Titta

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Om UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro eller hemmasittande är ett stort och kostsamt problem. Det påverkar elevens självbild och relationer och kan leda till långvarigt utanförskap. I Sverige uppskattas ungefär 20.000 elever i grundskolan ha en problematisk skolfrånvaro och lika många i gymnasiet. Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Här diskuteras den senaste forskningen kring orsaker och arbete med hemmasittande. Inspelat den 11-12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Till första programmet

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare : Kartläggning och behandlingDela
 1. Det är lätt att snubbla i fällan
  att det blir samma åtgärder.

 2. "Jag lyckades med en elev,
  så jag tar samma åtgärder för nästa."

 3. Men då har vi inte koll
  på orsaksfaktorerna.

 4. Jag har under nästan hela min karriär
  stött på hemmasittare.

 5. På allt från HVB-hem
  till olika skolor med behandling-

 6. -har jag stött på målgruppen.

 7. Kanske är det så att drömmen jag hade
  om att bli lärare-

 8. -var mitt absolut bästa val av yrke.

 9. Kanske har jag fått ihop behandling
  och skoldelen nu.

 10. Den här är fantastiskt att jobba med.
  Det är svårt och utmanande-

 11. -men man kan, med ganska få, till
  synes små saker, göra stor skillnad.

 12. Det är tillfredsställande-

 13. -när barnen får en fungerande
  skolgång och familjerna får hjälp.

 14. Att pedagogerna får ner stressnivån
  och får sina elever till skolan.

 15. Det är svårt och utmanande
  men också väldigt roligt.

 16. För att ni ska få en bild av vilka vi
  jobbar med får ni höra ett ljudklipp.

 17. -Tror jag.
  -Du kan nog ge det en sekund.

 18. Att vara hemma från skolan
  en längre period-

 19. -för mig över ett år -
  var både lätt och svårt.

 20. I början var det skönt
  att slippa saker-

 21. -som att gå upp, människor
  och skolan i övrigt.

 22. Men sen blev det en vana.

 23. Att gå ut över huvud taget
  blev ovanligt. Det kändes inte bra.

 24. Samtidigt fanns det i bakhuvudet
  att det var fel och dåligt.

 25. Det värsta var hur det påverkade
  min familj och mina vänner.

 26. Det kändes som att det inte gick.

 27. Det var inte fysiskt eller psykiskt
  möjligt att gå någonstans.

 28. Allra minst till skolan.

 29. Folk säger alltid "Det är bara
  att gå dit", men det är inte så.

 30. Det ökade bara känslan av att ingen
  kunde relatera till hur jag kände.

 31. Det väcker en del
  att lyssna på det här.

 32. Jag vill hjälpa den här flickan
  och hitta lösningar.

 33. "Det måste gå att få dig till skolan
  och få dig att slippa känna så här."

 34. Det är bra att jag känner så,
  men det finns en fara-

 35. -i att jag så himla snabbt
  vill lösa problemet.

 36. Därför ska vi prata om kartläggning
  som en del i att lägga en grund-

 37. -för att lösa problemet.

 38. Det kan tyckas som ett tvärt kast
  att bläddra upp siffror.

 39. Ni kanske har läst de rapporter som
  gjorts de senaste tio åren i Sverige.

 40. Skolverket
  har gjort två undersökningar.

 41. Det gjordes en undersökning
  från Skolinspektionen 2016.

 42. Ni är nog bekanta med siffrorna,
  men vi fokuserar inte på dem i dag.

 43. Rapporterna finns att ladda ner,
  om man är siffernörd.

 44. Man kan titta på procent och promille
  och så.

 45. En viktig del
  för att kunna kartlägga frånvaro-

 46. -är att vi vet
  att eleven är frånvarande.

 47. Det är så att man än i dag
  ibland har rätt dålig koll-

 48. -på om en elev har hög eller låg
  frånvaro - eller frånvaro alls.

 49. Det har blivit bättre under de tio år
  som gått sen Skolverkets rapport-

 50. -men fortfarande har vissa kommuner
  eller skolor inte koll på-

 51. -hur mycket en elev är närvarande
  eller frånvarande.

 52. I Norden är studierna få, men ett par
  har publicerats i Danmark och Norge.

 53. De indikerar att läget kring
  hemmasittande eller skolfrånvaro-

 54. -ser ungefär likadant ut i
  övriga nordiska länder som i Sverige.

 55. Eller? Det är lite svårt att veta.

 56. Kanske inte skillnaden mellan Nordens
  länder, utan skolfrånvaro över lag.

 57. Man mäter ganska olika saker.

 58. Man använder inte samma metoder,
  och det finns en underrapportering.

 59. Vi ser ganska stora skillnader
  i kommuners egna kartläggningar-

 60. -mot nationella kartläggningar.

 61. Siffrorna är lite vanskliga,
  så frågan är:

 62. Vet vi att det vi har mätt stämmer,
  och vad är det vi har mätt?

 63. Studierna som har gjorts
  har mätt långvarig ogiltig frånvaro.

 64. Vi har träffat ett hundratal ungdomar
  med väldigt omfattande frånvaro.

 65. De har varit hemma i 1,5-2 år.

 66. Ingen jag stött på
  har varit ogiltigt frånvarande.

 67. De vi träffar har varit
  sjukanmälda av föräldrar-

 68. -sjukskrivna av barnpsykiatri
  eller skolpliktsbefriade av skolan.

 69. Var finns de i statistiken?

 70. För att illustrera hur konstigt det
  kan bli och vad vi egentligen mäter-

 71. -vill jag visa några staplar från den
  senast publicerade studien i Danmark.

 72. Man frågade
  ett antal skolor eller kommuner.

 73. Utfallet är vad de definierar
  som en hög eller förhöjd frånvaro-

 74. -som gör att de ska bli observanta.

 75. Den första stapeln där
  är två dagars frånvaro.

 76. 6 % av kommunerna anger
  att det är en hög frånvaro-

 77. -när man har varit borta
  två dagar på en kalendermånad.

 78. En stapel visar 35 %.

 79. 35 % av kommunerna uppger att
  fem frånvarodagar är en hög frånvaro.

 80. "Då ska vi vara alerta och tänka att
  det är värt att kika lite mer på."

 81. 6 % av kommunerna och skolorna anger
  fjorton respektive femton dagar-

 82. -som en hög frånvaro.

 83. Ni ser skillnaderna.

 84. Någon kommun tänker att de efter
  två dagar ska ha ögonen lite öppna.

 85. En annan tänker:
  "Är det under 14 dagar är det lugnt."

 86. "Då behöver vi inte vara oroliga.
  Först efter det kliver vi in."

 87. Det är inte så viktigt
  att veta exakta siffror-

 88. -men vi bör veta om det finns
  ett bekymmer att kartlägga.

 89. Robert är siffernörd, men för mig
  är den här studien är mer intressant.

 90. Skolinspektionen 2016
  finns att ladda ner.

 91. Intressant är att skolorna behöver
  ta reda på orsaker till frånvaron-

 92. -och att elevernas röster
  inte blivit hörda.

 93. De är inte i skolan,
  så skolan når inte eleverna-

 94. -för att undersöka orsaker
  till frånvaro.

 95. Man lyckas inte nå dem.

 96. Många skolor upplever att de har
  provat allt och att inget hjälper.

 97. Man har säkert provat allt,
  men inte rätt sak vid rätt tid.

 98. Man saknar grunden kring vad som
  orsakar frånvaro för just den eleven.

 99. Något som är tydligt är
  att skolfrånvaro och hemmasittande-

 100. -på ytan kan se likadant ut.

 101. Det börjar tidigt, och problemen
  blir mer akuta runt årskurs 5, 6, 7.

 102. De är hemma, och man snubblar lätt
  i fällan att det blir samma åtgärder.

 103. "Jag lyckades med en elev,
  så jag tar samma åtgärder för nästa."

