Titta

UR Samtiden - Fokus jämställdhet

UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Om UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Föreläsningar och samtal om hur jämställdhet och normkritik kan byggas in i undervisningen i grund- och gymnasieskolan. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Till första programmet

UR Samtiden - Fokus jämställdhet : Det systematiska kvalitetsarbetetDela
 1. Om inte pojkar och flickor mår lika
  bra och får samma förutsättningar-

 2. -så håller vi inte kvalitetsnivån i
  skolan. Då måste vi fråga oss varför.

 3. Tack för att jag fick komma hit.

 4. Jag kommer från rådgivnings-
  och revisionsföretaget KPMG.

 5. Jag kommer från en del av KPMG som
  bara jobbar med offentlig verksamhet.

 6. Själv jobbar jag bara med kommuner
  och kommunal ledning och styrning-

 7. -framför allt ledning och styrning
  inom skola, förskola och fritidshem.

 8. Det var bra när Johan avslutade med
  vad Skolinspektionen har sett-

 9. -i sin granskning av kommuner,
  för vi ser faktiskt samma sak.

 10. Vi jobbar i dag
  med 90 kommuner inom revision.

 11. Vi granskar hur verksamheten utformas
  i enlighet med styrdokumenten-

 12. -och den kommunala
  huvudmannens målsättningar.

 13. Vi ser det som Skolinspektionen ser.
  Det brister i kvalitetsarbetet.

 14. Man brister i tydlighet
  och målsättningar-

 15. -och i uppföljning och analys
  av verksamheten.

 16. Jag kommer
  att koncentrera mig på det.

 17. När vi pratar om skolans ledning
  och huvudmannens uppdrag-

 18. -så utgår vi ifrån
  det systematiska kvalitetsarbetet.

 19. Det systematiska kvalitetsarbetet
  är kärnan.

 20. Det är så huvudmannen
  kommunicerar med enheterna.

 21. Det finns två nivåer:
  Huvudmannanivån och enhetsnivån.

 22. Utveckling och systematik
  sker på enhetsnivå-

 23. -men det måste strömma upp
  information-

 24. -så att huvudmannen kan fatta bra
  beslut som ger en positiv utveckling.

 25. Det gäller alla frågor i skolan-

 26. -men framför allt jämställdhets-
  frågor, för det är svåra frågor.

 27. Och de är mångfacetterade.

 28. Om jag ställer frågan till er:
  Vilka är huvudmannen?

 29. Ingen?

 30. Nämnden. Yes, nämnden är
  huvudmannen.

 31. Men "vilka" är huvudmannen?

 32. Det är politikerna i nämnden.
  Det är viktigt att ha med sig.

 33. Det är våra politiker. I många
  kommuner är det fritidspolitiker.

 34. Man styr och leder alltså
  vår skolverksamhet på sin fritid.

 35. Man har egentligen andra yrken.

 36. Man ägnar större delen av dagen
  åt nåt helt annat än detta.

 37. Man läser in sig på beslutsunderlagen
  på kvällar och helger-

 38. -vid sidan av sitt ordinarie jobb.

 39. Varför säger jag det, då?
  Därför att det är superviktigt-

 40. -när vi pratar om analysen
  i det systematiska kvalitetsarbetet.

 41. Jag ser ganska ofta när vi är ute-

 42. -och vi tittar på hur kommuner
  jobbar med kvalitetsarbetet...

 43. Man sammanställer en rapport per
  enhet och en på förvaltningsnivå.

 44. Den är proppfylld med information.

 45. Det är oftast en diger lunta.

 46. Jag själv skulle ha svårt
  att ta till mig all information-

 47. -men det är mycket bra information.

 48. Det som har blivit vanligare är-

 49. -att man får med en könsuppdelad data
  i det systematiska kvalitetsarbetet.

 50. Man anstränger sig-

 51. -för att hitta data för flickors och
  pojkars resultat. Det ser olika ut.

 52. Det ser vi oftast
  i jämförelse med andra kommuner.

 53. Då gör man
  den könsuppdelade statistiken.

 54. Det är jättebra information.
  Den finns hos de flesta numera.

 55. Men det är lika intressant att
  jämföra skolor i den egna kommunen.

 56. Hur ser det ut där
  med könsuppdelade resultat?

 57. Den ser vi sällan i kommunernas
  systematiska kvalitetsarbete.

 58. Ännu mer sällan ser vi-

 59. -en jämförelse mellan klasser och
  enskilda lärare, och resultaten.

