Titta

UR Samtiden - NPF-forum 2018

UR Samtiden - NPF-forum 2018

Om UR Samtiden - NPF-forum 2018

Föreläsningar från konferensen NPF-forum inspelade på Kistamässan den 3-4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Till första programmet

UR Samtiden - NPF-forum 2018 : Metoder för bättre anhörigstödDela
 1. För anhöriga som kommer in i en
  kaotisk situation är det viktigt-

 2. -att nån undrar: "Hur har du det?"

 3. Tack.

 4. Hej.

 5. Ni ser ett slott där på min
  presentationsbild, Kalmar slott.

 6. Jag kommer ifrån landet. Det är ju
  några mil utanför Stockholm.

 7. Där har vi inga R, så det
  är lite synd att det heter Kalmar.

 8. Det är ett problem.

 9. 2008 fick NKA regeringsuppdraget-

 10. -att dra i gång-

 11. -eller egentligen att lyfta
  anhörigfrågor.

 12. Man trodde att det bara fanns
  anhöriga till äldre 2008.

 13. Man trodde att det bara fanns
  pensionärer och äldre döttrar-

 14. -innan Socialstyrelsen
  gjorde sin kartläggning av anhöriga.

 15. 2008 fick alltså
  NKA regeringsuppdraget-

 16. -att lyfta anhörigfrågor
  och anhörigstöd-

 17. -och att sätta i gång
  en sån utveckling i landet.

 18. Från början var det inriktat
  mot äldre personer.

 19. Men efter hand upptäckte man
  att det fanns fler anhöriga än äldre.

 20. Det fanns väldigt många anhöriga.

 21. I dag har vi kommit så långt-

 22. -att vi inte jobbar så mycket med
  att beskriva anhörigas situation-

 23. -för vi vet redan
  att det är en komplicerad situation.

 24. Nu jobbar vi mer med
  att utveckla metoder, verktyg-

 25. -och utvärderingsmodeller
  när det gäller just anhörigstöd.

 26. Jag är i grunden
  psykiatrisjuksköterska.

 27. Jag har jobbat som lärare
  i sjuksköterskeutbildningen-

 28. -särskilt i psykiatriutbildningen.

 29. På Linnéuniversitetet,
  där jag har verkat-

 30. -har vi haft ett familjefokuserat
  omvårdnadsperspektiv.

 31. Det har ju inte alla skolor. Många
  utgår från individen och patienten.

 32. Men i Kalmar utgår vi från-

 33. -att man som person aldrig är ensam.
  Man ingår alltid i ett sammanhang.

 34. Om nån i familjen
  drabbas av sjukdom eller ohälsa-

 35. -påverkar det hela familjen
  på olika sätt.

 36. Det kan hända att ingen i familjen
  reagerar på samma sätt som de andra.

 37. Jag ska i dag
  prata om metoder och verktyg-

 38. -för utveckling
  och förbättring av anhörigstöd.

 39. Detta ingår i vårt regeringsuppdrag:

 40. Väldigt många kvinnor hamnar
  i en situation, har det visat sig-

 41. -där man går ner i arbetstid
  för att man är anhörig.

 42. Det innebär
  att man får lägre pensionspoäng-

 43. -och att man får en sämre ekonomi
  när man blir äldre.

 44. Det här med definitioner...

 45. "Anhöriga" och "närstående" är två
  begrepp som används på olika sätt.

 46. Inom det kommunala området
  använder man ofta "anhöriga"-

 47. -i betydelsen
  familjemedlem, släkting, vän-

 48. -eller annan person som hjälper,
  stödjer eller vårdar en närstående.

 49. På landstingssidan är det tvärtom.
  Där kallas den personen "närstående".

 50. Därför är det viktigt
  att man är medveten om vem man menar-

 51. -när man använder de olika begreppen.

 52. Det spelar ingen roll vilket man
  använder, bara man vet vem man avser.

 53. Vi använder "anhörig" för den som
  hjälper och stödjer nån annan person.

 54. NKA har jobbat fram...

 55. Nu ska vi se... Där. Så.

 56. Vi jobbar med implementeringsstöd.

 57. Att sätta i gång saker
  är nåt som vi tycker är viktigt.

 58. Likaså är det viktigt
  med systematisk uppföljning.

 59. Att man gör en kartläggning
  innan man sätter i gång anhörigstöd.

 60. Det försöker vi hjälpa och stödja
  andra med ute i landet.

 61. Kunskapsöversikter
  är nåt som vi utvecklar alltmer.

 62. Det tar tid att sammanställa såna.

 63. Om ni har gjort en sån,
  vet ni att det tar lång tid-

 64. -medan mottagaren ofta tycker
  att det inte går fort nog.

 65. Här är två kunskapsöversikter.

 66. Det finns många kunskapsöversikter.

 67. De här två kanske passar bäst här:

 68. "Anhöriga till äldre personer
  med psykisk ohälsa"-

 69. -och "Kunskapsöversikt till
  vuxna personer med psykisk ohälsa".

 70. De två finns med här i dag.

 71. Allt det material som NKA publicerar
  ligger på hemsidan i PDF-filer.

 72. Det är bara att hämta hem det. Allt
  är gratis, såsom webbutbildningar.

 73. Allt som finns där är tillgängligt.

 74. Vi är en kunskapsbank
  eller en kunskapsresurs-

 75. -för var man än befinner sig
  när det gäller anhörigfrågor.

 76. Inspirationsmaterial
  ska jag prata mer om i dag-

 77. -och fördjupa mig mer i lite senare.

