Titta

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Om UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro eller hemmasittande är ett stort och kostsamt problem. Det påverkar elevens självbild och relationer och kan leda till långvarigt utanförskap. I Sverige uppskattas ungefär 20.000 elever i grundskolan ha en problematisk skolfrånvaro och lika många i gymnasiet. Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Här diskuteras den senaste forskningen kring orsaker och arbete med hemmasittande. Inspelat den 11-12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Till första programmet

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare : Vad är problematisk skolfrånvaro?Dela
 1. Det var en chock för mig att inse-

 2. -att man kunde vara hemma
  från skolan ett år, två år-

 3. -utan att det skedde så mycket.

 4. Jag kom i kontakt med
  problematisk skolfrånvaro-

 5. -där den kritiska delen betecknas
  som hemmasittare, för 8 år sen.

 6. Då hade vi på Magelungen
  inom ramen för våra HVB-hem-

 7. -kommit i kontakt med elever
  som hade svårt att komma till skolan.

 8. Det var en svår grupp-

 9. -så vi beslöt oss för att hitta ett
  sätt för att jobba med de eleverna.

 10. Det var fröet
  till vårt hemmasittarprogram-

 11. -den manualbaserade metod
  som vi använder.

 12. Jag var med och utvecklade det-

 13. -och inom de åren träffade jag
  min första hemmasittare.

 14. Den var en elev
  som varit hemma väldigt länge.

 15. Det var en chock för mig att inse-

 16. -att man kunde vara hemma
  från skolan ett år, två år-

 17. -utan att det skedde så mycket.
  Jag levde i tron att det hände nåt.

 18. Hade nån frågat vad,
  hade jag inte kunnat svara.

 19. Möjligen hade jag sagt att polisen
  kommer, eller nåt annat naivt.

 20. Det var en chock att inse
  att det är en grupp-

 21. -och det har jag verkligen fått
  bekräftat gång på gång.

 22. Det är ett problem som hamnar inte
  mellan stolarna för man får insatser-

 23. -och man har kontakt med vård
  och socialtjänst.

 24. Man har väldigt, väldigt mycket
  kontakt med en mängd olika aktörer.

 25. Men vi har svårt att få ihop det
  så att alla jobbar åt samma håll.

 26. Jag tänker att problemets komplexitet
  speglas i publiken.

 27. Ni kommer från olika bakgrunder.

 28. Vi har skolledare,
  rektorer och studierektorer-

 29. -vi har en massa personal
  från Elevhälsan-

 30. -psykologer, kuratorer, sköterskor,
  speciallärare, specialpedagoger.

 31. Ibland sitter man på skolorna,
  ibland på den centrala Elevhälsan.

 32. Vi har personer från det kommunala
  aktivitetsansvaret, habiliteringen-

 33. -från socialtjänsten
  där man är familjebehandlare-

 34. -eller aktiva inom olika projekt.

 35. Det är en härlig palett
  av folk som är här.

 36. Det är en sak som vi vill få till
  under de här dagarna-

 37. -att utbyta erfarenheter
  med varandra.

 38. Jag är ute mycket i landet och det
  finns mycket bra saker som görs.

 39. Om man skulle ta alla som var bäst
  på sina saker och sprida det-

 40. -så skulle vi vara bättre på
  att hantera problemet.

 41. Det är ett av skälen till
  att vi har samlat så här många.

 42. Vi hoppas
  att ni ska prata med varandra-

 43. -och dra lärdom av varandra
  och att ni ska få tips-

 44. -och inblickar i hur man kan jobba,
  framgångsfaktorer och sånt.

 45. Jag heter Peter Friberg och jobbar på
  Magelungen utveckling AB.

 46. Jag är psykolog där
  och chef för Akademi Magelungen.

 47. Jag ska inte säga mer om det,
  men det kan vara kul för er att veta.

 48. Förutom det enorma lidande
  som det innebär-

 49. -att inte fixa skolan,
  att hamna utanför-

 50. -vare sig man går i låg-,
  mellan- eller högstadiet-

 51. -så är det också förknippat
  med stora kostnader för samhället.

 52. Många av er har hört det här-

 53. -om studien från 2010 som visar-

 54. -att skolan är den viktigaste faktorn
  för hur det går i livet.

 55. Många av er har sett siffrorna
  i nåt sammanhang-

 56. -men det är värt att påminna om
  hur dyrt det är-

 57. -både som individ
  vad det gäller lidande-

 58. -och hur dyrt det är för samhället
  att misslyckas i skolan.

