Titta

UR Samtiden - Kvinna i politiken

UR Samtiden - Kvinna i politiken

Om UR Samtiden - Kvinna i politiken

Föreläsningar från konferensen "Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter". Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinna i politiken : Kvinnan som anomali på den politiska arenanDela
 1. När makten blir som mest påtaglig
  är när vi inte märker den.

 2. Det är då den har
  som mest inflytande över oss.

 3. Jag har haft glädjen att tala
  vid tre åttonde mars-seminarier.

 4. Och jag vill inleda med att säga-

 5. -att jag har haft glädjen att arbeta
  med Gunilla Jarlbro i många år.

 6. När jag var doktorand så sa en annan
  kvinnlig förebild, Inger Lövkrona-

 7. -att jag måste
  ha en biträdande handledare-

 8. -och det borde vara Gunilla Jarlbro.

 9. Och så blev det.

 10. Och Gunilla är en riktig pionjär inom
  medie-kommunikationsvetenskapen.

 11. Med Gunilla diskuterar man
  inte bara genusanalys-

 12. -manliga strukturer och patriarkala
  diskurser på handledarträffar-

 13. -utan vi pratade mycket
  om barn och barnbarn också.

 14. Och även om andra ytliga saker.
  Eller, barn är inte ytliga saker.

 15. Men vi pratade om klädesmärken,
  strumpbyxkvalitet och liknande.

 16. Och vi har alltid
  skrattat mycket ihop.

 17. Personligen har jag alltid
  uppskattat blandningen.

 18. Jag har upplevt det
  som en generositet.

 19. Ett sätt att välkomna
  en ung kollega in i akademin.

 20. Och numera
  är jag lustigt nog din chef.

 21. Samtidigt har just det här blivit ett
  problem för kvinnor i det offentliga.

 22. Exempelvis inom politiken.
  Att de knyts till det privata-

 23. -när de verkar
  i sina professionella yrkesroller.

 24. I nyhetsmediernas skildringar hamnar
  politiska sakfrågor i bakgrunden.

 25. I synnerhet när det gäller
  politiker som är kvinnor.

 26. Det är den typen av saker
  jag vill belysa i dag.

 27. Gunilla och jag
  fick medel för ett projekt-

 28. -som hette "Mediedrevets
  mekanismer och aktörer."

 29. Så medieskandaler har stått i fokus
  i min forskning-

 30. -som jag har bedrivit både själv
  och med Gunilla i flera år.

 31. Den här boken kommer nu
  att översättas. "I stormens öga."

 32. Här intervjuar jag bl.a. toppolitiker
  om deras erfarenheter-

 33. -av att stå i mitten av skandaler.
  Men även andra, inte bara politiker.

 34. Och nu ska den översättas
  till engelska och ges ut-

 35. -genom Lund University Press
  och Manchester University Press.

 36. Det ledde vidare till
  en annan typ av skandalforskning-

 37. -där jag undersöker det här
  med en etnolog, Lars-Eric Jönsson.

 38. Nämligen kungliga skandaler över tid.

 39. Det här är också politik, även om
  kungen inte har så mycket makt i dag.

 40. Det är intressant att tänka på-

 41. -kungen och kaffeflickorna-skandalen
  från 2010.

 42. Här säger han: "Vi gör som ni gör
  i era tidningar. Vi vänder blad."

 43. Der är intressant att tänka på
  vad den här skandalen hade lett till-

 44. -om den hade inträffat efter eller i
  samband med "Me too", och inte före.

 45. Det har varit tyst
  om den här skandalen nu, 2017-2018.

 46. Om vi backar bandet, har jag skrivit
  en hel del tillsammans med Gunilla.

 47. Jag tänkte fokusera på boken "Kvinnor
  och män i offentlighetens ljus"-

 48. -som man också kan tumma på
  rent fysiskt här ute vid ett bokbord.

 49. I den här studien...

 50. Vi noterade det här
  som det har berättats om.

 51. Det blir ett problem för kvinnor i
  det offentliga på ett generellt plan-

 52. -att de knyts till det privata.
  De knyts till sina män, makar, fäder.

 53. Vi ser sällan män som knyts till
  sina mödrar och fruar i politiken.

 54. Men tvärtom förekommer.

 55. De knyts också till sina familjer,
  kroppar och utseenden i högre grad.

 56. Det visste vi
  när vi började arbetet med vår bok.

 57. Men ingen hade på ett systematiskt
  vis studerat hur partiledare-

 58. -skildrades i svensk press ur ett
  genusperspektiv, så det gjorde vi.

