Titta

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Om UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Problematisk skolfrånvaro eller hemmasittande är ett stort och kostsamt problem. Det påverkar elevens självbild och relationer och kan leda till långvarigt utanförskap. I Sverige uppskattas ungefär 20.000 elever i grundskolan ha en problematisk skolfrånvaro och lika många i gymnasiet. Långvarig skolfrånvaro riskerar att leda till ett livslångt utanförskap som innebär både personligt lidande och stora kostnader för samhället. Här diskuteras den senaste forskningen kring orsaker och arbete med hemmasittande. Inspelat den 11-12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Till första programmet

UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare : Forskning och behandling för hemmasittareDela
 1. Skolfrånvaron är bara toppen
  av isberget - det mest uppenbara.

 2. Då vet vi att det kan röra sig om
  ett närvaroproblem.

 3. Räck upp handen om ni har varit
  på en konferens förut, oavsett ämne.

 4. Nästan alla räcker nog upp handen.

 5. Nästan alla
  har varit på en konferens förut.

 6. Räck upp handen om ni lyssnade på
  huvudtalaren, på inledningsanförandet.

 7. Håll kvar handen om ni fortfarande
  gör nåt som ni hörde i det föredraget.

 8. Utmärkt! Det var några stycken.

 9. Mitt mål är
  att ni efter de här timmarna...

 10. Ni kommer att belönas för er
  uppmärksamhet, vi tar en paus mitt i.

 11. Mitt mål är att det jag pratar om
  ska ha viss relevans för er arbetsplats.

 12. Man har forskat mycket
  och tänkt ut vetenskapliga åtgärder.

 13. Man kan kanske ifrågasätta nyttan med
  den forskningen och de åtgärderna.

 14. Personerna längst ner
  med poängskyltar - det här är ni i dag.

 15. Ni ska bedöma hur relevant materialet
  är som jag kommer att berätta om här.

 16. Här är ett annat påhitt. Vad sägs om
  att bre smörgåsen så här?

 17. Det verkar ju praktiskt - eller?

 18. Det här är intressant. Jag har bott
  i Nederländerna i femton år-

 19. -men nyss fick jag veta att holländarna
  lär ha tagit fram den orangea moroten.

 20. Innan det fanns orangea morötter
  fanns det gula och lila morötter.

 21. Men på 1600-talet ägnade sig
  holländarna åt växtförädling.

 22. De kunde öka
  halterna av betakaroten-

 23. -så att de gula morötterna
  blev mer orangea.

 24. Nederländernas monark tillhör
  huset Oranien, vars färg är orange-

 25. -så de var stolta över det här.

 26. Vi kan tycka att det här var bra. Det
  var relevant för den tidens forskare.

 27. De här ämnena vill jag ta upp i dag:

 28. Först ska jag prata om skolvägran
  och andra närvaroproblem-

 29. -och om bedömning, hur vi tar reda på
  barnets och familjens behov-

 30. -när det finns frånvaroproblem.

 31. Sen vill jag prata mer allmänt
  om interventioner vid skolvägran-

 32. -och sen om interventioner för barnet,
  för föräldrarna och i skolan-

 33. -med några avslutande synpunkter.

 34. Betydelsen av att delta
  i en sån här konferens ifrågasätts inte.

 35. Alla är överens om att det är viktigt
  att hjälpa unga att gå till skolan-

 36. -och det kräver mycket av oss.

 37. Longitudinella studier visar att unga
  som är borta från skolan en viss tid...

 38. Om de är borta sammanlagt ett halvår
  under en femårsperiod-

 39. -så ligger de ett år efter i matematik.

 40. Och unga som är borta
  för mycket från skolan-

 41. -riskerar att hoppa av skolan-

 42. -så att de inte får slutbetyg
  från gymnasiet eller högstadiet.

 43. Och vi vet att närvaroproblem innebär
  mycket arbete för skolpersonalen.

 44. Det sätter press på skolpersonalen
  och kan påverka hur de trivs.

 45. Det tar tid
  att hålla koll på närvaron-

 46. -och se vilka som inte är i skolan
  och vilka behov de har.

 47. Det krävs mycket
  för att stötta de här ungdomarna.

 48. Familjen påverkas. Man känner stress
  när barnet har svårt att gå till skolan.

 49. Unga som hoppar av skolan kan inte
  bidra lika mycket till samhället-

 50. -och de får ofta
  psykiska problem som vuxna.

 51. Det blir en kostnad för samhället.

 52. Så alla är eniga om
  att det här ämnet är viktigt.

 53. När vi pratar om skolvägran,
  vad exakt menar vi med det?

 54. Jag är en av dem
  som tror att det är meningsfullt-

 55. -att skilja mellan olika slags
  närvaroproblem i skolan.

 56. Alla håller inte med. Jag ska berätta
  varför jag tycker att det underlättar.

 57. Först ska jag prata om
  vad man brukar mena med skolvägran.

 58. Om vi hade haft nåt system
  för att beskriva hur skolvägran ser ut-

 59. -så hade det sett ut så här. Den unga
  personen är obekväm i skolmiljön.

 60. Det kan handla om skolarbetet,
  att vara med andra barn-

 61. -att ha auktoriteter, som lärare,
  att göra prov...

 62. Men det kan också handla om
  att vara borta från hemmets trygghet.

 63. Det finns unga med separationsångest.

 64. Britten Ian Berg och hans kollegor
  formulerade i slutet av 1960-talet-

 65. -fyra kriterier,
  och senare la de till ett femte.

 66. De kriterierna
  används nu rutinmässigt-

 67. -för att kunna säga att det handlar om
  skolvägran och inte nåt annat problem.

 68. Den unga personen vägrar gå
  till skolan och är oftast hemma-

 69. -och till exempel inte
  i ett köpcentrum med andra ungdomar.

 70. Det har emotionella orsaker.

 71. Det kan ta sig uttryck som ångest.
  Ibland har de ångestsyndrom.

 72. Det kan ta sig uttryck som depression.

 73. De här ungdomarna
  uppvisar inget antisocialt beteende-

 74. -vilket vi ofta ser hos en annan grupp
  med närvaroproblem - de som skolkar.

 75. De la till det femte kriteriet-

 76. -för att skilja på skolvägran
  och föräldrastödd frånvaro.

 77. Vid föräldrastödd frånvaro vill
  föräldrarna inte att de går till skolan.

 78. Så föräldrarna ska ha försökt
  få barnet till skolan.

 79. Problemet kanske har pågått länge,
  sex till tolv månader.

 80. Familjen kan ha kämpat,
  men sen gav de upp.

 81. Familjen försöker inte längre,
  för de har gett upp hoppet-

 82. -men om vi frågar vad som har hänt
  får vi veta att de har försökt.

 83. Nu har de i alla fall en stark önskan om
  att deras barn ska gå i skolan.

 84. Det skiljer sig
  från föräldrastödd frånvaro.

 85. Skolk kan illustreras på det här viset.

 86. Den unga personen går mot skolan-

 87. -men man ger upp alla sina drömmar
  när man går in genom skolgrindarna.

 88. Varför är det så? En generalisering
  som stämmer ganska bra är-

 89. -att de som skolkar
  är de som inte har så bra betyg.

 90. Det stämmer relativt bra. Det finns
  skolkare som det går bra för i skolan.

 91. De har andra anledningar
  till att skolka från skolan.

 92. Men i stort sett är det unga
  som inte har bra studieresultat.

 93. I skolan kommer de
  att uppleva misslyckanden.

 94. Och vem vill göra det? Man kan förstå
  att de vill undvika den situationen.

 95. Så här beskriver man ofta skolk
  i litteraturen:

 96. Den unga personen gör det med flit.

 97. Föräldrarna vet inget. Deras barn går
  i väg, som om de skulle gå till skolan-

 98. -men de går inte dit, eller också
  lämnar de skolan under dagen.

 99. Som sagt tror jag att det finns
  en poäng med att göra en åtskillnad.

 100. Andra gör inte det. De säger-

 101. -att det finns en stor överlappning
  mellan de här två närvaroproblemen.

 102. Jag är akademiker och kliniskt
  verksam, så jag gick till litteraturen.

 103. Hur mycket överlappning finns det?
  Det här har jag hittat hittills:

 104. I studier av unga personer som
  har problem med närvaron i skolan-

 105. -är det mellan 5 och 17 %-

 106. -som uppvisar
  tecken på både skolvägran och skolk-

 107. -enligt definitionerna som jag visade.

 108. Om man ser till den andra sidan
  av myntet betyder det här faktiskt-

 109. -att mellan 83 och 95 %
  av unga med närvaroproblem-

 110. -kan klassificeras som antingen skol-
  vägrare eller skolkare - inte både och.

 111. Jag tolkar det som
  att det inte är så stor överlappning.

 112. Men hur är överlappningen över tid-

 113. -att det först liknar skolvägran
  för att sen likna skolk?

 114. Jag har bara sett en studie hittills
  där de följde ungdomar i tre år.

 115. De fann att 10 % av unga
  som uppvisade tecken på skolvägran-

 116. -uppvisade tecken på skolk
  efter tre år.

 117. 10 % gick från skolvägran
  till en kombination.

 118. Inga unga gick från tecken på skolk
  till tecken på skolvägran.

 119. Så det finns överlappning även
  longitudinellt, men den är inte stor.

 120. De flesta visar inte tecken på båda
  typerna av närvaroproblem över tid.

 121. Det finns anekdotiska bevis
  för att det finns en skillnad.

 122. Många gör en åtskillnad,
  men det betyder inte att det är rätt!

 123. Men många författare i dag
  skiljer mellan skolvägran och skolk.

 124. Om vi klassificerar
  närvaroproblemen efter typ-

 125. -ser vi vilket närvaroproblem som
  är störst, vad som ökar eller minskar-

 126. -och var vi ska satsa våra resurser.

 127. I litteraturen står det ofta att 5-28%
  av unga har närvaroproblem.

 128. Det är många unga, men det
  säger inget om var problemen ligger.

 129. Det är kanske skolk
  som står för merparten av det-

 130. -och skolvägran är kanske en liten del.

 131. Innan vi klassificerar dem, vet vi inte
  vilka problem som är vanligast-

 132. -och vilka problem
  som blir bättre av våra interventioner.

 133. Och innan vi klassificerar
  kan vi inte studera riskfaktorer.

 134. Riskfaktorerna för skolvägran
  verkar vara annorlunda än för skolk.

 135. Och det finns olika interventioner.

 136. Brandy Maynard och hennes kollegor
  i USA har gjort två metaanalyser.

 137. En tittade på interventioner vid skolk.

 138. De unga får ofta en mentor som hjälper
  dem att känna delaktighet i skolan-

 139. -och man kollar närvaron, för vid skolk
  är man borta utan att andra vet om det.