 59. Vad gäller de här områdena
  inom det sociala arbetet-

 60. -så är min guru Ingvar Nilsson-

 61. -som har forskat i
  vad det kostar att göra ingenting.

 62. Siffrorna är hämtade från hans
  rapport "Är du lönsam, lille vän?"

 63. Den är 13 sidor,
  det räcker med att läsa förstasidan.

 64. Summa summarum:
  det är väldigt kostsamt-

 65. -för en själv, ens framtida
  livschanser, systemet omkring en-

 66. -och för samhället i stort,
  att misslyckas i skolan.

 67. Varje vecka ringer det
  en mängd föräldrar till oss-

 68. -som inte vet vad man ska göra när
  man inte får sitt barn till skolan.

 69. Man sliter sitt hår,
  man är stressad och djupt olycklig.

 70. Man känner skuld och skam och ilska
  över att samhället inte hjälper en.

 71. Vi hoppas att det här ska vara
  en del i att förbättra vården-

 72. -om man har problem
  att komma till skolan.

 73. Det här är en bild som säkert flera
  föreläsare kommer att använda.

 74. Jag vill nämna att det är viktigt
  att ha insatser på alla nivåer-

 75. -för all grad av problematik
  och matcha intensitet på insats-

 76. -med intensitet på problem.

 77. Om man varit borta en vecka från
  skolan eller om man skolkar-

 78. -då ska man inte få ett intensivt
  behandlingsprogram via socialen.

 79. Om man har stora problem-

 80. -ska man få en intensiv insats.

 81. Det är lätt hänt
  att man blir för reaktiv.

 82. Man jobbar för högt upp i pyramiden
  och glömmer bort det preventiva.

 83. Vi hoppas under de här dagarna kunna
  presentera insatser på alla nivåer.

 84. Jag vill slå ett stort slag
  på den generella nivån-

 85. -för preventiva insatser i skolan.

 86. Det finns väldigt väl
  beforskade insatser-

 87. -för att öka inkludering och
  trygghet, som det finns evidens för.

 88. Det är ganska ovanligt inom skolan
  att man har evidens för insatser.

 89. Många av de insatserna
  på preventivt arbete-

 90. -går under
  "positivt beteendestöd i skolan".

 91. Jag ska inte berätta mer om det nu,
  men om ni googlar det-

 92. -så får ni mycket information.

 93. Det finns mindre interventioner
  som man kan göra i klassrummet.

 94. En av de mest kända i dag
  heter "PAX i skolan"-

 95. -eller "Spela spelet"
  som den heter i Malmö.

 96. Det är en bra insats som riktar sig
  till att träna lärare i klassrummet.

 97. Den riktar sig främst
  till yngre barn.

 98. Mobbning och socialt utanförskap
  är ett område som ofta är en faktor-

 99. -i att vara borta från skolan.
  Där finns det också bra metoder-

 100. -varav den mest kända är "Kiva"
  från Finland, om ni känner till den.

 101. Det är en evidensbaserad metod
  hur man arbetar förebyggande-

 102. -i ett mobbningsärende.

 103. En del av ert uppdrag,
  vare sig ni är beslutsfattare-

 104. -jobbar inom socialtjänsten,
  är rektor eller lärare-

 105. -är att hitta och förebygga mer,
  komma in tidigare.

 106. Den mest effektiva metoden i att på
  gruppnivå minska skolfrånvaro-

 107. -är att komma in tidigare. Att
  reagera tidigare från skolans sida-

 108. -erbjuda hjälp tidigare
  från skolan eller socialtjänsten-

 109. -är ofta en oerhört effektiv
  preventiv åtgärd.

 110. Det krävs mindre insatser
  när problematiken inte är så stor.

 111. Jag har några käpphästar,
  oavsett ämne.

 112. En sån är det här.

 113. Många gånger tänker man att det är
  en brist på vilja från eleven.

 114. Men så är det inte. Vi träffar elever
  som varit borta länge från skolan.

 115. Jag skulle tro i snitt ett år.

 116. Nästan alla säger: "Jag vill gå i
  skolan, men jag fixar det inte."

 117. "Jag har försökt allt jag kan,
  men jag klarar inte av det."

 118. Ibland tänker jag på de data
  jag läser om att gå ner i vikt.

 119. Har man ett BMI på mellan 25 och 30-

 120. -är oddsen för att lyckas gå ner
  i vikt 1 på 400.

 121. 1 på 400. Och alla vill.
  Jag tror att jag ligger där nånstans.

 122. Många vill gå ner i vikt
  men det är jättesvårt att lyckas.

 123. Då beror det inte på brist på vilja,
  det beror på andra saker.

 124. Det är viktigt, om man säger
  att det råder brist på vilja-

 125. -då lägger man orsaken hos eleven.

