Titta

UR Samtiden - Kvinna i politiken

UR Samtiden - Kvinna i politiken

Om UR Samtiden - Kvinna i politiken

Föreläsningar från konferensen "Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter". Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinna i politiken : Könskvotering - en möjlig utväg?Dela
 1. Förändring
  inträffar inte av sig själv.

 2. Stort tack. God eftermiddag och hej
  allihopa. Det är roligt att vara här.

 3. Tack till arrangörerna.
  Jag blev hedrad att få komma hit-

 4. -till södra Sverige, ingen ort nämnd.

 5. Det känns också fint
  att ta del av uppmärksammandet-

 6. -av den internationella kvinnodagen,
  och att få komma efter så många-

 7. -prominenta politiker och forskare,
  ingen nämnd och ingen glömd.

 8. Jag vill säga lite om metoo-rörelsen,
  som andra har varit inne på.

 9. Rörelsen sprider sig
  som en löpeld över världen.

 10. Den visar att kvinnors
  och flickors rättigheter-

 11. -och rätt till kroppslig integritet,
  fri från kränkningar-

 12. -våld och trakasserier
  är långt från realiserade-

 13. -i Sverige och över hela världen.

 14. Samtidigt menar jag att de här
  rörelserna som äger rum inger hopp.

 15. De visar att kvinnor i hela världen
  vill ha förändring här och nu.

 16. De vill ha ett liv
  utan trakasserier, utan våld.

 17. De vill ha ett jämställt samhälle
  och ett gott liv.

 18. Det goda samhället, vill de ha.

 19. Feminismen behövs därför
  mer än nånsin.

 20. Vi ska därför hedra och fira
  den globala mobiliseringen-

 21. -av och för kvinnor och flickor
  som äger rum-

 22. -och de lösningar
  på de stora samhällsproblemen-

 23. -som kvinnor och kvinnorörelsen över
  hela världen har kommit fram med.

 24. Det rör sig från rätten till rösträtt
  för hundra år sen-

 25. -till krav om abort på 70-talet-

 26. -till de förslag till lösningar
  som florerar i dag.

 27. Jag ska tala om
  en liten skärva av allt det här.

 28. Jag ska prata om
  könskvotering i politiken.

 29. Det är bara en metod, en enkel metod,
  men som av många, i stora kretsar-

 30. -betraktas som kontroversiell
  och har gjort så länge.

 31. Likväl är det en av de mest
  omfattande reformerna på valområdet-

 32. -som ägt rum på 20 år, ett faktum som
  många valforskare totalt negligerar.

 33. Det är det största som hänt
  inom valforskningen.

 34. Det är en metod som också sprider sig
  som en löpeld över världen-

 35. -trots dess kontroversialitet.

 36. Mycket tack vare
  kvinnors mobilisering.

 37. Det här är ett förslag
  som bottnar i kvinnorörelsen.

 38. Det är om det jag ska tala. Jag
  börjar med representationsbegreppet.

 39. Det är det som statsvetenskapligt
  begrepp som kvotering bottnar i.

 40. Det finns en känd forskare som heter
  Hanna Pitkin som 1967 skrev en bok-

 41. -som heter "On Representation". Hon
  delar upp representationsbegreppet-

 42. -i fyra delar, som lite slarvigt
  översatt blir ungefär de här delarna:

 43. Formell, deskriptiv, substantiell
  och symbolisk representation.

 44. Vi har varit inne på de här delarna
  i dag, men utan de här begreppen.

 45. Formell representation handlar om
  de bestämmelser som finns i ett land-

 46. -om till exempel vem som har rätt
  att rösta och vem som är valbar.

 47. I december 2018 kommer
  firandet av rösträtten att börja.

 48. 100-årsjubileet av rösträtten
  kommer att börja då.

 49. Då fattades det första beslutet om
  att ta fram ett lagförslag i frågan.

 50. Men bara för att kvinnor fick rätt
  till allmän och lika rösträtt 1921-

 51. -betyder det ju inte att alla
  blev valbara och representerade.

