Titta

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Om UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Föreläsningar från konferensen "Riv murarna - bygg nära vård tillsammans". Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Till första programmet

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans : Förutsättningar för en nära vårdDela
 1. Det behöver bli mer hippt när det
  gäller kommunal hemsjukvård.

 2. Det måste bli ett ämne som man
  som läkare och sjuksköterska-

 3. -vill utbilda sig i. Det måste bli
  intressant att forska i.

 4. Vi ska försöka summera dagen.

 5. De mer kvalificerade moderatorerna
  har flyttat sig-

 6. -och nu när katten är borta,
  får jag ta över-

 7. -och sköta uppsamlingen.

 8. Nu på slutet har jag med mig
  en politisk panel.

 9. Christer Jonsson,
  som tillhör Centerpartiet.

 10. Han är landstingsråd i Kalmar län.

 11. Vivianne Macdisi, socialdemokratiskt
  landstingsråd i Uppsala.

 12. -Det stämmer bra.
  -Anders Åkesson, som än så länge...

 13. -Jag är regionråd än.
  -Precis, i Skåne...

 14. ...och sjukvårdspolitisk talesperson
  för Miljöpartiet.

 15. Jag vill be er reflektera över det
  ni har sett och hört i dag.

 16. Jag kan börja.
  Det har varit hoppingivande.

 17. Det är roligt
  att höra om arbetssätten-

 18. -som utvecklas
  på olika håll i landet.

 19. De visar att det här går.
  När jag klev in här på förmiddagen-

 20. -ser jag broschyren
  om Borgholmsmodellen.

 21. För den som är aktiv i Kalmar län
  blir man stolt.

 22. Samtidigt är det roligt att det finns
  andra modeller från övriga landet.

 23. Det är hoppingivande, för det finns
  arbetssätt som visar att det går.

 24. Det har varit spännande
  och jag känner igen mycket.

 25. Framförallt handlar det om samverkan
  och hur viktigt det är.

 26. Nån sa att det handlar inte bara om
  att nån annan ska samverka-

 27. -utan man ska själv vara delaktig
  i förändringsarbetet.

 28. Hälso- och sjukvården är en del
  av en förändringsprocess hela tiden.

 29. Jag har varit landstingsråd
  och regionråd på heltid sen 2010.

 30. Jag har sällan upplevt en fråga som
  skapat sån engagemang i alla led-

 31. -som när man pratar om nära vård
  och förändringsprocessen-

 32. -där man fått med sig alla aktörer-

 33. -och patient- och brukarföreningarna.

 34. Det var också roligt att lyssna på
  de olika exemplen efter lunch.

 35. Det påminner vikten av att lyfta upp
  de goda exemplen.

 36. Det behöver vi bli ännu bättre på,
  att inspireras av de som har lyckats.

 37. -Vad säger du, Anders?
  -Det visar på nödvändigheten...

 38. ...att faktiskt ställa om.

 39. Det behövs både nationellt perspektiv
  och lite styrning uppifrån-

 40. -och landstingen och de kommunala
  verksamheterna är centrala.

 41. Betydelsen av svårigheterna
  som finns-

 42. -kan man inte bortse ifrån.

 43. Även fika finns i Malmö
  och i Ängelholm.

 44. De har ovanligt goda bullar
  i Ängelholm.

 45. Det finns också svårigheter,
  nämligen hur utbildningarna ser ut-

 46. -och hur man använder it-systemen.

 47. Det kanske finns de som har ett sätt
  av det gamla sättet är det bästa.

 48. De utbildningar som kommer
  måste förändras-

 49. -för att skapa förutsättningar,
  med distriktsköterskans roll.

 50. Hemsjukvården behöver få ett ökat
  inslag i kommunstyrelsen-

 51. -och en förståelse att
  distriktsköterskans roll är viktig.

 52. Inte bara i socialnämnden, kommun-
  styrelsen måste få ett ökat ansvar.

 53. Dagen har handlat om
  att riva murarna-

 54. -mellan kommun och landsting
  så att de samverkar.

 55. Det handlar också om att riva murarna
  mellan sjukvården och patienterna-

 56. -så att man nyttjar kompetensen
  i den gruppen.

