Titta

UR Samtiden - Kvinna i politiken

UR Samtiden - Kvinna i politiken

Om UR Samtiden - Kvinna i politiken

Föreläsningar från konferensen "Kvinna i politiken. Villkor och (o)möjligheter". Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinna i politiken : Kommer jag stå ut!Dela
 1. Som exempel kan en styrelse vara
  100 procent jämställd-

 2. -men fortfarande
  100 procent sexistisk.

 3. Hej, allihopa. Det är väldigt roligt
  att få komma hit i dag.

 4. Särskilt av samma anledning
  som Gunilla sa-

 5. -att när jag läste genusvetenskap
  och statsvetenskap här i Lund-

 6. -så hade jag ett starkt elevfackligt
  engagemang på samhällsvetarkåren-

 7. -och på Lunds universitet,
  bland annat i just de här frågorna.

 8. Jag har varit med och planerat
  de här dagarna tidigare-

 9. -så det är jättekul att få vara med
  och delta under en sån här dag-

 10. -och få lyssna också
  på alla andra intressanta talare.

 11. Det känns jätteroligt. Jag berättade
  precis vad jag har studerat-

 12. -och avslöjade att jag alltid
  har haft ett starkt engagemang-

 13. -för de feministiska frågorna.

 14. Därför ville jag börja med
  att säga nåt om rubriken:

 15. "Kommer jag stå ut?"

 16. Det är ju för att det är nåt
  som jag alltid har tampats med.

 17. Måste man stå ut
  med det samhälle som vi lever i-

 18. -eller kan man göra nåt åt
  och förändra de villkoren?

 19. Det har vi berört innan i dag.
  Jag är helt övertygad om-

 20. -precis som Margareta Winberg sa,
  att när det gäller ojämställdhet-

 21. -och hur man ser
  på feminism och jämställdhet-

 22. -så är det strukturer
  som är socialt skapade som vi kan-

 23. -med politiken och med gemensamma
  medel, förändra och göra nåt åt.

 24. Därför passade det
  att också ha den rubriken.

 25. Jag vill tydliggöra att jag tycker
  att det är viktigt att slå fast-

 26. -att den här dagen inte är nåt
  som jag tycker att vi bör fira-

 27. -utan precis så som vi gör här i dag,
  att samla kraft gemensamt-

 28. -blicka bakåt, minnas dem som har
  gått före, den kamp som de bedrev-

 29. -uppmärksamma dem,
  men också samla kraft och energi-

 30. -och hitta nya vägar fram
  för att skapa en reell förändring.

 31. Och med det sagt
  så är det ju så att jag själv...

 32. Jag sa att jag alltid har varit
  feminist, men rätt så ofta-

 33. -så slås jag av det
  som Gudrun var inne på innan-

 34. -nämligen att det inte borde ta
  så lång tid att förändra.

 35. Jag jämför med min mammas farmor,
  som var aktiv i vårt förbund-

 36. -i Socialdemokraterna, S-kvinnor-

 37. -så drev hon samma frågor
  när hon var aktiv som jag gör nu-

 38. -som ordförande
  för S-kvinnor i Skåne.

 39. Det är sorgligt
  att vi inte har kommit längre-

 40. -att jag och min mammas farmor
  kämpar för samma frågor-

 41. -trots att det var väldigt länge sen.

 42. Jag kommer att beröra de frågor
  som vi har berört under förmiddagen-

 43. -och inte minst det som Hanna var
  inne på, om den strukturella nivån-

 44. -och försöka ge lite exempel utifrån
  min kontext som kommunalråd i Lund-

 45. -och diskutera kring de villkor-

 46. -omöjligheter och möjligheter
  som finns att förändra.

 47. Då ska vi se att jag... Titta!

 48. Det första som jag vill ta avstamp i
  är Stina Thybergs citat här-

 49. -som jag också tänker
  att vi har berört på olika sätt här.

