Titta

UR Samtiden - Fokus jämställdhet

UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Om UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Föreläsningar och samtal om hur jämställdhet och normkritik kan byggas in i undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Till första programmet

UR Samtiden - Fokus jämställdhet : Heder som maktmedelDela
 1. Man ska förneka sina känslor
  och sin kropp.

 2. Vanärar man familjen är man smutsig-

 3. -och det kan bara tas bort
  genom att man straffas.

 4. Mariet Ghadimi heter jag, grundare
  av Tris: Tjejers rätt i samhället.

 5. Jag är lärare och forskare
  på Institutionen för socialt arbete-

 6. -på Stockholms universitet.

 7. I dag tänker jag på 45 minuter-

 8. -ge er en bild av hur jag ser på
  hedersrelaterat förtryck och våld-

 9. -och vad jag tror är viktigt för er
  att ta med er i er yrkesutövning-

 10. -när ni möter unga personer.

 11. Tris grundades 2002 i Uppsala
  efter mordet på Fadime Sahindal.

 12. Vi är en ideell organisation som är
  religiöst och partipolitiskt obunden.

 13. Vi jobbar utifrån
  tre verksamhetsområden.

 14. Vi har en stor förebyggande
  verksamhet i vår egen kommun Uppsala.

 15. Vi har också ett IOP, ett idéburet
  offentligt partnerskap, med kommunen.

 16. Sen har vi en akut verksamhet med
  skyddade boenden runtom i landet.

 17. Vi samarbetar nära många olika
  kommuner i vår akuta verksamhet.

 18. Där har vi också
  en nationell jourtelefon-

 19. -dit även ni kan ringa
  som yrkesverksamma-

 20. -om ni har frågor kring
  hedersrelaterat förtryck och våld.

 21. Sen bedriver vi forskning,
  utbildning och metodstödsarbete.

 22. Vi har ett stort projekt just nu, där
  vi tittar på hedersvåldsutsatthet-

 23. -bland vuxna med
  intellektuell funktionsnedsättning.

 24. Om det är nån bild ni tar med er från
  dessa 45 minuter, ta med er den här.

 25. Den brukar jag alltid visa.

 26. Jag vill ge er en förståelse kring
  hur det är att vara en ung person-

 27. -och på nåt sätt hamna mittemellan
  majoritetssamhällets värdegrund-

 28. -och
  den hedersrelaterade värdegrunden.

 29. De här två olika värdesystemen
  förenas aldrig för en ung person-

 30. -utan det blir ofta en krock.

 31. De förenas inte, för det finns inga
  gemensamma värderingspunkter.

 32. De är fundamentalt olika.

 33. När det blir en krock
  så uppstår en värdekollision-

 34. -eller, i vardagligt tal,
  en normkonflikt.

 35. Jag menar att normkonflikterna
  blir tydliga bland unga personer-

 36. -genom att det uppstår
  konfliktområden i deras liv.

 37. Konfliktområdena
  är väldigt individuella-

 38. -men det är också konfliktområden som
  är enklast att upptäcka för skolan.

 39. I stort handlar konfliktområdena om
  hur vi ser på heder-

 40. -i de här olika värdesystemen.

 41. Hur ser vi på barnuppfostran? Hur ser
  vi på kvinnans frihet och sexualitet?

 42. Hur ser synen ut på äktenskap, på
  HBTQ-personer och deras rättigheter-

 43. -och på personer med funktions-
  nedsättning och deras rättigheter?

 44. Jag hinner inte gå igenom
  allt det här-

 45. -men jag har ändå ambitionen
  att hinna med de tre första.

 46. Om vi börjar med
  att titta på synen på heder-

 47. -så har hederskulturen en egen logik
  och en egen värdegrund.

 48. Grunden i det här systemet är
  att skapa beroenderelationer-

 49. -mellan individer i systemet
  så tidigt som möjligt.

 50. Och hur lyckas man med det?
  Det handlar om makt.

 51. Det finns en makthierarkisk ordning
  som kan liknas vid en pyramid.

 52. Själva grunden av pyramiden handlar
  om att män bestämmer över kvinnor.

 53. Det står inte ens här,
  för det är så självklart.

 54. Maktpyramiden och maktordningen
  börjar med mäns makt över kvinnor-

 55. -men sen finns det också
  en annan maktordning.

 56. Det är att män bestämmer över män.

 57. Framför allt äldre män
  bestämmer över yngre män.

 58. Sen har vi äldre kvinnor
  som bestämmer över yngre kvinnor.

 59. Mina exempel kommer i dag att handla
  mycket om den unga flickan.

 60. När vi tittar på
  den makthierarkiska pyramiden-

 61. -så har hon minst att säga till om
  i den hederskulturella institutionen.

 62. Det jag också upptäcker
  i min forskning i dag är-

 63. -att i en migrationskontext
  så rubbas vissa maktordningar.

 64. De är ju inte statiska.

 65. Och där jag märker tendenser till
  förändring är i åldern bland män.

 66. Det är inte alltid så
  att äldre män i Sverige-

 67. -som ställer sig bakom hedersnormer
  har mer makt än yngre män.

 68. En förklaringsvariabel kan vara-

 69. -att yngre män har större möjligheter
  att komma in i samhället-

 70. -genom ett arbete och lära sig
  språket och bli integrerade snabbare.