 57. Vi har försökt att få hit
  en kommunpolitiker.

 58. Vi har haft ett sent avhopp
  från en som inte kunde vara med.

 59. Jag funderar på
  när det gäller er i politiken.

 60. Vi pratar om att samverka
  vi på golvet.

 61. Vi i primärvården
  ska samverka mer med kommunerna.

 62. Hur bra funkar det på politisk nivå?

 63. Hur lätt är det för er att samverka
  med era kollegor på kommunsidan-

 64. -och politiskt riva murarna?

 65. Det är inte lätt.

 66. Det vore inte ärligt att säga
  att det är superenkelt.

 67. Men samtidigt är det helt nödvändigt.

 68. I Region Uppsala har vi jobbat
  intensivt med den typen av frågor.

 69. Vi hade Göran Stiernstedt hos oss
  som utredde frågan.

 70. Det vi har gjort är att vi har
  en samverkansform tillsammans-

 71. -med de kommunala politikerna. Det
  heter hälso-sjukvård/vård och omsorg-

 72. -där alla nämndordföringar i alla
  kommuner som är ansvariga för vård-

 73. -och även skola, sitter ner
  tillsammans med regionpolitikerna.

 74. Där har vi satt en dagordning
  om intressanta frågor-

 75. -t.ex. multisjuka äldre och
  psykisk ohälsa bland barn och unga.

 76. Vi borrar ner oss i de frågorna.

 77. En sak är väldigt viktig, att inte
  genast hamna i pengafrågor.

 78. Det blir väldigt lätt så. I stället
  har vi ett patientperspektiv-

 79. -och att alla är överens om
  att ta sitt ansvar.

 80. Man kan inte skylla på nån annan.

 81. Vi ses tillsammans
  med våra tjänstemannaledningar.

 82. När man över blockgränserna,
  det är viktig-

 83. -både majoritet och opposition,
  är överens om vägen vi vill gå-

 84. -då banar man väg
  för ett förändringsarbete.

 85. Hur har ni kommit dit,
  att ni sitter ner tillsammans?

 86. När vi gick från att vara landsting
  till region-

 87. -var en av ambitionerna
  att vi som politiker-

 88. -skulle ha ett större engagemang
  för de kommunala frågorna-

 89. -och vara öppna.
  Vi har ett politiskt forum-

 90. -där valda politiker från kommunen
  och regionen sitter.

 91. Vi har en beredningsgrupp
  som bereder ärendet till oss-

 92. -och träffas fysiskt.
  I morse hade vi en sån träff.

 93. Vi går igenom den typen av frågor
  som är viktiga för oss.

 94. Sen följer man upp det. Både
  majoritet och opposition är med-

 95. -så det blir en långsiktighet
  även över val.

 96. -Har ni nåt liknande?
  -Vi har genomfört nåt liknande.

 97. Anna Mannfalk som sitter där nere,
  det vore bra om hon får en mick-

 98. -så kan hon uttala sig.

 99. Arbetet i Skåne utifrån
  hälso- och sjukvårdsavtalet-

 100. -och vår samverkan
  påminner om det i Uppsala.

 101. Vi har ett centralt samverkansorgan
  på övergripande nivå-

 102. -och ute i Skåne. De är frågor
  som berör operativt-

 103. -och även strategiskt.

 104. Det har faktiskt lett till
  stor förändring. Kan Anna få en mick?

 105. -Kan vi hitta en handmick?
  -Balder kan lämna en mick.

 106. -Vi låter Christer prata.
  -Som kommunal företrädare...

 107. -Kom. Jag är inte kinkig.
  -Anna, kom upp på scen.

 108. Man får vara lite spontan.

 109. Förändringen som behövs
  är av kommunal art också.

 110. Det är viktigt att det blir belyst.
  Det här tv-sänds ju också.

 111. -Ja, precis.
  -Det var en tanke i det.

 112. -"Ta med din egen kommunpolitiker."
  -Ja, du ser.