 104. Vi har inte koll på orsaksfaktorerna,
  och de kan skilja sig åt.

 105. Gör de det så måste också insatserna
  skilja sig åt.

 106. Den sista punkten: Vårdnadshavare
  tar ett väldigt stor ansvar.

 107. Alla föräldrar som kommer till oss
  och ringer mig jobbar otroligt hårt-

 108. -för att få barnen till skolan,
  samverka och samarbeta med skolan-

 109. -och gå på möten
  hos psykiatrin och socialtjänsten.

 110. Många beskriver sig som ledare för
  projektet "Få barnet till skolan".

 111. Det här är en stor påfrestning för
  både eleven och hela familjesystemet.

 112. Jag rekommenderar
  att ni kikar på den.

 113. Den säger väldigt mycket
  och pekar på saker vi behöver göra-

 114. -för att jobba bättre
  och mer effektivt kring målgruppen.

 115. Själv ska jag fortsätta
  leverera gammal skåpmat.

 116. Vi backar till 2010
  och Social rapport-

 117. -som belyser skolan som skyddsfaktor.

 118. Man pratar om att skolan är
  den enskilt starkaste skyddsfaktorn.

 119. Att klara skolgången och
  få godkända betyg från grundskolan-

 120. -ger mycket bättre förutsättningar
  än att inte göra det.

 121. I sig en självklarhet, men det är
  en större skyddsfaktor än...

 122. Kända riskfaktorer blir motpolen.

 123. Att ha föräldrar med en
  psykisk sjukdom eller ett missbruk-

 124. -att själv ha det
  eller att bo i en utsatt miljö.

 125. Det är riskfaktorer som gör att
  man riskerar att hamna i utanförskap-

 126. -men att inte klara sin skolgång
  är den största riskfaktorn.

 127. Det är betydligt större än att växa
  upp med en psykiskt sjuk förälder.

 128. Det gäller alla,
  inte bara socialt utsatta-

 129. -eller andra
  med dåliga förutsättningar.

 130. Oavsett uppväxtmiljö är risken större
  för framtida utanförskap-

 131. -om man inte klarar sin skolgång.

 132. Det vi kan ta med oss...

 133. Det här är en självklarhet,
  men Ia var inne på att...

 134. Varför hetsar vi in i åtgärder?
  Varför vill vi förändra så snabbt?

 135. Det här kanske är en anledning.
  Vi vet hur betydelsefull skolan är.

 136. Vi vet hur viktig skolgången är
  och vill snabbt sätta in åtgärder.

 137. Vårt fokus i dag
  är hur vi kan stanna upp-

 138. -och kartlägga
  vad vi ska sätta in åtgärder för.

 139. Vilka behov har ungdomen?

 140. Vilket stöd får ungdomen från skola,
  föräldrar och närsamhället?

 141. Det här pratade vi om i går.
  Det vill jag lyfta.

 142. För att få ett arbetssätt som håller
  över tid och inte är personbundet...

 143. Det finns många eldsjälar på skolor
  runtom de här eleverna som jobbar-

 144. -och är väldigt engagerade.
  Det är jättebra-

 145. -men när de slutar, bryter benet
  eller har semester så faller arbetet.

 146. Jag vill slå ett slag för att jobba
  på den organisatoriska förankringen.

 147. Att man, oavsett var man arbetar,
  har en tydlig riktlinje-

 148. -för hur man ska arbeta
  med målgruppen och problematiken.

 149. "Vad ingår i uppdraget? Vad kan
  vi göra och vad har vi för mål?"

 150. "Vad är det vi ska göra?"

 151. Jag vet inte hur ni är med rutiner-

 152. -men min erfarenhet är att det är
  lätt att sätta ihop en tydlig plan.

 153. Det funkar till en början,
  men sen glider man i väg.

 154. Det behöver vara
  ständigt återkommande.

 155. Vad gör vi, och hur ser vi till att
  det blir organisatoriskt förankrat-

 156. -så att det inte blir personbundet?
  Inte bara Robert ska brinna för det.

 157. Hela organisationen
  ska ha det som ett uppdrag.

 158. Det ingår i arbetssättet.

 159. Det borgar för att fler elever får
  den hjälp vi har kommit överens om.

 160. Vi får ett smidigare arbetssätt, och
  resultatet blir troligtvis bättre.

 161. Det här behöver diskuteras
  på olika nivåer-

 162. -från chefsnivå till utförare.

 163. Hur ska vi arbeta?
  Hur förankrar vi det organisatoriskt?

 164. Det underlättar,
  och det är grunden till vår manual.

 165. Vi började fundera för 10 år sen,
  lite glada i hågen.

 166. "Hur kan vi jobba med målgruppen?"

 167. Du hade mött dem på BUP och jag på
  andra håll, och vi trevade oss fram.

 168. För varje nytt ärende
  kliade vi oss lite i huvudet.

 169. "Hur ska vi göra? Vad ska vi fråga?
  När är det dags för hembesök?"

 170. Vi var hyfsade,
  men det tog väldigt lång tid.

 171. Det blev organisatoriskt förankrat
  när Magelungen gav oss ett uppdrag:

 172. "Systematisera arbetssättet. Det
  borgar för att vi kan hjälpa fler."

 173. Jag vill verkligen slå ett slag
  för organisatorisk förankring.

 174. -Var du färdig?
  -Ja.

 175. Över till
  hur vi ska kartlägga frånvaro.

 176. Vad är det vi vill ta reda på?

 177. Dels vill vi se om någon specifik
  händelse har orsakat frånvaron.

 178. Går det direkt att se orsaken
  till att eleven just nu är hemma?

 179. Har det hänt något på skolan
  eller i familjesituationen?

 180. En skilsmässa eller ett dödsfall?

 181. Har det hänt något annat
  i ungdomens liv-

 182. -som gör det troligt
  att ungdomen stannar hemma?

 183. Vi vill titta på frånvarons funktion.

 184. Det är inte så ofta en enskild faktor
  förklarar att eleven är hemma.

 185. Vi kan fundera på varför eleven
  stannar hemma vissa dagar-

 186. -och klarar av
  att gå till skolan andra dagar.

 187. Vi tittar också på vilka saker
  som vidmakthåller frånvaron-

 188. -främst när den är mer omfattande.

 189. Man kan ha börjat stanna hemma
  av en anledning.

 190. Man kanske inte
  har fått anpassningar.

 191. Saker som har hänt i klassen kan ha
  gjort det svårt att gå till skolan.

 192. Men har man varit hemma
  i tre eller sex månader-

 193. -är det kanske inte ångest
  inför en redovisning-

 194. -som gör att man inte går till skolan
  just den här dagen.

 195. Det kanske är faktorer
  som att man har vänt på dygnet-

 196. -eller en oro kring vad man ska säga
  till klassen när man är tillbaka.

 197. Vad ska klasskamraterna säga?
  "Passar det nu, din jäkla skolkare?"

 198. Vi vill veta varför eleven
  fortsätter stanna hemma.

 199. I boken ni fick
  finns det material för kartläggning.

 200. Längst bak finns det frågeformulär-

 201. -till ungdomen, föräldrar
  och skolpersonal.

 202. De finns också på vår hemsida,
  så ni behöver inte göra sneda kopior.

 203. Ladda ner dem på vår hemsida
  om ni tycker att de är användbara.

 204. Ibland får jag jobba kliniskt -
  inte bara med tråkig administration.

 205. När jag jobbar kliniskt är
  kartläggning det absolut roligaste.

 206. Det är vid den fasen
  vi krokar arm med den här ungdomen-

 207. -och försöker undersöka
  hur problemet hänger ihop.

 208. Nu ska vi beskriva
  hur vi gör kartläggning.

 209. Det här gör man så klart också
  med föräldrar och skolan-

 210. -men tiden är knapp i dag,
  så vi fokuserar på ungdomar.