 71. Då får de mer att säga till om inom
  den hederskulturella institutionen.

 72. Hushållet har oftast
  tre generationer.

 73. Det betyder inte att man fysiskt
  bor ihop, men man har olika band.

 74. Oftast är det ekonomiska band, som
  ansvar att försörja äldre släktingar:

 75. Både dem som bor här och dem
  som är kvar i ursprungsländerna.

 76. Arvssystemet är patrilinjärt.

 77. Det innebär att män
  i första hand ärver män.

 78. Sen har vi en väldigt tidig
  äktenskapsålder för flickor.

 79. Sen har vi oskulden.

 80. Kvinnans renhet,
  respektabilitet och kyskhet-

 81. -är centrala inom
  den hederskulturella institutionen.

 82. Oskulden, det vill säga frånvaro
  av heterosexuellt samlag-

 83. -innan ett äktenskap, är viktig.

 84. Men det är inte bara en koncentration
  kring om du har haft sex eller inte.

 85. Det handlar om allt
  en ung flicka kan tänkas göra-

 86. -som av andra inom institutionen
  kan tolkas som-

 87. -att hon inte är kysk
  och sexuellt ren längre.

 88. Så sexualiteten blir en angelägenhet-

 89. -för alla inom
  den hederskulturella institutionen.

 90. Som ung kvinna äger man inte
  sin sexualitet. Den ägs av andra.

 91. Sen råder det
  en väldigt strikt äktenskapsplikt.

 92. Det finns inget annat sätt
  att leva sitt liv-

 93. -efter den familj man är född i-

 94. -än ett heterosexuellt
  påbjudet äktenskap.

 95. I många fall är det nån annan
  som väljer den man ska gifta sig med.

 96. Om vi fortsätter på den här
  hederskulturella institutionen-

 97. -så sker ju hedersvåld
  i ett sammanhang-

 98. -precis som allt annat våld sker i
  ett sammanhang och inte i ett vakuum.

 99. Och det här sammanhanget,
  menar forskare-

 100. -kan särskiljas från andra sammanhang
  där våld begås mot kvinnor.

 101. Jag ska ta exempel från två forskare
  som har tittat på det här länge.

 102. De menar att den hederskulturella
  institutionen har vissa kännetecken-

 103. -och kan skiljas
  från andra patriarkala system-

 104. -där mäns våld mot kvinnor finns.

 105. De kännetecken de tar upp...
  Den ena är Purna Sen-

 106. -som tittar på kvinnors roll inom
  den hederskulturella institutionen.

 107. Hon menar att kvinnor görs
  till potentiella mördare-

 108. -eftersom de är med och sanktionerar
  och planerar våldet mot kvinnor.

 109. Men de är också obligerade-

 110. -att följa en hederskodex-

 111. -där de förväntas ha ett aktivt
  riktningsarbete mot yngre kvinnor.

 112. Med riktningsarbete menas
  att en mor inom en hederskontext-

 113. -har ett ansvar och påbud,
  och ska uppfostra döttrar-

 114. -i enlighet med
  den kyskhetsnorm som förväntas.

 115. Det är hennes jobb.

 116. Så kvinnors roll är
  att bestämma över andra kvinnor-

 117. -och att bedriva ett riktningsarbete.

 118. Sen har vi forskaren Kandiyoti,
  som pratar om "patriarchal bargain".

 119. Med det menar hon att det är viktigt
  att se på utrymmet-

 120. -som kvinnor som individer och grupp
  har i ett givet patriarkalt system-

 121. -att påverka sin underordning.

 122. Hon menar att där hedersnormer och
  förtryck är mer vanligt förekommande-

 123. -där har kvinnor väldigt lite att
  säga till om kring sin underordning.

 124. Och hon tittar väldigt mycket
  på lagtexter-

 125. -och möjligheter för kvinnor
  att gruppera sig-

 126. -och få igenom sina villkor
  och påverka sina liv.

 127. Sen är det synen på heder
  och skillnaden där.

 128. Det är otroligt viktigt att ha med
  sig när man möter unga personer.

 129. För er som förväntar er en checklista
  som man kan bocka av-

 130. -så måste jag göra er besvikna.
  Det är svårt att använda checklistor-

 131. -för att identifiera ungdomar som
  riskerar att utsättas för hedersvåld.

 132. Ännu svårare är det
  att använda checklista-

 133. -om jag har identifierat dem
  och ställt rätt frågor.

 134. Vad ska jag göra med svaret?
  Jag har de listorna.

 135. Tris har vårt eget
  hot- och riskbedömningsinstrument.

 136. Men det måste användas i samband med
  att man kan frågan-

 137. -och kan landa i en teoretisk bas.

 138. Därför är det här otroligt viktigt
  att ha med sig.

 139. På grund av tidsintervallet och för
  att det ska vara enkelt att förklara-

 140. -så har jag gjort två listor åt er.

 141. Självklart blir det svart och vitt,
  och det finns alltid en gråskala-

 142. -men jag är säker på att alla här
  kan ha två bollar i luften samtidigt-

 143. -och att man vet att det inte behöver
  vara det ena eller det andra.

 144. Det finns en skala i mitten också.

 145. Synen på heder. Den hedersrelaterade
  värdegrunden och majoritetssamhället.

 146. Inom den hedersrelaterade
  värdegrunden-

 147. -så är heder gruppens ansvar och inte
  individens enskilda angelägenhet.

 148. Alla i gruppen har ett ansvar
  att upprätthålla heder.

 149. Heder har alltid en offentlig roll-

 150. -medans det mer handlar om
  personlig integritet här.

 151. Heder betraktas som en ägodel.
  Med det menas att heder är absolut.

 152. Antingen har man heder
  eller så har man inte heder.

 153. Man befinner sig aldrig
  i nån "heder light"-situation.

 154. Heder är nåt man förvaltar i takt med
  ålder, mognad och funktionsförmåga.

 155. Ryktet tillmäts stor betydelse
  och är överordnat allt annat.

 156. Ryktet har betydelse,
  men är inte överordnat på samma sätt.

 157. Förlorad heder
  måste alltid återupprättas.

 158. Det är upp till individen att göra
  en egen tolkning av att nåt har hänt-

 159. -som kan tolkas som ohederligt
  och vad individen ska göra åt saken.