 126. Ni blir också maktlösa då.

 127. Åtgärden blir att vänta på
  att det uppstår vilja-

 128. -hos de vi ska försöka hjälpa
  tillbaka till skolan.

 129. Om det är vår metod,
  då ska vi nog jobba med nåt annat.

 130. Det är vårt jobb att skapa en miljö
  där det uppstår en vilja hos dem.

 131. Det händer inte av sig själv, det är
  vårt jobb att hjälpa till med det.

 132. Och lyfta fram det faktum
  att när man jobbar med förändring-

 133. -om vi tänker att vi alla gör det-

 134. -så finns det några saker
  som är välbelagda i forskningen.

 135. Den största drivande faktorn är
  ett ökat fokus på det som funkar.

 136. Att vara tydlig i sina uppmaningar
  och instruktioner-

 137. -om vad det är man behöver göra
  för att klara nånting.

 138. Hur gör man när man jobbar
  på en lektion-

 139. -och sen lysa fokus på
  när man gör nåt som lyckas-

 140. -eller att man bara försöker.

 141. Tyvärr ser verkligheten ut för barn
  som har det svårt i skolan-

 142. -precis tvärtom,
  man får väldigt mycket skäll-

 143. -eller negativ feedback.

 144. Det förändras man inte av
  på ett positivt sätt, tvärtom.

 145. Det bästa sättet för att uppnå
  förändring hos andra-

 146. -är att jobba på det här sättet.

 147. Ofta i en relation där man ger mer
  positiv än negativ feedback.

 148. Tidigare sa jag att det är viktigt
  att vara konkret-

 149. -i sin positiva feedback.

 150. Häromdagen lyssnade jag
  på en tysk sömnforskare...

 151. Vad har det med positiv feedback
  att göra?

 152. Han spelade fotboll och blev arg
  att alla i Sverige sa "bra jobbat".

 153. Han sköt utanför
  och folk sa "bra jobbat".

 154. För en tysk var det ovanligt.
  Man gör inte så, enligt honom.

 155. Man säger det bara
  när det är nåt bra.

 156. Här säger man alltid så.
  Han bestämde sig för att testa det-

 157. -i en klassrumssetting. Vad händer
  om man bara säger det rent ut?

 158. Det har stora positiva effekter
  bara att säga så-

 159. -vare sig det var bra jobbat
  eller ej.

 160. Det är det som driver förändring-

 161. -och det är många gånger ert jobb
  att försöka få till en förändring-

 162. -i miljön i barnens
  och föräldrarnas liv.

 163. Även som förälder
  får man mycket negativ feedback.

 164. "Varför kan inte du, alla andra kan.
  Det är bara att rycka sladden."

 165. "Varför kan du inte uppfostra
  ditt barn?" Och så vidare.

 166. De får väldigt mycket skäll också.

 167. Det är kontraproduktivt,
  för att uttrycka sig milt.

 168. Det är verkligen lätt att säga
  de här sakerna till klienter-

 169. -eller familjer och så.
  Det allra bästa-

 170. -är det upplevelsebaserade lärandet.

 171. Om ni inte redan gör de här sakerna,
  testa ett beteendeexperiment.

 172. I dag är det torsdag,
  i måndag nästa vecka-

 173. -får ni i uppdrag
  att under en veckas tid-

 174. -att välja ut en relation,
  en privat relation, era barn-

 175. -eller nån elev eller klient-

 176. -där ni ska öka mängden positiv
  feedback till den personen, rejält.

 177. Observera vad som händer
  med er relation.

 178. Om ni gör det i en kärleksrelation
  får man höra: "Har du varit otrogen?"

 179. Det gäller att ha ett bra svar.

 180. De tror inte på
  att det var en föreläsare som sa det.

 181. Men det är ett utmärkt
  beteendeexperiment att utföra.

 182. Varför gör vi de här sakerna?
  Oavsett metoden-

 183. -vi har en i vårt program,
  men det är inte den enda rätta.

 184. Det gemensamma
  i alla framgångsrika metoder-

 185. -i undervisning eller behandling
  är att chansen att lyckas ökar-

 186. -om man har en god allians.

 187. Om eleverna tycker om sin lärare
  så lär man sig mer.

 188. Om de som ni har i behandling
  tycker om er-

 189. -så går det väldigt mycket bättre.