 211. Men det här är en helhet. Det är inte
  bara en ungdom vi jobbar med.

 212. Vad händer då när jag, glad i hågen,
  åker hem till den här ungdomen?

 213. De kommer inte till oss.
  Vi är chanslösa.

 214. De har varit i hemma ett, två år och
  kanske inte gått ut på två månader.

 215. Det går inte att säga:
  "Välkommen på tisdag kl. 10."

 216. Då sitter vi där själva,
  så vi träffar dem hemma.

 217. Jag drar glad i hågen i gång
  de här frågorna:

 218. "Vad har du för önskan om skolgång?"
  Sådant vill jag undersöka.

 219. Vad kan eleven göra när han inte är i
  skolan? Vad finns det för intressen?

 220. Jag har en massa områden som jag
  känner är intressanta att undersöka.

 221. Hur gör man då det här?

 222. Jag laddar upp
  med öppna, fina frågor.

 223. "Vad har du för intressen?
  Vad gör du hemma? Saknar du skolan?"

 224. Det är skolboksexempel på frågor.

 225. Vad får jag för svar?

 226. Ryck på axlarna.
  "Jag vet inte."

 227. Tystnad.

 228. Vad händer med mig då? Något klickar
  inte, men jag lär mig aldrig.

 229. Jag går alltid i fällan
  att jag blir stressad.

 230. Jag fyrar av några frågor till -
  gärna tre ihopbakade i en.

 231. Får jag mer fylliga svar?
  Får jag flödiga tankar och känslor?

 232. Nej.
  Som tur är har jag min team-kompis-

 233. -som lite diskret, eller ganska
  abrupt, bara: "Det här funkar inte."

 234. "Du behöver ändra sätt att ställa
  frågor på. Det här verkar inte bra."

 235. Det blir en signal att jag behöver
  ändra mitt sätt att ställa frågor på-

 236. -för att få önskad information
  från eleven.

 237. Jag kan inte förvänta mig
  att hon ska transformeras-

 238. -och få en massa nya färdigheter
  och kunna svara på mina fina frågor.

 239. "Skärpning, Ia!
  Gör på ett annat sätt."

 240. Vi har gjort ett formulär.

 241. Det här är från "Motiverande samtal"
  - ni känner nog igen modellen.

 242. Många har mycket lättare för att
  kryssa påståenden och ringa in svar.

 243. Vi brukar börja med att titta
  på fördelar med att vara hemma.

 244. Det måste det ju finnas.
  Annars skulle de inte vara hemma.

 245. Här har vi fördelen att...

 246. Vid första tillfället med ungdomen
  har vi träffat föräldrarna hos oss.

 247. Vi har fått information kring eleven-

 248. -och gjort en anpassad version
  med några saker jag tror stämmer bra-

 249. -några som jag undrar
  och några som jag slänger in.

 250. Fördelar: "Jag slipper passa tider
  och får göra vad jag vill."

 251. "Jag får vara med kanin.
  Det är jättevärdefullt."

 252. "Okej. Vill du lägga till något?"
  "Nej."

 253. Man går vidare till nackdelar
  med att var hemma.

 254. Det är de väl medvetna om.

 255. De är stressade över att missa
  skolan. Vi behöver inte upplysa dem.

 256. "Jag missar hela sjuan
  och nu snart hela åttan också."

 257. Man kommer in
  i ett katastroftänkande.

 258. "Hur ska det gå?
  Hur ska jag få ett yrke?"

 259. "Hur ska jag kunna flytta hemifrån
  och träffa en partner?"

 260. "Det är trist att vara hemma."

 261. "Jag blir jättestressad
  över hela min framtid."

 262. "Kryssa dem som stämmer och lägg till
  om det är något mer."

 263. Vi går över till nackdelar
  med att vara i skolan.

 264. "Hade det bara varit fördelar med
  skolan så hade du varit i skolan."

 265. "Det finns ett gäng nackdelar.
  Vilka stämmer för dig?"

 266. Man kan behöva göra en separat lista,
  som kan bli hur lång som helst.

 267. Vi slutar med fördelar
  med att vara i skolan.

 268. "Mamma och pappa blir nöjda."

 269. "Min största fördel är att jag
  är en vanlig kille eller tjej."

 270. "Då går man i skolan,
  och det är det jag vill."

 271. Det här sättet att fråga på
  ger mig mer information.

 272. Det blir också att visa
  för eleverna vi möter att:

 273. "Jag har träffat andra som beskrev
  det så här. Känner du igen dig?"

 274. "Ja, faktiskt."

 275. Eller:
  "Nej, så jobbigt har inte jag det."

 276. De känner att de är ensamma
  i världen.

 277. "Det finns ingen annan
  som har det så jobbigt."

 278. "Jo, det finns det, och det finns
  formulär för att undersöka det."

 279. "Nu ska vi försöka lösa mysteriet,
  för att sen kunna hitta lösningar."

 280. Jag tänker på det Ia säger
  och det David och Ann sa i går.

 281. Det ligger mycket i att börja prata
  om sådant som inte är så hotfullt.

 282. Att börja med att vara intresserad.
  "Vem är du? Vad gör du här hemma?"

 283. Det är en konst. Som du sa
  har vi ju utvecklats under tio år.

 284. Vi har kliat oss i huvudet och visste
  inte hur vi skulle göra med familjer-

 285. -trots att vi hade
  en hel del erfarenhet.

 286. Något vi har blivit bättre på är
  att variera vårt sätt att fråga på-

 287. -och att fokusera mer
  på det positiva från början.

 288. Inte direkt fråga: "Jag heter Robert.
  Varför går inte du till plugget?"

 289. Att vara mer inkännande
  och låta det ta tid.

 290. Att våga låta en, två, tre träffar
  springa i väg-

 291. -innan man ställer den första frågan
  kring skolan.

 292. Med vissa
  måste man prata om skolan tidigare.

 293. De blir så där:
  "Varför ska du prata om min kanin?"

 294. "Jag fattar varför du är här.
  Varför pratar vi inte om det?"

 295. Man får hitta en balans-

 296. -och inte stressa in i frågorna som
  man känner att man måste ha svar på.

 297. Bra sätt att få ungdomen att se
  att jag är farlig.

 298. Ofarlig, ska jag säga.

 299. Kanske också få föräldrar
  och skolpersonal att känna samma sak.

 300. Att man inte direkt börjar anklaga
  och ställa jobbiga frågor.

 301. På samma sätt
  kan en förälder berätta lite.

 302. "Hur kommer det här sig?
  Hur blir det för dig?"

 303. Man ser vad som blir svårt för
  skolpersonal och vad de önskar sig.

 304. När vi kartlägger...
  Vi är kognitiva beteendeterapeuter.

 305. Vi arbetar med KBT-verktyg som
  överskotts- och underskottsbeteenden-

 306. -och något vi kallar
  funktionella analyser.

 307. Hur vi kan förstå
  beteendets uppkomst-

 308. -i vilka situationer det förekommer
  och dess funktion för individen.

 309. Vi gör de här kedjorna på...

 310. I dag har vi elevfokus, men vi tittar
  också på föräldrars beteenden-

 311. -våra egna beteenden
  och skolpersonal och andra vi möter-

 312. -för att bättre förstå vad som gör
  att du agerar som du gör.

 313. Informationen vi får fram
  måste vi sammanställa.

 314. Vi ska inte ha ostrukturerat prat.

 315. Vi måste sammanställa informationen
  och få den att bli användbar.

 316. Man får börja med
  att samla information brett.

 317. Man samlar in all information och
  styr inte med superspecifika frågor-

 318. -men ju mer man har kartlagt, desto
  mer tittar man på specifika saker.

 319. Vad får vi då veta?

 320. Så här kan det se ut när en ungdom
  eller förälder börjar berätta saker.

 321. Vi får en blandning av egenskaper
  och beteenden.

 322. Kanske av vad ungdomen, föräldrarna
  eller andra personer gör.

 323. Ganska spretigt och ostrukturerat.

 324. Det vi vill göra
  är att samla ihop informationen.

 325. Här är en överskotts-
  och underskottstabell.

 326. Det här är alltså beteenden som
  förekommer i för hög utsträckning-

 327. -relaterat till målet
  att vara i skolan-

 328. -och sådana som förekommer i för låg
  utsträckning relaterat till målet.