 52. Därför talar Pitkin
  också om behovet att studera-

 53. -den deskriptiva representationen.

 54. Den handlar om i vilken utsträckning
  centrala grupper i ett samhälle-

 55. -finns representerade
  i de beslutsfattande församlingarna.

 56. I Sverige vet vi att vi fick rösträtt
  1921 efter två riksdagsbeslut-

 57. -men det tog 50 år innan
  20-procentsstrecket uppnåddes-

 58. -att andelen i Riksdagen
  steg över 20 procent kvinnor.

 59. Det tog 70 år innan
  40-procentsstrecket uppnåddes.

 60. I dag har vi
  en representation på 44 procent.

 61. Det representerar en nedgång.
  Som Hanna berättade-

 62. -så har representationen sjunkit
  två år i rad.

 63. Att representationen alltid går uppåt
  och framåt är inte självklart.

 64. Det är värt att påminnas om
  i dessa valtider.

 65. Sen är det så att bara för att
  kvinnor finns jämnt representerade-

 66. -betyder det inte att villkoren
  är desamma för kvinnor och män-

 67. -som lyfts fram
  av Elin och andra här i dag.

 68. Kvinnor har inte
  samma förutsättningar.

 69. Därför behöver vi enligt Pitkin även
  titta på substantiell representation.

 70. I vilken utsträckning har kvinnor,
  eller andra grupper-

 71. -möjlighet att lägga fram förslag?

 72. På vilket sätt kan de påverka
  politikens resultat och innehåll.

 73. Sen är det ju så att om det
  råkar vara så att man kan påverka-

 74. -politikens innehåll och resultat,
  så betyder inte det-

 75. -att alla i befolkningen
  känner sig representerade.

 76. Sverige har förändrats mycket
  de senaste 40 åren.

 77. Vi har globalisering,
  förändrade migrationsmönster...

 78. Känner sig alla representerade i dag?
  Jag är tveksam till det.

 79. Då menar Pitkin så tidigt som 1967-

 80. -att vi också måste titta på
  symbolisk representation.

 81. Känner man sig representerad?
  Känner alla sig representerade?

 82. Vilka är delaktiga
  och vilka är inte delaktiga?

 83. När vi talar om kvotering
  vill jag poängtera-

 84. -att den skjuter framför allt in sig
  på den deskriptiva representationen-

 85. -även om den givetvis tangerar
  alla andra områden, men mer indirekt.

 86. Det är den deskriptiva
  representationen vi talar om.

 87. Att det ska råda en jämn fördelning
  mellan kvinnor och män-

 88. -i fråga om makt och inflytande, det
  kanske vi i Sverige tar för givet.

 89. I Sverige är det en del av
  de jämställdhetspolitiska delmålen-

 90. -som både Margareta och Gudrun
  pratade om tidigare.

 91. Det är första delmålet
  om makt och inflytande.

 92. Det är också en del
  av de internationella åtaganden-

 93. -som FN:s medlemsstater, däribland
  Sverige, har skrivit under på-

 94. -att det här ska man beakta.
  Det gjorde man så tidigt som 1995-

 95. -i FN:s Pekingplattform,
  "The Beijing Platform for Action."

 96. "Att uppnå jämn könsfördelning
  inom beslutsfattande"-

 97. -"skulle skapa en balans som bättre
  motsvarar samhället i stort."

 98. "Det behövs för att stärka demokratin
  och få den att fungera korrekt."

 99. Det handlar alltså om balans, en jämn
  fördelning mellan kvinnor och män-

 100. -i politiska församlingar,
  och också om en stärkt demokrati.