 160. Att förlorad heder måste upprättas...

 161. Det är inte upp till
  en enskild person-

 162. -att själv analysera vad som har hänt
  och vad man ska göra åt saken.

 163. Det är gruppens ansvar. Det finns
  olika sätt att återupprätta heder.

 164. Det finns inte skrivet nånstans.
  Det skiljer sig mellan olika grupper.

 165. Men ett är säkert.
  När heder ska upprättas-

 166. -så måste straffet för upprättelsen
  godkännas av kollektivet.

 167. Det måste vara så pass offentligt
  och synligt-

 168. -att så många som möjligt ser det
  och förstår-

 169. -att nu har de som har ansvaret för
  att återupprätta hedern-

 170. -gjort nåt åt saken.

 171. Kollektivet har ett ansvar
  att utmäta och utföra straff.

 172. Det är upp till individen
  om nåt ska göras.

 173. Det är alltid betraktarens öga som är
  viktigt. Vad tycker andra om oss?

 174. Det är viktigare än vad vi själva
  definierar inom vår egen grupp.

 175. Om vi själva tycker att vi har heder
  och andra inte anser det-

 176. -då är det de andra
  som har tolkningsföreträde. Alltid.

 177. Det handlar väldigt mycket om:
  Vad tycker andra om våra döttrar?

 178. Vill ni höra ett exempel?

 179. Jag träffade en myndig kvinna
  som fortfarande bodde hemma.

 180. Hon hade ett arbete
  på ett stort sjukhus här i Sverige-

 181. -som sjuksköterska.

 182. Det innebär att hon hade flextid-

 183. -med sena kvällar och nätter
  och tidiga morgnar.

 184. När hon kommer hem
  till området där hon bor-

 185. -så ser andra landsmän när hon kommer
  hem oregelbundna tider på dygnet-

 186. -och det börjar pratas om detta
  i området.

 187. Fadern i familjen tycker att det
  pratas för mycket. Han känner obehag.

 188. Han ber dottern:
  "När du kommer ut från sjukhuset"-

 189. -"byt inte om till civila kläder."

 190. "Kom som du brukar vara klädd där,
  så att man ser att du har jobbat."

 191. Vad tycker andra om oss?

 192. Det här är anledningen till
  att hon ringer till Tris jour.

 193. Anledningen är att hon känner skam
  inför den här situationen-

 194. -och vill inte tala om
  för sin närmaste chef på sjukhuset-

 195. -att hon behöver fler arbetskläder,
  för hon hinner inte tvätta.

 196. Går man ut med arbetskläderna så kan
  man inte ta på sig dem dagen efter.

 197. Det måste ju vara nya. Därför måste
  man ha många fler än det man får-

 198. -eftersom hon inte byter om på plats.

 199. Det är det hon vill ha hjälp med när
  hon ringer. Jag svarar på samtalet.

 200. Jag utgår ju alltid från
  vad individen vill först.

 201. Jag säger: "Självklart. Jag kan följa
  med om det känns bättre för dig."

 202. Märk att det här är
  en väldigt ung person.

 203. Vi går dit, och det är inga problem.

 204. Arbetsledaren förstår situationen
  och är behjälplig.

 205. Men jag vet att det inte stannar där.
  Det handlar om så mycket mer.

 206. Kvinnan är inte riktigt där än,
  men hon kommer dit.

 207. Hon kommer dit
  när hon träffar en man.

 208. Hon vill vara ärlig, så hon säger:

 209. "Jag måste tala om för mina föräldrar
  att jag har träffat en man."

 210. "Kan du hjälpa mig med det?"

 211. "Jag vill att du ska vara med.
  Kan du komma hem till oss?"

 212. Jag tycker: "Nej, men ni kan alla
  komma till Tris kontor."

 213. Jag tror att det ska komma ett
  föräldrapar, men där tror jag fel.

 214. Det kommer mamma, pappa, storebror,
  lillasyster och en moster.

 215. Så det blir fullt.

 216. Där berättar hon den här nyheten.
  Det blir knäpptyst en liten stund.

 217. Den första som talar är mamman.
  Hon frågar: "Är det en läkare?"

 218. Jag har ju inte frågat vad mannen
  har för ett arbete, så jag vet inte.

 219. De tittar på mig, och jag säger:
  "Jag vet inte."

 220. Och där jag sitter så tänker jag:

 221. "Snälla, låt det vara en läkare.
  Då blir det så mycket enklare."

 222. Och hon säger: "Ja, men han är inte
  riktigt klar. Han gör sin praktik."

 223. Det godkänns på ett villkor.
  "Gå inte ut i den här staden."

 224. "Om ni ska gå på bio eller
  restaurang, ta det nån annanstans."

 225. Återigen: Vad tycker andra om oss?

 226. Det här är en myndig person.
  Efteråt sitter vi och pratar.

 227. Jag säger: "Du vet
  att det här är absolut inte okej."

 228. "Man kan inte villkora ditt liv
  på det här sättet."

 229. "Nej, men jag älskar mina föräldrar
  och vill respektera dem."

 230. Förr eller senare blir man upptäckt.
  Nån ser en nånstans.

 231. En farbror i släkten får reda på det
  här, och då blir det riktigt illa.

 232. Pappa blir tvungen att göra nåt
  åt saken. "Annars gör vi det."

 233. Han beslutar att hon inte ska träffa
  den här personen-

 234. -den här sommaren.