 329. Det är inte bra, dåliga, rätt
  eller fel beteenden-

 330. -utan om målet att vara i skolan.

 331. Att sova på dagarna är jättebra.
  Jag jobbade natt i nästan tio år.

 332. Att sova på dagarna är ganska bra då
  men ett överskottsbeteende här.

 333. Att sitta framför datorn kan vara bra
  för att bli bäst på Counter-Strike-

 334. -och vinna 1 miljon dollar,
  eller vad det kan vara.

 335. Men relaterat till målet
  att komma till skolan...

 336. Det leder inte mot målet.
  Det leder bort.

 337. Vi har yttre och inre beteenden.
  De yttre är sällan svåra.

 338. De återberättas till oss,
  och vi kan observera dem-

 339. -men lika viktigt är vilka
  inre beteenden som styr det här.

 340. Vilka tankar har eleven?
  Vilka känslor har eleven?

 341. Vad utlöser beteendet
  som omgivningen kan se?

 342. Oro för en situation i skolan
  är kanske det som får en-

 343. -att dra täcket över huvudet
  på morgonen och vägra kliva upp.

 344. Det blir en strategi
  för att hantera oro.

 345. En jäkligt bra strategi.

 346. Jag vet inte...
  Många av er har ju träffat ungdomar.

 347. Hur ofta säger vi inte till dem att
  hitta strategier för att hantera oro?

 348. De har hittat den bästa strategin:
  att undvika.

 349. Inget gör att oro försvinner så fort
  som att undvika det som väcker oro.

 350. På kort sikt.

 351. Sen leder det till tråkigheter, som
  att inte kunna göra sådant man vill.

 352. Man kanske inte kan fullgöra sin
  skolgång, vilket är väldigt viktigt.

 353. Vi pratar också
  om funktion av beteende.

 354. Tittar man på KBT-terapi
  så är det här en SBK-kedja.

 355. Situation, beteende och konsekvens.

 356. Den vokabulären funkar inte
  med ungdomar, så vi pratar om det...

 357. "Vad gjorde du? När?
  Hur blir det då? Vad hände sen?"

 358. Vi behöver översätta det
  på ett sätt som funkar.

 359. Malin pratade om ritprat.
  Det här kanske inte klassas som det-

 360. -men jag brukar ta med ett block
  och skissa.

 361. "Vänta, jag hängde inte med.
  Vad var det du gjorde?"

 362. "Jag vände på klacken.
  Jag stannade hemma."

 363. "Okej. När var det?"
  "På morgonen."

 364. "Jag hade så ont i magen,
  och oron bara malde."

 365. "Tankarna jag berättade om
  drog i gång."

 366. "Morgon. Ont i magen. Oro."

 367. "Det du gör är att vända i dörren
  och stanna hemma."

 368. "Vad gjorde du hemma?"
  "Spelade ett spel."

 369. "Satt på sociala medier."
  "Okej."

 370. "Vad händer då, när du har bestämt
  dig för att inte gå till skolan?"

 371. "Jag slipper snabbt oron, och det är
  rätt härligt att hänga på nätet."

 372. "Där har jag kompisar.
  I skolan är det skitsvårt."

 373. "Jag har ingen..."
  De säger inte "social tillhörighet".

 374. "Jag har inga kompisar. Jag fattar
  inte det här med att bara hänga."

 375. "På nätet har jag ett helt gäng
  med samma intressen. Det är skitkul."

 376. "Dessutom är det så skönt,
  för när jag hänger på nätet"-

 377. -"så slår det ut
  de jobbiga tankarna som snurrar."

 378. Det här blir begripligt. Man kan
  gissa att eleven kvällen innan sa:

 379. "I morgon ska jag till skolan."

 380. "Jag har packat väskan.
  Nu känner jag att jag är redo."

 381. De känner och tänker nog så-

 382. -men när det är dags
  att ta det här läskiga steget-

 383. -över tröskeln och in på bussen
  till skolan så känns det annorlunda.

 384. Som Robert sa
  är det en utmärkt strategi-

 385. -att undvika något
  som är obehagligt och övermäktigt-

 386. -och ett
  kanske inte anpassat sammanhang.

 387. Man undviker.

 388. Det fina med sådana här analyser...
  Jag kan skoja om hur jag skriver.

 389. "Kan du ens se det här?"

 390. Det fina är också att jag kan förstå
  varför eleven gör som den gör.

 391. Jag kan säga: "Vet du?"

 392. "Utifrån det du beskriver hade jag
  nog gjort på typ samma sätt."

 393. Jag kan berätta
  hur jag gjorde i högstadiet.

 394. "Att redovisa var skitläskigt."

 395. "Vet du vad jag hade för strategi?"
  "Nej."

 396. "Jag sa att jag hade glömt papperet
  och fick redovisa senare."

 397. "Det var jätteskönt
  att slippa redovisningen"-

 398. -"men efter två, tre minuter
  ångrade jag mig."

 399. "Nu skulle jag ju göra det
  nästa vecka."

 400. "Det långsiktiga styr inte, utan
  att slippa undan något jättejobbigt"-

 401. -"så jag begriper det här, trots att
  du sa att du skulle till plugget."

 402. "Jag förstår."

 403. Det blir ett sätt
  att prata neutralt och icke-dömande.

 404. De är snabba på att döma sig själva.

 405. "Hur svårt ska det vara? Det måste
  vara något jättestort fel på mig."

 406. "Alla jag har träffat innan du kom -
  jag har haft ett gäng behandlare"-

 407. -"har sagt: 'Det här löser vi.'
  Ingen kan hjälpa mig."

 408. De är körda i botten
  på hopp om förändring-

 409. -och får snabbt, i all välmening,
  förslag på lösningar.

 410. "Om du ställer väckarklockan tidigare
  och käkar gröt så blir det nog bra."

 411. Så snabbt in i att lösa problemet
  att man missar lyssnandet.

 412. "Aha! Det är därför.
  Jag förstår varför det blir så här."

 413. "Det måste vara skitsvårt, och
  du är med på att det inte är bra."

 414. Det blir bra prat
  in i förändringsprat.

 415. En validerande, bekräftande grund gör
  att vi kan börja prata om förändring.

 416. De är med på
  att situationen inte är bra.

 417. Det Ia säger tål att upprepas.

 418. Att vara icke-dömande och nyfiken
  ökar chansen att nå fram.

 419. Att verkligen vilja veta:
  "Hur blir det för dig?"

 420. När man sen ritar upp det så här-

 421. -ser man att det fyller en funktion,
  och det i sig blir icke-dömande.

 422. "Jag har lyssnat på dig
  och bekräftat att:"

 423. "Okej, det verkar vara ganska
  begripligt varför det blir så här."

 424. När vi kartlägger är vår
  kartläggningsfas ungefär fyra veckor.

 425. Vi träffar ofta elever som har varit
  hemma en termin eller längre tid.

 426. Oavsett hur hög frånvaro eleven har
  och vilken insats man gör-

 427. -ska man alltid stanna upp
  i kartläggningen.

 428. Kartläggning kan man göra på en minut
  i korridoren i skolan också.

 429. En elev är upprörd, stressad
  eller ledsen-

 430. -eller kommer för sent
  till samma lektion tre veckor i rad.

 431. Att stanna upp och fråga, där och då
  eller vid ett neutralt tillfälle:

 432. "Hur är det? Du har varit sen
  till svensklektionen några gånger."

 433. "Kan jag göra något?"

 434. Jag lyssnar på vad eleven svarar.

 435. "Okej, det är jobbigt
  för att du har en stökig bänkgranne."

 436. Då kan man föreslå:
  "Ska du sitta längst bak i klassen?"

 437. "Vill du att vi provar det?"
  "Det provar jag gärna."