 101. Det är som att det här är
  en förutsättning för demokrati.

 102. Det finns andra internationella
  åtaganden som Sverige skrivit under.

 103. Nu talas det mycket om Agenda 2030,
  och de olika SDG:s-

 104. -"Sustainable Development Goals".
  Senast 2030 ska vi försäkra oss att:

 105. "Försäkra kvinnors fulla,
  effektiva deltagande i ledarskap"-

 106. -"på alla beslutsfattande nivåer inom
  politik, ekonomi och offentlighet."

 107. Det handlar om ett fullt
  och effektivt deltagande-

 108. -men också när det gäller ledarskap.
  Det finns ganska starka skrivningar-

 109. -om rätten till en jämn fördelning
  mellan kvinnor och män-

 110. -i beslutsfattande positioner.
  De här skrivningarna är starkare-

 111. -än vad som fanns i Millenniemålen,
  där det stod:

 112. "Främja jämställdhet
  och öka kvinnors makt."

 113. Mycket svagare skrivningar.
  De här skrivningarna har betydelse.

 114. Jag återkommer till det om en stund.

 115. Hur ser det ut med representation
  i dag? Vad är problemet?

 116. Nån sa tidigare att man måste börja
  med en problembeskrivning.

 117. Vad är det för problem vi står inför
  och hur löser vi det? Det sa Gudrun.

 118. 1975, vid den första-

 119. -internationella kvinnokonferensen
  i Mexiko-

 120. -bestod de nationella parlamenten
  av 11 % kvinnor.

 121. Det var uruselt.
  20 år senare, i Peking 1995-

 122. -då bestod de nationella parlamenten
  av 12 % kvinnor, en procentenhet mer.

 123. Då undrade man vad som skulle hända
  2015. Blir det 13 % i den takten?

 124. Det blev faktiskt något fler.
  Det blev 21 % kvinnor då.

 125. I dag består våra nationella
  parlament över hela världen-

 126. -i genomsnitt av 23 % kvinnor.

 127. Då kan man å ena sidan säga
  att det är en fördubbling sen 1975.

 128. Bra! Heja!
  Å andra sidan är det ju långt ifrån-

 129. -vad vi har fattat beslut om
  i internationella konventioner-

 130. -om en jämn fördelning
  av makt och inflytande.

 131. Kvinnor är fortsatt
  underrepresenterade-

 132. -i beslutsfattande politiska
  församlingar världen över.

 133. Det här är problemet som ska lösas.

 134. Målet om en jämn fördelning mellan
  kvinnor och män är inte uppnått.

 135. Makten ligger fortfarande hos män-

 136. -och det här är ett problem
  som ska lösas-

 137. -och det är framför allt
  ett demokratiskt problem.

 138. Våra beslutsfattande församlingar
  kan inte betraktas som demokratiska-

 139. -om inte hälften av befolkningen
  finns representerad.

 140. Även om det här internationella
  genomsnittet ligger på 23 % kvinnor-

 141. -i de nationella parlamenten,
  finns det skillnader mellan regioner.

 142. Det här är välkänt.
  Den här statistiken kommer från IPU-

 143. -Inter-Parliamentary Union,
  som gör regelmässiga uppföljningar.

 144. Här kan man se att Norden
  ligger tveklöst i toppen-

 145. -med 41,6 % i genomsnitt
  i de nordiska parlamenten.

 146. I botten ligger länderna
  i Stilla havet med runt 14 %-

 147. -och resten av världen ligger runt
  det internationella genomsnittet-

 148. -nånstans mellan 19 och 27 %.

 149. Här kan ni se också att IPU
  bryter ut Norden ur Europa-

 150. -för att ge en mer rättvisande bild.

 151. I ett historiskt perspektiv
  har de nordiska parlamenten-

 152. -alltid legat i toppen när det gäller
  kvinnor i nationella parlament.

 153. Finland var i toppen från 1906,
  då allmän och lika rösträtt infördes-

 154. -samtidigt för kvinnor och män,
  följt av övriga Norden.

