänka på-

 82. -är att barn med funktionsnedsättning
  oroar sig för sina föräldrar-

 83. -vilket BO visar i sin rapport
  "Respekt", till exempel.

 84. Vi började med att tänka:

 85. Kan det saknas lagar,
  föreskrifter eller regler-

 86. -som säger
  att man ska samverka och samordna?

 87. Då lät jag göra
  två stycken rättsutredningar-

 88. -den ena inom hälso- och sjukvården,
  den andra inom socialtjänsten.

 89. Som ni ser här
  är det minst 30 paragrafer-

 90. -som styr samverkan och samordning
  inom hälso- och sjukvården-

 91. -och minst 36 som styr samverkan
  och samordning inom socialtjänsten.

 92. Så att det skulle saknas lagar...
  Nej, det gör det inte!

 93. Möjligtvis
  finns det för många paragrafer.

 94. Det är svårt att se helheten, svårt
  för verksamheter att knyta ihop det.

 95. Men mönstret är så komplicerat-

 96. -att jag satt med ett stort ark
  och ritade upp olika spelare.

 97. Jag tog paragraf för paragraf
  och ritade pilar.

 98. "Den ska med den."

 99. Det blir inte hål i den här kartan.

 100. Ansvaret för att samverka
  och samordna är väldigt tydligt-

 101. -från lagstiftares sida.

 102. Och ansvaret för samordning ligger
  inte på något sätt på föräldrar.

 103. Och det är också väldigt tydligt.

 104. När vi hade jobbat med det här
  kändes det lite futtigt-

 105. -att än en gång skriva att det behövs
  en samordnare, för vad är det?

 106. Vi funderade på det här utifrån:
  vad är det en samordnare ska göra?

 107. Vilka viktiga saker
  behöver man hjälp med?

 108. För att få reda på det
  har vi pratat med många:

 109. Profession, föräldrar,
  intresseorganisationer och så vidare.

 110. Vi beslöt att bilda en arbetsgrupp
  som första steg.

 111. Den bestod av nominerade personer
  från olika intresseorganisationer.

 112. Vi önskade personer med erfarenhet
  i nutid av att vara föräldrar-

 113. -som också kunde representera andra.

 114. De skulle inte bara prata om egna
  erfarenheter utan representera fler-

 115. -och gå tillbaka
  och höra med sin organisation-

 116. -om det som vi har pratat om stämmer.

 117. Det betydde att vi sågs flera gånger-

 118. -och jobbade utifrån en jättelång
  lista som vi hade sammanställt.

 119. Det finns ju exempel på samordning
  och samordnare i olika länder.

 120. Brittiska öarna har olika
  samordningsfunktioner, liksom USA.

 121. Och i Sverige
  har vi exempel från olika projekt-

 122. -där man har provat såna former.

 123. Vi fick ihop en lista med 25 olika
  uppgifter som man hade haft-

 124. -och frågade arbetsgruppen:
  "Vad är viktigt här?"

 125. "Vad är fördelarna och nackdelarna
  med de olika insatserna?"

 126. "Vad skulle kunna platsa hos oss
  i Sverige med det system som vi har?"

 127. För det är knappast möjligt
  att importera en modell-

 128. -från ett land som har
  ett helt annat system för stöd-

 129. -när det gäller
  hälso- och sjukvård, och omsorg.

 130. Utifrån den här listan-

 131. -som också stöddes
  av litteratur på området-

 132. -så såg vi tre viktiga problemområden
  som stack ut:

 133. Dels information om samhällets stöd-

 134. -som är svår att hitta
  och svår att förstå.

 135. Och användarperspektivet,
  som vi kallar det, det brister.

 136. Där finns det
  väldigt mycket att säga.

 137. Webbplatser är sällan utformade
  utifrån ett användarperspektiv.

 138. Väldigt ofta organiserar verksamheter
  som vill berätta om stöd de erbjuder-

 139. -sin information
  utifrån organisationens uppbyggnad-

 140. -men den är ju inte känd
  för den som söker information.

 141. Den är naturlig
  för dem som jobbar där-

 142. -men om jag till exempel behöver veta
  om det finns nåt bra anhörigstöd-

 143. -så kan jag inte veta hur min kommun
  har organiserat det hela.

 144. Det visar exemplet
  med en mamma som sa:

 145. "Där jag bor
  finns det ett jättebra anhörigstöd."

 146. "Men det tog tre år
  innan jag hittade det."

 147. "Och jag hittade det för att jag
  råkade träffa en mamma på Konsum."