 50. Hon säger: "Det finns måhända i dessa
  kvinnofrågor en viss benägenhet"-

 51. -"att låta orden
  få makt över tanken"-

 52. -"så att när problemen debatteras
  mycket länge, man till slut tror"-

 53. -"att de också är reellt lösta."
  Det sa alltså Stina 1962.

 54. På tal om vad jag precis sa
  skulle vi kunna ha sagt det i dag-

 55. -därför att jämställdhetsfrågorna
  och de feministiska frågorna-

 56. -faktiskt tar mer utrymme i dag,
  på den politiska agendan-

 57. -men det är ibland
  väldigt mycket prat.

 58. Det är också så att Sverige är ett
  av världens mest jämställda länder-

 59. -men det säger ju inget
  om vad vi har kvar att göra.

 60. Det är ju viktigt
  att gå från ordet till handlingen.

 61. Det tycker jag är väldigt målande,
  och nåt som vi ska ha med oss.

 62. För att förändra villkoren
  behöver vi koppla det till-

 63. -både som Margareta sa, strategier,
  men också konkret politisk handling.

 64. Ni får ursäkta
  att jag inte är nån expert på layout-

 65. -men det här är två bilder
  som symboliserar-

 66. -nutiden och den kontext
  som jag är i-

 67. -på tal om att prata väldigt mycket.

 68. Jag har skrivit "Historien
  upprepar sig (med få undantag)..."

 69. Bilderna kommer från den korridor
  där jag har mitt kontor-

 70. -på rådhuset på Stortorget i Lund.

 71. Det är bilder på tidigare
  kommunfullmäktigeordföranden.

 72. Det finns fler väggar
  som pryds likadant som dessa-

 73. -men jag tänkte att det räckte
  och att ni förstår symboliken.

 74. Jag ville ta med detta
  för att det är viktigt att se-

 75. -hur historien upprepar sig.

 76. Det är också ett bevis på hur kön
  faktiskt reproduceras och skapas-

 77. -om och om igen, om vi inte visar
  aktivt motstånd och arbetar mot det.

 78. Som ni kanske noterar finns det
  faktiskt en kvinna på höger sida.

 79. Det är fullmäktiges ordförande för
  förra mandatperioden för moderaterna-

 80. -den första kvinnliga ordföranden
  i Lunds kommunfullmäktige-

 81. -vilket uppmärksammades
  för att det blev så tydligt-

 82. -att det hade tagit så lång tid
  att få en kvinnlig ordförande-

 83. -för kommunfullmäktige,
  som ju är vårt starkaste organ.

 84. Det tog så lång tid
  innan vi fick en kvinnlig ordförande.

 85. Det är klart att jag ville börja
  med den här bilden för att visa på-

 86. -att när det har tagit så lång tid
  innan det syns tydligt-

 87. -att representationen förändras,
  så präglas ju normerna i politiken-

 88. -i det spelrum som finns, i den
  politiska dagordningen och så vidare-

 89. -av de här normerna som finns
  när makten har varit så centrerad-

 90. -i alla fall
  på ledande positioner, till män.

 91. Jag hade kunnat ta nån annan kommun,
  men det är i Lund jag är kommunalråd.

 92. Det är väldigt tydligt
  att de här normerna finns kvar-

 93. -och att det tar tid att förändra,
  om vi inte aktivt visar motstånd-

 94. -och faktiskt försöker förändra det.

 95. Då tänker jag lite utifrån den bilden
  mer blicka tillbaka historiskt-

 96. -och uppehålla mig lite vid nuläget-

 97. -utifrån de frågeställningar
  som ställs i programmet inför dagen:

 98. "Är den politiska kulturen,
  lik den akademiska"-

 99. -"manligt präglad med manliga
  värderingar och prioriteringar?"

 100. Svaret på det är självklart ja.
  Det finns väldigt tydliga likheter.

 101. För mig är det tydligt
  att vi har en könsmaktsordning-

 102. -som går tvärs genom samhällets
  alla delar, och det påverkar-

 103. -både politiken och akademin.
  Det är viktigt att faktiskt säga det.