 235. Det är helt absurt.
  Det kommer inte heller att fungera.

 236. Men det straffet
  är inte tillräckligt bra-

 237. -för ingen annan vet att pappa
  har sagt: "Du får inte träffa honom."

 238. De vill ha ett mer synligt straff.

 239. Hon ringer och säger till mig:
  "Vi ska ha fest. Jag kan inte komma."

 240. För vi träffas varannan vecka.

 241. "Jag måste hjälpa mamma hemma."

 242. Jag tänker: "Vad då för fest?
  Är det en förlovning?"

 243. Hon säger: "Nej, det är bara
  en vanlig fest."

 244. Nåt säger mig att nåt är fel, men jag
  tänker: "Det behöver inte vara det."

 245. Det här är många år sen.
  Jag är ny i detta.

 246. Men på den här festen märker hon
  direkt att nåt inte är bra.

 247. Kvinnorna håller sig undan.
  Pappa kallar på henne.

 248. Han ber henne sätta sig. Han ställer
  sig upp och örfilar henne tre gånger.

 249. Han kallar henne för olika saker
  och kastar ut henne ur vardagsrummet.

 250. "Gå in på ditt rum och stäng dörren."

 251. Det är ju ringa misshandel,
  men förnedringen var ju total.

 252. Det här är ett exempel på
  hur svårt det kan vara-

 253. -att befinna sig i ett system
  och vilja komma ut.

 254. Även som förälder.

 255. Jag hade möjlighet att tala
  med den här mannen långt senare-

 256. -efter att allt hade lagt sig.

 257. Då säger han:
  "Vad vill du att jag ska säga?"

 258. "Om inte jag gjorde det
  och mina bröder skulle få bestämma"-

 259. -"då vet jag inte
  vad de hade gjort med henne."

 260. "Jag vet hur hårt jag slår."

 261. Det här ger en bild av hur det kan
  vara när det gäller synen på heder-

 262. -ryktet, återupprättelse
  och kollektivets ansvar.

 263. Allt finns i den här historien.

 264. Det finns tre begrepp för heder
  på arabiska.

 265. Forskaren Mernissi har tittat mycket
  på det här hedersbegreppet.

 266. Det första känner ni kanske igen.
  "Sharaf".

 267. Det är den hedersdefinition
  som kanske är närmast-

 268. -den definition vi har i Sverige.
  Man ska vara hederlig och ärlig.

 269. Sharaf är kopplad till mannens heder
  och hans familjs ära.

 270. Så länge mannen upprätthåller
  gängse normer är hedern intakt.

 271. Sharaf är intakt.

 272. Det handlar om
  att mannen ska vara rättfärdig-

 273. -respektera äldre släktingar
  och försörja sin familj.

 274. Väldigt enkelt och kort beskrivet
  så handlar sharaf om det.

 275. Sen finns det en annan definition
  på heder. Det är "namus".

 276. Namus står inte för sig själv. Namus
  är kopplad till sharaf som en kedja.

 277. Men mannen kan inte genom sina egna
  handlingar upprätthålla namus.

 278. Han har lagt den absolut viktigaste
  komponenten av familjens heder-

 279. -på kvinnorna i släkten.
  Namus är kvinnornas ansvar.

 280. Men det återspeglar sharaf,
  alltså mannens heder.

 281. Namus är direkt kopplad till
  kvinnors sexuella uppförande, renhet-

 282. -respektabilitet,
  kyskhet och undergivenhet.

 283. En man
  som inte kan upprätthålla namus-

 284. -kan inte heller upprätthålla sharaf.

 285. Sen har vi "ird" eller "ard".
  Den är endast kopplad till kvinnan.

 286. Jag brukar säga att en flicka föds
  med en portion ard.

 287. Den ökar aldrig, men den minskar var
  gång det uppstår frågetecken kring-

 288. -om hon lyckas upprätthålla
  de kyskhetsnormer som förväntas.

 289. De här frågetecknen kan vara
  väldigt olika. Det är högt och lågt.

 290. Och det är alltid vad de andra anser
  vara ett frågetecken som är viktigt.

 291. Så hur mycket en ung flicka
  än upprätthåller namus-

 292. -så kommer hon inte att lyckas om det
  finns frågetecken kring hennes ard.

 293. En kvinna utan ard kan omöjligen
  upprätthålla namus som könsmogen.

 294. Därför är det viktigt att skapa
  beroenderelationer mellan individer-

 295. -så tidigt som möjligt-

 296. -så att man får alla flickor
  att behålla ard intakt.

 297. För så fort de blir könsmogna är det
  deras ansvar att upprätthålla namus.

 298. Hur får vi våra flickor-

 299. -i världens mest könsintegrerade
  land att lyckas med det här?

 300. Grunden i den hederskulturella
  institutionen är ju könsseparation-

 301. -så tidigt som möjligt.

 302. Så det är, som ni kanske förstår,
  en uppgift som är mycket svår.

 303. Trots allt är vi ju inte i Iran,
  där jag är född.

 304. Där ser staten till att köns-
  segregation är en normal företeelse.

 305. Där är kanske kvinnor mer fria-

 306. -eftersom det är obligatorisk
  täckande klädsel för alla-

 307. -och många officiella platser
  är redan könsseparerade.

 308. För att göra det här mer begripligt
  kan vi utgå ifrån en man i Sverige-

 309. -som ställer sig bakom
  hedersrelaterade normer.

 310. Han har sharaf och namus.
  Han har en optimal ställning.

 311. Alla respekterar honom.

 312. Många som har söner vill
  att de gifter sig med hans döttrar.

 313. Och har han söner så vill de att
  deras döttrar ska gifta sig med dem.

 314. Om han har sharaf men inte namus
  är det socialt självmord.

 315. Ingen man inom den hederskulturella
  institutionen nånstans-

 316. -kan befinna sig
  i det här tillståndet.