 113. Hur funkar det i Kalmar?
  Har du nån i bakfickan?

 114. Nej. Jag är principiell motståndare
  till riktade statsbidrag.

 115. Men det finns ett
  som infördes 2011/2012-

 116. -där landsting och kommuner
  för att få statsbidrag-

 117. -skulle ha ett gemensamt organ
  för att jobba med utveckling-

 118. -av frågor kring äldre.

 119. Det ledde till att vi i Kalmar län
  fick länsgemensam ledning-

 120. -där både kommun
  och landsting sitter.

 121. Det liknar det som är beskrivet.

 122. Inom ramen för det fattar vi beslut
  om hur frågor ska lösas.

 123. Det har varit bra för utvecklingen,
  och bygger en samsyn-

 124. -mellan politik
  och de som jobbar i verksamheterna.

 125. Utmaningen har varit
  att få in skolan.

 126. Men vi rör oss i den riktningen.

 127. Det har varit ett viktigt område
  om vi ska komma åt barns hälsa.

 128. -Vilken kommun är du...?
  -Jag är ordf. i omsorgsnämnden...

 129. ...och viceordf. i kommunstyrelsen
  i Vellinge i Skåne.

 130. Jag vill höra din reflektion
  från dagen.

 131. Jag tycker att dagen har varit
  väldigt spännande och lärorik.

 132. Jag tycker också
  att det inte finns nån lösning-

 133. -som man kan "copy/paste" överallt.
  Det fungerar lite olika.

 134. I Skåne är vi 33 kommuner, det skulle
  vara svårt att ha alla ordföringar-

 135. -från alla kommuner i en...
  I Halland är man sex kommuner.

 136. Där har man en gemensam nämnd.
  Ni är åtta i Uppsala.

 137. Det ser väldigt olika ut-

 138. -och därför har vi gjort
  delregionala lösningar-

 139. -på olika vis. Det är också
  jätteviktig att få med skolan.

 140. I dag har vi fokuserat mycket på
  multisjuka äldre-

 141. -men den nära vården
  är ju ungdomars psykiska ohälsa.

 142. Det är familjecentraler så vidare.

 143. Jag tror att vi behöver göra
  ungdomscentraler-

 144. -för att komma åt där vi har
  ungdomsmottagning, BUP-

 145. -socialtjänst och fritidsgårdar.

 146. Det finns mycket mer än att bara
  fokusera på de multisjuka äldre.

 147. Vi hade exemplet från Karelen
  i Finland.

 148. De har haft mycket fokus
  på just unga.

 149. Det är inte bara äldre.
  När man pratar i kommunerna-

 150. -är det många inom sjukvården som
  säger att de jobbar bredare än så.

 151. Det är viktigt vad som ses
  och kommuniceras.

 152. Den strukturen i Skåne-

 153. -den borgar ju...
  Det var roligt, "borgare."

 154. -Välkommen. Välkommen, Anders!
  -Jag känner mig hemma hela tiden.

 155. Den ger förutsättningar
  att föra den dialogen.

 156. Vi ser att det finns ett behov
  men man måste hitta en väg in.

 157. Jag tänker på det som var uppe
  i Dalarna... Ordet "tillit".

 158. När vi startade i Skåne handlade
  det om en diskussion om tillit-

 159. -mellan regionens
  och kommunens uppdrag.

 160. Nu finns det en tillit
  att vi tillsammans vill göra nåt.

 161. Man känner trygghet
  i varandras roller-

 162. -och man förstår
  de svårigheter som finns.

 163. Jag ska haka på ordet "tillit"
  och fortsätter med det.

 164. Hur tänker ni som är politiker
  och ganska nära verksamheterna-

 165. -vad ska man göra och inte-

 166. -hur mycket tillit ska man ha
  till verksamheterna?

 167. Politiken behöver göra en sak
  på nationell nivå.

 168. Ni som har läst DN i dag har fått
  en bra illustration på det.

 169. "Mitt hälsokonto" går i graven-

 170. -då staten inte klarar av
  sin lagreglering av frågan.

 171. Frågan hur vi hanterar förflyttningar
  av data mellan olika aktörer-

 172. -är fortfarande inte löst.

 173. Kronoberg har tagit
  ett modigt beslut.

 174. De delar journalsystem
  mellan region och kommun-

 175. -trots att det sannolikt
  inte är tillåtet.