 438. Vi har gjort en kartläggning
  och genomfört en åtgärd.

 439. Efter lektionen kan vi fråga:
  "Hur blev det? Var det här lättare?"

 440. Vi har utvärderat åtgärden,
  och det dröjde en minut.

 441. Det behöver inte vara fyra veckor.
  Det kan vara en kort fråga.

 442. I stället för att bara:
  "Sitt längst bak."

 443. Och så tror vi oss ha löst det,
  men vad det handlade om här-

 444. -var den där surrande fläkten,
  som hörs ännu mer längst bak.

 445. Då har vi snarare försvårat
  möjligheten att vara i klassrummet.

 446. Hur brukar det se ut?

 447. Vad finns det för vanliga orsaker
  och vidmakthållande faktorer?

 448. Är det ett enkelt problem?
  Nej, det vet ni ju att det inte är.

 449. Det kan finnas en specifik händelse,
  som föräldrar som har separerat-

 450. -någon anhörig som har blivit sjuk
  eller något läskigt i skolan.

 451. En elev gjorde sig väldigt illa
  i slöjden-

 452. -var hemma och kom tillbaka
  och gjorde sig illa igen.

 453. Det blev den utlösande faktorn-

 454. -men oftast är det inte
  en tydlig orsaksfaktor.

 455. Många elever vi träffar säger:
  "Det började smyga sig på."

 456. "Det kändes jobbigt, och jag bad
  mamma eller pappa sjukskriva mig."

 457. "Jag sa att jag hade ont i huvudet,
  men så var det inte en enda gång."

 458. "Det var ett sätt att slippa undan."

 459. "Ganska snabbt kände jag
  att det var en användbar strategi."

 460. "Det blev mer och mer."

 461. Ofta har man svårigheter inom ångest
  och depression.

 462. Man är inte så deprimerad att man
  stannar hemma, men när man är hemma-

 463. -kommer det som ett brev på posten.
  Livet blir inte lattjo.

 464. Man förstår att man är utanför.
  Man lider av det och blir stressad.

 465. Ångest och depression är vanligt -
  inte bara hos ungdomarna.

 466. Det är också vanligt hos föräldrarna.

 467. Det är så tydligt.
  I vår forskning och utvärdering-

 468. -ser vi att föräldrar
  till hemmasittande barn-

 469. -mår sämre än föräldrar som har barn
  på dygnet-runt-institutioner.

 470. Det säger något om hur mycket
  det här påverkar hela familjen.

 471. Syskon kan må skitdåligt
  och sluta ta hem kompisar.

 472. Familjen slutar ta hem vänner.
  Man skäms.

 473. Man kan ha mötts av reprimander-

 474. -och käcka råd om reglerad datortid
  och tydligare rutiner och strukturer.

 475. Tro mig, de har provat. Det har
  lett till kaos och inte funkat.

 476. Malin pratade om neuropsykiatri.

 477. Många vi träffar har diagnoser
  eller svårigheter inom autismspektra.

 478. Add. Adhd också,
  men framför allt autism och add.

 479. Hur är då skolsituationen? Är den
  anpassad utifrån elevernas behov?

 480. Nej. Det kan vara pedagogiskt-

 481. -var man sitter
  eller hur uppgifter presenteras-

 482. -men mycket beskriver de det sociala
  sammanhanget, som Trude pratade om.

 483. Man känner inte tillhörigheten.
  Man kanske inte är mobbad-

 484. -men man har definitivt
  ett utanförskap.

 485. Det som lockade mig att gå i skolan
  var att hänga med kompisar.

 486. Inte att räkna matte och lära sig
  verb. Det var att hänga med kompisar.

 487. Det har inte de här eleverna.

 488. Det är jätteknepigt
  med raster och matsal.

 489. Käcka uppstartsdagar, friluftsdagar,
  "lära känna varandra"-dagar...

 490. Jätteknepigt.

 491. Skolsituationen kan vara
  en orsaksfaktor man behöver åtgärda-

 492. -för att de ska kunna komma tillbaka.

 493. Insatsen kan inte vara
  att träna Robert i skolfärdigheter-

 494. -och färdigheter han behöver
  i skolsammanhanget-

 495. -om det sen inte är anpassat
  efter hans behov.

 496. Det är som att be honom gå
  med ett brutet ben.

 497. Vi behöver en helhet.

 498. Vi kommer in mer på det när vi pratar
  om förändring, behandling och insats.

 499. När vi kliver in och tittar
  på åtgärder som har gjorts-

 500. -från skola, barnpsykiatri,
  socialtjänst och i familjen-

 501. -så har det ofta gjorts
  många och bra saker.

 502. Det handlar inte om att skolan
  eller BUP inte har gjort något.

 503. Man har gjort mycket, men kanske inte
  rätt sak för den här eleven-

 504. -lite för att man har saknat
  en omfattande kartläggning.

 505. Man har satt in åtgärder
  som på papperet känns bra-

 506. -men inte rätt för eleven.

 507. Sen har man saknat viss intensitet-

 508. -och inte gjort
  en sammanhållen insats.

 509. När vi tittar på elever
  med mer komplex problematik-

 510. -kan vi utgå från
  att hur mycket skolan än har gjort-

 511. -behöver eleven troligtvis hjälp
  med ytterligare någon anpassning.

 512. Det handlar inte om att man inte
  gjort saker, utan att det behövs mer.

 513. Föräldrars förmåga och mående...
  De påverkas oerhört mycket.

 514. De har ofta haft problematiken under
  åratal och är trötta och slitna.

 515. Inte heller alltid så hoppfulla.

 516. Vi behöver titta på hur de mår
  och hur vi kan lägga upp en insats-

 517. -som gör att de kan delta och lyckas.

 518. Hur kan vi stötta?

 519. Det är lätt att göra planer
  och en handlingsplan-

 520. -för vad man förväntas göra
  när man kommer hem.

 521. Det är en annan femma att göra det,
  och vi kan hjälpa dem väldigt mycket.

 522. Att kunna planera och rigga.
  Att ibland kunna vara hemma.

 523. Att hjälpa dem med genomförandet.

 524. Det här är en viktig aspekt, för
  utan föräldrarna står vi oss slätt.

 525. Vi fixar att en ungdom säger: "Skolan
  är inget för mig. Jag har gett upp."

 526. Det kan vi jobba på, men inte om vi
  har en förälder som inte tror på det.

 527. Vi behöver få föräldrarna delaktiga.

 528. Jag tror att en sådan här
  kartläggning och att kunna visa att-

 529. -"Så här hänger problematiken ihop,
  och det här behöver ni göra"-

 530. -borgar för att man också sen
  faktiskt genomför.

 531. Peter pratade om skärmtid i går.

 532. Är det inte datorernas fel?
  Är de inte beroende?

 533. De flesta säger: "Den enda gången
  jag slipper de jobbiga tankarna"-

 534. -"och känslan att allt är hopplöst
  är när jag sitter framför datorn."

 535. Det är en copingstrategi -
  ett sätt att slippa-

 536. -det här otroligt jobbiga
  som bara snurrar i huvudet annars.

 537. Kan vi hjälpa dem tillbaka till
  skolan och en mer fungerande vardag-

 538. -så kan de ganska lätt
  släppa sina datorer.

 539. Det blir en ganska komplex,
  sammansatt orsaksbild.

 540. Det borgar för att åtgärderna behöver
  vara komplexa och sammansatta.

 541. Man får fundera,
  utifrån sammanhang och verksamhet.

 542. "Vilka delar kan jag göra? Kan jag
  göra allt eller behöver jag hjälp?"

 543. När kartläggningen är klar mynnar det
  för oss ut i ett skriftligt dokument.

 544. Det är att föredra, bortsett från
  med den här minuten i korridoren.

 545. Man sammanställer ordentligt, så
  att eleven, föräldrarna och övriga-

 546. -i lugn och ro
  kan titta igenom och tänka.

 547. "Stämmer det här?
  Känner jag igen mig i det?"

 548. Det beskriver hur vi har förstått
  svårigheterna att komma till skolan.

 549. "Det här tror vi gör att du inte
  kommer i väg eller stannar hemma."

