Titta

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Om UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Föreläsningar från konferensen "Riv murarna - bygg nära vård tillsammans". Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Till första programmet

UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans : Välmående i Södra KarelenDela
 1. Från samma ställe där man får
  sjukvård får man också rehabilitering-

 2. -dietisthjälp, hälsoråd
  och socialtjänster.

 3. Hej, det är ett nöje att vara här.
  Jag heter Katri Länsivuori-

 4. -och är projektchef för Södra Karelens
  social- och hälsovårdsdistrikt, Eksote.

 5. Min bakgrund är inom akutvård
  ambulansvård och ledning på plats-

 6. -som jag har arbetat med 2001-2014.

 7. 2014, efter min forskarutbildning-

 8. -har jag i strategisk support-enheten
  utvecklat hembaserade tjänster-

 9. -och samverkan
  mellan vårt akutsjukhus och hemmen.

 10. Just nu leder jag tre projekt:

 11. Ett som stärker Eksotes internationella
  samarbeten, särskilt i Asien.

 12. I det andra utvecklar vi leverans
  och distribution av läkemedel-

 13. -via läkemedelsrobotar i hemmen.

 14. Och inom ELSA-projektet utvecklar vi
  en innovasions- och testplattform-

 15. -för att stödja det digitala
  genombrottet i Södra Karelen.

 16. Beklagar, jag har läst svenska i sju år
  men talar det ändå inte flytande.

 17. Så ni kan ställa frågor på svenska,
  och så svarar jag på engelska.

 18. Jag hoppas att det går bra.

 19. Som ni vet,
  i nästan alla utvecklade länder-

 20. -orsakar förändringar i den sociala
  strukturen utmaningar. För oss också.

 21. Med en allt äldre befolkning ökar
  behovet av social- och vårdtjänster.

 22. Äldre har ofta flera hälsobesvär-

 23. -och därför varierande behov
  av hjälp och vård.

 24. Jag ska presentera ett exempel på
  en helintegrerad struktur för tjänster-

 25. -med nya modeller och
  ett nytt sätt att använda patientdata-

 26. -och annan tillgänglig information.

 27. Vi ser att det finns stor potential-

 28. -att samtidigt sänka kostnader
  och öka värdet för kunderna:

 29. Att förbättra kvaliteten
  på social- och vårdtjänster.

 30. Eksote tillhandahåller
  offentlig socialtjänst och vård.

 31. Vi erbjuder sjukvård, socialtjänster,
  och hjälptjänster till äldre-

 32. -inom hela Södra Karelen i Finland,
  intill den ryska gränsen.

 33. Eksote grundades 2008
  på frivilligbasis.

 34. Målen och visionen för den
  utmanande organisationsförändringen-

 35. -grundar sig på synen att hemmet är
  det bästa stället att vara på för alla.

 36. Grunden för vår utveckling är
  en integrerad informationssamling.

 37. Vi arbetar med transparent information
  om effektivitet och utgifter.

 38. Beslut fattas kostnadseffektivt med
  fokus på ett större samhällsperspektiv-

 39. -i stället för att separat fokusera
  på små delar av organisationen.

 40. Antalet invånare är 132 000 i regionen-

 41. -och vi har ungefär 5 000 anställda,
  jag tror att det är 5 200 just nu.

 42. Och den årliga budgeten
  är 460 miljoner euro.

 43. Vi har utvecklat vårdcentraler
  till välmåendecentraler:

 44. Från samma ställe där man får
  sjukvård får man också rehabilitering-

 45. -dietisthjälp, hälsoråd
  och socialtjänster.

 46. Målet för vår lågtröskelverksamhet
  och våra elektroniska tjänster-

 47. -är att hjälp och stöd
  ska vara lättillgängliga varje dag.

 48. Jag vill påpeka
  att vi i området har två städer-

 49. -och resten består av landsbygd.

 50. Ni har nog samma problem,
  åtminstone i norra Sverige.

 51. Vi har det också. Vi har Helsingfors,
  Åbo och Tammerfors-

 52. -och resten utgörs mest av landsbygd,
  så det måste vi ha i åtanke.