 140. Det handlar om att vi ska bli bättre på
  att registrera närvaro i skolorna.

 141. Vid skolvägran låg fokus mer på
  att hjälpa dem att kunna vara i skolan-

 142. -sånt som avslappningsövningar,
  om de upplevde ångest-

 143. -och KBT mot tankar som ger dem
  oroskänslor när de är i skolan.

 144. Det är anekdotiska bevis,
  men det finns vetenskapligt stöd.

 145. Om man internaliserar eller
  externaliserar problem skiljer sig åt-

 146. -vid skolvägran respektive skolk.

 147. Helen Egger med flera
  tittade på 1 400 ungdomar i USA.

 148. Skolvägran, men inte skolk,
  hade ett samband med-

 149. -ångestsyndrom, rädsla förknippad
  med skolan, och prestationsångest-

 150. -och sannolikheten för depression
  var mycket högre.

 151. Oddskvoten var 3,4 för skolvägrare
  och lägre för skolkare.

 152. Det finns en överlappning. Skolkare
  kan också uppvisa depressiva drag-

 153. -men har lägre sannolikhet att få
  depression jämfört med skolvägrare.

 154. Så det finns olika samband.

 155. Skolvägrare internaliserar problem.
  Skolkare gör inte det lika mycket.

 156. Det finns även andra variabler,
  till exempel:

 157. Skolvägrare är oftare mobbade
  eller går i en farlig skola-

 158. -jämfört med skolkare.

 159. Längst ner står det
  "dålig föräldrakontroll".

 160. Föräldrar som inte vet var barnen är-

 161. -och inte lyckas sätta upp regler
  och gränser, och hålla fast vid dem-

 162. -är exempel på det.

 163. Studier visar att det har ett samband
  med skolk men inte med skolvägran.

 164. Det säger nåt om hur
  skolk respektive skolvägran utvecklas-

 165. -och vilka interventioner som krävs
  vid de här olika närvaroproblemen.

 166. Här är panelen igen och ger poäng.
  "Hur relevant är det här för mitt jobb?"

 167. Den här frågan får ni fundera över:

 168. Är det värdefullt och relevant för mig
  att skilja mellan olika närvaroproblem-

 169. -hos de unga som jag jobbar med?

 170. En tredje typ är föräldrastödd frånvaro.

 171. De unga är redo att gå till skolan
  men nåt håller dem hemma.

 172. Vid föräldrastödd frånvaro
  är det föräldern som ligger bakom.

 173. Man har beskrivit det som att föräldern
  har egna behov av stöd eller sällskap.

 174. Föräldern kan ha psykiska problem.

 175. Om familjen har många barn
  kan föräldern behöva praktisk hjälp-

 176. -med att passa de andra barnen.

 177. Så föräldrarna är mer eller mindre
  med på att barnet stannar hemma.

 178. En färsk rapport från Tyskland gav
  ett exempel på föräldrastödd frånvaro:

 179. Det är billigare att åka på semester
  under terminerna.

 180. Det kan betraktas
  som föräldrastödd frånvaro.

 181. Återigen finns det överlappning.

 182. Enligt vår erfarenhet finns det
  överlappning mellan dessa två.

 183. Här är ett exempel på det
  från en fallbeskrivning.

 184. Peter var en skolvägrare, enligt
  författarna till fallbeskrivningen.

 185. Hans mamma hade psykiska problem,
  hon ledd av torgskräck.

 186. Hon uttryckte en stark önskan om
  att Peter skulle gå till skolan.

 187. Det liknade skolvägran, för det femte
  kriteriet för skolvägran var uppfyllt:

 188. Föräldern ska vilja
  att barnet går till skolan.

 189. Men Peters mamma sa också
  att när han var hemma med henne-

 190. -innan han började gå till skolan igen-

 191. -så kändes det bra. Hon gillade det.

 192. Det är ett slags överlappning
  ur ett kliniskt perspektiv.

 193. Vi måste fråga oss vad sån här
  överlappning har för betydelse.

 194. Det kan vara så att
  om vi arbetar med en ung person-

 195. -och det verkar vara skolvägran
  enligt kriterierna som jag visade er-

 196. -kan det samtidigt finnas
  motstridiga känslor hos föräldrarna-

 197. -om att hjälpa barnet tillbaka till
  skolan. Det påverkar interventionerna.

 198. Mer om det sen. Jag ska avsluta
  resonemanget om klassificering.

 199. Vi har börjat höra mer om en fjärde typ,
  och det är avstängning från skolan.

 200. Det är närvaroproblem
  som har sin grund i skolan.

 201. Vi har några exempel från medierna.

 202. I Nederländerna fick vissa ungdomar
  inte göra slutproven i sin skola.

 203. Det här var elever
  som det inte gick bra för i skolan-

 204. -så skolan riskerade
  att få ett sämre resultat.

 205. I Storbritannien blir elever med autism
  avstängda från skolan.

 206. Det är en oroväckande ökning av barn
  som blir relegerade eller avstängda.

 207. Det är kanske svårare för skolor
  att ha unga med speciella behov.

 208. I en del fall
  kan det leda till vissa åtgärder-

 209. -eller att man tar till relegering
  och avstängning för vissa grupper.

 210. Vi betraktar det
  som avstängning från skolan.

 211. I mars var jag
  på en så kallad Lorentz-workshop.

 212. Lorentz var en nederländsk fysiker.

 213. Lorentz Center
  är knutet till universitetet i Leiden.

 214. De finansierar internationella
  workshops. Vi kunde samla-

 215. -21 akademiker och personer som
  jobbar med närvaroproblem i skolan-

 216. -och var intresserade av frågan
  om olika typer av närvaroproblem.

 217. Trude Havik, som ska tala
  här på konferensen, var där.

 218. Jag deltog också
  i den workshoppen.

 219. Syftet var att samla personer
  från olika delar av världen-

 220. -som har olika tankar om
  huruvida man ska ha olika kategorier.

 221. I stället för att debattera i skrift,
  vilket skulle ta många år-

 222. -ville vi samla alla runt ett bord
  i en vecka, och se vad som händer.

 223. Alla var eniga om att det finns
  ett värde i att hålla isär olika saker.

 224. Och vi måste tänka på vilken funktion
  närvaroproblem har. Mer om det sen.

 225. På Lorentz-workshoppen-

 226. -var vi överens om att verktyg
  som School Non-Attendance Checklist-

 227. -är bra för en första kartläggning
  av närvaroproblemet.

 228. Där listas olika frånvaroorsaker-

 229. -både såna som är oproblematiska,
  till exempel giltig sjukfrånvaro-

 230. -men också de olika typerna
  av problematisk frånvaro.

 231. Man har enkla definitioner. Föräldrar
  och skolpersonal fyller i formuläret.

 232. Vi vill utveckla en version för unga.

 233. Man grupperar orsakerna - barnet
  föräldern, familjen, skolan, övrigt.

 234. Man tittar på den senaste månaden.

 235. Jag ser att många fotar. Jättebra!

 236. Jag kommer att ge bilderna
  till Peter och hans team-

 237. -så att ni kan få tillgång till dem.
  De kan säkert ordna det.

 238. Här är instruktionen.

 239. Man kan fylla i den på nätet.
  Det finns också en pappersversion.

 240. I nätversionen finns en hyperlänk. Man
  ser barnets frånvaro under månaden.

 241. Föräldern ombeds titta i sin kalender
  för att påminna sig om vad som hände.

 242. För varje frånvarotillfälle
  ska man ange orsaken till frånvaron.

 243. Det finns en lista med femton orsaker.

 244. Det innebär en del jobb för föräldern.

 245. Vi testar de psykometriska egenskaperna
  hos mätverktyget.

 246. Det verkar vara en användbar
  klassificering av närvaroproblemen.

 247. En kollega skickade den här listan
  som en skola i Australien använder.

 248. Olika frånvaroorsaker har olika koder.

 249. Om man har en kanslist med mycket
  tid över, men ingen har nog det-

 250. -då kanske det här fungerar.
  Men vi måste fråga oss:

 251. Hur viktigt är det
  med så detaljerad information?

 252. Det här är kanske
  att gå för långt med klassificeringen.

 253. Om vi nöjer oss med de fyra huvud-
  typerna har vi en fungerande modell-

 254. -för att få information
  så att vi kan välja rätt behandling.

 255. En bedömning gör att vi förstår den
  unga personens och familjens behov.

 256. Skolfrånvaron är bara toppen
  av isberget - det mest uppenbara.

 257. Då vet vi att det kan röra sig om
  ett närvaroproblem.

 258. Om det bara är en enda sen ankomst
  eller tre frånvarotillfällen per termin-

 259. -då är det oproblematisk frånvaro.

 260. Men över en viss gräns, och vi måste
  komma överens om var gränserna går-

 261. -så att vi har en samsyn och vet när
  det är dags att ringa i varningsklockan-

 262. -då är det problematisk frånvaro.

 263. Men vi måste se till mer än frånvaron.
  Vad ligger bakom?

 264. Vad gör det svårt för
  den unga personen att vara i skolan?

 265. I vårt arbete talar vi om... På engelska
  är det fyra ord som börjar på P.

 266. Vi tittar på predisponerande faktorer-

 267. -bakgrundsfaktorer som kan ha bidragit
  till den unga personens skolvägran.

 268. Vi talar om utlösande faktorer.
  Vad har hänt nyligen?

 269. Det kan förklara
  att personen började skolvägra nu.

 270. Mobbning i skolan
  var kanske den utlösande faktorn.

 271. Vi vill också förstå de vidmakthållande
  faktorerna. Varför fortsätter problemet?

 272. Vidmakthållande faktorer
  kan vara nåt annat-

 273. -än de predisponerande
  och utlösande faktorerna.

 274. Och sen har vi skyddande faktorer.

 275. Det är faktorer som förklarar varför
  problemet inte är värre än vad det är-

 276. -och faktorer som vi kan tänka på
  när vi utarbetar en intervention.

 277. Vi kan ta tillvara på styrkorna
  hos barnet, familjen och skolan.

 278. Ett exempel: en fjortonårig pojke
  går andra året på högstadiet.

 279. Efter det långa sommarlovet
  började han andra året på högstadiet.

 280. Han började vägra att gå till skolan.

 281. Förut gick han till skolan men var
  mycket tillbakadragen i klassrummet.

 282. Han ville gå till skolexpeditionen
  och ringa sin mamma-

 283. -för att kolla att hon mådde bra.

 284. Under jullovet hade familjen fått veta-

 285. -att hans mamma, som hade
  en ledsjukdom, skulle hamna i rullstol.

 286. Den här dåliga nyheten
  var kanske en utlösande händelse.

 287. Det kan kanske förklara
  varför Adrian började skolvägra just då.

 288. Tillbaka
  till de predisponerande faktorerna.

 289. Redan som liten
  var han mer ängsligt lagd än sin syster.

 290. I låg- och mellanstadiet och första året
  på högstadiet var han ofta ensam.

 291. Det är inte orsaken
  till hans skolvägran-

 292. -men det var nåt som bidrog, och
  sen tillkom de utlösande faktorerna.