 104. Det är faktiskt så det ser ut.
  Så länge vi inte gör det-

 105. -så länge vi agerar som att akademin
  eller det politiska rummet-

 106. -skulle vara undantaget från detta
  skapar det mindre möjligheter-

 107. -att faktiskt också
  göra nånting åt det.

 108. Jag tänkte ge lite exempel
  på hur det kan se ut.

 109. Det var här jag tänkte
  att det finns väldigt många exempel.

 110. Vi har hört en hel del från nationell
  nivå, hur det här kan te sig-

 111. -men det var hög igenkänningsfaktor
  på Hannas forskning-

 112. -och därför tänker jag säga nåt kort
  om politiska prioriteringar.

 113. Det är en fråga
  som i sig är väldigt tydlig-

 114. -på att könsmaktsordningen faktiskt
  hanterar den politiska dagordningen-

 115. -vilka frågor som får ta plats,
  som tar längst tid att debattera-

 116. -som får mest resurser och som vi
  lägger arbete och prioritering på.

 117. Det är också så
  att det krävs en mer aktiv kamp-

 118. -för att föra upp
  de frågorna på dagordningen.

 119. Det blir en förhandlingsfråga
  snarare än andra frågor-

 120. -som kanske redan har en plats
  på den politiska dagordningen.

 121. Jag skulle också vilja uppmärksamma
  nåt som är tydligt i forskningen-

 122. -att vi har tydligt könskodade
  politiska områden och frågor.

 123. Det diskuterade vi lite innan,
  om det är positivt eller negativt.

 124. Om man ser det utifrån
  att det är kopplat till-

 125. -att kvinnor är underordnade män som
  grupp, och att det handlar om makt-

 126. -så är det ju självklart
  nånting som är negativt.

 127. Då tas inte alla frågor på lika stort
  allvar och får lika mycket plats.

 128. Vi pratar fortfarande
  om "mjuka" och "hårda" frågor-

 129. -och det hade jag hoppats
  att vi hade kunnat komma ifrån-

 130. -åtminstone att sluta säga
  mjuka och hårda frågor.

 131. Jag som är ansvarig för skolfrågor,
  som har halva kommunens budget-

 132. -det är rätt mycket pengar.
  Det är verkligen inga mjuka frågor.

 133. När man säger det på det sättet, och
  du lyfte ekonomin som ett exempel-

 134. -så är det inga mjuka frågor,
  men ändå pratar vi om det så-

 135. -som om de därmed borde
  sorteras bort från dagordningen.

 136. Sen handlar det också om
  vem som stöttar kvinnor.

 137. Det har vi också varit inne på i dag.
  Det är tydligt i min lokala kontext-

 138. -att det fortfarande är så
  att alla stöttar män-

 139. -men vem stöttar kvinnorna,
  och hur ska vi hantera det?

 140. Det är ett jätteproblem
  om vi har en uttalad gemensam vilja-

 141. -att kvinnor ska ta mer plats.

 142. Då är det ju så
  att det faktiskt krävs-

 143. -att man jobbar
  väldigt aktivt med detta.

 144. Det är också en diskussion
  som vi skulle kunna ha.

 145. Mina yngre manliga kollegor,
  oavsett parti, har en större tendens-

 146. -att faktiskt stötta mer
  och faktiskt ta mer ansvar.

 147. Nästa punkt:
  att ta plats kräver att plats finns.

 148. Det är också framför allt
  de yngre manliga kollegorna-

 149. -som tenderar att backa
  och inte säga samma sak-

 150. -som tre andra manliga kollegor
  har gjort. Det har redan blivit sagt.

 151. Medan det fortfarande finns
  en större andel äldre män-

 152. -som tycker att de behöver köra
  tre omgångar till.

 153. Det är ju på nåt sätt...
  Det är klart att det här...

 154. Nu generaliserar jag, men det är
  fler av de yngre manliga kollegorna-

 155. -som tar mindre plats
  och tar det ansvaret.