 53. Vi började
  med kommunbaserad struktur 2008-

 54. -och slog sen samman dem
  till större administrativa strukturer.

 55. Inte enbart organisationell integration
  utgör en helt integrerad organisation.

 56. Eksotes fokus i den här integrationen
  låg på att sudda ut-

 57. -gränserna mellan våra nio kommuner
  och mellan primär- och sekundärvård-

 58. -och mellan social- och vårdtjänster.

 59. Ett funktionellt integrerat vårdsystem
  utgörs av välorganiserade processer-

 60. -som ger ett kundcentrerat ekosystem.

 61. Samtidigt sätts våra kunder
  i centrum för dessa processer-

 62. -då de får större självbestämmanderätt
  och valfrihet.

 63. Och kanske även ansvar, som ni vet.

 64. Eftersom social- och vårdtjänster
  har koncentrerats av Eksote-

 65. -till en federation av kommuner-

 66. -blir det nog lättare att utveckla
  processer, särskilt gällande IT-

 67. -än i en uppdelad värld.

 68. Sjukhusvård är ofta
  den dyraste lösningen för samhället.

 69. Och risken för komplikationer
  som blodproppar och infektioner ökar.

 70. Patientens allmäntillstånd försvagas
  även vid traditionell sjukhusvistelse.

 71. Samtidigt vill människor oftast
  bo hemma så länge som möjligt-

 72. -och upprätthålla eller förbättra
  sin funktionsförmåga och livskvalitet.

 73. I Södra Karelen får endast 6 % av alla
  över 75 långtidsvård utanför hemmet.

 74. Det är nog
  den lägsta andelen i Europa.

 75. Vi har skapat ett värdebaserat system-

 76. -och gått från institutionsbaserade
  till hem- och kundbaserade modeller.

 77. Sjukhusen stöttar systemet
  och tillhandahåller stödjande tjänster.

 78. Organisationen innefattar alla kunder,
  och modellerna baseras på samarbete-

 79. -vilket förhindrar att kunder
  skickas fram och tillbaka i systemet.

 80. För att ge några exempel
  på våra tjänster utanför sjukhuset-

 81. -har vi infört två mobila
  utvärderings- och vårdenheter.

 82. Några av er har kanske besökt Eksote
  och hört talas om dem.

 83. Enheterna utvärderar
  behovet av vård eller andra tjänster.

 84. Ambulanssköterskor i enheten
  kan ge behandling och läkemedel-

 85. -undersökning och vård på plats.

 86. Alla i Eksote
  kan begära hjälp av enheterna.

 87. Sköterskor har även kontaktläkare
  att rådfråga när som helst.

 88. Enheterna kan boka en läkartid
  å patientens vägnar-

 89. -eller boka en fullödig utvärdering
  av behovet av vård eller hjälp-

 90. -som utförs på kontorstid.

 91. Fyra andra områden i Finland har
  anammat modellen efter våra resultat-

 92. -och vi har även ett pilotprojekt
  i Vietnam, för vård i hemmet-

 93. -i samarbete
  med Ho Chi Minh City University PNT.

 94. I Södra Karelen får alla
  som behöver rehabilitering det.

 95. Inga betalkrav, inga åldersgränser,
  inga tidsgränser för behandlingen.

 96. Hemrehabilitering utgör ett sömlöst
  kontinuum under kundens vård.

 97. Hemrehabiliteringssteamet består
  av sjukgymnast, arbetsterapeut-

 98. -neurologsköterska, anpassningar
  i hemmet och hjälputrustning.

 99. Elektroniska system möjliggör
  uppföljning av data och kontrollbesök.

 100. Här visas resultaten för hemrehabili-
  tering och "vardagsrumsakuten".

 101. Med hemrehabilitering
  har kostnaderna sänkts med 30 %.

 102. Antalet nya långtids-hemvårdskunder
  har sjunkit med 56 %.

 103. Med "vardagsrums-akuten"
  har kostnaderna sänkts med 33 %-

 104. -jämfört med ursprungsmodellen.