 176. Men det är bra.
  Vi tänker nog göra samma sak-

 177. -även om juristerna inte är nöjda.

 178. Där finns ett behov för politiken
  att göra en insats.

 179. För att det här ska funka
  behövs det tillit-

 180. -men också att vi från politiken
  stimulerar helheter-

 181. -i stället för att fragmentisera.
  Det gör vi ibland med specifika mål-

 182. -eller specifika smala uppdrag.
  Vi måste ställa krav på helheter.

 183. Det är en läroresa
  och en viktig del för förändringen.

 184. -Oj!
  -Det var värst.

 185. -Utan att du sa Borgholm.
  -Precis! Inte en gång.

 186. Så informationsdelning är viktigt.

 187. Vad tycker du
  att man ska fokusera på?

 188. Du har helt rätt.
  Jag är jurist i grund och botten.

 189. Som förtroendevald politiker
  är jag också jurist.

 190. Jag måste säga
  att lagar är till för att prövas.

 191. Man ska inte vara rädd för att pröva
  lagar, det är helt rätt.

 192. Det kan vara en felaktig tillämpning-

 193. -men då vet man vad som ska ändras
  i lagstiftningen.

 194. "Tillit" är ett ord
  som används väldigt mycket.

 195. För oss är tillit inte åt ett håll,
  det är åt två håll.

 196. Vi har många diskussioner om de
  strategiska frågeställningarna.

 197. Det handlar om finansiering,
  det ligger på politikens ansvar.

 198. Att politiken visar tillit
  till verksamheterna som löser-

 199. -hur verksamheten ska se ut.

 200. Det är viktigt att frågor kommer
  tillbaks så vi får vara med.

 201. Det är viktigt att synliggöra
  att organisationerna-

 202. -är demokratiskt styrda.
  Vi företräder medborgarna.

 203. Vi måste kunna gå tillbaka
  till de som ger oss förtroendet-

 204. -att finansiera verksamheten och
  förklara och försvara förändringar.

 205. Politiken kan inte helt frånhända sig
  den resa som ska göras.

 206. Tillit är ömsesidigt,
  det är åt båda håll.

 207. Professionen förstår
  att man kan ha synpunkter-

 208. -men om politiken är överens
  om riktningen-

 209. -är man med i det förändringsarbetet.

 210. Du var inne på att vissa lagar
  är till för att prövas.

 211. När man har verksamheter
  som jobbar utanför boxen-

 212. -som Hälsostaden i Ängelholm
  eller gränstänjningen i Borgholm-

 213. -hur blir det som politiker när man
  har den typen av verksamheter?

 214. -Som vill göra mer?
  -Ja, som vill tänja på gränserna.

 215. -Det är spännande.
  -Hur agerar man då?

 216. Man måste hitta vägar
  och våga pröva lagstiftningen.

 217. Lagstiftningen är satt i en tid,
  och förändring sker hela tiden.

 218. Lagstiftningen hinner inte med.
  Man måste skapa förutsättningar-

 219. -när den typen av förändringar görs,
  att det finns ett samtycke-

 220. -och att det verkar vara
  vägen framåt.

 221. Med tanke på vad Lise
  pratade om brukarinflytande-

 222. -man måste tidigt skapa
  förutsättningar.

 223. Att strukturen finns
  och att alla är med i den resan.

 224. Annars landar man i nån typ
  av förändring-

 225. -och man inte har nån tillit till
  att det ska skapas en förändring.

 226. Perspektivet
  i förändringsarbetet som sker-

 227. -karakteriseras av att man vill väl.

 228. I det läget behöver man få in
  perspektivet patient och medborgare.

 229. Inte minst de som senare som ska
  betala in i skattesystemet, de unga.

 230. Om vi det tar ganska specifikt, man
  vill utveckla en gemensam verksamhet-

 231. -som Hälsostaden eller 10-100
  som är mellan kommun och landsting.

 232. -Hur har man jobbat då?
  -I Skåne gav vi ett direktiv...

 233. ...från politiken.
  "Sätt er nu ner." Sen ryggade ni.