 156. Det är positivt att det ändå finns
  fler som är medvetna om detta.

 157. Men det är också så att, när det
  gäller att kvinnor ska ta plats-

 158. -så handlar det mycket om
  att kvinnor fortfarande skuldbeläggs-

 159. -när man inte tar plats.
  Man skyller på fel kompetens-

 160. -och det blir fortfarande ett skuld-
  beläggande på den enskilda kvinnan-

 161. -snarare än ett gemensamt ansvar
  att ha jämställd representation-

 162. -eller att alla ska få ta
  lika mycket plats och utrymme.

 163. Vi har varit inne på att det krävs
  att man jobbar aktivt med detta-

 164. -i våra olika partier
  för att se till att det finns plats.

 165. I mitt parti jobbar valberedningarna
  hårt med att fördela-

 166. -de olika könskodade områdena
  så att vi inte behöver-

 167. -reproducera könsstereotyper om
  och om igen, utan att jobba aktivt.

 168. Jag hade en klok syster
  i mitt parti som sa:

 169. "Du måste också jobba
  med vattenfrågor och miljöfrågor."

 170. "Du kan inte bara jobba med
  skolfrågor. Det är en fälla direkt."

 171. Jag uppskattar
  att kunna ha en diskussion om det-

 172. -för att faktiskt kunna se hur vi
  kan hantera de strukturer som finns.

 173. Sen skulle jag vilja säga när det
  gäller debatt- och medieklimat-

 174. -så är det väldigt tydligt
  att jag som politisk företrädare-

 175. -ska debattera
  och ta de diskussioner som finns-

 176. -utifrån den politiska dagordning
  som finns.

 177. Det är väldigt tydligt
  om jag jämför med manliga kollegor-

 178. -att jag och mina kvinnliga kollegor
  får en betydligt större del-

 179. -av hat och hot
  och trakasserier via mejl-

 180. -där man tycker att det är viktigt
  att framföra osakliga synpunkter-

 181. -det är lättare
  att skriva nånting i mejlform-

 182. -som inte har att göra
  med de sakfrågor som jag bedriver.

 183. Sociala medier ska vi inte tala om.
  Det går inte ens att hänga med-

 184. -alla kommentarer som man ska anpassa
  sig till. Det är så normaliserat-

 185. -och svårt att hantera,
  och därför vill jag lyfta fram det.

 186. Det är inte en nivå
  på det som vi vill uppnå.

 187. Det i sig är ett bevis på
  hur könsmaktsordningen och sexismen-

 188. -finns i debatt- och medieklimatet.

 189. Vi har varit inne på det. Gudrun
  var tydlig med hur man i media-

 190. -framställer kropp och klädsel,
  utseende när man börjar en debatt-

 191. -och jag får en kram,
  men mina manliga kollegor tar i hand.

 192. Jag skulle prata
  på nån gala förra året-

 193. -och då fick jag kommentaren att jag
  hade fast handslag för att vara tjej.

 194. Det är bara några exempel,
  och så är det fortfarande.

 195. Man blir chockad
  när det fortfarande ser ut så.

 196. Jag skulle också vilja säga
  att talarstolen...

 197. Lunds kommunfullmäktiges sammanträden
  är offentliga-

 198. -och det går att lyssna på nätet,
  och vem som helst kan lyssna.

 199. Det är så på andra ställen också.
  Man använder sexistiska begrepp-

 200. -i debattekniker, utan att
  vara medveten om att det är det.

 201. När man påpekar det
  blir man utsatt för härskartekniker:

 202. "Lilla gumman, kom inte och säg
  att det här inte är okej."

 203. Det fortsätter alltså än i dag.

 204. Och även på möten, då är det ju
  mer intimt än bara i talarstolen-

 205. -men även där är ju härskartekniker
  det som är vardagen-

 206. -för vårt politiska arbete.