 105. Vi har fått mycket positiv feedback
  av kunderna och deras anhöriga.

 106. Arbetsmetoden har utvecklats
  genom att vi lyssnar på vår personal-

 107. -och arbetstillfredsställelsen
  ligger på en bra nivå.

 108. Några ord om vårt nya sjukhus.
  Bara två bilder därifrån.

 109. För jag vill prata mer om hemmen,
  men det här kan också nämnas.

 110. Vårt nya akutsjukhus, K Wing, är
  100 meter långt och har tio våningar.

 111. En ovanlig sak är att det har
  36 olika färgnyanser på ytterväggarna-

 112. -och varje våning inuti
  har konst på väggarna.

 113. Konst har målats på alla väggar,
  och alla våningar har olika färger.

 114. Det har byggts för nya arbetssätt,
  som inte omgärdas av väggar.

 115. Vi har utvecklat centraliserade,
  digitaliserade konsultationsmodeller-

 116. -och centraliserat systemet
  för utskrivning av patienter.

 117. I sjukhuset finns också ledningen
  för ambulanspersonal och akutfall-

 118. -och ett krisrum.

 119. Här är uppgifter om vårt akutsjukhus.

 120. Ni får bilderna,
  så jag går inte igenom allt.

 121. Ni kan läsa det senare, om ni vill.

 122. Men sjukhuset är 67 000 m² stort
  och har 1 440 anställda.

 123. Längst upp
  finns rehabiliteringsvåningen-

 124. -med spår för gångassistenter
  och vacker utsikt mot sjön.

 125. Utskrivning från akutsjukhuset
  är möjlig dygnet runt.

 126. Våra hemvårdslösningar möjliggör
  virtuell uppföljning efter utskrivning-

 127. -fjärrobservation, läkemedelsgivning,
  behandlingar som sårvård-

 128. -och till exempel hemmahospicet.

 129. Hemvård är alltid frivillig. Man får
  stanna på sjukhuset men har ett val.

 130. Oftast vill folk åka hem
  och nyttja stödtjänsterna.

 131. De sover bättre, rör på sig mer,
  återhämtar sig fortare-

 132. -och får umgås mer med anhöriga.

 133. I framtiden kommer expertområden-

 134. -för anställda som arbetar utanför
  sjukhuset att utvidgas och utvecklas.

 135. Vi införde samordnarrollen
  för bara 1,5 år sen-

 136. -och integrerade dess funktion med
  ambulanstjänstens krisrum i K Wing.

 137. Utbildade sköterskor finns på akuten
  i närheten av specialistläkare-

 138. -som de kan konsultera när som helst.

 139. Via samordnaren anpassas resurser
  utanför sjukhuset till kundens behov-

 140. -vilket gör nyttjandet av olika experter
  mer effektivt.

 141. Målet är att få rätt kunskap
  till rätt plats vid rätt tidpunkt.

 142. Det verkar lätt, men det är det inte.
  Så det här har hjälpt mycket.

 143. 2016 började vi med videobesök,
  och nyttjandet av tjänsten ökar snabbt.

 144. De blå staplarna representerar 2016-

 145. -och de gula staplarna
  representerar 2017-

 146. -och de gröna 2018, alltså i år.

 147. Just nu sparar vi in nästan 100 000
  euro i månaden jämfört med tidigare.

 148. Vi utför 6 000 virtuella besök just nu.
  Det är också på frivillig basis-

 149. -men kunderna känner att sköterskan
  verkligen fokuserar på dem-

 150. -mer än när de kommer till hemmet,
  för då utför de också hushållssysslor.

 151. Men vid det virtuella besöket
  får de fokusera på skärmen-

 152. -och prata med sköterskan.

 153. Vi tillhandahåller användargränssnittet,
  så de behöver inte göra nåt-

 154. -men via en knapp kan de även
  ta kontakt, så det är lätt att använda.