 148. "Vi hade ungefär samma typ av barn,
  och vi utbytte information."

 149. "På hemsidan hittade jag den inte"-

 150. -"för i vår kommun ligger
  anhörigstödet under äldreomsorg"-

 151. "-och där tittade inte jag,
  för jag har ett barn."

 152. Den typen av svårigheter
  är ganska vanligt förekommande.

 153. Man kan ju säga
  att det finns en informationsbrist-

 154. -i dag när det finns så mycket
  information att hitta digitalt!

 155. Och ofta saknas system för att
  ta bort det som inte gäller längre-

 156. -eller för att uppdatera information-

 157. -så att
  telefonnummer och namn stämmer.

 158. Sånt kan göra det besvärligt
  för den som söker information.

 159. Och det är svårt att värdera
  vilken information som är korrekt.

 160. Det är ju också väldigt olika.

 161. Man kan informera
  i mer informella sammanhang-

 162. -och det är kanske inte
  giltig information i hela landet-

 163. -eller inte ens på den orten.

 164. Så information är svårt, och man
  ser att många ägnar mycket tid åt-

 165. -att försöka hitta fram
  i de här informationssystemen.

 166. Gemensam planering var nästa område.

 167. Just för barn
  som behöver stöd från olika håll.

 168. Vi har en lagstadgad SIP,
  men det betyder ju inte-

 169. -att det finns en väl fungerande form
  för gemensam planering överallt.

 170. Det finns på vissa ställen, men
  det finns också jättestora brister.

 171. Sen var det praktisk hjälp-

 172. -med att upprätta fungerande stöd
  utifrån barnets behov.

 173. Det är nånting som i princip saknas.

 174. Vi har haft
  några såna projekt i Sverige.

 175. De var välfungerande,
  men när projektpengarna är slut-

 176. -finns inte samordnaren
  eller koordinatorn kvar.

 177. Det var de tre stora problemområdena
  som vi såg.

 178. Utifrån det har vi funderat på:

 179. Hur kan vi matcha de här problemen-

 180. -med nån struktur, nåt system eller
  insatser som skulle kunna hjälpa?

 181. Vi har satt upp det som en triangel.

 182. Det är en triangel, för vi tänker-

 183. -att tillgång på information
  är nånting som rör väldigt många-

 184. -både privatpersoner
  men också profession.

 185. För om jag jobbar inom hälso-
  och sjukvård, inom habilitering-

 186. -så har jag ju inte kunskap om-

 187. -hur socialtjänsten är organiserad
  och hur insatserna ser ut.

 188. Eller om jag jobbar som husläkare-

 189. -så vet jag kanske inte
  vart en familj ska vända sig.

 190. Vi tänker att
  om man ska jobba med samordning-

 191. -så är en grundläggande förutsättning
  en gemensamt uttalad målsättning-

 192. -om att vi ska försöka göra nånting
  åt det här området.

 193. Utan en gemensamt uttalad målsättning
  att förbättra samordningen-

 194. -kommer det inte att hända.

 195. Den modellen jag ska gå in på-

 196. -den utgår
  från fungerande svenska exempel.

 197. Vi har också här
  använt oss av arbetsgrupper-

 198. -främst av professionella
  men också av forskare-

 199. -inom de här tre olika områdena-

 200. -för att klura på: vad saknas
  för att det här ska bli verklighet?

 201. Och hur kan man jobba på ett sätt
  som fungerar i vårt svenska samhälle?

 202. En annan grundläggande tanke är-

 203. -att man behöver olika sorters stöd
  vid olika tidpunkter.

 204. Alla behöver inte alla tre delarna
  hela tiden. Här rör man sig emellan.

 205. Man kan behöva hjälp
  av en koordinator - absolut.

 206. Till exempel vid livshändelser,
  som inför skolstart och såna saker.

 207. Men man behöver inte alltid
  ha en koordinator, för det mesta.

 208. Så.

 209. Då börjar vi med delen som handlar
  om samordnad informationstjänst.

 210. Att ha information är nödvändigt för
  att kunna vara delaktig och påverka.

 211. Så information är väldigt viktigt.

 212. Jag tror att samma siffror
  faktiskt används av Trygg-Hansa-

 213. -för de gjorde enkäten som jag
  refererar till ihop med Attention.

 214. Det var tydligt: 72 % av föräldrarna
  som svarade på enkäten tyckte-

 215. -att det var svårt eller omöjligt
  att veta vart man ska vända sig-

 216. -för att få hjälp eller stöd i frågor
  som rör barnets funktionsnedsättning.