 60. Det har jag bara sett i en kommun.

 61. En kommun har vågat gå ner på djupet
  och hämta information-

 62. -om enskilda klasser och följt
  utvecklingen på flickor och pojkar.

 63. Jämförelser över tid ser vi ibland,
  men oftast är det enskilda år-

 64. -så vi ser inga trender
  och ingen utveckling.

 65. Det varierar
  hur mycket man jobbar med det-

 66. -men de flesta är rätt dåliga på att
  ta fram den här typen av statistik-

 67. -trots att statistiken finns i
  kommunens egna system. Den finns där.

 68. Det här handlar om resultaten.

 69. Det ser ännu sämre ut om man tittar
  på alla elevenkäter som skickas ut.

 70. Vi ser nästan aldrig skillnad
  mellan flickor och pojkar här.

 71. Hur mår man i skolan? Den
  fördelningen vore intressant att se.

 72. Men även om jag som politiker
  i en nämnd får den här statistiken-

 73. -i beslutsunderlaget, i
  det systematiska kvalitetsarbetet...

 74. Hur ska jag kunna fatta rätt beslut
  om rätt åtgärder-

 75. -för att komma till rätta
  med skillnaden?

 76. För mig som konsult är det svårt att
  komma in utifrån och analysera data.

 77. Det kan jag göra,
  men när jag ska ner på djupet...

 78. Varför har det blivit så här? Vilka
  åtgärder krävs för att motverka det?

 79. Det är ju bara de som jobbar i
  verksamheten varje dag som ser det.

 80. Det är bara ni,
  som jobbar i verksamheten-

 81. -som kan göra analysen och ge det
  beslutsunderlaget till politikerna.

 82. Så jag håller med Skolinspektionen.
  Analysera mera.

 83. Löken visar hur man ska analysera.
  Den kan man skala många varv.

 84. Så måste man jobba med analysen
  vid jämställdhetsfrågor.

 85. Vi måste skala löken många gånger.

 86. Vi måste ställa oss frågan
  "Varför har det blivit så här?".

 87. Om vi ser i informationen
  att det skiljer i resultat-

 88. -det skiljer i trivsel i skolan-

 89. -så måste vi fråga oss
  varför det ser ut så.

 90. Vi skalar löken ett varv.

 91. När vi hittat det svaret
  måste vi skala löken en gång till-

 92. -för det är inte säkert
  att det har ett svar.

 93. Frågan har säkert många svar. Vi ska
  inte nöja oss med första lösningen.

 94. Det kanske finns mer saker som gör
  att vi måste ställa den frågan.

 95. AstraZeneca har ett system
  för avvikelsehantering-

 96. -som kallas "varför, varför"-metoden.
  Den är enkel.

 97. När de får fram en läkemedelsprodukt-

 98. -som inte är perfekt
  och håller kvalitetsnivåerna-

 99. -så ställer de sig frågan "Varför?"
  och stoppar produktionen.

 100. Man hittar svaret. Här,
  i produktionslinan, blev det fel.

 101. Då ställer de frågan igen. "Varför?"
  De går längre bak i produktionslinan.

 102. Vi ska inte åtgärda en sak här om det
  var nåt annat som ledde till felet.

 103. Är ni med?

 104. Och precis samma sak är det i skolan.

 105. Om vi inte får jämställda resultat-

 106. -om inte pojkar och flickor mår lika
  bra och får samma förutsättningar-

 107. -så håller vi inte
  vår kvalitetsnivå i skolan.

 108. Då måste vi
  ställa oss frågan "Varför?".

 109. När vi går in och hjälper kommunen
  och gör den här analysen-

 110. -så hjälper vi
  först och främst till med-

 111. -att samla information, statistik
  och data och könsuppdela den.

 112. Vi kommer att leta efter trender
  och mönster i den här datan.

 113. Var nånstans händer det nånting?
  Vi letar efter avvikelser.

 114. Har vi nåt år nån klass eller nån
  lärare som har lyckats väldigt bra?

 115. Eller har vi nån
  som alltid avviker negativt?

 116. Med det underlaget
  kan vi sen gå ut till verksamheten.

 117. Längre än så kommer inte jag i
  analysen. Jag kan bara göra starten.

 118. Sen måste vi gå ut i verksamheten. Då
  vet vi var i tid och rum vi ska leta.

 119. De här åren var vi duktiga.

 120. Eller så är det en lärare som är bra
  på att få ut likvärdiga resultat.

 121. Då måste vi fråga den läraren:
  "Hur jobbar du?"

 122. Ännu bättre är det att sitta
  i en grupp med hela arbetslaget.