 155. Sen var Norge i toppen på 70-talet,
  följt av övriga Norden.

 156. Sen var Sverige i toppen sen 1994,
  tror jag, följt av övriga Norden-

 157. -och Nederländerna. Den historiska
  bilden är att Norden har gått före.

 158. Det här är en bild
  över världsrankningslistan 1997.

 159. För 20 år sen. Topp fem.

 160. Det här var de fem länder som låg
  högst på världsrankningslistan-

 161. -och de fem som hade
  mer än 30 % kvinnor i sina parlament-

 162. -alltså fortfarande en bra bit
  till målet om jämn fördelning.

 163. Fem länder, de fyra nordiska länderna
  följt av Nederländerna.

 164. Frågan är då hur det ser ut i dag.

 165. Här är en annan bild.
  Jag tittade nyligen på IPU:s lista.

 166. Här kan ni se att...
  Genomsnittet ligger på drygt 23 %.

 167. Här kan man se att de nordiska
  länderna finns kvar på topp 20.

 168. Sverige är femma, Finland åtta,
  Norge tia, Island sjutton...

 169. Danmark har halkat ut
  och ligger nu på 22:a plats.

 170. Å ena sidan är det trist
  för den svenska självbilden-

 171. -att inte längre
  ligga i toppen på listan.

 172. Å andra sidan
  så är det väldigt roligt.

 173. Grattis, alla andra länder
  som har visat på stora framsteg-

 174. -när det gäller den här frågan.
  Stort grattis till er.

 175. Här ser vi länder som Rwanda,
  Bolivia, Mexiko, Senegal, Makedonien.

 176. Även Frankrike, som har presterat
  urusla resultat i många år-

 177. -har nu kommit upp på listan
  på plats nummer fjorton.

 178. Man kan också se att i många länder
  av dem som ligger i toppen...

 179. Hälften av dem som ligger i toppen
  har lagstadgad kvotering.

 180. Det är skälet till
  att de ligger i toppen.

 181. Det finns andra faktorer
  som samvarierar-

 182. -men hälften av dem har likväl
  introducerat lagstiftad kvotering-

 183. -och fört in detta i sina vallagar
  eller i sina konstitutioner-

 184. -eller både och.

 185. Åtta av de tjugo länderna i toppen
  har infört partikvotering.

 186. Det ser ni i fjärde kolumnen.
  Det är det system som tillämpas-

 187. -av flera svenska politiska partier.

 188. Enskilda partier
  fattar beslut om varvade listor-

 189. -som Elin sa tidigare
  att Socialdemokraterna har gjort.

 190. Det är enskilda partier.

 191. Vissa länder har ingen sån regel,
  som till exempel Finland.

 192. Vad som är glädjande är om vi jämför
  med för 20 år sen, 1997-

 193. -den förra bilden, där det bara fanns
  fem länder som passerade 30 %.

 194. I dag är det 50.
  Det har hänt väldigt mycket.

 195. Framför allt i andra delar av
  världen, i globala syd framför allt.

 196. Samtidigt som kvinnorepresentationen
  har ökat vill jag poängtera-

 197. -att genomsnittet fortfarande ligger
  på 23 %. Det är en lång bit kvar.

 198. Då är frågan: Kan könskvotering
  då vara en väg ut ur detta?

 199. Sen 1995 har mer än 80 länder,
  86 har jag skrivit här-

 200. -infört lagstadgad kvotering
  till valda församlingar.

 201. Många av de länderna
  finns i toppen på listan:

 202. Rwanda, Bolivia, Frankrike, Spanien.
  I 30 andra länder finns partier-

 203. -som använder partikvotering. Det är
  mer vanligt i de nordiska länderna.

 204. Som jag sa är kvotering en
  av de mest omfattande förändringarna-

 205. -i länders vallagar på senare tid.

 206. Sen ska man komma ihåg att även om
  86 länder har infört nya system-

 207. -så innebär det nästan att det är
  80 olika system. De skiljer sig åt.