 78. Inspirationsmaterialet ser ut så här.

 79. När jag har pratat klart kan jag
  dela ut några, om nån är intresserad.

 80. Jag har inte så många kvar, så
  det gäller att vara först till kvarn.

 81. Nätverk vill vi också stödja.

 82. Att man inte bara arbetar
  inom sin egen organisation-

 83. -utan att man samarbetar på
  olika nivåer och i olika situationer.

 84. Frivilligorganisationer,
  landsting och kommun.

 85. Att man försöker jobba tillsammans
  tror vi på i NKA.

 86. När det gäller konferenser
  har NKA precis avslutat en konferens-

 87. -på temat barn med funktions-
  nedsättning och anhöriga till dem.

 88. Allt material från konferenserna...

 89. För några år sen hade vi
  en internationell anhörigkonferens.

 90. Allt det materialet, med forskare
  från hela landet, finns inspelat.

 91. Det ligger på hemsidan.
  Om man är intresserad av nåt ämne-

 92. -är det bara att klicka in sig.

 93. Beträffande konsultationer har vi
  såna när det gäller vissa områden.

 94. Där är vi inte riktigt...

 95. Det är Socialstyrelsen...

 96. Vi får frågor om anhörigas situation-

 97. -och är rådgivare i vissa saker
  när det gäller just anhörigfrågor.

 98. Webbsidan som jag strax ska visa
  om jag fixar det rent tekniskt...

 99. Jag ska gå igenom den. Vi har även
  webbutbildning och webbinarier.

 100. Vi är även med i sociala medier.

 101. Blandade lärande nätverk är en metod
  som jag har jobbat mycket med.

 102. Det här är NKA:s hemsida.

 103. Vi har sett att anhörigas situation
  är ganska lik varandra-

 104. -oavsett
  vilken typ av anhörig man är.

 105. Barn som anhöriga skiljer sig lite-

 106. -eftersom de kan ha
  olika typ av behov av stöd.

 107. Annars har vi sett att oavsett om det
  är ålder, flerfunktionsnedsättning-

 108. -eller psykisk ohälsa
  så har man samma behov av stöd.

 109. När vi började
  låg vårt fokus på äldre.

 110. Sen kom uppgifter från psykiatrin-

 111. -om att anhöriga kände sig osedda.

 112. Då fick vi i uppdrag att jobba med
  anhöriga till dem med psykisk ohälsa-

 113. -barn som anhöriga och arbetsgivare,
  så det har blivit en del områden.

 114. Jag går in på områdena först.

 115. Där ligger "Anhöriga till äldre per-
  soner", "Arbetsgivare för anhöriga"-

 116. -"Barn som anhöriga", "Flerfunktions-
  nedsättning" och "Psykisk ohälsa".

 117. Om jag går in på "Psykisk ohälsa"...

 118. ...så ligger där
  informationsmaterial, reportage-

 119. -blandade lärande nätverk, filmade
  föreläsningar, nyhetsbrev med mera.

 120. I dag
  ska jag prata om metoder och verktyg.

 121. Om man kommer in på den fliken
  hittar man bland annat "Opratat".

 122. Det är en modell
  som har utvecklats som handlar om-

 123. -att man pratar om
  det man inte brukar prata om.

 124. Sånt som t.ex. syskon undrar över.

 125. "Om mamma och pappa dör, vem har då
  ansvaret för min syster eller bror?"

 126. Det är den typen av svåra frågor
  som kan uppkomma.

 127. "Vem hjälper den som hjälper?"

 128. Om man går in på den sidan,
  så ser ni att...

 129. Vi pratade ju här om yrkesverksamma,
  och vem som hjälper den som hjälper.

 130. I Anhörigprojektet
  har vi samarbetat kring det här.

 131. Här har vi en kartläggning-

 132. -av anhöriga som hjälper,
  bland annat även yrkesverksamma.

 133. På den här sidan finns också
  "Anhöriga berättar".

 134. Om man till exempel
  jobbar med anhörigstöd-

 135. -kan man börja med en sån här film.

 136. Det är korta små filmer
  som kan sätta i gång samtal-

 137. -om hur det kan vara
  i olika situationer.

 138. "COAT" är en modell, kan man säga-

 139. -där man har ett systematiskt sätt
  att ta reda på-

 140. -ur ett anhörigperspektiv-

 141. -hur anhöriga har det,
  vad de vill och önskar-

 142. -och vad de vill för den närstående.

 143. Det är ett systematiskt sätt
  att samtala.

 144. Känner ni till COAT-modellen?
  Är det nån av er som har använt den?

 145. Nej.

 146. Men man kan läsa om den där.

 147. Lärande och stödjande nätverk-

 148. -finns för anhöriga till barn och
  unga med flerfunktionsnedsättning.

 149. Man jobbar mycket på nätet.

 150. Alla undrar var NKA finns nånstans,
  varför vi inte finns i Stockholm.

 151. Huvuddelen finns i Kalmar
  knutet till Linnéuniversitetet-

 152. -men vi jobbar väldigt mycket
  på nätet och sitter ofta så här.

 153. En gång hade vi till och med julfest
  på nätet.

 154. Vi hade fått var sin tomteluva,
  ljus och godis och allt vad det var.

 155. Men när vi skulle sjunga "Hej tomte-
  gubbar" blev det tidsfördröjning.

 156. Men det blev bra ändå. Det var kul!

 157. "När jag inte längre är med."

 158. Här hittar man frågor
  som man inte så ofta tar upp-

 159. -men som väldigt många
  äldre anhöriga-

 160. -med yngre långvarigt psykiskt sjuka
  närstående har problem med:

 161. "Vad händer med mitt barn
  när inte jag finns längre?"

 162. "Blandade lärande nätverk."