 123. Hur gör ni tillsammans?

 124. Vad kan vi lära av varandra? Vad ser
  vi gemensamt? Som ni hörde i morse:

 125. Att vara kritisk och öppen mot sig
  själv. Det är ett inre lärande också.

 126. Det kräver mod att analysera så här.

 127. Att vända ut och in på sig själv
  med sina kolleger och fundera på:

 128. Vad gör jag för fel? Eller rätt?

 129. Och hur kan jag dela det
  med mina kolleger?

 130. Att vara kritisk mot sig själv
  och ge feedback till sina kolleger.

 131. Man ska våga tala om...

 132. "Jag tror att det är det här,
  som du gör, som blir så bra."

 133. Eller: "Det är därför
  du inte lyckas riktigt."

 134. Det kräver ett jättestort mod.

 135. Men när man har gjort
  den här övningen...

 136. Vi har tittat på resultat
  och avvikelser.

 137. Vi har undersökt på djupet - med dem
  som jobbar i verksamheten...

 138. ...och kommer fram till
  att vi tror att vi har några svar-

 139. -så måste vi fundera på vad som är
  rätt åtgärd. "Vad gör vi nu?"

 140. För det här materialet kan inte en
  fritidspolitiker basera åtgärder på.

 141. Fortfarande måste professionen
  komma med förslag på bra åtgärder.

 142. Och om man hittar det-

 143. -om man tar
  den här analysen på allvar-

 144. -och får upp den i kommunikationen
  i det systematiska kvalitetsarbetet-

 145. -till våra huvudmän, och politikerna
  får ett väl analyserat material-

 146. -en profession
  som har bedömt det här materialet-

 147. -och en profession som har tagit fram
  förslag på åtgärder-

 148. -så kan man få en positiv ledning
  och styrning av skolan.

 149. Då får vi
  en högre grad jämställda resultat.

 150. Men om våra politiker
  lämnas att gissa-

 151. -vad man ska göra åt problemen-

 152. -så kommer vi inte
  att träffa lika rätt.

 153. Jag kan dra två exempel
  i vardera ytteränden.

 154. Jag har varit i en kommun med
  en fantastiskt engagerad huvudman.

 155. Skolnämnden var jätteintresserade
  av jämställdhetsfrågor.

 156. Man gick på seminarier och
  konferenser och var jätteintresserad.

 157. Man försökte vara påläst och insatt.

 158. Från kvalitetsarbetet fick man-

 159. -ett diagram som visade skillnaden
  mellan pojkar och flickor i kommunen.

 160. Det var aggregerat, hela kommunen,
  så det var inte mellan skolor.

 161. Man visste att man hade bekymmer
  i kommunen, men det var allt.

 162. Då beslöt man avsätta pengar
  till jämställdhetsprojekt-

 163. -som skulle innehålla vissa delar-

 164. -som man hade kommit fram till
  att man skulle satsa på.

 165. Bara de skolor som ville göra
  jämställdhetsprojektet fick pengar.

 166. De togs av skolpengen i övrigt.

 167. De skolor som inte gjorde det fick
  inte lika mycket pengar som annars.

 168. Det blev pannkaka av alltihop.

 169. Lärarna blev rasande
  eftersom de fick mindre pengar.

 170. Rektorerna kunde inte prioritera
  som de tänkt sig-

 171. -utifrån sitt eget
  systematiska kvalitetsarbete.

 172. Och pengarna hamnade i sjön.
  De blev outnyttjade.

 173. I andra änden var det en kommun som
  var duktig på det här med statistik.

 174. Det var den där enda kommunen
  som har tittat på enskilda lärare.

 175. De redovisade inte
  de enskilda lärarna för nämnden-

 176. -men det fanns i grunden av analysen.

 177. Den kommunen lyckades identifiera,
  ute på sina enheter-

 178. -att det lärarna behövde
  för att utvecklas-

 179. -var att man ville ha
  pengar till vikarier-

 180. -för att kunna göra
  klassrumsobservationer.

 181. Man gjorde observationer
  och gav varann feedback.

 182. Man kände själv att "det sitter i hur
  jag agerar. Där måste vi vässa oss."

 183. "Jag vill ha kollegial feedback,
  men då behöver vi en vikarieresurs."

 184. De fick pengar till vikarier och
  kunde genomföra detta i alla skolor.

 185. Och det var inte pengar i sjön.
  Det gav resultat, naturligtvis.

 186. Man måste kommunicera rätt saker
  till huvudmannen-

 187. -så att man får en positiv ledning
  och styrning av varje skola.