 550. Vi presenterar
  ett förslag till åtgärd.

 551. "Det här kan vi göra för att
  hjälpa dig att öka din skolnärvaro."

 552. Sen lämnar man en fråga
  till familjen.

 553. "Vad tror du om det här?
  Vill du prova?"

 554. Efter en kartläggning... Vi utför
  inte mirakel, så efter fyra veckor...

 555. Det kanske inte är så lång tid
  om en elev har varit hemma i ett år.

 556. Det är långt ifrån säkert
  att ungdomen säger: "Perfekt!"

 557. "Ni har förstått mig precis.
  Självklart vill jag göra det här."

 558. Det är inte så troligt. I bästa fall
  har vi någon som hummar och nickar.

 559. Det viktiga är att föräldrarna känner
  att de tror på det här.

 560. "Vi är beredda att jobba
  för att kunna genomföra det här."

 561. Vi kommer att få jobba längre med
  och fortsätta träffa ungdomen-

 562. -och försöka få ungdomen att känna:
  "Jag törs ta de här jobbiga stegen."

 563. Åtminstone föräldrarna måste vara med
  på att våga gå vidare med det.

 564. Att kartlägga så här låter
  som att vi kammar in lite hårdfakta.

 565. Hur hänger det ihop? Vad har gjorts?
  Vi begär in journaler, om det finns.

 566. Ett sätt är
  att titta rent faktamässigt-

 567. -men det viktiga är att det blir
  relationellt och alliansskapande.

 568. David pratade om vikten av att ha
  en bra relation med sin terapeut.

 569. Vårt skarpaste verktyg i att bygga
  relation och allians är att lyssna.

 570. Att förmedla att man träffat andra,
  som kommit tillbaka till skolan.

 571. Att det har gått att vända den här
  till synes jättestora skutan.

 572. "Det går att få hjälp."

 573. Titta på vad man har gjort
  och på problematiken-

 574. -men det viktiga är
  den relationella delen.

 575. Att man visar intresse för eleven,
  som vi ska jobba med under lång tid.

 576. Vi ska prata lite kring insats
  och återgång till skolan.

 577. För vår del pratar vi behandling.

 578. Många här kommer från sammanhang där
  man mer tänker "åtgärd" och "insats".

 579. Ni får plocka russinen ur kakan
  och fundera på vad ni kan göra.

 580. "Vad kan jag göra
  inom min verksamhet?"

 581. "Hur ser det ut med mina
  samverkanspartner? Vad kan de göra?"

 582. Tillsammans kan ni fundera på
  om vissa saker försvinner.

 583. "Om inte du eller du gör det -
  vem ska göra det?"

 584. Hur ser man till att allt som eleven
  eller systemet behöver tillgodoses?

 585. Kartläggningen kommer att visa saker
  utifrån de behov vi tänker finns-

 586. -och vi måste möta upp dem.

 587. Vi kan inte säga:
  "Det här är inte mitt bord."

 588. Ska vi vara krassa så är en av
  de mest kostnadseffektiva åtgärderna-

 589. -för att få elever att komma till
  skolan trots ganska hög frånvaro-

 590. -att köpa en gammal folkabuss
  och åka hem och hämta dem.

 591. Det har gjorts på några ställen,
  av de här eldsjälarna.

 592. Det funkar väldigt bra.

 593. Det är effektivt,
  men de flesta säger:

 594. "Det är inte min uppgift. Det
  är föräldrarnas eller dens ansvar."

 595. Man får fundera på hur man löser
  det som inte är någons ansvar.

 596. Insatsen behöver omfatta elev,
  föräldrar och skola.

 597. Med långvarig, komplex problematik
  måste den vara intensiv och flexibel.

 598. Har man förmånen att jobba med
  en begynnande problematisk frånvaro-

 599. -som inte nått nivå 3,
  som David pratade om-

 600. -kan den vara mindre intensiv
  och flexibel.

 601. Men alla hembesök vi gör
  går inte som planerat.

 602. Ganska ofta möts vi av en
  stängd dörr, och då kan vi inte säga:

 603. "Det blev för svårt i dag.
  Vi ses om två veckor."

 604. Det blir för långa glapp.
  Vi måste säga:

 605. "Det blev för svårt i dag."

 606. "Jag kommer igen i morgon,
  och då vill jag ställa tre frågor."

 607. "Jag skriver dem på en lapp,
  så kan du läsa om du vill."

 608. Där behövs flexibiliteten.

 609. David nämnde
  gradvis närmande av skolan.

 610. Hur kan vi jobba med det-

 611. -och vad är ett gradvist närmande
  för varje elev vi möter?

 612. Med en kille var det första steget
  att åka till skolan och titta på den.

 613. Han satt nedhasad i baksätet
  med huvan uppe.

 614. Jag tänkte:
  "Han ser inte ens skolan."

 615. Jag fick instruera:
  "Lyft lite på huvan så att du ser."

 616. Efter många om och men
  gjorde han det.

 617. Jag tänkte att nästa steg
  borde vara att åka till skolan-

 618. -utan huvjacka
  så att han såg lite mer.

 619. "Vad tänker du om det?"

 620. "Nej, det är alldeles för lätt.
  Jag vill vara med på rast."

 621. Hade jag inte frågat
  vad han tänkte att nästa steg var-

 622. -hade jag kört det här
  att åka utan huvjacka.

 623. Han hade nog tyckt
  att det var löjligt.

 624. Det hade inte känts relevant.

 625. Man måste göra det
  till en gemensam planering-

 626. -men inte förvänta sig att de kan
  säga hur behandlingen ska läggas upp.

 627. "Så här tänker jag utifrån
  min erfarenhet. Passar det dig?"

 628. "Har du något annat förslag
  som skulle funka bättre?"

 629. Att göra det gemensamma jobbet.

 630. Har de färdigheterna som behövs?

 631. Vi pratade om överskott
  och underskott.

 632. Varför förekommer underskotten?

 633. Har eleverna
  de färdigheter som behövs?

 634. Förekommer underskotten för att man
  t.ex. är rädd för att åka kommunalt?

 635. Behöver vi träna
  eller lära in färdigheter-

 636. -eller handlar det om att bemästra
  en rädsla och anpassa ett sammanhang?

 637. Vad behöver skolan göra för att
  möta de behov som eleverna har?

 638. Mycket handlar om tydlighet
  och förutsägbarhet.

 639. "Vem ska jag möta? Vad kommer hända?
  Var ska jag sitta? Hur länge?"

 640. "Vad händer sen?
  Vad gör jag nästa gång?"

 641. Det som de flesta sitter med som
  det allra största berget är det här:

 642. "Vad säger jag till klassen?
  Hur förklarar jag att jag var borta?"

 643. "Jättefråga. Har du något förslag?"
  "Ingen aning."

 644. I värsta fall dribblar de in sig
  i någon historia om en långresa.

 645. Man känner att det kommer spricka.

 646. Vi behöver hjälpa dem
  med en förklaring.

 647. "Kan du säga att du var skoltrött
  men ska kämpa dig tillbaka?"

 648. "Det låter okej."
  "Bra."

 649. "Ska klassen veta att du är på väg
  tillbaka och har varit skoltrött?"

 650. "Känns det okej?"
  "Nej."

 651. "De ska veta att jag kommer, men jag
  vill säga det där med skoltrött."

 652. "Bra. Då har vi riggat det."

 653. Planerandet är rigoröst.

 654. Inte bara "Hur ser stegen ut?",
  utan "Hur ser staketen ut runt?"

 655. Vad behöver skolan för hjälp?
  Skolan får ett jättestort ansvar.

 656. Skolan har eleverna inskrivna.
  Det handlar ofta om grundskoleelever.

 657. BUP och socialtjänsten provar, men
  eleverna kommer inte till insatserna.

 658. Kvar finns skolan, med sin skolplikt.

 659. Skolrätt.

 660. Vad behöver skolans personal
  hjälp med?

 661. De är fenomenalt duktiga
  på att lägga upp kurser-

 662. -för någon som varit borta
  men har god inlärningsförmåga.