 208. På nästa bild har jag visat de stora
  huvudsakliga typerna som finns.

 209. Man kan säga att det finns
  tre typer av könskvotering:

 210. Reserverade platser, där ett visst
  antal platser i parlamentet-

 211. -reserveras för kvinnor.
  Det finns i Rwanda och Uganda.

 212. I andra länder
  finns lagstadgad kandidatkvotering.

 213. Det betyder att en viss andel
  av partiernas kandidater på listorna-

 214. -ska bestå av kvinnor och män. Det är
  bindande för alla partier i landet.

 215. Och så har vi den nordiska varianten
  med partikvotering-

 216. -där en viss andel av kandidaterna
  ska vara kvinnor och män.

 217. Det är bindande för enskilda partier.

 218. Den här bilden visar ungefär
  hur det ser ut. Den är nåt år gammal.

 219. Den visar vilka länder i världen
  som har de olika typerna.

 220. Reserverade listor finns framför allt
  i Afrika och den delen av världen.

 221. Kandidatkvoteringen,
  "legal gender quota", de gröna-

 222. -finns främst i Sydamerika,
  även i Afrika-

 223. -och i Europa, i Spanien,
  Portugal, Frankrike, Polen-

 224. -och Slovenien och Irland i dag.

 225. De gråa, gulgråa, det är länder-

 226. -där enskilda partier
  har fattat beslut om kvotering-

 227. -och så har vi de rödlistade,
  där inget system finns-

 228. -däribland USA och Ryssland.

 229. I vår forskning kan vi se
  att den här spridna kvoteringen-

 230. -har ägt rum sen 1995, ungefär.

 231. När vi började forska om detta-

 232. -ungefär 1998-1999, var det
  ett land som hade infört det.

 233. Vi fick pengar av Vetenskapsrådet
  och när vi började forska-

 234. -började det ena landet efter det
  andra introducera kvoteringslagar-

 235. -eller olika typer av kvotering,
  och i dag är det över 80 länder.

 236. Skälet till...
  Varför just på 90-talet?

 237. Då vill jag komma tillbaka till
  Pekingplattformen som jag pratade om.

 238. I Pekingplattformen står det så här:

 239. "Regeringar ska etablera könsbalans
  i statliga organ och kommittéer"-

 240. -"samt inom administrationen
  och inom rättsväsendet"-

 241. -"genom att bland annat
  sätta upp specifika mål"-

 242. -"och vidta åtgärder
  för att öka antalet kvinnor"-

 243. -"för att uppnå
  en jämställd representation"-

 244. -"om så krävs med hjälp av
  aktiva åtgärder inom alla områden."

 245. Även om det i Pekingplattformen
  inte explicit uttalas-

 246. -att det är frågan om kvotering,
  så understryker man vikten av:

 247. "Att sätta upp specifika mål
  och vidta åtgärder"-

 248. -"för att öka antalet kvinnor,
  om så krävs med aktiva åtgärder."

 249. Vi kan då se i vår forskning att...

 250. Det går inte att dra slutsatsen
  att det ledde till-

 251. -att länder införde könskvotering,
  men många kvinnoorganisationer-

 252. -som pläderade för könskvotering
  refererade till Pekingplattformen.

 253. Det har fungerat
  som draghjälp för kvinnorörelsen-

 254. -att kunna använda sig av skrivningar
  som dessa i sin argumentation.

 255. Vi ser också där vi har analyserat i
  vilken mån länder har infört det här-

 256. -att det finns flera diskurser
  om kvinnors politiska representation.

 257. Vi identifierade två stora diskurser:
  steg-för-steg-diskursen-

 258. -och en annan
  som vi kallar för snabbspåret.

 259. De här två diskurserna
  kan ses som olika modeller-

 260. -som bygger på olika syn på målet med
  kvinnors politiska representation-

 261. -orsaken till problemet
  och vilka lösningar som är rimliga-

 262. -för att åtgärda
  det som uppfattas som ett problem.