 217. Och bara 3 % tyckte att det var lätt.

 218. Det är ju förfärande siffror.

 219. Föräldrar lägger mycket tid på
  att söka information.

 220. Det finns studier som mäter
  hur många timmar folk ägnar åt detta.

 221. Och man kan sammanfatta det med:
  många timmar.

 222. Och stödet från kommuner
  och landsting-

 223. -är inte lika över landet.

 224. Det är mer olika
  än vad jag hade kunnat fantisera om.

 225. Och det innebär ju att var och en
  får en skyldighet att redogöra för-

 226. -hur det ser ut
  just på den här orten.

 227. Det här är extremt viktigt
  när man tänker på-

 228. -att familjer som har
  ett barn med funktionsnedsättning-

 229. -de kan inte fråga grannen
  vart man ska vända sig.

 230. Andra kommunala insatser,
  som vilken förskola man ska välja-

 231. -det kan man ofta
  prata med andra föräldrar om.

 232. Men har man ett barn med funktions-
  nedsättning är det inte lika lätt.

 233. En väldigt vanlig form är väl
  att tillhöra nån Facebook-grupp-

 234. -eller hitta nåt annat sammanhang
  där man kan utbyta information.

 235. Men det är inte jättebra
  för att tipsa varann om stöd.

 236. Om inte insatserna är likadana
  i Skåne och i...Gävle till exempel-

 237. -så håller ju inte de här tipsen.

 238. Och om inte folks titlar är likadana,
  vet man inte vem man ska kontakta.

 239. Därför blir det extremt viktigt-

 240. -att kommuner och landsting
  berättar om hur det ser ut just här.

 241. Och det är inte så lätt
  att ringa och fråga.

 242. Det blir svårare och svårare.

 243. Det har många föräldrar
  berättat för oss.

 244. Man skapar ofta
  telefonväxlar och system-

 245. -som gör att man i växeln får svaret:
  "Du blir uppringd kl. 10 i morgon."

 246. Det kan ju passa eller inte passa-

 247. -men det är svårt att nå fram.

 248. Det gäller nog kanske framför allt-

 249. -föräldrar som har barn
  med behov av sjukvård.

 250. Och då kanske man
  belastar vården mer än nödvändigt.

 251. En mamma till ett barn
  som får EP-anfall berättade-

 252. -att tidigare hade man ett
  direktnummer till en sjuksköterska-

 253. -som kände familjen och barnet-

 254. -och var väl införstådd med
  hur barnets EP fungerade.

 255. När barnet fick ett anfall,
  och man kände sig osäker-

 256. -kunde man ringa sjuksköterskan,
  som kunde säga: "Hur reagerar han?"

 257. "Kom in" eller "Stanna kvar hemma".

 258. I dag får samma mamma
  ringa till en telefonväxel-

 259. -och kan få svaret:
  "Du blir uppringd klockan ett."

 260. Men då är det för sent.
  Man kan inte vänta till klockan ett.

 261. Man åker in med barnet till akuten.

 262. Och det belastar naturligtvis alla
  - både familjen och vården.

 263. Svårt att nå, och svårt att få svar.

 264. En samordnad informationstjänst
  skulle kunna möta det behovet.

 265. Det finns
  liknande informationstjänster-

 266. -på en del håll i landet.

 267. I Göteborg till exempel har man
  nånting som heter Göteborgslots-

 268. -dit man kan ringa.

 269. De har också en webbplats, där man
  verkligen har försökt att berätta om-

 270. -det stöd som finns inom omsorg
  och hälso- och sjukvård-

 271. -på ett användarvänligt sätt,
  som utgår från ens frågeställningar:

 272. "Jag har frågor kring ekonomi."
  "Jag har frågor om avlastning."

 273. "Jag har frågor om fritid."

 274. En väg in till uppdaterad information
  från både kommun och landsting-

 275. -skulle underlätta för många.

 276. Den skulle vara utformad utifrån
  lokala och regionala förhållanden.

 277. Och vara presenterad
  utifrån ett användarbehov.

 278. Det vill säga vara tillgänglig.

 279. Det finns ju regler om det i dag-

 280. -men vi har nog inte hunnit fundera
  tillräckligt på vad det innebär.

 281. Där finns ett förbättringsutrymme.

 282. En webbplats
  där man kan hitta information.

 283. Men en webbplats
  fungerar inte för alla-

 284. -och all information
  kan inte finnas på en webbplats.