 163. Det är en samarbetsmodell.

 164. Det fiffiga med den modellen
  är inte modellen i sig.

 165. Det handlar mycket om
  vilka som ingår i grupperna-

 166. -i blandade lärande nätverk.

 167. Tanken är inte att man bara ska
  prata. Det ska bli verkstad också.

 168. Och då lokal verkstad. Man ska inte
  förändra världen, utan sin närmiljö.

 169. Anhörigstödet
  ser olika ut på olika platser.

 170. På en del ställen är det väl ut-
  vecklat med flera anhörigsamordnare-

 171. -som jobbar tillsammans
  gentemot olika områden:

 172. Äldre, yngre med psykiskt
  funktionsnedsättning, o.s.v.

 173. På andra ställen sliter en stackars
  anhörigkonsulent på halvtid-

 174. -med en stor befolkningsgrupp-

 175. -och kan inte på långa vägar
  möta det behovet.

 176. En person som kom fram till mig
  i utställningslokalen i går-

 177. -sa att det i Falun fanns en tjej
  som jobbade med äldre anhöriga.

 178. Hon var på väg att bli sjukskriven.

 179. Om man jobbar själv
  med såna här frågor-

 180. -där det inte finns en upparbetad
  struktur för att stödja anhöriga-

 181. -är det jobbigt. Det vet ni själva.

 182. Man behöver ha input av varandra
  och inspirera, stödja och utvecklas.

 183. Nu hoppade jag lite.

 184. Vilka ingår i nätverken?

 185. Det är naturligtvis anhöriga
  och gärna närstående också.

 186. Vi ser det som en fördel
  om alla parter kan vara med.

 187. Vi vill ha med
  vård-, behandlings-, rehabiliterings-

 188. -omsorgspersonal och boendestödjare.
  Såna personer.

 189. Vi vill ha med arbetsledare
  och chefer inom vård och omsorg-

 190. -frivilligorganisationer,
  idéburna organisationer-

 191. -och inte minst lokalpolitiker.
  Vi vill öppna upp för dem.

 192. Det är så vanligt att man...

 193. Särskilt nu i valtider-

 194. -är politiker ofta slagpåse för alla
  möjliga behov som finns i samhället.

 195. Men jag tror ändå på samtal,
  där man får förståelse för varandra-

 196. -i stället för att man skäller
  på varandra och går i försvar.

 197. Just att man får förståelse
  för varandra på en samtalsbasis-

 198. -är nånting som också ger mervärde.
  Det händer saker på ett annat sätt.

 199. Det är ganska stora grupper,
  på ungefär 10-14 personer.

 200. Sett till forskningen när det gäller
  grupper är det antalet inte optimalt.

 201. Men i detta sammanhang är det viktigt
  att det finns olika perspektiv.

 202. Som representant för NKA
  har jag varit centrat i det här.

 203. Jag har...

 204. ...fiskat fram lokala nätverksledare
  över hela landet.

 205. I ett sånt här lärande nätverk-

 206. -kan det ha ingått mellan fem
  och åtta olika nätverk i Sverige-

 207. -från norr till söder.

 208. Då är det så många nätverksledare-

 209. -som i sin tur har sett till att
  få ihop de här blandade grupperna.

 210. Alla de här typerna ska ingå:

 211. Anhörig, närstående, vård- och om-
  sorgspersonal, ledare och politiker.

 212. Jag träffar via nätet
  de här lokala nätverksledarna.

 213. Innan det lokala mötet sker-

 214. -har vi träffats på nätet
  och förberett det mötet.

 215. När mötet genomförs skriver
  nån i gruppen minnesanteckningar.

 216. Sen skickar nätverksledaren in
  minnesanteckningarna till mig-

 217. -som sitter i Kalmar.

 218. Jag sammanställer alla de åtta
  minnesanteckningarna i ett dokument-

 219. -där jag får ihop vad man har
  pratat om i de olika grupperna.

 220. Sen skickar jag tillbaka det
  till grupperna.

 221. Då får grupperna se att man har
  pratat om både olika och lika saker.

 222. De olika perspektiven
  ger en ny diskussion-

 223. -om att man t.ex. i Norrland
  gör si och i Ystad gör så.

 224. "Kan vi göra si eller så?"

 225. Det är så det hela förlöper.

 226. Det blir som ett kugghjul
  som sätter i gång.

 227. Där jag sitter har jag ofta...

 228. Jag kallar ju mig för praktiker eller
  möjliggörare i dessa sammanhang.

 229. Jag möjliggör ju att det här
  kan dokumenteras och utvecklas.

 230. Jag har ofta knutet till mig
  nån som har disputerat inom området-

 231. -t.ex. inom psykiatri, som jag hade
  både med Mats och med Susanne Syrén.

 232. Jag har haft tre såna nätverk.

 233. Minnesanteckningarna blir till
  sammanfattningar som växer alltmer.

 234. De här lokala grupperna
  som är fyra till antalet-

 235. -träffas under ett år ungefär en gång
  i månaden förutom på sommaren.

 236. De har fyra möten per termin.

 237. Under ett år träffas man 7-8 gånger.

 238. Det materialet-

 239. -har utvecklats till att bli
  det här inspirationsmaterialet.

 240. Det här bygger på
  tre stycken lärande nätverk.

 241. Från 2013 till 2014
  var det ett nätverk.

 242. 2014-2015 var det ett nätverk
  och 2015-2016 var det ett nätverk.

 243. I det första nätverket utgick man
  mycket från anhörigas erfarenheter.

 244. Man ville ta reda på
  vad de hade för erfarenheter.

 245. I det andra lärande nätverket
  hade man mer fokus på-

 246. -vad de anhöriga och de i gruppen
  menade vara anhörigstöd.