 293. Och föräldrarna hade bekymmer,
  det var också en bakgrundsfaktor.

 294. När han började det nya skolåret,
  i årskurs åtta-

 295. -hade familjen fått dåliga nyheter,
  och det ställdes högre krav i skolan.

 296. Han hade varit borta från skolan
  under sommarlovet.

 297. Så de här problemen utlöste det.

 298. I skolan oroar han sig för mamma
  och vill ringa henne.

 299. Då blir han mer ledsen, för hans
  mamma blir ledsen när de pratar.

 300. Så skolan vill sätta stopp för det.

 301. Han kommer tillbaka till klassrummet
  med tårar i ögonen. Det här är inte bra.

 302. Skolan satte stopp för det.
  Avsikterna var goda.

 303. Då sprang han hem från skolan,
  hem till sin mamma.

 304. Det är inte skolk.
  Då hade ingen känt till det.

 305. Han vill vara hos sin mamma
  och se att allt är okej med henne.

 306. Fadern var
  en auktoritär figur i familjen.

 307. Han blev arg när Adrian kom hem,
  så Adrian blev rädd för att gå hem.

 308. I stället ringde han till sin mamma
  från ett köpcentrum.

 309. Det är inte skolk. Det här är oro
  hos en skolvägrande ung person.

 310. Han var rädd för att hans far var arg
  för att han hade gått till köpcentrumet-

 311. -så han vågade inte gå hem.

 312. Hans föräldrar ringde polisen
  klockan två på natten.

 313. Han hade gömt sig i ett buskage.

 314. Det blev extrema konsekvenser
  för Adrian och hans familj-

 315. -för att han oroade sig för sin mamma
  när han var i skolan.

 316. Det fanns vidmakthållande faktorer:

 317. Hemma behövde han inte oroa sig.
  Han kunde se att mamman mådde bra.

 318. Det blev en negativ förstärkning
  av hans skolvägran.

 319. Och hans mamma uppskattade
  att han hjälpte till där hemma.

 320. Det förstärkte beteendet
  att stanna hemma.

 321. Och de skyddande faktorerna? Vi såg
  att skolpersonalen stöttade familjen.

 322. Och de var öppna under bedömningen.

 323. De var öppna för alla interventioner
  som kunde få Adrian att gå i skolan.

 324. Jag kallar honom Adrian eller Alan.
  Inget av namnen är hans riktiga namn.

 325. Så Alan är samma person.

 326. Alan byggde upp en fungerande
  relation med sin terapeut, enligt denne.

 327. Det var en bra indikation
  på hans förmåga att svara på KBT.

 328. De kunde få en bra arbetsrelation
  så att han kunde träffa terapeuten-

 329. -och lära sig kognitiva strategier
  och beteendestrategier.

 330. Den här manualen för skolvägran-

 331. -använde vi när vi studerade
  olika behandlingar i Australien.

 332. I den här manualen finns frågor till
  föräldrarna och till den som skolvägrar.

 333. Det finns många frågor att välja bland
  så att man kan kartlägga-

 334. -alla de bidragande faktorerna:

 335. Predisponerande, utlösande,
  vidmakthållande och skyddande.

 336. Här är en sammanfattning
  av frågorna till den unga personen.

 337. Man vill först lära känna personen-

 338. -innan man till slut-

 339. -ställer frågor som specifikt
  handlar om problemet med skolvägran.

 340. Här ser ni exempel
  på frågor som man ställer.

 341. "Om du skulle gå till skolan i morgon.
  Vad skulle vara jobbigast?"

 342. Vi förväntar oss inte att de ska gå dit
  nästa dag. De ska vara väl förberedda.

 343. Det här kan säga nåt
  om de vidmakthållande faktorerna.

 344. I föräldraversionen ges mycket
  utrymme för dem att berätta själva-

 345. -ventilera sin oro, och bli lyssnade på.
  Man bygger upp en arbetsrelation-

 346. -för de har
  en viktig roll i interventionen.

 347. Det finns detaljerade frågor. "Beskriv
  en typisk morgon, steg för steg."

 348. Då kan vi identifiera styrkor
  men även svagheter-

 349. -i deras agerande
  för att få barnet att gå till skolan.

 350. När bedömningen är klar...
  Ofta tar det cirka en vecka.

 351. Vi träffar kanske familjen på tisdag
  och sen tisdag veckan därpå.

 352. Mellan mötena
  har en i vårt team besökt skolan-

 353. -för att ta reda på vad skolan anser
  har bidragit till elevens skolvägran.

 354. Bedömningen har många delar: samtal,
  frågeformulär, diagnostisk intervju...

 355. Målet är att förstå behoven-

 356. -och utveckla en behandlingsplan
  för just den här familjen.

 357. Fallformuleringen hjälper oss med det.
  Det är en förklarande berättelse.

 358. Den förklarar vilka problem
  den unga personen och familjen har.

 359. Vilka problem
  är viktigast att fokusera på just nu?

 360. Varför utvecklades de problemen?
  Där kommer de fyra faktorerna in.

 361. Och hur ska vi hantera problemen?

 362. Vi formulerar hypoteser
  om orsakerna till skolvägran.

 363. Efter de två mötena med familjen
  och besöket på skolan-

 364. -har vi ett feedback-möte,
  då familjen får se fallformuleringen-

 365. -så att vi är överens
  och har samma synsätt.

 366. Tillbaka till att skolpersonalen
  blir stressad av närvaroproblem.

 367. I en översiktsartikel om skolvägran
  av Julian Elliott och Maurice Place-

 368. -stod det: "Om skolpersonal
  förstår orsakerna bakom skolvägran"-

 369. -"blir de mer villiga
  att vara maximalt stöttande för barnet."

 370. Många som jobbar i skolan är,
  och det ska de ha beröm för-

 371. -extremt hjälpsamma och kreativa
  när det gäller att stötta barn i skolan.

 372. I andra fall måste vi hjälpa personalen
  att komma över vissa hinder.

 373. De har kanske missuppfattat
  vad problemet handlar om.

 374. Jag tror att författarna också menar:

 375. Om vi har ett feedback-möte
  med skolpersonalen-

 376. -så kan det göra personalen
  mer delaktig i interventionsplanen.

 377. Vidmakthållande faktorer,
  varför det fortsätter.

 378. Det finns en enkel modell, och det är
  trevligt att arbeta med enkla modeller.

 379. De är ofta direkt tillämpbara.

 380. Den här är från Wendy Silverman,
  som har jobbat med Chris Kearney.

 381. De pratar om "push-pull"-effekten.

 382. Det finns faktorer som driver bort
  den unga personen från skolan-

 383. -och faktorer som lockar där hemma.

 384. I vår bedömning vill vilka faktorer
  som finns i det aktuella fallet.

 385. Deras arbete
  är inriktat på "skolvägransbeteende".

 386. Terminologin kan bli förvirrande,
  speciellt om ni inte...

 387. ...är bekanta
  med den engelska litteraturen.

 388. För Kearney är "skolvägransbeteende"
  ett paraplybegrepp.

 389. Där ingår skolvägran och skolk,
  som jag beskrev det tidigare.

 390. Bortdrivande och attraherande faktorer
  finns vid båda typerna av problem.

 391. Eleven har kanske
  sociala svårigheter i skolsituationen-

 392. -och det driver bort
  eleven från skolan.

 393. Kraven från skolan är kanske högre
  än vad den unga personen klarar av.

 394. Känslan av misslyckande
  driver bort dem från skolan.

 395. Men det finns även saker i hemmiljön
  som får dem att stanna hemma.

 396. Deras "Scool Refusal
  Assessment Scale" bygger på-

 397. -en motivationsskala
  för vuxna med självskadebeteende.

 398. Det är en deskriptiv funktionsanalys.
  Det är ett frågeformulär.

 399. Det är en experimentell funktionsanalys
  via ett frågeformulär.

 400. Det bedömer fyra funktioner
  som skolvägransbeteendet kan ha-

 401. -oavsett om det är
  skolvägran eller skolk.

 402. Det fina är att det finns föreslagna
  behandlingar för de fyra funktionerna.

 403. Utifrån vilken funktion
  som rankades högst i frågeformuläret-

 404. -får vi förslag på interventioner.

 405. De tog fram
  en omarbetad version 2002-

 406. -och vår grupp i Leiden
  har tagit fram en anpassad version-

 407. -för en del frågor i den nya versionen
  är ganska komplicerade för unga.

 408. Vi ville ta fram en enklare version
  av frågeformuläret.

 409. Vilka är de fyra funktionerna? De första
  två är faktorer som driver bort eleven.

 410. Det handlar om negativ förstärkning
  av skolvägransbeteendet.

 411. Det första är... En ung person
  som inte är bekväm i skolsituationen-

 412. -undviker negativa känslor.

 413. Det finns sex punkter
  som handlar om det här.

 414. Om den här funktionen rankas högst-

 415. -fokuserar interventionen
  på den unga personen.

 416. Alla de fyra interventionerna är KBT-
  interventioner, men med olika fokus.

 417. Den andra bortdrivande faktorn
  är att eleven blir bedömd i skolan-

 418. -i provsituationer eller sociala
  situationer. Det är sex frågor om det.

 419. Även i det fallet är behandlingen
  inriktad på den unga personen.

 420. Den tredje och fjärde funktionen
  handlar om positiv förstärkning-

 421. -vad den unga personen
  vinner på att inte gå till skolan.

 422. Den som inte går till skolan
  kan få mycket uppmärksamhet-

 423. -från föräldrar, skolpersonal, syskon...

 424. Det kan tyda på separationsångest,
  och det finns frågor om det.

 425. Här är KBT-interventionen
  inriktad på föräldrarna och inte barnet.

 426. Det fjärde är allt trevligt
  som händer när man inte är i skolan-

 427. -i hemmet, om man är skolvägrare-

 428. -eller i shoppingcentrumet ihop med
  andra, vilket är typiskt för skolkare.

 429. Här är det KBT med familjefokus. Man
  jobbar med föräldrarna och barnet-

 430. -och man upprättar kontrakt
  beträffande den förväntade närvaron-

 431. -samt belöningar och förmåner.

 432. Om båda föräldrarna och den unga
  personen fyller i formuläret-

 433. -och vi ser att svaren är samstämmiga
  på det sätt som vi ser här-

 434. -då väljer vi Chris Kearneys
  interventioner för funktion ett och två.