 663. De är oftast begåvade och klarar sig
  bra i de olika ämnena - som engelska.

 664. Har man gejmat med andra från andra
  världsdelar är man briljant på det.

 665. Men bemötandet - hur gör man för att
  en elev inte ska passera tröskeln-

 666. -och mötas av något som
  gör att eleven går hem igen?

 667. Här behöver vi hjälpa varandra.

 668. "Så här har eleven sagt.
  Det här tror jag är bra."

 669. "Vad tänker du?
  Vad har du för erfarenheter?"

 670. Ett jättestort samarbetsprojekt.

 671. Det skapar en helhet
  mellan skola och behandling.

 672. Det blir gemensamt.
  Vi täcker glappet-

 673. -mellan hemmet,
  där elev och föräldrar finns-

 674. -och skolan, som kan vara extremt bra
  anpassad men är rätt begränsad.

 675. Det blir ett jätteglapp.

 676. Vi behöver skapa en helhet.

 677. Ibland fastnar vi i: "Vi kan inte
  samverka - det är olika sekretesser."

 678. Det kan det vara,
  men det är bara att be om medgivande-

 679. -att bryta sekretess
  kring relevanta frågor.

 680. De allra flesta föräldrar blir glada.

 681. "Ni får väldigt gärna prata med
  varandra kring mitt barns skolgång."

 682. Jag har aldrig stött på någon
  som nekat det.

 683. Bland materialet
  finns det samtyckesformulär.

 684. Det som är av relevans för barnets
  skolgång är det vi ska prata om.

 685. Vi ska inte sitta och skvallra
  om annat.

 686. Oavsett om man skrivit på ett papper-

 687. -har man alltid ansvar för att bara
  ta upp sådant som är relevant.

 688. Man får fundera på hur det
  är relevant och vad man bör berätta.

 689. När vi är inne i behandlingsfas...

 690. Vi kartlägger först.
  Det är en separat del.

 691. Vi kartlägger först
  och ger förslag på åtgärd.

 692. Sen börjar vi göra åtgärder, men
  vi har en fortlöpande kartläggning.

 693. När vi testar saker
  kommer ny information fram.

 694. Det kommer visa sig om våra hypoteser
  stämmer eller inte.

 695. Det är fortlöpande kartläggning,
  och vi måste ta in ny information-

 696. -inför nya utmaningar
  och situationer.

 697. Lite mer konkret
  så jobbar vi med att göra hembesök.

 698. Det är nödvändigt.

 699. Ungdomen kommer inte att möta oss
  om man har en omfattande frånvaro.

 700. Målet är att ses utanför hemmet
  och så småningom i skolmiljön.

 701. Det handlar om att bygga relation
  och allians i lika stor utsträckning-

 702. -och fortsätta
  även i förändringsfasen.

 703. Att inte tro att vi har en jättebra
  allians som håller för all framtid.

 704. Det är nu den utmanas.

 705. Nu när vi genomför tuffa saker
  gäller det att bibehålla den.

 706. Vi jobbar med psykoedukation, eller
  utbildning om svårigheter och ångest.

 707. "Hur blir ångest
  svårt för dig att hantera?"

 708. "På vilket sätt hjälper de här
  sakerna dig att få mindre ångest?"

 709. "Hur hjälper det här dig
  att bli mindre orolig?"

 710. Om det är ångest vi arbetar med.

 711. Vi jobbar med vardagliga funktioner.
  Ofta börjar vi med att få till-

 712. -saker som är förutsättningar
  för att på sikt återgå till skolan.

 713. Att kliva upp på morgonen, klä på sig
  och duscha.

 714. Kanske komma i gång med lite rutiner,
  som resten av familjen har.

 715. Förtydliga syftet med övningarna.

 716. "Varför ska jag
  gå ut till brevlådan varje morgon?"

 717. "Jag ska gå ut till brevlådan
  och gå in igen."

 718. "Du ska börja aktivera dig och
  kliva över tröskeln och komma ut."

 719. "Det är ett första steg
  för att sen gå till bussen."

 720. "Vid brevlådan kan det dyka upp någon
  som känns besvärlig att möta."

 721. "Nu kanske det är vad du klarar av."

 722. "Det är för stort att komma till
  skolan och möta alla människor där"-

 723. -"men vid brevlådan har vi pratat
  om vad du kan säga och göra"-

 724. -"och hur du ska förklara att du inte
  är i skolan klockan tio en måndag."

 725. Omsätt kunskapen i övningar
  i riktning mot skolan.

 726. Vi har hela tiden skolfokus
  i de insatser vi gör.

 727. Det räcker inte att ha täta besök.

 728. Att träffa eleven hemma eller i
  skolan en eller två gånger i veckan.

 729. Vi behöver ha tät kontakt mellan
  besöken för att kunna följa upp.

 730. "Hur blev det i dag?
  Undrar du något inför i morgon?"

 731. "Ska vi meddela skolan något?"

 732. Kolla av gentemot skolan
  om planeringen behöver ändras.

 733. "Är hans klasslärare sjuk
  så att det blir en vikarie?"

 734. "Då ska vi förmedla det till eleven."

 735. En fråga? Självklart.

 736. Det kanske är en korkad fråga.
  Hela grejen låter ju helt magisk-

 737. -men det bygger på att
  man kanske har ett behandlingsteam.

 738. Jag kliar mig i huvudet och undrar:
  Hur sjutton ska jag fixa det här?

 739. Vem ska göra vad och hur ska vi göra?

 740. -Ja.
  -Jag känner bara:

 741. "Ja, absolut, men hur
  ska det vara praktiskt genomförbart"-

 742. -"om det inte finns någon
  ledig socialtjänst eller kurator?"

 743. Jag sammanfattar,
  om någon inte hörde.

 744. Du säger att det låter
  som en bra insats och helt magiskt-

 745. -men kontentan är: Hur gör man om man
  inte kan erbjuda en intensiv insats-

 746. -och inte har ett paket med
  behandlare som kan jobba intensivt?

 747. Hur gör man som skola om man har
  en elev med omfattande svårigheter?

 748. Man kanske ska göra de delar man kan,
  men en elev med stora svårigheter-

 749. -förutsätter att andra instanser
  också gör delar.

 750. Man behöver hitta en samverkan och
  former för att fånga upp de elever-

 751. -som har mer behov än vad man
  från skolans håll kan tillgodose.

 752. Man kan fundera på
  om det finns något man kan göra.

 753. "Vi behöver få till ett samtal
  med eleven och fånga upp."

 754. "Eleven har kanske haft hög frånvaro
  under några veckors tid."

 755. "Finns det något vi kan göra?
  Vi behöver ge eleven information."

 756. "Eleven kommer inte till skolan.
  Kan vi nå eleven på ett annat sätt?"

 757. Boka ett möte eller träffa eleven
  någon annanstans eller rentav hemma.

 758. Man får inte landa i: "Vi från skolan
  träffar bara elever på skolan."

 759. Kan vi spara... Tiden springer på.

 760. Det är jätterelevanta frågor,
  men vi pratar klart om det vi har.

 761. Sen tar vi ett par minuter på slutet,
  eller så följer vi upp i pausen.

 762. Man kan sätta ihop ett eget dokument
  för att få information från eleven-

 763. -om vad som behövs
  när det är dags att vara i skolan.

 764. "Skriftlig och muntlig information.
  Ja, nej, kanske."

 765. "All undervisning på samma plats."

 766. Här kan man ju verkligen...
  Det kan verka som en önskelista.

 767. "Det här skulle vi kunna erbjuda"-

 768. -"men det är ingen idé att kryssa i
  'all undervisning på samma plats'."

 769. "Det kan vi inte erbjuda."