 285. Den måste kompletteras med en
  vägledare eller vad vi ska kalla det-

 286. -som kan hjälpa till med frågor
  man inte hittar svar på-

 287. -eller om man har
  mer komplicerade frågor-

 288. -som behöver funderas lite på.

 289. Och nånting
  som vi också har förstått är viktigt-

 290. -som man är duktig på, till exempel
  i Göteborg, det är att...

 291. Det är svårt att veta vilken
  information man ska ha med sig.

 292. Och inom professionen säger man också
  det, främst inom socialtjänsten.

 293. Föräldrar kan komma och berätta om en
  svår situation. Det kan man förstå-

 294. -men de informerar inte om det
  som socialsekreteraren behöver veta-

 295. -för att kunna fatta ett beslut.
  Det blir onödigt komplicerat.

 296. Det är bättre
  om man kan förbereda sig-

 297. -så att man kommer med information
  som kan leda fram till ett beslut-

 298. -eller ett utformande av en insats.

 299. Jag var inne på att profession
  behöver information, och så är det.

 300. Det finns ställen
  med informationstjänster-

 301. -även om de inte är samordnade
  så tydligt som vi vill föreslå.

 302. Där kommer en fjärdedel av alla
  förfrågningar från profession.

 303. Det är jättebra! Det betyder att man
  kan tala om vart folk kan vända sig.

 304. Det är en service som man kan ha.

 305. Vi ser också att en del föräldrar
  blir skickade runt i loopar.

 306. I all välmening remitteras de
  nånstans, dit de egentligen inte ska-

 307. -som remitterar till nästa instans,
  dit de inte heller ska. De åker runt.

 308. Då vore det jättepraktiskt
  att få hjälp med att veta-

 309. -att när det gäller den här fråge-
  ställningen ska man remittera hit.

 310. Som husläkare
  kan man ju inte veta allting.

 311. Det skulle underlätta
  om man kunde få hjälp med det.

 312. Nu måste jag fylla på mitt vatten.

 313. När det gäller
  gemensam planeringsprocess-

 314. -har det pratats mycket
  om samordnad individuell plan - SIP.

 315. Vi tänker
  att det är en bra utgångspunkt.

 316. Det är ett verktyg för att skriva ner
  det man kommit överens om-

 317. -och planerat tillsammans.

 318. SIP är bra. Det gäller alla
  från vaggan till graven-

 319. -som behöver stöd både från hälso-
  och sjukvård, och från socialtjänst.

 320. Men...ofta när det gäller
  mer komplexa frågeställningar-

 321. -där det är oklart vem som ska göra
  vad eller hur man löser ett problem-

 322. -då är det viktigaste inte
  att man skriver ner nåt-

 323. -utan att man sitter
  och löser problem tillsammans.

 324. Det behöver man ha
  en bra process för-

 325. -som också inkluderar förberedelser.

 326. Vilka frågor ska vi fokusera på,
  och vilka behöver vara med?

 327. Och hur håller vi möten
  på ett sätt så att det leder framåt?

 328. Där ser vi att många huvudmän
  har skrivit avtal med varann-

 329. -om att man ska samverka.

 330. Då känner man:
  "Då har vi bestämt det!"

 331. Men det är ett avstånd mellan att
  bestämma det på en övergripande nivå-

 332. -och att verkligen förse dem som
  jobbar i första linjen med verktyg-

 333. -för att kunna
  sätta sig ner och planera gemensamt.

 334. Alla som behöver insatser
  från både socialtjänst och sjukvård-

 335. -kan få en SIP, om det behövs för
  att behoven ska kunna tillgodoses.

 336. Och som nämndes i går:

 337. Nio av tio föräldrar till barn
  med NPF har inte erbjudits en SIP.

 338. Sju av tio vet inte ens
  att det finns.

 339. I går pratades det också om
  att kommuner har rutiner-

 340. -för att informera om
  att man har den här möjligheten.

 341. Socialstyrelsen skickar ut enkäter
  till alla kommuner en gång om året.

 342. I vår senaste lägesrapport
  svarar 40 % av kommunerna-

 343. -att man har en rutin för att
  informera om den här möjligheten.

 344. Året innan sa 60 % av kommunerna
  att de hade en sån rutin.

 345. Det är alltså en trend
  som går åt fel håll.

 346. Det nämndes också i går
  att SIP är ett fungerande verktyg-

 347. -och ger överblick över insatser
  och över vem som ska göra vad.