 263. Då kan vi se att den första modellen,
  steg-för-steg-modellen-

 264. -är väldigt mycket den modell som har
  funnits i Sverige och i andra länder.

 265. Modellen bygger på att det är viktigt
  med fler kvinnor i politiken.

 266. Det är målet, men skälet till
  att kvinnor inte är representerade-

 267. -är att kvinnor saknar resurser,
  erfarenhet, utbildning och tid.

 268. Det finns också fördomar
  och könsstereotyper som påverkar.

 269. En vanlig argumentation till varför
  kvinnor är underrepresenterade.

 270. Med en sån argumentation är det
  lätt att argumentera för åtgärder.

 271. "Vi måste göra utbildningsinsatser"-

 272. -"och kapacitets-
  och kompetenshöjande insatser"-

 273. -"som ger kvinnor bättre utbildning
  och bättre erfarenhet."

 274. Mentorskapsprogram, och så vidare.

 275. Den här modellen bygger på
  en syn på historisk utveckling-

 276. -där man tycker att utvecklingen
  går långsamt, men att den går framåt.

 277. Även om det går långsamt
  går det framåt.

 278. Målet kommer att nås
  i takt med att samhället utvecklas-

 279. -och att unga generationer växer fram
  och kvinnor får mer erfarenhet.

 280. Den diskursen har varit framträdande
  i många länder, inklusive i Sverige.

 281. Men i många länder som har infört
  könskvotering finns en annan syn.

 282. Här är inte målet fler kvinnor
  i politiken, utan en jämn fördelning.

 283. Skälet till underrepresentationen är
  inte att kvinnor saknar erfarenheter-

 284. -eller utbildning, utan
  att det finns exkluderingsmekanismer-

 285. -och diskriminering
  i nomineringssammanhangen.

 286. Kvinnor blir exkluderade
  i dessa sammanhang.

 287. Lösningen stavas då
  aktiva åtgärder - kvotering-

 288. -som tvingar partierna
  att nå en jämn könsfördelning-

 289. -och inte utöva diskriminering
  eller exkluderingsmekanismer.

 290. Man kan säga att här är det partierna
  som identifieras som problemet.

 291. Det är inte kvinnor som ska förbättra
  sig och skaffa mer utbildning-

 292. -och vara ansvariga för utvecklingen.

 293. Nej, partierna är problemet
  och är ansvariga för förändring.

 294. Det bygger mer på en negativ syn
  på historisk utveckling-

 295. -att en jämn könsfördelning
  inte ökar av sig själv.

 296. Inte per automatik.
  Maktstrukturerna finns kvar.

 297. Om man ska man åtgärda problemet
  måste man gå in med aktiva åtgärder.

 298. Vår forskning har visat att många
  länder som har infört könskvotering-

 299. -i stor utsträckning
  vilar på det här sättet att se.

 300. Fungerar då kvotering?

 301. Här ser vi att många av de länder-

 302. -som har mer än 30 % kvinnor i
  parlamentet har infört könskvotering:

 303. Reserverade platser, kandidat-
  kvotering eller partikvotering.

 304. Det finns också länder
  som har hög representation-

 305. -utan att ha gjort nånting,
  som till exempel Finland.

 306. För att kvotering ska fungera
  tar det oftast några val-

 307. -innan de här mekanismerna
  fungerar ordentligt.

 308. Kan nåt missbrukas så gör det det.

 309. Så att... Då kan vi se
  att för att det ska fungera-

 310. -måste det vara korrekt utformat och
  anpassat till ländernas valsystem.

 311. Det är viktigt. Andra länder kan inte
  titta på Sverige eller Frankrike.

 312. Man måste se vilket land
  som har ungefär samma valsystem-

 313. -och anpassa sitt eget system.
  Annars kommer det inte att fungera.