 247. Vad finns det, vad önskar man sig
  och vad tycker man borde ske?

 248. I det tredje nätverket,
  det sista nätverket-

 249. -handlade det mer om
  "hur ska vi sätta i gång?"

 250. "Vad är det centrala för oss
  i den här lilla gruppen att göra?"

 251. "Vad är viktigt?" Så var tanken.

 252. Ni som har jobbat med grupper vet-

 253. -att man aldrig kan styra
  en grupps samtal.

 254. Det blir mycket såsom gruppen är,
  och det spelar ju ingen roll.

 255. När vi skulle prata om anhörigstöd
  gled man kanske in på erfarenheter.

 256. Så fick man ju jobba.

 257. Mitt jobb har varit
  att analysera fram-

 258. -vilka erfarenheter de hade, vad stöd
  innebar för dem och vad som gjorts.

 259. Då är frågan: Vad gör anhöriga?

 260. Anhöriga är en väldigt central
  bakgrund eller kontext-

 261. -till den närståendes situation.

 262. Det är odiskutabelt att det är så.

 263. Jag vet att man inom psykiatrin-

 264. -ibland över huvud taget inte
  ser anhöriga på det viset.

 265. Man säger att anhöriga är en resurs.

 266. Vad menar man med det, undrar man.
  För vem är det en resurs?

 267. Det kanske är en resurs
  för personalen eller vården?

 268. Visserligen kan man säga
  att anhöriga är en resurs-

 269. -men en anhörig ger också
  ett sammanhang, kärlek och omtanke.

 270. Som anhörig vill man
  den närstående väl i de flesta fall.

 271. Det är inte alltid det är så.

 272. Vad gör då anhöriga rent konkret?

 273. Det är egentligen
  ganska väsentliga saker:

 274. Praktiska vardagssysslor som inköp,
  städning, tvätt, matlagning-

 275. -och kolla att räkningar betalas,
  för vad händer om de inte betalas?

 276. Förr, när jag var ung-

 277. -fick man två eller tre påminnelser,
  så att man hade lite koll.

 278. Men i dag får man inte det. Nu går
  det nästan direkt till kronofogden.

 279. Sånt är anhöriga väldigt oroliga för-

 280. -om den närstående bor
  i en egen lägenhet.

 281. Personlig omvårdnad. Anhöriga
  står för mycket personlig omvårdnad.

 282. Kontakter med vård,
  omsorg och myndigheter...

 283. Människor med psykisk ohälsa,
  särskilt de med akuta besvär-

 284. -tar inte alltid själva kontakt
  med vård och omsorg.

 285. Tvärtom kanske man vägrar.

 286. Det är ganska jobbigt för anhöriga.

 287. De är på gränsen till utmattning när
  de får kontakt med vård och omsorg.

 288. Av oro.

 289. Tillsyn. Man har också
  alltid en kontrollfunktion.

 290. Man frågar hur det är och hur det
  går. Man har alltid antennerna ute.

 291. Stimulans. Många personer med
  psykisk ohälsa är väldigt passiva-

 292. -och sitter passivt i sina hem
  och har svårt med sociala kontakter.

 293. Då kanske de anhöriga
  får ge stimulans-

 294. -och se till att den närstående
  kommer ut och får omväxling.

 295. Umgänge och ekonomiskt stöd.

 296. Många anhöriga
  måste fylla på kylskåp-

 297. -telefonkort
  eller vad det nu kan vara.

 298. De erfarenheter som kom fram
  delade jag in i tre olika teman.

 299. Ett var känslan av att leva i över-
  mäktigt ansvar och ständig beredskap.

 300. Oavsett om läget är akut eller inte
  hade man ständig beredskap:

 301. "Tänk om..."
  Det där ständiga stresspåslaget.

 302. Även om den närstående mår bra,
  är utskriven och allt funkar bra-

 303. -så finns "tänk om...".

 304. Andra erfarenheter är i relation
  till vård- och omsorgspersonal.

 305. Man känner sig missuppfattad,
  marginaliserad och maktlös.

 306. Många beskriver de erfarenheter
  som man har med vården som...

 307. Vården höjs inte direkt till skyarna-

 308. -om man ser till de erfarenheter
  som beskrivs i de lärande nätverken.

 309. Det finns säkert andra erfarenheter,
  men här kom det inte fram.

 310. Det sista temat
  var "ur kaos mot klarhet".

 311. Om man kommer in i psykiatri-
  svängen hamnar anhöriga ofta i kaos.

 312. Psykiatri-organisationen
  ser olika ut i hela landet.

 313. Man vet inte riktigt... Jag skulle
  ha svårt att bo i Stockholm-

 314. -för här finns så många olika
  psykiatriorganisationer.

 315. Man får åka från ett ställe till
  ett annat och det är långa avstånd.

 316. Det är ju det man hamnar i.
  Man hamnar i kaos.

 317. Men man lär sig ju
  och man vänjer sig, som de säger.

 318. Vad gäller att leva i övermäktigt
  ansvar och ständig beredskap...

 319. Om man är förälder
  vill man vara förälder-

 320. -och inte psykolog, kurator,
  god man eller hälsocoach.

 321. Man vill ju vara mamma eller pappa.

 322. Det beskriver man mycket.
  Det återkommer väldigt ofta.

 323. Det är som om att det finns
  ett underförstått krav på en.

 324. Man får aldrig vara med-

 325. -eller man känner sig inte medräknad
  t.ex. vid vårdplaneringar.

 326. Man får inte delge
  vad man faktiskt vet.

 327. Men däremot när den närstående blir
  hemskriven ska man bara finnas där.

 328. Utan att man har blivit medaktör.

 329. Nån beskriver det som: "Det känns som
  om jag håller på att gå under själv."

 330. "Jag stänger av mer och mer
  men jag kommer inte undan."