 348. Om det fungerar. Det är det här "om
  det fungerar" som är det intressanta.

 349. Där kan man tänka att det finns
  ett förbättringsutrymme.

 350. Det ger en överblick över vad man har
  bestämt och möjlighet att följa upp.

 351. Det vi har sett som viktigt
  är som sagt att det kan bli ett hål-

 352. -mellan övergripande överenskommelser
  och den praktiska vardagen.

 353. Då måste lokala rutiner
  och ersättningssystem stötta-

 354. -en gemensam planering.
  Där ser det väldigt olika ut.

 355. I vissa regioner ger det straffpoäng
  att träffas och planera gemensamt.

 356. Man har belagt all personal
  med prestations...

 357. Man måste prestera
  ett visst antal "pinnar".

 358. Om man möter en person en och en
  får man en pinne.

 359. Om man är två som möter samma person
  får man en halv pinne.

 360. Och om man är fyra som möter samma
  person blir det bara en kvarts pinne.

 361. Och det fungerar ju inte-

 362. -om man är belagd med att man måste
  prestera en viss mängd insatser-

 363. -för att fullgöra sitt uppdrag.

 364. Och sånt ligger ju
  till grund för löneförhandlingar.

 365. Det blir jätteviktigt. Ersättnings-
  systemen är otroligt viktiga!

 366. Där måste beslutsfattare
  se till att man premieras för-

 367. -att man möts och diskuterar
  tillsammans vad man ska göra.

 368. Man kan också fastna i budgetfrågor,
  har vi förstått.

 369. Man kan vara enig om
  att en viss insats vore bra-

 370. -men ingen av dem som planerar
  tillsammans ser det som sin...

 371. Det ingår inte i deras uppdrag att
  utföra insatsen som man ser behövs.

 372. Då kan det lätt bli så
  att man hamnar i ett dödläge.

 373. Man konstaterar att det här
  borde göras, men ingen kan betala.

 374. Då tänker vi att man måste ha
  en proaktiv plan för såna här lägen.

 375. Och det finns goda exempel på-

 376. -kommuner som har tänkt på det
  och gjort nåt åt det.

 377. Man har ingått
  nån form av partnerskap-

 378. -och säger att ena gången belastar
  det din budget, andra gången min.

 379. Så har man gjort i Örebro
  till exempel.

 380. De säger att det fungerar utmärkt.

 381. Ett annat sätt att hantera det
  är att alla avsätter en viss pott-

 382. -till en gemensam...kassakista-

 383. -när man blir osäker. "Ska det här
  betalas av dig eller mig?"

 384. Det finns lösningar, men dem måste
  man fundera ut innan man hamnar i-

 385. -en sån här budgetfråga.

 386. Och barns och föräldrars delaktighet
  i planering måste man ha former för.

 387. Det finns bra exempel på det-

 388. -men man har inte jobbat klart
  på den fronten på alla håll.

 389. Och sen är det formerna
  för att kunna mötas konstruktivt.

 390. Ofta tror man att om man sätter ihop
  ett antal yrkespersoner i samma rum-

 391. -så kan de samarbeta.

 392. Fast det
  fungerar ju ingen annanstans heller.

 393. Om man sätter ihop fem ingenjörer
  från fem företag blir det inte lätt.

 394. Det är inte lätt att samarbeta
  utan en struktur som hjälper en.

 395. Det kan man nog också förbättra
  på många håll-

 396. -och respektera att det inte är lätt-

 397. -så att arbetsgivare stöttar upp
  med såna former-

 398. -och de måste ju vara gemensamma.

 399. Vi har träffat på orter där man säger
  att det är såna problem med SIP-

 400. -för att de andra
  - det är ju oftast dem det är fel på-

 401. -de skickar ansökan för sent.
  De har fel antal dagar att kalla på.

 402. Men man har inte samma regler.

 403. Om man inte har samma regler inom
  hälso- och sjukvård och socialtjänst-

 404. -så blir det ju
  jättekrångligt att mötas.

 405. Man måste se till att man har
  samma rutiner som gäller för alla.

 406. Och man måste fundera på
  verksamhetskulturella hinder.

 407. Med det menas
  att man har olika uppdrag-

 408. -och kanske inte känner till
  de andra deltagarnas uppdrag-

 409. -och vad som ingår i deras yrkesroll-

 410. -eller
  hur deras verksamheter fungerar.

 411. Nånting som är intressant och som
  vi hör när vi pratar med profession-

 412. -det är att man tänker så här:

 413. "Det finns
  massor med stöd i Sverige."