 770. Här kan man skapa en egen lista
  utifrån skolans förutsättningar.

 771. Vad kan eleven få skatta
  ja, nej eller kanske till?

 772. Så att man inte säger: "Vi kan tyvärr
  inte göra punkterna du kryssade."

 773. Det blir inte så schyst,
  så formulera sådana här dokument.

 774. Det gör
  att man känner sig lyssnad på.

 775. Att kunna använda skolan
  för att öva på färdigheter.

 776. Vi pratar om elever med problem inom
  autismspektra som har svårt att...

 777. "När jag tränade med Ia på att räcka
  upp handen och gå över tröskeln..."

 778. "Det är inte samma sak
  när det är i skolan."

 779. Jag är chanslös om vår arbetsplats
  är den enda träningsarenan.

 780. Jag måste jobba i hemmet,
  där problemen uppstår-

 781. -i riktning mot skolan
  och i ett skolsammanhang.

 782. Det är en fördel
  att vara i ett skolsammanhang-

 783. -för att få det täta arbetet
  med pedagogerna.

 784. Vi jobbar oftast tajt med mentor
  - ibland kurator också.

 785. Är man mentor så gissar jag att
  man inte är mentor för bara en elev.

 786. Hur får mentor förutsättningar för
  att lägga en extra kvart på eleven?

 787. Man behöver nog se att om vi faktiskt
  investerar tid i de här eleverna nu-

 788. -så lönar det sig på sikt.

 789. Kan vi lägga ner tid på att förbereda
  så ökar vi chansen att det funkar.

 790. Att hitta helheten och samarbetet
  är väldigt roligt.

 791. Jag möts alltid av extremt engagerade
  pedagoger och skolor.

 792. Man vill ha eleverna där
  och har slitit för att få dem dit.

 793. Man har inte lyckats, men chansen
  blir större nu när vi samarbetar.

 794. Vilka anpassningar
  behöver skolan göra-

 795. -för att eleven ska ha en möjlighet
  att komma dit?

 796. Det här har vi varit inne på.
  Vi har pratat om elevfokuset.

 797. Er vänstra kolumn.

 798. Det görs en hel del insatser
  med föräldrar och skola-

 799. -och sen övergripande insatser.

 800. Att titta på att samordning
  med andra aktörer också tas hand om.

 801. De som är inblandade
  i ett dagligt arbete-

 802. -är ju eleven, föräldrarna
  och skolpersonalen.

 803. De jobbar varje dag kring eleven.

 804. Det kan finnas barnpsykiatri
  och andra aktörer-

 805. -som kan behöva uppdateras
  varje eller varannan vecka.

 806. Inte i det dagliga arbetet.

 807. Man behöver utvärdera,
  oavsett insatsen.

 808. "Vad gör vi? När ska vi utvärdera
  och då ta ställning till"-

 809. -"om vi ska fortsätta på samma sätt?"

 810. Man sätter lätt in åtgärder
  utan att tänka framåt.

 811. En rektor jag träffade hade lösningen
  att ta bort slöjden för vissa elever.

 812. "Hur länge gör ni det?"
  "Det är lite olika."

 813. "Vad gör ni under tiden?"
  "Eleven är inte på slöjden."

 814. Hon insåg
  att det blev konstgjord andning.

 815. När slöjden ska tillbaka
  har man varken anpassat slöjdsalen-

 816. -eller försett eleven
  med mer slöjdfärdigheter.

 817. Fundera alltid på:
  "Vad gör vi nu? Vad kommer sen?"

 818. "Hur håller det över tid?"

 819. Vi gör en intensiv insats.

 820. Faran med att vara för intensiv
  är att det kraschar när vi avslutar.

 821. Vi behöver tänka långsiktigt.
  "Det här ska bli hållbart över tid."

 822. Ia ske ge er 45 sekunder guldnycklar.

 823. -Säger jag, som är tidspolis.
  -Tydlig instruktion.

 824. Vad bör man göra?
  Arbeta strukturerat och målinriktat.

 825. Kartlägg.
  Ni är nog med på att det är viktigt.

 826. Möt ungdomen där ungdomen är.

 827. Många insatser stupar på
  att man inte når ungdomarna.

 828. Samarbeta. Vi tenderar
  att organisera oss i stuprör.

 829. "Här är min ränna, där är din."

 830. Det blir ett jäkla skrammel
  när de ska samarbeta.

 831. Jag vill ha en tunna i stället.
  Samverka på riktigt.

 832. Utvärdera och lär av andra.
  Utnyttja kompetens.

 833. Det går så mycket tid åt att fundera
  på vad som är ett bra arbetssätt.

 834. Lär av varandra och sno friskt.
  Låna kunskap.

 835. "Hur kan vi göra?
  Vad passar vår verksamhet?"

 836. Det var mina tankar, men tillbaka
  till Skolinspektionens rapporter.

 837. Ungdomarnas röster blir inte hörda-

 838. -så vi ska återvända till tjejen
  och höra vad som var hjälpsamt.

 839. Hela tiden jag inte gick till skolan
  fick jag höra samma sak.

 840. Det var synd om mig
  och mina föräldrar.

 841. Jag fick ingen utbildning
  och skulle inte komma någonstans.

 842. Mina föräldrar hade ett hopplöst barn
  som inte skulle bli något.

 843. Jag var trött på alla dömande åsikter
  - både verbala och icke-verbala.

 844. Det var allt från förolämpningar
  till nedlåtande ansiktsuttryck-

 845. -ett falskt leende
  och en klapp på axeln.

 846. Jag ville bara stanna hemma ännu mer.

 847. Att få prata med folk
  som genuint ville lyssna-

 848. -och som jag visste inte skulle
  döma mig, hjälpte mest av allt.

 849. Att få vara med någon som vill lyssna
  och inte dömer var det som hjälpte.

 850. Inte vårt magiska program,
  utan väldigt mänskliga komponenter.

 851. Det kan vi alla ta med oss och sprida
  till våra kollegor som inte är här.

 852. Klara.

 853. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kartläggning och behandling

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anledningarna till att vissa unga vägrar gå i skolan kan skilja sig mycket från en elev till en annan. Det är därför extra viktigt att lägga tid och resurser på att kartlägga varje persons individuella förutsättningar innan man inleder en behandling, säger Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elever som avbryter studierna, Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolk, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Psykologen Peter Friberg berättar om några av anledningarna till att vissa barn inte vill gå till skolan och hur det påverkar barnet, familjen, skolan och samhället. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Forskning och behandling för hemmasittare

Psykologen David Heyne har forskat på temat hemmasittande och vilka mekanismer som ligger bakom. Här berättar han om de senaste rönen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Skolfaktorer bakom hemmasittande

Trude Havik, doktor i specialpedagogik, berättar om vilka skolfaktorer som kan göra det svårt för vissa elever att gå till skolan. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Datorspel - beroende eller intresse

Psykologen Peter Friberg berättar om hur datorspel kan bidra till och förvärra hemmasittande och hur man som förälder, lärare och behandlare kan jobba med problemen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Frågor och svar om hemmasittande

Forskaren David Heyne, experten Ia Sundberg-Lax och Ann Lindström Gottfridsson, chef Ledviks resursenhet, Lidingö stad, svarar på frågor om hemmasittande och problematisk skolfrånvaro. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser

För barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det som för många är enkla vardagssituationer inom skolmiljön verka främmande och svåra. Här berättar psykologen Malin Khoso om hur man som lärare kan möta personer med NPF-diagnoser och hur skolmiljön kan anpassas. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Mobilisera alla krafter kring eleven

Socionomen Erik Koskinen berättar om vikten av att bygga ett stödnätverk runt eleven och familjen för att öka möjligheterna att lyckas återvända till skolan efter en längre tids frånvaro. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Kartläggning och behandling

Anledningarna till att vissa unga vägrar gå i skolan kan skilja sig mycket från en elev till en annan. Det är därför extra viktigt att lägga tid och resurser på att kartlägga varje persons individuella förutsättningar innan man inleder en behandling, säger Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Två föräldrars erfarenheter

Här berättar föräldrarna Maria och Christian Persman om vad som hände när deras son en dag slutade gå till skolan. De delar med sig av tankar och erfarenheter om den hjälp de fick. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Samverkan kring flerspråkighet

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.