 317. Jo, för en kort tid kanske,
  men nånting måste göras.

 318. Uppsala är på Sverigekartan-

 319. -och Sverige är
  på den internationella kartan-

 320. -i och med en man
  som hamnade i detta tillstånd-

 321. -och tog livet av sin egen dotter.
  Fadime Sahindals far.

 322. Det här är inget försök
  att förminska mordet på Fadime.

 323. Det här är bara ett försök att se-

 324. -vad de bakomliggande orsakerna var
  till det som hände.

 325. Han har namus. Kvinnorna
  upprätthåller kyskhetsnormerna.

 326. Det finns inga frågetecken kring
  att döttrarna inte har ard-

 327. -och inte kan upprätthålla namus.
  Där är allting bra.

 328. Men han har inte sharaf.
  Han är fortfarande acceptabel.

 329. Det här är det vanligaste tillståndet
  för en man i Sverige. Varför?

 330. Ni har ingen mick,
  så jag svarar för er.

 331. Jo, för att man hamnar oftast
  utanför arbetsmarknaden.

 332. Brist på integration
  är ingen förklaring till-

 333. -att man upprätthåller hedersnormer-

 334. -och att man är beredd
  att ta livet av sitt eget barn.

 335. Däremot är det en förklarande faktor
  i min egen forskning-

 336. -för den som vill välja nåt annat.
  För vad ska man till?

 337. Har man inte sharaf så försvinner
  en viktig komponent av mannens heder-

 338. -som han själv kan kontrollera:

 339. Att vara en rättfärdig man, men
  framför allt att försörja sin familj.

 340. Det är ju under hans kontroll.

 341. Men när den möjligheten försvinner,
  då blir det en obalans i kedjan.

 342. Det måste ju vägas upp och balanseras
  igen. Och hur gör man det bäst?

 343. Genom att lägga allt krut,
  all tid och engagemang på namus.

 344. Det får inte finnas
  ett enda frågetecken kring namus.

 345. Det räcker med
  att vi inte kan upprätthålla sharaf.

 346. Egentligen är det ju det
  man kan göra nåt åt själv-

 347. -men man tar inte det klivet aktivt.

 348. Min forskning visar väldigt tydligt
  att man i stället lägger fokus på-

 349. -vad de yngre kvinnorna
  i familjen gör-

 350. -och hur väl de äldre kvinnorna
  lyckas med riktningsarbetet.

 351. Har man inget arbete att gå till-

 352. -så har man också all tid i världen
  att göra detta.

 353. Det gör man mycket enkelt från
  sitt vardagsrum med sociala medier.

 354. Och där kommer ni in. Lyft
  diskussionen kring sociala medier.

 355. Vad lägger vi ut för bilder?

 356. Vilka konsekvenser kan det få
  för den personen-

 357. -som kanske inte fick hänga
  utanför McDonald's efter skolan-

 358. -om det ploppar upp en bild på Insta?

 359. Sen kommer det en ung person till
  dig på måndag morgon efter helgen-

 360. -i total panik och säger att den här
  bilden kanske kommer upp på Insta.

 361. Och du förstår inte
  den här totala paniken och ångesten.

 362. "Men det är ju bara en vanlig bild.
  Den är ju jättefin."

 363. Då kan det finnas nåt bakom, som man
  behöver hjälpa personen att hantera.

 364. Den här bilden
  tycker jag är jättebra.

 365. Den har en ung kvinna som vi en gång
  skyddade hjälpt mig att ta fram.

 366. Vi har flera personer som jobbar med
  skyddet. "Boendestödjare" heter de.

 367. Hon hade träffat
  en av våra nyaste boendestödjare-

 368. -och försökt förklara
  det här med namus.

 369. De hade inte kommit fram
  till nån konsensus-

 370. -för hon hade känt:
  "Du förstår inte mig."

 371. Så flickan hämtade en tandkrämstub
  och klämde ut innehållet på bordet.

 372. Hon sa: "Titta nu."

 373. "Det här har jag gjort."

 374. "Det här är namus."

 375. "Försök att lägga tillbaks
  den här tandkrämen i den här tuben."

 376. "Det går inte."

 377. "Jag har gjort nåt
  som jag aldrig kan ta tillbaka."

 378. "Hur vi än försöker
  stoppa tillbaka det här"-

 379. -"så kommer vi inte att lyckas få in
  allt igen så att det blir som förut."

 380. "Det enda sättet att göra nåt
  åt det här är att torka bort det."

 381. "Det är det de har gjort med mig."

 382. "Hade jag stannat kvar
  vet jag inte vad som hade hänt."

 383. Det är jättebra förklarat.

 384. Den här unga kvinnan hade ju tänkt.
  Henne ville jag fortsätta prata med.

 385. Vi satte oss ner, och så sa jag:
  "Förklara. Vad fick dig att lämna?"

 386. Då sa hon: "Det som fick mig att
  lämna var att jag vaknade en dag"-

 387. -"och insåg att jag faktiskt har
  en egen hjärna att tänka med."

 388. "Hur kom du fram till det?"
  "Gunilla fick mig att tänka så."

 389. "Vem är Gunilla?"
  "En lärare på skolan."

 390. "Hon visste inget om heder.
  Hon sa aldrig ordet."

 391. "Men hon såg mig och sa:
  'Maria, du måste börja läsa böcker.'"

 392. "'Du behöver få erfarenhet av
  hur det är att vara ung kvinna.'"