 414. "Och eftersom
  det här inte är vårt uppdrag"-

 415. -"så måste det ju vara
  nån annans uppdrag..."

 416. Man tror faktiskt det,
  och det är inte så konstigt-

 417. -för det är ju sant
  att vi har en massa stöd.

 418. Och det kan vara länge sen
  man var i samma situation.

 419. För tio år sen var det kanske
  på det här viset, men inte nu.

 420. Sånt måste man känna till om varann,
  om ett samarbete ska fungera bra.

 421. Men verksamhetskulturella hinder
  handlar också om, som nån nämnde-

 422. -att ord inte betyder samma sak.
  Man använder inte samma begrepp.

 423. Vanliga ord, som "insats", "anhörig",
  "närstående" och "åtgärd"-

 424. -betyder inte samma sak.

 425. Det kan bli svårt om man tror
  att man pratar om samma sak-

 426. -eller att man pratar om olika saker,
  fast man inte gör det.

 427. Såna saker måste man ju reda ut.

 428. Och också hitta nån form för...

 429. Hur fungerar en mötesledare?

 430. Man kan ta hjälp av nån
  som har mer vana vid det-

 431. -om man ska diskutera
  komplicerade frågor.

 432. Nåt annat som vi har uppmärksammat-

 433. -det är att man kanske inte riktigt
  har former för att tänka igenom-

 434. -hur det ska fungera hela vägen.

 435. Det kan vara lätt att tänka
  att nu sätter vi in det här stödet.

 436. Och så känner man:
  "Nu löser sig allt!"

 437. Men man har inte tagit det
  steg för steg. Hur ser det ut?

 438. Hur kommer barnet till skolan?
  Vem är det som...? Och så vidare.

 439. Där skulle man också kunna hjälpa
  framför allt föräldrar-

 440. -eller tillsammans hjälpas åt
  att se om det saknas nåt-

 441. -så att man inte har tänkt ganska
  bra, men saknar en viktig länk.

 442. Det här är nånting som man
  ofta glömmer när det gäller SIP.

 443. Många säger: "Jag har frågat
  efter det, men får ingen."

 444. De kan få höra
  att det inte är möjligt.

 445. I lagens förarbeten står det-

 446. -att det endast bör vara
  i undantagsfall-

 447. -som någon nekas
  en samordnad individuell plan-

 448. -när den efterfrågas
  av den enskilde eller närstående.

 449. Det tänker jag är väldigt viktigt.

 450. Ofta skriver man,
  vilket också står och inte är fel-

 451. -att det är när hälso- och sjukvården
  och socialtjänsten ser ett behov.

 452. Men en enskild eller en närstående
  kan efterfråga det.

 453. Bara i undantagsfall kan man neka nån
  en samordnad individuell plan.

 454. Det finns inga hinder för att kalla
  aktörer i kommun eller landsting-

 455. -som ännu inte har haft kontakt
  med den som planen avser.

 456. Vi har hört att ibland avslås
  en samordnad individuell plan-

 457. -för det finns ingen kontakt-

 458. -inom socialtjänsten
  eller sjukvården.

 459. Men det finns inget som hindrar det.

 460. Däremot finns det
  ett problem som BUP lyfter-

 461. -att de kan bli kallade
  som en ny part-

 462. -utan att tidigare ha haft kontakt,
  och då kommer de ofta inte.

 463. Det gör de rätt i
  utifrån hur vården är organiserad.

 464. Det är primärvården
  som är den första kontakten.

 465. Om man hoppar över det steget
  har man liksom gjort fel.

 466. Då är det kanske
  just en informationssak.

 467. Det är viktigt för den som kallar
  till ett samordnat planeringsmöte-

 468. -att veta
  vem som ska kallas första gången-

 469. -för att man ska få till ett möte.

 470. Sen är det den sista delen här:
  praktiskt stöd av koordinator.

 471. Man kan kalla det koordinator eller
  samordnare. Vi har valt koordinator.

 472. Det tänker vi på
  som ett förebyggande arbete.

 473. Det är tydligast att se att det ska
  vara placerat inom socialtjänsten-

 474. -för det är ett uppdrag
  som socialtjänsten har.

 475. Vi har tittat mycket
  på Bräcke diakonis projekt-

 476. -med personlig koordinator
  under tre år.

 477. Vi har inte så stora erfarenheter.

 478. Det finns inte nåt större
  forskningsunderlag att vila på-

 479. -så det här är ett utvecklingsarbete-

 480. -men man kan säga
  att formen verkar fungera bra.