 59. Och här förekommer
  två stycken C-ledare.

 60. De har varit i framkant
  med att ha kvinnliga partiledare.

 61. Det var ont om dem
  när vi satte ihop vårt material.

 62. Nu har vi betydligt fler,
  och det är ju en framgång i sig.

 63. Vi studerade dem från den dag de
  blev valda, och sju dagar framåt-

 64. -i de här stora tidningarna, som vi
  kallar opinionsbildande tidningar.

 65. 691 artiklar totalt studerade vi.
  Här såg vi tidningen som en helhet.

 66. Vi tog inte nyhetsartiklar
  och debattartiklar för sig-

 67. -utan vi såg tidningen som en enhet.

 68. Så är det ju ofta när man läser
  en tidning. Man börjar från början.

 69. Vi gjorde en kvantitativ analys
  där vi studerade artiklarnas omfång-

 70. -deras vinkel, om de var negativa,
  positiva eller neutrala-

 71. -och om partiledaren framställdes
  i en offentlig eller privat roll.

 72. Vi undersökte också om de
  hade politiska sakfrågor i fokus-

 73. -och vi noterade omnämnanden av vad
  vi identifierade som ledaregenskaper.

 74. Det i sig var ett analysarbete,
  att hitta ledaregenskaperna.

 75. Vi gjorde också en kvalitativ inne-
  hållsanalys av hur de framställdes.

 76. Det räcker ju inte med att räkna.

 77. Då studerar man ofta språket.
  Man kan även studera bilder i detalj.

 78. Men här fokuserade vi på adjektiv,
  beskrivande ord, metaforer-

 79. -och hur texterna hängde samman
  med varandra i en form av samspel-

 80. -som inte är uttalat, men finns där.

 81. Och vi sökte efter nåt
  som samhällsvetare ofta sysslar med-

 82. -nämligen tematiska fält eller teman,
  där man lyfter blicken-

 83. -och försöker förstå det här
  på ett nytt sätt-

 84. -och placera det i det samhälle
  och den kultur som vi finns i.

 85. Vi kunde konstatera att det
  var färre artiklar om kvinnor än män.

 86. Dock var skillnaden
  förhållandevis liten.

 87. Men storleksmässigt
  var det en stor skillnad-

 88. -där 83 procent av artiklarna med
  männen var s.k. omfångsrika artiklar.

 89. Då var de minst en halv tidningssida.
  Siffran var 17 procent för kvinnorna.

 90. Ställer man dem mot varandra
  förstår man-

 91. -att man kan problematisera
  det här med färre artiklar.

 92. 61 procent av artiklarna om männen
  hade sakpolitik i fokus-

 93. -och för kvinnorna
  hade 39 procent det.

 94. Man frågar sig: Vad handlade då
  artiklarna om kvinnorna om?

 95. Och männen förekom oftare
  i det opinionsbildande materialet.

 96. Vi var ju inte de enda
  som intresserade oss för det här.

 97. Svenska Dagbladet
  gjorde en egen undersökning-

 98. -där de konstaterade
  att manliga ministrar dominerar.

 99. Och då var det utifrån det faktum-

 100. -att vi under en kort fas
  hade fler ministrar som var kvinnor.

 101. Tretton,
  jämfört med elva manliga ministrar.

 102. Och de här siffrorna är från 2013.

 103. Men omnämnanden var ändå
  till de manliga ministrarnas fördel.

 104. Det beror ju på det
  som Hanna Bäck tog upp.

 105. Var befinner de sig i politiken?
  Vilka roller får de?

 106. Men skillnaden är iögonenfallande
  trots att kvinnorna var i majoritet.

 107. Ca 190 000 omnämnanden av kvinnor-

 108. -och 433 000 omnämnanden
  till mäns fördel.

 109. Vi studerade också andelen negativa
  artiklar för respektive partiledare.

 110. Här i bokstavsordning.
  Och det här gick mer på individ.

 111. Det blev ingen tydlig skillnad
  mellan män och kvinnor.

 112. Vi hade fler artiklar om de social-
  demokratiska ledarna också, förstås.

 113. Det är ett stort parti, de
  är extra skärskådade på grund av det.

 114. Men också att man genererar
  fler negativa artiklar-

 115. -om man är på väg att bli
  eller har blivit skandaliserad.