 393. "Jag började läsa böcker. Sen blev
  jag lite trött på alla böcker"-

 394. -"som hon ville att jag skulle läsa,
  så jag köpte kärleksböcker."

 395. "Och du vet att det är inte så mycket
  kärlek där. Det är mycket sex."

 396. Då lärde jag mig om det också.

 397. "Men jag hade sexboken
  i den andra boken"-

 398. -"så när min mamma kom in
  blev jag alldeles röd."

 399. "Jag tänkte: 'Ser hon vad jag läser?
  Vet hon vad jag tänker och känner?'"

 400. "Då sa Gunilla: 'Nej, ingen ser
  vad du har här inne.'"

 401. "'Det är ditt.
  Det kan aldrig nån ta ifrån dig.'"

 402. "'Man kan inte se igenom dig.
  Det är ditt. Du kan tänka själv.'"

 403. "Sen vaknade jag en dag och sa:
  'Vad håller de på med?'"

 404. "Där jag bor ställde de oss kvinnor
  som en ring runt området."

 405. "Vi skulle skydda sharaf."

 406. "Och det kunde vi göra
  genom att vara på ett visst sätt."

 407. "Vi skulle klä oss anständigt.
  Vi fick inte tänka själva."

 408. "Vi skulle vara hemma en viss tid.
  Vi fick inte tänka vissa tankar."

 409. "Vi fick inte bli kära.
  Ingen fick älska oss."

 410. "Vi stod i armkrok och vaktade.
  Vet du vad vi vaktade mot?"

 411. "Jag tror jag vet", sa jag,
  "men du får säga."

 412. "Det som inte fick sippra in
  var demokratiska värderingar"-

 413. -"jämställdhet, barns rättigheter,
  rätten att bli kär och tänka själv."

 414. "Och det fick Gunilla mig att förstå
  utan att säga ordet 'heder'."

 415. "Jag är..."

 416. Vi ska se om vi får...

 417. Hon sa: "Jag är..."

 418. "Jag är hon.
  Kolla. Jag har tagit ett steg bakåt."

 419. "Här är min kusin. Hon är på väg."

 420. "När vi gjorde motstånd
  blev de livrädda."

 421. "För om jag gör motstånd, då kan de
  andra också få för sig att göra det."

 422. "Då kan de inte hålla kedjan längre."

 423. "Jag är nyfiken", sa jag.
  "Vad gjorde du?"

 424. "Vad var det som hände
  när du släppte armkroken?"

 425. Då väntade jag mig nåt sånt här:
  "Wow, nu kommer det nåt!"

 426. "Jag köpte ett par slitna jeans."

 427. Ja.

 428. Den första egna lilla revolten.
  Ett "statement".

 429. Jag bestämmer vad jag ska ha på mig.
  Om det är slitna jeans så är det det.

 430. Den här berättelsen ska ni ta med er-

 431. -för varenda en av er är
  en potentiell Gunilla.

 432. Ni behöver inte veta ett smack
  om hedersteorier.

 433. Ni behöver bara lyfta blicken, se
  individen och landa i er profession.

 434. Ni representerar svenska staten
  när ni går in i en skola.

 435. Ni är inte er själva längre.
  Vad ni tycker privat är en sak-

 436. -men när vi går in är det
  svensk lagstiftning som gäller.

 437. Det är vår skollag och läroplaner.

 438. Och grunden
  som vi kanske måste landa i allihop-

 439. -är kanske skolans viktigaste uppdrag
  utanför det pedagogiska uppdraget:

 440. Jämställdhet mellan könen.

 441. Alla barns rätt att utvecklas
  till sin fulla potential.

 442. Och vi har anmälningsplikt.

 443. Det är så viktigt, och det är
  så fundamentalt logiskt och enkelt.

 444. Låt ingen komma och säga
  att man behöver vara hedersexpert-

 445. -för att se Maria,
  för det behöver man inte.

 446. Man kan bara vara sig själv.

 447. Så sträck på er, alla Gunillor.

 448. Jag har inte mött en enda ung person
  som har kommit till Tris-

 449. -som inte pratar om en Gunilla.

 450. Och majoriteten av Gunillor
  finns på skolan.

 451. Det är viktigt att komma ihåg.

 452. Jag har bara några minuter.
  Vi får se hur mycket jag hinner.

 453. Har ni sett den här kurvan?

 454. Då har ni inte sett den här heller.

 455. Den övre kurvan är vad ni förväntar
  er av hemmen när ni möter era elever.

 456. Barn ska i takt med mognad
  ta mer ansvar-

 457. -kring frågor som är viktiga för dem.

 458. Det måste de få göra
  genom att testa och göra fel-

 459. -men komma tillbaka
  till en trygg hamn.

 460. Kanske blir det påföljder,
  men inte på så sätt-

 461. -att man inte kan lära sig av felen,
  förlåta och gå vidare.

 462. Ni förväntar er
  att hemmen har en påse pusselbitar-

 463. -som de ska portionera ut till barnen
  under 9 års obligatorisk grundskola.

 464. Och de pusselbitar som hemmen ger ska
  passa med de pusselbitar som ni ger.

 465. Så till slut ska den här unga
  personen bygga upp sin egen bild.

 466. Men barn i en hederskontext har en
  helt annan kurva, speciellt flickor.

 467. Om du jobbar på gymnasiet,
  säg andra året på gymnasiet-

 468. -så förväntar du dig mognad,
  ett logiskt och abstrakt tänk-

 469. -att de tar ansvar
  för sitt skolarbete-

 470. -att de börjar lära sig att ta sina
  rättigheter i en liberal demokrati-

 471. -och vet vad de har för skyldigheter
  i en liberal demokrati.