 331. Man vill bara skita i allt, men man
  sitter under luppen lika förbaskat.

 332. "Orosmomenten
  är ständigt närvarande."

 333. "Man går ständigt med frågan:
  vad kommer att hända."

 334. Där är man ju olika.

 335. En del människor
  är ju mer oroliga av sig än andra.

 336. Man är ju lite olika.

 337. Men den oron finns där.

 338. "Känslan att vara missuppfattad,
  marginaliserad och maktlös."

 339. Man kan t.ex.
  känna sig idiotförklarad.

 340. "Jag vill vara en del av lösningen,
  inte en del av problemet", sa nån.

 341. Man har en god önskan,
  men det finns ett misstroende-

 342. -i förhållande till vårdpersonalen.

 343. Eller: "Man vill inte veta av mig
  trots att jag är spindeln i nätet."

 344. Det är jag som ordnar och grejar
  när det är okej.

 345. "Man står där plötsligt ensam. Man
  har ingen aning om vad man ska göra."

 346. "Man är helt handlingsförlamad."

 347. Det är i början,
  när man helt saknar erfarenhet.

 348. Man lär sig ju efter hand,
  men så här känner man i början.

 349. Och så den här strävan. "Man tvingas
  kämpa till sig vårdinsatser."

 350. "Den eviga väntan väcker förtvivlan,
  besvikelse, maktlöshet och ilska."

 351. "Ur kaos mot större klarhet",
  vad ingår i den?

 352. Vi är ju inte dumma i huvudet.

 353. Vi lär oss. Vi googlar
  och kollar upp de senaste rönen.

 354. Det som intresserar och berör oss
  tar vi reda på. Så enkelt är det.

 355. Nån säger: "Jag har fått lära mig
  mycket på egen hand."

 356. "Jag förstår alltmer om sjukdomen,
  dess konsekvenser och min roll."

 357. "Man mognar och får större insikt."

 358. Så är det ju.

 359. Att få en diagnos verkar det också
  vara många som uppskattar.

 360. Då vet man vad man har att förhålla
  sig till och kan planera bättre.

 361. "Diagnosen leder till medicinering,
  symtomen blir mer hanterbara"-

 362. -"och som anhörig får man verktyg för
  hur man ska bemöta henne bättre."

 363. En diagnos leder ofta till att man
  får man hjälp och stöd-

 364. -för då är vård- och
  omsorgspersonalen medveten om-

 365. -att de anhöriga
  behöver känna till vissa saker.

 366. Sen var det nån som sa... Jag blir
  så rörd när jag läser det här:

 367. "Det var så skönt när hon sa:"

 368. "'Du tänker rätt, och det är rätt
  plats för er att komma till.'"

 369. En sköterska på en psykiatrisk mot-
  tagning säger så här till en mamma.

 370. Ni fattar själva
  hur härligt det skulle kännas.

 371. Sen det här med att träffas,
  att delge varandra...

 372. "Det har vidgat min syn
  och gett mig ett annat tänk."

 373. "Jag har nu förstått
  att även jag har rättigheter."

 374. Just det här att träffa varandra...

 375. Många anhöriga beskrev det så här:

 376. "Först tänkte jag: 'Inte ska väl jag
  vara med i en grupp?'"

 377. Man ville inte vara med.

 378. Men när man väl hade varit med
  upplevde man att det var givande-

 379. -och att man skulle önska
  att fler visste att det var så.

 380. När det då kommer till anhörigstöd...

 381. Vad säger man är anhörigstöd och
  vad är viktigt för mig som anhörig?

 382. En sak som är central är att kunna ha
  framförhållning och kunskap.

 383. Okunnigheten och ovissheten
  sliter mycket på många anhöriga.

 384. "Delat ansvar" - att få vara med-

 385. -och bjudas in,
  och då inte bara med armbågen-

 386. -utan att faktiskt få e-post
  eller ett brev eller liknande:

 387. "Nu ska vi ha vårdplanering..."

 388. "...för Pelle."

 389. "Vi kommer att prata om det här
  och det här och det här."

 390. "Du är varmt välkommen att delta
  i den här planeringen."

 391. Om man får ett sånt brev kan man
  dela det med sina andra anhöriga.

 392. "Nu ska vi prata om det här.
  Vad har vi för frågor?"

 393. Då kan man förbereda sig. Annars
  vet man inte vad man ska ta upp.

 394. Man känner sig oförberedd. Därför
  upplevs en sån inbjudan som viktig.

 395. "Bekräftelse." Det har ni väl hört om
  så att det står er upp i halsen.

 396. Men för anhöriga är det viktigt när
  de kommer in i en kaotisk situation-

 397. -att nån undrar "hur har du det?"

 398. Man behöver inte göra det i för-
  hållande till sin sjuka närstående-

 399. -men att nån tänker på
  hur man som anhörig har det-

 400. -och att nån ser en är viktigt.

 401. Personalen ska inte
  se mig som en resurs.

 402. De ska fråga hur jag som anhörig mår.

 403. Man vill att nån ska bry sig om att
  fråga om det och bry sig om svaret.

 404. "Stöd för egen livskvalitet
  och utveckling."

 405. Teoretiskt pratar man mycket om-

 406. -vikten av att man som anhörig
  får energi och så vidare.

 407. Men hur får man det? Vad är
  livskvalitet för mig som anhörig?

 408. "Det viktiga för mig är att min
  närstående mår bättre", tänker man.

 409. Men man måste fokusera på
  vad som är viktigt för en.

 410. Är yogan varje onsdag viktig för en
  för att man ska må bra?