 188. Jag tror att jag ska stanna där.

 189. Textning: Marie Ekenstav
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det systematiska kvalitetsarbetet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola? Hur mäter man jämställdhet och vilka resurser behövs? Ledningskonsulten Sara Linge berättar om vikten av att samla in och analysera data för att sedan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Sociala relationer, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Differentieringsproblem, Genusfrågor, Jämställdhet, Könssegregation i skolan, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Samhällsvetenskap, Skolan, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Fokus jämställdhet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Normkritik i undervisningen

Lotta Björkman är pedagog och lärarutbildare och vill få oss att tänka normkritiskt. Vad gör vi utan att ens tänka på det, och hur kan normkritik byggas in i undervisningen? Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Eskilstunas jämställdhetsarbete

Eskilstuna kommun får ofta ros för hur kommunen arbetar med jämställdhet. Här berättar kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson (S) om hur Eskilstuna arbetar med jämställdhet och hur jämställdhet kan läggas in i skolan både i undervisningen och i allt runtomkring. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Jämställdhet i skollagen

Få organisationer har lika tydliga jämställdhetsuppdrag som grund- och gymnasieskolan. Hur uppdraget ser ut detaljeras i både skollagen och styrdokumenten. Här berättar Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd på Skolverket, om vad lagen säger och hur det kan omsättas i praktik. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Det systematiska kvalitetsarbetet

Hur ska man veta vilka åtgärder som ska sättas in för att få en mer jämställd skola? Hur mäter man jämställdhet och vilka resurser behövs? Ledningskonsulten Sara Linge berättar om vikten av att samla in och analysera data för att sedan arbeta med systematiskt kvalitetsarbete inom skolan. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Jämställd styrning och ledning i skolan

Hur kan skolledare, utbildningsförvaltningar, politiker och rektorer bygga in jämställdhet i sin styrning och ledning, och vad behövs för att skolan ska leva upp till sina åtaganden? En paneldebatt med Johan Lilly Gyberg, undervisningsråd Skolverket, Sara Linge, ledningskonsult, Ingrid Sköldmo, barn- och ungdomsförvaltningen i Eskilstuna kommun, Gertrud Åström, jämställdhetexpert, och Susanne Johansson, rektor. Moderator: Vesna Prekopic. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Killar som underpresterar

Killars slutbetyg från grundskolan var år 2017 30 meritpoäng lägre än tjejers, och killar som kommer från studiesvaga hem presterar allra sämst. Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, berättar om forskningen om de faktorer som ligger bakom. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Hur får vi killar att sluta underprestera i skolan?

Hur ska killar och tjejer få samma möjligheter i skolan, och vad kan skolan göra för att motverka könsmönster i utbildningsresultaten? Här diskuterar en forskare, en lärare och en student vad de tycker måste till för att få killar att sluta underprestera i skolan. Medverkande: Anne-Sofie Nyström, sociolog och lektor i barn- och ungdomsvetenskap, Tom Larsson, skoldebattör, och Jonas Ahnqvist, lärare. Moderator: Vesna Prekopic. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Heder som maktmedel

Hedersrelaterat våld och förtryck sker när familjer eller grupper begränsar framförallt flickors, men även pojkars, liv. Det handlar om att inte få umgås med vem man vill, inte få ha på sig de kläder man väljer eller inte delta i viss skolundervisning. Mariet Ghadami, verksamhetschef Tris (Tjejers rätt i samhället), förklarar hur hederskultur fungerar i en svensk kontext och pratar om hur skolan kan identifiera, hantera och förebygga hedersrelaterat förtryck. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Fokus jämställdhet

Vikten av jämställd representation

Hur påverkas vi av att en överlägsen majoritet av alla huvudpersoner i skolböcker och medier är män? Vad gjorde kvinnorna medan männen var ute och gjorde allt det som sedan hamnade i historieböckerna? Här talar Lina Thomsgård, författare och grundare av Rättviseförmedlingen, om vikten av jämställd representation och hur det krävs ett medvetet kontinuerligt arbete. Inspelat den 2 oktober 2018 på Elite Stadshotellet i Eskilstuna. Arrangörer: Eskilstuna kommun och Sveriges kvinnolobby.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Det handlar om läsning

Bokläsandet och läsförståelsen bland unga i Sverige har minskat, trots att läsning är en avgörande faktor för hur man lyckas i samhället. Vi tar upp problemet och diskuterar hur unga kan bli bättre på att läsa. Hur kan man jobba med läsning hemma och i skolan för att öka läsförståelsen?

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.