 116. Både Håkan Juholt och Mona Sahlin
  fick fler negativa artiklar.

 117. Men att räkna på det här sättet
  kan ju bli lite tjatigt.

 118. Så vi tänkte:
  "Vi ska utmana oss själva."

 119. "Vi gör en jämförelse
  mellan två partiledare."

 120. Då tänkte vi att det är bra
  med Jonas Sjöstedt som exempel-

 121. -eftersom han kan anses ha fel kön
  i sammanhanget.

 122. Vänsterpartiet har haft en kvinnlig
  partiledare, Gudrun Schyman.

 123. Det är ett feministiskt parti,
  och det blir problematiskt-

 124. -om man har en man
  som partiledare hela tiden.

 125. Då börjar det ifrågasättas, och det
  gjorde det även vid valet 2014.

 126. Kanske kan man se det som att
  Sjöstedts kön låg honom till last.

 127. Sen var det också lämpligt
  att jämföra dem av andra skäl.

 128. Lööf valdes 2011, Sjöstedt 2012.
  Nära i tid.

 129. Ungefär lika många artiklar
  skrevs om dem.

 130. Ungefär lika många var negativa.
  Eller exakt lika många.

 131. Och deras partier fick ungefär
  lika många röster i valet.

 132. Och de representerade
  var sin sida av blockgränsen.

 133. Här hade vi nåt vi kunde jämföra.
  Jämförelser är en knepig sak.

 134. Man kan ju inte
  jämföra äpplen och päron.

 135. Men det vi kunde se var att det här
  med att Jonas Sjöstedt var man-

 136. -för ett feministiskt vinklat parti-

 137. -det var ett problem,
  det diskuterades.

 138. Men det lyftes också fram
  som ett större problem-

 139. -att Aron Etzler kanske inte skulle
  kunna väljas till partisekreterare-

 140. -för vänsterpartiet,
  eftersom han också var man.

 141. Då kunde man ju förlora viktig
  kompetens, heter det i en analys.

 142. Ibland som forskare får man
  läsa texter noga och många gånger-

 143. -för att upptäcka hur det skaver.

 144. Det är inte självklart ens för oss
  att se saker.

 145. Ofta får vi umgås med material under
  lång tid för att få syn på saker.

 146. Jag tänkte ge några exempel
  som rör Jonas Sjöstedt-

 147. -och hur han gestaltades.
  Här skriver Lena Mellin:

 148. "På stämman i Åre har både mamma,
  pappa och frun agerat stödtrupp."

 149. "Som om kavata, målmedvetna och
  knivskarpa Jonas skulle behöva det."

 150. "Den nyvalda vänsterledaren talade
  som stigen ur en journalfilm."

 151. "Sjöstedt låter inte helt olik
  en annan kronprins."

 152. "'Jättekul att vara här,
  oj vilket engagemang'."

 153. "Strålande lycklig, med blommor
  i famnen, tog han emot hyllningarna."

 154. "Sjöstedt återkom till det lilla
  barnets ivriga 'Jag kan själv'."

 155. Det är nånting som skevar i den här
  framställningen av Jonas Sjöstedt.

 156. Vad vi har gjort
  är att vi har bytt ut namnet.

 157. Det här handlar inte om Sjöstedt,
  utan om Annie Lööf.

 158. Plötsligt förstår vi kanske
  ord som "kavat".

 159. Att hon behöver en stödtrupp.
  "Jättekul att vara här."

 160. Hon beter sig som en kronprinsessa
  som vinkar.

 161. Hon är strålande lycklig,
  med blomsterkvast i famnen.

 162. Och hon är som ett litet ivrigt barn,
  Annie Lööf.

 163. Hon kan själv.

 164. Det är viktigt
  med den här typen av experiment.

 165. Om man bara läser det rakt upp
  och ner, och vi läser ju så mycket-

 166. -får man skärpa blicken. Man behöver
  metoder för att få syn på det.

 167. Namnbyte är en sån vedertagen metod.

 168. Den åtminstone till delar förklenande
  femininiteten framträder här.

 169. Det som Ross och Comrie omnämner
  som "ett subtilt underminerande"-

 170. -"av kvinnors politiska auktoritet".

 171. Alltså subtila former av
  sexualisering där negativa uttryck-

 172. -knyts till det feminina
  på ett underförstått vis.

 173. Att journalister skriver
  på det här sättet om Annie Lööf-

 174. -och därtill ständigt
  påpekade hennes låga ålder-

 175. -och dessutom omnämner henne ofta
  som bara "Annie"-

 176. -vilket inte förekommer
  om Jonas Sjöstedt-

 177. -det påverkar sannolikt vår bild
  av henne som politiskt subjekt.