 472. Ni har de förväntningarna.
  Systemet är byggt på det.

 473. Men den här flickan
  har minst att säga till om.

 474. När hon fick menstruation
  minskade hennes frihet radikalt.

 475. Det som är viktigt för er
  är inte viktigt för föräldrar-

 476. -som ställer sig bakom
  en strikt hederskontext.

 477. Framför allt så gäller det flickorna.

 478. Många föräldrar tycker ändå nånstans
  att utbildning är viktigt.

 479. Det är innehållet ni inte är överens
  om, så försök att hålla isär det.

 480. Allt som är skolans uppdrag
  är inte viktigt.

 481. Matte är jätteviktigt. Nio av tio ska
  ju helst bli läkare eller tandläkare-

 482. -av dem jag möter.

 483. Det är den här skillnaden
  som man måste se.

 484. Vad händer med barnen?
  De kommer med pusselbitar hemifrån-

 485. -och får era pusselbitar,
  och så ska de sätta ihop det här.

 486. Och de tvingar ihop pusselbitar
  som inte passar-

 487. -och bilden blir aldrig bra.
  Det är fel på bilden.

 488. När de kommer till oss på Tris så
  kommer de med en tavla som de hatar-

 489. -och så måste man börja om.

 490. Det man kan göra är
  att upptäcka barn tidigt.

 491. Det preventiva arbetet på skolan
  är A och O.

 492. Ni har möjligheter att upptäcka dem
  om ni får chansen att göra det.

 493. Det handlar inte om individuella
  lärare på skolan-

 494. -utan att det finns processer som
  hjälper er att identifiera tidigt-

 495. -och se till att pusselbitarna blir
  så bra som möjligt.

 496. Hur är det då? Flickor ska uppfostras
  till objekt. De ska förneka sig.

 497. "Kroppen är som ett skal",
  sa en flicka.

 498. "När jag fick mens så försvann den
  lilla frihet jag hade", sa hon.

 499. "Jag dolde det för min mamma i sex
  månader. Sen gick det inte längre."

 500. Man ska förneka sina känslor
  och sin kropp.

 501. Vanärar man familjen är man smutsig-

 502. -och det kan bara tas bort
  genom att man straffas.

 503. Orkar ni med den här sista?
  Då kör vi den också.

 504. Suad Joseph har tittat på arabisk-
  talande familjer främst i Syrien.

 505. Hon pratar om
  det här med beroenderelationer.

 506. Hur kan man få så många unga
  att köpa det här?

 507. Det finns inga vinnare i en heders-
  kontext. Varken kvinnor eller män.

 508. Då landar hon i det som jag har sagt:
  Beroenderelationer skapas tidigt.

 509. Hon menar att man ger bröder
  både befogenhet och ansvar-

 510. -att disciplinera
  och kontrollera systrar.

 511. Då agerar de i enlighet med det
  som förväntas av en god son-

 512. -och en kärleksfull bror.

 513. Ger man befogenhet så ger man också
  rättighet och tillåtelse till söner-

 514. -att kontrollera systrar och
  andra kvinnliga medlemmar i släkten.

 515. Ger man ansvar så blir det
  nån slags förväntan och plikt.

 516. En god son ska göra det här
  och visa att han står pall.

 517. Men hur får man sönerna
  att köpa detta?

 518. Jo, genom att bädda in-

 519. -livets bästa och längsta
  nära relation mellan syskon-

 520. -i kärlek och makt.

 521. Älskar du din syster så kontrollerar
  du henne och straffar henne-

 522. -när det behövs.

 523. Så att hon inte gör nåt
  som kan föranleda-

 524. -att hennes ard blir ifrågasatt-

 525. -så att hon inte kan upprätthålla
  namus. Det är jätteviktigt.

 526. Under tiden du gör det
  i trygga familjeförhållanden-

 527. -så lär du dig hur du ska vara man
  i en hederskontext.

 528. För du ska ju så småningom
  bära detta vidare.

 529. Den goda sonen ska ju bära vidare
  det rena blodet.

 530. God son, ärbar dotter.
  Det är så man får till det.

 531. Unga personer blir tidigt...

 532. ...involverade i detta system.

 533. En bror älskar mig
  när han kontrollerar mig.

 534. Han straffar mig
  för att han älskar mig.

 535. En syster älskar mig
  när hon gör det jag ber henne om-

 536. -när hon är ren och kysk
  och kan trycka ner sina egna känslor-

 537. -och inte bli kär eller ha
  nån partner innan äktenskapet.

 538. På ett eller annat sätt lär man sig-

 539. -att för att vara man i en
  hederskontext måste du när det krävs-

 540. -kunna utföra ett straff.

 541. Även om det gör ont och du älskar
  din syster så måste du klara av det.

 542. För att kunna lyckas göra det här-

 543. -så kan du aldrig komma
  tillräckligt nära.

 544. Så du lär dig tidigt
  att ha ett avstånd-

 545. -från den närmaste omsorgspersonen
  i ditt liv: din mamma.

 546. Om inte du kan hantera avståndet-

 547. -så kan du inte positionera dig i den
  manliga hierarkiska maktpyramiden.

 548. Du blir ingen
  i den här hederskontexten som son.

 549. Vi talar om pojkar
  i en hederskontext-

 550. -som både offer och förövare.
  Det är så här det börjar.

 551. Det finns få alternativa förebilder
  för pojkar inom en hederskontext-

 552. -för att kunna utvecklas och vara man
  på ett annat sätt.

 553. De förebilderna finns i skolan.

 554. Och de måste få en motbild av att
  man kan vara man på ett annat sätt-

 555. -utan att kontrollera och straffa.