 234. Ni fick det i knät.

 235. Vi såg att det fanns ett behov
  och att Ängelholm var en plats-

 236. -där det fanns ett intresse.

 237. Det är som du säger, tanken är att
  det ska växlas upp i hela Skåne.

 238. I detta fallet
  var det medborgarkontakter-

 239. -som ledde till förändringen hos oss.
  Man måste ta varandra mer i hand.

 240. Informationsdelning är en fråga där
  lagstiftningen behövs prövas.

 241. Finns det andra saker?
  Med fler initiativ som lyckas-

 242. -gå över gränserna, där viljan finns
  och ett tryck från befolkningen-

 243. -att man vill ha det. Vad krävs
  för att det ska bli flera såna...

 244. Politiskt mod. Jag uppfattar det
  som politiskt mod.

 245. I en del fall kan region
  och landsting ha det-

 246. -men det behöver komma in
  i kommunstyrelserummen.

 247. Därför är Anna så viktig.

 248. Det finns en koppling mellan omsorg
  och kommunstyrelsen.

 249. -Du får kommentera, sen Christer.
  -Jag tror att...

 250. Om man ser handgripligen ner
  på den praktiska nivån-

 251. -så har Catharina
  som är socialchef i Vellinge-

 252. -sitter i grupper i regionen
  för den nära vården.

 253. Det gör hon
  på skattebetalarnas arbetstid.

 254. Det är egentligen inte
  hennes kärnuppdrag.

 255. Där det viktigt
  att vi från politiken ser-

 256. -att det gagnar ändå våra medborgare
  även om det inte ingår i min budget.

 257. Men det gagnar våra medborgare
  på sikt. Man får försvara det.

 258. Kommundirektören är Catharinas chef,
  men jag har hand om budgeten.

 259. Christer, sen Vivianne.

 260. Politiken har en kraftfull uppgift-

 261. -när man ser att det finns bra
  arbetssätt runtom i landet-

 262. -eller i regionen,
  att ge tydliga uppdrag.

 263. Vi talar inte om
  vilken väg man ska välja-

 264. -men nu är det här som ska göras,
  sätt er vid bordet.

 265. Vi behöver bidra till arenor som
  vi har med länsgemensam ledning-

 266. -där man kan ha mötet.

 267. Politiken måste bli tydlig,
  "det här är uppdraget".

 268. Sen ska vi hålla oss borta
  från görandet-

 269. -då måste de i verksamheten
  få göra det på bästa sätt.

 270. Det är vårt huvudansvar.

 271. Det är viktigt att synliggöra
  att ett plus ett kan bli tre.

 272. Man behöver visa på vilket sätt det
  blir mer om man jobbar tillsammans.

 273. Nåt som vi i regionerna
  ofta lyfter upp som viktigt-

 274. -är att jobba med innovationer
  och forskning.

 275. Skulle vi bli bättre på att
  synliggöra arbetssätt som innovation-

 276. -och prata om att vi måste vara
  mer innovativa och skapa forum-

 277. -för dialog. Det är i dialogen
  som de nya idéerna skapas.

 278. Jag vill att vi erkänner
  och synliggör ett uppdrag-

 279. -som handlar om
  att förbättra arbetssätten.

 280. Det är nobelpristider nu, häftiga
  nobelpris som kan vara innovation.

 281. Innovation kan vara ett arbetssätt,
  hur man implementerar en metod-

 282. -i samverkan mellan kommun,
  landsting och region.

 283. Det ska vi synliggöra och värdesätta,
  inte nåt man gör om man har tid över.

 284. Det är en del av grunduppdraget.

 285. Då kommer fler som jobbar
  inom våra organisationer känna mod.

 286. Det är inte bara politiker som ska ha
  mod, utan även medarbetarna-

 287. -ska ha modet att våga testa idéer-

 288. -och framföra dem för att utveckla.

 289. -Anders?
  -Jag delar helt den uppfattningen.

 290. Det behöver bli mer hippt att forska
  inom kommunal hemsjukvård.

 291. Det måste bli ett ämne
  som man som läkare och sjuksköterska-

 292. -vill utbilda sig i. Det måste bli
  intressant att akademisera det-

 293. -för att skapa den trygga vårdkedjan.
  I dag är det inte speciellt hippt.