 411. Man måste tänka på de sakerna.

 412. Nånting som man inte tänker på
  så mycket som professionell-

 413. -är vattenpelarna som finns
  mellan olika organisationer.

 414. T.ex. mellan kommun och landsting.

 415. Det är väldigt dåliga
  samarbetskanaler där emellan.

 416. "De inom psykiatrin är si
  och vi inom stödet är så."

 417. Man har inte hittat-

 418. -det här samarbetet.

 419. Det är nåt som de anhöriga
  upplever väldigt tydligt.

 420. De skulle önska-

 421. -att det blev mer samarbete
  mellan vård och omsorg och stöd.

 422. När det gäller
  framförhållning och kunskap-

 423. -nämns information och kunskap.

 424. Om man jobbar inom t.ex. landstinget
  eller inom psykiatrin-

 425. -kanske man inte utgår från att folk
  inte vet hur organisationen fungerar.

 426. Det gör man inte som anhörig.

 427. Det är viktigt att man tar upp
  dessa frågor som ter sig självklara.

 428. Som personal
  är man inne i sin organisation-

 429. -och tycker att det är konstigt när
  folk inte fattar att den är speciell.

 430. "Vad har vi för rutiner, vilka
  strukturer och arbetssätt har vi?"

 431. "Vad har vi för resurser?"
  Sån kunskap är viktig.

 432. Planeringsmöten i samverkan
  och kontinuerlig uppföljning...

 433. Som anhörig vill man inte bara
  vara med på en vårdplanering.

 434. Man vill också veta
  vad som har funkat bra och inte-

 435. -så att man har koll.

 436. I fråga om utbildning och information
  spretade samtalen.

 437. Det var svårt att analysera dem.

 438. Det ser ju så olika ut ute i landet.

 439. Att börja en kartläggning av
  befintliga insatser tycktes viktigt.

 440. "Vad står det på kommunens hemsida?"

 441. Att man dokumenterar och tar reda på
  "Vad har vi här?"

 442. "Hur når vi ut med information?
  Vad innehåller befintligt material?"

 443. "Vilka utbildningsinsatser erbjuds?"

 444. "Vilket ämnesinnehåll finns det?
  Vem gör vad?"

 445. Såna frågor
  behöver man titta på lokalt.

 446. Vad gäller utveckling
  av olika samverkansformer-

 447. -mellan psykiatrisk klinik,
  anhörigstöd och myndigheter-

 448. -som t.ex. Arbetsförmedlingen,
  Försäkringskassan...

 449. Alla de här olika myndigheterna.

 450. Man får bjuda in dem
  och höra vad de har för problem-

 451. -och börja samarbeta på det sättet.

 452. Sen behöver man också
  ha mer konkret kunskap-

 453. -om t.ex. vilka sjukdomar som finns-

 454. -och vilka vård-
  och behandlingsresurser som finns.

 455. Det ser också olika ut. I Göteborg
  gör man inte alls som i Kalmar.

 456. Till exempel har ju de olika
  klinikerna olika inriktningar.

 457. Sånt är man ju inte
  så kunnig i inledningsvis.

 458. Såna här konkreta situationer
  som när den anhöriga inte öppnar-

 459. -och vägrar att komma,
  vad gör man då?

 460. Såna frågor behöver man diskutera.

 461. Ofta har anhöriga erfarenhet av det-

 462. -och kan ge varandra råd och tips
  i såna sammanhang.

 463. Sen vet jag att det ekonomiskt
  kanske inte är görbart-

 464. -men det vore bra om varje anhörig
  hade nån som var med längs vägen.

 465. Man pratar ofta om det. "Tänk om det
  fanns nån som var med hela vägen"-

 466. -"som man bara kunde ringa till"-

 467. -"och kunde få stöd och råd av."
  Som är med längs hela vägen.

 468. Sen framkom även
  ett ganska konkret önskemål.

 469. Nåt som även jag tycker är ypperligt:
  Individuell kris- och handlingsplan.

 470. Att den anhöriga tillsammans med
  den närstående och nån personal-

 471. -sätter sig ner och diskuterar.

 472. Den anhöriga kan t.ex. få frågan:
  "Vad oroar du dig mest för-"

 473. -"om nåt händer Pelle?"

 474. Sen gör man en plan för
  hur situationen ska lösas.

 475. Då frågar personalen Pelle och
  den anhöriga vad de tycker bör göras.

 476. Som anhörig får man då
  kanske människor att ringa till.

 477. Då vet man att om X händer
  ska man göra si.

 478. När Y händer gör man så.

 479. Det har ju framkommit i forskning-

 480. -att om man bara har ett papper
  med en plan i fall nåt skulle hända-

 481. -så behöver man inte heller ringa.
  Planen är en trygghet i sig.

 482. Sen kommer det naturligtvis upp
  nya farhågor och nya situationer-

 483. -som man får ta itu med efter hand.

 484. Planen blir som ett levande dokument.

 485. Bekräftelse nämnde jag tidigare.

 486. "Delaktighet och inbjudan", så klart.

 487. Frågan "Hur mår du? Hur har du det?
  Hur kan jag hjälpa dig?"

 488. "Erbjuda anhöriga möjlighet att lyss-
  na till deras situation och frågor."

 489. Jag som anhörig måste ju inte alltid
  förhålla mig till den närstående.

 490. Personalen kan ställa frågor till mig
  som anhörig och prata med mig-

 491. -utan att behöva
  hänvisa till sekretesslagstiftningen.

 492. Jag kan ju prata om mig som anhörig
  och få frågor om hur jag mår.

 493. Sekretesslagstiftningen
  tolkas väldigt olika.

 494. Vård- och omsorgspersonal behöver ha
  mer kunskap om vad den innebär-

 495. -och om bakgrunden
  till att den utformades.