 155. Videobesök kan även användas
  av vänner och anhöriga-

 156. -och vi har virtuella kaféer och luncher
  för vissa kundgrupper.

 157. Då kan äldre prata med varandra
  och äta samtidigt.

 158. Sen har vi de här två bilarna.

 159. En är en mobil vårdcentral, Mallu,
  och Malla är ett mobilt labb.

 160. Bland tjänsterna ingår
  sköterskekonsultationer, tandvård-

 161. -vaccinationer och blodprov.

 162. Men vi kan byta ut
  inredning och personal-

 163. -så vid vaccinering av alla barn-

 164. -kan sköterskorna
  åka runt med bilen i hela området.

 165. De mobila enheterna tjänar som vård-
  centraler och lågtröskelmottagningar.

 166. Och rörligheten och flexibiliteten
  hjälper särskilt folk i glesbygden.

 167. Vi ser våra kunder som våra partner.

 168. Vi utvecklar våra tjänster
  för dem och tillsammans med dem.

 169. För att kunna fatta rationella beslut-

 170. -måste våra kunder
  ha den information som behövs.

 171. Just nu är det inte alltid så. Läkarna
  och sjukhusen har informationen-

 172. -och man måste be om att få sin egen
  information, vilket vi vill ändra på.

 173. Om de vill ta del av tjänstutvecklingen
  finns många olika möjligheter till det.

 174. Och på olika forum
  kan medborgare påverka-

 175. -hur vi planerar och organiserar
  social- och vårdtjänst-nätverket.

 176. De kallas "parlament" för olika
  åldersgrupper och kundgrupper.

 177. Ingen annanstans finns en likadan
  centraliserad databas som Eksotes.

 178. All personal
  använder samma patientdata.

 179. Så tandvård, ambulanspersonal,
  sjukhus och hemvård-

 180. -har en uppdaterad helhetsbild
  av kunden, och även kostnader.

 181. De olika systemen
  samlar in information-

 182. -från olika källor och användare.

 183. I mötet med kunden känner personalen
  till kundens pågående processer-

 184. -och nyttjande av social-
  och vårdtjänster, samt kostnader.

 185. Eksote använder
  integrerade processer och data-

 186. -med analysbaserade
  prediktiva modeller.

 187. Vi genomför två projekt-

 188. -där vi analyserar strukturell
  och textuell data via textigenkänning.

 189. I den prediktiva modellen jämförs den
  individuella situationen med modellen-

 190. -och man jämför även
  de tjänster som nyttjats.

 191. Så man försöker förutsäga
  och förebygga sjukdomar, till exempel.

 192. I ett projekt i Kina använder vi
  modellen för att förebygga stroke.

 193. Även våra mest integrerade data
  är ju inte så användbara-

 194. -för vi är inte så många i Södra
  Karelen, bara drygt 100 000 personer.

 195. Men i Kina ger ett enda sjukhusdistrikt
  samma information på ett par veckor.

 196. Så det är mer effektivt att använda
  modellen där i stället för att vänta-

 197. -medan data samlas in
  under många år.

 198. Räddningstjänsten, Eksote m.fl. har
  skapat "säkerhet i hemmet"-konceptet.

 199. Vi har sett att välmående och säkerhet
  är sammankopplade.

 200. Så om en av faktorerna förbättras
  påverkas även den andra positivt.

 201. Hemmet kan ses som den minsta
  socialtjänst- och vårdplatsen.

 202. Jag tittar på klockan
  och ska gå vidare.

 203. Det här är testet för ELSA-projektet
  som jag nämnde tidigare.

 204. Med Villmanstrands tekniska
  universitet och Saimaa universitet-

 205. -har vi arbetat i många år med
  nationella och internationella projekt.

 206. Det här är det senaste.

 207. För Eksote blir testmiljöerna våra
  kunders hem och verkliga situationer.

 208. I Helsingfors har man till exempel
  en enda operationssal för tester-

 209. -så det är rätt unikt att testerna pågår
  i hela området. Vi får se hur det går.