 178. Där Annie Lööf framstår
  som en opålitlig, spontan flicka-

 179. -beskrivs Jonas Sjöstedt ofta
  som en varm och trygg fadersgestalt.

 180. Där Annie Lööf
  framstår som inkompetent och oseriös-

 181. -så skrevs Jonas Sjöstedt fram
  som påläst, kunnig o.s.v.

 182. Det finns en stereotyp som man kallar
  "the cold yet competent stereotype".

 183. Om en kvinna
  framstår som väldigt kompetent-

 184. -vill man gärna addera
  att hon verkar lite kylig också.

 185. Men om man identifierar henne
  som lite mindre kompetent-

 186. -så framstår hon som varmare
  och därmed lite mer kvinnlig.

 187. Vi gjorde också, som sagt,
  en sammanställning-

 188. -av vad vi kallar
  för ideala personlighetsdrag.

 189. Och vi identifierade de här dragen
  utifrån alla texter.

 190. Vi strök under ord-

 191. -som vi kunde se utifrån statsvetaren
  Jenny Madestams forskning-

 192. -som just ideala personlighetsdrag
  för politiker och partiledare.

 193. Som ni kan se fick vi belägg
  för det vi redan anade.

 194. Jonas Sjöstedt
  framställdes i mycket högre grad-

 195. -som just kunnig, trovärdig
  och så vidare.

 196. Totalt får Annie Lööf fyra såna här
  omnämnanden. Jonas Sjöstedt fick 25.

 197. Då kan man tänka
  att det där kanske var slumpmässigt.

 198. De omnämns så pass sällan
  att vi inte kan räkna procent.

 199. Det hade varit roligt att gå till det
  nya valet och få ett större material.

 200. Här är en sammanställning
  av de tillfällen-

 201. -då utvalda ideala personlighetsdrag
  omnämns kring samtliga partiledare.

 202. Fem kvinnor och fem män. Och här
  kan vi se ett utfall på männen.

 203. De omnämns med de här fina orden
  64 gånger, och kvinnor bara 16.

 204. Det tycks vara vissa... Just kunniga,
  det är inte kvinnor i politiken.

 205. Trovärdiga är vi inte heller. Det är
  intressant att vissa beskrivande ord-

 206. -inte tycks fastna
  på kvinnor i politiken.

 207. Och det här går att koppla
  till större fenomen.

 208. Det här är inte vår studie, utan de
  stora internationella mediestudierna.

 209. Andelen kvinnliga experter i nyhets-
  medierna, globalt och nationellt...

 210. ...är inte särskilt stor.

 211. Totalt är det globalt
  80 procent experter som är män-

 212. -och i Sverige 76 procent.
  Väldigt liten skillnad.

 213. Man kunde förvänta sig att den
  skillnaden skulle vara större.

 214. Men så är alltså inte verkligheten.

 215. En bok som jag fastnade särskilt för
  under vårt arbete-

 216. -var Maud Eduards bok "Moder Svea",
  om kroppspolitik.

 217. Väldigt fin bok.
  Här analyserar hon det här citatet-

 218. -som professor Tommy Möller
  publicerade på DN debatt 2007.

 219. "Kan det att Sahlin väljs p.g.a. att
  hon inte är man bli problematiskt?"

 220. Eduards svarar: "En skiljelinje
  verkar inristad i våra kroppar."

 221. "En politisk aktör som är kvinna kan
  ännu framställas som en negation."

 222. Karen Ross heter den här forskaren.
  Hon har studerat brittisk politik.

 223. Vi citerar
  minst sex av hennes artiklar.

 224. Hon utgår från stora empiriska
  material, och hon drar slutsatsen:

 225. "Kvinnan definieras
  genom vad hon inte är."

 226. "Hon är inte den 'typiska' politikern,
  som i princip inte beskrivs som könad"-

 227. -"men som bär manliga kännetecken."

 228. Och det är ju just det här problemet-

 229. -att det framstår som så neutralt
  att plädera för en man.

 230. Att plädera för en kvinna uppfattas
  av många som ett särskilt krav-

 231. -medan att förespråka en man är
  att tala om normalitet och kompetens.

 232. Det är precis så här vi som medie-
  forskare brukar identifiera makt...

 233. ...när den
  är som mest verkningskraftig.

 234. När makten blir som mest påtaglig,
  det är när vi inte märker den.

 235. När vi har slutat
  lägga märke till den.

 236. När den manliga kroppen
  blir så neutraliserad-

 237. -i den politiska rollen
  att vi inte reflekterar över det.