 435. Då är arbetet
  mest inriktat på den unga personen.

 436. Det här är tredje utgåvan
  av den här manualen för terapeuter.

 437. Det finns en bok med arbetsmaterial och
  resurser för föräldrar.

 438. Här hittar ni fyra KBT-interventioner,
  en för varje funktion.

 439. Det är enkelt. Fyra funktioner
  låter som nåt som går att hantera.

 440. Det går att begripa, men...

 441. ...de här som skrev en översikt
  över behandlingen av skolvägran sa-

 442. -att School Refusal Assessment Scale
  inte är lika användbar i svåra fall-

 443. -där det finns mycket
  som bidrar till skolfrånvaron-

 444. -utöver de fyra faktorerna
  som driver bort eller lockar.

 445. Ungdomarna som ni träffar
  har säkert många bidragande faktorer.

 446. Kollegor från Tyskland-

 447. -Martin Knollman, Volker Reissner
  och deras team, de tänkte:

 448. "Vi vill ha en utökad version av SRAS.
  Vi gillar att man bedömer funktionen"-

 449. -"för att hitta de vidmakthållande
  faktorerna för att inte vara i skolan"-

 450. -"men vi behöver mer information."

 451. De utarbetade ett frågeformulär
  med 48 punkter - SRAS har 24.

 452. Det finns tretton underskalor. Det
  är alltså inte många punkter på varje.

 453. Hur statistiskt säkert blir det
  när underskalorna har så få punkter?

 454. Men det är under utveckling.
  Jag tycker att det här är bra.

 455. Martin Knollmann
  är en trevlig forskare inom området.

 456. Ni är välkomna att kontakta honom
  om ni vill få den engelska versionen-

 457. -och kanske ta fram
  en svensk version av frågeformuläret.

 458. Nu finns det bara
  en tysk och en engelsk version.

 459. Här är de tretton underskalorna. Det här
  är bredare än de fyra faktorerna.

 460. Här tittar man även på problem
  i familjen eller hos föräldrarna.

 461. Det finns inte med
  i SRAS:s modell med fyra faktorer.

 462. Det fina med formuläret är att
  man bedömer de olika punkterna-

 463. -både som ett symtom
  och som en funktion.

 464. "Hur ofta känner du dig ledsen
  i skolan eller på väg till skolan?"

 465. Det beskriver
  vad den unga personen upplever.

 466. Funktionen bedöms också.

 467. "I hur hög grad förklarar det här
  att du har svårt att gå till skolan?"

 468. Många frågeformulär
  handlar om symtomen-

 469. -som Children's Depression Inventory
  och Multidimensional Anxiety Scale.

 470. Och Chris Kearneys SRAS
  handlar bara om funktionen.

 471. Det här frågeformuläret
  kartlägger båda sakerna.

 472. Jag tror att det kan bli en värdefull
  resurs. Jag ger det betyget tio av tio.

 473. Fundera på om ni tycker att det här
  bedömningsverktyget verkar bra.

 474. Och sen har vi skyddande faktorer-

 475. -sånt som förklarar
  varför problemet inte är värre.

 476. Och när det går bra
  kan vi ta lärdom av det.

 477. Det fanns skyddande faktorer
  när jag var liten och gick i skolan-

 478. -i Elizabeth North-skolan
  i södra Australien för många år sen.

 479. Jag var inte alltid i skolan
  som jag borde.

 480. Ibland lämnade jag och en klasskamrat
  skolan under skoldagen.

 481. Hon sitter på bänken, fyra från höger.

 482. Hennes ensamstående mamma
  arbetade-

 483. -så vi gick till hennes mammas hus-

 484. -och kollade
  om det fanns nåt gott i kylskåpet.

 485. Vi var tillbaka på skolan
  innan lunchrasten var slut.

 486. Så vi kom i tid till nästa lektion.

 487. Det skulle nog inte klassificeras
  som allvarligt skolk.

 488. Vi kan nog betrakta det
  som mycket sporadiskt skolk.

 489. Så varför var jag inte
  en ständig skolkare eller skolvägrare?

 490. Det fanns skyddande faktorer.

 491. Jag hade bra relationer till lärarna-

 492. -och speciellt till min lärare
  det här året - mrs Thomas.

 493. Jag vill att ni pratar
  med personen som sitter bredvid er-

 494. -om de skyddande faktorerna
  när ni gick i skolan.

 495. Jag utgår från att ni gick
  i skolan regelbundet. Om det var så-

 496. -berätta för varandra varför ni gick
  till skolan så mycket som ni gjorde.

 497. Sätt i gång!

 498. Okej...det kanske räcker nu.

 499. Ni har rest bakåt tiden och
  plockat fram minnen från era skolår.

 500. Får vi höra några exempel på varför ni
  gick till skolan så ofta som ni gjorde?

 501. Vem vill berätta
  det som berättade för er granne?

 502. -Ropa ut några faktorer!
  -Vänner!

 503. Vänner. Vem mer pratade om vänner
  eller den sociala sidan av skolan?

 504. Det är en viktig faktor.
  Vi vill träffa vännerna i skolan.

 505. -Vilka andra faktorer? - Ja?
  -Jag åkte skolbuss.

 506. Skolbussen såg till
  att du kom till skolan och hem igen.

 507. -Vi hade nån här.
  -Det var kul.

 508. -Vad var kul med skolan?
  -Att lära sig saker.

 509. Det var kul att lära sig.
  Vem mer pratade om det?

 510. Att det är intellektuellt stimulerande
  och utmanande är också en viktig del.

 511. Engagerande undervisning är en del
  av vår intervention på nivå ett.

 512. För att förhindra närvaroproblem
  ska lektionerna vara roliga.

 513. Det kan förhindra närvaroproblem
  hos vissa unga personer.

 514. -Ska vi fortsätta? Där är nån mer.
  -Det var en mur runt min skola.

 515. -En mur runt skolan?
  -Ja, det gick inte att klättra över.

 516. Det är också en metod
  för att förhindra att nån lämnar skolan-

 517. -en mur som ingen kan klättra över.

 518. Det är också en skyddande faktor,
  kan man säga! - Tack.

 519. Jag vill prata mer om
  sånt som kan vara-

 520. -predisponerande, utlösande
  eller vidmakthållande faktorer.

 521. Vi måste prata med familjen
  för att veta hur det ligger till.

 522. Vi tänker på faktorer som har
  med den unga personen att göra-

 523. -men också med familjen, föräldrarna,
  skolan och samhället.

 524. Vi vill se alla faktorer som bidrar
  till att den unga personen skolvägrar.

 525. Det här bygger på en artikel-

 526. -som Jo Magne Ingul och Trude Havik
  från Norge skrev tillsammans med mig.

 527. Vi försökte sammanfatta faktorer
  från forskningslitteraturen-

 528. -som förknippas
  med i synnerhet skolvägran.

 529. Den kommer att publiceras
  i februari nästa år.

 530. Cognitive and Behavioral Practice gör
  ett specialnummer om närvaroproblem.

 531. Om vi tänker på individfaktorer...
  Jag hinner inte ta upp alla nu.

 532. Jag vill fokusera på ångest
  och även på kognitiva faktorer:

 533. Låg upplevd självförmåga
  och negativt tänkande.

 534. Nishida med flera från Japan sa:
  "Att gå till skolan består av två steg."

 535. "Det första är att lämna föräldrarna
  och hemmets trygghet."

 536. Vi måste fråga oss om barnet har svårt
  att vara borta från föräldrarna.

 537. Separationsångest är inte ovanligt
  bland yngre barn som skolvägrar.

 538. Det andra steget
  är att ingå i grupper i skolan.

 539. De menar att yngre barn har svårt med
  steg ett och tonåringar med steg två.

 540. Har den unga personen
  få sociala kontakter i skolan?

 541. Det kan vara en predisponerande,
  utlösande eller vidmakthållande faktor-

 542. -för skolvägran.

 543. Jo Magne Ingul och hans kollega
  gjorde en fin studie.

 544. De jämförde unga med ångest som går
  till skolan med dem som inte gör det.

 545. Om vi tror att skolvägran
  beror på ångest måste vi tänka om.

 546. Annars skulle det inte finnas
  unga med ångest som går till skolan.

 547. Vissa unga med ångest går till skolan.
  Vad skiljer dem från de andra?

 548. De med ångest som inte gick till skolan
  hade inte lika många vänner.

 549. Det visar hur viktig den sociala
  aspekten är. Och flera studier visar-

 550. -att två tredjedelar av tonåringarna
  som behandlas för skolvägran-

 551. -uppfyller diagnoskriterierna
  för social ångest.

 552. De andra kan också ha social ångest,
  men fick ingen formell diagnos.

 553. Men två tredjedelar av skolvägrarna
  har social ångest.

 554. Det är ett dubbelt dilemma.

 555. Om man tycker
  att det är jobbigt att vara i skolan-

 556. -får man inte tillfälle att lära sig
  att hantera sin sociala ångest.

 557. Och om man har social ångest
  vill man inte gå till skolan.

 558. Det är två faktorer som förstärker
  varann, och det kan nog förklara-

 559. -varför behandling för skolvägrare med
  social ångest inte brukar vara effektiv.

 560. Jag vill avsluta
  det här inledningsanförandet-

 561. -med att fundera på vad vi kan göra
  för den specifika gruppen.

 562. Ett verktyg för att förstå mer-

 563. -om en ung persons sociala ångest
  och generaliserade ångest i skolan-

 564. -finns tillgängligt
  via en forskargrupp i Australien.

 565. Jag känner inte till nån svensk version.
  Ni kan kontakta dem-

 566. -för att fråga om ni kan få fråge-
  formuläret och göra en svensk version.

 567. Här rapporterar läraren sånt som att
  barnet ogärna pratar i gruppsituationer.

 568. Det är ett relativt kort frågeformulär,
  men det kan visa om social ångest är-

 569. -en predisponerande, utlösande
  eller vidmakthållande faktor.

 570. Den andra individuella faktorn
  gäller kognition.

 571. Ganska mycket forskning pekar på-

 572. -att skolvägrare
  tänker på ett sätt som inte gagnar dem.

 573. De är inte så bra på problemlösning.
  Alla barn i skolan får problem-

 574. -men skolvägrare är inte så bra på att
  hantera problemen, och behöver stöd.

 575. Vi vet också att skolvägrare
  oftare övergeneraliserar.

 576. En doktorand
  från vår forskargrupp i Leiden såg-

 577. -att skolvägrare svarade mer
  övergeneraliserande i ett frågeformulär:

 578. Om en dålig sak händer en gång
  kommer det alltid att bli så.

 579. Mer än de som inte var skolvägrare,
  även när man kontrollerade för ångest.

 580. Och ungdomar som skolvägrar
  känner ofta att de inte klarar av saker.

 581. De har låg upplevd självförmåga.

 582. Det kommer
  att uppstå svåra situationer i skolan-

 583. -och man tänker att man inte
  kommer att kunna hantera dem.