 314. Vi ser också
  att rangordningsregler är viktiga.

 315. I Bolivia har man hög andel kvinnor
  i politiken, mer än 50 % i dag.

 316. Där har man dels en 50-procentsregel,
  men man har också bestämt-

 317. -att kvinnor och män
  ska placeras på varvade listor.

 318. Det är en dubbelkvotering,
  både 50 % och varvade listor.

 319. I Belgien har man ett annat system.
  Där har man 50 % kvotering.

 320. Där måste de två toppositionerna
  gå till en kvinna och en man.

 321. Sen får man göra hur man vill med
  resten av listan, bara det är 50 %.

 322. I Spanien har man 40 % kvotering.

 323. Det ska vara 40 % på hela listan,
  men i varje grupp om fem...

 324. Plats ett till fem ska ha 40 %, plats
  sex till tio 40 %, och så vidare.

 325. Lika system i Makedonien,
  med 30 % kvotering.

 326. 30 % på hela listan och i varje grupp
  om tre ska det vara minst en kvinna.

 327. Östtimor har 25 %. Det finns olika
  regler som fungerar på olika sätt.

 328. Makedonien började med en regel
  på 30 % kvinnor på hela listan.

 329. Men i ett val såg man att
  18 % kvinnor valdes in. Varför det?

 330. Jo, då hade de 30 procenten
  placerats i botten på listan.

 331. Därför behövs det dubbla systemet,
  för kvinnor ska bli invalda.

 332. Jag ska strax sluta.
  Många länder har också sanktioner-

 333. -som innebär att partierna får
  ett straff om de inte inför det här-

 334. -eller genomför
  eller implementerar regelverket.

 335. Sanktioner kommer i två typer:
  rättsliga och ekonomiska sanktioner.

 336. Rättsliga innebär att om partiet
  inte gör det som står i lagen-

 337. -så kommer listan
  att ogiltigförklaras.

 338. I Spanien finns en regel att
  om valnämnden får in en partilista-

 339. -som inte uppfyller kraven på 40 %
  av det underrepresenterade könet-

 340. -så ogiltigförklaras listan.

 341. Partiet har tre dagar på sig
  att inkomma med en reviderad lista.

 342. Det är starka regelverk. Liknande
  system finns på andra platser.

 343. Det finns ekonomiska sanktioner,
  att partier kan få böter.

 344. Oftast blir man av med partistödet-

 345. -men man kan också
  få en bonus för att göra det.

 346. Det finns i Georgien,
  där partiet får mer pengar-

 347. -om man har fler av det
  underrepresenterade könet på listan-

 348. -än vad som står i lagen,
  i Colombia får partiet mer pengar-

 349. -om fler kvinnor väljs in.
  Det finns lite olika system.

 350. Sverige då, väldigt kort.
  Vi har ingen lag om könskvotering-

 351. -men däremot finns det
  regler om partikvotering.

 352. Tre partier har fattat beslut om det:

 353. Socialdemokraterna,
  Miljöpartiet och Vänsterpartiet.

 354. De har varvade listor. Vänsterpartiet
  har en regel om minst 50 % kvinnor.

 355. Sen har vi också de borgerliga
  partierna, allianspartierna-

 356. -som tillämpar mjuk kvotering.
  De själva skulle nog inte säga det-

 357. -men ur forskningshänseende
  kan man kalla det mjuk kvotering.

 358. De har rekommendationer på antalet
  kvinnor och män på partilistorna.

 359. Det är rekommendationer
  som inte är bindande.

 360. Moderaterna, Centern, Liberalerna,
  Kristdemokraterna har det.

 361. Liberalerna har en rekommendation
  om varvade listor.

 362. Kristdemokraterna har en
  rekommendation om minst 40 % kvinnor.

 363. Undantaget är Sverigedemokraterna,
  som inte har nån sån regel alls.

 364. Jaha...
  Vilka resultat får det här då?

 365. Om ni tittar på högerspalten, 2014...

 366. Jag har delat in partierna i partier
  med kvotering, med mjuk kvotering-

 367. -och utan regelverk. I partierna
  med partikvotering fungerar det bra.