 207. Och det är ju också så
  att maktordningar samverkar.

 208. Det är klart att vi hade kunnat ha
  en intersektionell analys-

 209. -på hur det här fungerar och hur kön
  påverkas av andra faktorer-

 210. -men det viktigaste är
  att se att det faktiskt är så-

 211. -och att både ålder, kön, etnicitet
  och andra faktorer samspelar.

 212. Det är viktigt att ha med sig när vi
  ser hur kön görs om och om igen-

 213. -och hur komplext det blir att
  hantera de här maktordningarna-

 214. -som också återfinns
  i samhället i stort.

 215. Kön reproduceras och upprätthålls.
  Förändring möter motstånd.

 216. Det är ju så att det kräver motstånd
  för att skapa förändring-

 217. -men samtidigt är det
  det som är det svåra.

 218. När man inte är en del av normen
  möter det mer motstånd.

 219. Jag vill gå in på det här,
  som vi också har varit inne på.

 220. Det kändes helt oundvikligt
  att prata om metoo-rörelsen i dag.

 221. Jag har själv skrivit under
  hashtaggen och Gudrun pratade mycket-

 222. -om hur metoo kunde ha
  så stor påverkan.

 223. "I maktens korridorer"
  var ju bara en av väldigt många.

 224. Vi har plockat ut ett citat
  från den artikel som skrevs-

 225. -som visar det klimat som jag har
  försökt beskriva med olika exempel.

 226. "Vi började med politik för att vi
  ville bygga ett bättre samhälle."

 227. "Vi fick snabbt lära oss att vi måste
  förändra politikens värld först."

 228. "Sexuella övertramp och övergrepp
  är en del av samhället"-

 229. -"och män inom politiken
  är inget undantag."

 230. "Många av oss ser oss över axeln.
  Vi är färdiga med det."

 231. Jag blir berörd varje gång jag läser
  det här. Det är nåt väldigt starkt-

 232. -i att vi engagerar oss politiskt
  för att göra nåt åt orättvisor-

 233. -och sen måste man hantera det
  i den vardag som man är en del av.

 234. Det är viktigt
  att prata om det och synliggöra det-

 235. -för att faktiskt kunna förändra det.

 236. Lite mer om hur det ser ut.
  Jag har pratat om klimatet-

 237. -och gett lite exempel på
  de villkor som finns i kulturen.

 238. Jag visar den här bilden eftersom
  vi har pratat om representation.

 239. Det här är
  den numerära jämställdheten.

 240. Vi har gått genom
  hur många kvinnor och män vi har-

 241. -och hur ordförandeposterna ser ut.

 242. När det gäller ordförandeposter
  är vi jämställda-

 243. -men om ni kollar
  lite snabbt på ledamöterna-

 244. -så ser ni
  att det inte är jämställt.

 245. I kultur- och fritidsnämnden
  har jag en helt manlig sida-

 246. -på min vänstra sida,
  som är den blå sidan i politiken.

 247. Det är bara män
  i min kultur- och fritidsnämnd.

 248. I tekniska nämnden har vi
  en ordförande som är kvinna-

 249. -och också vice ordförande är kvinna.
  Där har vi jobbat aktivt med det.

 250. När det gäller kommunalråd
  och oppositionsråd från majoriteten-

 251. -så är vi två kvinnor,
  jag och en kollega från Miljöpartiet.

 252. Sen har vi en man också
  som är kommunalråd.

 253. Från oppositionen har vi
  två manliga oppositionsråd.

 254. Det är ändå bra att veta lite
  hur statistiken och siffrorna ser ut.

 255. Men utifrån det här, som vi
  också har hört här under förmiddagen-

 256. -så är det viktigt
  att gå in bakom statistiken-

 257. -och se var ansvaret ligger,
  och vem som har ordförandeskapet.

 258. Vem är det som sätter dagordningen?
  Vilka områden jobbar vi med?

 259. Jag har gett några exempel på hur vi
  försöker jobba med att styra om-

 260. -och bryta den struktur som finns-

 261. -så att vi försöker bryta det
  i praktiken, själva.