 210. Vår plan är
  att fokusera på artificiell intelligens-

 211. -och användning av tjänster i hemmet
  som fjärrbevakning-

 212. -biosignalbevakning,
  diagnos och prediktiv analys.

 213. Det här är min sista bild före filmen.

 214. Social- och vårdtjänstsystem sett från
  kundens sida är snarare ett tjänstnät-

 215. -med privata företag, offentlig sektor,
  kanske anhöriga som utför tjänster.

 216. Endast genom att handha
  dessa tjänster som en helhet-

 217. -kan vi förbättra tillgänglighet,
  kvalitet och effektivitet i systemet.

 218. Teknik i sig löser ingenting.

 219. Frågan är hur vi ska
  använda tekniken som stöd-

 220. -och ge våra medborgare och anställda
  större självbestämmande.

 221. Hur tekniken kan förändra vårt arbete-

 222. -och förbättra patientsäkerhet
  och kvaliteten på våra tjänster.

 223. För att sammanfatta vill jag visa
  en film. Den är kortare än tre minuter.

 224. Men jag vet inte hur jag ska starta den.

 225. ...på olika sätt, från ett gott hälso-
  tillstånd till att bara inte vara sjuk.

 226. Eller från att ha perfekt fysisk förmåga
  till att nätt och jämnt klara sig.

 227. Men för många är det balansen mellan
  fysiskt, mentalt och socialt välmående.

 228. Och det kan planeras. Ofta uppskattas
  hälsa först när man inte har den.

 229. Runt 130 000 invånare bor
  i de nio kommunerna i Södra Karelen.

 230. Alla har olika social-
  och vårdtjänstbehov.

 231. Medan befolkningen växer
  blir den också äldre.

 232. Därför blir vårt tillhandahållande
  av akuta vårdtjänster allt viktigare.

 233. Sjukdom och hälsorisker
  uppstår ofta snabbt och oväntat.

 234. Det är vårt jobb att se till att alla
  runt oss får åtnjuta bästa möjliga vård.

 235. Därför har vi investerat i moderna
  hjälptjänster, kunskapsfokus-

 236. -robotteknik och digitala lösningar.

 237. Utöver allmän vård och specialiserad
  akutvård samordnar Eksote nu-

 238. -även socialtjänstnödfall
  och tjänster i hemmet.

 239. Stöd i hemmet planeras
  vid utskrivningen-

 240. -så att rehabiliteringen
  inleds vid hemkomsten.

 241. Samordnaren bokar
  en socialtjänsteman-

 242. -allmänläkare, sköterska
  eller ett laboratorium.

 243. Samordnaren kan även
  skicka en mobil akutenhet-

 244. -eller en hemvårdsenhet till kunden.

 245. Samordnade hemtjänster
  ger kunder bättre vägledning-

 246. -och hjälper personalen
  ge rätt behandling.

 247. Onödiga utryckningar
  och kostnader undviks-

 248. -eftersom Eksotes kunskapsmodell
  ger samordnaren tillgång-

 249. -till kundernas social- och vård-
  information genom Eksotes system.

 250. Systemet är ett viktigt steg
  mot förebyggande hälsovård.

 251. Vårt mål är ökad rörlighet
  och tillgänglighet för tjänster-

 252. -så att våra kunder
  förblir friska länge.

 253. Tack vare utvecklingarna
  får våra kunder trygg medicinering-

 254. -genom elektroniska medicinautomater.

 255. Detta garanterar vår hälsa
  och försäkrar att allt går bra-

 256. -med början i hemmet.