 190. Det är ännu en anledning
  till att inte tjata.

 191. Man tycker inte om nån
  som beter sig så.

 192. Så lyssnar man inte på den
  och vill inte delta.

 193. Samverkan ska vi beröra lite grann.

 194. Jag har sammanfattat det med
  att det är väldigt svårt.

 195. Två brittiska forskares råd
  är att samverka om man bara måste-

 196. -för det är så svårt. Det var deras
  genuina råd till folk.

 197. Om ni jobbar i skolans värld
  så är det allra bästa-

 198. -att ha behandlare
  anställda på skolan.

 199. De kan ta tag i problemen
  fortare än andra.

 200. Det kan vara svårt av budgetskäl
  men det är inte förbjudet-

 201. -och är ett effektivt sätt. Det är
  svårt med samverkan i organisationer.

 202. Vi ska inte sluta försöka
  och en del av er uppgift här-

 203. -är att mingla för att utbyta
  erfarenheter kring den biten också.

 204. Jag vill också kort nämna att det
  ibland känns som ett stort problem-

 205. -men det går faktiskt
  att göra väldigt mycket-

 206. -ofta utan att man använder
  fler resurser.

 207. Jag tog upp Vänersborgs kommun
  som tas upp i utredningen "Saknad"-

 208. -som Malin Gren Landell
  utförde för ungefär två år sen.

 209. Det finns många andra goda exempel
  där man har framgångsrikt arbetat-

 210. -för att minska skolfrånvaron.

 211. Textning: Karin Tengroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen Peter Friberg berättar om några av anledningarna till att vissa barn inte vill gå till skolan och hur det påverkar barnet, familjen, skolan och samhället. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elever som avbryter studierna, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolk, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Psykologen Peter Friberg berättar om några av anledningarna till att vissa barn inte vill gå till skolan och hur det påverkar barnet, familjen, skolan och samhället. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Forskning och behandling för hemmasittare

Psykologen David Heyne har forskat på temat hemmasittande och vilka mekanismer som ligger bakom. Här berättar han om de senaste rönen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Skolfaktorer bakom hemmasittande

Trude Havik, doktor i specialpedagogik, berättar om vilka skolfaktorer som kan göra det svårt för vissa elever att gå till skolan. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Datorspel - beroende eller intresse

Psykologen Peter Friberg berättar om hur datorspel kan bidra till och förvärra hemmasittande och hur man som förälder, lärare och behandlare kan jobba med problemen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Frågor och svar om hemmasittande

Forskaren David Heyne, experten Ia Sundberg-Lax och Ann Lindström Gottfridsson, chef Ledviks resursenhet, Lidingö stad, svarar på frågor om hemmasittande och problematisk skolfrånvaro. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser

För barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det som för många är enkla vardagssituationer inom skolmiljön verka främmande och svåra. Här berättar psykologen Malin Khoso om hur man som lärare kan möta personer med NPF-diagnoser och hur skolmiljön kan anpassas. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Mobilisera alla krafter kring eleven

Socionomen Erik Koskinen berättar om vikten av att bygga ett stödnätverk runt eleven och familjen för att öka möjligheterna att lyckas återvända till skolan efter en längre tids frånvaro. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Kartläggning och behandling

Anledningarna till att vissa unga vägrar gå i skolan kan skilja sig mycket från en elev till en annan. Det är därför extra viktigt att lägga tid och resurser på att kartlägga varje persons individuella förutsättningar innan man inleder en behandling, säger Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Två föräldrars erfarenheter

Här berättar föräldrarna Maria och Christian Persman om vad som hände när deras son en dag slutade gå till skolan. De delar med sig av tankar och erfarenheter om den hjälp de fick. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Dokumentation för lärande

Gymnasieläraren Daniel Sandin har i flera år särskilt intresserat sig för frågor som rör bedömning och dokumentation. Här föreläser han om en modell för dokumentation med verktyg som blir till hjälp i det formativa bedömningsarbetet och vid betygssättning. Inspelat den 26 oktober 2015 på Älvsjömässan, Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Deaf power i skolan

De kallar sig dövaktivister och de rycker ut när dövas och hörselskadades rättigheter är hotade. 23-åriga Rebecca Jonsson och några andra aktivister kedjade vid ett tillfälle fast sig i trappen till dövskolan Östervångsskolan i Lund. De protesterade mot att ingen döv kandidat gått vidare i rekryteringen av en ny rektor till skolan. En annan tendens som väcker protester bland unga döva är att dövskolor slås ihop med skolor för hörande. Vi möter dövaktivisterna som vänder sig mot vad de kallar hörselnormen i samhället och som vill att dövskolan ska vara en fristad där döva och hörselskadade får vara sig själva. Hela programmets innehåll finns som text i programmanuset.