 262. Det här är också viktigt
  att reflektera kring i dag-

 263. -att representation i sig är viktigt,
  men vi måste se bakom statistiken.

 264. När jag var aktiv i
  samhällsvetenskapliga fakulteten-

 265. -så brukade nån ta som exempel-

 266. -att en styrelse kan vara 100 procent
  jämställd och 100 procent sexistisk.

 267. Vi måste prata både om representation
  och kultur och de koder som finns.

 268. Bara lite kort kan jag visa
  denna bild med färsk information.

 269. Jag har tre listor på toppnamnen från
  Centern, Moderaterna och Vänstern.

 270. Mitt parti har ännu inte
  satt sin lista-

 271. -men vi har en regel som handlar om
  att vi har varvade listor.

 272. Vi säger inte varannan damernas.

 273. Här ser ni lite olika exempel
  på representation och kultur-

 274. -i våra olika partier.
  Det har vi också hört här innan-

 275. -att Sverigedemokraterna ligger lägst
  när det gäller andel kvinnor-

 276. -och Miljöpartiet ligger högst.

 277. Det visar att det är viktigt att
  partierna jobbar aktivt med detta.

 278. Det blir svårt att hantera
  representationen i övrigt-

 279. -om inte partierna själva
  jobbar med det.

 280. Bara nåt kort om möjligheter.

 281. Det här är några saker som jag tänker
  att man kan ta med sig-

 282. -som jag också jobbar med
  för att förändra de här villkoren.

 283. Jag nämnde att jag är engagerad i ett
  separatistiskt förbund, S-kvinnor-

 284. -och det separatistiska arbetet
  är oerhört viktigt för att förändra-

 285. -den interna kulturen och strukturen
  i det parti som jag verkar i-

 286. -och också att hitta strategier
  i vardagen för det politiska arbetet.

 287. Jag vill också trycka på det här med-

 288. -att representationen aldrig kan
  ersätta den politiska agendan.

 289. Man ska inte bara visa upp
  jämn representation-

 290. -utan det handlar om
  vilken politik man för-

 291. -och vilka förändringar
  man är beredd att göra. En möjlighet-

 292. -är att vi har statistik
  och undersökningar som visar-

 293. -att unga är mer engagerade
  och intresserade än nånsin-

 294. -fast engagemanget ser annorlunda ut.
  Det är väldigt positivt-

 295. -och skickar en signal till partierna
  att vi har en läxa att göra-

 296. -när det gäller
  att jobba med våra interna kulturer-

 297. -så att de unga som är intresserade
  känner att de kan vara en del-

 298. -av det politiska arbetet, vilket är
  viktigt för att förändra samhället.

 299. Jag vill också kort säga att jag ser,
  inte minst i och med metoo-

 300. -att det faktiskt finns en bred
  samsyn kring vikten av jämställdhet.

 301. Men precis som Gudrun sa kan det
  i sig vara nånting problematiskt.

 302. Som jag började med att säga
  kan att säga att vi är överens-

 303. -bidra till att det bara blir prat
  och inte så handling.

 304. Det är både en möjlighet, men också
  nåt som vi behöver jobba vidare med.

 305. Vi behöver stå på barrikaderna
  tillsammans, både i vardagen-

 306. -och i mötesrummen, samtidigt
  som vi förändrar verkligheten.

 307. Det är väl för att sy ihop
  de olika delar jag har belyst.

 308. Den politiska kultur
  som präglar politiken-

 309. -är en del och en konsekvens
  av hur samhället ser ut i övrigt.

 310. Det behöver vi jobba med,
  oavsett var vi är.

 311. Vi behöver både de strategier
  som Margareta pratade om-

 312. -men vi måste också ha konkreta
  förslag som förändrar verkligheten.

 313. Vi måste stötta varandra
  i att ha den här nolltoleransen-

 314. -och vara det motstånd som krävs
  för att det ska kunna bli förändring.