 368. Det är höga nivåer och en jämn
  fördelning mellan kvinnor och män.

 369. Hos partier med mjuk kvotering
  fungerar det ganska bra.

 370. Nivåerna är lite lägre,
  framför allt fluktuerar andelen mer-

 371. -både mellan partierna
  och inom partierna.

 372. Centerpartiet varierar
  från 50 % till 30 % i två val.

 373. Även Liberalerna, från 50 % 2006-

 374. -till 26 % 2014.

 375. Om vi tittar längst ner kan vi se att
  kvinnorepresentationen har sjunkit-

 376. -i de två senaste valen. Det kan
  förklaras, som nämndes tidigare-

 377. -av att Sverigedemokraterna
  har en betydligt lägre andel kvinnor-

 378. -vilket framgår av den här tabellen-

 379. -men också att Liberalerna
  minskar sin andel kraftigt.

 380. Liberalerna har ett system
  med varvade listor-

 381. -men där gjordes misstaget att män
  placerades i toppen på listorna.

 382. Gör partiet ett dåligt val
  kommer bara första kandidaten in-

 383. -vilket får konsekvenser på
  representationen av kvinnor i stort.

 384. För att avsluta...

 385. Ja, nationella parlament världen över
  fortsätter ha en ojämn fördelning-

 386. -av kvinnor och män till kvinnors
  nackdel. Det här är problemet.

 387. Könskvotering är en av
  de mest omfattande förändringarna-

 388. -i valsystemen på senare tid.

 389. Vi kan se att könskvotering fungerar,
  men det tar ett par val-

 390. -innan det gör det, och det måste
  anpassas till valsystemen-

 391. -och innehålla placeringsregler
  och regler om sanktioner-

 392. -för att vara effektivt. Allra sist:

 393. Förändring inträffar inte
  av sig själv. Tack för mig.

 394. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Könskvotering - en möjlig utväg?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Lenita Freidenvall, docent vid Stockholms universitet, berättar här om kvinnor inom politiken ur ett globalt perspektiv. Om kvotering som införts och effekterna av den, och vad statistiken säger om kvinnors deltagande i politiken. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Genusfrågor, Jämställdhet, Jämställdhetspolitik, Kvinnofrågor, Kvinnor i politiken, Könskvotering, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinna i politiken

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Feministisk politik i praktiken

Margareta Winberg, före detta statsråd och ambassadör, berättar om sin syn på hur en feministisk politik bör praktiseras. Och hur hon kom att bli feminist. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Vem leder vem och på vems villkor?

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, berättar utifrån sina erfarenheter om varför det är svårt att arbeta för jämställdhet. Om hinder och strukturer som påverkar jämställdhetsarbetet. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kommer jag stå ut!

Är det så att man som kvinna måste stå ut med det samhälle vi lever i? Eller kan man göra något åt det och förändra villkoren? Om dessa frågor talar Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kvinnan som anomali på den politiska arenan

Mia-Marie Hammarlin, docent vid Lunds universitet, talar om hur kvinnor knyts till det privata även när de verkar inom sina professionella yrkesroller. Om hur politiska sakfrågor tenderar att hamna i bakgrunden i nyhetsmedierna när det gäller kvinnliga politiker. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Att stå ut!

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, berättar här om kvinnors arbete inom politik och riksdag. Hon talar bland annat om hur kvinnliga riksdagsledamöter genom åren arbetat över partigränserna för att driva kvinnofrågor och genomföra reformer. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Könskvotering - en möjlig utväg?

Lenita Freidenvall, docent vid Stockholms universitet, berättar här om kvinnor inom politiken ur ett globalt perspektiv. Om kvotering som införts och effekterna av den, och vad statistiken säger om kvinnors deltagande i politiken. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.