 257. Ni är välkomna
  att hälsa på i Södra Karelen.

 258. Och så vill jag bara säga att det var
  min mamma och mina söner i filmen.

 259. Bra. Tack!

 260. Översättning: Lisa Laestadius
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Välmående i Södra Karelen

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Katri Länsivuori, projektledare för hälsotjänster i Södra Karelen, föreläser om de nya former av hälsotjänster som utvecklats där. Med hjälp av tjänster som till exempel "hemrehabilitering" och "akutsjukvård i vardagsrummet" kan man både finnas bättre tillhands för patienterna och dessutom spara pengar. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Välfärd och offentlig sektor
Ämnesord:
Akutsjukvård, Hemsjukvård, Hälso- och sjukvård, Medicin, Primärvård, Rehabilitering, Sjukvård, Sjukvårdsadministration, Sjukvårdsorganisation, Södra Karelen
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Omställning till nära vård

Emma Spak, samordnare för nära vård på SKL, berättar om vad nära vård innebär i form av relationer, tillgänglighet, geografi och patientupplevelse. Och om varför det behövs en omställning inom vården för att öka tillgängligheten och jämlikheten. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Välmående i Södra Karelen

Katri Länsivuori, projektledare för hälsotjänster i Södra Karelen, föreläser om de nya former av hälsotjänster som utvecklats där. Med hjälp av tjänster som till exempel "hemrehabilitering" och "akutsjukvård i vardagsrummet" kan man både finnas bättre tillhands för patienterna och dessutom spara pengar. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Framtidens primärvård i Borgholm

Åke Åkesson, verksamhetschef för Borgholms hälsocentral, berättar om "Hemsjukhuset" som man har skapat i Borgholm. Det innebär en samverkan mellan hemtjänst, hemsjukvård, ambulanssjukvård och vårdcentral. För att skapa en nära vård behöver man riva tre murar: den mellan landsting och kommun, den mellan sjukhus och primärvård och den mellan vårdpersonal och patienter, menar Åkesson. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Designa det osynliga

Josina Vink, designer och forskare inom hälso- och sjukvårdssystem, vill se design som en ständigt pågående process. Här berättar hon om ett antal exempel på tjänstedesign inom hälso- och sjukvården. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

På gång i Dalarna

Jenny Norén ställer upp som "levande bok" i ett patientbibliotek i Dalarna. Hon delar med sig av sina upplevelser som patient till vårdpersonal. Här berättar hon tillsammans med Victoria Lindmo, utvecklingsledare för personcentrerad vård i Dalarna, och Åsa Hansson, chef för utvecklingsavdelningen i Landstinget Dalarna, hur de alla tillsammans strävar mot en mer personcentrerad vård. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Hälsostaden Ängelholm

Kan man öka tillgängligheten inom vården, se till att patienter får rätt vård vid rätt tillfälle och samtidigt förbättra patientflödet mellan kommun, primärvård och sjukhus? Det är vad verksamheten inom Hälsostaden Ängelholm har försökt åstadkomma. Här berättar Carl-Johan Robertz, förvaltningschef, om initiativet och lärdomarna. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Riv murarna - bygg nära vård tillsammans

Förutsättningar för en nära vård

Ett panelsamtal om politikens möjligheter att skapa en nära vård med patientens behov i centrum. Medverkar gör Christer Jonsson (C) landstingsråd Kalmar och ledamot i sjukvårdsdelegationen, Vivianne Macdisi (S) regionråd Uppsala och ordförande i sjukhusstyrelsen, Anders Åkesson (MP) regionråd Skåne, Anna Mannfalk (M) ordförande i omsorgsnämnden i Vellinge. Moderator: Emma Spak. Inspelat den 2 oktober 2018 på Münchenbryggeriet i Stockholm. Arrangör: SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Från Osmanska rikets fall till idag

Per Jönsson är journalist och Mellanösternanalytiker på Utrikespolitiska institutet. Här berättar han om Osmanska rikets uppkomst och fall, vilka stater som kom att upprättas då riket föll och om deras utveckling under det senaste decenniet. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den förlorade lusten

Minskad sexlust har många orsaker. Det kan handla om stress eller relationsproblem, men även sjukdomar. Män som behandlas för prostatacancer kan tappa lusten helt. Vad händer med relationen och individen om sexlivet dör ut? Christinas man behandlades för prostatacancer. När hon ville kramas motade han bort henne.