 315. Jag vill avsluta
  med att knyta an till min rubrik-

 316. -på det här seminariet, eller den
  korta delen: "Kommer jag stå ut?"

 317. Jag kan väl bara konstatera
  att jag inte kommer att stå ut-

 318. -om det ska vara så att
  ett samhälle ska vara så präglat av-

 319. -den könsmaktsordning som finns.

 320. Det blir en symbol
  för att det är en strukturell fråga-

 321. -som vi är många som delar.

 322. Det handlar inte om jag,
  utan om vi, och att vi är många-

 323. -som behöver ta ansvar för att vi
  inte ska behöva tänka tanken-

 324. -"Kommer jag stå ut?" utan det
  måste vi förändra tillsammans.

 325. Jag hoppas att man inte
  kommer att behöva fortsätta-

 326. -med den tanken, men till dess kommer
  vi att behöva jobba vidare. Tack.

 327. Textning: Peeter S. Randsalu
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kommer jag stå ut!

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Är det så att man som kvinna måste stå ut med det samhälle vi lever i? Eller kan man göra något åt det och förändra villkoren? Om dessa frågor talar Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Förändringsarbete, Genusfrågor, Kvinnliga politiker, Kvinnofrågor, Kvinnor i politiken, Politik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinna i politiken

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Feministisk politik i praktiken

Margareta Winberg, före detta statsråd och ambassadör, berättar om sin syn på hur en feministisk politik bör praktiseras. Och hur hon kom att bli feminist. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Vem leder vem och på vems villkor?

Gudrun Schyman, partiledare för Feministiskt initiativ, berättar utifrån sina erfarenheter om varför det är svårt att arbeta för jämställdhet. Om hinder och strukturer som påverkar jämställdhetsarbetet. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kommer jag stå ut!

Är det så att man som kvinna måste stå ut med det samhälle vi lever i? Eller kan man göra något åt det och förändra villkoren? Om dessa frågor talar Elin Gustafsson (S), kommunalråd i Lund. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Kvinnan som anomali på den politiska arenan

Mia-Marie Hammarlin, docent vid Lunds universitet, talar om hur kvinnor knyts till det privata även när de verkar inom sina professionella yrkesroller. Om hur politiska sakfrågor tenderar att hamna i bakgrunden i nyhetsmedierna när det gäller kvinnliga politiker. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Att stå ut!

Barbro Westerholm (L), riksdagsledamot, berättar här om kvinnors arbete inom politik och riksdag. Hon talar bland annat om hur kvinnliga riksdagsledamöter genom åren arbetat över partigränserna för att driva kvinnofrågor och genomföra reformer. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinna i politiken

Könskvotering - en möjlig utväg?

Lenita Freidenvall, docent vid Stockholms universitet, berättar här om kvinnor inom politiken ur ett globalt perspektiv. Om kvotering som införts och effekterna av den, och vad statistiken säger om kvinnors deltagande i politiken. Inspelat på Lunds universitet den 8 mars 2018. Arrangör: Lunds universitet.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Mellanöstern och global politik

Irans kärnfrågor i utrikespolitiken

Hur styrs Iran och vilka är det egentligen som bestämmer? Är det en ledare eller en elit som bestämmer i vilken riktning landets utrikespolitik ska föras? Rouzbeh Parsi är lektor i mänskliga rättigheter vid Lunds universitet och berättar om Irans styrelseskick, de olika maktcentren inom landet, samt vad landets kärnavtal med västländerna innebär. Inspelat den 2 december 2015 på Utrikespolitiska institutet i Stockholm. Arrangör: Utrikespolitiska institutet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den tuktade lusten

Lars Ullerstams "De erotiska minoriteterna" kom ut på 60-talet och menade att alla typer av sexualitet skulle accepteras. Samtal med författaren som tycker att mycket i boken håller än. Programledarna från ”Ligga med P3" säger de har få sexuella tabun, förutom djursex. Idéhistorikern Susanne Dodillet och professorn Sven Axel Månsson har olika åsikter om den svenska sexköpslagen.