 294. Vi måste skapa förutsättningar
  att det blir ett ämne för framtiden-

 295. -så att forskning och utveckling
  hinner i kapp.

 296. Där måste landsting och kommuner
  hjälpa till.

 297. -Den hippa hemsjukvården.
  -Det är viktig.

 298. Annars blir det nåt
  som ska skötas utanför boxen.

 299. Det måste skapas ekonomiska
  förutsättningar för forskning.

 300. -Anna.
  -Jag instämmer med Anders.

 301. Vi har i Skåne kopplat KEFU
  som följer upp.

 302. Jag tror att tidiga insatser
  sparar resurser på sikt.

 303. Och att man forskar på den biten-

 304. -inte bara på det medicinska,
  utan även på resursanvändandet.

 305. Det är en metod som är bra
  ur det perspektivet också.

 306. Är det nåt ni ser
  som ni inte ska göra som politiker?

 307. Lägg er inte i detaljerna.

 308. -Det är en definitionsfråga.
  -Det kan vi ibland bli oense om.

 309. Är det nåt annat,
  eller nåt man ska sluta göra?

 310. -Man måste sluta med andra.
  -Det är väldigt viktigt.

 311. Digitalisering handlar om
  de nya metoderna vi ska införa-

 312. -samtidigt måste vi fasa ut
  gamla metoder.

 313. Det här är väl lite pinsamt att säga,
  men vi har fortfarande faxar.

 314. Jag trodde vi hade klippt sönder
  sladdarna, men tydligen inte.

 315. Det handlar om att också
  våga lita på att det fungerar.

 316. När e-mejl kom för många år sen-

 317. -då skickade man ett mejl, sen ringde
  man för att kolla om det kommit-

 318. -för att försäkra sig om det.
  Vi måste lita på att det vi gör-

 319. -och de nya metoderna
  faktiskt implementeras.

 320. Vi kan inte ha dubbla system
  och göra dubbelt hela tiden.

 321. Vi måste sluta
  att sjukhuscentrera vården.

 322. Att verkligen ta det därifrån.

 323. Det kommer att kräva en del,
  väldigt mycket politiskt mod-

 324. -att sluta sjukhuscentrera vården.
  Det kommer att göra ont.

 325. Det innebär att politiker och
  tjänstemän, man kommer att säga...

 326. Vi är vana vid att gå till sjukhus,
  vi är vana vid att gå till akuten.

 327. Det kommer att kräva en del
  av allmänbildning.

 328. Man måste fortbilda befolkningen och
  det krävs förändringar i budgetar.

 329. Nu ska vi avrunda.
  Jag har en sista fråga till er.

 330. Det är en fråga
  som jag la på i mitt föredrag.

 331. Vad ser ni, inte som politiker
  utan som er själva-

 332. -vad kan ni göra för att öka
  arbetsglädjen i den nära vården?

 333. Vad kan ni göra redan i morgon?

 334. Att bejaka förändring.

 335. För att öka arbetsglädjens vara-

 336. -agera så att man visar tillit
  till människors initiativ.

 337. Det kan man göra från och med nu.

 338. Att uppmuntra tycker jag är viktigt
  och skapa tid för förändringen.

 339. Ni som jobbar
  vet vad vi har framför oss-

 340. -och ofta blir det
  rubriker om kriser.

 341. Jag fasar för 2030
  och det ekonomiska läget-

 342. -och då är det viktigt
  att vi tar oss tid-

 343. -att se möjligheter och uppmuntra,
  så att inte lusten-

 344. -till att förändra dör ut
  i hopplöshet.

 345. Verkligen inspirera till hopp
  och påverka så att medlemmarna-

 346. -både medborgare och de som jobbar
  känner att de tror på framtiden.

 347. Att synliggöra det som är gott,
  det är viktigt.

 348. Att skapa arbetsglädje
  på sikt innebär-

 349. -att vissa får mindre arbetsglädje
  på kort sikt.

 350. Jag tror inte...
  Vi måste vara uthålliga-

 351. -och ska vi riva väggarna
  till slutenvården... Nån sa:

 352. "Det är inte bara att riva murarna
  en gång, vi bygger nya hela tiden."