 481. Den är värd att utprova ytterligare.

 482. Då tänker vi att
  man inte alltid har en koordinator.

 483. Det är svårt att se
  hur det skulle fungera.

 484. Därför att... Av många skäl.

 485. Ni får läsa om det i vårt stöd,
  tror jag.

 486. Men vi ser det
  som en tillfällig, akut hjälp.

 487. Det är en hjälp som man skulle
  kunna nå utan biståndsbedömning.

 488. Det är en väldigt viktig faktor.

 489. Den som är koordinator ska vara
  fristående från myndighetsutövning.

 490. Det har lyfts
  i många olika sammanhang-

 491. -att annars får man inte
  den typen av samtal-

 492. -eller att det blir svårt
  om den som ska hjälpa en-

 493. -också är nån
  som styr över olika insatser.

 494. Det ska fungera utifrån ett helhets-
  perspektiv på familjens situation.

 495. Och det är
  en ganska ovanlig insats i Sverige.

 496. Vi har
  en väldigt individuell lagstiftning-

 497. -som tar starkt fasta på individens
  rättigheter och möjligheter.

 498. Vi är kanske inte alltid medvetna
  om det. Det tänkte jag på här.

 499. Individens integritetsskydd
  är väldigt starkt i Sverige.

 500. Det ser lite olika ut i olika länder-

 501. -men vi är ganska extrema när
  det gäller att tänka på det viset.

 502. Och det har fördelar,
  och det har nackdelar.

 503. Men om man har en familj som har
  ett barn med en funktionsnedsättning-

 504. -så tänker vi att man nog måste
  fundera ur familjens perspektiv.

 505. Och det kan man göra i den här rollen
  för det är ett förebyggande arbete.

 506. Det ger den möjligheten.

 507. Vi tänker
  att det som koordinatorn ska göra-

 508. -måste baseras på en överenskommelse
  med föräldrarna. Det kan se olika ut.

 509. Erfarenheterna från Bräcke diakoni
  visar att även om syftet har varit-

 510. -att hitta ett välfungerande nätverk
  kring ett barn i behov av stöd-

 511. -kan man inte alltid börja där.

 512. Det kan finnas en annan fråga
  som är viktig att lösa-

 513. -för att man sen ska kunna fundera på
  stödet krig barnet.

 514. Som exempel kan man säga-

 515. -att de i det projektet
  träffade på en förälder-

 516. -som hade fått
  personlig assistans till sitt barn.

 517. Men de hade ingenstans
  att ha assistenten-

 518. -för de hade ingen lägenhet.
  Då är det kanske där man måste börja.

 519. Eller om det är stora ekonomiska
  problem, måste man kanske börja där.

 520. Det ser ut som om min tid är ute. Oj!

 521. Jaha, då skyndar vi oss på!

 522. En koordinator måste naturligtvis
  arbeta inom befintligt regelverk.

 523. Fokus är på att bygga upp ett nätverk
  av stödkontakter kring barnet-

 524. -som sen kan fortsätta
  att jobba tillsammans.

 525. Detta kan man läsa om i "Vägar till
  förbättrad samordning av insatser".

 526. Där finns organisatoriska framgångs-
  faktorer - främst för beslutsfattare.

 527. Vi skriver också om erfarenheter-

 528. -som de som har jobbat praktiskt med
  såna här saker vill dela med sig av.

 529. Det finns också material
  på kunskapsguiden.se

 530. Och för att plåga dig lite nu
  vill jag bara säga så här:

 531. Vi har bestämt oss för att dela ut
  ett antal såna här skrifter.

 532. Om ni kommer till vår monter B02,
  så kan ni få en sån-

 533. -mot att jag får möjlighet att ställa
  tre frågor kring årsskiftet via mejl.

 534. Jag vill då veta: har ni läst det?

 535. Har ni nån användning för det?
  Och i så fall vilken?

 536. Vi är intresserade av att veta
  om det vi tar fram har nån nytta.

 537. Textning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hos barn med funktionsnedsättning är vård- och omsorgskontakterna många och utspridda. Det kan drabba anhöriga hårt och bristande kontakt mellan olika vårdgivare kan till och med förvärra effekterna av funktionsnedsättningen. Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen utreder hur man kan åstadkomma en samordning av insatserna. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, Neuropsykiatriska diagnoser, Personer med funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sjukvård, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NPF-forum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Föräldrar med adhd