 238. Först när kvinnor utmanar får vi syn
  på detta, s.k. "body politics."

 239. Att det finns somatiska normer,
  kroppsliga normer, inom politiken-

 240. -för hur man får se ut.

 241. Ett belysande exempel återfinns
  i studien "Disturbing Femininity"-

 242. -där en medieforskare,
  Hvenegård-Lassen-

 243. -undersöker dansk rapportering
  kring valet 2011-

 244. -då man valde Danmarks
  första kvinnliga statsminister.

 245. Ett kluvet journalistiskt porträtt
  görs av Thorning-Schmidt.

 246. Hon skrivs fram som en udda person
  som bryter mot s.k. "pure politics".

 247. Hon är nånting annat,
  utanför "pure politics".

 248. Hon utmanar vad som räknas-

 249. -som "a proper performance
  of 'politician'"-

 250. -skriver den här forskaren. Och det
  rätta sättet att vara politiker på-

 251. -har ovedersägliga manliga
  konnotationer-

 252. -men de är outtalade. Man är väldigt
  upptagen av att hon är så vacker-

 253. -och av att hon är så lång, och av
  hennes klackar och hennes handväska.

 254. Hon får många epitet i pressen som
  knyter henne till hennes utseende.

 255. Jag vill avsluta med det här citatet
  från statsvetaren Maud Eduards:

 256. "Kvinnors organisering
  har politiserat kvinnokroppen"-

 257. -"genom att göra kvinnor närvarande
  på den politiska arenan."

 258. Hon understryker
  att vi är i förflyttning.

 259. Förhoppningsvis går det åt rätt håll.
  Som andra talare har sagt här i dag-

 260. -är det vår uppgift att synliggöra
  skevheterna om och om igen-

 261. -och ifrågasätta dem och utmana dem.

 262. Tack!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kvinnan som anomali på den politiska arenan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Mia-Marie Hammarlin, docent vid Lunds universitet, talar om hur kvinnor knyts till det privata även när de verkar inom sina professionella yrkesroller. Om hur politiska sakfrågor tenderar att hamna i bakgrunden i nyhetsmedierna när det gäller kvinnliga politiker. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Kvinnor i det offentliga livet, Kvinnor i politiken, Könsroller i massmedia, Massmedia, Nyhetsjournalistik, Politik, Publicistik, Samhällsvetenskap, Statskunskap, Stereotyper, Tidningar, Tidskrifter
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinna i politiken

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Feministisk politik i praktiken

Margareta Winberg, före detta statsråd och ambassadör, berättar om sin syn på hur en feministisk politik bör praktiseras. Och hur hon kom att bli feminist. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Vem leder vem och på vems villkor?

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, berättar utifrån sina erfarenheter om varför det är svårt att arbeta för jämställdhet. Om hinder och strukturer som påverkar jämställdhetsarbetet. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kommer jag stå ut!

Är det så att man som kvinna måste stå ut med det samhälle vi lever i? Eller kan man göra något åt det och förändra villkoren? Om dessa frågor talar Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kvinnan som anomali på den politiska arenan

Mia-Marie Hammarlin, docent vid Lunds universitet, talar om hur kvinnor knyts till det privata även när de verkar inom sina professionella yrkesroller. Om hur politiska sakfrågor tenderar att hamna i bakgrunden i nyhetsmedierna när det gäller kvinnliga politiker. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Att stå ut!

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, berättar här om kvinnors arbete inom politik och riksdag. Hon talar bland annat om hur kvinnliga riksdagsledamöter genom åren arbetat över partigränserna för att driva kvinnofrågor och genomföra reformer. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Könskvotering - en möjlig utväg?

Lenita Freidenvall, docent vid Stockholms universitet, berättar här om kvinnor inom politiken ur ett globalt perspektiv. Om kvotering som införts och effekterna av den, och vad statistiken säger om kvinnors deltagande i politiken. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Vilka bestämmer om Mellanöstern?

En journalist, en diplomat och en forskare belyser situationen i Mellanöstern. Panelen diskuterar olika historiska perspektiv, problemställningar och lösningar för kriserna i området, med fokus på den akuta situationen i Syrien och Irak. Medverkande: Bitte Hammargren, journalist och Mellanösternkännare, Niklas Kebbon, Sveriges särskilda sändebud för krisen i Syrien och Martin Kragh, forskare och ledare av UI:s Rysslandsprogram. Moderator: Anna Wieslander. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.