 584. De får säga vad de tänker. Det är
  som en ordlek, så det är ganska kul.

 585. De är som leken när man hör ett ord
  och ska säga det första man tänker på.

 586. Om jag säger "choklad",
  vad är det första ordet som dyker upp?

 587. Vi gör det interaktivt,
  och sen säger jag:

 588. "Nu kan du ge längre svar. Hur
  tänker du kring att gå till stranden?"

 589. Den unga personen ska vänja sig vid
  att verbalisera tankar som dyker upp.

 590. Sen går vi vidare med stimuli
  som har att göra med närvaro i skolan.

 591. "Hur tänker du kring
  att gå i väg till skolan på morgonen?"

 592. Vi noterar svaren ordagrant
  och analyserar dem efteråt-

 593. -för att se om de övergeneraliserar
  eller har låg upplevd självförmåga.

 594. Den här unga personen hade många
  tankar om att gå i väg till skolan.

 595. Vi noterade att han sa: "Jag tänker på
  om det kommer att bli okej eller inte."

 596. Han är osäker på vad som
  kommer att hända under skoldagen.

 597. Om det är ett återkommande tema
  i hans svar på frågorna-

 598. -och i vårt samtal om skolvägran-

 599. -så är det nog det här jag ska
  rikta in mig på i KBT-interventionen.

 600. Det finns ett frågeformulär om upplevd
  självförmåga, dock inte på svenska.

 601. Det är ett frågeformulär som vårt team
  tog fram. Där finns frågor som:

 602. "Hur säker är du på att du klarar av
  att vara borta från dina föräldrar?"

 603. Med hjälp av tolv eller tjugofem frågor
  kan man bedöma-

 604. -om den unga personen
  har negativa kognitioner.

 605. Vi är intresserade av familjen,
  särskilt föräldrarna.

 606. Föräldrastilen
  är en viktig del i vår bedömning-

 607. -speciellt när barnet säger att det inte
  mår bra. Många skolvägrare säger så.

 608. Vissa föräldrar som vill vara snälla
  och stötta sitt barn-

 609. -låter barnet stanna hemma
  när det säger att det inte mår bra.

 610. Då mår barnet bättre, för det ställs
  inte inför jobbiga situationer i skolan.

 611. Och föräldern mår bättre när barnet
  mår bättre. Det blir en cirkel.

 612. Man undviker negativa interaktioner
  mellan barnet och föräldern.

 613. Det kan vara en vidmakthållande faktor
  för att inte skicka barnet till skolan-

 614. -när vi efter en läkarundersökning vet
  att barnet inte har nån fysisk sjukdom.

 615. Vi tar också reda på
  hur föräldrarna tänker.

 616. Vi säger: "Alla föräldrar har tankar
  om skolvägran och hur man ska göra."

 617. "Vi vill höra era tankar och idéer."

 618. Vi ställer såna här frågor.

 619. Om barnet har två föräldrar-

 620. -låter vi mamman
  svara först på den första frågan.

 621. På fråga nummer två
  får pappan svara först-

 622. -för vi märkte att papporna
  ofta bara sa att de höll med-

 623. -om vi alltid frågade mammorna först.
  Nu har vi förstått att de ska turas om.

 624. Här är kognitioner som föräldrar har.

 625. "Vem har störst ansvar
  för att barnet är i skolan?"

 626. Den här föräldern sa:
  "Mitt barn. Och sen jag, antar jag."

 627. "Hon måste vilja gå till skolan,
  och då stöttar jag henne."

 628. Vi tycker inte att det här
  är det bästa sättet att resonera-

 629. -när vi ska göra KBT-interventioner
  och få med oss föräldrarna-

 630. -så att de använder strategier för
  beteendehantering för att hjälpa barnet.

 631. Vi kan ha de bästa
  strategierna för beteendehantering-

 632. -men om föräldrarna inte
  använder dem kommer vi inte långt.

 633. Efter behandlingen sa föräldern:
  "Det är förälderns ansvar."

 634. "Förut sa jag 'Shannon',
  men hon är nog för ung för det."

 635. "Mitt ansvar är åtminstone
  att se till att hon går till skolan."

 636. Ett annat exempel,
  som ni kanske också känner igen:

 637. "Det är skolans ansvar
  att mitt barn går till skolan."

 638. Efter interventionen:

 639. "Det är förälderns ansvar att de
  går dit. Sen har skolan ansvaret."

 640. Det är också ett proaktivt sätt
  att tänka kring det här.

 641. I artikeln finns även sammanfattningar
  av forskningsstudier-

 642. -om skolfaktorer som kan bidra till
  att skolvägran uppstår eller fortsätter.

 643. Trude kommer att prata mer om det
  efter lunch.

 644. Sen ska vi inte glömma
  samhällsfaktorerna.

 645. Inte alla samhällsfaktorer
  är relevanta för vår egen kontext-

 646. -men för att väcka tankar
  ska jag visa ett kort Youtube-klipp-

 647. -från ett BBC-program.

 648. Jag hittade det efter
  att jag såg en artikel i New York Times-

 649. -om att låta tonåringar få sovmorgon-

 650. -och att skolorna
  är ansvariga för närvaroproblemen-

 651. -för de kräver att unga ska vara
  i skolan alltför tidigt på morgonen.

 652. Det är en kontextuell förklaring
  som utgår från samhället.

 653. Är vi redo att visa Youtube-klippet?
  Då kör vi!

 654. Klockan är nio, och Cassie sover.

 655. De flesta skolor har börjat, men
  på Cassies skola börjar man senare.

 656. Skoldagen där
  är från klockan 13.30 till klockan 19.

 657. Att få vakna senare och få mer sömn
  har gjort stor skillnad.

 658. Jag brukade bli jättesur när
  mamma försökte väcka mig. - Förlåt!

 659. Nu behöver hon inte göra det längre.

 660. Hon ser inte trött ut längre.
  Även om hon kom i tid-

 661. -var hon trött, och då blir man
  lätt ilsken. Nu är det mycket bättre.

 662. På Cassies skola börjar man senare,
  men inte för att eleverna är lata.

 663. Beslutet bygger på mer än 20 års
  forskning om tonåringars inre klocka.

 664. De går emot
  det som är naturligt för dem-

 665. -när de går upp "tidigt"
  för att gå till skolan.

 666. Vad säger forskningen?
  Vi bad eleverna förklara.

 667. Vår inre klocka finns i hypotalamus
  i den suprakiasmatiska kärnan.

 668. De cellerna gör att kroppen
  får en dygnsrytm på cirka 24 timmar.

 669. I tonåren
  när hjärnan fortsätter att utvecklas-

 670. -förskjuts den inre klockan
  med två-tre timmar.

 671. Klockan 7 för en tonåring
  motsvarar klockan 4.30 för en vuxen.

 672. Jag är inte som en typisk tonåring nu.

 673. På morgonen är jag mer
  samarbetsvillig och mycket trevligare.

 674. Jag hjälper ofta till, och jag gör
  hushållssysslor för att jag själv vill.

 675. Med mitt gamla schema
  var jag grinig på förmiddagen-

 676. -men nu känns det bra, för jag
  sover bra och har bra sömnkvalitet.

 677. Jag kan lättare koncentrera mig. Förut
  kunde jag somna i början på dagen.

 678. Här är det lättare att koncentrera sig
  och fokusera på sitt arbete.

 679. Skolorna har många problem att handskas
  med, som psykiska problem.

 680. Vi har ett hälsoproblem.

 681. Landets tonåringar, speciellt de
  i övre tonåren, har ständig sömnbrist.

 682. Det är för tidigt att säga
  om eleverna här får bättre skolresultat.

 683. En studie från Oxford University ska
  visa om fler skolor borde göra likadant.

 684. Graham Satchell, BBC News.

 685. Att ändra skolans tider är kanske inte
  nåt som vi kan driva igenom-

 686. -men det är värt
  att tänka i ett större perspektiv-

 687. -när det finns möjlighet
  till genomgripande förändringar-

 688. -som faktiskt kan göra det lättare
  för vissa unga att gå till skolan.

 689. Nu ska det handla om interventioner.
  Vi lämnar bedömningssidan.

 690. Ni känner till pyramidmodellen,
  som Peter visade förut.

 691. Chris Kearney, mannen bakom School
  Refusal Assessment Scale, förslog-

 692. -att den ska användas
  för skolnärvaro och närvaroproblem.

 693. Den här modellen har funnits länge, för
  till exempel inlärningsproblem i skolan-

 694. -men nu föreslår man att den även
  ska användas för skolnärvaro.

 695. Vi ser att när frånvaron ökar
  och blir ett allt allvarligare problem-

 696. -så måste vi öka interventionerna.

 697. På nivå ett, basen,
  vill vi förebygga skolfrånvaro.

 698. Man kan ändra skolans starttid-

 699. -skapa ett bra klimat, en trygg miljö
  och ha engagerande undervisning.

 700. Det är saker
  som är viktiga för alla ungdomar.

 701. På nivå två, om vi ser att det
  börjar bli problem med närvaron-

 702. -måste vi fundera på
  vilka åtgärder som skolan kan vidta-

 703. -till exempel mentorsstöd,
  om eleven missar skolan-

 704. -känner oro eller
  saknar ett socialt sammanhang.

 705. På nivå tre pratar vi
  om allvarliga och kroniska problem.

 706. Då krävs mycket mer omfattande
  interventioner och kanske hjälp utifrån.

 707. Skedgell, en kollega till Chris Kearney,
  skrev så här om RtI-modellen:

 708. "På nivå två anses problemen
  vara nya och hanterbara."

 709. Det låter ganska enkelt!
  Men vi ska återkomma till det.

 710. Och Skedgell säger: "Om frånvaron är
  nära 15 %, krävs ökade interventioner."

 711. Här ser vi redan
  variationer inom en viss nivå.

 712. Det är inte så enkelt
  att vi har nivå ett, två och tre.

 713. Om frånvaron är 15-60 % ska man
  överväga alternativ undervisning-

 714. -speciella grupper
  med kanske bara tio elever-

 715. -så att de får extra hjälp med studierna
  och socialt stöd.

 716. Man kan prata om nivå fyra,
  om frånvaron överstiger 60 %.

 717. Skedgell och Kearney
  skrev en ny artikel i år.

 718. De gjorde en stor studie av frånvaro.
  De tittade på 300 000 unga i USA.

 719. De hade mycket data,
  som de analyserade.

 720. De beskrev de olika nivåerna så här:
  nivå ett är oproblematisk.

 721. Kanske är man sen ibland
  eller är borta från skolan ibland.

 722. Nivå två är problematisk
  och måttligt problematisk frånvaro.

 723. Vi har alltså nivåer inom nivåerna.
  Sen har vi allvarlig frånvaro.

 724. De hade den här stora databasen-

 725. -och ville se om man statistiskt sett
  kunde hitta olika gränser-

 726. -så att vi vet
  när vi ska ringa i varningsklockan-

 727. -och när en viss intervention behövs
  - på nivå två eller tre.