 496. "Egen livskvalitet och utveckling."

 497. Vetskap om att den närstående ges
  bästa tänkbara vård-

 498. -är viktig för alla anhöriga, att man
  vet att den närstående får bra vård.

 499. När jag som anhörig tycker
  eller upplever att den inte får det-

 500. -är det väldigt jobbigt.

 501. Inom äldreomsorgen pratar man ofta om
  besvärliga anhöriga.

 502. Det är ju egentligen bara
  engagerade anhöriga.

 503. Det är anhöriga som faktiskt bryr sig
  om den närstående väldigt mycket.

 504. Vi som personal får nog börja fundera
  över vad oron handlar om.

 505. Hur kan vi göra för att minska oron?
  Vad oroar sig den anhöriga för mest?

 506. Man bör analysera oron
  så att man inte går in i...

 507. De anhöriga beskriver att personalen
  bara lyfter på ögonbrynen-

 508. -och att de får känslan av
  att vara besvärliga och i vägen-

 509. -och att de inte har nån funktion
  över huvud taget.

 510. Anhöriga behöver också få hjälp med
  att lyfta behovet av andningshål.

 511. Det är knappast kommunens sak
  att hitta andningshål åt de anhöriga-

 512. -men det behövs nån utifrån
  som kan ställa frågan:

 513. "Var hittar du kraft och andningshål,
  vad är viktigt för dig?"

 514. Att man får den anhöriga att förstå
  att man behöver tänka på sig själv.

 515. Man glömmer bort det som anhörig.
  Man jobbar in i väggen.

 516. Det kom fram
  att yrkesarbetet var väldigt viktigt-

 517. -för en del anhöriga i grupperna.

 518. Man pratade
  om det som ett andningshål.

 519. På jobbet kunde man stänga av.

 520. Det var som att gå in i en bubbla.

 521. Man jobbade med nåt man gillade-

 522. -och hade sina arbetskamrater
  och vad man nu hade.

 523. Jobbet var viktigt
  och man hittade kraft i jobbet.

 524. Sen fick man gå hem
  och ta itu med allt det andra.

 525. Anhöriggrupper...

 526. De som var anhörigkonsulenter eller
  -samordnare i de här grupperna-

 527. -pratade mycket om anhöriggrupper.
  Man försöker skapa såna.

 528. Men de tog ofta upp att det var svårt
  att nå ut till de anhöriga.

 529. Det var nästan ingen som kom
  till de träffar som de utlyste.

 530. Det ledde fram till en diskussion-

 531. -om hur vi ska göra
  rent kommunikativt.

 532. Hur lockar vi in folk?

 533. Inom vården är vi inte utbildade
  inom kommunikation.

 534. Hur man skriver och...

 535. Jag vet inte vad det heter.

 536. Det finns ju utbildningar
  för journalister och såna som...

 537. -Marknadsföring.
  -Just det. Tack!

 538. Marknadsföring är ju inget
  som ingår i vårdutbildningen.

 539. Men det borde göra det. Det är
  en väldigt viktig sak att kunna-

 540. -i dagens samhälle.

 541. Att bekanta sig med ideella organisa-
  tioner och skapa mötesplatser-

 542. -är också nåt som hjälper anhöriga
  i sin egen utveckling.

 543. Det här är
  nåt som återkommer hela tiden.

 544. Bland annat har Anhörigprojektet
  tagit upp det:

 545. Både inom kommun och landsting måste
  vi försöka hitta samarbetsformer.

 546. Om det kommer uppifrån,
  att nån säger "nu ska ni samarbeta"-

 547. -blir det inte så.

 548. Det är som om man är tonåring
  och blir trotsig:

 549. "Ingen ska få tala om
  vem vi ska samarbeta med."

 550. Vi måste hitta andra sätt
  att få till stånd samarbeten.

 551. Det är viktigt att vi som individer
  möter människor-

 552. -och har respekt för varandras yrken-

 553. -samtidigt som vi hittar personer som
  vi känner att vi kan samarbeta med.

 554. Att man gillar varandra
  och jobbar på det sättet.

 555. Möjliga lokala utvecklingsprojekt-

 556. -som uppkom i det här materialet...

 557. Man undrade hur man lokalt
  kunde initiera kommunalt anhörigstöd.

 558. "Hur kan vi göra?"

 559. "Hur vill vi göra och hur kan vi
  initiera lokalt samarbete"-

 560. -"mellan kommunal- och
  landstingsanknuten verksamhet?"

 561. Såna centrala frågor skulle man kunna
  använda sig av på upptaktsmöten-

 562. -så att man
  kunde sätta i gång nånstans.

 563. Om vi tittar internationellt
  när det gäller anhörigstöd-

 564. -så ser det lite olika ut i världen.

 565. Men medvetenheten om anhörigfrågorna
  har ökat.

 566. När jag var på den här konferensen
  för tre eller fyra år sen-

 567. -var det jättemånga som gick förbi
  vår utställningsmonter-

 568. -och rynkade på näsan: "Anhöriga?"

 569. Intresset för anhöriga fanns inte.
  Man fokuserade på de närstående.

 570. Men det är
  en helt annan situation i dag.

 571. Det är många som pratar om anhöriga
  på den här konferensen.

 572. Är jag sen? Ja, det är jag.