 556. Så unga personers identitetsskapande
  sker i en dubbelkrokssituation.

 557. Jag blir bara en man
  om jag i min systers blick kan se-

 558. -att namus är intakt.

 559. Och jag blir bara en kvinna-

 560. -om min bror är där och ser till
  att jag inte gör övertramp.

 561. Så man blir aldrig egen på
  sina egna villkor och sina egna val.

 562. Man drar i varandra hela tiden.

 563. Det är otroligt smärtsamt
  och otroligt mentalt krävande-

 564. -och man hamnar i svåra lojalitets-
  konflikter som man behöver hjälp med.

 565. Förutom det här så har man den
  vanliga tonårsutvecklingen som pågår-

 566. -med hormoner
  och allt vad det innebär.

 567. Så fler förebilder för pojkar
  måste in i skolan.

 568. Ta med er...

 569. Vi hinner inte.
  Jag ska bara bläddra förbi lite.

 570. Det är mycket att bläddra förbi. Det
  går inte. Men jag tänkte säga att...

 571. Ta med er en sak: Låt skolan förbli
  en frizon från hedersnormer.

 572. Rekrytera inte in
  hedersnormer i skolan.

 573. Tack för mig.

 574. Textning: Johanna Lidberg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Heder som maktmedel

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hedersrelaterat våld och förtryck sker när familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det handlar om att inte få umgås med vem man vill, inte få ha på sig de kläder man väljer eller inte delta i viss skolundervisning. Mariet Ghadami, verksamhetschef Tris (Tjejers rätt i samhället), förklarar hur hederskultur fungerar i en svensk kontext och pratar om hur skolan kan identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat förtryck. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Ämnen:
Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Hedersrelaterat våld, Juridik, Kriminologi, Kvinnoförtryck, Rättsvetenskap, Skolan, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Normkritik i undervisningen

Lotta Björkman är pedagog och lärarutbildare och vill få oss att tänka normkritiskt. Vad gör vi utan att ens tänka på det, och hur kan normkritik byggas in i undervisningen? Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Eskilstunas jämställdhetsarbete

Eskilstuna kommun får ofta ros för hur kommunen arbetar med jämställdhet. Här berättar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) om hur Eskilstuna arbetar med jämställdhet och hur jämställdhet kan läggas in i skolan både i undervisningen och i allt runtomkring. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Jämställdhet i skollagen

Få organisationer har lika tydliga jämställdhetsuppdrag som grund- och gymnasieskolan. Hur uppdraget ser ut detaljeras i både skollagen och styrdokumenten. Här berättar Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket, om vad lagen säger och hur det kan omsättas i praktik. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Det systematiska kvalitetsarbetet

Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola? Hur mäter man jämställdhet och vilka resurser behövs? Ledningskonsulten Sara Linge berättar om vikten av att samla in och analysera data för att sedan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Jämställd styrning och ledning i skolan

Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till sina åtaganden? En paneldebatt med Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd Skolverket, Sara Linge, ledningskonsult, Ingrid Sköldmo, barn- och ungdomsförvaltningen i Eskilstuna kommun, Gertrud Åström, jämställdhetexpert, och Susanne Johansson, rektor. Moderator: Vesna Prekopic. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Killar som underpresterar

Killars slutbetyg från grundskolan var år 2017 30 meritpoäng lägre än tjejers, och killar som kommer från studiesvaga hem presterar allra sämst. Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, berättar om forskningen om de faktorer som ligger bakom. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Hur får vi killar att sluta underprestera i skolan?

Hur ska killar och tjejer få samma möjligheter i skolan, och vad kan skolan göra för att motverka könsmönster i utbildningsresultaten? Här diskuterar en forskare, en lärare och en student vad de tycker måste till för att få killar att sluta underprestera i skolan. Medverkande: Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Tom Larsson, skoldebattör, och Jonas Ahnqvist, lärare. Moderator: Vesna Prekopic. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Heder som maktmedel

Hedersrelaterat våld och förtryck sker när familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det handlar om att inte få umgås med vem man vill, inte få ha på sig de kläder man väljer eller inte delta i viss skolundervisning. Mariet Ghadami, verksamhetschef Tris (Tjejers rätt i samhället), förklarar hur hederskultur fungerar i en svensk kontext och pratar om hur skolan kan identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat förtryck. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Vikten av jämställd representation

Hur påverkas vi av att en överlägsen majoritet av alla huvudpersoner i skolböcker och medier är män? Vad gjorde kvinnorna medan männen var ute och gjorde allt det som sedan hamnade i historieböckerna? Här talar Lina Thomsgård, författare och grundare av Rättviseförmedlingen, om vikten av jämställd representation och hur det krävs ett medvetet kontinuerligt arbete. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & värdegrund

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2016

Nätmobbning - vad behöver skolan göra?

Sofia Berne, psykolog och forskare, ger exempel på hur skolan kan arbeta för att motverka nätmobbning. Att spendera tid vid datorn, surfplattan eller mobilen är i dag en självklar del av ungas vardag. Men med möjligheterna som kommer med modern teknik och nya kommunikationskanaler ökar även risken för nätmobbning bland unga. Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda mobbningssituationer på nätet. Men hur gör man detta på bästa sätt? Inspelat på Stockholmsmässan den 1 november 2016. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Lärarrummet

Mathilda mobbades och skolkade - idag läser hon till jurist

Mathilda mobbades svårt i grundskolan och stannade hemma under långa perioder. Trots det har hon pluggat mer än de flesta. I höst började hon studera på juristprogrammet som den yngsta studenten någonsin. Vi får höra mer om vad som hände henne i grundskolan, men också om hennes passion för att lära sig saker och om kampen för att få läsa i sin egen takt.