 728. Det går en gräns vid 10-15 %.

 729. Det bygger på hur faktorer samverkar:

 730. Dåliga studieresultat, demografiska
  faktorer, familjens etnicitet...

 731. Det tycks vara en tydlig gräns. Och
  de såg att vid 1 % kan man urskilja...

 732. Tänk er det! Om ett barn på er skola är
  borta 1 % av tiden - det är inte mycket-

 733. -då måste ni ringa i varningsklockan
  och tänka på nivå två-interventioner.

 734. Chris Kearney sa: "Det går
  en gräns vid 1 % - statistiskt sett"-

 735. -"men det blir svårt för skolorna.
  3-5 % är nog en mer rimlig gräns."

 736. Hobbs har mest
  studerat ungdomsvård.

 737. De har också
  interventioner för närvaroproblem.

 738. Artikeln publicerades i år. Forskningen
  om närvaroproblem i skolan tycks öka.

 739. De försöker få modellen med
  olika nivåer användbar för skolan.

 740. Och voilà! De säger att det inte finns
  nån magisk gräns för interventioner.

 741. De använde siffror
  från organisationen Attendance Works-

 742. -en nationell organisation
  som är verksam i USA.

 743. De tillhandahåller resurser för skolor.

 744. De delar upp nivåerna
  på det här sättet.

 745. Rubriken i dag
  är "forskning och behandling".

 746. Jag har bombarderat er med forskning
  om nivåer. Hur kan det här tillämpas?

 747. Ett sätt att dra nytta av det här är att
  sammanfatta det som står i litteraturen.

 748. Man har föreslagit en gräns
  vid 1 %, 3 %, 5 % eller 10 %.

 749. Då ska man ringa i varningsklockan.

 750. Och det går en gräns vid 10 %, 15 %
  eller 20 %. Över 60 % är nivå fyra.

 751. Hur man tillämpar det här
  bestäms av skolan eller skolområdet.

 752. Vilka resurser har vi?
  Vilka mål har vi för våra elever?

 753. Man har olika stort fokus
  på närvaroproblem, och olika resurser.

 754. Man kanske ska sätta in resurser
  redan innan frånvaron är 5 %.

 755. Varje skola måste bestämma
  vad deras ansvar är här.

 756. Chris Kearney har skrivit en
  utmärkt bok om att hantera frånvaro.

 757. För varje nivå finns det
  en mängd förslag på interventioner-

 758. -och en mängd förslag på
  hur vi kan se om de fungerar:

 759. Kontrollinstrument,
  frågeformulär, skolenkäter...

 760. Resten av tiden ska jag fokusera
  på nivå tre, på fall av skolvägran.

 761. De här unga har ofta ingen bra psyko-
  social och känslomässig utveckling.

 762. De har problem - och är inte i skolan.

 763. Vi vill minska deras känslomässiga
  lidande och få dem att gå till skolan.

 764. Varför? Vi vill att de återvänder
  så att de får en normal utveckling.

 765. Så att de hamnar på rätt spår igen.

 766. Eftersom skolvägran ofta hänger ihop
  med ångest och depression-

 767. -säger vissa: "Det finns manualer
  för ångest och depression."

 768. "Varför använder ni inte dem
  i stället för en manual för skolvägran?"

 769. Bra fråga. Här är några av mina svar.

 770. När Philip Kendall
  och hans kollegor i USA-

 771. -använde sin manual för ångest
  för att behandla skolvägran-

 772. -hoppade 56 % av behandlingen.

 773. Det var en behandling mot ångest, och
  fler än hälften av de unga hoppade av.

 774. Med manualer för skolvägran får man
  också avhopp, men inte lika många.

 775. Studier visar att 0-20 % hoppar av-

 776. -när man använder
  behandlingsmanualer för skolvägran.

 777. Treatment for Adolescents With
  Depression Study, TADS, utvärderade-

 778. -KBT för tonåringar med depression.

 779. Den studien ledde till många artiklar.
  I en av dem sa man:

 780. "Det som gör det svårt med KBT
  för deprimerade tonåringar är"-

 781. -"att de vägrar att gå till skolan."

 782. Det finns inte mycket i litteraturen
  om det, men jag skapade ett ordmoln-

 783. -om varför vi använder
  manualer för skolvägran-

 784. -och inte manualer
  för ångest eller depression.

 785. "Skolvägran är speciellt."
  "De måste snabbt tillbaka till skolan."

 786. Om de har separationsångest men
  går i skolan, är det inte lika bråttom-

 787. -som när någon med separations-
  ångest vägrar att gå till skolan.

 788. Vad vet vi om psykosocial behandling,
  oftast KBT, för skolvägrare?

 789. Brandy Maynard från USA, jag, och
  hennes kollegor gjorde en metaanalys.

 790. Vi hittade åtta pålitliga studier.
  Det var randomiserade försök-

 791. -eller kvasiexperimentella studier
  utan randomisering.

 792. Det var publicerade
  och opublicerade studier.

 793. Behandlingen var KBT i tre studier,
  beteendeterapi i en studie-

 794. -kognitiv terapi i en,
  och KBT plus medicinering i två.

 795. Bara en studie hade nåt annat än KBT:
  personcentrerad terapi.

 796. Totalt 400 unga deltog i studierna.

 797. De fick den aktuella behandlingen
  eller den man jämförde med.

 798. Vi ville se hur resultatet blev
  för de två grupperna.

 799. Här är de sex studierna
  där man inte använde medicin.

 800. Längst ner är det totala medelvärdet.

 801. Det är över noll,
  det är positivt och signifikant.

 802. De undersökta behandlingarna
  hade en signifikant effekt på närvaron.

 803. Det var mest
  kognitiv beteendebehandling.

 804. KBT fungerar alltså vid skolvägran.
  Det hjälper barnen att få högre närvaro.

 805. Det är bra nyheter. Nästa bild
  visar den intressanta nyheten.

 806. Sett till det totala medelvärdet
  hade de ingen effekt mot ångest.

 807. Så de återvänder inte nödvändigtvis
  för att ångesten har minskat.

 808. För att sammanfatta: man kan uppnå
  ett viktigt mål med KBT.

 809. Närvaron ökade, men det
  hade ingen effekt mot ångest.

 810. Det kan bero på att man jämförde
  före och efter behandlingen.

 811. Man gjorde ingen uppföljning
  efter några månader.

 812. Om man börjar gå till skolan
  när man är en skolvägrare med ångest-

 813. -kanske för att föräldrarna
  ser till att man går dit-

 814. -då kanske ångesten ökar. Man ställs
  inför ångestframkallande situationer.

 815. Det tar kanske längre tid
  innan ångestresponsen är borta.

 816. Vi behöver studier
  med långtidsuppföljningar.

 817. Det fanns ingen generell effekt
  på ångest i de här studierna.

 818. Jag tvivlar inte på att en del unga
  kan öka sin närvaro i skolan-

 819. -för att deras ångest minskade
  innan de återvände.

 820. De fick hjälp med att lära sig
  strategier för att hantera ångesten.

 821. Men data tyder på
  att det även finns andra förklaringar.

 822. Vad kan det vara? Kanske
  blir de bättre på problemlösning.

 823. Det kan förklara
  varför de går mer i skolan.

 824. Medicinering. KBT plus medicinering
  gav inte bättre effekt.

 825. En studie tittade på nåt annat än KBT,
  nämligen personcentrerad terapi-

 826. -hur effektivt det var mot skolvägran.

 827. KBT fokuserar på kognitioner och
  beteenden, och man lägger stor vikt-

 828. -vid terapirelationen,
  hur mycket beror på terapeuten.

 829. Jag menar att vi inte kommer långt
  utan en god terapirelation-

 830. -med den unga personen
  och med föräldrarna.

 831. Det är en omfattande intervention.
  Den är planerad men flexibel.

 832. Det är en förberedelsefas innan den
  unga personen återvänder till skolan.

 833. Vi pratar om nivå tre-fall där man
  har varit borta i sex månader eller mer.

 834. Att återvända direkt är inte viktigt.

 835. I litteraturen läser vi att de
  ska till skolan så fort som möjligt-

 836. -men det beror på vilken nivå det är.

 837. På nedre halvan av nivå två
  måste de snabbt tillbaka.

 838. Men överst på nivå tre skulle det
  bara försvåra för barnet och familjen-

 839. -och för oss som stöttar dem.

 840. De måste få tid till att förbereda sig
  innan de återvänder till skolan.

 841. Föräldrarna och skolan behöver också
  tid till att förbereda sig.

 842. Jag har hittat fem engelska
  KBT-manualer för skolvägran.

 843. Jag ska prata om deras styrkor,
  svagheter och vad de har gemensamt.

 844. Alla innebär individuell behandling
  snarare än gruppbehandling.

 845. Styrkan med det är
  att man kan se till enskilda behov.

 846. Man kan utgå från behoven.
  Behandlingen är skräddarsydd.

 847. Svagheten är att manualerna inte har
  gruppinterventioner för skolvägran.

 848. Det kan vara en nackdel
  för unga med social ångest.

 849. Alla innebär möten med skolpersonal. Det
  är ju viktigt.

 850. Kontakt med skolpersonal är viktigt.

 851. Men ibland ska man bara ha två-tre
  möten, och det räcker inte alltid.

 852. Enligt alla manualer ger man hemläxor.
  Det är ju KBT trots allt!

 853. Alla tillåter gradvis exponering,
  att man gradvis ökar tiden i skolan.

 854. Fyra betonar också kommunikation
  i familjen och problemlösning.

 855. Det tror jag är en viktig aspekt,
  speciellt för tonåringar.

 856. Skolvägrare
  har ofta många konflikter i familjer.

 857. Konflikter kan ha bidragit till
  problemet - eller vara en följd av det.

 858. Även i familjer utan skolvägrare kan det
  uppstå konflikter under tonårsperioden.

 859. Det är värdefullt om familjen
  lär sig att lösa problem tillsammans.

 860. Jag satte ett kryss där, alla manualer
  lyfter inte fram det tillräckligt.

 861. Behandlingen bygger på funktionerna,
  som de fyra kategorierna i SRAS-

 862. -och/eller en fallformulering. Genom
  samtal får vi veta vilka problemen är.

 863. Vad är viktigast?
  Varför fortsätter de? Vad kan vi göra?

 864. En behandlingsplan kan vara flexibel
  och anpassas allt eftersom-

 865. -baserat på litteratur
  och egen erfarenhet.

 866. Det finns också ett oflexibelt
  arbetssätt - man följer en mall.

 867. Vi föredrar en medelväg.

 868. SRAS med sina fyra funktioner,
  och Kearneys guide-

 869. -matchar behandlingen
  till den dominerande funktionen.