Livspusslet är en utmaning för alla föräldrar - i synnerhet för föräldrar med adhd. Stress förstärker de svårigheter som följer med diagnosen. Vid Karolinska Institutet har man tagit fram ett föräldrastödsprogram. Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, Therese Lindström, psykolog och Sofia Buddgård, arbetsterapeut, presenterar sitt arbete. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Lågaffektivt bemötande

Att bemöta människor i affekt kan vara svårt. Christer Fahlberg, utbildare och handledare, leder kurser i lågaffektivt bemötande. Han ger exempel på olika situationer som visar omgivningens inverkan vid utmanande beteende. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Stresshantering med ACT

Många vardagliga situationer utlöser stress hos personer med NPF. Stressen blir ofta så påtaglig att man hellre stannar hemma. ACT (acceptance and commitment therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att acceptera sina egna reaktioner och på så vis finna ett lugn. Psykolog Johan Pahnke berättar. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Fungerande skolgång för barn med NPF

Hög skolfrånvaro är vanligt hos barn med NPF. Anna Borg är skolsamordnare vid KIND (Center of neurodevelopmental disorders) vid Karolinska institutet. Här bedrivs ett intensivt arbete för att ta reda på hur skolorna kan förändra lärmiljön för att den ska fungera för alla. Små, konkreta förändringar mot större förutsägbarhet, konsekvens och tydlighet visade sig ha stor effekt. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Helhetsgrepp för familjer med NPF

Hela familjen påverkas när ett eller flera barn har diagnoser. Föräldrarna upplever en stor stress när de tvingas samordna otaliga kontakter kring barnet. Det egna arbetet, relationer och syskon får ofta stå tillbaka. Alexandra Gahnström och Linda Janze från Trygg-Hansa berättar om lagstadgad rätt till en individuell plan för samordning - och även om andra insatser man kan kräva av samhället. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Unga med NPF och nätet

Nätet är extra utmanande för personer med NPF. Impulsivitet och gränslöshet kan få stora konsekvenser. Vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik från Nätkoll berättar om föräldrautbildning och skolverktyg för att hantera till exempel näthat och dataspelande. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Psykisk hälsa och bättre vardagsliv

Vi står mitt i en stor förändring av samhället. I skolan krävs det mer av individen och det gynnar dem som har lätt att anpassa sig. Andra får det svårt. Hur får vi samhället och människan att samspela? Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKL, ger oss sina tankar och Tove Lundin, som själv har adhd, berättar om hur hon har lärt sig hantera vardagslivet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Metoder för bättre anhörigstöd

Anhöriga till personer med omsorgsbehov känner ofta stor förtvivlan. De behöver bli sedda och få stöd på olika sätt. Eva Gustafson från "Nationellt kompetenscentrum anhöriga" (NKA) ger oss en bild av anhörigas situation och berättar om NKA:s verksamhet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Idrott för alla - men hur?

Många barn med NPF slutar att idrotta i förening. Kraven är för många och för höga. Vad kan göras? Lena Lindahl leder projektet "Idrott för alla" som arbetar med frågan. Anna Carlsson och Caroline Fredriksson har lyckats nå fram med fotbollsföreningen NPF-hjärtat. Här trivs och växer barnen. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Hos barn med funktionsnedsättning är vård- och omsorgskontakterna många och utspridda. Det kan drabba anhöriga hårt och bristande kontakt mellan olika vårdgivare kan till och med förvärra effekterna av funktionsnedsättningen. Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen utreder hur man kan åstadkomma en samordning av insatserna. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Motivation vid NPF

Vi omger oss av osynliga staket och siktar mot mål vi tror att vi kan uppnå istället för att göra det vi verkligen vill, säger Eric Donell. I sitt sökande efter lyckan har han provat många olika jobb. Bland annat har han arbetat som skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag reser han runt och föreläser om livet med adhd. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - 100 astronauter på svensk jord

Första kvinnliga kosmonauten på rymdstationen

Elena Serova är den första kvinnliga kosmonauten att besöka internationella rymdstationen ISS. Hon berättar om sin senaste halvårslånga rymdexpedition och alla experiment som gjordes där. Elena Serova studerade till exempel hur det mänskliga hjärtat påverkas i viktlöst tillstånd. Hon pratar också om den miljöforskning som kan bedrivas från rymden. Inspelat den 21 september 2015 i Konserthuset, Stockholm. Arrangör: KTH.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Samma gamla visa i sängen

Många ungdomar ser sex som kravfyllt och styrt av normer och regler. Vi möter Elsa som hade en tidig sexdebut samt Ehsan som fortfarande är oskuld. De berättar om längtan, förväntningar och press.