 573. Slutligen vill jag bara säga
  att jag är pensionerad nu.

 574. Jag är här på timme.

 575. Jag gör precis vad jag vill, och det
  gör jag när det gäller anhöriga.

 576. Tack så hemskt mycket för i dag.

 577. Textning: Lisa Albright
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Metoder för bättre anhörigstöd

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anhöriga till personer med omsorgsbehov känner ofta stor förtvivlan. De behöver bli sedda och få stöd på olika sätt. Eva Gustafson från "Nationellt kompetenscentrum anhöriga" (NKA) ger oss en bild av anhörigas situation och berättar om NKA:s verksamhet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa
Ämnesord:
Anhöriga, Anhörigstöd, Anhörigvård, Familjehjälp, Hälso- och sjukvård, Medicin, Neuropsykiatriska diagnoser, Neuropsykologi, Samhällsvetenskap, Sjukvårdspersonal, Social omsorg, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - NPF-forum 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Föräldrar med adhd

Livspusslet är en utmaning för alla föräldrar - i synnerhet för föräldrar med adhd. Stress förstärker de svårigheter som följer med diagnosen. Vid Karolinska Institutet har man tagit fram ett föräldrastödsprogram. Tatja Hirvikoski, docent i klinisk psykologi, Therese Lindström, psykolog och Sofia Buddgård, arbetsterapeut, presenterar sitt arbete. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Lågaffektivt bemötande

Att bemöta människor i affekt kan vara svårt. Christer Fahlberg, utbildare och handledare, leder kurser i lågaffektivt bemötande. Han ger exempel på olika situationer som visar omgivningens inverkan vid utmanande beteende. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Stresshantering med ACT

Många vardagliga situationer utlöser stress hos personer med NPF. Stressen blir ofta så påtaglig att man hellre stannar hemma. ACT (acceptance and commitment therapy) är en form av kognitiv beteendeterapi. Det handlar om att acceptera sina egna reaktioner och på så vis finna ett lugn. Psykolog Johan Pahnke berättar. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Fungerande skolgång för barn med NPF

Hög skolfrånvaro är vanligt hos barn med NPF. Anna Borg är skolsamordnare vid KIND (Center of neurodevelopmental disorders) vid Karolinska institutet. Här bedrivs ett intensivt arbete för att ta reda på hur skolorna kan förändra lärmiljön för att den ska fungera för alla. Små, konkreta förändringar mot större förutsägbarhet, konsekvens och tydlighet visade sig ha stor effekt. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Helhetsgrepp för familjer med NPF

Hela familjen påverkas när ett eller flera barn har diagnoser. Föräldrarna upplever en stor stress när de tvingas samordna otaliga kontakter kring barnet. Det egna arbetet, relationer och syskon får ofta stå tillbaka. Alexandra Gahnström och Linda Janze från Trygg-Hansa berättar om lagstadgad rätt till en individuell plan för samordning - och även om andra insatser man kan kräva av samhället. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Unga med NPF och nätet

Nätet är extra utmanande för personer med NPF. Impulsivitet och gränslöshet kan få stora konsekvenser. Vad behöver vuxenvärlden veta för att nätet varken ska framstå som riskfritt eller skrämmande? Karin Torgny och Madelein Larsson Wollnik från Nätkoll berättar om föräldrautbildning och skolverktyg för att hantera till exempel näthat och dataspelande. Inspelat på Kistamässan den 3 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Psykisk hälsa och bättre vardagsliv

Vi står mitt i en stor förändring av samhället. I skolan krävs det mer av individen och det gynnar dem som har lätt att anpassa sig. Andra får det svårt. Hur får vi samhället och människan att samspela? Ing-Marie Wieselgren, psykiatriansvarig på SKL, ger oss sina tankar och Tove Lundin, som själv har adhd, berättar om hur hon har lärt sig hantera vardagslivet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention. UR.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Metoder för bättre anhörigstöd

Anhöriga till personer med omsorgsbehov känner ofta stor förtvivlan. De behöver bli sedda och få stöd på olika sätt. Eva Gustafson från "Nationellt kompetenscentrum anhöriga" (NKA) ger oss en bild av anhörigas situation och berättar om NKA:s verksamhet. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Idrott för alla - men hur?

Många barn med NPF slutar att idrotta i förening. Kraven är för många och för höga. Vad kan göras? Lena Lindahl leder projektet "Idrott för alla" som arbetar med frågan. Anna Carlsson och Caroline Fredriksson har lyckats nå fram med fotbollsföreningen NPF-hjärtat. Här trivs och växer barnen. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Samordning av insatser för barn med funktionsnedsättning

Hos barn med funktionsnedsättning är vård- och omsorgskontakterna många och utspridda. Det kan drabba anhöriga hårt och bristande kontakt mellan olika vårdgivare kan till och med förvärra effekterna av funktionsnedsättningen. Marjana Tornmalm från Socialstyrelsen utreder hur man kan åstadkomma en samordning av insatserna. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - NPF-forum 2018

Motivation vid NPF

Vi omger oss av osynliga staket och siktar mot mål vi tror att vi kan uppnå istället för att göra det vi verkligen vill, säger Eric Donell. I sitt sökande efter lyckan har han provat många olika jobb. Bland annat har han arbetat som skådespelare, regissör och manusförfattare. Idag reser han runt och föreläser om livet med adhd. Inspelat på Kistamässan den 4 maj 2018. Arrangör: Riksförbundet Attention.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Unga vuxna och unga vuxnas identitetsutveckling

Björn Wrangsjö, docent i barn- och ungdomspsykiatri, konstaterar att psykisk ohälsa är ett folkhälsoproblem. Han har studerat två grupper med stora likheter och skillnader. Unga som tillbringar nästan all tid vid datorn och på nätet och unga som ansluter sig till islamistiska rörelser. Här försöker Björn ge en beskrivning av deras livsläge och vad deras sökande går ut på. Föreläsningen avslutas med en frågestund tillsammans med Folkhälsominister Gabriel Wikström och moderator Maria Edlund. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.