 870. Vårt behandlingsprogram @school
  för tonåringar är ett annat exempel.

 871. Det finns tolv moduler
  för den unga personen-

 872. -och tolv för föräldrarna.

 873. Vissa är standardmoduler. Vi vet från
  litteraturen, från teori och praktik-

 874. -att man alltid går igenom planen
  tillsammans, så att alla är överens.

 875. Att förmedla kunskap om ångest,
  skolvägran och depression är viktigt.

 876. Men vissa saker
  beror på det enskilda fallet.

 877. Om depressionen är svår
  är den med i behandlingsplanen.

 878. Ett exempel på
  en skolvägrande tonåring:

 879. En predisponerande faktor
  var att han var socialt bortkommen.

 880. En utlösande faktor var att han
  i början av skolåret hamnade utanför.

 881. Då började han vägra att gå till skolan.

 882. En vidmakthållande faktor är att
  han har få sociala kontakter i skolan.

 883. Man vill ju inte gå till skolan
  om man inte trivs där.

 884. En skyddande faktor
  var hans vänner från mellanstadiet-

 885. -men de flesta gick i en annan skola.

 886. Så han kan skaffa och behålla vänner.
  Det här påverkade behandlingsplanen.

 887. Här är en standardplan. Svart visar
  när man oftast introducerar saker.

 888. Skuggat betyder att man ibland börjar
  tidigare med nåt - eller fortsätter.

 889. Man tittar på de fyra faktorerna.

 890. I just det här fallet vill jag börja
  jobba med den sociala biten tidigt-

 891. -för det tror jag blir en viktig del
  för att interventionen ska lyckas.

 892. Vad innebär interventionen
  för den unga personen?

 893. Det finns två viktiga delar.
  En är verktyg för att hantera saker.

 894. Nåt som jag gillar att jobba med
  och som är viktigt för ungdomarna-

 895. -är deras förmåga till problemlösning.

 896. Som jag sa förut är det här nåt
  som skolvägrare ofta har svårt med.

 897. Vi lär dem en problemlösningsmodell.
  Den kan ha sju steg eller fem.

 898. Vi väljer ofta en modell med fyra steg.
  Akronymen ska vara lätt att minnas.

 899. Många skolvägrare
  som har varit borta ett tag säger:

 900. "Vad ska jag säga till de andra?

 901. "Det är pinsamt att berätta
  att jag oroade mig för min mamma."

 902. Steg två är att tänka ut
  olika idéer hur de kan göra.

 903. Vi tänker fritt och försöker komma på
  tio-tolv förslag. Varför så många?

 904. Jo, för först brukar de säga saker som
  de har testat, men som inte fungerade.

 905. När vi tänker utanför ramarna,
  och hjälper ungdomarna att göra det-

 906. -har vi lättare
  att hitta lösningar som kan fungera.

 907. Vi pratar om vad som blir bäst
  och övar med hjälp av rollspel-

 908. -hur de ska svara på frågor
  om varför de var borta.

 909. Strategier för att hantera ångest, som
  avslappningsövningar och mindfulness.

 910. Kognitiv terapi. Vi vill inte utplåna
  varje negativ tanke hos ungdomarna.

 911. Vi vill att de får
  ett mer balanserat tankesätt.

 912. Vi får också negativa tankar,
  men vi har kanske en bättre balans-

 913. -än de här ungdomarna
  som har svårt att gå i skolan.

 914. Och träning i sociala färdigheter.

 915. Den andra komponenten
  är exponering - att gå tillbaka.

 916. "Exponering"
  associeras ofta med ångestproblem.

 917. Många skolvägrare har ångest,
  men kanske inte så mycket.

 918. Det handlar inte om exponering och
  habituering utan om att vara med igen.

 919. Om de drog sig undan
  på grund av depression-

 920. -vill vi hjälpa dem att leva igen,
  att vara i skolmiljön och träffa andra.

 921. Vissa går försiktigt
  ner i det kalla vattnet.

 922. Andra kastar sig i och går i skolan
  på heltid efter förberedelsefasen-

 923. -för de vill inte behöva förklara varför
  de går hem efter halva skoldagen.

 924. Passar den här skolan för eleven?
  Ska vi börja med exponering i fantasin?

 925. Systematisk desensibilisering
  är en gradvis exponering för skolan-

 926. -först tänker man bara på den.

 927. Vi desensibiliserar den unga personen
  så att ångesten för skolan minskar-

 928. -genom systematisk desensibilisering.

 929. Sen är de redo för att steg för steg
  återvända till skolan.

 930. Vi diskuterar stegen, belöningar
  och stödet som behövs.

 931. De börjar ofta på morgonen
  och ökar tiden i skolan efterhand-

 932. -men det finns olika varianter.
  Man kan börja i slutet av dagen-

 933. -eller vid lunchen, på favoritlektionen
  eller hos favoritläraren.

 934. Vi låter ungdomarna bestämma,
  så att de blir motiverade att återvända.

 935. I början är de kanske på ett tryggt
  ställe i skolan, för att sen våga mer.

 936. Och vi ska sänka hindren.
  Jag ska prata om det nu på slutet.

 937. Skolan måste sänka hindren, så
  att det blir lättare att komma tillbaka.

 938. Jag frågar: "Hur kan vi
  sänka hindren för dig i skolan?"

 939. "Vem kan jag prata med i skolan?
  Vem känner dig bäst?"

 940. "Vem bryr sig om dig
  och är intresserad av vilka hindren är?"

 941. Vi börjar med en enkel utmaning.
  Vi ska inte bara belöna när de lyckas.

 942. Det går inte ofta som man har planerat.
  Man får omarbeta planen-

 943. -och belöna ungdomarna för att de
  försöker, även om de inte alltid lyckas.

 944. Arbetet med föräldrarna. Det finns
  tolv moduler. Det är mycket att ta upp.

 945. Men frågan är:

 946. Vad kan föräldrarna göra när den unga
  personen vill låsa in sig på toaletten?

 947. Föräldrarna kan inte
  få dem att gå till skolan.

 948. Här är några saker som vi gör.

 949. Det här är vad vi jobbar mot.
  Vi vill involvera båda föräldrarna.

 950. Om föräldrarna har olika idéer om hur
  man ska göra, kommer vi inte så långt.

 951. Hur gör vi? Vi betonar hur viktigt det
  är att båda föräldrarna engagerar sig.

 952. Vi startar inte bedömningen
  förrän båda kan närvara.

 953. En förälder kanske säger: "Min man är
  på tjänsteresa, men jag kan komma."

 954. "Då hittar vi en ny tid som passar
  er båda." Vi visar att det är viktigt.

 955. Vi vill undvika familjeanpassning-

 956. -att familjen
  anpassar sig till barnets ångest.

 957. Den unga personen är en bit på väg,
  men hindras av familjens reaktioner.

 958. Att barnet ska gå till skolan
  på eftermiddagen-

 959. -är en utmaning
  både för barnet och föräldern.

 960. Nåt händer där hemma
  som gör att barnet inte tar det steget.

 961. Familjen
  har anpassat sig till barnets ångest.

 962. Vi vill jobba med förälderns kognitioner
  som ligger bakom anpassningen.

 963. Därför kartlägger vi deras kognitioner,
  för att undvika såna hinder.

 964. Positiv förstärkning är en
  av modulerna. Här är en Larson-serie.

 965. "Jimmy, du får den cykeln
  om du kan svara på en fråga."

 966. "Vad är medelnederbörden
  i Amazonas?" Han kan få en cykel!

 967. Vet nån här vad medelnederbörden
  i Amazonas är? Jag vet inte.

 968. Så här tror en del föräldrar
  att man förstärker skolnärvaron.

 969. "Mitt barn har varit borta fyra månader.
  Nu förväntar jag mig närvaro."

 970. "Det blir inga problem.
  Och sen får han en belöning."

 971. I stället tar vi det i små steg, så att
  det blir mycket förstärkning för barnet.

 972. Den fjärde faktorn i SRAS
  var att det är trevligt att vara hemma.

 973. Vad kan oavsiktligen bidra till barnets
  skolvägran? Vad kan föräldrarna göra?

 974. Jag ger dem en text att läsa.
  Vi läser igenom det här stycket.

 975. Sen har vi en diskussion
  inriktad på problemlösning.

 976. Vi säger aldrig åt föräldrarna
  vad de ska göra.

 977. Vi lyfter olika frågor i modulerna.
  Vi läser ett stycke och diskuterar.

 978. "Vad förstärker Pauls beteende?
  Han har tv och dator.Vad kan ni göra?"

 979. "En del föräldrar lägger tv:n i bilen
  och tar med den till jobbet."

 980. Vi delar med oss av olika idéer-

 981. -för att få föräldrarna
  att börja fundera på hur de vill göra.

 982. De måste vara tydliga, speciellt
  när barnet säger att det är sjukt.

 983. Vi har en regel
  som föräldrarna ska följa.

 984. Evans skriver: "Barnet ska vara
  i skolan eller hos läkaren."

 985. "Fysiska besvär ska inte ignoreras."
  De ska ges lagom uppmärksamhet.

 986. "Barnet har fysiska besvär, men det
  är ingen ursäkt för att missa skolan."

 987. Här är en intressant studie, men
  man undersökte väldigt få individer.

 988. Vad gör man
  när barnen säger att de inte mår bra?

 989. Föräldrar kan reagera på fyra olika
  sätt. Bry er inte om den långa titeln.

 990. Här ser vi barn med hög
  respektive låg närvaro.

 991. Vad gjorde föräldrarna när barnen
  sa att de var sjuka? En del sa:

 992. "Mina föräldrar är inkonsekventa.
  Ibland måste jag gå till skolan ändå."

 993. Vissa föräldrar ger upp.
  De försöker, men ger snabbt upp.

 994. Några sa: "De körde mig till skolan
  trots att jag sa att jag var sjuk."

 995. Och andra sa:
  "Min förälder försökte lösa problemet."

 996. "Om jag har huvudvärk får jag medicin
  och sen åker vi till skolan."

 997. Eller: "De pratar med skolan, så
  att jag kan vara där trots huvudvärk."

 998. Vi kan inte dra några säkra slutsatser,
  men får ändå en uppfattning.

 999. De med låg närvaro hade ofta föräldrar
  som var inkonsekventa eller gav upp.

 1000. De med bra närvaro tvingades ofta
  i väg eller så löste man problemen.

 1001. Hur relevant är det här? Det har stor
  relevans för arbetet med föräldrarna.

 1002. De måste vara konsekventa
  när det gäller närvaron i skolan.

 1003. Hur snabbt bör de återvända till skolan?
  Vi pratar om nivå tre här-

 1004. -nån som har varit borta fyra månader.