 353. Att tro att vi bara kan motivera,
  för det blir konflikter-

 354. -och vi måste vara uthålliga.
  Vi får hoppas att när vi når målet-

 355. -så är arbetsglädjen där för fler.
  På kort sikt blir inte alla nöjda.

 356. -Det tror jag att vi får stå fast i.
  -Våga ta de tuffa besluten.

 357. Tusen tack för att ni kom hit
  och reflekterade med mig.

 358. -Du var en utmärkt moderator.
  -Tack, tack.

 359. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förutsättningar för en nära vård

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ett panelsamtal om politikens möjligheter att skapa en nära vård med patientens behov i centrum. Medverkar gör Christer Jonsson (C) landstingsråd Kalmar och ledamot i sjukvårdsdelegationen, Vivianne Macdisi (S) regionråd Uppsala och ordförande i sjukhusstyrelsen, Anders Åkesson (MP) regionråd Skåne, Anna Mannfalk (M) ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge. Moderator: Emma Spak. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Hälso- och sjukvård, Medicin, Patienter, Sjukvårdsekonomi, Sjukvårdspolitik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Omställning till nära vård

Emma Spak, samordnare för nära vård på SKL, berättar om vad nära vård innebär i form av relationer, tillgänglighet, geografi och patientupplevelse. Och om varför det behövs en omställning inom vården för att öka tillgängligheten och jämlikheten. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Välmående i Södra Karelen

Katri Länsivuori, projektledare för hälsotjänster i Södra Karelen, föreläser om de nya former av hälsotjänster som utvecklats där. Med hjälp av tjänster som till exempel "hemrehabilitering" och "akutsjukvård i vardagsrummet" kan man både finnas bättre tillhands för patienterna och dessutom spara pengar. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Framtidens primärvård i Borgholm

Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms hälsocentral, berättar om "Hemsjukhuset" som man har skapat i Borgholm. Det innebär en samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård, ambulanssjukvård och vårdcentral. För att skapa en nära vård behöver man riva tre murar: den mellan landsting och kommun, den mellan sjukhus och primärvård och den mellan vårdpersonal och patienter, menar Åkesson. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Designa det osynliga

Josina Vink, designer och forskare inom hälso- och sjukvårdssystem, vill se design som en ständigt pågående process. Här berättar hon om ett antal exempel på tjänstedesign inom hälso- och sjukvården. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

På gång i Dalarna

Jenny Norén ställer upp som "levande bok" i ett patientbibliotek i Dalarna. Hon delar med sig av sina upplevelser som patient till vårdpersonal. Här berättar hon tillsammans med Victoria Lindmo, utvecklingsledare för personcentrerad vård i Dalarna, och Åsa Hansson, chef för utvecklingsavdelningen i Landstinget Dalarna, hur de alla tillsammans strävar mot en mer personcentrerad vård. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Hälsostaden Ängelholm

Kan man öka tillgängligheten inom vården, se till att patienter får rätt vård vid rätt tillfälle och samtidigt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus? Det är vad verksamheten inom Hälsostaden Ängelholm har försökt åstadkomma. Här berättar Carl-Johan Robertz, förvaltningschef, om initiativet och lärdomarna. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Förutsättningar för en nära vård

Ett panelsamtal om politikens möjligheter att skapa en nära vård med patientens behov i centrum. Medverkar gör Christer Jonsson (C) landstingsråd Kalmar och ledamot i sjukvårdsdelegationen, Vivianne Macdisi (S) regionråd Uppsala och ordförande i sjukhusstyrelsen, Anders Åkesson (MP) regionråd Skåne, Anna Mannfalk (M) ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge. Moderator: Emma Spak. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Samtal om Ett gott hem för alla

Artisten, författaren och aktivisten Hans Caldaras i samtal med Fred Taikon som är ordförande för tidskriften É Romani Glinda. De pratar om fotografierna i uställningen Ett gott hem för alla och berättar om upplevelser i barndomen. Bilderna är tagna under 1950- och 1960-talen av Anna Riwkin och Björn Langhammer. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.