 1005. Det finns olika uppfattningar om det
  i litteraturen.

 1006. Här är några: "Föräldern, terapeuten
  och barnet måste kompromissa."

 1007. Nr 7: "Barnet måste förlora
  en noggrant uttänkt kraftmätning."

 1008. Det blir som en brottningsmatch
  där föräldrarna vinner.

 1009. Nr 2: "Att fokusera på att återvända
  stör terapin." Då struntar vi i det!

 1010. Vad ska man göra då, som terapeut,
  eller som skolpersonal?

 1011. Går ni över gränsen
  eller uppmuntrar ni föräldrar till det-

 1012. -när ni funderar på en strängare
  inställning till närvaro in skolan?

 1013. Behöver föräldrar bli mer stränga
  beträffande skolnärvaro?

 1014. Är det bra att föräldrarna
  följer barnen till skolan?

 1015. Och om ni svarade ja på fråga ett
  eller två: finns det kontraindikationer?

 1016. Det finns sånt som talar emot
  att föräldrarna ska vara mer stränga.

 1017. Till exempel föräldrarnas förmåga
  att hantera sin egen ilska-

 1018. -när det blir bråk
  om att gå till skolan.

 1019. I vårt @school-program
  tar vi hänsyn till barns utveckling.

 1020. Vi vill ta hänsyn till
  tonåringens behov av självständighet-

 1021. -och samtidigt ta hänsyn till
  att man enligt lag måste gå i skolan.

 1022. När de ska börja gå i skolan igen
  efter tre-fyra veckors förberedelse-

 1023. -har föräldrarna en stöttande roll.

 1024. Tonåringen tillåts vara självständig.
  De visar att hen kan återvända.

 1025. Det förutsätter att terapeuten
  ger dem stöd och verktyg.

 1026. Vi avvaktar en till två veckor. Om inget
  händer får föräldrarna styra upp det.

 1027. Man tar det gradvis
  även beträffande föräldrarnas roll.

 1028. I skolan gäller det som sagt
  att sänka hindren.

 1029. Vilka är hindren? De kan gälla
  det sociala, studierna eller beteendet.

 1030. Här är exempel på när skolor
  har varit extra tillmötesgående-

 1031. -för att underlätta
  för ungdomar att återvända.

 1032. En tolvårig pojke träffar sin mentor
  direkt när han kommer till skolan.

 1033. De går igenom skoldagen
  och vilka strategier han kan använda.

 1034. Vi vill klargöra vem i skolan
  som har rollen som koordinator.

 1035. Om eleven har många lärare
  måste kommunikationen vara tydlig.

 1036. Vilka hinder måste sänkas? Man
  förbereder elever och personal på det.

 1037. Erbjuda stöd till föräldrarna. De
  kan skriva ett kontrakt med sitt barn.

 1038. Den unga personen
  kan belönas för sin närvaro i skolan.

 1039. Man håller koll, och har en plan
  om eleven klagar över fysiska besvär.

 1040. Man behöver inte nödvändigtvis
  skicka hem eleven.

 1041. Personalen får veta hälsotillståndet-

 1042. -för barnets hälsa kontrolleras
  innan det är dags att återvända.

 1043. Finns det en trygg plats i skolan
  om barnet inte mår bra?

 1044. Hur visar de läraren
  att de måste lämna klassrummet?

 1045. Den som har social ångest
  har svårt att räcka upp handen.

 1046. Kanske kan de visa med ett märke
  på pennfodralet att de inte mår bra.

 1047. Läraren pratar med dem
  och de kan gå till sin trygga plats.

 1048. Man ska förstärka små steg
  på vägen mot stora mål.

 1049. Och vi
  uppmuntrar föräldrarna att göra så.

 1050. Avslutningsvis...

 1051. Förstärkning på arbetsplatsen
  är kanske nåt som ni har upplevt.

 1052. Min mataffär utser både
  månadens och veckans medarbetare.

 1053. De kanske har hög närvaro
  eller gör en bra arbetsinsats.

 1054. Det finns lite experimentell forskning
  om hur man minskar frånvaron-

 1055. -i skolsituationer. Det finns inte
  mycket empirisk forskning.

 1056. Men den allmänna uppfattningen
  är att förstärkning är bra.

 1057. Och jag tycker att det är bra, men man
  gjorde en studie med 15 000 unga.

 1058. Man hade en grupp med 5 000 unga
  som fick veta via mejl-

 1059. -att om de hade full närvaro i skolan
  en viss månad skulle de få ett diplom.

 1060. De fick ett löfte om förstärkning.

 1061. Den andra gruppen
  fick förstärkning efteråt.

 1062. Ingen sa nåt till dem om närvaro,
  men efter en viss månad-

 1063. -fick de diplomet
  om de hade haft full närvaro.

 1064. Den tredje gruppen
  var kontrollgruppen. Så vad fann man?

 1065. Varken ett löfte om förstärkning eller
  förstärkning efteråt ökade närvaron.

 1066. Att ge förstärkning efteråt
  hade en viss negativ effekt.

 1067. Närvaron minskade lite-

 1068. -hos elever som belönades
  efter en månads full närvaro.

 1069. En förklaring är att vi kanske
  skickade ett budskap till de här barnen-

 1070. -att full närvaro är nåt ovanligt,
  att de flesta barn inte har det.

 1071. De fick liksom grönt ljus, och närvaron
  minskade under uppföljningsperioden.

 1072. Det som jag tar med mig
  från den här studien är-

 1073. -att symboliska belöningar
  kanske inte fungerar för de flesta.

 1074. För en del barn fungerar det kanske.
  Vi måste kolla om det fungerar.

 1075. Att bara införa en symbolisk belöning
  är inte lösningen.

 1076. Vi måste utvärdera det.

 1077. Man kan ha belöningar som är mer
  meningsfulla för barnen än ett diplom.

 1078. På en skola
  jobbade man med en skolkande elev.

 1079. Den skolkande pojken
  gillade att meka med bilar.

 1080. Om han hade viss närvaro skulle
  han få rotera däcken på lärarens bil-

 1081. -så att de fick jämnt slitage.

 1082. Det var djärvt av läraren,
  mycket kreativt-

 1083. -och mycket effektivt
  för den här skolkande eleven.

 1084. Vi måste bli kreativa och
  kolla om våra förstärkningar fungerar.

 1085. I ett inledningsanförande ska man
  se till att man hinner få med allt.

 1086. Det sista jag tänkte ta upp
  var medicinering.

 1087. De två senaste forskningsöversikterna,
  som båda publicerades 2018-

 1088. -visar att medicin
  mot ångest eller depression-

 1089. -inte har många fördelar
  för skolvägrande unga - i allmänhet.

 1090. Vissa unga kan ha nytta av det
  - eller av att få träffa en psykiater.

 1091. Det kan vara en del
  i en större interventionsplan.

 1092. Men vi kan inte säga att KBT plus
  medicin är det första vi ska ta till.

 1093. Vissa skulle säga,
  och de är ofta medicinare-

 1094. -att skolvägran är en kris, ett akut
  tillstånd, då man bör medicinera.

 1095. Man medicinerar ofta, men
  det har inte stöd i forskningen-

 1096. -men i enskilda fall kan det göra nytta.

 1097. Nu är klockan tolv. Jag vill tacka
  för er odelade uppmärksamhet.

 1098. Lycka till med ert arbete
  inom det här området!

 1099. Översättning: Sirje Rundqvist Talva
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Forskning och behandling för hemmasittare

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Psykologen David Heyne har forskat på temat hemmasittande och vilka mekanismer som ligger bakom. Här berättar han om de senaste rönen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Ämnen:
Pedagogiska frågor
Ämnesord:
Elever som avbryter studierna , Pedagogik, Pedagogisk psykologi, Skolk, Skolsociala åtgärder, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Vad är problematisk skolfrånvaro?

Psykologen Peter Friberg berättar om några av anledningarna till att vissa barn inte vill gå till skolan och hur det påverkar barnet, familjen, skolan och samhället. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Forskning och behandling för hemmasittare

Psykologen David Heyne har forskat på temat hemmasittande och vilka mekanismer som ligger bakom. Här berättar han om de senaste rönen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Skolfaktorer bakom hemmasittande

Trude Havik, doktor i specialpedagogik, berättar om vilka skolfaktorer som kan göra det svårt för vissa elever att gå till skolan. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Datorspel - beroende eller intresse

Psykologen Peter Friberg berättar om hur datorspel kan bidra till och förvärra hemmasittande och hur man som förälder, lärare och behandlare kan jobba med problemen. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Frågor och svar om hemmasittande

Forskaren David Heyne, experten Ia Sundberg-Lax och Ann Lindström Gottfridsson, chef Ledviks resursenhet, Lidingö stad, svarar på frågor om hemmasittande och problematisk skolfrånvaro. Inspelat den 11 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Att möta barn med neuropsykologiska diagnoser

För barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar kan det som för många är enkla vardagssituationer inom skolmiljön verka främmande och svåra. Här berättar psykologen Malin Khoso om hur man som lärare kan möta personer med NPF-diagnoser och hur skolmiljön kan anpassas. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Mobilisera alla krafter kring eleven

Socionomen Erik Koskinen berättar om vikten av att bygga ett stödnätverk runt eleven och familjen för att öka möjligheterna att lyckas återvända till skolan efter en längre tids frånvaro. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Kartläggning och behandling

Anledningarna till att vissa unga vägrar gå i skolan kan skilja sig mycket från en elev till en annan. Det är därför extra viktigt att lägga tid och resurser på att kartlägga varje persons individuella förutsättningar innan man inleder en behandling, säger Ia Sundberg-Lax och Robert Palmér från Magelungens program för hemmasittare. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Råd och rön om problematisk skolfrånvaro och hemmasittare

Två föräldrars erfarenheter

Här berättar föräldrarna Maria och Christian Persman om vad som hände när deras son en dag slutade gå till skolan. De delar med sig av tankar och erfarenheter om den hjälp de fick. Inspelat den 12 oktober 2018 på Nalen i Stockholm. Arrangör: Akademi Magelungen.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Skolforum 2015

Från formativ till summativ till formativ bedömning

Något som diskuteras flitigt inom skolvärlden just nu är bedömning och betygssättning. Det finns flera metoder och det är lätt att känna sig förvirrad som lärare. Här försöker Anders Jönsson, professor i naturvetenskapernas didaktik att reda ut begreppen. Inspelat den 27 oktober på Älvsjömässan i Stockholm. Arrangör: Skolforum.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Vacker matte

Hur får man sina elever att inse det vackra i matematik? Och hur gör man för att utveckla sin egen undervisning så att den lockar fler att vilja lära mer och verkligen förstå? Matematiklärarna Daniel Mena och Emelie Johansson delar med sig av sina tankar och intryck från mattefortbildningen Kleindagarna. Vad har de lärt sig? Programledare: Natanael Derwinger.